ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο"

Transcript

1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά τόν ἐντάξουμε στό γενικό πλαίσιο κυρίως τοῦ θεματικοῦ τουρισμοῦ, νομίζω ὅτι πρέπει νά κάνουμε μία βασική διάκριση, μεταξύ τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ ὡς περιηγητισμοῦ καί τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ. Θεωρῶ ὅτι ἡ παροῦσα διάκριση μεταξύ τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ καί θρησκευτικοῦ περιηγητισμοῦ καί κάθε ἄλλου εἴδους τουριστικῆς δράσης εἶναι σημαντική, τό δέ περιεχόμενο τῆς διάκρισης αὐτῆς προσδιορίζει ἐπακριβῶς καί τήν εἰδοποιό διαφορά, μέ τήν ὁποίαν ἀφενός ἀναδεικνύεται ὁ ἰδιαίτερος σκοπός (προσκυνηματικός) καί ἀφετέρου χαρακτηρίζεται ὁ σημασιολογικός χαρακτῆρας (θρησκευτικός) της. Ὅπως εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἱστορία πάντοτε εἴχαμε προσκυνηματικές ἐξορμήσεις (περιηγητισμό) κυρίως πρός τούς Ἁγίους Τόπους (Ἱεροσόλυμα) καί μέσα ἀπό τίς προσκυνηματικές αὐτές περιηγήσεις, πληροφορούμεθα ὄχι μόνο τόν πρσκυνηματικό καί θρησκευτικό χαρακτῆρα τῶν ἐξορμήσεων, πού ἀποτελοῦσε τόν πρωτεύοντα καί πρωταρχικό λόγο πραγματοποίησής τους, ἀλλά καί κάθε τι ἄλλο δευτερεῦον στοιχεῖο, τό ὁποῖον συναντοῦσαν οἱ προσκυνητές περιηγητές, τό κατέγραφαν, καί ἔτσι παράλληλα μέ τίς θρησκευτικές πληροφορίες (θεῖες λειτουργίες, συνάξεις, προσευχές, ἀκολουθίες κ. ἄ.)

2 πληροφορούμεθα καί γιά τήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτιστική ζωή τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀλλά καί γιά τήν γενικότερη ἱστορική παρουσία καί δράση τοῦ συγκεκριμένου τόπου. Ἔτσι νομίζω ὅτι γίνεται καί σήμερα. Ὁ σκοπός μιᾶς ἐπίσκεψης, σέ ἕναν τόπο, ἐκκλησιαστικό ἤ θρησκευτικό, καθορίζεται ἀπό τό κίνητρο τοῦ προσκυνητοῦ ἤ περιηγητοῦ, ἐάν δηλαδή γι αὐτόν τόν προσκυνητή προσωπικά εἶναι ὄντως τόπος προσκυνηματικός θρησκευτικός ἤ θρησκευτικός περιηγητισμός καί τουριστικός. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἐπισκέπτης ἀντιμετωπίζεται πάντοτε ὡς προσκυνητής καί μέ αὐτήν τήν ʺἰδιότηταʺ τόν ʺὑποδέχεταιʺ στά διάφορα προσκυνήματα, ἀνεξάρτητα ἐάν μέσα ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ʺὑποδεικνύειʺ καί τόν ἐκκλησιαστικό θησαυρό, ὡς σημαντικό ἱστορικό μνημεῖο. Παράλληλα, καί ἐκ τῶν πραγμάτων, ἡ συμβολή τοῦ προσκυνηματικοῦ περιηγητοῦ στήν ἀνάπτυξη τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί οἰκονομίας εἶναι μία ἄλλη ἀνεξάρτητη μέν, παράλληλη ὅμως διαδικασία, ἡ ὁποία θά πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι λειτουργεῖ μονομερῶς καί μονοσήμαντα, χωρίς ὅμως νά δημιουργεῖ καί κάποια δυσλειτουργία. Τά μεγάλα προσκυνήματα ἤ οἱ λοιποί προσκυνηματικοί τόποι, τῆς χώρας (π.χ. ὁ ἅγ. Ἰωάννης τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἁγ. Γερασίμου στή νῆσο Κεφαλλονιά, τό προσκύνημα τοῦ ἁγ. Διονυσίου καί ἁγ. Σπυρίδωνος, στή Ζάκυνθο καί στήν Κέρκυρα Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου ἀντίστοιχα, ἀκόμη καί ὁ ʺκλειστόςʺ χῶρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους), νομίζω ὅτι ἀποτελοῦν χαρακτηριστικά παραδείγματα τῶν ὅσων ἀνέφερα παραπάνω. Ἐπιπλέον ἱστορικά καί λαογραφικά ἐπιβεβαιώνεται, ὅτι ἡ τοπική κοινωνική ζωή καί οἰκονομική ἀνάπτυξη ἐπιτεύχθηκε ἀκριβῶς γύρω ἀπό συγκεκριμένα προσκυνήματα καί γύρω ἀπό αὐτά δομήθηκε

3 καί ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ τόπου καί τῶν πολιτῶν του ἐνῶ διαμορφώθηκαν καί τά ἀντίστοιχα ἤθη καί ἔθιμα. Τά ὀφέλη ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ προσκυνηματικοῦ περιηγητισμοῦ σέ μία πολυπολιτισμική μορφή κοινωνίας, δέν εἶναι μόνο οἰκονομικά ἤ ἀναπτυξιακά, μέ τό ἀπόλυτο περιεχόμενο τῶν ὅρων, ἀλλά μ αὐτά παρέχεται καί ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας καί διαλόγου καί ἀνάδειξης ἄλλων ἐπιμέρους στοιχείων τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητος καί κληρονομιᾶς τοῦ κάθε τόπου. Ἔτσι ὁ προσκυνηματικός περιηγητισμός γίνεται καί ὑπό τήν εὐρύτερη ἔννοια καί τουριστικός, μέ χαρακτῆρα ὄχι μόνο θρησκευτικό ἀλλά καί πολιτιστικό. 2. Γιά νά μπορέσει ὅμως νά λειτουργήσει ἀποδοτικά καί χωρίς τριβές ὁ συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός καί ἐπιπλέον γιά νά διατηρήσει τόν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα του (θρησκευτικός καί προσκυνηματικός) θά πρέπει νά τεθοῦν ὁρισμένες ἀρχές. α. Γιά κάθε τοπική Ἐκκλησία καί γενικότερα γιά κάθε ἐκκλησιαστικό φορέα κάθε προσκυνηματικός τόπος ἀποτελεῖ σημεῖον λειτουργικῆς ἀναφορᾶς καί λατρευτικῆς σύναξης καί ὡς τέτοιος ἀντιμετωπίζεται καί πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται καί ἀπό τήν Πολιτεία. Μέ τίς παραπάνω διευκρινίσεις νομίζω ὅτι ἔγινε κατανοητό τό πῶς ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει καί τούς προσκυνητές ἀλλά καί τό πῶς θά πρέπει νά ἀντιδρᾶ ἡ τοπική κοινωνία. β. Γιά τήν Ἐκκλησία κάθε ἐκκλησιαστικό (θρησκευτικό) μνημεῖο εἶναι συγχρόνως, ὅπως καί διαχρονικά πάντοτε ἦταν, τόπος λατρείας καί στοιχεῖο λειτουργικῆς ἀναφορᾶς. Ἀλλοίμονο ἡ Ἐκκλησία νά ἀποδεχόταν τούς συγκεκριμένους μνημειακούς θησαυρούς, εἴτε ὡς ἁπλᾶ μουσειακά μέρη, εἴτε ὡς μέσο πορισμοῦ χρημάτων ἀποκλειστικά καί μόνο, αὐτό θά σήμαινε πλήρη ἐκκοσμίκευση.

4 γ) Ἐπιπλέον ἡ Ἐκκλησία, στά πλαίσια τῆς εἰδικῆς μορφῆς ἀνάπτυξης τοῦ συγκεκριμένου θεματικοῦ τουρισμοῦ πρέπει νά συνεργαστεῖ μέ τοπικούς τουριστικούς φορεῖς (ἐπιμελητήρια, τουριστικούς πράκτορες, τουριστικά γραφεῖα) ὥστε μέ ὄχημα τόν πολιτιστικό τουρισμό νά ὁδηγηθοῦν σέ μία ἐξωστρέφεια, πέραν τοῦ τοπικοῦ, νά ἀναπτύξουν καί ἄλλες δράσεις προβολῆς καί ἀνάδειξής του, πέραν ἀπό τά στενά ὅρια ἀκόμα καί τῆς χώρας καί εἰσόδου στήν διεθνῆ τουριστική ʺἀγοράʺ. 3) Γιά τόν λόγο αὐτό χρειάζεται νά ὁριοθετήσουμε τούς στόχους τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι δέν ταυτίζονται ἀπόλυτα μέ τίς λοιπές μορφές ἤ τουριστικές ἐκφράσεις. Θά ἦταν ἀκόμη χρήσιμο ἡ τοπική κοινωνία, μέ τή σύμπραξη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας νά ὁδηγηθεῖ σέ δράσεις τέτοιες, ὥστε μέσα ἀπό τήν ἀναβάθμιση τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ νά ἀναδεικνύεται ἡ θρησκευτική κληρονομιά τοῦ κάθε τόπου, γιατί μόνο ἔτσι θά μπορέσει νά ἀναπτυχθεῖ καί ὁ θρησκευτικός περιηγητισμός ἤ ὁ θρησκευτικός τουρισμός. Γι αὐτό θά πρέπει νά μήν δραστηριοποιούμεθα τουριστικά μόνο στήν λεγόμενη τρίτη ἡλικία τῶν τουριστῶν, ὅπου μέσα σέ μία ἡμέρα ἐπισκέπτονται δύο ἤ τρία μοναστήρια. Θά πρέπει νά προκαλέσουμε τούς νέους, μέ τήν προβολή στοιχείων ὄχι μιᾶς εὐσεβιστικῆς, θρησκόληπτης ἤ θεοφοβούμενης θρησκευτικότητας, ἀλλά μέσα ἀπό ὑγιῆ μηνύματα, τά ὁποῖα ʺἐξαγγέλουνʺ τά ἴδια τά θρησκευτικά μνημεῖα. Δέν θά πρέπει νά ἀπευθυνόμεθα μόνο στούς ὀρθοδόξους τουρίστες. Ἡ πολυπολιτισμικότητα τῶν κοινωνιῶν μᾶς ʺἐπιβάλλειʺ νά ἀνοιχθοῦμε καί στούς ἄλλους χριστιανούς, τούς μή ὀρθοδόξους, ἀλλά καί στούς μή χριστιανούς, τούς ἑτεροθρήσκους.

5 Θά πρέπει τέλος νά σεβόμεθα τό τρόπο τῆς ζωῆς καί τῆς λειτουργικότητας τῶν θρησκευτικῶν τόπων, γιατί ὁ θρησκευτικός περιηγητισμός ἤ τουρισμός δέν μπορεῖ νά λειτουργεῖ ἀνασταλτικά πρός τήν παράδοση καί τά κρατοῦντα ἐκκλησιαστικά καί μοναστηριακά ἤθη, ἀφοῦ καί αὐτά ἀποτελοῦν ἐκφράσεις καί ἐκφάνσεις τόσο μιᾶς ὑγιοῦς θρησκευτικότητας ὅσο καί τῆς μιᾶς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς. 4. Εἰδικότερα μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Μεσσηνία ἀπαιτεῖται ἡ ἀρχή νά γίνει ἀπό τήν «Περιφερειακή Ἑνότητα Μεσσηνίας», ὡς μία προσπάθεια καταγραφῆς, ἀποτύπωσης, κατάστρωσης τῶν διαφόρων τουριστικῶν χαρτῶν θρησκευτικῶν μνημείων (ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά) καί ʺχώρωνʺ ἠλεκτρονικῆς πλοήγησης σέ μία μορφή ἠλεκτρονικῶν ἀρχαιολογικῶν πάρκων. Δυστυχῶς ὅμως στόν συγκεκριμένο θεματικό τουρισμό βρισκόμαστε σέ ἀρκετά ἐμβρυϊκό στάδιο, σέ ἀντίθεση μέ τόν προσκυνηματικό τουρισμό, ὁ ὁποῖος λειτούργησε καί συνεχίζει νά λειτουργεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια αὐθόρμητα, μέ κίνητρο τήν θρησκευτικότητα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἐκ παραδόσεως, εἴτε λόγῳ εὐσεβείας, συμμετέχουν προσκυνηματικά τόσο στό παμμεσσηνιακό προσκύνημα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ὅσο καί στίς ἑορτές τῶν Ἱερῶν Μονῶν Βουλκάνου καί Δημιόβης, γύρω ἀπό τίς ὁποῖες ἑορτές ἀναπτύσσονται καί ἄλλες τοπικές ʺλαϊκέςʺ πανηγύρεις, ἤθη καί ἔθιμα. Τά στοιχεῖα αὐτά θεωρῶ ὅτι μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά σκεφθοῦμε, μέ περισσότερη σοβαρότητα καί ὀργανωτικότητα, ἕναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προβολῆς καί ἀνάδειξης τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν μνημείων, πάντοτε ὅμως στά πλαίσια αὐτά πού περιγράψαμε παραπάνω. Σ αὐτή τήν μακροπρόθεσμη ὀργανωτική μελέτη καί τόν σχεδιασμό εἶναι σημαντικό νά λάβουμε ὑπόψη μας ἰδιαίτερα

6 ἐδῶ, στήν Μεσσηνία, ὅτι ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο πρόβλημα, ἡ διασπορά καί ἡ πολλαπλότητα τῶν μνημείων, τό ὁποῖο πρέπει ἐπίσης νά ἀντιμετωπιστεῖ. Ἴσως ἡ μελέτη προβολῆς καί ἀνάπτυξης τῶν θρησκευτικῶν μνημείων μέ ἄξονες τούς τέσσερους μεγάλους ὁδικούς ἄξονες : Τσακώνα Καλαμάτα, Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος, Καλαμάτα Γύθειο καί Τσακώνα Καλό Νερό Κυπαρισσία, σέ συνεργασία καί μέ τήν τοπική Ἐκκλησία, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει μία πρόταση, ὥστε νά δημιουργηθεῖ σέ κάθε ὁδικό ἄξονα μιά περιπεπλεγμένη καί διαπλεκόμενη μορφή περιήγησης, μέ στόχο τά θρησκευτικά μνημεῖα, στά ὁποῖα πολλά ἀπό αὐτά ὑπάρχουν καί σέ μία διαχρονική διαστρωμάτωση, ὡς πρός τή θρησκευτικότητά τους (βλ. Ἀρχαία Μεσσήνη), καί συγχρόνως νά παρουσιάζονται, μέ τή συνδυασμένη μετακίνηση τῶν περιηγητῶν καί στήν εὑρύτερη περιοχή. Ἡ ἄλλη πρόταση θά μποροῦσε νά ἦταν ἡ δημιουργία ʺἀρχαιολογικῶν πάρκωνʺ, ὅπου θά ἀναδεικνύονται κατά γεωγραφικές συντεταγμένες τά θρησκευτικά μνημεῖα κάθε περιοχῆς. Τό θέμα τό ὁποῖο θά πρέπει τέλος νά ἀπασχολήσει σοβαρά τούς τοπικούς φορεῖς εἶναι ἡ δυνατότητα καί ἡ ἐπιλογή ἐφαρμογῆς τοῦ τύπου καί τῶν ἐπιδιώξεων, πρός διαμόρφωση ἑνός ἀξιόπιστου καί παραγωγικοῦ χάρτου τουριστικῆς ἀνάπτυξης, στά ὅρια τοῦ νομοῦ, μία ἁρμοδιότητα τῶν διαφόρων τοπικῶν φορέων, ὅπου ἡ συμβολή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι καί τόσο καθοριστική, ἄν καί μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ οὐσιαστική, στά πλαίσια ὁποιασδήποτε συνεργασίας, κυρίως γιά τήν προβολή καί τήν λειτουργική ἀξιοποίηση τῶν θρησκευτικῶν μνημείων (χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἀνασυγκρότηση, ἡ ἀναδόμηση καί ἡ λειτουργία τοῦ Ἀνδρομονμάστηρου).

7 5. Θεωρῶ ὅτι ἡ Μεσσηνία μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει τόπος προορισμοῦ κάθε μορφῆς θεματικοῦ τουρισμοῦ καί ὁπωσδήποτε τοῦ θρησκευτικοῦ, καί ἔχει ὅλα ἐκεῖνα τά ἐχέγγυα γιά νά ἀναπτυχθεῖ, κυρίως γιατί ἀπέφυγε κάθε εἴδους μορφές τουριστικοῦ ἐκφυλισμοῦ, κι αὐτό γιατί κατεβλήθη προσπάθεια ἀπό τούς τοπικούς φορεῖς νά ἀναπτυχθεῖ μία ἤπια μορφή τουριστικῆς ἀνάπτυξης, χωρίς ἐκτροπές ἐκφυλιστικές καί ἐν ὀνόματι τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, ἀποκλειστικά καί μόνο, εἴτε ἐν ὀνόματι τοῦ χρήματος (βλ. Κρήτη ἤ Ρώμη ἤ Ἰσπανία) καί τῆς ἐμπορευματοποίησης. Ἔχει ἀποδειχθεῖ, ἀπό σύγχρονες στατιστικές, ὅτι ὁ ἤπιος καί παραδοσιακός τουρισμός, χωρίς ἀκρότητες καί ἄλλου εἴδους παρεκτροπές, συμβάλλει στήν οὐσιαστική ἀναβάθμιση γενικότερα τῆς τουριστικῆς ἀνάπτυξης καί ἀποτελεῖ τήν ἀφορμή γιά μία ἀκόμη ποιοτική καί τουριστική ἐξέλιξη σέ τοπικό ἐπίπεδο. Σᾶς εὐχαριστῶ

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα