Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie"

Transcript

1 Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Φυλλάδιο προϊόντος. MU ETechnologie

2 2 Ευφυή συστήµατα άντλησης.

3 Το όνοµα Wilo αποτελεί εγγύηση σε ολόκληρο τον κόσµο για τεχνικά συστήµατα µε άριστη γερµανική ποιότητα. Οι αντλίες και τα συστήµατα Wilo για τη δηµοτική υδροδότηση και αποχέτευση εισάγουν νέα µέτρα και σταθµά όσον αφορά την τεχνική απόδοση και την αποτελεσµατικότητα. Κυρίως σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων η διαχείριση λυµάτων διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο. Μόνιµα προβλήµατα, όπως η αυξανόµενη περιεκτικότητα στερεών υλών στα λύµατα, η οποία δυσχεραίνει τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαιτούν καινοτόµες λύσεις για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και των αντίστοιχων προϊόντων. Μια καινοτοµία στον τοµέα της αποχέτευσης λυµάτων αποτελεί το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Με τον ενεργειακά αποδοτικό τρόπο λειτουργίας του, την κατασκευή από το ιδιαίτερα µακρόβιο και ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό PE-HD και το µικρό κόστος κύκλου ζωής, το σύστηµα αυτό διαφέρει καθοριστικά από τα άλλα συνήθη συστήµατα αποχέτευσης λυµάτων. Μεγάλη διορατικότητα; Σε εµάς αυτό έχει ένα όνοµα: Ευφυή συστήµατα άντλησης. 3

4 Ευφυής αποχέτευση λυµάτων. 4

5 5 3 1 Wilo-DrainLift M 2/8 4 2 Wilo-DrainLift FTS MG Wilo-EMUport FTS FS µε φρεάτιο από PE-HD Wilo-EMUport FTS FG σε δοµικές κατασκευές Wilo-DrainLift WS 830 5

6 6

7 Επισκόπηση αντλιοστασίων. Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Η καλύτερη λύση για τη άντληση λυµάτων. Υγρή εγκατάσταση Για όλες τις απαιτήσεις στην αποχέτευση λυµάτων η Wilo διαθέτει την κατάλληλη λύση. Με βάση µια πλούσια γκάµα προϊόντων, µπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευστούν αντλιοστάσια, σύµφωνα µε όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες ανά περίπτωση. Φρεάτια προκατασκευασµένα, ή από µπετόν, ή από πλαστικό Η Wilo υπολογίζει για εσάς την οικονοµικότερη λύση. Οι αντλίες βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Τις περισσότερες φορές χωρίς ιδιαίτερο οικοδόµηµα για τη λειτουργία Χαµηλό κόστος, λόγω απλής τεχνικής κατασκευής Υγρή εγκατάσταση Η απλή τεχνική κατασκευής κατά την υγρή εγκατάσταση, επιφέρει εξαρχής εξοικονόµηση κόστους. Οι αντλίες είναι τοποθετηµένες µέσα στα λύµατα και µπορούν να συζευχθούν στην υποβρύχια βάση τους µέσω ενός συστήµατος αυτοσύζευξης, χωρίς να χρειάζεται να µπει κανείς µέσα στο φρεάτιο. Ξηρή εγκατάσταση Στην βασική παραλλαγή της ξηρής εγκατάστασης, τα λύµατα συλλέγονται χωρίς φιλτράρισµα µέσα σε µια δεξαµενή. Οι αντλίες βρίσκονται εκτός της δεξαµενής. Έτσι οι εργασίες συντήρησης στις αντλίες µπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα και χωρίς επαφή µε τα λύµατα. Η ξηρή εγκατάσταση είναι κατάλληλη για ακίνδυνα λύµατα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε στερεές ύλες. Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Αυτή η καινοτόµος τεχνολογία της Wilo, διαχωρίζει τις στερεές ύλες από τα λύµατα και τις συλλέγει µέσα σε ξεχωριστά δοχεία προσυγκράτησης στερεών υλών, πριν φτάσουν στις αντλίες, κατά τη διαδροµή τους προς τον κοινό χώρο συλλογής. Οι αντλίες έτσι έρχονται σε άµεση επαφή µόνο µε προεσχαρισµένα λύµατα. Τα λύµατα που έχουν προφιλτραριστεί κατά αυτόν τον τρόπο από τις χονδρές στερεές ύλες προωθούνται στο επόµενο βήµα, µέσω των αντλιών ξηρής εγκατάστασης, και η δεξαµενή συλλογής εκκενώνεται. Κατά τη διαδροµή τους προς τον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου τα λύµατα περνούν µέσα από το δοχείο συγκράτησης στερεών υλών, ωθώντας έτσι τις στερεές ύλες προς τα έξω µέσα στον καταθλιπτικό αγωγό. Τα λύµατα και οι στερεές ύλες παραµένουν µέσα σε ένα κλειστό σύστηµα. Οι αντλίες βρίσκονται τοποθετηµένες εν ξηρώ, εκτός της δεξαµενής. Έτσι οι εργασίες συντήρησης στις αντλίες µπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα και υπό υγιεινές συνθήκες. Ξηρή εγκατάσταση Οι αντλίες δεν βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Το τεχνικό σύστηµα είναι προσβάσιµο ανά πάσα στιγµή Συντήρηση απλή και πιο υγιεινή Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Οι αντλίες δεν βρίσκονται εντός του αντλούµενου υγρού Λειτουργία χωρίς περιορισµούς χάρη στο δίδυµο αντλιοστάσιο Βελτιωµένη ικανότητα έναντι έµφραξης Μέγιστο δυνατό επίπεδο υγιεινής 7

8 8

9 Το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Καινοτόµος τεχνολογία για οικονοµική λειτουργία. Τα πλήρως προκατασκευασµένα αντλιοστάσια µε το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport, είναι η οικονοµικά και τεχνολογικά καλύτερη λύση για την αποχέτευση ολόκληρων περιοχών ή και µεγάλων βιοµηχανικών και επαγγελµατικών συγκροτηµάτων, µέσω ενός βαρυτικού συλλεκτήριου αποχετευτικού συστήµατος. Οικονοµικά συµφέρουσα: Χάρη στη µικρότερη διάµετρο διέλευσης στερεών υλών Καθώς το υδραυλικό σύστηµα των αντλιών διαπερνάται µόνον από προκαθαρισµένα λύµατα χωρίς χονδρές στερεές ύλες, η διάµετρος διέλευσης στερεών τεµαχίων µπορεί να επιλεχθεί σαφώς µικρότερη σε σύγκριση µε τις συνήθεις εγκαταστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού απόδοσης των αντλιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας και κατά συνέπεια κόστους λειτουργίας. Ασφαλής λειτουργία: Χάρη στη βελτιωµένη ικανότητα έναντι έµφραξης Οι στερεές ύλες συγκρατούνται µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης και αντλούνται σε κάθε µια διαδικασία προώθησης κατευθείαν µέσα στον καταθλιπτικό αγωγό, χωρίς να έρθουν σε επαφή µε την αντλία. Έτσι αποφεύγονται εµφράξεις και αυξάνεται κατά πολύ η αξιοπιστία και η ασφάλεια λειτουργίας. Επειδή το εσωτερικό της αντλίας παραµένει προστατευµένο από την επαφή µε χονδρές στερεές ύλες, αυξάνεται σηµαντικά και η διάρκεια ζωής των αντλιών. Αποτέλεσµα: Λιγότερες διακοπές λειτουργίας και εργασίες συντήρησης, καθώς και πολύ αποδοτικότερη λειτουργία. Μακροζωία: Χάρη στο υλικό κατασκευής PE-HD Τα προϊόντα Wilo-EMUport πρέπει να λειτουργούν µε αξιοπιστία υπό δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας. Ένα µεγάλο ποσοστό της γκάµας των υλικών κατασκευής καταλαµβάνει γι' αυτό το λόγο το πολυαιθυλένιο (PE-HD), που σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου του Göttingen έχει αντοχή διάρκειας περίπου 100 ετών. Το υλικό αυτό αποτελείται µόνον από υδρογόνο και άνθρακα και έχει προσµείξεις µη τοξικών χρωστικών ουσιών. Το PE-HD είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον κατά την κατασκευή και την επεξεργασία του και µπορεί να ανακυκλωθεί χωρίς απώλειες ποιότητας έως και επτά φορές. Ευκολία στη συντήρηση: Χάρη στη ξηρή εγκατάσταση Οι αντλίες βρίσκονται τοποθετηµένες πάντοτε σε στεγνό και καθαρό µέρος. Αυτό κάνει τις συνθήκες των εργασιών συντήρησης πολύ πιο ευχάριστες, υγιεινές και αποτελεσµατικές, καθώς σε όλα τα µηχανικά εξαρτήµατα υπάρχει γρήγορη και απλή εξωτερική πρόσβαση. υνατότητα «αδιάκοπης» λειτουργίας: Χάρη στην ξεχωριστή βάνα αποµόνωσης Το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport είναι ένα δίδυµο αντλιοστάσιο, στο οποίο οι αντλίες χρησιµοποιούνται εναλλάξ. Σε κάθε αντλία αντιστοιχεί το δικό της δοχείο προσυγκράτησης, το οποίο µπορεί να αποµονωθεί ανεξάρτητα. Έτσι δεν υπάρχουν διαστήµατα διακοπής της λειτουργίας για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Οικονοµικά συµφέρουσα Υψηλότερος βαθµός απόδοσης των αντλιών, χάρη στη µικρότερη διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων Αυξηµένη διάρκεια ζωής των αντλιών Λειτουργία χωρίς διακοπές, χάρη στην ξεχωριστή βάνα αποµόνωσης Μακροζωία Εγγύηση 10 ετών για όλα τα εξαρτήµατα από PE-HD Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανακυκλώσιµο Ασφάλεια κατά τη λειτουργία και ευκολία στη συντήρηση Βελτιωµένη λειτουργία έναντι έµφραξης Στεγνά, καθαρά και χωρίς οσµές Υγιεινές συνθήκες εργασιών συναρµολόγησης και συντήρησης 9

10 Σχηµατική παράσταση του τρόπου λειτουργίας Αντλία ΕΝΕΡΓΗ 2 Αντλία ΑΝΕΝΕΡΓΗ I 6 II I ιαδικασία προώθησης 1 Προσαγωγή II ιαδικασία πλήρωσης 2 Συλλέκτης διανοµής 3 Σφαιρικός πλωτήρας φραγής 4 Εσχάρες προσυγκράτησης 5 Θάλαµος προσυγκράτησης στερεών υλών 6 εξαµενή συλλογής λυµάτων 7 Αγωγός κατάθλιψης 8 Αερισµός και εξαερισµός 10

11 Τρόπος λειτουργίας του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Μια τεχνολογία θέτει νέα µέτρα και σταθµά. Στο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, τα εισρέοντα λύµατα φτάνουν πρώτα στον συλλέκτη διανοµής και στη συνέχεια εισέρχονται στο εκάστοτε ανοικτό δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών. Εδώ οι στερεές ύλες προσυγκρατούνται. Μόνο τα προφιλτραρισµένα λύµατα µπορούν τώρα να συνεχίσουν µέσω της αντλίας, για να καταλήξουν στη µεγάλη κοινή δεξαµενή συλλογής λυµάτων. Όταν η δεξαµενή συλλογής λυµάτων γεµίσει, ανεβαίνει και η στάθµη νερού στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών. Ο σφαιρικός πλωτήρας κλείνει αυτόµατα το άνοιγµα προσαγωγής των λυµάτων. Σε αυτή τη χρονική στιγµή τίθεται σε λειτουργία, ανάλογα µε τη στάθµη, η διαδικασία άντλησης. Η αντλία αντλεί µε αντίθετη φορά. Τα λύµατα περνούν µέσα από το δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών ωθώντας έτσι τις στερεές ύλες που συγκρατήθηκαν εκεί µε τη φίλτρανση, στον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου. Ακολουθεί η έκπλυση και ο καθαρισµός ολόκληρου του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών. Η διαδικασία άντλησης διακόπτεται ανάλογα µε τη στάθµη. Ο σφαιρικός πλωτήρας φραγής πέφτει προς τα κάτω και ελευθερώνει το στόµιο εισροής για µια νέα διαδικασία πλήρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας άντλησης, τα λύµατα οδηγούνται µέσω του άλλου θαλάµου προσυγκράτησης στερεών υλών στη δεξαµενή συλλογής. Πλεονεκτήµατα του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών: Χρησιµοποίηση αντλιών µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων < 80 mm, οπότε χαµηλές απαιτήσεις ισχύος µε ταυτόχρονα υψηλότερο βαθµό απόδοσης και µικρότερο κόστος λειτουργίας Υγιεινές συνθήκες εργασιών συναρµολόγησης και συντήρησης Ο χώρος των αντλιών είναι καθαρός, στεγνός και χωρίς οσµές Μικρή φθορά, καθώς οι στερεές ύλες δεν διέρχονται διαµέσου του υδραυλικού συστήµατος Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων, µε προσαρµοσµένη πτερωτή και βαθµό προστασίας IP 68 (µε δυνατότητα βύθισης) Ανύπαρκτα προβλήµατα διάβρωσης, ούτε επιδράσεις από τη δηµιουργία υδροθείου ιαδικασία πλήρωσης Τα εισρέοντα λύµατα φτάνουν µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών Οι στερεές ύλες προσυγκρατούνται Στη συνέχεια τα προφιλτραρισµένα λύµατα καταλήγουν στην κοινή δεξαµενή συλλογής οχείο γεµάτο εξαµενή συλλογής λυµάτων γεµάτη Ο σφαιρικός πλωτήρας φραγής κλείνει αυτόµατα το άνοιγµα προσαγωγής των λυµάτων Η άντληση τίθεται σε λειτουργία ιαδικασία άντλησης Η αντλία αντλεί µε φορά αντίθετη της προσαγωγής Τα λύµατα περνούν µέσα στο δοχείο προσυγκράτησης στερεών υλών και προωθούν έτσι τις στερεές ύλες στον καταθλιπτικό αγωγό εξόδου 11

12 Εξοικονοµήστε κόστος. Έως και ευρώ* σε 10 χρόνια. Μέγιστη αποδοτικότητα. Ενεργειακό κόστος [ ] Έτη 1 Ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Ζώνη κέρδους Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Ζώνη κέρδους Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Χρόνος απόσβεσης** Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Χρόνος απόσβεσης** Σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών έναντι ξηρής εγκατάστασης µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm **του πρόσθετου κόστους επένδυσης Παράδειγµα: Σταθµός αντλιών λυµάτων στο Lauter, Γερµανία Συµβατική ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 100 mm Συµβατική ξηρή εγκατάσταση µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 80 mm Αντλιοστάσιο µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών µε διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων 50 mm Τύπος αντλίας λυµάτων Wilo-EMU FA D FA D FA D Τύπος πτερωτής Πολυκάναλη πτερωτή Πολυκάναλη πτερωτή Πολυκάναλη πτερωτή ιάµετρος διέλευσης στερεών τεµαχίων των τύπων αντλίας [mm] Απαιτήσεις ισχύος στο σηµείο λειτουργίας P1 [kw] Ετήσιο ενεργειακό κόστος [ ] Ενεργειακό κόστος πρόσθετης κατανάλωσης [%] σε σύγκριση µε το σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών 26% 13% *για τιµή ρεύµατος 0,13 /kwh (πραγµατικό κόστος ρεύµατος χωρίς το πάγιο τέλος, που υπολογίζεται ανάλογα µε την προκαθορισµένη ονοµαστική ισχύ) Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη, ότι το κόστος συντήρησης είναι το ίδιο για όλα τα συστήµατα, αλλά η φθορά των αντλιών µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών είναι πολύ µικρότερη. 12

13 Απόσβεση και κόστος κύκλου ζωής. Μακροπρόθεσµη οικονοµική αποδοτικότητα. Μέγιστη αποτελεσµατικότητα. Το πόσο οικονοµικό είναι ένα αντλιοστάσιο γίνεται αντιληπτό µόνον όταν κάποιος λάβει υπόψη του όλα τα προκύπτοντα έξοδα. Τα καθαρά έξοδα επένδυσης αποτελούν µόνο την κορυφή του παγόβουνου. Πολύ σηµαντικότερα είναι τα έξοδα κύκλου ζωής, που παρουσιάζονται κατά τη µακρά διάρκεια λειτουργίας ενός προϊόντος. Μόνο µε ένα σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντλίες µε µικρή διάµετρο διέλευσης στερεών τεµαχίων, έχοντας σαν αποτέλεσµα υψηλότερο βαθµό απόδοσης, µε µικρότερο κόστος λειτουργίας. Το παράδειγµα υπολογισµού µε βάση το αντλιοστάσιο στο Lauter, Erzgebirge, δείχνει πόσο µεγάλη εξοικονόµηση κόστους µπορεί να επιτευχθεί. Ανακαίνιση του αντλιοστασίου. Η Wilo παρέχει το οικονοµικότερο σύστηµα για την ανακαίνιση παλαιών αντλιοστασίων. Οι πεπειραµένοι συνεργάτες µας κάνουν επιτόπου τις απαραίτητες µετρήσεις της υπάρχουσας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σωληνώσεων προσαγωγής και εξόδου. Με βάση αυτά τα στοιχεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη γίνεται ο σχεδιασµός και η κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου µε πλήρη εξοπλισµό. Μετά την αποσυναρµολόγηση της παλιάς εγκατάστασης κατασκευάζεται µια νέα βάση µε άµµο και µπετόν, επάνω στην οποία τοποθετείται το νέο αντλιοστάσιο Wilo-EMUport. Στο επόµενο βήµα γίνεται η επανασύνδεση της εγκατάστασης, ώστε το νέο σύστηµα να είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία την ίδια κιόλας ηµέρα και πριν τις απαραίτητες εργασίες επιχωµάτωσης και επίστρωσης. Με τη µέθοδο αυτή περιορίζεται ή εκλείπει τελείως η αναγκαιότητα προσωρινής άντλησης παροχέτευσης των λυµάτων ή η συνεχής εκκένωσή τους, όσο διαρκούν οι εργασίες. Κόστος κύκλου ζωής (LCC) Η ανάλυση LCC αποτελεί µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδο για έναν ολοκληρωµένο έλεγχο των συνολικών εξόδων Για νέες εγκαταστάσεις ή για τη βελτιστοποίηση των ήδη κατασκευασµένων Παράδειγµα αναφοράς, εγκατάσταση Lauter, Γερµανία Αντλιοστάσιο Wilo-EMUport µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών Η καινοτόµος τεχνολογία της Wilo κάνει εφικτή µεγάλη εξοικονόµηση κόστους έως και ευρώ σε 10 χρόνια Σύστηµα ανακαίνισης Οικονοµικά συµφέρουσα ανακαίνιση αντλιοστασίων Ανακατασκευή µέσα σε µια µέρα 13

14 14

15 Υποστήριξη από τους ειδικούς. Από το σχεδιασµό έως τη συντήρηση. Συµβουλευτική καθοδήγηση και σχεδιασµός Οι καλύτερες λύσεις επιτυγχάνονται µε το σχεδιασµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οι συνεργάτες µας σας παρέχουν τη βοήθειά τους και κάνουν τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών σας. Αποφασιστικής σηµασίας για το αν συµφέρει ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου µε ένα σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, αποτελεί το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας µιας αντλίας! Για να βρεθεί αυτό, πρέπει να γίνει µια διαµήκης τοµή του προσχεδιασµένου αγωγού και να αποφασιστεί, αν είναι προτιµώτερο να κατασκευαστεί ένα κλειστό σύστηµα χωρίς αερισµό και εξαερισµό του αγωγού ή ένα ηµίκλειστο µε αερισµό και εξαερισµό. Εφόσον υπάρχουν όλες οι βασικές παράµετροι και τα στοιχεία για το σχεδιασµό, γίνεται ένας υπολογισµός του υδραυλικού συστήµατος, κατά τον οποίο συγκρίνονται µεταξύ τους όλα τα πιθανά συστήµατα, έτσι ώστε να επιλεχθεί η οικονοµικότερη λύση. Με τη βοήθεια ενός µοντέρνου λογισµικού υπολογίζονται όλα τα απαραίτητα µεγέθη, αρχίζοντας από τη ροή στις πτερωτές, τα περιβλήµατα, τις οικοδοµικές κατασκευές προσαγωγής και στους καταθλιπτικούς αγωγούς, έως τις τιµές για τον υπολογισµό των σωληνώσεων, όπως το γεωδαιτικό µανοµετρικό ύψος, το ύψος απωλειών, η παροχή άντλησης, η ταχύτητα ροής ή ο αριθµός Reynolds. Εγκατάσταση και συναρµολόγηση Την εγκατάσταση και την όλη συναρµολόγηση του αντλιοστασίου την αναλαµβάνουν ειδικευµένοι εγκαταστάτες µε µακροχρόνια πείρα. Αυτονόητο είναι ότι η Wilo προσφέρει επιτόπου υποστήριξη και εποπτεία έως την έναρξη χρήσης του συστήµατος. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Η υποστήριξη των πελατών έχει στην Wilo µια µακρά παράδοση. Αποτελεί ένα βασικό συστατικό της φιλοσοφίας µας για τις συνεργασίες και µας κάνει να ξεχωρίζουµε στην αγορά. Το εκτεταµένο δίκτυο συνεργατών της Wilo σε όλη την Ελλάδα εξασφαλίζει έγκαιρη παρέµβαση άν και όποτε χρειαστεί. Επίσης η πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών διασφαλίζει απρόσκοπτη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Συµβουλευτική καθοδήγηση και σχεδιασµός Σχεδιασµός και υπολογισµός σύµφωνα µε τις ανάγκες Εγκατάσταση και συναρµολόγηση Η σωστή εγκατάσταση και η συναρµολόγηση όλων των µερών του συστήµατος γίνεται στον τόπο εγκατάστασης µαζί µε τον πελάτη Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Συντήρηση του συστήµατος προσυγκράτησης στερεών υλών και των ηλεκτρικών πινάκων από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo 15

16 16

17 Τεχνολογία και σέρβις. Από το Α έως το Ω, από την τεχνολογία εγκαταστάσεων έως τα παρελκόµενα και προαιρετικά εξαρτήµατα. Αντλίες λυµάτων Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων της Wilo µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής και το εύρος απόδοσής τους. Τα προϊόντα µας καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος απόδοσης: Από µίνι εγκαταστάσεις για µικρές παροχές (προσαγωγή έως 10 m 3 /h) µέχρι εγκαταστάσεις µανοµετρικού ύψους έως 80 m και ποσότητες προσαγωγής έως 600 m 3 /h. Πέραν αυτού η Wilo παρέχει ηλεκτρικούς πίνακες και κτίρια λειτουργίας ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες του πελάτη. Ασφάλεια λειτουργίας, χάρη σε υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήµατα πρωτοποριακής τεχνολογίας Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων Οι πολλοί και διάφοροι συνδυασµοί αντλούµενων υγρών και στερεών υλών που υπάρχουν στα λύµατα καθορίζουν και τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι αντλίες µας. Η σειρά Wilo-EMU FA διαθέτει γι' αυτό το λόγο µια ολοκληρωµένη γκάµα µηχανηµάτων για όλων των ειδών τις εφαρµογές. Με τον τέλειο συνδυασµό της µοντέρνας τεχνολογίας υποβρυχίων κινητήρων, της υψηλής ποιότητας κατασκευής υδραυλικών εξαρτηµάτων και της κεραµικής επίστρωσης δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, οι αντλίες λυµάτων της Wilo εγγυώνται µια διαρκώς ασφαλή λειτουργία - ακόµη και στα πιο απαιτητικά υγρά µέσα. Ηλεκτρικοί πίνακες Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αντλιών χρειάζονται ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, µε τη βοήθεια των οποίων ελέγχονται τα µηχανικά µέρη, όπως οι αντλίες και οι βάνες. Η Wilo παρέχει ηλεκτρικούς πίνακες και συστήµατα ελέγχου, ειδικά κατασκευασµένα για τις ανάγκες του πελάτη. Η ποικιλοµορφία λειτουργιών των ηλεκτρικών πινάκων και των συστηµάτων ελέγχου εκτείνεται από τα απλά συστήµατα ελέγχου αντλίας έως και πολυσύνθετα συστήµατα τηλεχειρισµού. Προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας Για µεγάλες εγκαταστάσεις τοποθετηµένες κάτω από το έδαφος συχνά χρειάζεται ένα κτίσµα για το χώρο λειτουργίας. Για να λύσει αυτό το πρόβληµα η Wilo διαθέτει διάφορα προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας. Αυτά µπορούν να προσαρµοστούν στις προτιµήσεις του πελάτη, από το µέγεθος µέχρι και το χρώµα των κεραµιδιών. Το προκατασκευασµένο κτίριο λειτουργίας µεταφέρεται στον τόπο εγκατάστασης µε φορτηγό και τοποθετείται στην τελική θέση του µε τη βοήθεια γερανού. Ηλεκτρικοί πίνακες Πίνακες ελέγχου για ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση Ασφαλής στέγαση για τα υψηλής ακριβείας ηλεκτρονικά συστήµατα Εύχρηστη και ασφαλής διάταξη Προκατασκευασµένα κτίρια λειτουργίας Στιβαρή κατασκευή Ελάχιστος χρόνος οικοδόµησης Προστασία από καιρικές επιδράσεις και διάρρηξη 17

18 18

19 Στο ηλιόλουστο Usedom. Αποτελεσµατική αποχέτευση λυµάτων ακόµη και στο ζενίθ της σαιζόν. Μεταφορά Στο νησί Usedom άρχισε σταδιακά πριν από 15 χρόνια η ανανέωση του συστήµατος διαχείρισης λυµάτων. Για οικονοµικούς λόγους ο αρµόδιος φορέας χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο τη µέθοδο αποστράγγισης υπό πίεση. Η WILO EMUport διέθεσε γι' αυτό το σκοπό αντλιοστάσια λυµάτων µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών. Το όγδοο αντλιοστάσιο λυµάτων φεύγει την ίδια µέρα από το εργοστάσιο στο Minden. Υψηλές απαιτήσεις για τις υποδοµές της αποχέτευσης λυµάτων. Το Usedom, στην περιφέρεια της Ανατολικής Ποµερανίας, είναι το δεύτερο σε µέγεθος νησί της Γερµανίας µε έκταση 373 km 2 (συν 72 km 2 από την πλευρά της Πολωνίας). Παρόλο που είναι σχετικά αραιοκατοικηµένο (µε περί τους κατοίκους στη γερµανική πλευρά, δηλαδή 83 κατοίκους/km 2 ), η υποδοµή του το καλοκαίρι πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο µεγάλο αριθµό εποχιακών επισκεπτών. Εκείνη την περίοδο εµφανίζεται, κατά µέσο όρο, αύξηση της τάξης του 40%. Μετρήσεις των ποσοτήτων προσαγωγής στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων του Swinemünde δίνουν σαν αποτέλεσµα για τους καλοκαιρινούς µήνες, για τη γερµανική πλευρά, µια ποσότητα προσαγωγής µεταξύ και m 3 ανά ηµέρα, ενώ εκτός σαιζόν οι αντίστοιχες τιµές είναι έως m 3 ανά ηµέρα. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά τα στοιχεία, πρέπει τα µεγέθη τόσο του δικτύου αποχέτευσης, όσο και των συστηµάτων άντλησης, να επιλεχθούν κατάλληλα για τη µέγιστη ποσότητα λυµάτων. Ένα επιπλέον πρόβληµα για τον υπολογισµό των µεγίστων ποσοτήτων προσαγωγής αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθµός των επισκεπτών αυξάνεται κάθε χρόνο. Και η ποσότητα των λυµάτων αλλάζει επίσης, εξαιτίας της διαφορετικής συµπεριφοράς κατά τη χρήση, µεταξύ µονίµων κατοίκων και τουριστών. Απαιτητικός σχεδιασµός εγκατάστασης. Επειδή δεν υπήρχαν ποσοτικά δεδοµένα για τους διάφορους παράγοντες που συνεπιδρούν στο συγκεκριµένο πρόβληµα, ξεκίνησαν από την αρχή της διαδικασίας ανανέωσης του συστήµατος διαχείρισης λυµάτων του Usedom µακροχρόνιες µετρήσεις σε διάφορα σηµεία συλλογής. Έτσι, ο αρµόδιος φορέας απέκτησε κάποιες ενδεικτικές τιµές για τον υπολογισµό των αναγκών χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων και οι µέσες τιµές για την κατά κεφαλή κατανάλωση νερού χρησίµευσαν στην WILO EMUport ως βάση, για τον ακριβή υπολογισµό των διαφόρων λύσεων αποστράγγισης υπό πίεση στο Usedom. Όλα τα αντλιοστάσια λυµάτων σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τα επιµέρους στοιχεία για τις αναµενόµενες ποσότητες και το υπολογισµένο βάθος προσαγωγής. Και εξοπλίστηκαν βεβαίως και µε συστήµατα προσυγκράτησης στερεών υλών Wilo-EMUport. Η µεγάλη γκάµα αντλιών λυµάτων Wilo-EMU της ειδικευµένης σε αυτόν τον τοµέα εταιρείας WILO SE δίνει τη δυνατότητα επιλογής µιας αντλίας επακριβώς κατάλληλης για τις όποιες συγκεκριµένες ανάγκες άντλησης. Συναρµολόγηση Τοποθέτηση του αντλιοστασίου λυµάτων από PE-HD σε δοµηµένο υφιστάµενο φρεάτιο παλαιού αντλιοστασίου Θέση σε λειτουργία Έλεγχος του συστήµατος, µετά την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία 19

20 ;<1=24/1/02> #$%67+8 "#$%&'$()*+,%$-.*/00! A'B#CA'B#D(#6 AAADA'B#D(#6 E*BB-, ;<402/0321H400 FGDF%)-+-,,'#7H0 /1I3=F+'J'>F%%'(- 9$**(*?<402/0321H430 F!LM96NE A'B#D'+K#CA'B#DG$ AAADA'B#DG$ E*'6G-$%*+,%$-.*/ AAADA'B#D(#6 =I040E#K 9*$6-+:?<1==2H/=3I2H '+K#CA'B#*67D8* Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ.Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς Τ F M Ν.I.Α. Σταθερός ΟΕ. Πάρνηθος 164, Αχαρναί, Αθήνα Τ F M Τεχνική Αθηνών Αφοί Αθανασιάδη ΟΕ Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αέριον Σκάζ ΑΕΕ Ασπροποτάµου 67, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα Τ F Μ Μαρίκα Γαλάνη (του Αλεξίου) Αιγοσθενών 45, Γαλάτσι, Αθήνα T / F M / Στουραίτης Κυρ.& ΣΙΑ ΕΕ 1ο χλµ. Μαρκοπούλου Αττικής T F M Αιδίνης Γεώργιος Σαλαµινοµάχων 20, Μαρούσι, Αθήνα T F M Τσαντύλας Χρήστος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Πελοποννήσου 167, Πετρούπολη, Αθήνα T F M Κληρονόµοι Ζερβάκη Όλγας 164, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα T F M ΕΥΒΟΙΑΣ Γεώργιος Φούντας & ΣΙΑ Ο.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 63, Χαλκίδα T/F M / ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αραµπατζής Θ. Παρασκευάς & Υιοί 24ο χλµ. Θεσ/νίκης-Επανωµής, Θεσσαλονίκη T /62343 F M Κ. Καλογήρου & ΣΙΑ ΟΕ Κ. Καραµανλή 135, Θεσσαλονίκη T/F M Ηλεκτροθέρµ Φ.Γαλάζιος & ΣΙΑ Καραολή & ηµητρίου 130, Θεσσαλονίκη T / F M Μάντζαρης Μιχάλης Βασ. Σοφίας 41, Πτολεµαίδα T/F M ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μυλωνάς Βασίλης Αγ.Κωνσταντίνου 41, Τρίπολη T/F M Τσαγκαρέλης Παναγιώτης Ίναχος, Άργος T/F M Σπυρόπουλος Νίκος Παπαφλέσσα 36-38, Πάτρα T/F M Βεργινάδης Πολυζώης Κιλκίς 3, Καλαµάτα T/F M Χαπαλόγλου ΑΒΕΤΕ Βραχάτι, Κορινθία T F M ΥΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Μπάρµπας Χρήστος Γκραµπάλας 5, Ιωάννινα T F M Βραχωρίτης Απόστολος Αρακύνθου 1, Αγρίνιο T F M / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καραµποτάκης ηµήτρης Βόλου 27, Λάρισα T F M Γκαράτσας Γεώργιος ιστόµου 37, Λάρισα T/F M Καµινιώτης Νικόλαος Βάιου Τζέλα 62, Καρδίτσα T/F M ΘΡΑΚΗΣ Τεχνοµηχανική Γεµενετζή & ΣΙΑ ΟΕ Λεωφ. ηµοκρατίας 36Β, Κοµοτηνή T F M ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ροζάκης Λ. Σταύρος Αδ.Καραµανή 14, Βαρβάσι, Χίος T/F M Γεώργιος K. Στέλλας Νικηφόρου Μανδηλαρά 27, Σύρος T/F M Ηλεκτροθερµική Ο.Ε. Ε.Αγαλιανός-Α. Κωνσταντάρας-Ι. Μπεκρής Κεντρική Αγορά Μύρινας, Λήµνος T/F M ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Σεµιτέκολος ιονύσιος Γαιτάνι (έναντι γηπέδου), Ζάκυνθος T F M Ροντόγιαννης Νίκος Βαλαωρίτου 27, Λευκάδα T/F Μοναστηριώτης Χρήστος Εθνικής Λευκίµης 56, Τρία Γεφύρια, Κέρκυρα T F M O ΕΚΑΝΗΣOΝ ΗΛΕΚΤΡΟTECH Σταµατουλάκης Μιχάλης Πλατάνι, Κώς T/F M Υδροτεχνική ωδεκανήσου 5ο χλµ. Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος T F ΚΡΗΤΗΣ Ασλάνης Λεωνίδας Μ. Πεδιώτη 10, Ηράκλειο T/F M Τεχνικοί Service ΑΤΤΙΚΗΣ Τσαντύλας Χρήστος Πελοποννήσου 167, Πετρούπολη, Αθήνα T F M Χαδεµένος Βασίλης Ανδροµάχης 213, Καλλιθέα, Αθήνα T/F M Παούρης Νίκος Αετιδέων 26, Χολαργός, Αθήνα T/F M Συριτέλης Γεώργιος Όλγας 164, Αγ. ηµήτριος, Αθήνα T F M M Αιδίνης Ιωάννης Χρυσοστόµου Σµύρνης 8, Μελίσσια, Αθήνα T Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. T F M Αθανασιάδης Ανδρέας Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αθανασιάδης Νικόλαος Βύρωνος 40 & Καλύµνου, Πεύκη, Αθήνα T F M Αθανασιάδης Στυλιανός 28ης Οκτωβρίου 29, Πεύκη, Αθήνα T M Γαλάνης Φώτης Χάουπταν 6, Ν. Κόσµος, Αθήνα T F M Ζερβάκης Κωνσταντίνος Πολυλά 24, Γέρακας, Αθήνα Θεοδωράκης Νεκτάριος Σαριπόλου 7, Αθήνα T/F M ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μιχαηλίδης Σάββας Προφήτη Ηλία 24, Θεσσαλονίκη T/F M Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος Πόντου 8, Συκιές, Θεσσαλονίκη T/F M Κυτούδης Μιχαήλ Ύδρας 25, Κ. Τούµπα, Θεσσαλονίκη M ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θεοφίλης Γεώργιος 79χλµ. Ε.Ο.Πατρών Πύργου, Αµαλιάδα T/F M /3T/0909/D/SH ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ιαµαντόπουλος Ελευθέριος Παροικιά, Πάρος T/F M Μακρής Μενέλαος Λιβαδέρα, Σέριφος T F M ακτυλίδης Βασίλειος Άνω Μερά, Μύκονος T F M Λαµπαδάκης Στέφανος αµαριώνα, Νάξος T/F M Ευγενικός Παναγιώτης Πινδάρου (όπισθεν ΑΤΕ), Σάµος T/F M Σιγάλας Νικόλαος Εµπόρειο, Θήρα T/F M ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Ζώης ηµοσθένης Κάτω Κουλίνα 38, Κέρκυρα T/F M O ΕΚΑΝΗΣOΝ Κοντός Αντώνιος Αγ. Μαρίνα, Λέρος T /26146 F M Κασταµουλάς Νικόλαος Αγ. Ιωάννου 16, Ρόδος T/F M ]\\[TW ][`YW ZYXUTSRQPVW _[^W [a\\[