Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie"

Transcript

1 Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie

2 2 Ευφυή συστήµατα άντλησης.

3 Το όνοµα Wilo αποτελεί εγγύηση σε ολόκληρο τον κόσµο για τεχνικά συστήµατα µε άριστη γερµανική ποιότητα. Οι αντλίες και τα συστήµατα Wilo για τη δηµοτική υδροδότηση και αποχέτευση εισάγουν νέα µέτρα και σταθµά όσον αφορά την τεχνική απόδοση και την αποτελεσµατικότητα. Κυρίως σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων η διαχείριση λυµάτων διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο. Μόνιµα προβλήµατα, όπως η αυξανόµενη περιεκτικότητα στερεών υλών στα λύµατα, η οποία δυσχεραίνει τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαιτούν καινοτόµες λύσεις για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και των αντίστοιχων προϊόντων. Μια καινοτοµία στον τοµέα της αποχέτευσης λυµάτων αποτελεί το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Με τον ενεργειακά αποδοτικό τρόπο λειτουργίας του, την κατασκευή από το ιδιαίτερα µακρόβιο και ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό PE-HD και το µικρό κόστος κύκλου ζωής, το σύστηµα αυτό διαφέρει καθοριστικά από τα άλλα συνήθη συστήµατα αποχέτευσης λυµάτων. Μεγάλη διορατικότητα; Σε εµάς αυτό έχει ένα όνοµα: Ευφυή συστήµατα άντλησης. 3

4 Ευφυής αποχέτευση λυµάτων. 4

5 5 3 1 Wilo-DrainLift M 2/8 4 2 Wilo-DrainLift FTS MG Wilo-EMUport FTS FS µε φρεάτιο από PE-HD Wilo-EMUport FTS FG σε δοµικές κατασκευές Wilo-DrainLift WS 830 5

6 6

7 Επισκόπηση αντλιοστασίων. Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Η καλύτερη λύση για τη άντληση λυµάτων. Υγρή εγκατάσταση Για όλες τις απαιτήσεις στην αποχέτευση λυµάτων η Wilo διαθέτει την κατάλληλη λύση. Με βάση µια πλούσια γκάµα προϊόντων, µπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευστούν αντλιοστάσια, σύµφωνα µε όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες ανά περίπτωση. Φρεάτια προκατασκευασµένα, ή από µπετόν, ή από πλαστικό Η Wilo υπολογίζει για εσάς την οικονοµικότερη λύση. Οι αντλίες βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Τις περισσότερες φορές χωρίς ιδιαίτερο οικοδόµηµα για τη λειτουργία Χαµηλό κόστος, λόγω απλής τεχνικής κατασκευής Υγρή εγκατάσταση Η απλή τεχνική κατασκευής κατά την υγρή εγκατάσταση, επιφέρει εξαρχής εξοικονόµηση κόστους. Οι αντλίες είναι τοποθετηµένες µέσα στα λύµατα και µπορούν να συζευχθούν στην υποβρύχια βάση τους µέσω ενός συστήµατος αυτοσύζευξης, χωρίς να χρειάζεται να µπει κανείς µέσα στο φρεάτιο. Ξηρή εγκατάσταση Στην βασική παραλλαγή της ξηρής εγκατάστασης, τα λύµατα συλλέγονται χωρίς φιλτράρισµα µέσα σε µια δεξαµενή. Οι αντλίες βρίσκονται εκτός της δεξαµενής. Έτσι οι εργασίες συντήρησης στις αντλίες µπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα και χωρίς επαφή µε τα λύµατα. Η ξηρή εγκατάσταση είναι κατάλληλη για ακίνδυνα λύµατα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε στερεές ύλες. Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Αυτή η καινοτόµος τεχνολογία της Wilo, διαχωρίζει τις στερεές ύλες από τα λύµατα και τις συλλέγει µέσα σε ξεχωριστά δοχεία προσυγκράτησης στερεών υλών, πριν φτάσουν στις αντλίες, κατά τη διαδροµή τους προς τον κοινό χώρο συλλογής. Οι αντλίες έτσι έρχονται σε άµεση επαφή µόνο µε προεσχαρισµένα λύµατα. Τα λύµατα που έχουν προφιλτραριστεί κατά αυτόν τον τρόπο από τις χονδρές στερεές ύλες προωθούνται στο επόµενο βήµα, µέσω των αντλιών ξηρής εγκατάστασης, και η δεξαµενή συλλογής εκκενώνεται. Κατά τη διαδροµή τους προς τον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου τα λύµατα περνούν µέσα από το δοχείο συγκράτησης στερεών υλών, ωθώντας έτσι τις στερεές ύλες προς τα έξω µέσα στον καταθλιπτικό αγωγό. Τα λύµατα και οι στερεές ύλες παραµένουν µέσα σε ένα κλειστό σύστηµα. Οι αντλίες βρίσκονται τοποθετηµένες εν ξηρώ, εκτός της δεξαµενής. Έτσι οι εργασίες συντήρησης στις αντλίες µπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα και υπό υγιεινές συνθήκες. Ξηρή εγκατάσταση Οι αντλίες δεν βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Το τεχνικό σύστηµα είναι προσβάσιµο ανά πάσα στιγµή Συντήρηση απλή και πιο υγιεινή Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Οι αντλίες δεν βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Λειτουργία χωρίς περιορισµούς χάρη στο δίδυµο αντλιοστάσιο Βελτιωµένη ικανότητα έναντι έµφραξης Μέγιστο δυνατό επίπεδο υγιεινής 7

