ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αντικείµενο της Οικονοµίας (ή της. Επιστήµης) είναι η.. των.. προβληµάτων που δηµιουργούνται µέσα σε µια.. Τα προβλήµατα αυτά είναι. και.. Όµως µπορούν να καταταγούν σε.. κατηγορίες, που µπορούν να εκφραστούν µε την µορφή ερωτηµάτων ως εξής: 1. προϊόντα παράγονται σε µια κοινωνία και σε..., (σε µια ορισµένη χρονική περίοδο, π.χ. ένα.); 2. Με... παράγονται αυτά τα προϊόντα; 3... γίνεται η.. των προϊόντων στα.. της κοινωνίας; 4. Πώς µπορεί να.. η ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων πώς δηλαδή.. η οικονοµία µιας κοινωνίας; Η σηµασία αυτών των ερωτηµάτων γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν εξετάσουµε µια εξαιρετικά απλή και υποθετική οικονοµία, σαν αυτή του Ροβινσώνα Κρούσου. Ο Κρούσος είναι ο ήρωας του οµώνυµου έργου του άγγλου συγγραφέα Daniel Defoe ( ), που ναυαγεί σε ένα έρηµο νησί και ζει εκεί για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η οικονοµία του Κρούσου, δηλ. του. ατόµου, µέσα στο φυσικό περιβάλλον του νησιού έχει χρησιµοποιηθεί πολλές φορές ως παράδειγµα µιας απλής οικονοµίας. 2. Η Οικονοµία του Ροβινσώνα Κρούσου Στην απλή οικονοµία του Κρούσου, η κοινωνία, δηλ. ο ίδιος ο Κρούσος, πρέπει να απαντήσει και στα τέσσερα ερωτήµατα που ετέθησαν πιο πάνω. Το ερώτηµα αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Κρούσος για να, δηλ. για να εξασφαλίσει τροφή, ένδυση και στέγη. Τι θα κάνει ο Κρούσος; Θα συλλέξει καρπούς από τα δέντρα και τα φυτά, θα ψαρέψει ή θα κυνηγήσει, για να εξασφαλίσει τροφή; Θα κατασκευάσει µια καλύβα ή θα βρει κάποια σπηλιά για να µην παγώσει τη νύχτα; Τα ερωτήµατα αυτά είναι ουσιαστικά και έχουν σχέση µε το.. και προϊόντα θα παραχθούν σ' αυτήν την οικονοµία µε τους. οικονοµικούς πόρους. Ας υποθέσουµε ότι ο Κρούσος αποφασίζει να φτιάξει µια καλύβα. Τι υλικά από εκείνα που διαθέτει θα χρησιµοποιήσει; Πώς θα τα συνδυάσει; Σε ποιο σηµείο του νησιού θα τη φτιάξει; Τα ερωτήµατα αυτά έχουν σχέση µε τον. µε τον οποίο γίνεται η παραγωγή, µε τη δηλ. κατηγορία προβληµάτων. Στην ουσία αναφέρονται στην. της παραγωγικής διαδικασίας.

2 Το τρίτο, της των προϊόντων, έχει έννοια στην περίπτωση της οικονοµίας του. ατόµου. Ότι παράγει ο Κρούσος µε τα διαθέσιµα υλικά ανήκει... διότι δεν υπάρχει άλλο άτοµο. Αν υπήρχε και συµµετείχε στην παραγωγή σε συνεργασία µε τον Κρούσο, τότε θα προέκυπτε το πρόβληµα της.. των προϊόντων µεταξύ των δύο ατόµων. Το τέταρτο, αυτό της οικονοµικής.., έχει σχέση µε τους.. που πρέπει να σκεφτεί ο Κρούσος, για να.. την ποσότητα των προϊόντων που µπορεί να παράγει. Μπορεί, π.χ., να φτιάξει δίχτυ για να ψαρεύει µεγαλύτερη ποσότητα ψαριών, να επινοήσει παγίδες για να πιάνει ζώα ή να φτιάξει σκάλες για τη συλλογή των καρπών. Με τους τρόπους αυτούς ο Κρούσος δηµιουργεί και.. και. την οικονοµία του. Η οικονοµία του Ροβινσώνα Κρούσου περιέχει.. που την κάνει εξαιρετικά. και. από τις σύγχρονες οικονοµίες. Το στοιχείο αυτό είναι ότι όλες οι. λαµβάνονται από το. άτοµο. Αντίθετα, στις σύγχρονες οικονοµίες εκατοµµύρια άτοµα παίρνουν ταυτόχρονα, αλλά χωριστά τις δικές τους αποφάσεις και το αποτέλεσµα αυτών των αποφάσεων προκύπτει µέσω πολύπλοκων µηχανισµών. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τους τρόπους µε τους οποίους λαµβάνονται οι αποφάσεις και την αλληλεπίδραση των αποφάσεων µέσω του µηχανισµού της αγοράς. 3. Οι ανάγκες Η. των αγαθών είναι αποτέλεσµα της. των ανθρώπων, στην προσπάθειά τους να τις πολλές και διάφορες. τους. Την οικονοµία ενδιαφέρουν οι ανάγκες, εκείνες, δηλαδή, που για την.. τους χρησιµοποιούνται. αγαθά. Ιδιότητες των αναγκών α) Ε Ο όρος ε αναφέρεται στη.. των. που χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση της.. ανάγκης. Για παράδειγµα, την ανάγκη του για θέρµανση ο άνθρωπος την ικανοποιούσε πολύ παλιά µε φωτιά, αργότερα µε σόµπες -αρχικά ξύλου, µετά υγραερίου ή ηλεκτρικού ρεύµατος και στη σύγχρονη εποχή µε καλοριφέρ ή κλιµατιστικό µηχάνηµα. β) Π Πολλαπλασιασµός των αναγκών σηµαίνει νέων. Για παράδειγµα, η ανάγκη για τηλεόραση δεν υπήρχε για τον Έλληνα καταναλωτή πριν το 1965, ενώ σήµερα υπάρχει σε κάθε σπίτι µια συσκευή τηλεόρασης. Βασικοί λόγοι που συντελούν στον και την. των αναγκών είναι οι εξής: 1. Η τ. Αποτέλεσµα της τεχνολογικής προόδου είναι η συνεχής ανακάλυψη νέων... Από τα νέα αυτά προϊόντα, άλλα καλύπτουν περισσότερο ικανοποιητικά τις ήδη

3 .. ανάγκες, όπως η ηλεκτρονική φωτογραφική µηχανή, και άλλα δηµιουργούν.. ανάγκες, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 2. Η µ... Η. τάση των ανθρώπων να µιµούνται τους άλλους συντελεί στη δηµιουργία νέων. Για παράδειγµα, η κατανάλωση χριστουγεννιάτικων δέντρων στη χώρα µας είναι αποτέλεσµα µίµησης εθίµου άλλης χώρας. 3. Η σ. Η τάση των ανθρώπων να ζητούν την. µιας απόλαυσης από τη χρησιµοποίηση ενός.. οδηγεί τελικά στην γι' αυτό το αγαθό. Οι άνθρωποι συνηθίζουν εύκολα σε νέα προϊόντα, όταν τα χρησιµοποιήσουν αρκετές φορές. Ακούµε συχνά την έκφραση "το συνήθισα και µου έγινε ανάγκη". 4. Η δ... Η.. επιδρά στον. και του δηµιουργεί την επιθυµία απόκτησης, δηλαδή δηµιουργία.. που διαφορετικά δε θα υπήρχαν. Η τεράστια ανάπτυξη των µέσων µαζικής επικοινωνίας και κυρίως η τηλεόραση έδωσαν στη διαφήµιση τη δυνατότητα να τον καταναλωτή, ανεξάρτητα από.., και να του "επιβάλει" νέα., αυξάνοντας τις. του και οδηγώντας τον σε. γ) Ο Κ Οι ανάγκες ως σύνολο είναι. ή., αλλά κάθε µια.. ξεχωριστά υπόκειται σε κ.. Αυτό σηµαίνει ότι σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, όσο η ποσότητα ενός συγκεκριµένου.. που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση µιας, τόσο η αυτής της ανάγκης.., ώσπου επέρχεται ικανοποίηση ή... Αυτός ο κορεσµός είναι. Για παράδειγµα, η ανάγκη για νερό από ένα διψασµένο άτοµο µετά την κατανάλωση ορισµένης ποσότητας νερού. να υφίσταται.. Η ταχύτητα µε την οποία επέρχεται ο κορεσµός µιας ανάγκης είναι θέµα.., δηλαδή. από άτοµο σε άτοµο. Παράδειγµα, η ανάγκη για κρέας ή αυτοκίνητα ικανοποιείται µε ποσότητες που είναι ίδιες για όλα τα άτοµα. 4. Προϊόντα ή Οικονοµικά Αγαθά Η επιβίωση και η ευδαιµονία των ατόµων σε µια σύγχρονη οικονοµία απαιτεί την ύπαρξη πολλών υλικών αντικειµένων ή υπηρεσιών µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες τους Ορισµένα από τα αγαθά αυτά βρίσκονται στην φύση, όπως το φως, η θερµότητα του ήλιου, κτλ. Τα αγαθά αυτά συνήθως ονοµάζονται.. αγαθά και αποτελούν αντικείµενο µελέτης της Οικονοµικής Επιστήµης. Αντίθετα, η Οικονοµική Επιστήµη µελετάει εκείνα τα αγαθά που είναι αποτέλεσµα της. προσπάθειας των ανθρώπων. Αυτά ονοµάζονται οι αγαθά ή πρ. (επειδή παράγονται µε κάποια διαδικασία) ή εµ (επειδή γίνονται αντικείµενα και..). Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονοµικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε. ποσότητες σε σχέση µε τις. που ικανοποιούν. Στο εξής, όταν λέµε αγαθά, θα εννοούµε πάντοτε τα. αγαθά. Τα αγαθά µπορεί να ταξινοµηθούν σε

4 κατηγορίες µε βάση διάφορα κριτήρια: (i). και.. αγαθά ή Υπηρεσίες Τα αγαθά µπορούν να έχουν µορφή. Έχουµε αγαθά, όπως τα τρόφιµα και τα ρούχα, και. αγαθά ή υπηρεσίες, όπως ένα µουσικό κοµµάτι, µια διάλεξη. Στα αγαθά περιλαµβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή µορφές, όπως η θερµότητα το χειµώνα, το φως το βράδυ. (ii) και.. Αγαθά Μια άλλη διάκριση είναι σε διαρκή και σε καταναλωτά... είναι εκείνα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. για τον.. σκοπό, χωρίς να µεταβληθεί η τους... Π.χ. τα έπιπλα, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, κτλ. είναι εκείνα που µόνο φορά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το. που έχουν... Π.χ. τα τρόφιµα, τα καυσόξυλα, η βενζίνη, τα τσιγάρα κτλ. (iii).. και. Αγαθά Μία πολύ σηµαντική διάκριση των αγαθών είναι σε κε.. (ή επ ) και σε κατ.. Κεφ.. αγαθά είναι εκείνα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. Π.χ. Το τρακτέρ που χρησιµοποιείται στην αγροτική παραγωγή, ο αργαλειός που χρησιµοποιείται για την παραγωγή υφάσµατος, το κτίριο ενός εργοστασίου. Γενικά, κε.. αγαθά είναι τα µη., τα κτ.., τα εργ., οι δρ., τα πλ., οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, κτλ. Κατ.. αγαθά είναι εκείνα που χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για.. Π.χ. Τα πορτοκάλια, η γραβάτα, το στερεοφωνικό κτλ. Είναι φυσικό ένα αγαθό να ανήκει σε. από µια κατηγορίες. Η σοκολάτα είναι.., και αγαθό. Το ψυγείο είναι..,.. και αγαθό. Το πιεστήριο του τυπογραφείου είναι., και. αγαθό. Επίσης το ίδιο το αγαθό µπορεί να ανήκει σε.. κατηγορίες, ανάλογα µε το σκοπό της χρήσης του. Π.χ. ένα βιβλίο στο σπίτι µας είναι.. αγαθό, ενώ το ίδιο βιβλίο αν ανήκει στη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστηµίου, είναι αγαθό. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο µιας οικογένειας είναι αγαθό, ενώ το ίδιο αυτοκίνητο, αν ανήκει σε µια εταιρεία είναι.. αγαθό 5. Η Αγορά Τα προϊόντα της παραγωγής, δηλαδή τα. αγαθά, από άλλους πωλούνται και από άλλους αγοράζονται. Ο χώρος, όπου γίνονται αγοραπωλησίες ονοµάζεται. Π.χ. ο εµπορικός δρόµος µιας πόλης όπου βρίσκονται τα µαγαζιά θεωρείται η αγορά της. Εν τούτοις µια αγοραπωλησία µπορεί να γίνει και µε ένα τηλεφώνηµα, µε ένα τηλεγράφηµα, στο γραφείο ενός συµβολαιογράφου ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό η έννοια της αγοράς.. περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά. όλα εκείνα τα. µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια και όλους τους σχετικούς...

5 Παραδείγµατα αγορών είναι η λαϊκή αγορά στη γειτονιά σας, η λαχαναγορά της Αθήνας, το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Συχνά οι.. αναφέρονται µε το όνοµα των. που είναι αντικείµενο.., όπως η αγορά γης ή ακόµα η αγορά αγροτικής γης, η αγορά τίτλων (οµολόγων και µετοχών) στο χρηµατιστήριο, η αγορά εργασίας κτλ 7. Οι Παραγωγικές υνατότητες της Οικονοµίας Κάθε οικονοµία έχει τη.. να, µέσα σε συγκεκριµένη περίοδο ένα σύνολο.. Αυτό το σύνολο δείχνει τις.. δυνατότητες της. Σ' αυτό το τµήµα εξετάζεται λεπτοµερώς η έννοια των παραγωγικών δυνατοτήτων καθώς επίσης και ορισµένες άλλες συναφείς έννοιες. (i) Οι Συντελεστές της Παραγωγής Είπαµε στα προηγούµενα ότι τα αγαθά ή προϊόντα είναι αποτέλεσµα κάποιας παραγωγικής και ότι η διαδικασία αυτή αναλαµβάνεται από τις.. Με τον όρο. διαδικασία εννοούµε. τους τρόπους µε τους οποίους ο. µετασχηµατίζει την, για να της δώσει µορφή για τη. του. Απαραίτητα στοιχεία της είναι η. προσπάθεια και η (γη και περιβάλλον). Χωρίς αυτά παραγωγική διαδικασία. µπορεί να γίνει. Από νωρίς όµως οι άνθρωποι παρήγαγαν διάφορα προϊόντα για κατανάλωση, αλλά για να τους βοηθήσουν στην... Κατασκεύασαν, δηλαδή,... Το χαρακτηριστικό των. είναι ότι αποτελούν προϊόντα παραγωγής και χρησιµοποιούνται στην διαδικασία για την παραγωγή άλλων..., είναι δηλαδή π µ... π... Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα µέσα παραγωγής είναι τεχ.. πολύ εξ. και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήµερα οι άνθρωποι Κάθε είδος παραγωγής χρησιµοποιεί µε.. τρόπο την ύλη και τη µετασχηµατίζει σε χρήσιµα προϊόντα. Για παράδειγµα, η αγροτική παραγωγή. Εδώ ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τις δικές του δυνάµεις, το έδαφος µε τα συστατικά του, το νερό, τη θερµότητα του ήλιου, την υγρασία της ατµόσφαιρας, διάφορα λιπάσµατα, διάφορα µηχανήµατα κτλ. Όλα αυτά τα συνδυάζει µε ορισµένους τρόπους και σε ορισµένο χρόνο παράγονται προϊόντα. Με ανάλογο τρόπο γίνεται και κάθε άλλη παραγωγή. Τα σ που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονοµάζουµε σ.. της π. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονοµικών φαινοµένων ταξινοµούµε τους συντελεστές της παραγωγής σε κατηγορίες, που προσδιορίζονται µε τους όρους ε.., έ. και κ. (1) Ε : Ως εργασία ορίζουµε την κ. α πρ, σωµ..και πν., για την. κάποιου προϊόντος. Ο εργάτης που χτίζει ένα σπίτι, ο αγρότης που οργώνει τη γη, ο δάσκαλος που διδάσκει κτλ. προσφέρουν εργασία στην παραγωγική διαδικασία. Κατά την εργασία τους οι άνθρωποι χρησιµοποιούν γν.. που απέκτησαν στο σχολείο, σε διάφορες τεχνικές σχολές, στο

6 Πανεπιστήµιο, αλλά και από την εµπειρία τους στη δουλειά. Το σύνολο των γ και ι. που αποκτά ο άνθρωπος µε την µ.. και την ε.. ονοµάζουµε ανθρώπινο. (2) Έ..(ή Γ.): Ο συντελεστής έδ ή γη περιλαµβάνει τη γε. έκ., επ, υ, λ, π, θ.. καθώς και τις ιδ. του εδ που είναι χρήσιµες στην. διαδικασία Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ή ένα σπίτι.. παραγωγικός.., όπως είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι διάφορες καλλιέργειες. (3) Κ.: Ο συντελεστής κ.. περιλαµβάνει όλα τα π.. που χρησιµοποιούνται στην π δ.. για την παραγωγή προϊόντων. Το κεφάλαιο περιλαµβάνει τα διάφορα µη, τα κτ, τις εγκ.., τα εργ., τα σκ.., κτλ Πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές της παραγωγής µ σε συντελεστές παραγωγής, όταν.. στην παραγωγική διαδικασία. Η.. τους και µόνον τους δίνει τη.. να γίνουν. παραγωγής, αλλά αποκτούν αυτήν την, όταν πραγµατικά για την παραγωγή. Ένα στρέµµα γης, π.χ.,.. παραγωγικός συντελεστής, όταν.. Όσο παραµένει, είναι εν δ. συντελεστής παραγωγής. Το ίδιο ισχύει για την εργασία και το κεφάλαιο. Πολλοί. υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ένας.. συντελεστής παραγωγής, που τον ονοµάζουν ε.. Ως ε.. εννοούν την ικ. που έχουν ορισµένοι ά να δ κέ. σε διάφορες ο. δραστηριότητες και να αν. να συν.. τους άλλους. συντελεστές, για να γίνει η παραγωγή. Άλλοι όµως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ένα είδος. και, συνεπώς,. στον ορισµό του. παραγωγικού συντελεστή, που αναφέραµε πιο πάνω. Το χαρακτηριστικό των της παραγωγής είναι ότι για κάθε χρονική και για κάθε. θεωρούνται δ... Φυσικά σε µα περιόδους το µέγεθος τους, αλλά βρ. µπορούν να θεωρηθούν δε... Κατά συνέπεια, τα π που µπορούν να παραχθούν µε τους συντελεστές αυτούς είναι και αυτά δ.. Με άλλα λόγια, επειδή οι αν. των ανθρώπων είναι σ.. µε., οι παραγωγικοί συντελεστές και τα π.. που παράγονται απ' αυτούς βρίσκονται σε

7 σ., δηλ. είναι π. σε σχ µε τις αν. των ατόµων. (ii) To κ. ο.. π. Μετά την ανάλυση των βασικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την εξέταση των επιµέρους οικονοµικών προβληµάτων, είναι σκόπιµο να διατυπωθεί ρητά η.. του κύριου ή γενικού. προβλήµατος, από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα. προβλήµατα Το οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας.. από τη που υπάρχει µεταξύ του. των.. που οι άνθρωποι επιδιώκουν να και του. όγκου των. που υπάρχουν για την.. αυτών των. Με άλλα λόγια, τα. που διαθέτει µια οικονοµία βρίσκονται σε σχ. µε τις.. των ανθρώπων. Η ουσία λοιπόν του οικονοµικού προβλήµατος βρίσκεται στη σχ.. έλ. ή στ. των αγ... Αυτήν ακριβώς την έλλειψη.. προσπαθούν οι άνθρωποι να.. µε την οργ δρα.., µε την ανά.. της τεχ., µε την εξ. νέων πα πό.. κτλ. Είδαµε στα προηγούµενα ότι κάθε οικονοµικό αγαθό είναι αποτέλεσµα παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η σχ έλ. αγ.. είναι στην πραγµατικότητα έλλειψη π σ.. Το πρόβληµα αυτό είναι.. και απασχολεί.. κοινωνία. Για να αντιληφθείτε καλύτερα την τεράστια σηµασία της σχετικής έλλειψης αγαθών προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν οργανωµένη η ανθρώπινη κοινωνία και τι θα έκαναν οι άνθρωποι, αν ζούσαν σε απόλυτη, χωρίς να., για παράδειγµα αν τα αγαθά.. σαν ".. εξ.".

8 ιάγραµµα 1.1. Η Καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων (iii) Η Κ. Π Στο τµήµα αυτό εξετάζουµε την καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιµο. εργαλείο. Οι βασικές πάνω στις οποίες.. η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι: Πρώτο, η χρησιµοποιεί. τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη. της. (.). εύτερο, η.. της παραγωγής είναι... Τρίτο, η οικονοµία παράγει. µόνο., ψωµί και όπλα. Με αυτές τις υποθέσεις µπορούµε να σύρουµε µία καµπύλη όπως αυτή του διαγράµµατος 1.1, η οποία δείχνει όλους τους συνδυασµούς ποσοτήτων που η οικονοµία αυτή µπορεί να παράγει. Για παράδειγµα, στο σηµείο Α αντιστοιχούν µονάδες ψωµιού και µονάδες όπλων. Αυτό δείχνει ότι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή.. Το σηµείο Β δείχνει παραγωγή µονάδων ψωµιού και, µονάδων όπλων. Σε σχέση µε το σηµείο Α, αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή ψωµιού, και µε τους παραγωγικούς συντελεστές που. και είναι για άλλο προϊόν, έχουν παραχθεί όπλα. Στο σηµείο Γ αντιστοιχούν. µονάδες ψωµιού και. µονάδες όπλων. Όπως προηγουµένως, η µείωση της παραγωγής ψωµιού κατέστησε δυνατή την αύξηση της παραγωγής όπλων. Τέλος, στο σηµείο φαίνεται ότι η οικονοµία παράγει µόνο.. (80 µονάδες). Στην καµπύλη του διαγράµµατος 1.1 θα µπορούσε κανείς να εξετάσει πολλά άλλα σηµεία, όπως αυτά που δεν προσδιορίζονται µε κάποιο γράµµα. Σε όλες όµως τις περιπτώσεις θα παρατηρήσει κανείς ότι η αύξηση της παραγωγής του ενός προϊόντος σηµαίνει της παραγωγής του

9 άλλου. Αυτό οφείλεται στο ότι.. η οικονοµία έχει παραγωγικούς συντελεστές και δεδοµένη... Ας εξετάσουµε το ακόλουθο υποθετικό παράδειγµα: Μια οικονοµία παράγει δύο προϊόντα Χ και Ψ, χρησιµοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι ποσότητες των προϊόντων που είναι δυνατό να παραχθούν ταυτόχρονα είναι οι εξής: X: Ψ: Οι συνδυασµοί των µονάδων που µπορούν να παραχθούν εµφανίζονται στο διάγραµµα 1.2. µε την τεθλασµένη ΑΒΓ ΕΖ. Ας εξετάσουµε όµως ένα σηµείο, όπως το Κ που αντιστοιχεί στο συνδυασµό (Χ=80, Ψ = 80). Είναι δυνατόν οι ποσότητες των προϊόντων που αντιστοιχούν στο σηµείο αυτό να παραχθούν ταυτόχρονα; Η απάντηση είναι γιατί είναι. ο συνδυασµός Β που αντιστοιχεί στην ίδια ποσότητα του Ψ και σε µεγαλύτερη του Χ, τότε είναι δυνατός και ο συνδυασµός Κ που αντιστοιχεί σε µικρότερη ποσότητα του Χ (ανάλογη είναι η σύγκριση µε το συνδυασµό ). Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονοµίας αντιστοιχεί σε σηµείο.. από την καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, ιάγραµµα 1.2. Η Καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων και η Μετατόπιση της η οικονοµία αυτή. χρησιµοποιεί. τις παραγωγικές της και.. ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές.. Αντίθετα, το σηµείο Μ του διαγράµµατος 1.2. βρίσκεται. των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας

10 και ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σ' αυτό είναι, γιατί αντιστοιχεί σε ποσότητες Χ=120 και Ψ = 180, που µπορούν να παραχθούν µε τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει η οικονοµία. Από το παράδειγµα αυτό προκύπτει ο ακριβής ορισµός της καµπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, ότι, δηλαδή, δείχνει τις µ. ποσότητες ενός προϊόντος που είναι να παραχθούν σε µια.. για κάθε.. ποσότητα του άλλου. Πώς είναι δυνατό να παραχθούν οι ποσότητες που αντιστοιχούν στο σηµείο Μ; Μόνον αν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονοµίας ή αν.. αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει. των δύο. Στις περιπτώσεις αυτές η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µε.. προς τα.. και µπορεί να πάρει τη θέση Α'Β'Γ' Έ'Ζ', οπότε ο συνδυασµός που αντιστοιχεί στο σηµείο Μ τώρα είναι.. (iv) Η Έννοια του Κόστους Για τους περισσότερους ανθρώπους κόστος σηµαίνει πληρωµή κάποιου χρηµατικού ποσού. Στην πραγµατικότητα όµως η έννοια του κόστους είναι πιο ουσιαστική. Πίσω από το χρηµατικό ποσό κρύβεται το πρ.. κόστος που θα εξετάσουµε τώρα. Είδαµε πιο πάνω ότι τα οικονοµικά.. και οι. που τα παράγουν βρίσκονται σε.. Αυτό σηµαίνει ότι, αν µια οικονοµία θελήσει να αυξήσει την ποσότητα ενός αγαθού, πρέπει να. την ποσότητα κάποιου άλλου. Με άλλα λόγια, η παραγωγή ενός αγαθού δεσµεύει... που θα µπορούσαν, µέσα σε κάποια όρια, να. κάποιο άλλο.. Είναι, λοιπόν φανερό ότι παραγωγή κάποιου.. σηµαίνει και.. των άλλων που θα µπορούσαν να µε τους παραγωγικούς συντελεστές. Αυτή είναι η. έννοια του. Το πραγµατικό κόστος ενός αγαθού είναι τα αγαθά που. για την παραγωγή του. Για να γίνει κατανοητή η έννοια του πραγµατικού κόστους, σκεφτείτε ότι κάθε άνθρωπος έχει στη διάθεσή του 24 ώρες την ηµέρα. Οι δραστηριότητες που µπορεί να αναπτύξει κάθε ηµέρα είναι περιορισµένες από τη διάρκεια της ηµέρας. Αν το άτοµο αποφασίσει να πάει στον κινηµατογράφο για 3 ώρες, είναι πιθανό να αισθανθεί ορισµένη ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα όµως υφίσταται και ένα κόστος, που δεν είναι µόνον η τιµή του εισιτηρίου, αλλά και η απώλεια της ευκαιρίας που είχε να κάνει κάτι άλλο στη διάρκεια των τριών ωρών. Το πρ.. αυτό κόστος λέγεται και κόστος.. ή ακόµη και κόστος. Η έννοια του εν. κόστους γίνεται εύκολα κατανοητή µε την χρησιµοποίηση της καµπύλης των π. δ. της ο.., που απεικονίζεται στο διάγραµµα 1.1. Από την καµπύλη µπορούµε να βρούµε το κόστος της παραγωγής του ενός αγαθού σε όρους του άλλου. Υποθέστε ότι η οικονοµία βρίσκεται στο σηµείο Β, δηλαδή παράγει. µονάδες ψωµιού και.. µονάδες όπλων. Για να αυξήσει την

11 παραγωγή όπλων κατά 15 µονάδες, πρέπει, σύµφωνα µε το διάγραµµα, να αποσπάσει συντελεστές που παρήγαγαν ψωµί. Έτσι, η παραγωγή ψωµιού θα µειωθεί κατά. Βλέπουµε ότι, για να αποκτήσει η οικονοµία 15 πρόσθετες µονάδες όπλων, θυσιάζει. µονάδες ψωµιού ή θυσιάζει. µονάδες ψωµιού για κάθε µονάδα όπλων. Το πραγµατικό ή εναλλακτικό κόστος µιας µονάδας όπλων είναι. µονάδες ψωµιού. Ας σηµειωθεί ότι το εναλλακτικό κόστος είναι παντού το ίδιο. Για τις πρώτες 50 µονάδες όπλων το κόστος σε όρους ψωµιού είναι., δηλαδή αναλογεί 1 µονάδα όπλων προς µονάδες ψωµιού. Γενικά, (οι µονάδες του αγαθού Χ που θυσιάστηκαν για την παραγωγή µιας επιπλέον µονάδας του αγαθού Ψ) (οι µονάδες του αγαθού Ψ που θυσιάστηκαν για την παραγωγή µιας επιπλέον µονάδας του αγαθού Χ) Πίνακας 1.1. Συνδυασµοί Ποσοτήτων Ποσότητες Ψωµιού Ποσότητες Όπλων Κόστος όπλων σε µονάδες ψωµιού Κόστος ψωµιού σε µονάδες όπλων A :.. = 0,4 : = 2,5 Β :.. = 2 :.. = 0.5 Γ :. = 4,67.. :.. = 0, Στον πίνακα 1.1. φαίνεται καθαρά ότι το εναλλακτικό κόστος υπολογίζεται µεταξύ.. συνεχόµενων συνδυασµών ποσοτήτων, παρ' ότι θα µπορούσε κανείς να υπολογίσει, αν υπήρχε κάποιος λόγος, το κόστος µεταξύ π.χ. των συνδυασµών Α και Γ. Επίσης φαίνεται ότι στο παράδειγµά µας το κατά µονάδα κόστος του ψωµιού σε όρους όπλων είναι το του κατά µονάδα κόστους των όπλων σε όρους ψωµιού. Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι µόνο.. είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι... Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής. είναι εξίσου.. για την

12 παραγωγή όλων των αγαθών Καθώς αυξάνεται και η παραγωγή ενός αγαθού (π.χ. όπλων), αποσπώνται από την παραγωγή άλλων αγαθών (π.χ. ψωµιού) συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο. για την παραγωγή του πιο πάνω αγαθού (όπλων). Απαιτούνται, δηλαδή, ολοένα και.. µονάδες από τα άλλα αγαθά για την παραγωγή κάθε. µονάδας του συγκεκριµένου αγαθού, πράγµα που σηµαίνει κόστος ευκαιρίας. 8. Ο Καταµερισµός των έργων Σε πολύ.. εποχές κάθε νοικοκυριό ήταν αναγκασµένο να παράγει σχεδόν τα προϊόντα που του ήταν... Οι ανταλλαγές προϊόντων µεταξύ νοικοκυριών ήταν... Στη.. εποχή κάθε άτοµο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή µόνο (ή ακόµη και ενός µέρους κάποιου προϊόντος), ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει. προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων συµµετέχει. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζουµε έργων ή της εργασίας. Παράλληλα όµως µε τον καταµερισµό των έργων και οι.. προϊόντων µεταξύ των ατόµων, γιατί διαφορετικά. θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν οι διάφορες τους. Όπως θα δούµε πιο κάτω, οι ανταλλαγές γίνονται µε τη µεσολάβηση του.. Ο καταµερισµός των έργων έχει τεράστια σηµασία για τη σηµερινή.. της παραγωγής. Χωρίς, ο τεράστιος των σηµερινών οικονοµιών θα ήταν δυνατό να.. Τα πλεονεκτήµατά του είναι τα εξής: (i) Κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί όπου µπορεί να.. περισσότερο αντί να κάνει και δουλειές στις οποίες. είναι. (ii) Όταν ένα άτοµο ασχολείται µε µόνο., αναπτύσσει σιγά σιγά µεγάλη δ και ι. στην εργασία αυτή και αυξάνει την. του. (iii) Η µεγάλη. οδηγεί και σε διάφορες. του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η., δηλαδή σε διάφορες, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την της παραγωγής Βέβαια η µεγάλη των ανθρώπων σε µία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ.., µετατρέπει την εργασία σε απασχόληση. Π.χ. Ένας εργάτης που κάνει κάθε µέρα την ίδια.. και σε πολλές περιπτώσεις τις ίδιες.., είναι φυσικό να. από τη. της δουλειάς. Αυτό είναι ένα σοβαρό.. του καταµερισµού των έργων. 9. Το Χρήµα Είναι φανερό ότι ο των έργων προϋποθέτει ότι τα άτοµα µπορούν να.. προϊόντα µεταξύ τους, ώστε να. όλες τις ανάγκες τους. Η. όµως συναντάει πολλές.. και µπορεί να είναι.. αν δε.. οι.. των ατόµων σχετικά µε τα προϊόντα που. Εξαιτίας αυτών των, οι οικονοµίες από πολύ παλιές εποχές ανέπτυξαν διάφορα. ανταλλαγής. Κάθε α. που είναι γ απ.. ως µέσο σ. των αγ., επέχει θέση χρ... Χρήµα, δηλαδή, είναι ο.. η κοινωνία

13 απ ως γ.. µέσο αν... Με τη χρησιµοποίηση του χρήµατος η.. χωρίζεται σε.. πράξεις: µια π και µια α.. Σε κάθε µεταβίβαση προϊόντος, σε αγορά ή πώληση, αντιστοιχεί µια. µεταβίβαση.. Έτσι, η των προϊόντων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα.. από µια σε κατεύθυνση κυκλοφορία Το Οικ.. Κ. Ο όρος οικ κύ. χαρακτηρίζει το σύνολο των σχ. που δηµιουργούνται µεταξύ των βα µο ενός οικ. συ... Στην απ µορφή του, το οικονοµικό κύκλωµα περιλαµβάνει τις σχέσεις µεταξύ ε.., ν.. και κ. και δείχνει τις ρ.. α..., π. σ και χ. που παρατηρούνται στην οικονοµία. Το διάγραµµα 1.3. που περιγράφει το οικονοµικό κύκλωµα, δείχνει ότι µεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών υπάρχουν δύο. ροές. Τα προϊόντα που παράγονται από τις. ρέουν προς τα όπου και καταναλίσκονται. Οι. συντελεστές που κατέχουν τα. ρέουν προς τις επιχειρήσεις όπου µετατρέπονται σε. Για καθεµία από τις ροές αυτές υπάρχει µια. ροή.. Βέβαια υπάρχουν και συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες όµως δεν εµφανίζονται στο διάγραµµα. Το Κράτος εµφανίζεται να δηµιουργεί ροές και µε τις. και µε τα. προς τα οποία προσφέρει και. αγαθά και από τα οποία εισπράττει ποσά ιάγραµµα 1.3. Το Οικονοµικό Κύκλωµα

14 Το οικονοµικό κύκλωµα του διαγράµµατος 1.3. µπορεί εύκολα να γίνει πολύ περίπλοκο, αν προστεθούν οι διάφορες ροές που στην πραγµατικότητα συµβαίνουν. Μπορούµε π.χ. να προσθέσουµε τις συναλλαγές που γίνονται µεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και Κράτους µε άλλες... Κάτι τέτοιο όµως θα έκανε το διάγραµµα,.. να προσθέσει τίποτα στην κατανόηση του οικονοµικού κυκλώµατος. Πρέπει όµως να γίνουν δύο..: Πρώτο, ότι οι ροές είναι σ.., δηλαδή συµβαίνουν σε κάθε.. στιγµή. εύτερο, ότι οι ροές αυτές έχουν πάντοτε το. µέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών µπορεί να., καθώς η παραγωγική.. α. ή µ Η Αβ.. στην Οικ. Ζ Ένας σηµαντικός. που επηρεάζει την. ζωή των. είναι η.. που υπάρχει σχετικά µε τα. των ενεργειών τους. Για παράδειγµα, ο αγρότης που καλλιεργεί τη γη του δεν ξέρει µε τα αποτελέσµατα της παραγωγικής του δραστηριότητας. Οι καιρικές συνθήκες, τα ζιζάνια κτλ. µπορεί να έχουν σοβαρή επίδραση στο τελικό προϊόν. Επίσης, ο εργαζόµενος.. γνωρίζει αν θα συνεχίσει την.. του στην ίδια.., αν θα., ή ακόµη αν θα είναι θύµα ατυχήµατος. Τέλος, ο δε γνωρίζει µε βεβαιότητα αν η δραστηριότητά του θα αποδώσει ή αν θα έχει... Με άλλα λόγια, σε όλα τα.. άτοµα υπάρχει ένα σηµαντικό στοιχείο.. σχετικά µε το.. των ενεργειών τους. Κατά συνέπεια, η. των αποφάσεών τους δε βασίζεται στη.. του αποτελέσµατος, αλλά στις.. που τα άτοµα διαµορφώνουν για τα των πράξεών τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η που υπάρχει στην οικονοµική ζωή έχει οδηγήσει τα άτοµα στην ανάπτυξη για την ολική ή µερική. τους. Σ' αυτήν την προσπάθεια βασίζεται ο κλάδος των, που στη σύγχρονη οικονοµία έχει τεράστια ανάπτυξη. 12. Οι Πλ.. Στην ανάλυση του συστήµατος και της λειτουργίας της., που θα εξετάσουµε αργότερα, γίνεται συνήθως η ότι τα. άτοµα, δηλ. τα ν. και οι ε, έχουν.. γνώση των.. που επικρατούν. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι ένας εργαζόµενος γνωρίζει τους. που προσφέρουν όλοι οι.. και µπορεί να επιλέξει τον που προσφέρει το µεγαλύτερο µισθό. Ακόµη γνωρίζει αν υπάρχουν άλλες.. θέσεις στις οποίες θα µπορούσε να... Υποθέτουµε επίσης, ότι οι επιχειρηµατίες γνωρίζουν τις των παραγωγικών και την κατάσταση των... Το ίδιο ισχύει και για τους., δηλ. υποθέτουµε ότι γνωρίζουν τις των προϊόντων που προσφέρονται στην.

15 13. Σχόλια Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει ότι η οικονοµική επιστήµη µελετά την οικονοµική ζωή των ανθρώπων, λαµβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν, το θεσµικό πλαίσιο το οποίο οι ίδιοι έχουν δηµιουργήσει και τις επιδιώξεις τις οποίες έχουν είτε ως άτοµα είτε ως συλλογικές οντότητες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η οικονοµική ζωή των ανθρώπων δε λαµβάνει χώρα κατά τρόπο τυχαίο. Αντίθετα, παρουσιάζει συστηµατικότητα και είναι οργανωµένη µε αρκετά περίπλοκο τρόπο. Αυτό θα γίνει περισσότερο κατανοητό στα επόµενα κεφάλαια. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η οικονοµική ευηµερία απαιτεί θυσίες σε φυσικούς πόρους και εργασία. Η οικονοµία δεν είναι µια παραδείσια κατάσταση, όπου τα αγαθά προσφέρονται στους ανθρώπους άφθονα και χωρίς προσπάθεια. Η παραγωγή των αγαθών που επιθυµούν οι άνθρωποι συνεπάγεται κόστος. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι οικονοµολόγοι, "δεν υπάρχει δωρεάν γεύµα". ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Ποιοι είναι οι θεσµοί που ενδιαφέρουν την οικονοµική επιστήµη; 2. Σε τι διαφέρουν τα διαρκή αγαθά από τα καταναλωτά; 3. Σε τι διαφέρουν τα κεφαλαιουχικά αγαθά από τα καταναλωτικά; 4. Σε τι διαφέρουν τα οικονοµικά αγαθά από τα ελεύθερα; 5. ώστε τον ορισµό του κόστους ευκαιρίας (ή εναλλακτικού κόστους). Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων; 6. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση: i) Το οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας προέρχεται από: (α) Τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων (β) Τους περιορισµένους παραγωγικούς πόρους iii) Ο συντελεστής "εργασία" είναι: (α) Η εργασία όλων των επιστηµόνων (β) Η εργασία των αγροτών (γ) Η εργασία των εργατών (δ) Η εργασία όλων των παραπάνω (ε) Η σωµατική και πνευµατική προσπάθεια των ανθρώπων που καταβάλλεται για την παραγωγή των αγαθών. iv) Ο συντελεστής "κεφάλαιο" περιλαµβάνει: (α) Τα κέρδη των επιχειρήσεων (β) Τις οµολογίες του κράτους (γ) Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή (δ) Τη συνολική αξία των µετοχών (ε) Τη σωµατική και πνευµατική προσπάθεια των ανθρώπων που καταβάλλεται για την παραγωγή των αγαθών

16 (γ) Την κακή διαχείριση της παραγωγής (δ) Τα µονοπώλια (ε) Τις ανάγκες σε σχέση µε την ποσότητα των αγαθών ii) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής: (α) Έδαφος (β) Γη (γ) Εργασία (δ) Χρήµα (ε) Κεφάλαιο ν) Αν σπουδάζετε, το κόστος ευκαιρίας των σπουδών σας περιλαµβάνει όλα τα παρακάτω εκτός από: (α) Το κόστος των αναγκαίων βιβλίων που αγοράζετε (β) Το κόστος των διδάκτρων που πληρώνετε (γ) Την απώλεια του εισοδήµατος που θα είχατε, αν εργαζόσαστε αντί να πάτε στο πανεπιστήµιο (δ) Το κόστος διατροφής σας κατά τη διάρκεια των σπουδών (ε) Το κόστος των φροντιστηριακών µαθηµάτων 7. Να σηµειώσετε το "σωστό" ή το "λάθος" στα παρακάτω: α) Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας είναι η µελέτη των προβληµάτων των επιχειρήσεων [Σ], [Λ] β) Η οικονοµία του Ροβινσώνα Κρούσου δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα διανοµής των προϊόντων [Σ], [Λ] γ) Η θερµότητα του ήλιου δεν είναι αγαθό, γιατί δεν είναι αποτέλεσµα παραγωγής [Σ], [Λ] δ) Η αγορά κάθε προϊόντος περιορίζεται σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή [Σ], [Λ] 9. Στο παραπάνω πρόβληµα υποθέστε ότι η τεχνολογία βελτιώνεται µε τρόπο που διπλασιάζει την παραγωγή του αγαθού Φ. Κατασκευάστε τη νέα καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µεταξύ Χ και Φ. 10. Αν το εναλλακτικό κόστος µεταξύ Χ και Ψ είναι σταθερό, προσδιορίστε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 11. Μια οικονοµία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές µε δεδοµένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα: ε) Σκοπός της οικογένειας είναι να ζουν καλά τα µέλη της [Σ], [Λ] στ) Σκοπός της επιχείρησης είναι να πραγµατοποιήσει κέρδη [Σ], [Λ] X Ψ ζ) Σκοπός του κράτους είναι να εισπράττει φόρους και να κάνει δαπάνες [Σ], [Λ] Α 0 500

17 η) Σκοπός των εργατικών σωµατείων είναι να βοηθάνε την κυβέρνηση [Σ], [Λ] 8) Από τον παρακάτω πίνακα να κατασκευαστούν οι καµπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας για τα ζεύγη των αγαθών Χ, Ψ και Χ, Φ και για τους συνδυασµούς των ποσοτήτων στα σηµεία Α, Β, Γ,, Ε, Ζ. Σχολιάστε το αποτέλεσµα. Επίσης να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του Φ σε όρους του Χ. Β Γ Χ Ψ Φ Α Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξεταστεί (υπολογιστικά) αν οι παρακάτω συνδυασµοί είναι εφικτοί: (α) Χ = 160 και Ψ = 110 (β) Χ = 140 και Ψ = 180 Β (Υ) Χ= 90 και Ψ = 310 Γ Ε Ζ

18 Άλφρεντ Μάρσαλ ( ) άσκησε µεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη και εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης κυρίως στο πρόβληµα του προσδιορισµού των τιµών. Κύριο έργο του είναι οι αρχές της οικονοµικής.

19

1. Σκοπός της οικονομικής ανάπτυξης είναι η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων.

1. Σκοπός της οικονομικής ανάπτυξης είναι η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1/8 Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας (ή της Οικονοµικής Ε ιστήµης) Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας (ή της Οικονοµικής Ε ιστήµης)

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

0,5 90 0, ,5 20 0,5

0,5 90 0, ,5 20 0,5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 / 06 / 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: Θεοχαρούλα Μαγουλά

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων:

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΟΘ για ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ Α 1.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. γ Α3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ Β1. Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιδιότητες των αναγκών

ιδιότητες των αναγκών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων (τα οποία κατατάσσουμε σε τέσσερις κατηγορίες),

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός Δημιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγμα, η ανάγκη για τηλεόραση τη δεκαετία του 60 και σήμερα.

Πολλαπλασιασμός Δημιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγμα, η ανάγκη για τηλεόραση τη δεκαετία του 60 και σήμερα. Ε Ι Σ Ω Η ντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Μελέτη οικονομικών προβλημάτων μιας κοινωνίας. Τα τέσσερα βασικά ερωτήμτα 1. Ποια προϊόντα θα παραχθούν και σε ποιες ποσότητες (επιλογή και ποσότητα); 2. Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. (β) Το φως και η θερμότητα του ήλιου ανήκουν στα ελεύθερα αγαθά. Μονάδες 3

ΟΜΑΔΑ Α. (β) Το φως και η θερμότητα του ήλιου ανήκουν στα ελεύθερα αγαθά. Μονάδες 3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Επαναληπτικό Διαγώνισμα Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Διάρκεια Εξέτασης: 1 διδακτική ώρα Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α Ονοματεπώνυμο: ΟΜΑΔΑ Α Α1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος.

Σελίδα 1 από 5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος. Σελίδα 1 από 5 ΘΕΜΑ 1ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος. 1. Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α... µέχρι και Α..3., να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: Θεοχαρούλα Μαγουλά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μαθηµάτων Επιλογής Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μαθηµάτων Επιλογής Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ ΟΜΑ Α Α Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μαθηµάτων Επιλογής Λυκείου 2000 Στις παρακάτω προτάσεις, από Α... µέχρι και Α..3., να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ): 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης; 2. Πως εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά προβλήματα στην οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου; 3. Ποιες ανάγκες ονομάζονται οικονομικές;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία Μακροοικονομία

Μικροοικονομία Μακροοικονομία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μικροοικονομία Μακροοικονομία Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ A ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εισαγωγή Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Αρχές οικονομικής 1 Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Προσδιορίσει τα κίνητρα και τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα, ώστε να ερμηνεύσουμε τα οικονομικά φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 4. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Οικονομική Επιστήμη: Μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. 1. Ποιά προϊόντα και σε ποιές

Διαβάστε περισσότερα

[Υπόδειξη: Τα αγαθά που χάνουν την υλική τους υπόσταση και τις ιδιότητες τους μετά την πρώτη χρήση τους ονομάζονται καταναλωτά.]

[Υπόδειξη: Τα αγαθά που χάνουν την υλική τους υπόσταση και τις ιδιότητες τους μετά την πρώτη χρήση τους ονομάζονται καταναλωτά.] ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η χρησιμότητα της Πολιτικής Οικονομίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που μας παρέχει να επεμβαίνουμε στο οικονομικό σύστημα για να βελτιώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Θέμα Α Α1 α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΛΑΘΟΣ δ. ΛΑΘΟΣ ε. ΣΩΣΤΟ Α2. Γ Α3. Δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Θέμα Β Β1. 1) Εργασία: Ως εργασία ορίζουμε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος 22-0127_18B_book_A.indb 1 20/2/2017 12:11:28 µµ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ 04/11/2018 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. γ Μονάδες 15 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΟΣ 1ος 22-0127_OIKONOMIKH THEORIA_28b_A_v4.indd 1 25/1/2017 1:09:17 µµ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ Σειρά: Γενικό Λύκειο Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 10/9/2018 Ανδρέας Λίτσας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό Α2. γ Α3. δ ΘΕΜΑ B ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (Μονάδες 15) (Μονάδες 10)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 14/06/2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 14/06/2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ www.romvos.edu.gr ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 14/06/2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό Α2. Γ Α3. Δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β1. Εργασία: Ως εργασία ορίζουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. Α.1.α Α.1.β Α.1.γ Α.1.δ Α.1.ε Α.6 Α.7 Σωστό Σωστό Λάθος Λάθος Σωστό α γ ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ Α. Α.1.α Α.1.β Α.1.γ Α.1.δ Α.1.ε Α.6 Α.7 Σωστό Σωστό Λάθος Λάθος Σωστό α γ ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Α Α.1.α Α.1.β Α.1.γ Α.1.δ Α.1.ε Α.6 Α.7 Σωστό Σωστό Λάθος Λάθος Σωστό α γ ΟΜΑΔΑ Β Β.1 Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΟΘ ΟΜΑΔΑ Α. Α1. α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ. Α2. γ. Α3. β ΟΜΑΔΑ Β

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΟΘ ΟΜΑΔΑ Α. Α1. α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ. Α2. γ. Α3. β ΟΜΑΔΑ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΑΟΘ ΟΜΑΔΑ Α Α1. α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ Α2. γ Α3. β ΟΜΑΔΑ Β Β1. Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονομάζουμε συντελεστές της παραγωγής. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Καθηγητής Παναγιώτης Φουτσιτζής, Οικονομολόγος Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Ομάδα Α και Β Περιεχόμενα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003... 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ο.Θ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΤΛΑΚΗ Οικονομολόγος, ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Σηλ. 6977246129 ΑΟΘ ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ Οικονομολόγος ελίδα 1 Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α.1 Σωστό Α.2 Λάθος Α.3 Λάθος Α.4 Λάθος Α.5 Σωστό Α.6 γ Α.7 δ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει ότι: αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από

3. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει ότι: αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από κεφ. 1, Βασικές Οικονομικές έννοιες 1. Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του. Το κόστος του σε όρους του αγαθού Υ είναι: α). 0,5 β). 2 γ). 0,2 δ). 30 2013) 2. Μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α 1

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Όνομα : ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις, γράψτε δίπλα τους τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Ένα από τα προβλήματα που έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...ΤΜΗΜΑ:... ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ Α. Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Λάθος Α2. 1 δ 2 γ 3 β 4 α Α3. 1 β 2 γ ΘΕΜΑ Β

1 η ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ Α. Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Λάθος Α2. 1 δ 2 γ 3 β 4 α Α3. 1 β 2 γ ΘΕΜΑ Β ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

3Χ2=6. 2 Μονάδες. α. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι παραπέρα μετασχηματισμό. 2 Μονάδες

3Χ2=6. 2 Μονάδες. α. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι παραπέρα μετασχηματισμό. 2 Μονάδες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 η ΟΜΑΔΑ 3Χ5=15 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, μας δείχνει ποια ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

/ Απαντήσεις πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων λυκείων 2017

/ Απαντήσεις πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων λυκείων 2017 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ A Α.1 α Α.1 β Α.1 γ Α.1 δ Α.1 ε Α.2 Α.3 Σωστό Λάθος Λάθος Λάθος Σωστό γ δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β.1 Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται οι συντελεστές παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας επιλογής ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2018

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2018 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2018 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο (Γ Ημερήσιου Δ Εσπερινού) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... Κεφάλαιο 1: Βασικές οικονομικές έννοιες... Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο μαθητή!

OPMH. κοντά στο μαθητή! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ II Γ ΕΠΑΛ 15 / 04 / 2018 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ II ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ)σωστό ε) Σωστό Α2. α Α3. γ Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Β Β1.α. Εξέλιξη. Ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όλες οι έννοιες και οι ορισμοί που αναφέρονται στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται και στα επόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Μάθημα:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (κεφάλαια 1,2)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Μάθημα:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (κεφάλαια 1,2) Γλυφάδα 21/10/2017, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (κεφάλαια 1,2) Καθηγητής/τρια: Ονοματεπώνυμο: Χρόνος: Τμήμα: ΟΜΑΔΑ Α ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ (Mονάδες 15) 1. Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ-ΙΙ ΕΠΑΛ 15/06/2017 ΘΕΜΑ Α

ΑΟΘ-ΙΙ ΕΠΑΛ 15/06/2017 ΘΕΜΑ Α ριστοβάθμιο ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. i. Ηουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού κεφαλαίου. ii. Η µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Όταν εξετάζουµε µία συγκεκριµένη αγορά, πχ. την αστική αγορά εργασίας, η ανάλυση αυτή ονοµάζεται µερικής ισορροπίας. Όταν η ανάλυση µας περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ερώτηση 1: Ποιο το αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης; Σε ποια ερωτήματα καλείται αυτή να απαντήσει;

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Διάρκεια Εξέτασης: 3 διδακτικές ώρες ΟΜΑΔΑ Α

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Διάρκεια Εξέτασης: 3 διδακτικές ώρες ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Διάρκεια Εξέτασης: 3 διδακτικές ώρες Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σε αυτή την ενότητα διατυπώνεται το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 02

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 02 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 02: Αγαθά, οικονομικό κύκλωμα και ο ρόλος του κράτους Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβριου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβριου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβριου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA Ορισμός της Οικονομίας Ανάγκες Αγαθά & Υπηρεσίες Καταμερισμός των έργων Αξία Ανταλλαγή και Χρήμα Αγορά Κοινωνικοί Θεσμοί και Οικονομικό Κύκλωμα Συντελεστές παραγωγής Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΘΕΜΑ Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Στον πίνακα δίνονται ορισμένοι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των αγαθών Χ και Ψ που

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΣΩΣΤΟ Α2. ΛΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα