ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14)."

Transcript

1

2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους Τους αποδέκτες του Ταχ. Κώδικας : πίνακα διανομής ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/ ). Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/τ.Α/ ) το Π.Δ. 90/2014, με το οποίο ορίζονται οι κατηγορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. Το ανωτέρω Π.Δ., αντικαθιστά του άρθρο 4 του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ/Α /168/ ) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ/ Α /116/ ). Ειδικότερα τα σημεία ι έως και νβ, της παρ. 1 του άρθρου 1 του άνω Π.Δ. αφορούν στις ειδικότητες διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που δεν προβλέπονταν στο Π.Δ. 472/1985 και αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο Μ.Ε.Κ.. Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των ειδικοτήτων, διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις εγγραφής τους και τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. Σύμφωνα με το άρθρο 2, το Π.Δ. 90/2014 ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13/06/

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Μ.Ε.Κ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΟΔΟ,, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΠΡΑ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΟΔΟ,, ΥΔΡ, ΛΙΜ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ, ΠΛΩ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΠΛΩ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Β/ΕΝ, ΣΗΡ, ΑΠΟΚ, ΓΕΩ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ Β/ΕΝ, ΚΑΘ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΧΗΜΙΚΟΣ Β/ΕΝ, ΚΑΘ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΕ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 2

4 ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΑ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΣΗΡ, ΓΕΩ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΔΑΦΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΣΗΡ, ΓΕΩ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ & ΓΕΩ ΑΠΟΚ. ΜΕΤΑΛ. & ΓΕΩ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΣΗΡ, ΓΕΩ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΣΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ) Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΣΗΣ (ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 3

5 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΑΕΡΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΔΡ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΥΔΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4-ετία Β/ΕΝ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΟΔΟ 6-ετία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟ ΥΔΡ 6-ετία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 4

6 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΔΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6-ετία ΥΔΡ ΟΔΟ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 5

7 ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΣΗΡ, ΑΠΟΚ.ΜΕΤ., ΓΕΩ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑ 4-ετία ΚΑΘ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία Β/ΕΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΑ 4-ετία ΚΑΘ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΥΔΠ ΚΑΘ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 6

8 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΥΔΡ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία, ΥΔΡ, ΥΔΡ 4-ετία 7-ετία με σχετική εμπειρία ΠΡΑ 3-ετία με σχετική εμπειρία 4-ετία 7-ετία με σχετική εμπειρία ΠΡΑ 3-ετία με σχετική εμπειρία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Η/Μ, Β/ΕΝ, ΥΔΠ 3-ετία με σχετική εμπειρία - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ - ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΔΡ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία OIK 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ, ΚΑΘ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 7

9 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΗ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΥΔΡ 4-ετία 6-ετία με σχετική εμπειρία ΟΔΟ : ΟΔΟΠΟΙΪΑ : ΟΔΟΜΙΚΑ ΥΔΡ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜ : ΛΙΜΕΝΙΚΑ Η/Μ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΠ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Β/ΕΝ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΩ : ΠΛΩΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΗΡ : ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΠΌ : ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΩ : ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘ : ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕ : ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε./ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 8

10 Της Εγκυκλίου να λάβουν γνώση, πέραν των αποδεκτών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τα μέλη των επιτροπών Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr). Ανακοίνωση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Γραφείο κου Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 2. Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 3. Γενική Διευθύντρια Ποιότητας Δημ. Έργων 4. Πρόεδρο της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. 5. Πρόεδρο της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. Κοινοποίηση 1. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) 2. Δ/νση Πληροφορικής (με για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.) Εσωτερική Διανομή 1. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Δ15 2. Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μ.Ε.Κ. 3. Προϊστάμενο Τμήματος Μ.Ε.ΕΠ. 4. Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μελετητών 5. Χρονολογικό Αρχείο 9