Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ"

Transcript

1 Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

2 Περιεχόμενα σελ. Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό Παγκρήτιον Θεολογικόν Συνέδριον, Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου εἰς τό Παγκρήτιον Θεολογικόν Συνέδριον, Ἡ πληροφορική στήν ἐκπαίδευση καί τήν ποιμαντική διακονία: τεχνολογική πρόκληση ἤ «μεταφυσική» ὑπεροψία; Βασιλείου Τ. Γιούλτση Ἡ σκέπη καί ἡ προστασία τῆς Θεοτόκου, Ἀποστόλου Ν. Μπουρνέλη Ἱερεύς τις τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, Πρεσβ. Εὐαγγέλου Παπανικολάου χρόνια ἀπό τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ἐπαρχίας Ἱεράπετρας, Χαραλάμπους Δασκαλάκη Ἄλλοι Κρῆτες Ἁγιογράφοι: Τζώρτζης, Ἀντώνιος καί Εὐφρόσυνος, Ἀντωνίου Ἐμμ. Στιβακτάκη Δημήτριος Λόγιος, ἕνας Χαΐνης τῆς Κρήτης Ἐμμανουήλ Σαβοϊδάκη Ἀπό τή ζωή τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Ἐλευθερίου Χρυσοχόου Ἀπό τή ζωή τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, Ἄγκυρα Ἐλπίδος Διμηνιαῖο Ὀρθόδοξο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Περιόδος Β, Τεῦχος 58, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος Ἰδιοκτήτης: Ἱερά Μητρόπολις Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Ἐκδότης-Διευθυντής, Ὑπεύθυνος κατά νόμο: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος. Ἠλεκτρονική στοιχειοθεσία: Σταῦρος Κακοδειπνάκης, Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἐπιμέλεια ὕλης, ἠλεκτρονική σελιδοποίηση, προετοιμασία ἐκτύπωσης: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Διεύθυνση: Φιλοθέου Α 8, Ἱεράπετρα. Τηλέφωνο: /22786, FAX: / Web Site: / Κωδικός Ταχυδρομείου: Ἐκτύπωση: Γραφικές Τέχνες «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ», Ἡράκλειο. Τό περιοδικό ἀποστέλλεται δωρεάν. Προαιρετικές εἰσφορές καί ἐμβάσματα. Ἐξώφυλλο: Ὁ Χριστός εὐλογῶν λεπτομέρεια Βημοθύρου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Τοπλοῦ. Τό περιοδικό ἐκδίδεται μέ τή χορηγία τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ». 2

3 Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τό Παγκρήτιον Θεολογικόν Συνέδριον Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Τοῖς Ἐλλογιμωτάτοις κυρίοις Γεωργίῳ Στριλιγκᾷ, Προέδρῳ, καί Ἀντωνίῳ Δουνδουλάκη, Γεν. Γραμματεῖ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων, τέκνοις τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ. Ἐπιθυμοῦμεν ὁλοθύμως ὅπως ἐκφράσωμεν τήν πατριαρχικήν ἡμῶν χαράν καί ἐπιδαψιλεύσωμεν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν συνεχιζομένην δημιουργικήν δραστηριότητα τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων. Συγχαίρομεν καί ἐπαινοῦμεν ὑμᾶς διά τήν εὔστοχον ἐπιλογήν καί τόν ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρον χαρακτῆρα τοῦ θέματος τοῦ δεκάτου καί ἑβδόμου ἐτησίου Ἐπιστημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου ὑπό τόν τίτλον: «Χρήσεις τῶν Νέων Τεχνολογιῶν στήν Ποιμαντική καί τήν Ἐκπαίδευση». Ἐκ καρδίας συγχαίρομεν τόν Ἱερώτατoν Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κύριον Εὐγένιον, περιπόθητον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν καί πιστόν τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τέκνον, ὡς καί τούς περί αὐτόν ἀξίους συvεργάτας του, διά τήν φιλόστοργον φιλοξενίαν των καί διότι ἔθεσαν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας τό προκείμενον Συνέδριον. Τούς συμμετέχοντας Θεολόγους, εἰς τούς ὁποίους ἔλαχε νά διακονοῦν τήν Μεγαλόνησον καί Λεβεντογένναν Κρήτην, συγχαίρομεν καί ἐπιδαψιλεύομεν εἰς αὐτούς πανοικεί τήν πατρικήν ἡμῶν εὐλογίαν. Ζῶμεν εἰς ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν αἱ νέαι τεχνολογίαι κυριαρχοῦν καί ἀπειλοῦν νά ἐλέγξουν εἰ δυνατόν τό σύνολον τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Βεβαίως, ή τεχνολογία ὡς ἔργον χειρῶν ἀνθρώπων ὑπηρετεῖ ἕν γενικώτερον ἀνθρωποκεντρικόν μοντέλον. Αἱ δυνατότητες ὡς καί τά ὅρια τῆς τεχνολογίας ὑποδηλώνονται ἀπό τόν ὁρισμόν καί τήν φύσιν της. Ὡστόσον, ἡ καλπάζουσα ταχύτης μέ τήν ὁποίαν αἱ νέαι τεχνολογίαι ἀναπτύσσονται, δυσχεραίνουν τόν ὁρισμόν τῶν καλουμένων νέων τεχνολογιῶν. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνος προσπαθεῖ ἐναγωνίως νά ἀκολουθήσῃ τήν ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς τεχνολογίας, προσβλέπων καί προσδοκῶν ἵνα λάβῃ πολλά πλείονα ὅσων ἡ κτιστή καί ὑλική φύσις ἠμπορεῖ νά προσφέρῃ. Δυστυχῶς, πολλοί συνάνθρωποί μας, ἰδιαιτέρως vέοι, ἀποδίδουν εἰς τήν ἐνασχόλησίν 3

4 των μέ τάς νέας τεχνολογίας ὀντολογικήν διάστασιν, ἀποκτῶντες τοιουτοτρόπως ὀντολογικάς προσδοκίας, μετ ὀλίγον διαψευδομένας. Ἐπειδή ἐξέλιπε τό αἴσθημα τῆς ἐσωτερικῆς πληρότητος, τό ὁποῖον μόνον ἡ Θεία Χάρις δύναται νά ἐπιφέρῃ εἰς τόν ἄνθρωπον («ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν» Ἰωάν. 10,10), παρατηρεῖται ἀγωνιώδης προσπάθεια ὑπό τῆς πλειονότητος τῶν ἀνθρώπων νά πληρώσουν τήν ὕπαρξίν των δι ἐνασχολήσεων αἱ ὁποῖαι δύνανται νά προσφέρουν ἐντόνους συναισθηματικάς συγκινήσεις καί κάποιαν πεπερασμένην ψευδο-πληρότητα. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερον, θέλοντες νά ἀποδράσουν μέ τρόπον εὔκολον καί γρήγορον μακράν ἀπό τήν ζοφερότητα τῆς ἀνασφαλείας καί ἀσταθείας, δέν διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν καταχρηστικῶς μεταξύ ἄλλων καί τάς νέας τεχνολογίας, ἀδιαφοροῦντες διά τό κακόν, τό ὁποῖον θά προξενήσουν εἰς τόν ἑαυτόν των ἤ εἰς τούς συνανθρώπους των. Πολλά προϊόντα τῆς συγχρόνου τεχνολογίας, ἰδιαιτέρως δέ τά προγράμματα κοινωνικῆς δικτυώσεως (skype, facebook, twitter, sms, κ. ἄ.) μέσῳ τῆς φαινομενικῆς ἀνωνυμίας τοῦ χρήστου, γίνoνται σήμερον ἰδιαιτέρως ἑλκυστικά διά τήν πλειονότητα τῶν νέων ἀνθρώπων διότι, ἐκτοός τῶν ἄλλων, ἀπωθοῦν τόν φόβον τῆς κατά πρόσωπον ἀπορρίψεως προερχομένης ἐξ ἑτέρων ἀνθρώπων. Ἡ ἀπουσία τῆς προσωπικῆς ἐπικοινωνίας προτρέπει τόν ἄνθρωπον νά συνδιαλέγεται μέ προσωπεῖον, εἰς τό ὁποῖον δύναται νά προβάλῃ ἰδεατάς - μή πραγματικάς ἤ ἐπιθυμητάς εἰς αὐτόν ἰδιότητας, ταυτοχρόνως δέ τοῦ χαρίζει τήν ψευδαίσθησιν τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς διαδικασίας τῆς ἐπικοινωνίας. Νέοι ἄνθρωποι ἀλλά καί ἐνήλικες καταφεύγουν εἰς τήν ἀλόγιστον χρῆσιν τῶν νέων τεχνολογιῶν δημιουργοῦντες σχέσεις ἐξαρτήσεως μέ καταστρεπτικάς συνεπείας διά τήν ζωήν των. Πολλάκις καταφεύγουν εἰς εἰδικάς κλινικάς ἀπεξαρτήσεως ἀπό τάς νέας τεχνολογίας, Ἡ κακή χρῆσις τῶν νέων τεχνολογιῶν, ἰδιαιτέρως εἰς τούς νέους ἀνθρώπoυς, ἐπιφέρει σοβαρά ἀναπτυξιακά, ψυχοσωματικά, συναισθηματικά καί βιολογικά προβλήματα, ὡς ἐπίσης καί σοβαρά συμπτώματα διατεταραγμένης συμπεριφορᾶς. Ἔντονοι δέ εἶναι καί αἱ δυσλειτουργίαι εἰς τάς διαπροσωπικάς σχέσεις τάς ὁποίας προκαλεῖ ἡ ἄμετρος χρῆσις τῶν νέων τεχνολογιῶν. Κοινωνικά φαινόμενα, ὅπως ἠλεκτρονικαί ἀπάται, παιδοφιλία, παράνομον ἐμπόριον καί διακίνησις πάσης φύσεως, ἔχουν κάνει ἔντονον καί ἀπειλητικήν τήν ἐμφάνισίν των. Ἀκούεται πλέον ὡς φυσιολογικός ὁ λόγος περί ὑπηρεσιῶν διώξεως τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος ἤ περί ἠλεκτρινικοῦ πολέμου. Ὁ χαρακτήρ τῆς ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς εἶναι κατ ἐξοχήν σωτηριολογικός. Θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α Τιμ. 2, 4), ὁ δέ ἀνθρωπολογικός αὐτῆς προσανατολισμός εἶναι χριστοκεντρικός, ἔχων ὡς πρότυπον τόν Θεάνθρωπον Χριστόν. Θά ἠμπορούσαμε νά εἰποῦμε ὅτι τό ἀνθρωπολογικόν πρότυπον τῆς ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς εἶναι Θεανθρωποκεντρικόν, διά νά χρησιμοποιήσωμεν τήν ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου πλέον Ἰουστίνου Πόποβιτς (βλ. Ὁδός Θεογνωσίας). Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ σωτηριολογικοῦ αὐτῆς ἔργου μέσῳ τῆς ποιμαντικῆς, ἔχει ὡς κύριον στόχον νά ἀνταποκριθῇ εἰς τάς νέας ἀνάγκας, τάς συνθήκας καί προκλήσεις τῆς συγχρόνου κοινωνίας, προσαρμοζομένη ἀλλ οὐχί ἀφομοιουμένη μέ αὐτήν. Ἡ πεῖρα δύο χιλιάδων ἐτῶν διδάσκει ὅτι πρωταρχικόν καί οὐσιῶδες μέλημα τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξεν ἡ ἔκφρασις καί ἡ μετάδοσις τοῦ θείου θελήματος πρός τά μέλη της διά τῆς διαπροσωπικῆς μετοχῆς εἰς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἔδωκαν λύσεις εἰς τά προβλήματα τῆς ἐποχῆς των, ἐξέφρασαν τήν θείαν βούλησιν διά τά φλέγοντα τῶν ἡμερῶν των θέματα, λαμβάνοντες ὑπ ὄψιν τά τότε ἐπιστημονικά καί κοινωνικά δεδομένα καί χρησιμοποιοῦντες τήν σοφίαν τοῦ παρελθόντος ἀλλά καί τήν δοθεῖσαν εἰς αὐτούς Θείαν Χάριν τοῦ δωρεοδότου Κυρίου. Ἑπόμενοι λοιπόν τοῖς ἁγίοις ἡμῶν πατρᾶσι καλούμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν πᾶν μέ- 4

5 σον τό ὁποῖον διαθέτομεν, ἀντλοῦντες ἐκ τῆς σοφίας τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καί λαμβάνοντες ὑπ ὄψιν τά σύγχρονα δεδομένα τά ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ὥστε νά γίνωμε συνειδητά μέλη τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, κατεργαζόμενοι τό μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τάς ὁποίας ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος. Ἡ ποιμαντική τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ὡς καί πᾶσα ἐκπαιδευτική διαδικασία, νομίζομεν ὅτι ὀφείλει νά xρησιμoπoιῇ τάς νέας τεχνολογίας ὡς μέσον διαποιμάνσεως καί ἐπικοινωνίας οὐχί δέ ὡς αὐτοσκοπόν. Θεωροῦμεν δέ ὅτι ἡ δημιουργική χρῆσις τῶν νέων τεχνολογιῶν θά εἶναι ἐφιικτή μέ τήν προϋπόθεσιν τῆς προσωποκεντρικῆς προσεγγίσεως καί τοῦ σωτηριολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς καί παιδείας. Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη καί Μαρτυρική Ἐκκλησία ἡμῶν, εἰς τό ἀναφερθέν πλαίσιον χρησιμοποιεῖ μέ παρρησίαν τάς νέας τεχνολογίας, καταγράφουσα καί προβάλλουσα τήν ζῶσαν παράδοσιν καί τά κειμήλια τῶν πατέρων ἡμῶν, ὀρθοτομοῦσα τόν Λόγον τῆς Ἀληθείας καί καταμαρτυροῦσα τήν ὀρθοδοξίαν καί τήν ὀρθοπραξίαν εἰς τό παγκόσμιον γίγνεσθαι. Συγχαίροντες, ὅθεν, πατρικῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί θεματολογίαν τοῦ παρόντος Συνεδρίου, καταστέφομεν ἅπαντα τά μέλη τοῦ Συνδέσμου, τούς Ἐλλογίμους ὁμιλητάς καί τούς προσφιλεῖς ἀκροατάς διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐαρεσκείας. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος εἴησαν μετά πάντων καί πασῶν ὑμῶν. Ἄνοιξε τσῆ Σητείας γῆ τό πιό καλό σου ἀνῶγι, γιά νά ρθουν ν ἀνταμώσουνε οἱ Κρῆτες Θεολόγοι. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης βι Ὀκτωβρίου κ 5

6 Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου στό Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο 6 Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Πανοσιολογιώτατοι Πατέρες, Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε Σητείας καί λοιποί ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς καί Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης, κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς ἐκπαίδευσης, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, Κύριε Πρόεδρε τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων, Ἐλλογιμώτατοι κύριοι εἰσηγητές, Ἀγαπητοί Θεολόγοι σύνεδροι, Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἱκανοποίηση φιλοξενοῦμε στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας τό φετινό Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο μέ θέμα Χρήσεις τῶν νέων τεχνολογιῶν στήν Ποιμαντική καί τήν Ἐκπαίδευση. Ἡ χαρά μας εἶναι διπλή. Πρῶτον γιατί ὑποδεχόμαστε στήν πάντα φιλόξενη καί γραφική Σητεία τό θεολογικό δυναμικό ὅλης τῆς Μεγαλονήσου, δηλαδή τούς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ στό χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς Ποιμαντικῆς. Ἕνας δεύτερος λόγος εἶναι ἡ «ὁμοθυμαδόν καί ἐπί τό αὐτό» σύναξη τῶν Θεολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὅλης τῆς Κρήτης, πού ἀποτελεῖ πλέον θεσμό μέ τή συνδρομή καί παρουσία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Πρωτίστως καί κυρίως αἰσθανόμαστε ἔντονα τήν ἀνάγκη τῆς μεταξύ μας συνάντησης καί ἐπικοινωνίας, τῆς ἐνδοεπικοινωνίας, γιά νά χρησιμοποιήσω ἕνα τεχνικό ὅρο, πού εἶναι ἀπό τά πιό μεγάλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας. Δύσκολα ἐπικοινωνοῦν σήμερα οἱ ἄνθρωποι «πρόσωπον πρός πρόσωπον» καί γι αὐτό συχνά καταφεύγουν στά ὑποκατάστατα ἠλεκτρονικά μέσα διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας. Ἡ περίοδος τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων καί τῶν σύγχρονων ἤ μᾶλλον καθημερινῶν, μεταβολῶν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, μᾶς ὑποχρεώνει νά ἐφαρμόσουμε μιά ποιμαντική μέθοδο καί διδακτική τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος περισσότερο σύγχρονη, ἐπίκαιρη καί ἀναπροσαρμοσμένη γιά τήν προαγωγή τοῦ διδακτικοῦ ἔργου καί τή μεγαλύτερη συμμετοχή τῶν παιδιῶν. Ἡ χορήγηση Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν στίς σχολικές μονάδες τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι γεγονός, καί ἤδη ὑλοποιεῖται σέ μεγάλο βαθμό τό «Νέο Σχολεῖο» μέ τή χρήση νέων τεχνολογιῶν στίς αἴθουσες διδασκαλίας, ὅπως ἡ διδασκαλία μέ διαδραστικούς πίνακες, ἀλλά καί ἡ ἔξαρση τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορικῆς. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά λάβει σοβαρά ὑπόψη της ὅτι ἐπῆλθε πλέον ἡ ἠλεκτρονική ἐποχή. Ἤδη τό Ἴντερνετ σταδιακά μπῆκε σ ὅλα τα σπίτια μέ τήν ἐφαρμογή καί ἐξάπλωση τῶν

7 εὐρυζωνικῶν δικτύων καί ταυτόχρονα διανοίγεται μιά τεράστια πρόκληση, ἡ καλλιέργεια ἑνός εἴδους διαδικτυακῆς ποιμαντικῆς καί ἐπικοινωνίας μέ τούς πιστούς, κυρίως τούς νέους. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν (ψηφιακῶν δίσκων, dvd s, video κ.λπ.) καί ἡ εὐρεία χρήση προγραμμάτων ὅπως τοῦ Power point ἀναμφίβολα ἀναβαθμίζουν τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί διευκολύνουν τό ἔργο τῶν Θεολόγων καθηγητῶν. Οἱ μαθητές ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἐμπλακοῦν σέ ἐνδιαφέρουσες δραστηριότητες καί τό μάθημα τῆς Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς νά γίνει ἑλκυστικότερο καί πολύ πιό ἀποδοτικό, σέ μιά περίοδο πού ἡ θέση καί ἡ μορφή τοῦ μαθήματος στό προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Λυκείου συνεχῶς βάλλεται μέ ἀπώτερο σκοπό τόν περιορισμό καί τόν περαιτέρω ἐξοβελισμό του. Ἡ Ἐκκλησία παρά ταῦτα δέν καταργεῖ τό πρόσωπο καί προβάλλει τή σωστή καί εὐεργετική χρήση ὅλων αὐτῶν τῶν μέσων. Γιατί δυστυχῶς ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ νομίσματος πού ὀφείλουμε νά ἐξετάσουμε στό παρόν συνέδριο: ἡ κακή καί ἀλόγιστη χρήση τῶν διαφόρων διαδικτυακῶν ἡμερολογίων blogs καί τῶν ἄλλων ἱστοχώρων δημιουργίας εἰκονικοῦ προφίλ καί ποικιλότροπης ἐπικοινωνίας καί κοινωνικῆς δικτύωσης, ὅπως τό εὐρέως σήμερα διαδεδομένο Facebook, ἰδιαιτέρως προσφιλῶν στούς σύγχρονους νέους. Ἐκεῖ δαπανοῦν πολύ χρόνο τά παιδιά μας, συχνά ἄσκοπα καί χωρίς πραγματική ἐπικοινωνία, μέ πλαστά ὀνόματα καί παραπλανητικά στοιχεῖα. Ἐκεῖ θεωρῶ ὅτι εἶναι καί ἡ ἀποστολή μας: Νά συμβάλλουμε μέ τήν κατάρτιση καί τήν ἐνημέρωση, ὥστε οἱ νέοι μας νά ἀποκτήσουν τέτοιες ἠθικές καί πνευματικές ἀντιστάσεις, γιά νά μήν παρασύρονται στή μοναξιά, ἀπομονωμένοι καί ἀποσβολωμένοι μπροστά σέ μιά ὀθόνη τοῦ Ὑπολογιστῆ. Νά τούς ἐνημερώσουμε γιά τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν ἀπό τήν πληροφόρηση προσωπικῶν πληροφοριῶν καί φωτογραφιῶν στό Διαδίκτυο καί νά τούς μάθουμε νά ξεχωρίζουν τό δημόσιο ἀπό τό ἰδιωτικό καί τό ὠφέλιμο ἀπό τό βλαβερό, σεβόμενοι πάντα τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἐλευθερία του. Νά συναναστρέφονται πρόσωπο πρός πρόσωπο, σύμφωνα μέ τό πρότυπο τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι πάνω ἀπό τά ὅποια ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας εἶναι ἡ ζωντανή σχέση ἀγάπης καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Δημιουργό Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας. Ἑπομένως πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ γοητευτικός χῶρος τῆς Πληροφορικῆς μέ τό πλῆθος τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ πρός ὠφέλεια τοῦ διδακτικοῦ ἔργου καί τῆς νεολαίας μας γιά νά βρίσκει ἀπαντήσεις στά προβλήματα καί τίς ἀνησυχίες της. Οἱ νέες τεχνολογίες μποροῦν νά βοηθήσουν στήν καλύτερη διακονία καί ἀνταπόκριση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Θεολόγων Ἐκπαιδευτικῶν στίς σύγχρονες ποιμαντικές καί ἐκπαιδευτικές ἀνάγκες, ἀρκεῖ νά μήν παραβλέπεται ὁ παράγοντας ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ «ἄρτιος» καί «καινός» - ὁ ἀνακαινισμένος- κατά τήν ἁγιογραφική ἔκφραση ἄνθρωπος. Μέ τό φῶς τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί μέ σύγχρονα μέσα, καλούμαστε νά ἐνδυναμώσουμε τίς ἠθικές ἀντιστάσεις καί νά προσεγγίσουμε τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τόν ἄνθρωπο τῆς τεχνολογίας, γιά νά τοῦ προσφέρουμε τό λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ, πού θά νοηματοδοτήσει τήν ὕπαρξή του καί θά ὑλοποιεῖ τόν προφητικό λόγο: «Συναγάγετε τόν λαόν μου εἰς τόν Οἶκον μου». Πλημμυρισμένοι ἀπό αἰσθήματα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ σημαντικοῦ ἔργου σας γιά τήν πνευματική θωράκιση τῶν παιδιῶν μας σᾶς καλωσορίζουμε στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί εὐχόμαστε ὁ Μεγάλος Παιδαγωγός τῶν αἰώνων Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογεῖ καί νά ἐνισχύσει πάντοτε τό ἔργο σας. Εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν παρουσία καί τήν ἐνεργό συμμετοχή σας. Ἰδιαιτέρως ὅμως ὀφείλω νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τούς εἰσηγητές τοῦ συνεδρίου, πού ἦλθαν ἀπό τόσο μακριά γιά 7

8 νά μᾶς διαφωτίσουν στό θέμα τῆς ἀναμόρφωσης τῶν διδακτικῶν μεθόδων καί τῆς ἐποικοδομητικῆς χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν στό ἔργο τῆς διάδοσης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὡς εἰδικοί ἐπιστήμονες, λαμπρύνοντας μέ τήν παρουσία τους καί ἀναβαθμίζοντας σημαντικά αὐτό τό ἐπιστημονικό συνέδριο. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ τό Δ.Σ. τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων καί τόν ἀκούραστο Πρόεδρο κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ γιά τήν ἀπρόσκοπτη καί καλή συνεργασία καί τούς ἀφανεῖς ἐργάτες συνεννόησης, ἐπικοινωνίας καί διευθέτησης πρακτικῶν κυρίως θεμάτων, καί ἐννοῶ τόν Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο π. Κύριλλο, τόν Διάκονο π. Ἀμβρόσιο, τό προσωπικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς ἄλλους λαϊκούς συνεργάτες μας γιά τήν ἥσυχη διαμονή καί φιλοξενία στό πιό ἄνετο καί μεγάλο ξενοδοχεῖο τῆς Σητείας. Εὐχαριστοῦμε τόν Διευθυντή τοῦ «SITIA BEACH» κ. Κων/νο Ἀπιδιανάκη καί ὅλους τούς ἐργαζομένους γιά τήν ὁλοπρόθυμη συνεργασία τους. Εὐελπιστοῦμε ὅτι, μέ τή συμβολή καί τή συνεργασία ὅλων μας, αὐτό τό συνέδριο θά ἀπαντήσει στά κρίσιμα ἐρωτήματα πού σχετίζονται μέ τό τόσο ἐπίκαιρο καί ἄκρως ἐνδιαφέρον θέμα του, ὥστε ὅλοι μαζί νά ἀξιοποιήσουμε τίς παρεχόμενες δυνατότητες πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν. Κηρύσσουμε, λοιπόν, τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος Παγκρήτιου Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν ἀντιπαρατέθηκε ποτέ στήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, διότι πιστεύει καί ἐλπίζει πάντοτε στή θεία πρόνοια καί διακυβέρνηση τοῦ κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἱστορίας του καί ἐπικροτεῖ ὅλα τά θετικά ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρώπινης τεχνολογίας, ἐπιβεβαιώνοντας τόν λόγο τοῦ Κυρίου «Θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. 16, 33), «καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 6,2). Καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες μας. 8

9 Ἡ πληροφορική στήν ἐκπαίδευση καί τήν ποιμαντική διακονία: τεχνολογική πρόκληση ἤ «μεταφυσική» ὑπεροψία; Βασιλείου Τ. Γιούλτση, Ὁµότιµου καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Α ΓΕΝΙΚΑ Ησχέση ἀνάμεσα στό «Θεολογικό λόγο» καί τίς «Ἐφηρμοσμένες Ἐπιστῆμες»*, πού φαίνεται ὅτι στήν ἐποχή μας λειτουργεῖ σέ ἕνα πλαίσιο ἀμφίδρομων ἐπιδράσεων, δέν εἶχε πάντοτε τήν ἴδια ἔκφραση καί ἔνταση. Στό μακρυνό παρελθόν ἐντοπίζονται περίοδοι, στίς ὁποῖες ἡ παραπάνω σχέση ἦταν σχεδόν δυσδιάκριτη ἤ μᾶλλον ἀνύπαρκτη. Παρά ταῦτα δέν εἶναι δύσκολο νά συναντήσουμε καί ἱστορικές στιγμές, ἔστω μεμονωμένες, μέ «συνάλληλα χαρακτηριστικά» στή θεσμική ἤ τή θεωρητική ἔκφραση τῆς «θεολογίας» καί τῆς «θετικῆς σκέψης». Ἡ τεχνολογική ἔκρηξη τοῦ προηγούμενου αἰώνα ἄνοιξε προοδευτικά μιά νέα περίοδο, στήν ὁποία κεντρικό χαρακτηριστικό εἶναι μία τάση μείωσης τῶν διεπιστημονικῶν ἀποστάσεων, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἰσχυροποίηση τῆς σχέσης ἀνάμεσα στό «λόγο» καί τήν «ἐμπειρική πρακτική». Βέβαια ἡ μείωση εἶναι προοδευτική, γι αὐτό καί τά θεαματικά ἀποτελέσματα φαίνονται καλύτερα τά τελευταῖα χρόνια. Ἄν πρίν ἀπό τριάντα χρόνια ὑποστήριζε κάποιος ὅτι σύντομα ἡ Ἐκκλησία μας, στίς προοπτικές τῆς ἐμπειρίας καί τῆς θεολογικῆς ἔρευνας, θά συναντηθεῖ μέ τίς λεγόμενες «Θετικές Ἐπιστῆμες», εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἶχε ἐπικίνδυνα παρεξηγηθεῖ. Η θεολογία καί ὁ ἐρευνητικός της ὁρίζοντας δέθηκαν ἐξαρχῆς μέ τό θεωρητικό λόγο, γι αὐτό καί ἔμειναν ἔξω ἀπό τήν «ἐφηρμοσμένη ἔρευνα». Ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας καί εἰδικότερα ἡ ἔρευνά της εἶναι κατ οὐσίαν «ἐξεικονιστική», ἀφοῦ σημαῖνον καί σημαινόμενον δέν εἶναι δυνατό νά ταυτιστοῦν. Αὐτό ἄλλωστε ὑποδηλώνει ὁ ὅρος «ἀποφατισμός». Στίς «Θετικές Ἐπιστῆμες», μέ μιά ἄλλη λογική, σημαῖνον καί σημαινόμενον συνυπάρχουν καί ἴσως(;) ταυτίζονται, γεγονός πού ἐπιβάλλει χρήση ἐμπειρικῶν κριτηρίων γιά τήν ἀξιολόγηση καί ἑρμηνεία τους. Αὐτό ἀντιπροσωπεύει ὁ ὅρος «θετικισμός» μέ τήν καθαρά ἐμπειρική του σημασία. Ἐλάχιστες περιπτώσεις θεολογικῆς ἔρευνας στό παρελθόν ἀναζήτησαν κάποια ἐρίσματα «ἐμπειρισμοῦ» ἤ δέχθηκαν ἔστω τή χρήση μαθηματικῶν μεγεθῶν, γι αὐτό καί στάθηκαν στήν περιοχή τῶν ἐξαιρέσεων, καί τά πορίσματά τους ἔμειναν μόνο πληροφοριακά (λ.χ. ἀστρονομικοί συσχετισμοί γιά τόν προσδιορισμό τῶν πασχαλίων, χρονολογικοί πίνακες, γενεαλογίες, πληθυσμιακές στατιστικές, γεωγραφικές ἀποστάσεις ἤ καθορισμός ὁρίων γεωγραφικῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν). Οἱ ἀναφορές ἐκεῖνες δέν εἶχαν τίποτε ἀπό τίς σύγχρονες ἐφαρμογές καί δυνατότητες. Ησαν μᾶλλον ἐπικουρική στήριξη παρά διεπιστημονική συνεργασία. Ἡ εἰκόνα ἄρχισε νά μεταβάλλεται πρόσφατα, ὅταν στό χῶρο τῶν «Ἐφηρμοσμένων Ἐπιστημῶν» παλαιότερες ἀνακαλύψεις ἐξελίχθηκαν σέ προηγμένες χρήσεις λ.χ. τῶν ἡμιαγωγῶν, τῶν κρυστάλλων πυριτίου καί τῶν τυπωμένων κυκλωμάτων, σέ συνδυασμό μέ τήν ὀπτική καί ἀλγοριθμική χρήση τοῦ δυαδικοῦ συστήματος (0 καί 1) ὡς νέου κώδικα ἐπικοινωνίας. Οἱ νέες χρήσεις γέννησαν μιά νέα ὑβριδιακή ἐπιστήμη, τήν Πληροφορική, πού ἀνέλαβε, μέ τή βοήθεια τῆς μαθηματικῆς λογικῆς, τόν μηχανιστικό συσχετισμό *Εἰσήγηση τοῦ κ. Βασιλείου Γιούλτση κατά τήν Α συνεδρία τοῦ Παγκρητίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: «Χρήσεις τῶν Νέων Τεχνολογιῶν στήν Ποιμαντική καί τήν Ἐκπαίδευση», τό ὁποῖο διοργάνωσε ὁ Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας στίς 29 καί 30 Ὀκτωβρίου 2010 στή Σητεία. 9

10 Ὁ κ. Βασίλειος Γιούλτσης ἀναπτύσσει τήν εἰσήγησή του. τῶν ἀλγορίθμων, τή δόμηση βάσεων δεδομένων, τόν προγραμματισμό καί τή σχεδίαση λογισμικοῦ, τήν ἐπεξεργασία, τήν ἀνάλυση, τή συμπίεση, τόν ἀποθησαυρισμό καί τή διάδοση τῆς πληροφορίας. Ἐμεῖς πού ζοῦμε στόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα, εἴμαστε μάρτυρες τῶν ἀπαρχῶν μιᾶς νέας ἐπανάστασης, θά λέγαμε τῆς «τρίτης βιομηχανικῆς». Στόχος τῆς ἐπανάστασης αὐτῆς δέν εἶναι πιά ἡ ἀντικατάσταση μέ μιά καλύτερη μορφή τῆς μυικῆς δύναμης τοῦ ἀνθρώπου, γιατί αὐτό ἤδη ἔγινε, ἀλλά τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου ὡς μηχανισμοῦ πού ἔχει τήν πρωτοβουλία στή λήψη ἀποφάσεων. Στή φάση αὐτή ἡ μηχανή παίρνει τή θέση τοῦ δημιουργοῦ της. Κι ἐνῶ ἔρχεται νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τή μονοτονία καί τήν κενότητα τῶν ἐπαναλαμβανόμενων ἐργασιῶν τῆς σκέψης καί τοῦ πνεύματος, τελικά τόν μεταβάλλει σέ ἐξάρτημα μιᾶς πραγματικότητας, ὅπου τόν πρῶτο λόγο, ἄν δέν ἔχουν ἀπόλυτα ἀκόμη, θά ἔχουν σίγουρα αὔριο τά εὐρυζωνικά δίκτυα, οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές, ἕνα πλῆθος «ἱστοχῶροι κοινωνικῆς δικτύωσης» 1 καί οἱ συνεχεῖς μεταμορφώσεις τῶν μικρο-εφαρμογῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας: Ὅλα- σέ- Ἕνα (All-in-One) 2 καί μάλιστα σήμερα στήν ἐντυπωσιακή σμίκρυνση τοῦ Smartphone. Ὁ νέος προβληματισμός ἀναφέρεται στήν πνευματική καί ψυχο-συγκινησιακή σφαίρα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Εἶναι πίσω ἀπό τήν ἐμπειρική πραγματικότητα, γι αὐτό καί δέν εἶναι σέ θέση νά τόν μελετήσει κάποια ἀπό τίς γνωστές ἐπιστῆμες. Χρειάζεται μιά μετα-κοινωνική διάσταση, μιά μετα-κοινωνιολογική ὀπτική, πού θά δεῖ τήν τεχνολογία σάν καταλύτη τῆς ἀνθρώπινης κυριαρχίας πάνω στή φύση καί τήν ὕλη, καί τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς κατάλυσης πάνω στό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τίς κοινωνίες τοῦ αὔριο. Τό πρόβλημα ἀρχίζει νά ὑπάρχει ἀπό τή στιγμή τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακαλύψεων τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἀσύλληπτες τεχνολογικές ἐφαρμογές. Οἱ ἐφαρμογές αὐτές ἦταν φυσικό νά δημιουργήσουν μιά δικαιολογημένη φοβία γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Γι αὐτό καί τό πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου στόν σύγχρονο πολιτισμό ἐξελίχτηκε ἀπροσδόκητα σέ ἀγωνία γιά τό πεπρωμένο του. Πίστη, ἐλπίδα, καρτερία, ὑπομονή, ἀπαντοχή, προσδοκία ὡς ἔννοιες-ἀρετές, μέ μεταφυσικό κυρίως περιεχόμενο καί πνευματική φόρτιση, ἔχουν χάσει κάθε νόημα καί σημασία. Γι αὐτό καί χρειάστηκε κάτι τό δυνατό καί μεγαλειῶδες, κάτι πού νά συγκλονίζει καί νά συναρπάζει. Πάντοτε γιά νά πιστέψει ὁ ἄνθρωπος ζητοῦσε ἀποδείξεις. Γιά νά βεβαιωθεῖ γιά ὁποιαδήποτε πρόκληση, χρειάστηκε ἐπίδειξη δυνάμεων, θαύματα, ἀληθινά θαύματα. Γι αὐτό καί πίστεψε ἀρχικά στούς μάγους, ἀργότερα στούς προφῆτες, μετά στούς θεραπευτές, σέ λίγο στούς διδασκάλους καί τελικά στούς μεσσίες. Κάθε φορά ἐντυπωσιαζόταν ἀπό τό καινοφανές, τό ἐκπληκτικό, τό παράδοξο, τό μυστηριῶδες, ἐκεῖνο πού τοῦ προκαλοῦσε ἀνάμεικτα συναισθήματα φόβου καί δέους, θαυμασμοῦ καί σεβασμοῦ, καθιέρωσης καί λατρείας, ἀποδοχῆς καί αὐτοβεβαίωσης τῆς μικρότητάς του. Καί στήν ἐποχή μας τέτοια θαύματα μπορεῖ νά τοῦ προσφέρει μόνο ἡ «νέα θεότητα» πού λέγεται Τεχνολογία 3. Ἐδῶ ἀναδύεται ὁ «μεταφυσικός δυναμισμός» τῆς τεχνολογίας, πού μέ τά τεχνολογικά της θαύματα κάνει τόν ἄνθρωπο νά τοποθετηθεῖ μέ δέος καί ἐμπιστοσύνη ἀπέναντί της. Στά μάτια, λοιπόν, τοῦ μέσου σύγχρονου ἀνθρώπου καί εἰδικότερα τῶν μέσων 10

11 νέων τῆς ἐποχῆς μας μόνη ἡ τεχνολογία ἔχει σήμερα τή δύναμη νά πραγματοποιεῖ θαύματα καί μάλιστα αὐθεντικά. Νά, γιατί ἡ τεχνολογία εἶναι ἡ τελευταία πίστη τοῦ ἀνθρώπου, ἡ τελευταία ἀγάπη του, πού, κάτω ἀπό τήν ἐπίδρασή της, εἶναι ἕτοιμος ἀκόμη καί νά παραμορφώσει τό ἴδιο τό πρόσωπό του 4. Αὐτά σέ γενικές γραμμές ἀντιπροσωπεύουν τήν τεχνολογική πρόκληση πού, ὅσο κι ἄν φαίνεται περίεργο, ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί τή θεολογική ἔρευνα. Β ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ Οἱ τελευταῖες διαπιστώσεις συνδέονται ἄρρηκτα μεταξύ τους, ἀλλά διαφοροποιοῦνται ὡς πρός τά ἐξειδικευμένα στοιχεῖα πού καλοῦνται νά χρησιμοποιήσουν. Φυσικά, καί στή μία καί στήν ἄλλη περίπτωση ὑποφώσκει τό ἐρώτημα: «Μποροῦμε ἀνενδοίαστα νά ἀποδεχόμαστε τήν τεχνολογική πρόκληση, χωρίς νά φοβόμαστε τίς ἐπιδράσεις της πάνω στό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἤ γενικότερα στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης;». Στό σημεῖο αὐτό χρειάζεται νά σημειώσουμε ὅτι στόν τόπο μας ἡ σχέση μέ τήν Παράδοση πῆρε πολλές φορές μορφές παραδοσιαρχίας, ἀλλά καί ζηλωτισμοῦ, πού ὡς γνωστό, ἀπορρίπτουν τούς νεωτερισμούς ἤ τίς ἐξελικτικές προσαρμογές. Ἀκόμη γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση στή λαϊκή της ἔκφραση, σχεδόν μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, στάθηκε ἐπιφυλακτική μπροστά στά προϊόντα τῆς τεχνολογίας καί δέν δίστασε κάποιες φορές νά τά συνδέσει μέ τό θρίαμβο τοῦ κακοῦ. Οταν μάλιστα στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 90 ἐμφανίστηκαν στό διαδίκτυο (Internet) κάποιες χριστιανικές ἐκκλησιαστικές παρουσίες, ἐδῶ στή χώρα μας πολλοί ἔβλεπαν μέ φόβο τό ἐνδεχόμενο καί μιᾶς μελλοντικῆς ὀρθοδόξου. Παράλληλα ὅμως διατυπώθηκε καί ὁ ἀντίλογος καί μαζί του τό αἴτημα τῆς ἀνανέωσης, ὅταν νέες ἐπικοινωνιακές ἀπαιτήσεις, ἀλλά καί νέα προβλήματα ζητοῦσαν ἔξοδο ἀπό τήν αὐτάρκεια καί κενωτική πρόθεση προσέγγισης καί λύσης τους. Ἔτσι ἔκανε πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅταν χρειάστηκε νά ἀπαντήσει στίς προκλήσεις πολιτιστικῶν ἐξελίξεων. Ἀρχικά προσάρμοσε τό λειτουργικό τυπικό σύμφωνα μέ τή ζωή τῶν πιστῶν στίς διαφορετικές περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας. Μεταμόρφωσε καί καθιέρωσε τούς ἐθνικούς κοινωνικούς θεσμούς καί ἄσκησε πίεση γιά τή μεταλλαγή τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων. Στούς νεότερους χρόνους συνάντησε τήν τεχνολογική πρόκληση καί δέν τήν ἀντιπαρῆλθε. Δέχθηκε καί τό ἠλεκτρικό ρεῦμα γιά τό φωτισμό τῶν ναῶν, καί τό τηλέφωνο γιά τή ζωντανή κάλυψη τῶν ἐπικοινωνιακῶν ἀποστάσεων, καί τό φάξ γιά τήν ὁμοιοτυπική ἀποστολή τῶν ἐγγράφων της. Υἱοθέτησε ἀκόμη, καί μάλιστα πολλές φορές ἄκριτα, ξεπερνώντας κι αὐτά τά ἀνεκτά ὅρια, τίς σύγχρονες ἠχητικές ἐφαρμογές (stereo, HI-FI, Dolby), τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἑρτζιανῶν καί τῶν FM γιά τήν ἐκκλησιαστική ραδιοφωνία. Φυσικά σέ ἐπίπεδο μηχανοργάνωσης καί ἐκδοτικῶν δραστηριοτήτων δέν ἀρνήθηκε τή χρήση τοῦ Η/Υ, τά δίκτυα LAN καί τίς Βάσεις Δεδομένων. Κυκλοφόρησε κασέτες ψηφιακοῦ ἤχου καί εἰκόνας. Ἀξιοποίησε τίς μεγάλες χωρητικότητες τῶν CDs καί DVDs γιά νά παρουσιάσει σέ βιντεοδίσκους τόν μυσταγωγικό της πλοῦτο, τούς θησαυρούς καί τά μουσεῖα της, τή μοναστική της παράδοση καί ζωή, τίς δημιουργικές δραστηριότητες τῶν νέων της, τά κέντρα ἐθελοντικῆς φιλανθρωπίας καί ποιμαντικῆς μέριμνας. Μέ κριτήριο τίς προηγούμενες ἐκτιμήσεις, ἡ χρήση τῆς Πληροφορικῆς καί τοῦ Internet δείχνει νά ἀποτελεῖ ἀναπόφευκτη ἀποδοχή μιᾶς πολιτισμικῆς διευκόλυνσης, ἀνάλογη ἐκείνης τῆς τυπογραφίας. Θεσμικοί φορεῖς μέ πραγματικές ἀνάγκες διανθρώπινου καί διαπροσωπικοῦ διαλόγου, ἀλλά καί ἰδιαίτερη ἐπικοινωνιακή ἀποστολή, γεγονότα πού διαχρονικά χαρακτηρίζουν τήν Παιδεία καί τήν Ἐκκλησία, θά ἦταν ἀδιανόητο νά παρακάμψουν τή σύγχρονη αὐτή πρόκληση, μέ ὁποιαδήποτε δικαιολογία. Αὐτό ἰσχύει περισσότερο, ὅταν ἡ 11

12 πρόκληση μέ τήν εἰκονιστική, γραφιστική, ἠχητική καί κινητική της δυναμική συγκλονίζει τήν ὀπτική καί ἀκουστική δεκτικότητα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, καί εἰδικότερα τῶν νέων τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ νέα πρόκληση εἰσάγει νέους τρόπους ἐπικοινωνίας, νέες μορφές ὁμαδοποίησης, νέα σύμβολα καί κώδικες συμπεριφορᾶς, νέες χρήσεις καί ἀξιοποίηση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου. Ἐπηρεάζει σημαντικά τά συναισθήματα, τή διάθεση, τίς βουλητικές λειτουργίες, καί αὐτήν ἀκόμη τή φαντασία. Δημιουργεῖ νέους τύπους φιλίας καί ἀμοιβαιότητας, νέες μεθόδους προσέγγισης καί κατάκτησης τῆς γνώσης, νέους ὅρους γλωσσικῆς κοινωνικότητας, νέα ἐπαγγέλματα, νέες προοπτικές μέλλοντος καί νέα ὁράματα εἰδικά γιά τή γενιά πού ἑτοιμάζεται νά ἀναδεχθεῖ τίς εὐθύνες τοῦ αὔριο. Συνδέει τά πρόσωπα, ὑπερβαίνοντας τά ἐμπόδια τοῦ χώρου καί τῶν ἀποστάσεων καί παρά τά «ὅποια ἀρνητικά στοιχεῖα της», καταλύει τό πλέγμα τῆς σύγχρονης μοναξιᾶς καί ἐπιτυγχάνει ἕνα πραγματικά πολυδιάστατο μορφωτικό, παιδαγωγικό, αἰσθητικό, ψυχαγωγικό, ἀλλά καί πνευματικό ἀποτέλεσμα. Ἡ ἀναφορά στά «ὅποια ἀρνητικά στοιχεῖα», θέλει νά διευκρινήσει ὅτι τέτοια στοιχεῖα δέν πρέπει νά ἀποτελέσουν αἰτία ἀποστασιοποίησης 5. Ἄλλωστε ἕνας ἀπό τούς κύριους σκοπούς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσπάθεια καί ἡ ἀγωνία της γιά τήν ἀλλαγή τῶν ἀρνητικῶν δομῶν τοῦ κόσμου, καί στήν κατεύθυνση αὐτή, σχετικά μέ τήν παρουσία της στό διαδίκτυο, τά ὥς τώρα ἀποτελέσματα μαρτυροῦν μᾶλλον θετική παρουσία. Ἐδῶ ἀποκτᾶ τή σπουδαιότητά της ἡ δημιουργία κέντρων διαδικτυακοῦ παιδαγωγικοῦ ταχυδρομείου ( ) πού θά ἀπευθύνεται σέ «εὔλογα ἐρωτήματα» τῶν ἐπισκεπτῶν. Ο τύπος αὐτός ἐπικοινωνίας ἔχει ἤδη δοκιμαστεῖ θετικά σέ πολλές δυτικές χῶρες, ἐνῶ δέν εἶναι ἄγνωστες οἱ κάποιες ἀρχικές ἀκρότητές του σέ προτεσταντικές ἐκκλησιαστικές ὁμάδες (λ.χ. ἐξομολόγηση μέσῳ ). Η ἀναφορά σέ «εὔλογα ἐρωτήματα» εἶναι τό κλειδί γιά τήν ἀποφυγή ἀκροτήτων. Ἀπαντήσεις σέ τέτοια 12 ἐρωτήματα ἄνοιξαν διάλογο πού ἀποτέλεσε ἀπαρχή μορφωτικῶν ἀναπροσανατολισμῶν, καί ὀρθῶν λύσεων σέ συνειδησιακά ἀδιέξοξα σημαντικοῦ ἀριθμοῦ νέων κυρίως χρηστῶν τοῦ διαδικτύου. Εἶναι μιά θετική πτυχή τῆς «ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας», πού ἄν ἀξιοποιηθεῖ μέ σοβαρότητα καί διάκριση μπορεῖ νά ὑπηρετήσει πολλαπλά τή διαμορφούμενη πλέον «ἠλεκτρονική ποιμαντική». Ἡ ἄλλη σημαντική διαδικτυακή μορφή ἐπικοινωνίας ἄνοιξε μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ blogging 6 πού σύντομα κάλυψε ἕνα μέρος ἀπό τίς λεπτομέρειες τῶν «μικρῶν αἰφνιδιαστικῶν» εἰδήσεων, πού συνήθως δέν ἔβλεπαν ἔγκαιρα τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Γ Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ἐδῶ εἶναι ἀνάγκη νά σημειώσουμε ὅτι τό Διαδίκτυο 7, ὡς μέσο ἐπικοινωνίας καί μετάδοσης πληροφοριῶν (κείμενο, ἦχος, σταθερή ἤ κινούμενη εἰκόνα καί δεδομένα), πολύ ἐνωρίς ἀπασχόλησε τίς δυτικές χριστιανικές ὁμολογίες, ἀλλά ἐπίσης καί τίς μεγάλες καί ὀργανωμένες ἐκπροσωπήσεις τῶν ἀσιατικῶν θρησκειῶν, ἀρχικά στόν δυτικό κόσμο καί ἀργότερα εἰδικά στήν Ἀσία. Σέ κάποια διεθνῆ συνέδρια, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 90 εἶχε ἤδη ἐπισημανθεῖ ὁ δυναμικός ρόλος τῆς νέας τεχνολογίας στήν προώθηση καί διάδοση τῶν θρησκευτικῶν ἰδεῶν, ἀλλ ἐπίσης καί ὁ προβληματισμός τῶν θρησκειῶν γιά τή συνύπαρξή τους σέ ἕναν ἐπικοινωνιακό ἱστό μέ ὁλότελα ἀπαράδεκτους, γιά τά θρησκευτικά ἤθη, μηχανισμούς προβολῆς καί ἐμπορίας τοῦ ἀσέμνου. Τότε μάλιστα, μέ δεδομένη τήν ἐμπειρία τῆς ἀδυναμίας κρατικοῦ ἐλέγχου, λόγῳ τῆς ἀνυπαρξίας σχετικῶν νόμων, στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κάτω ἀπό τήν ἒντονη πίεση θρησκευτικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, νομικῶν καί πολιτιστικῶν κύκλων συζητήθηκε ἡ ἰδέα τῆς δημιουργίας ἑνός ἄλλου διαδικτύου, ὑψηλῶν πολιτιστικῶν καί μορφωτικῶν προδιαγραφῶν, τοῦ Internet II. Ἡ ἰδέα ἐκείνη χτίζει ἔκτοτε τίς προϋποθέσεις, φυσικά μέ πολύ ἀργούς καί προσεκτικούς ρυθμούς, ἐνῶ παράλληλα ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται καί νά πολλαπλασιάζονται οἱ θρησκευτικές