8 8

9 Το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Καινοτόµος τεχνολογία για οικονοµική λειτουργία. Τα πλήρως προκατασκευασµένα αντλιοστάσια µε το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport, είναι η οικονοµικά και τεχνολογικά καλύτερη λύση για την αποχέτευση ολόκληρων περιοχών ή και µεγάλων βιοµηχανικών και επαγγελµατικών συγκροτηµάτων, µέσω ενός βαρυτικού συλλεκτήριου αποχετευτικού συστήµατος. Οικονοµικά συµφέρουσα: Χάρη στη µικρότερη διάµετρο διέλευσης στερεών υλών Καθώς το υδραυλικό σύστηµα των αντλιών διαπερνάται µόνον από προκαθαρισµένα λύµατα χωρίς χονδρές στερεές ύλες, η διάµετρος διέλευσης στερεών τεµαχίων µπορεί να επιλεχθεί σαφώς µικρότερη σε σύγκριση µε τις συνήθεις εγκαταστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού απόδοσης των αντλιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας και κατά συνέπεια κόστους λειτουργίας. Ασφαλής λειτουργία: Χάρη στη βελτιωµένη ικανότητα έναντι έµφραξης Οι στερεές ύλες συγκρατούνται µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης και αντλούνται σε κάθε µια διαδικασία προώθησης κατευθείαν µέσα στον καταθλιπτικό αγωγό, χωρίς να έρθουν σε επαφή µε την αντλία. Έτσι αποφεύγονται εµφράξεις και αυξάνεται κατά πολύ η αξιοπιστία και η ασφάλεια λειτουργίας. Επειδή το εσωτερικό της αντλίας παραµένει προστατευµένο από την επαφή µε χονδρές στερεές ύλες, αυξάνεται σηµαντικά και η διάρκεια ζωής των αντλιών. Αποτέλεσµα: Λιγότερες διακοπές λειτουργίας και εργασίες συντήρησης, καθώς και πολύ αποδοτικότερη λειτουργία. Μακροζωία: Χάρη στο υλικό κατασκευής PE-HD Τα προϊόντα Wilo-EMUport πρέπει να λειτουργούν µε αξιοπιστία υπό δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας. Ένα µεγάλο ποσοστό της γκάµας των υλικών κατασκευής καταλαµβάνει γι' αυτό το λόγο το πολυαιθυλένιο (PE-HD), που σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου του Göttingen έχει αντοχή διάρκειας περίπου 100 ετών. Το υλικό αυτό αποτελείται µόνον από υδρογόνο και άνθρακα και έχει προσµείξεις µη τοξικών χρωστικών ουσιών. Το PE-HD είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον κατά την κατασκευή και την επεξεργασία του και µπορεί να ανακυκλωθεί χωρίς απώλειες ποιότητας έως και επτά φορές. Ευκολία στη συντήρηση: Χάρη στη ξηρή εγκατάσταση Οι αντλίες βρίσκονται τοποθετηµένες πάντοτε σε στεγνό και καθαρό µέρος. Αυτό κάνει τις συνθήκες των εργασιών συντήρησης πολύ πιο ευχάριστες, υγιεινές και αποτελεσµατικές, καθώς σε όλα τα µηχανικά εξαρτήµατα υπάρχει γρήγορη και απλή εξωτερική πρόσβαση. υνατότητα «αδιάκοπης» λειτουργίας: Χάρη στην ξεχωριστή βάνα αποµόνωσης Το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport είναι ένα δίδυµο αντλιοστάσιο, στο οποίο οι αντλίες χρησιµοποιούνται εναλλάξ. Σε κάθε αντλία αντιστοιχεί το δικό της δοχείο προσυγκράτησης, το οποίο µπορεί να αποµονωθεί ανεξάρτητα. Έτσι δεν υπάρχουν διαστήµατα διακοπής της λειτουργίας για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Οικονοµικά συµφέρουσα Υψηλότερος βαθµός απόδοσης των αντλιών, χάρη στη µικρότερη διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων Αυξηµένη διάρκεια ζωής των αντλιών Λειτουργία χωρίς διακοπές, χάρη στην ξεχωριστή βάνα αποµόνωσης Μακροζωία Εγγύηση 10 ετών για όλα τα εξαρτήµατα από PE-HD Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανακυκλώσιµο Ασφάλεια κατά τη λειτουργία και ευκολία στη συντήρηση Βελτιωµένη λειτουργία έναντι έµφραξης Στεγνά, καθαρά και χωρίς οσµές Υγιεινές συνθήκες εργασιών συναρµολόγησης και συντήρησης 9

10 Σχηµατική παράσταση του τρόπου λειτουργίας Αντλία ΕΝΕΡΓΗ 2 Αντλία ΑΝΕΝΕΡΓΗ I 6 II I ιαδικασία προώθησης 1 Προσαγωγή II ιαδικασία πλήρωσης 2 Συλλέκτης διανοµής 3 Σφαιρικός πλωτήρας φραγής 4 Εσχάρες προσυγκράτησης 5 Θάλαµος προσυγκράτησης στερεών υλών 6 εξαµενή συλλογής λυµάτων 7 Αγωγός κατάθλιψης 8 Αερισµός και εξαερισµός 10

11 Τρόπος λειτουργίας του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Μια τεχνολογία θέτει νέα µέτρα και σταθµά. Στο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, τα εισρέοντα λύµατα φτάνουν πρώτα στον συλλέκτη διανοµής και στη συνέχεια εισέρχονται στο εκάστοτε ανοικτό δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών. Εδώ οι στερεές ύλες προσυγκρατούνται. Μόνο τα προφιλτραρισµένα λύµατα µπορούν τώρα να συνεχίσουν µέσω της αντλίας, για να καταλήξουν στη µεγάλη κοινή δεξαµενή συλλογής λυµάτων. Όταν η δεξαµενή συλλογής λυµάτων γεµίσει, ανεβαίνει και η στάθµη νερού στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών. Ο σφαιρικός πλωτήρας κλείνει αυτόµατα το άνοιγµα προσαγωγής των λυµάτων. Σε αυτή τη χρονική στιγµή τίθεται σε λειτουργία, ανάλογα µε τη στάθµη, η διαδικασία άντλησης. Η αντλία αντλεί µε αντίθετη φορά. Τα λύµατα περνούν µέσα από το δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών ωθώντας έτσι τις στερεές ύλες που συγκρατήθηκαν εκεί µε τη φίλτρανση, στον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου. Ακολουθεί η έκπλυση και ο καθαρισµός ολόκληρου του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών. Η διαδικασία άντλησης διακόπτεται ανάλογα µε τη στάθµη. Ο σφαιρικός πλωτήρας φραγής πέφτει προς τα κάτω και ελευθερώνει το στόµιο εισροής για µια νέα διαδικασία πλήρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας άντλησης, τα λύµατα οδηγούνται µέσω του άλλου θαλάµου προσυγκράτησης στερεών υλών στη δεξαµενή συλλογής. Πλεονεκτήµατα του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών: Χρησιµοποίηση αντλιών µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων < 80 mm, οπότε χαµηλές απαιτήσεις ισχύος µε ταυτόχρονα υψηλότερο βαθµό απόδοσης και µικρότερο κόστος λειτουργίας Υγιεινές συνθήκες εργασιών συναρµολόγησης και συντήρησης Ο χώρος των αντλιών είναι καθαρός, στεγνός και χωρίς οσµές Μικρή φθορά, καθώς οι στερεές ύλες δεν διέρχονται διαµέσου του υδραυλικού συστήµατος Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων, µε προσαρµοσµένη πτερωτή και βαθµό προστασίας IP 68 (µε δυνατότητα βύθισης) Ανύπαρκτα προβλήµατα διάβρωσης, ούτε επιδράσεις από τη δηµιουργία υδροθείου ιαδικασία πλήρωσης Τα εισρέοντα λύµατα φτάνουν µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών Οι στερεές ύλες προσυγκρατούνται Στη συνέχεια τα προφιλτραρισµένα λύµατα καταλήγουν στην κοινή δεξαµενή συλλογής οχείο γεµάτο εξαµενή συλλογής λυµάτων γεµάτη Ο σφαιρικός πλωτήρας φραγής κλείνει αυτόµατα το άνοιγµα προσαγωγής των λυµάτων Η άντληση τίθεται σε λειτουργία ιαδικασία άντλησης Η αντλία αντλεί µε φορά αντίθετη της προσαγωγής Τα λύµατα περνούν µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών και προωθούν έτσι τις στερεές ύλες στον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου 11

12 Εξοικονοµήστε κόστος. Έως και ευρώ* σε 10 χρόνια. Μέγιστη αποδοτικότητα. Ενεργειακό κόστος [ ] Έτη 1 Ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Ζώνη κέρδους Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Ζώνη κέρδους Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Χρόνος απόσβεσης** Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Χρόνος απόσβεσης** Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm **του πρόσθετου κόστους επένδυσης Παράδειγµα: Σταθµός αντλιών λυµάτων στο Lauter, Γερµανία Συµβατική ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Συµβατική ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Αντλιοστάσιο µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 50 mm Τύπος αντλίας λυµάτων Wilo-EMU FA D FA D FA D Τύπος πτερωτής Πολυκάναλη πτερωτή Πολυκάναλη πτερωτή Πολυκάναλη πτερωτή ιάµετρος διέλευσης στερεών τεµαχίων των τύπων αντλίας [mm] Απαιτήσεις ισχύος στο σηµείο λειτουργίας P1 [kw] Ετήσιο ενεργειακό κόστος [ ] Ενεργειακό κόστος πρόσθετης κατανάλωσης [%] σε σύγκριση µε το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών 26% 13% *για τιµή ρεύµατος 0,13 /kwh (πραγµατικό κόστος ρεύµατος χωρίς το πάγιο τέλος, που υπολογίζεται ανάλογα µε την προκαθορισµένη ονοµαστική ισχύ) Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη, ότι το κόστος συντήρησης είναι το ίδιο για όλα τα συστήµατα, αλλά η φθορά των αντλιών µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών είναι πολύ µικρότερη. 12

13 Απόσβεση και κόστος κύκλου ζωής. Μακροπρόθεσµη οικονοµική αποδοτικότητα. Μέγιστη αποτελεσµατικότητα. Το πόσο οικονοµικό είναι ένα αντλιοστάσιο γίνεται αντιληπτό µόνον όταν κάποιος λάβει υπόψη του όλα τα προκύπτοντα έξοδα. Τα καθαρά έξοδα επένδυσης αποτελούν µόνο την κορυφή του παγόβουνου. Πολύ σηµαντικότερα είναι τα έξοδα κύκλου ζωής, που παρουσιάζονται κατά τη µακρά διάρκεια λειτουργίας ενός προϊόντος. Μόνο µε ένα σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντλίες µε µικρή διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων, έχοντας σαν αποτέλεσµα υψηλότερο βαθµό απόδοσης, µε µικρότερο κόστος λειτουργίας. Το παράδειγµα υπολογισµού µε βάση το αντλιοστάσιο στο Lauter, Erzgebirge, δείχνει πόσο µεγάλη εξοικονόµηση κόστους µπορεί να επιτευχθεί. Ανακαίνιση του αντλιοστασίου. Η Wilo παρέχει το οικονοµικότερο σύστηµα για την ανακαίνιση παλαιών αντλιοστασίων. Οι πεπειραµένοι συνεργάτες µας κάνουν επιτόπου τις απαραίτητες µετρήσεις της υπάρχουσας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σωληνώσεων προσαγωγής και εξόδου. Με βάση αυτά τα στοιχεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη γίνεται ο σχεδιασµός και η κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου µε πλήρη εξοπλισµό. Μετά την αποσυναρµολόγηση της παλιάς εγκατάστασης κατασκευάζεται µια νέα βάση µε άµµο και µπετόν, επάνω στην οποία τοποθετείται το νέο αντλιοστάσιο Wilo-EMUport. Στο επόµενο βήµα γίνεται η επανασύνδεση της εγκατάστασης, ώστε το νέο σύστηµα να είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία την ίδια κιόλας ηµέρα και πριν τις απαραίτητες εργασίες επιχωµάτωσης και επίστρωσης. Με τη µέθοδο αυτή περιορίζεται ή εκλείπει τελείως η αναγκαιότητα προσωρινής άντλησης παροχέτευσης των λυµάτων ή η συνεχής εκκένωσή τους, όσο διαρκούν οι εργασίες. Κόστος κύκλου ζωής (LCC) Η ανάλυση LCC αποτελεί µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδο για έναν ολοκληρωµένο έλεγχο των συνολικών εξόδων Για νέες εγκαταστάσεις ή για τη βελτιστοποίηση των ήδη κατασκευασµένων Παράδειγµα αναφοράς, εγκατάσταση Lauter, Γερµανία Αντλιοστάσιο Wilo-EMUport µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Η καινοτόµος τεχνολογία της Wilo κάνει εφικτή µεγάλη εξοικονόµηση κόστους έως και ευρώ σε 10 χρόνια Σύστηµα ανακαίνισης Οικονοµικά συµφέρουσα ανακαίνιση αντλιοστασίων Ανακατασκευή µέσα σε µια µέρα 13

14 14

15 Υποστήριξη από τους ειδικούς. Από το σχεδιασµό έως τη συντήρηση. Συµβουλευτική καθοδήγηση και σχεδιασµός Οι καλύτερες λύσεις επιτυγχάνονται µε το σχεδιασµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οι συνεργάτες µας σας παρέχουν τη βοήθειά τους και κάνουν τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών σας. Αποφασιστικής σηµασίας για το αν συµφέρει ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου µε ένα σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, αποτελεί το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας µιας αντλίας! Για να βρεθεί αυτό, πρέπει να γίνει µια διαµήκης τοµή του προσχεδιασµένου αγωγού και να αποφασιστεί, αν είναι προτιµώτερο να κατασκευαστεί ένα κλειστό σύστηµα χωρίς αερισµό και εξαερισµό του αγωγού ή ένα ηµίκλειστο µε αερισµό και εξαερισµό. Εφόσον υπάρχουν όλες οι βασικές παράµετροι και τα στοιχεία για το σχεδιασµό, γίνεται ένας υπολογισµός του υδραυλικού συστήµατος, κατά τον οποίο συγκρίνονται µεταξύ τους όλα τα πιθανά συστήµατα, έτσι ώστε να επιλεχθεί η οικονοµικότερη λύση. Με τη βοήθεια ενός µοντέρνου λογισµικού υπολογίζονται όλα τα απαραίτητα µεγέθη, αρχίζοντας από τη ροή στις πτερωτές, τα περιβλήµατα, τις οικοδοµικές κατασκευές προσαγωγής και στους καταθλιπτικούς αγωγούς, έως τις τιµές για τον υπολογισµό των σωληνώσεων, όπως το γεωδαιτικό µανοµετρικό ύψος, το ύψος απωλειών, η παροχή άντλησης, η ταχύτητα ροής ή ο αριθµός Reynolds. Εγκατάσταση και συναρµολόγηση Την εγκατάσταση και την όλη συναρµολόγηση του αντλιοστασίου την αναλαµβάνουν ειδικευµένοι εγκαταστάτες µε µακροχρόνια πείρα. Αυτονόητο είναι ότι η Wilo προσφέρει επιτόπου υποστήριξη και εποπτεία έως την έναρξη χρήσης του συστήµατος. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Η υποστήριξη των πελατών έχει στην Wilo µια µακρά παράδοση. Αποτελεί ένα βασικό συστατικό της φιλοσοφίας µας για τις συνεργασίες και µας κάνει να ξεχωρίζουµε στην αγορά. Το εκτεταµένο δίκτυο συνεργατών της Wilo σε όλη την Ελλάδα εξασφαλίζει έγκαιρη παρέµβαση άν και όποτε χρειαστεί. Επίσης η πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών διασφαλίζει απρόσκοπτη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Συµβουλευτική καθοδήγηση και σχεδιασµός Σχεδιασµός και υπολογισµός σύµφωνα µε τις ανάγκες Εγκατάσταση και συναρµολόγηση Η σωστή εγκατάσταση και η συναρµολόγηση όλων των µερών του συστήµατος γίνεται στον τόπο εγκατάστασης µαζί µε τον πελάτη Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Συντήρηση του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών και των ηλεκτρικών πινάκων από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo 15

16 16

17 Τεχνολογία και σέρβις. Από το Α έως το Ω, από την τεχνολογία εγκαταστάσεων έως τα παρελκόµενα και προαιρετικά εξαρτήµατα. Αντλίες λυµάτων Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων της Wilo µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής και το εύρος απόδοσής τους. Τα προϊόντα µας καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος απόδοσης: Από µίνι εγκαταστάσεις για µικρές παροχές (προσαγωγή έως 10 m 3 /h) µέχρι εγκαταστάσεις µανοµετρικού ύψους έως 80 m και ποσότητες προσαγωγής έως 600 m 3 /h. Πέραν αυτού η Wilo παρέχει ηλεκτρικούς πίνακες και κτίρια λειτουργίας ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες του πελάτη. Ασφάλεια λειτουργίας, χάρη σε υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήµατα πρωτοποριακής τεχνολογίας Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων Οι πολλοί και διάφοροι συνδυασµοί αντλούµενων υγρών και στερεών υλών που υπάρχουν στα λύµατα καθορίζουν και τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι αντλίες µας. Η σειρά Wilo-EMU FA διαθέτει γι' αυτό το λόγο µια ολοκληρωµένη γκάµα µηχανηµάτων για όλων των ειδών τις εφαρµογές. Με τον τέλειο συνδυασµό της µοντέρνας τεχνολογίας υποβρυχίων κινητήρων, της υψηλής ποιότητας κατασκευής υδραυλικών εξαρτηµάτων και της κεραµικής επίστρωσης δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, οι αντλίες λυµάτων της Wilo εγγυώνται µια διαρκώς ασφαλή λειτουργία - ακόµη και στα πιο απαιτητικά υγρά µέσα. Ηλεκτρικοί πίνακες Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αντλιών χρειάζονται ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, µε τη βοήθεια των οποίων ελέγχονται τα µηχανικά µέρη, όπως οι αντλίες και οι βάνες. Η Wilo παρέχει ηλεκτρικούς πίνακες και συστήµατα ελέγχου, ειδικά κατασκευασµένα για τις ανάγκες του πελάτη. Η ποικιλοµορφία λειτουργιών των ηλεκτρικών πινάκων και των συστηµάτων ελέγχου εκτείνεται από τα απλά συστήµατα ελέγχου αντλίας έως και πολυσύνθετα συστήµατα τηλεχειρισµού. Προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας Για µεγάλες εγκαταστάσεις τοποθετηµένες κάτω από το έδαφος συχνά χρειάζεται ένα κτίσµα για το χώρο λειτουργίας. Για να λύσει αυτό το πρόβληµα η Wilo διαθέτει διάφορα προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας. Αυτά µπορούν να προσαρµοστούν στις προτιµήσεις του πελάτη, από το µέγεθος µέχρι και το χρώµα των κεραµιδιών. Το προκατασκευασµένο κτίριο λειτουργίας µεταφέρεται στον τόπο εγκατάστασης µε φορτηγό και τοποθετείται στην τελική θέση του µε τη βοήθεια γερανού. Ηλεκτρικοί πίνακες Πίνακες ελέγχου για ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση Ασφαλής στέγαση για τα υψηλής ακριβείας ηλεκτρονικά συστήµατα Εύχρηστη και ασφαλής διάταξη Προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας Στιβαρή κατασκευή Ελάχιστος χρόνος οικοδόµησης Προστασία από καιρικές επιδράσεις και διάρρηξη 17

18 18

19 Στο ηλιόλουστο Usedom. Αποτελεσµατική αποχέτευση λυµάτων ακόµη και στο ζενίθ της σαιζόν. Μεταφορά Στο νησί Usedom άρχισε σταδιακά πριν από 15 χρόνια η ανανέωση του συστήµατος διαχείρισης λυµάτων. Για οικονοµικούς λόγους ο αρµόδιος φορέας χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο τη µέθοδο αποστράγγισης υπό πίεση. Η WILO EMUport διέθεσε γι' αυτό το σκοπό αντλιοστάσια λυµάτων µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών. Το όγδοο αντλιοστάσιο λυµάτων φεύγει την ίδια µέρα από το εργοστάσιο στο Minden. Υψηλές απαιτήσεις για τις υποδοµές της αποχέτευσης λυµάτων. Το Usedom, στην περιφέρεια της Ανατολικής Ποµερανίας, είναι το δεύτερο σε µέγεθος νησί της Γερµανίας µε έκταση 373 km 2 (συν 72 km 2 από την πλευρά της Πολωνίας). Παρόλο που είναι σχετικά αραιοκατοικηµένο (µε περί τους κατοίκους στη γερµανική πλευρά, δηλαδή 83 κατοίκους/km 2 ), η υποδοµή του το καλοκαίρι πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο µεγάλο αριθµό εποχιακών επισκεπτών. Εκείνη την περίοδο εµφανίζεται, κατά µέσο όρο, αύξηση της τάξης του 40%. Μετρήσεις των ποσοτήτων προσαγωγής στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων του Swinemünde δίνουν σαν αποτέλεσµα για τους καλοκαιρινούς µήνες, για τη γερµανική πλευρά, µια ποσότητα προσαγωγής µεταξύ και m 3 ανά ηµέρα, ενώ εκτός σαιζόν οι αντίστοιχες τιµές είναι έως m 3 ανά ηµέρα. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά τα στοιχεία, πρέπει τα µεγέθη τόσο του δικτύου αποχέτευσης, όσο και των συστηµάτων άντλησης, να επιλεχθούν κατάλληλα για τη µέγιστη ποσότητα λυµάτων. Ένα επιπλέον πρόβληµα για τον υπολογισµό των µεγίστων ποσοτήτων προσαγωγής αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθµός των επισκεπτών αυξάνεται κάθε χρόνο. Και η ποσότητα των λυµάτων αλλάζει επίσης, εξαιτίας της διαφορετικής συµπεριφοράς κατά τη χρήση, µεταξύ µονίµων κατοίκων και τουριστών. Απαιτητικός σχεδιασµός εγκατάστασης. Επειδή δεν υπήρχαν ποσοτικά δεδοµένα για τους διάφορους παράγοντες που συνεπιδρούν στο συγκεκριµένο πρόβληµα, ξεκίνησαν από την αρχή της διαδικασίας ανανέωσης του συστήµατος διαχείρισης λυµάτων του Usedom µακροχρόνιες µετρήσεις σε διάφορα σηµεία συλλογής. Έτσι, ο αρµόδιος φορέας απέκτησε κάποιες ενδεικτικές τιµές για τον υπολογισµό των αναγκών χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων και οι µέσες τιµές για την κατά κεφαλή κατανάλωση νερού χρησίµευσαν στην WILO EMUport ως βάση, για τον ακριβή υπολογισµό των διαφόρων λύσεων αποστράγγισης υπό πίεση στο Usedom. Όλα τα αντλιοστάσια λυµάτων σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τα επιµέρους στοιχεία για τις αναµενόµενες ποσότητες και το υπολογισµένο βάθος προσαγωγής. Και εξοπλίστηκαν βεβαίως και µε συστήµατα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Η µεγάλη γκάµα αντλιών λυµάτων Wilo-EMU της ειδικευµένης σε αυτόν τον τοµέα εταιρείας WILO SE δίνει τη δυνατότητα επιλογής µιας αντλίας επακριβώς κατάλληλης για τις όποιες συγκεκριµένες ανάγκες άντλησης. Συναρµολόγηση Τοποθέτηση του αντλιοστασίου λυµάτων από PE-HD σε δοµηµένο υφιστάµενο φρεάτιο παλαιού αντλιοστασίου Θέση σε λειτουργία Έλεγχος του συστήµατος, µετά την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία 19

20 ;<1=24/1/02> #$%67+8 "#$%&'$()*+,%$-.*/00! A'B#CA'B#D(#6 AAADA'B#D(#6 E*BB-, ;<402/0321H400 FGDF%)-+-,,'#7H0 /1I3=F+'J'>F%%'(- 9$**(*?<402/0321H430 F!LM96NE A'B#D'+K#CA'B#DG$ AAADA'B#DG$ E*'6G-$%*+,%$-.*/ AAADA'B#D(#6 =I040E#K 9*$6-+:?<1==2H/=3I2H '+K#CA'B#*67D8* Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ.Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς Τ F M Ν.I.Α. Σταθερός ΟΕ. Πάρνηθος 164, Αχαρναί, Αθήνα Τ F M Τεχνική Αθηνών Αφοί Αθανασιάδη ΟΕ Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αέριον Σκάζ ΑΕΕ Ασπροποτάµου 67, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα Τ F Μ Μαρίκα Γαλάνη (του Αλεξίου) Αιγοσθενών 45, Γαλάτσι, Αθήνα T / F M / Στουραίτης Κυρ.& ΣΙΑ ΕΕ 1ο χλµ. Μαρκοπούλου Αττικής T F M Αιδίνης Γεώργιος Σαλαµινοµάχων 20, Μαρούσι, Αθήνα T F M Τσαντύλας Χρήστος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Πελοποννήσου 167, Πετρούπολη, Αθήνα T F M Κληρονόµοι Ζερβάκη Όλγας 164, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα T F M ΕΥΒΟΙΑΣ Γεώργιος Φούντας & ΣΙΑ Ο.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 63, Χαλκίδα T/F M / ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αραµπατζής Θ. Παρασκευάς & Υιοί 24ο χλµ. Θεσ/νίκης-Επανωµής, Θεσσαλονίκη T /62343 F M Κ. Καλογήρου & ΣΙΑ ΟΕ Κ. Καραµανλή 135, Θεσσαλονίκη T/F M Ηλεκτροθέρµ Φ.Γαλάζιος & ΣΙΑ Καραολή & ηµητρίου 130, Θεσσαλονίκη T / F M Μάντζαρης Μιχάλης Βασ. Σοφίας 41, Πτολεµαίδα T/F M ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μυλωνάς Βασίλης Αγ.Κωνσταντίνου 41, Τρίπολη T/F M Τσαγκαρέλης Παναγιώτης Ίναχος, Άργος T/F M Σπυρόπουλος Νίκος Παπαφλέσσα 36-38, Πάτρα T/F M Βεργινάδης Πολυζώης Κιλκίς 3, Καλαµάτα T/F M Χαπαλόγλου ΑΒΕΤΕ Βραχάτι, Κορινθία T F M ΥΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Μπάρµπας Χρήστος Γκραµπάλας 5, Ιωάννινα T F M Βραχωρίτης Απόστολος Αρακύνθου 1, Αγρίνιο T F M / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καραµποτάκης ηµήτρης Βόλου 27, Λάρισα T F M Γκαράτσας Γεώργιος ιστόµου 37, Λάρισα T/F M Καµινιώτης Νικόλαος Βάιου Τζέλα 62, Καρδίτσα T/F M ΘΡΑΚΗΣ Τεχνοµηχανική Γεµενετζή & ΣΙΑ ΟΕ Λεωφ. ηµοκρατίας 36Β, Κοµοτηνή T F M ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ροζάκης Λ. Σταύρος Αδ.Καραµανή 14, Βαρβάσι, Χίος T/F M Γεώργιος K. Στέλλας Νικηφόρου Μανδηλαρά 27, Σύρος T/F M Ηλεκτροθερµική Ο.Ε. Ε.Αγαλιανός-Α. Κωνσταντάρας-Ι. Μπεκρής Κεντρική Αγορά Μύρινας, Λήµνος T/F M ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Σεµιτέκολος ιονύσιος Γαιτάνι (έναντι γηπέδου), Ζάκυνθος T F M Ροντόγιαννης Νίκος Βαλαωρίτου 27, Λευκάδα T/F Μοναστηριώτης Χρήστος Εθνικής Λευκίµης 56, Τρία Γεφύρια, Κέρκυρα T F M O ΕΚΑΝΗΣOΝ ΗΛΕΚΤΡΟTECH Σταµατουλάκης Μιχάλης Πλατάνι, Κώς T/F M Υδροτεχνική ωδεκανήσου 5ο χλµ. Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος T F ΚΡΗΤΗΣ Ασλάνης Λεωνίδας Μ. Πεδιώτη 10, Ηράκλειο T/F M Τεχνικοί Service ΑΤΤΙΚΗΣ Τσαντύλας Χρήστος Πελοποννήσου 167, Πετρούπολη, Αθήνα T F M Χαδεµένος Βασίλης Ανδροµάχης 213, Καλλιθέα, Αθήνα T/F M Παούρης Νίκος Αετιδέων 26, Χολαργός, Αθήνα T/F M Συριτέλης Γεώργιος Όλγας 164, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα T F M M Αιδίνης Ιωάννης Χρυσοστόµου Σµύρνης 8, Μελίσσια, Αθήνα T Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. T F M Αθανασιάδης Ανδρέας Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αθανασιάδης Νικόλαος Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αθανασιάδης Στυλιανός 28ης Οκτωβρίου 29, Πεύκη, Αθήνα T M Γαλάνης Φώτης Χάουπταν 6, Ν. Κόσµος, Αθήνα T F M Ζερβάκης Κωνσταντίνος Πολυλά 24, Γέρακας, Αθήνα Θεοδωράκης Νεκτάριος Σαριπόλου 7, Αθήνα T/F M ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μιχαηλίδης Σάββας Προφήτη Ηλία 24, Θεσσαλονίκη T/F M Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος Πόντου 8, Συκιές, Θεσσαλονίκη T/F M Κυτούδης Μιχαήλ Ύδρας 25, Κ. Τούµπα, Θεσσαλονίκη M ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θεοφίλης Γεώργιος 79χλµ. Ε.Ο.Πατρών Πύργου, Αµαλιάδα T/F M /3T/0909/D/SH ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ιαµαντόπουλος Ελευθέριος Παροικιά, Πάρος T/F M Μακρής Μενέλαος Λιβαδέρα, Σέριφος T F M ακτυλίδης Βασίλειος Άνω Μερά, Μύκονος T F M Λαµπαδάκης Στέφανος αµαριώνα, Νάξος T/F M Ευγενικός Παναγιώτης Πινδάρου (όπισθεν ΑΤΕ), Σάµος T/F M Σιγάλας Νικόλαος Εµπόρειο, Θήρα T/F M ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Ζώης ηµοσθένης Κάτω Κουλίνα 38, Κέρκυρα T/F M O ΕΚΑΝΗΣOΝ Κοντός Αντώνιος Αγ. Μαρίνα, Λέρος T /26146 F M Κασταµουλάς Νικόλαος Αγ. Ιωάννου 16, Ρόδος T/F M ]\\[TW ][`YW ZYXUTSRQPVW _[^W [a\\[

Wilo-Fluidcontrol. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Fluidcontrol. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Fluidcontrol GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 6 5 2 3 1 4 12 11 10 9 8 Εικόνα 1 2 0 1 1x220-240 V ή Εικόνα 2 3 1x220-240 V 1x220-240 V 15m ή Εικόνα 3 4 220-240 V 50-60 Hz L1 N M 1 U V Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ. Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά έχει πιστοποιηθεί κατά CE και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης : Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες και Αντλιοστάσια

Αντλίες και Αντλιοστάσια Αντλίες και Αντλιοστάσια Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Γενικοί κανόνες αντλιών & αντλιοστασίων 1. Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Pioneering for You Προϊοντικές πληροφορίες για εγκαταστάτες Αντικαταστήστε τώρα τις αντλίες σας & εξοικονομήστε ενέργεια! Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Αντικαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Καμπύλη Wilo-Drain TS/TSW 32-50 Hz - 2900 1/min H [m] Wilo-Drain TS/TSW 32 10 8 Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 8 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 13 m 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ. Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 14569 Άνοιξη Αττικής T +3 21 62483 F +3 21 624836 wilo.info@wilo.gr Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010 Γεωγραφική Αθήνα 21 1120 10.000 Αθήνα 21 1180 10.000 Αθήνα 21 1181 10.000 Αθήνα 21 1182 10.000 Αθήνα 21 1183 10.000 Αθήνα 21 1184 10.000 Αθήνα 21 1185 10.000

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Ενεργειακές Λύσεις Wilo

Pioneering for You. Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Ενεργειακές Λύσεις Wilo Pioneering for You Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 02 03 Μια αλλαγή με αντίκτυπο: για την τεχνολογία, τον ισολογισμό σας και το περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία για ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 575.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο εφαρμογών. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φυλλάδιο εφαρμογών. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις. Φυλλάδιο εφαρμογών Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις. 02 Η υπόσχεση 03 Wilo Pioneering for You. Τεχνολογία στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 2017 (Σάββατο 11 Μαρτίου 2017)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2017 (Σάββατο 11 Μαρτίου 2017) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 2017 (Σάββατο 11 Μαρτίου 2017) Ανακοινώνονται τα έως τώρα εξεταστικά κέντρα, όπως έχουν οριστεί από τις οικείες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε στην δημιουργικότητα.

Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Προϊοντικές πληροφορίες για μελετητές Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Αξιοποιήστε τώρα τα εργαλεία υποστήριξης της Wilo. Ξεκινήστε τη μελέτη σας τώρα. www.wilo-select.com Pioneering for You Pioneering for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα