ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γνωστικό Αντικείμενο 1.2 Αποστολή του Τμήματος 1.3 Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος 1.4 Δομή Σπουδών 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 20

3 3 ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την με αρ. 5/ απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, αποτελούμενη από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος: Τσακίρη Δ., Τάγκα Π. και Γκόγκα Θ. Η επιτροπή προέβη στον εξορθολογισμό του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το εξορθολογισμένο Πρόγραμμα Σπουδών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (αρ. πρακτ. 5/ ). Στο εξορθολογισμένο Π.Σ. στόχος είναι αφενός η εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση και αφετέρου η εναρμόνισή του με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος, ώστε η καλλιέργεια των δεξιοτήτων κυρίως όσον αφορά τα μαθήματα της μετάφρασης, τα οποία γίνονται υποχρεωτικά, να διασφαλίζεται για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Σύμφωνα με το προσφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση 40 συνολικά μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας. Από το Ε ως και το Ζ εξάμηνο, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 4 μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά, από τα 8 συνολικά που προσφέρονται (διπλάσιος αριθμός, σύμφωνα με την ΥΑ). Ο φόρτος εργασίας κυμαίνεται από ανά εξάμηνο σπουδών και ο συνολικός φόρτος ανέρχεται στις 350 μονάδες. Οι διδακτικές μονάδες είναι 30 ανά εξάμηνο σπουδών και 210 για τα εξάμηνα Α Ζ. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνουν Α. 122 θεωρητικές ώρες, ήτοι, (Θ + ΑΠ) Β. 57 Εργαστηριακές ώρες Στο συνολικό αριθμό ωρών, οι προσφερόμενες ώρες θεωρητικών μαθημάτων υπερβαίνουν τον αριθμό των εργαστηριακών μαθημάτων σε ποσοστό άνω του 50%. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας και ΔΟΝΑ. Τα μαθήματα «Γλώσσα Α» και «Γλώσσα Β» είναι αλυσίδα από το Α ως το Γ και από το Δ ως το Στ εξάμηνο σπουδών. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, ως προαιρετικά μαθήματα, το θεωρητικό μέρος των Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων από το Ε ως και το Ζ εξάμηνο.

4 4 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρ. ΦΕΚ 520, τ. Β Αριθμ /Ε5 Απόφαση ΥΠΕΠΘ Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. «Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης και εφαρμογής των ξένων γλωσσών, στη διοίκηση και το εμπόριο. Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση στελεχών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που θα διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών, γνώση των μηχανισμών της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας πέραν των πολιτισμικών ορίων, καθώς και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέματα διοίκησης, οικονομίας και εμπορίου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στα πρώτα εξάμηνα οι σπουδαστές παρακολουθούν παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις πράξης. Η αξιολόγηση τους γίνεται με προόδους και εξετάσεις. Παράλληλα, οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Εμπορίου, Μάρκετινγκ, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Διεθνών Σχέσεων και Νέων Τεχνολογιών. Στο τελευταίο εξάμηνο οι σπουδαστές εκπονούν Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.» Διευκρινιστικά, σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος αναφέρονται τα εξής: 1.1 Γνωστικό Αντικείμενο Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εκπαιδεύει Τεχνολόγους της Γλώσσας και της Επικοινωνίας,

5 5 τόσο μέσω της μετάδοσης γνώσεων της δομής και λειτουργίας των ξένων γλωσσών, όσο και μέσω της ανάπτυξης των ειδικών δεξιοτήτων και τεχνικών διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής έκφρασης και επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής), με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι φοιτητές σπουδάζουν την επιστήμη της Διοίκησης και του Εμπορίου και μυούνται στην «τέχνη» της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους για τη γραπτή και προφορική επικοινωνία των επιχειρήσεων, καθώς και για ευρύτερες οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές δραστηριότητες. 1.2 Αποστολή του Τμήματος Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι διπλός: Α. Η διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από τις εξής: Αγγλικά (ως Α γλώσσα, κατά κανόνα) και Γερμανικά, Γαλλικά, ή Ιταλικά (ως Β γλώσσα για την πλειοψηφία των φοιτητών). Συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση της Γλώσσας Α και Β, τη γνώση των μηχανισμών της γραπτής και προφορικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέματα διοίκησης, οικονομίας και εμπορίου, οι πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ανάλογες θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Β. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων μετάφρασης σε δύο γλώσσες και επιχειρηματικής διερμηνείας στην κύρια γλώσσα. Οι φοιτητές του τμήματος καταρτίζονται στη θεωρία της μετάφρασης και της διερμηνείας, ενώ ασκούνται σε πρακτικές εφαρμογές. 1.3 Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά 2 ξένες γλώσσες, εκ των Αγγλικής (προσφέρεται στο σύνολο σχεδόν των φοιτητών ως η κύρια Γλώσσα Α ), Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής (προσφέρονται κυρίως ως Γλώσσα Β ), καθώς και μαθήματα στην ελληνική γλώσσα (διοίκηση, οικονομία, νομικά, πολιτική επιστήμη, διεθνές εμπόριο, διαπολιτισμική επικοινωνία, πληροφορική κλπ.). Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι σε θέση: 1. Να συνδιαλέγεται διαπολιτισμικά, γραπτώς και προφορικώς, στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την επίτευξη δεδομένου επιχειρηματικού ή υπηρεσιακού στόχου,

6 6 2. Να μεταφράζει πάσης φύσεως κείμενα ευθεία και αντίστροφα (δηλ. από τη μητρική του γλώσσα προς τις ξένες γλώσσες και αντίστροφα), να αξιοποιεί την πληροφορική (υλικό και λογισμικό) για την μετάφραση και τη διαχείριση γλωσσικού υλικού, και να αξιολογεί μεταφράσεις τρίτων καθώς και να λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα που άπτονται της μετάφρασης, 3. Να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας συζητήσεων (liaison interpreting) σε όλους τους τομείς τόσο του ιδιωτικού (εμπορικές επιχειρήσεις, εμπορικές εκθέσεις, δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα κ.τ.λ.) όσο και του δημοσίου τομέα (Αστυνομίας, ΕΟΤ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Υπηρεσίες Πρόνοιας κ.τ.λ.) και όπου προκύπτει ανάγκη επικοινωνίας με αλλοδαπούς, 4. Να εργάζεται ανεξάρτητα ή ως μέλος ομάδας στη σύνταξη μέσων γλωσσικής τεκμηρίωσης (λεξικογραφία, σύνταξη γλωσσάριων κ.τ.λ.), 5. Να συντάσσει ξενόγλωσσα κείμενα, 6. Να συντάσσει παράλληλα πολύγλωσσα κείμενα, 7. Να συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, καθώς και στο συντονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 8. Να προάγει και να εφαρμόζει σύγχρονες και καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται των τομέων του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, 9. Να συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων δράσης των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, 10. Να συμμετέχει στη διοίκηση και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς ή που το προσωπικό τους αποτελείται από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 11. Να διεξάγει ή να συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, 12. Να λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας με τους πληθυσμούς των οποίων τις γλώσσες έχει σπουδάσει, 13. Να αξιοποιεί τις σύγχρονες εφαρμογές των Η/Υ στους τομείς της διοίκησης και της επικοινωνίας και της διδασκαλίας, 14. Να απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7 7 1.4 Δομή Σπουδών Η εισαγωγή των φοιτητών στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Γ τάξη του Λυκείου. Επισημαίνεται ότι φοιτητές μπορούν να εισαχθούν στο Τμήμα τόσο από το Α όσο και από το Ε επιστημονικό πεδίο. Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν 4 έτη και είναι χωρισμένες σε 8 εξάμηνα. Στα επτά εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις πράξης. Η αξιολόγησή τους γίνεται με προόδους και εξετάσεις. Στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία και πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, που συνιστά πολύτιμη εμπειρία για τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η γλώσσα στην οποία οι φοιτητές εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε επίπεδο καλής γνώσης (Β2) και άνω, η γλώσσα εισαγωγής, μπορεί να είναι μία από τις εξής: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Η γλώσσα εισαγωγής, η οποία είναι συνήθως η Αγγλική, χαρακτηρίζεται ως Γλώσσα Α και προσφέρεται στους φοιτητές από την έναρξη της φοίτησής τους σε προχωρημένο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο Γ1-Γ2. Με την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, οι σπουδαστές διαθέτουν γνώσεις τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες του επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) στη γλώσσα Α. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί στο Τμήμα επαρκής αριθμός φοιτητών με γλώσσα εισαγωγής διαφορετική της Αγγλικής, η γλώσσα αυτή προσφέρεται επίσης στο επίπεδο των προχωρημένων (ως Γλώσσα Α ). Ως Γλώσσα Β προσφέρεται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών μία από τις εξής: Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Στη γλώσσα Β τα μαθήματα ξεκινούν από το επίπεδο των αρχαρίων. Με την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει τη γλώσσα Β διαθέτουν γνώση επιπέδου Β2 (καλή γνώση).

8 8 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προεδρικό Διάταγμα 174/2006, Άρθρο 3 (ΦΕΚ Α αρ. 184/ ) Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών είτε αυτοδύναμα, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση εξειδικευμένης γνώσης ξένων γλωσσών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και εμπορίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: α. Να συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας. β. Να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου και για τις γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί. 2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

9 9 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Μάθημα KM XΜ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ Γλώσσα Α (Αγγλικά ) EΙΔ Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά) EΙΔ Μικροοικονομική ΓΥ Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων ΓΥ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΔΟ ΝΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΓΥ Σύνολο ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

10 10 Α/Α Μάθημα Β. ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ 2010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) ΕΙΔ Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά) ΕΙΔ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης EΥ Τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας ΕΥ Πολιτική Επιστήμη ΕΥ Σύνολο ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

11 11 Α/Α Μάθημα Γ. ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ 3010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) ΕΙΔ Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά) ΕΙΔ Διαπολιτισμική επικοινωνία ΕΥ Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι ΕΥ a Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Γλώσσας Α (Ευθεία Αντίστροφη) b Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Γλώσσας Β (Ευθεία Αντίστροφη) 3051 Αστικό Δίκαιο 2 2 ΔΟ ΝΑ Σύνολο ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

12 12 Δ. ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ 4010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) ΕΙΔ Γλώσσα Β (Γαλλικά 4020 /Γερμανικά/ Ιταλικά) 4031 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Θεωρία και Πρακτική της a 4040 b ΕΙΔ ΕΥ ,5 Μετάφρασης ΙΙ ΕΥ Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ Γλώσσας Α 2 2 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ Γλώσσας Β 4051 Διεθνές Εμπόριο- Επιχειρείν 2 2 ΓΥ ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

13 13 Α/Α Μάθημα Ε. ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ 5010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) ΕΙΔ , Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά) ΕΙΔ ,5 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α ΕΙΔ Γενική Μετάφραση Γλώσσας B Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: 1 από τα 2 α Μάρκετινγκ -Καινοτομία β Διεθνές Μάνατζμεντ ΕΙΔ ΔΟ ΝΑ ,5 ΓΥ ,5 ΔΟ ΝΑ ,5 Σύνολο ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

14 14 Α/Α Μάθημα ΣΤ. ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ 6010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) ΕΙΔ , Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά) ΕΙΔ , Εξειδικευμένη Μετάφραση I Γλώσσας Α ΕΙΔ Εξειδικευμένη Μετάφραση I Γλώσσας Β ΕΙΔ Μεθοδολογία Έρευνας ΓΥ , Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: 1 από τα 2 α Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΓΥ ,5 β Νεοελληνική Γλώσσα ΓΥ ,5 Σύνολο ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

15 15 Α/Α Μάθημα Ζ. ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Κ.Μ Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ Εξειδικευμένη Μετάφραση II Γλώσσα Α ΕΥ Εξειδικευμένη Μετάφραση II Γλώσσα Β ΕΥ Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική των Ξένων ΕΥ ,5 Γλωσσών 7042 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΓΥ 3 5 2, Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: 2 από τα 4 α Διεθνείς Σχέσεις β γ ΔΟ ΝΑ Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Α ΓΥ Διερμηνεία Διαπραγματεύσεων Γλώσσα Α ΕΥ δ Διαχείριση Ανθρωπίνων ΓΥ Πόρων ΣΥΝΟΛΟ Σύμβολα: ΚΜ: Kωδικός Μαθήματος ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες Θ: Θεωρία Σ.Ω: Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Ε: Εργαστήριο ΦΕ: Φόρτος Εργασίας

16 16 Η. ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίως Ανάλυση Θ Ε ΑΠ. Σ.Ω Φ.Ε Δ.Μ Πτυχιακή Εργασία 20 Πρακτική Άσκηση 10

17 17 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1031 Μικροοικονομική Ηλεκτρονική επεξεργασία 4 κειμένων 1061 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικό Εμπόριο 4, Μάρκετινγκ- Καινοτομία 4, Διεθνές Εμπόριο-Επιχειρείν 5, Νεοελληνική Γλώσσα 4, Μεθοδολογία Έρευνας 4, Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Α Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Σεμινάριο Τελειοφοίτων 2,5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2041 Τεχνικές έκφρασης & Επικοινωνίας (Αγγλικά) Πολιτική Επιστήμη Διαπολιτισμική Επικοινωνία Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 5, Πληροφοριακά Συστήματα 6 Διοίκησης 3040 Θεωρία και Πρακτική της 7 Μετάφρασης Ι 3040 α Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι - Γλώσσα Α (Ευθεία Αντίστροφη) 3040 β Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι - Γλώσσα Β (Ευθεία Αντίστροφη) 4040 Θεωρία και Πρακτική της 7 Μετάφρασης ΙΙ 4040 α Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ - Γλώσσα Α 4040 β Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ - Γλώσσα Β Σχόλιο [o1]: 3050, 3050 a, 3050 b: Πρόκειται για ένα ενιαίο μάθημα χωρισμένο στο θεωρητικό μέρος και σε εργαστηριακά μέρη που αφορούν στις 2 υποχρεωτικές γλώσσες Σχόλιο [o2]: 4040, 4040 a, 4040 b: Πρόκειται για ένα ενιαίο μάθημα χωρισμένο στο θεωρητικό μέρος και σε εργαστηριακά μέρη που αφορούν στις 2 υποχρεωτικές γλώσσες

18 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α Γενική Μετάφραση Γλώσσας B Εξειδικευμένη Μετάφραση IΙ Γλώσσας Α 7020 Εξειδικευμένη Μετάφραση IΙ Γλώσσας Β 7030 Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των ξένων γλωσσών 7071 Διερμηνεία Διαπραγματεύσεων Γλώσσα Α ,5 5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά ) Γλώσσα Α (Αγγλικά ) Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ 6 Ιταλικά ) 3010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ 6 Ιταλικά ) 4010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ 6 Ιταλικά ) 5010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) 5, Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ 5,5 Ιταλικά ) 6030 Εξειδικευμένη Μετάφραση Ι 5 Γλώσσας Α 6040 Εξειδικευμένη Μετάφραση Ι 5 Γλώσσας B 6010 Γλώσσα Α (Αγγλικά ) 5, Γλώσσα Β (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά ) 5,5

19 19 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3051 Αστικό Δίκαιο Διεθνές Μάνατζμεντ 4, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 4, Διεθνείς Σχέσεις Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 4