Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 th Conference «Hellenic Language and Terminology» Athens, 7-9 November 2013 Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference April 2013

2 2 The Scientific Committee of the 9 th Conference 1. Kontos Panagiotis, Chairman Member 2. Anastasiadi-Symeonidi Anna, Vice-Chairperson Α 3. Katsoyannou Marianna, Vice-Chairperson Β 4. Valeontis Kostas, Secretary General address 5. Gavriilidou Maria 6. Giannibas Dionysis 7. Gogos Alexandros 8. Doikas Spiros 9. Kalamvoka Panagiota 10. Kardouli Maria 11. Kribas Panagiotis 12. Labropoulou Penny 13. Lambrou-Gonou Anna 14. Mantzari Elena 15. Maslias Rodolfo 16. Xydopoulos Giorgos 17. Orfanos Tzanos 18. Papadopulou Pinelopi 19. Parianou Anastasia 20. Tassios Theodossis 21. Toraki Katerina 22. Tsiamas Georgios Themes of the Conference 1 Linguistic ontological principles of terminology Principles and methods of language and logic adopted, formulated and applied in terminology. Terminology as the interface between language and knowledge. Methods, mechanisms and rules of naming resulted from intralingual or interlingual study of designations (terms and names) and definitions of concepts. Theoretical, synchronic and/or diachronic examination of terms in monolingual and/or multilingual environment 2 Didactics and terminology Didactics of terminology. Undergraduate and postgraduate lessons and/or seminars in terminology. Learning issues in terminology. Terminological aspects of teaching lessons in specific subject fields. Concepts and terms of didactics 3 Terminology in specific subject fields Lexicographical and terminographical studies Synchronic and/or diachronic consideration of terminologies and terminology problems in specific subject fields. Systems of terms in specific subject fields in relation to corresponding concept systems. Lexicographical and terminographical studies in specific subject fields

3 3 4 Terminological resources Special monolingual or multilingual dictionaries, printed or electronic, local or on line / on the Internet. Term collections, or term bases containing designations, concept definitions and other terminological information. Special corpora offered for research and support of terminological resources. Application of new technologies in terminology practice and in terminology services provision 5 Standardization of terminology Intralingual validation and standardization of terms by determining preferred and admitted terms as valid terms. internationalization of concepts, and interlingual correspondence, validation and standardization of equivalent terms. Term proposals for validation and standardization. Standardization of special language texts. 6 Terminology and translation The role of terms in translation theory and practice. Application of terminology principles in translation. Concept-oriented interlingual correspondence and equivalence of terms between an original and its translation versus word-oriented translation of terms. Translation assisted by Internet terminological resources. Concepts and terms of translation studies 7 Dissemination and use of terms Terminology policies and regulation Ways and means for disseminating special terms and terminologies. Intra-field and inter-field matters of terminology information. Regulatory tools of terminology policy (publications, laws, specifications, standards ) 8 Activities of organizations and bodies for terminology Activities for production, collection, processing, publication and provision of terms and terminology services by national, regional, and/or international bodies (organizations, companies, associations, committees, groups).terminology events organization.

4 4 Contents 1 Linguistic-ontological principles of terminology 1. Η παραχάραξη των όρων: Θουκυδίδου Ιστορίαι ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Γιατί κλοτσάτε τους όρους; φωτογενής / φωτογόνος photogénique / photogene Οι επιστημονικές περιπέτειες δύο θεολογικών όρων Μελέτη της ορολογίας της πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία της Αρχαιοελληνικής καταγωγής παιδαγωγικοί όροι στα γερμανικά Didactics and terminology 7. Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και Ορολογία Επανεγγράφοντας τη διδακτική της ορολογίας της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς Terminology in specific subject fields Lexicographical and terminographical studies 12. Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας Η Ιδιόλεκτος των ευελπίδων: καταγραφή, αποκωδικοποίηση, αξιοποίηση Ποίηση και λεξικογραφία: τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη Η ορολογία και οριοθέτηση της καβαφικής εσωτερικότητας Parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus Διάλεκτος της οικοδομικής Μια πρώτη προσέγγιση Η «μεταγλωσσική» προοπτική της λογοτεχνικής πρακτικής και η συμβολή βασικών ορολογικών πόρων της θεωρίας της λογοτεχνίας στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: Η περίπτωση του ποιήματος «Θερμοπύλες» του Κ.Π. Καβάφη Τεχνική ορολογία της επιστήμης των μεταφορών Ορολογικές αντιπαραθέσεις: το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου στη διοίκηση, στην επιστήμη και στη γενική γλώσσα Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Cretan terms for non-monetary transactions Η ορολογία αεροπλοΐας (Airspeak English to Airspeak Greek): Κυριολεξία και ασφάλεια, εννοιοστρεφής και λεξιστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία Terminological resources 25. Όταν το LSJ γνώρισε τη Βίκυ Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα Ηλεκτρονική αποδελτίωση λημμάτων της Νέας Ελληνικής Standardization of terminology 28. Αναγνώριση παραπομπών σε ελληνικά νομικά κείμενα με χρήση κανόνων Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Η τυποποίηση της ορολογίας στον τομέα της πληροφόρησης: ανάγκη ή υπερβολή; The standardisation and dissemination of Amazigh terminology in Morocco... 37

5 5 6 Terminology and translation 32. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας: η τεχνική μετάφραση πέρα από την ορολογία; Rendering collocations in German-Greek simultaneous interpreting Η ορολογική σύγκλιση ως μεταφραστικό εργαλείο της ειδικής μετάφρασης Ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο όρων για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Ζητήματα ετερογένειας, διαθεματικότητας και απόδοσης για τα ζεύγη γλωσσών ελληνικά-γερμανικά και ελληνικά-γαλλικά Μεταφράζοντας το κρίκετ... 42

6 6 Abstract texts 1. 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Η παραχάραξη των όρων: Θουκυδίδου Ιστορίαι Μανουσάκης Νικόλαος Μεταπτυχιακός Φοιτητής στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Ε.Κ.Π.Α. Ε.Μ.Π.) Θεματική ενότητα: 1 Στο 3ο βιβλίο των Ιστοριών του ο Θουκυδίδης μας δίνει, ευσύνοπτα και με ακρίβεια, την εικόνα της «διαστροφής» που υφίστανται οι λέξεις (νόματα) εντός του πλαισίου ενός πολέμου, ως ένα εκ των δεινών που αυτός συνεπάγεται. Παρατίθεται εδώ το σχετικό απόσπασμα σε μετάφραση Ελ. Βενιζέλου: «Και κατήντησαν να μεταβάλουν αυθαιρέτως την καθιερωμένην σημασίαν των λέξεων, διά των οποίων δηλούνται τα πράγματα. Τωόντι, η μεν παράλογος τόλμη εθεωρήθη ως ανδρεία, ετοίμη εις θυσίαν χάριν των πολιτικών ομοφρόνων, η προνοητική διστακτικότης ως εύσχημος δειλία, η σωφροσύνη ως πρόσχημα ανανδρίας, η διά κάθε τι σύνεσις ως βραδυκινησία. Η τυφλή παραφορά εκρίθη ως ανδρική αρετή, ενώ η χάριν ασφαλείας περαιτέρω σκέψις ως εύσχημος πρόφασις υπεκφυγής.». ~ Με αφορμή το απόσπασμα αυτό θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το ζήτημα της πολιτικής ορολογίας, τις παλινωδίες στις οποίες μπορεί να οδηγήσει η διαστρέβλωση των όρων στο πεδίο αυτό, καθώς και την αναγκαιότητα, στις μέρες μας ειδικά, οι πολιτικοί όροι να είναι απολύτως σαφείς και κατανοητοί. Ακόμη, θεωρώντας ότι πολλοί πολιτικοί όροι φορτίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ιστορική συγκυρία που τους δίνει περιεχόμενο, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σε ποιό βαθμό οι ίδιες οι λέξεις, οι όροι, ταυτιζόμενοι με τις ιστορικές συνθήκες, τις συντηρούν με θετικό ή αρνητικό τρόπο στη μνήμη των ανθρώπων.

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ομ. καθ. ΑΠΘ, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ Θεματική Ενότητα: 1 Στέγνωμα, φύλλωμα, μελάνωμα, γονιδίωμα: 4 λέξεις με εσωτερική δομή που διαθέτουν το ίδιο τέρμα -ωμα, ενώ η καθεμιά μορφολογικά αναλύεται διαφορετικά από τις άλλες. 1) Η λ. στέγνωμα είναι μεταρηματικό παράγωγο του ρ. στεγνώνω με το επίθημα -μα και σημαίνει το αποτέλεσμα της πράξης του στεγνώνω. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όροι όπως τράχωμα (Γαληνός) μεταρηματικό παράγωγο του ΑΕ ρ. τραχόομαι γίνομαι τραχύς. Κανόνας Κατασκευής Λεξήματος [[Χ] Ρ (-μα) επίθημα ] Ο (στην ΑΕ και ΝΕ). 2) Η λ. φύλλωμα είναι μετουσιαστικό παράγωγο με το επίθημα -ωμα και σημαίνει το σύνολο των φύλλων. Ετυμολογικά το φύλλωμα εμφανίζεται την ελληνιστική εποχή ως παράγωγο με το επίθημα - μα του ρ. φυλλόω ντύνω με φύλλα, όμως διαπιστώνουμε μετακίνηση των ορίων των μορφημάτων και αλλαγή του ΚΚΛ. Κανόνας Κατασκευής Λεξήματος [[Χ] Ρ (-μα) επίθημα ] Ο (ελληνιστική εποχή) Κανόνας Κατασκευής Λεξήματος [[Χ] Ο (-ωμα) επίθημα ] Ο (σήμερα) 3) Η λ. μελάνωμα είναι μετουσιαστικό παράγωγο με το επιστημονικό επίθημα -ωμα όγκος, όπως και τα αδένωμα, αιμάτωμα, λέμφωμα. Κανόνας Κατασκευής Λεξήματος [[Χ] Ο (-ωμα) επίθημα ] Ο 4) Η λ. γονιδίωμα/ Genome κατά το Oxford English Dictionary (OED) είναι συντομευμένο σύνθετο/blend από τα ουσιαστικά γονίδι[ο] και [χρωμόσ]ωμο. Όμως, αν γονιδίωμα σημαίνει το σύνολο των γονιδίων, γιατί να μην υποθέσουμε ότι ο όρος παράγεται όπως και το φύλλωμα, δηλ. μετουσιαστικό παράγωγο με το επίθημα -ωμα και σημαίνει το σύνολο των γονιδίων; Να σημειωθεί ότι από τις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις η Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) (1941) περιλαμβάνει μόνο την πρώτη περίπτωση ( 264, 4), το ίδιο και η Γραμματική της νέας ελληνικής των Κλαίρη-Μπαμπινιώτη (2005 : 87). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος γονιδίωμα αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο δημιουργείται ένας κλάδος πολύ δυναμικός, η ωμική τεχνολογία/omics technology. Αν η Γενετική/Genetics είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα γονίδια/gene, η επιστήμη που ασχολείται με το γονιδίωμα ονομάζεται Genomics και έχει αποδοθεί ως Γονιδιωματική και Γενωμική. Ο όρος omics technology, που έχει αποδοθεί ως ωμική (αποσπασμένο τελικό τεμάχιο από τον όρο Γενωμική), χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα φυσικών επιστημών και μηχανικής, σκοπός των οποίων είναι η ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το γονιδίωμα (genome), το μεταγράφωμα (transcriptome), το πρωτέωμα (proteome), το μεταβόλωμα (metabolome), το αλληλεπίδρωμα (interactome) κ.ά. Βιβλιογραφία Αναστασιάδη Α. & Α. Φλιάτουρας (2003) «Το επίθημα ωμα στην ιατρική ορολογία», Ελληνική γλώσσα και ορολογία-πρακτικά του 4ου συνεδρίου, Αθήνα, σσ Κλαίρης Χρ. & Γ. Μπαμπινιώτης (2005) Γραμματική της νέας ελληνικής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Τριανταφυλλίδης Μ. (1941) Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής), Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ, ΑΠΘ.

8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Γιατί κλοτσάτε τους όρους; Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) Θεματική Ενότητα: 1 Το ρήμα «κλοτσώ» στον τίτλο δεν είναι υπερβολή. Αποδίδει παραστατικά το φαινόμενο της αρνητικής αντίδρασης με την οποία αντιμετωπίζονται συχνότατα οι νέοι όροι και πολύ περισσότερο οι νεολογικοί όροι ακόμα και μέσα στην κοινότητα του ειδικού θεματικού πεδίου στο οποίο αυτοί υπάγονται μιας αντίδρασης που μπορεί να εκδηλωθεί ως παντελής αγνόηση έως περιφρόνηση ακόμη και ως εμπαιγμός και χλεύη. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αναζητηθούν τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τους όρους και τα οποία προκαλούν τα παραπάνω συναισθήματα. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον που πρωτοακούει έναν νέο όρο, δηλαδή ένα όρο του οποίου την έννοια μπορεί και να μην την γνωρίζει ακόμα, να τον απορρίπτει ευθύς εξαρχής; Πώς εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό οι αρχές σχηματισμού όρων του ISO: διαφάνεια, συνέπεια, καταλληλότητα, οικονομία, παραγωγικότητα, ορθότητα, εντοπιότητα; Μια λέξη ή μια φράση, για να είναι όρος, πρέπει να παριστάνει μια έννοια. Τι σχέση έχει, ή πρέπει να έχει, η έννοια αυτή με την υπόψη λέξη ή φράση, δηλαδή με τον όρο; Η λέξη ή φράση, από μόνη της ως σύνολο στοιχείων, δηλαδή: των φθόγγων που την αποτελούν και των αντίστοιχων ακουστικών εικόνων ή των γραμμάτων και των αντίστοιχων οπτικών εικόνων ή άλλων παραστατικών στοιχείων και των αντίστοιχων αισθητικών εικόνων δεν σημαίνει τίποτε! Μόνο ο ανθρώπινος νους την κάνει να σημαίνει το οτιδήποτε της δίνει νόημα της αναθέτει την αντιπροσώπευση μιας έννοιας! Κάθε όρος (λέξη ή φράση που αντιπροσωπεύει μια ἐννοια) «έχει πίσω του» (δηλαδή έχει προκύψει από) μια σειρά από άτυπες συμβάσεις συμφωνίες. Θα εξετάσουμε την φύση των συμφωνιών αυτών και τον ρόλο που παίζει η γνώση ή η διάγνωση των συμφωνιών αυτών στην δεκτικότητα με την οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας νέος όρος από ένα άτομο που ακούει τον όρο για πρώτη φορά. Η νέα γνώση συνεπάγεται νέες έννοιες οι νέες έννοιες αναγκαστικά πρέπει να παρασταθούν με νέους όρους κάθε νέος όρος βασίζεται και σε μια νέα συμφωνία: την τελευταία μετά την σειρά συμφωνιών που έχουν προηγηθεί για την ίδια λέξη ή φράση. Τελικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι: δίνοντας μια απάντηση στο ερώτημα του τίτλου, να συμβάλει στο να συνειδητοποιηθεί, τόσο από τους ειδικούς όσο και από το ευρύ κοινό, ότι ένας νέος όρος δεν πρόκειται ποτέ «να τα πει όλα» για την νέα έννοια που παριστάνει (αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο ορισμός) και ότι πριν απορρίψουν (πολλές φορές μετά βδελυγμίας) έναν όρο, καλό είναι να μελετήσουν πρώτα την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ώστε να αναγνωρίσουν ποιο ή ποια από τα χαρακτηριστικά αυτά προβάλλονται από τον όρο να κατανοήσουν, δηλαδή, την τελευταία συμφωνία και ύστερα συνειδητά πλέον να την αποδεχθούν ή να την απορρίψουν.

9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» φωτογενής / φωτογόνος photogénique / photogene Οι επιστημονικές περιπέτειες δύο θεολογικών όρων Jean-Yves Bassole Θεματική Ενότητα: 1 Οι όροι φωτογενής και φωτογόνος χαρακτηρίζονται από μακρά ιστορία, που περνάει από τα αγγλικά και τα γαλλικά. Στις αρχές του 19 ου αιώνος, εμφανίζονται οι όροι photogenic και photogénique όταν ο Τάλμποτ αποδίδει τα «photogenic drawings» που κάνει ως «dessins photogéniques» στα γαλλικά («φωτογενή σχέδια»). Ο όρος αυτός θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί και αντικατασταθεί από τους όρους καλοτυπία (calotype) και ταλμποτυπία (talbotype), παράγωγα της φωτογραφίας ή ακόμα από τους όρους που γεννήθηκαν από τα έργα του Νιεπς και του Νταγκέρ. Ωστόσο, ο όρος φωτογενής συνέχισε να υπάρχει παράλληλα με τους άλλους όρους που προαναφέραμε. Πιθανές αιτίες είναι οι εξής: Οι όροι photogenic και photogénique προδίδουν γνώση των ελληνικών κανόνων σύνθεσης λέξεων, Η ύπαρξη πολύ κοντινών λέξεων (φωτογενής και φωτογονία) στα ελληνικά βεβαιώνει ότι ο όρος που συντέθηκε κατ αυτόν τον τρόπο στα αγγλικά και στα γαλλικά δεν αποτελεί φιλολογικό τερατούργημα (που ήταν τόσα πολλά τον 19 ο και στις αρχές του 20 ου αιώνος), Η επιτυχία του επιθέτου photogénique συνδέεται με τον όρο photogène, που γνωρίζει μια εξαιρετικά πλούσια πορεία στη διάρκεια του 19 ου αιώνος, Όταν ο όρος φωτογραφία και τα παράγωγά του τελικά επιβάλλονται, ορισμένα σημαντικά στοιχεία της τεχνικής της φωτογραφίας συνεχίζουν να αναφέρονται σε εκφράσεις που σχετίζονται με τους όρους photogène και photogénique. Πέρα από τη διάσταση που έχει στη φυσική, τη χημεία ή τη φωτογραφία, ο όρος photogénique έχει καταστεί και στοιχείο της καθημερινής γλώσσας, η οποία έχει αναπτύξει πλήθος εννοιών. Στο προϊόν του φωτός προστίθενται τα εξής: παράγει εικόνες με το φως, σχετικό με τις χημικές επιδράσεις του φωτός και αποτυπώνεται καλά στη φωτογραφική πλάκα ή την ταινία. Κατόπιν, αναπτύσσονται και λιγότερο φωτογραφικές έννοιες όπως: δίνει μια όμορφη αισθητικά εικόνα, παράγει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από το φυσικό, ευχάριστο και γοητευτικό και μάλιστα ψευδές και παραπλανητικό. Τα νέα ελληνικά διαθέτουν το σύνολο σχεδόν αυτών των εννοιών και μάλιστα δημιουργούν μία ακόμα εξαιρετικά αναπάντεχη.

10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Μελέτη της ορολογίας της πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία της Κυριακή Δανακτσή Πτυχιούχος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Ιονίου Πανεπιστημίου Αλέξιος Ευαγγελίου Πτυχιούχος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Ιονίου Πανεπιστημίου Όλγα Μουρογιάννη Πτυχιούχος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Ιονίου Πανεπιστημίου Άννα Τζοτζαδίνη Πτυχιούχος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Ιονίου Πανεπιστημίου Θεματική Ενότητα: 1 Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ορολογία και Λεξικολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου κληθήκαμε να εκπονήσουμε ομαδική εργασία με θέμα την εξέταση της δημιουργίας ορολογίας σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Το θεματικό πεδίο με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία είναι ο κλάδος της πληροφορικής και, συγκεκριμένα, η ορολογία των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου. Η Πληροφορική, ως νέος κλάδος που καθημερινά εξελίσσεται, διακρίνεται από τον μεγαλύτερο βαθμό δημιουργίας νέας ορολογίας, συγκριτικά με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές αποτελούν μια νέα πραγματικότητα για την οποία δεν υπήρχε παγιωμένη ορολογία μέχρι προσφάτως. Για την έρευνα μας αυτή ασχοληθήκαμε με τη μελέτη των εφαρμογών γραφείου σε θέματα ορολογίας και απόδοσης όρων. Πρόκειται για εκδόσεις που εξελίσσονται μεν ως προς το τεχνικό τους σκέλος και το περιβάλλον εργασίας, αλλά που, όπως αποδείχτηκε, διατηρούν την υπάρχουσα ορολογία αμετάβλητη. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία μελετώνται συγκεκριμένες εκδόσεις εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office 2003, 2007, 2010) και παρουσιάζονται οι όροι των εφαρμογών που μελετήθηκαν κατανεμημένοι σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους. Οι εφαρμογές μελετήθηκαν συγκριτικά στην αγγλική και την ελληνική έκδοσή τους σε κάθε περίπτωση. Καθώς η ίδια η εταιρία εμπορεύεται το προϊόν και στις δύο γλώσσες, η ορολογία θεωρήθηκε έγκυρη εξαρχής. Συνεπώς, δεν προχωρήσαμε σε αναζήτηση επιπλέον πηγών απόδοσης των αγγλικών όρων. Στην εργασία μας αυτή, εξαγάγαμε γενικά συμπεράσματα όσον αφορά στην προτίμηση των μηχανισμών δημιουργίας ορολογίας στον τομέα της Πληροφορικής, ενώ καταβλήθηκε και προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών αυτής της συμπεριφοράς. Στην ανακοίνωση μας, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και πραγματοποιείται μια στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που αποκομίσαμε με την κατάρτιση γραφήματος στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν πιο σχηματική και παραστατική απεικόνισή τους.

11 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αρχαιοελληνικής καταγωγής παιδαγωγικοί όροι στα γερμανικά Βασιλική Παλασάκη Καθηγήτρια Γερμανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θεματική Ενότητα: 1 Η ιδέα για το συγκεκριμένο άρθρο προέκυψε αφενός λόγω της ειδικότητάς μου ως λεξικογράφου και της ενασχόλησής μου με ειδικά λεξικά και αφετέρου εξαιτίας της ιδιότητάς μου ως καθηγήτρια του μαθήματος «Γερμανικά για Ειδικούς Σκοπούς» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται, ότι οι όροι του γερμανικού λεξικού dtv Wörterbuch Pädagogik των Horst Schaub και Karl Zenke, που χρησιμοποιούν φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων, διακρίνονται ανάλογα με την προέλευσή τους σε τρεις κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν όροι ελληνολατινικής προέλευσης, στη δεύτερη γερμανικής και στην τρίτη οι όροι αποτελούν ένα μεικτό σχήμα από ελληνολατινικά και γερμανικά γλωσσικά στοιχεία. Προσωπικά, αποφάσισα να ασχοληθώ στη συγκεκριμένη εργασία με όρους που είτε είναι μεν αρχαιοελληνικής καταγωγής, με νέες όμως σημασίες υπό την επίδραση των ευρωπαϊκών γλωσσών ή με όρους που μορφολογικά αποτελούν ένα συνδυασμό ελληνικών και γερμανικών στοιχείων. Αφού λοιπόν τους κατέγραψα μαζί με τους αντίστοιχους νεοελληνικούς, τους εξέτασα από μορφολογική, ετυμολογική και σημασιολογική άποψη, τόσο σε συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο. Στόχος είναι μέσα από την παρουσίαση των ομοιοτήτων και την επισήμανση των διαφορών τους, να ξεπεράσουν οι φοιτητές ενδεχόμενα μεταφραστικά προβλήματα και να διευκολυνθούν στην κατανόηση γερμανικών παιδαγωγικών κειμένων. Ξεκινώντας από το γνωστό (μητρική γλώσσα) κατακτάς ευκολότερα και γρηγορότερα το άγνωστο (γερμανική γλώσσα). Οι γνωστοί όροι λειτουργούν ως νησίδα κατανόησης και δημιουργούν γέφυρες, ώστε τα ξενόγλωσσα ειδικά κείμενα να γίνουν πιο οικεία στους φοιτητές. Τέλος αναδεικνύεται η διαχρονικότητα και ο διεθνής χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας.

12 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και Ορολογία Θεματική Ενότητα: 2 Συμεών Νικολιδάκης Φιλόλογος, Ερευνητής σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης Καλλιόπη Τσάνταλη Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Ερευνήτρια σε εκπαιδευτικά θέματα Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής της ορολογίας, μέσα από τη μετάφραση των όρων στα Ελληνικά, σε ενήλικες μαθητές. Μέσα σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπου παρατηρείται μια ρευστότητα σε επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και μια συρρίκνωση και αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, επικεντρωνόμαστε στη διδακτική της ορολογίας σε σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την άμεση και παραγωγική σύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με τις τρέχουσες απαιτήσεις του εργασιακού γίγνεσθαι. Λαμβάνονται υπόψη το κοινωνικό υπόβαθρο και το μορφωτικό κεφάλαιο των σπουδαστών, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτήσουν στα ΙΕΚ, ώστε να αποκτήσουν ειδίκευση σε τομείς όχι μόνο του ενδιαφέροντός τους αλλά και των γενικότερων εργασιακών απαιτήσεων. Δεδομένου ότι η διδασκαλία της Αγγλικής πραγματοποιείται στα τμήματα όλων των ειδικοτήτων, οι εκπαιδευτές προσανατολίζονται στη διδασκαλία όχι μόνο της γλώσσας αλλά και της ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εύχρηστο τρόπο διδασκαλίας της ορολογίας και στην πιστή απόδοση των όρων στην Ελληνική γλώσσα, ώστε να μην αποκόπτονται από την υπόλοιπη διδακτική διαδικασία. Σκοπός είναι η αποφυγή συσσώρευσης στείρας γνώσης για χάρη της γνώσης και η ανάδειξη της λειτουργικότητας της Αγγλικής γλώσσας στο σύνολό της, ώστε αυτή να καλύπτει ωφέλιμα και ουσιαστικά τους επικοινωνιακούς στόχους των σπουδαστών, συμβάλλοντας στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο κι εφόσον είναι πλέον πραγματικότητα η εδραίωση των Νέων Τεχνολογιών στη ζωή μας, προτείνεται η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ως πολύτιμος αρωγός στην αποδοτικότερη διδασκαλία και εκμάθηση της σχετικής με το αντικείμενο σπουδών ορολογίας και τη συσχέτισή της με την αντίστοιχη Ελληνική ορολογία αλλά και την ολιστική προσέγγιση της Αγγλικής γλώσσας από τους σπουδαστές.

13 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Επανεγγράφοντας τη διδακτική της ορολογίας της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών Θεματική Ενότητα: 2 Συμεών Νικολιδάκης Φιλόλογος, Ερευνητής σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης Καλλιόπη Τσάνταλη Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Ερευνήτρια σε εκπαιδευτικά θέματα Στην εργασία μας εξετάζεται η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τη διδασκαλία της ορολογίας στη Αγγλική Γλώσσα και την απόδοσή της με τους αντίστοιχους Ελληνικούς όρους. Αναγνωρίζοντας ότι η Αγγλική είναι γλώσσα επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρούμε ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των βαθμίδων θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα και τη δομή της. Με βάση αυτή την προοπτική προτείνουμε ένα μοντέλο διδακτικής της Αγγλικής Γλώσσας και ορολογίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ώστε να είναι πληρέστερη η κατανόηση των επικοινωνιακών διαύλων χρήσης και αξιοποίησης της γλώσσας και ταυτόχρονα να εναρμονιστεί η διδασκαλία με τα νέα εργαλεία προσέγγισης της γνώσης. Οι Νέες Τεχνολογίες, ως μέσο επικοινωνίας, αξιοποιούνται ευρύτατα από το νεανικό κοινό, που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τις στρατηγικές και μεθόδους αναζήτησης υλικού, παρουσίασης και αξιοποίησής του. Ειδικότερα, στη διδακτική της ορολογίας και της απόδοσης των όρων στη μητρική τους γλώσσα αξιοποιούνται υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα, όπως λεξικά, κείμενα από έντυπα και γενικότερα επικοινωνιακός λόγος, που αντιστοιχεί σε διαφορετικά μορφωτικά και επαγγελματικά πεδία. Η χρήση των Νέων τεχνολογιών αναμορφώνει το συγκεκριμένο γνωστικό τομέα και εμπλουτίζει τις θεματικές ενότητες με πολλαπλό, διαθέσιμο εύχρηστο υλικό, που κάνει ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η κατανόηση από τους εκπαιδευομένους μιας πολυσύνθετης διαδικασίας. Οι Νέες Τεχνολογίες, λοιπόν δημιουργούν μια δυναμική προσέγγιση της διδακτικής της ορολογίας, ώστε σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να επιτυγχάνεται καταιγισμός πληροφοριών, που εύκολα κατηγοριοποιούνται, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση αξιοποίησης και αφομοίωσης από τους εκπαιδευόμενους. Συνοψίζοντας, οι Νέες Τεχνολογίες δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευόμενους, παρέχουν γνώσεις από διαφορετικά πεδία, που τελικά ενοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ορολογίας και δημιουργούν προϋποθέσεις δημιουργικής αφομοίωσης. Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς από μια παθητική διδασκαλία μεταβαίνουμε σε μια διαδραστική συμμετοχική δράση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικού, όπου αναδεικνύεται η έρευνα ως ουσιώδης διαδικασία εξοικείωσης με τη γνώση.

14 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Θεματική Ενότητα: 2 Δημάση Μαρία επίκουρη καθηγήτρια Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων χωρών Σαχινίδου Παρασκευή υποψήφια διδάκτορας Δημοκρίτειο παν/μιο Θράκης Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων χωρών Οι επιστημονικές συζητήσεις για την επικοινωνία εν γένει και τη γλωσσική επικοινωνία ειδικότερα έχουν ως μία από τις βασικές παραμέτρους τους την έννοια του genre με δύο επικρατέστερες μεταφράσεις στα ελληνικά άλλοτε ως κειμενικό είδος και άλλοτε ως γένος λόγου. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί στο προσκήνιο της μελέτης και της διδασκαλίας της γλωσσικής, κατά κύριο λόγο, επικοινωνίας η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση και οι σχετικές κοινωνικοπολιτισμικές πρακτικές και πρόσφατα και τα κοινωνικά δίκτυα που την κατασκευάζουν και κατασκευάζονται από αυτή (Martin, 2000 Halliday, 1993 Rothery,1996 Swales, 2006). Τα τελευταία χρόνια η σχετική ορολογία με έναυσμα την ολοένα και αυξανόμενη ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας αναβαπτίστηκε με ένα άλλο περιεχόμενο, αυτό των κοινωνικών σχέσεων και της εξουσίας που εκφράζουν, το οποίο αποτυπώνει και την ανάγκη όχι μόνο να μελετώνται αλλά και να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόκλησης και ίσως και αλλαγής κοινωνικές δομές και πρακτικές (Kress, 2003 : : 207). Η σύγχυση που προκλήθηκε σε μία ήδη αδιαφανή έννοια, αυτή του genre δεν αποτελεί μόνο μία διαφωνία επιστημονικών όρων αλλά και μία διαφωνία εστίασης αλλά και ένας γόνιμος διάλογος για τη μελέτη της επικοινωνίας εν γένει και της γλωσσικής επικοινωνίας ειδικότερα που έχει επιπτώσεις και στη διδακτική της με την οποία και άλλωστε ευθύς εξαρχής συσχετίστηκε (Swales in Bawarashi, 2009 Devitt, 2004:31). Η προτεινόμενη ανακοίνωση αποτελεί την προσπάθειά μας να περιγράψουμε αυτές τις διαδρομές του όρου κειμενικό είδος ή γένος λόγου και να συζητήσουμε τις σύγχρονες επικοινωνιακές και διδακτικές συσχετίσεις του.

15 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων Ελπίδα Λουπάκη Λέκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τομέας Μετάφρασης Θεματική Ενότητα: 2 Επικρατεί η αντίληψη ότι ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της ορολογίας δεν εμπίπτουν στο περιεχόμενο διδασκαλίας της μετάφρασης γενικών κειμένων. Αρκεί να ανατρέξουμε στα προγράμματα σπουδών που είναι αναρτημένα στο Διαδίκτυο για να διαπιστώσουμε την απουσία αναφοράς σε θέματα ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης. Δικαιολογημένα, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς, καθώς το μάθημα μετάφρασης γενικών κειμένων προσδιορίζεται σε αντιδιαστολή με αυτό της ειδικής/τεχνικής μετάφρασης. Η θέση αυτή αποτυπώνεται στον ορισμό του D. Gouadec (2002:34), 1 σύμφωνα με τον οποίο τα κείμενα της γενικής μετάφρασης δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένο ειδικό ή τεχνικό περιεχόμενο. Ωστόσο, κατατάσσει στη γενική μετάφραση κείμενα όπως είναι οι οδηγίες χρήσεως ή οι συνταγές μαγειρικής. Άρα, τίθεται καταρχάς ένα ζήτημα καθορισμού των ορίων μεταξύ ειδικών και γενικών κειμένων βάσει κριτηρίων για την κατάταξή τους στη μία ή στην άλλη κατηγορία αντίστοιχα. Σκοπός επομένως της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διερευνηθούν τα θεωρητικά ζητήματα αναφορικά με τα κριτήρια ταξινόμησης γενικών και ειδικών κειμένων όπως προκύπτουν από την εμπειρική παρατήρηση κατά την πολυετή ενασχόλησή μου με τη διδασκαλία του μαθήματος της μετάφρασης γενικών κειμένων τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, πρόκειται αρχικά να μελετηθούν οι διαφορετικές θεωρητικές τοποθετήσεις ως προς το υπό εξέταση ζήτημα και στη συνέχεια, με βάση το εμπειρικό υλικό, να διερευνηθούν οι πιθανές εκπαιδευτικές προεκτάσεις στην κατεύθυνση της ορολογίας. 1 Gouadec, D Profession: Traducteur, Paris: La Maison du Dictionnaire.

16 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Θεματική Ενότητα: 2 Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους από Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς Αγάπιος Οικονομίδης Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικών Λέσβου Τιμολέων Θεοφανέλλης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου Η επιστήμη της πληροφορικής σημειώνει ραγδαία και απρόβλεπτη εξέλιξη. Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής σε νέους τομείς της καθημερινότητας, καθιστά αναγκαία την συνεχή ενημέρωση λεξικών και εγκυκλοπαιδειών που πρέπει να είναι ευέλικτα έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν με ακρίβεια τους νεολογισμούς (νεοόρους) και τις νέες σημασίες που εμφανίζονται. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τέσσερις νεολογισμοί της επιστήμης του διαδικτύου. Θα καταβληθεί προσπάθεια αναζήτησης της ακριβούς σημασίας τους σε ελεύθερες σε πρόσβαση πηγές του διαδικτύου. Συγκεκριμένα θα ανιχνευθούν νεοόροι αξιοποιώντας τα μέσα αναφοράς που παραθέτονται παρακάτω: α) στα διαδικτυακά λεξικά wordreference και onelook, β) στις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες webopedia και Wikipedia και γ) στις ιστοσελίδες διαμοιρασμού βίντεο youtube και teachertube. Σε αυτή τη λεξικογραφικά υποκινούμενη σημασιολογική περιήγηση των όρων cloud computing, semantic web, online community και social networking site, θα μας απασχολήσουν τα εξής θέματα: 1. η δυνατότητα των ηλεκτρονικών λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών και των ιστοσελίδων διαμοιρασμού βίντεο να αποδώσουν με ακρίβεια τις νέες έννοιες και να αποσαφηνίσουν τις νέες σημασίες. 2. η δυνατότητα εύρεσης ισοδύναμων όρων στα ελληνικά, για τους συγκεκριμένους νεολογισμούς της πληροφορικής. 3. η απόκτηση της βέλτιστης πληροφόρησης ή ενημέρωσης για ένα νέο όρο. Η διαδικασία ενημέρωσης για νέους όρους στον τομέα Πληροφορική - Διαδίκτυο είναι κάτι συνεχές και γρήγορα εναλλασσόμενο, οπότε η αναζήτηση και η ενημέρωση είναι πολύ πιο συχνή από άλλα αντικείμενα. Τα διαδικτυακά λεξικά μπορούν να δώσουν μια σύντομη αρχικά εικόνα της φράσης που μπορεί να συμπληρωθεί από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια και τέλος να ολοκληρωθεί από το κατάλληλο βίντεο. Η ταχύτητα δημιουργίας νέων όρων επιβάλει την ταχύτητα στην επεξήγηση τους την οποία διαθέτει μόνο το διαδίκτυο που έχει τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής δημιουργίας γνώσης και της συνεχούς ανανέωσης.

17 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας Θεματική Ενότητα: 3 Αιμιλία Ροφούζου Λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Αντικείμενο της επικείμενης ανακοίνωσης αποτελεί η μελέτη της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας υπό το πρίσμα της επιστήμης της γλωσσολογίας. Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών της στρατιωτικής ορολογίας, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά και στη μεθοδολογία της διδακτικής της. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί το είδος των στρατιωτικών κειμένων, οι συντακτικές και γραμματικές δομές και το ειδικό λεξιλόγιο. Στην ορολογία εν γένει, το λεξιλόγιο κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Στην πραγματικότητα, οι λέξεις είναι αυτές που «κατασκευάζουν» την ορολογία ενός κλάδου/μιας επιστήμης και μεταφέρουν νόημα και περιεχόμενο. Οι βασικές διαφορές τους από τις λέξεις της κοινής γλώσσας είναι ότι είναι πιο ακριβείς και ότι περιορίζουν το ρόλο των συμφραζομένων, κάτι απολύτως απαραίτητο σε ζητήματα Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έχουν όμως οι λέξεις της ορολογίας κάθε τομέα τα ίδια χαρακτηριστικά. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται π.χ. τόσο ως προς το είδος των λέξεων και την προέλευσή τους, όσο και ως προς την παραγωγή τους. Κεντρικός είναι επίσης και ο ρόλος των κειμένων. Στην ορολογία κάθε τομέα συναντάμε συχνά παρόμοια συντακτική δομή των προτάσεων, συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και συγκεκριμένα είδη κειμένων. Σε γερμανικά στρατιωτικά κείμενα είναι π.χ. πολύ συχνή η χρήση των απαρεμφάτων, των ονοματικών προτάσεων, της προστακτικής, ενώ οι διάφορες μορφές κειμένων έχουν άλλη δομή και άλλου βαθμού επικοινωνιακό ρόλο. Στη μελέτη αυτή θα επιχειρηθεί μέσα από παραδείγματα στην ελληνική και γερμανική γλώσσα η γλωσσολογική προσέγγιση των στρατιωτικών όρων, η παρουσίαση των διαφόρων μορφών κειμένων που μπορεί κανείς να συναντήσει συχνότερα στον στρατιωτικό τομέα με την ευρύτερη έννοια και η γραμματική και συντακτική ανάλυση των προτάσεων.

18 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Η Ιδιόλεκτος των ευελπίδων: καταγραφή, αποκωδικοποίηση, αξιοποίηση Σταματία Σοφίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Θεματική Ενότητα: 3 Η μελέτη ορολογίας συγκεκριμένων θεματικών πεδίων αναδεικνύει τη πλαστικότητα της γλώσσας και ταυτόχρονα τη δημιουργική έκφραση των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά μαζί, αποτελώντας μια κοινωνική ομάδα. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Νεότερης Ελλάδας, αποτελεί ένα μικρόκοσμο του στρατού, μια κλειστή κοινωνία, η οποία διέπεται από κανόνες, ιδιαίτερα γνωρίσματα και κυρίως άγραφους νόμους. Η ιδιόλεκτος των ευελπίδων αντικατοπτρίζει την τάση των ευελπίδων να ονομάζουν με ιδιαίτερες λέξεις ή σημασίες τα αντικείμενα που έχουν για αυτούς μεγαλύτερη σημασία, συναισθηματική ιδίως, προσδίδοντας άλλη διάσταση στη κοινή γλώσσα και εμπλουτίζοντάς την σε βάθος. Αυτή η ειδική ορολογία επιτρέπει μια πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ των ομιλούντων, ταχύτερη και κωδικοποιημένη μεταφορά του λόγου καθώς και περιφρούρηση του μηνύματος. Γλώσσα και κοινωνία συνδέονται στενά. Ο περιβάλλοντας χώρος της συγκεκριμένης κοινωνίας διαμορφώνει καταλυτικά την ιδιόλεκτο, η οποία έχει εξελικτική πορεία καθώς η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός ακολουθεί και εκφράζει την εποχή της. Η ευρηματικότητα της συγκεκριμένης ιδιολέκτου φέρνει στο φως τη φαντασία, την ευφυΐα και τη ψυχοσύνθεση των ευελπίδων. Η αποκωδικοποίηση αυτού του ιδιώματος διευκολύνει την επικοινωνία τόσο με τον μικρόκοσμο των άλλων στρατιωτικών σχολών, επιτυγχάνοντας μια διακλαδικότητα μέσα από ένα ιδιόμορφο δίαυλο, όσο και με τον μακρόκοσμο της ακαδημαϊκής κοινωνίας και πολιτείας. Η συγγραφή ενός λεξικού, ενός εγχειριδίου δίνει εύρος και βάθος στη γλωσσολογική επιστήμη με άμεση εφαρμογή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό τομέα γενικά.

19 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Ποίηση και λεξικογραφία: τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη Θεματική Ενότητα: 3 Χρυσούλα Καραντζή Ερευνήτρια Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών Το Λεξικό Καβάφη, το οποίο απόκειται στο Αρχείο Καβάφη και πρόκειται να εκδοθεί εντός του 2013 από τον Μιχάλη Πιερή, έχει απασχολήσει τους ειδικούς ήδη από το 1963, οπότε και ο Γ.Π. Σαββίδης το αναφέρει σε δημοσίευμά του στη «Νέα Εστία». Το 1983 σε άλλη σχετική ανακοίνωσή του ο Σαββίδης παραθέτει και τον σχετικό κατάλογο λέξεων. Ενώ αναμένουμε την σημαντική αυτή καβαφική έκδοση, που έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, η δική μας ανακοίνωση παρουσιάζει τις ποικίλες ενδιαφέρουσες όψεις του πονήματος αυτού του Καβάφη: η λεξικογραφική μέθοδος του Καβάφη, η χρησιμότητα του Λεξικού για τον ίδιο και τους φίλους του, η φιλολογική αξιοποίησή του για τη φιλολογική και υφολογική μελέτη των ποιημάτων του είναι μόνο οι κυριότερες από αυτές. Αλλωστε, ο Καβάφης δεν ήταν ο μόνος λογοτέχνης που ασχολήθηκε στο εργαστήριό του με τα λεξικά, τα μελέτησε και τα συμπλήρωσε ερασιτεχνικά. Η ανασφάλεια του ανθρώπου που ακόμα κατακτούσε τα ελληνικά συμβαδίζει, στην περίπτωση του Καβάφη, με τη σχολαστικότητα ενός σχεδόν επαγγελματία λεξικογράφου με προωθημένες αντιλήψεις και συγκροτημένη μέθοδο (παράθεση συμφραζομένων, λέξεις της προφορικής γλώσσας, παρατηρήσεις για την ορθογραφία, τη χρήση και την ερμηνεία, επιμελείς αποδελτιώσεις, αποκόμματα, παραπομπές σε εκδόσεις, εφημερίδες, άλλα λεξικά, βραχυγραφίες, κλπ).

20 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Η ορολογία και οριοθέτηση της καβαφικής εσωτερικότητας Θεματική Ενότητα: 3 Ιωάννα Τριπουλά Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Λίγοι ποιητές είχαν και θα έχουν την τύχη να έχουν διαβαστεί και μελετηθεί όσο ο Καβάφης, πέρα από χρονικά και γεωγραφικά όρια. Η ήδη πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω από την ποίησή του, αφήνει λίγα περιθώρια για κάποια πρόσθετη πόσο μάλλον πρωτότυπη μελέτη. Με την ευκαιρία, ωστόσο, που δίνεται με τη συγκεκριμένη περίσταση, τη διοργάνωση Συνεδρίου για την ελληνική Γλώσσα και Ορολογία και μάλιστα αφιερωμένου στον Καβάφη, θα επιχειρήσουμε να σταθούμε λίγο πιο λεπτομερειακά και φιλολογικά, αν μας επιτρέπεται σε ένα ζήτημα που φαίνεται ότι συγκεντρώνει την ομοφωνία των μελετητών, την εμμονή του στον εσωτερικό κόσμο. Εξετάζοντας το καβαφικό corpus άμεσα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο Καβάφης είναι ένας ποιητής που εμπνέεται από εσωτερικούς χώρους και σε αυτούς τοποθετεί ως επί το πλείστον το δραματικό σκηνικό του. Εν προκειμένω, συνεπώς, θα εστιάσουμε ακριβώς σε αυτό το θέμα, στην ορολογία που χρησιμοποιεί ο αλεξανδρινός ποιητής προκειμένου να ορίσει και οριοθετήσει τον εσωτερικό χώρο στον οποίο κάθε φορά αναφέρεται και ποιες ερμηνευτικές προεκτάσεις είναι δυνατό και θεμιτό να προσδοθούν σε αυτή. Για μεθοδολογικούς λόγους, θα κάνουμε μια πρώτη βασική οριοθέτηση, σύμφωνα με την οποία οι εσωτερικοί χώροι αναφοράς του Καβάφη διακρίνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς. Μελετώντας την ορολογία που μετέρχεται ο ποιητής, αποκτούμε και μια εικόνα για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές, μέσα από τους οποίους διαφαίνεται ότι η προτίμησή του στην εσωτερικότητα προεκτείνεται πολύ πέραν του χώρου, στον ίδιο τον άνθρωπο.

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 7-9 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα Επιστημονική Επιτροπή E E Λ L Ε Τ Ο Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόγραμμα. 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αφιερωμένο στον ποιητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας

Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας Δρ. Αιμιλία Ροφούζου Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Στρατιωτική ορολογία ιδιότυπη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα