CRYSTAL BLUE POOLS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CRYSTAL BLUE POOLS 2310-559000"

Transcript

1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2013 Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 1 από 6

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΑ: Για να διατηρείται το νερό της πισίνας καθαρό και υγιεινό και τα τοιχώµατα / πυθµένας καθαρά από άλγη, πρέπει το PH του νερού, η στάθµη του ελεύθερου χλωρίου και το αλγεοκτόνο να ρυθµίζονται έτσι ώστε οι τιµές τους να κυµαίνονται εντός ορισµένων ορίων. Πέραν της χηµικής συντήρησης του νερού της πισίνας, θα πρέπει να φροντίζετε ώστε τα τοιχώµατα και ο πυθµένας της πισίνας να διατηρούνται καθαρά. Επίσης πρέπει εβδοµαδιαίως να καθαρίζετε τα πρόφιλτρο της αντλίας και το φίλτρο άµµου (ή το φυσίγγιο του φίλτρου της πισίνας). 1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ PH. ( ) (Κόκκος σε σακί των 25 κιλών) Πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Χρησιµοποιείτε το ειδικό ΚΙΤ µετρήσεων που έχει προµηθεύσει η εταιρεία µας, παίρνοντας δείγµα σε βάθος 40 cm από την επιφάνεια του νερού. Η τιµή του PH του νερού της πισίνας πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 7,2 και 7,6. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ρυθµίζεται ως εξής: 1.1 ΑΥΞΗΣΗ PH (σπάνιο): Προσθήκη ΣΟ ΑΣ. Για να αυξήσουµε το PH του νερού κατά 0.1, προσθέτουµε 1 kgr ΣΟ ΑΣ ανά 100 m3 νερού πισίνας. ηλαδή 10gr ανα κυβικό. 1.2 ΜΕΙΩΣΗ PH (συνηθισµένο): Προσθήκη PH-MINUS. Για να µειώσουµε το PH του νερού της πισίνας κατά 0.1, προσθέτουµε 1 kgr PH-MINUS ανά 100 m3 νερού πισίνας. ηλαδή 10gr ανα κυβικό. Αν η πισίνα γεµίζει µε νέο νερό (αρχικό γέµισµα) τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ρύθµιση του PH. 2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ. (0,8-3ppm) 2.1 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ : (Λευκή Ταµπλέτα χλωρίου) Μία φορά την εβδοµάδα σε ποσότητα 1 ταµπλέτα ανά 20m3 νερού πισίνας. Αρχικό γέµισµα, οµοίως. Η ποσότητα ταµπλέτων χλωρίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε η περιεκτικότητα του ελεύθερου χλωρίου να βρίσκεται σε ασφαλή επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισµό. Η περιεκτικότητα σε ελεύθερο χλώριο πρέπει να βρίσκεται στα 1-3 ppm. 2.2 ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ: Σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστηµένος χλωριωτής ταµπλέτων, τότε η προσθήκη ταµπλέτων γίνεται εκεί. Θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη ταµπλέτων στον χλωριωτή και να προστίθενται νέες ταµπλέτες αν έχουν τελειώσει. Η κατάλληλη ρύθµιση της ρυθµιστικής βάνας του χλωριωτή ταµπλέτων, βρίσκεται µετά από ορισµένο χρόνο λειτουργίας της πισίνας και καθηµερινές µετρήσεις της περιεκτικότητας χλωρίου στην πισίνα ώστε πάλι η περιεκτικότητα του ελεύθερου χλωρίου να βρίσκεται στα σωστά επίπεδα (1-3 ppm. Η εργασία στον χλωριωτή γίνεται µε την αντλία ανακυκλοφοριας εκτός λειτουργίας και τις βάνες εισόδου-εξόδου κλειστές. Αν ο χλωριωτης είναι τυπου in-line, τοτε πρεπει η ρυθµιστικη βαλβιδα του να ειναι στη θεση 0. Έπειτα της συµπλήρωσης, ρυθµίζουµε τις βάνες / βαλβίδες στην κανονική θέση και θέτουµε την αντλία σε λειτουργία. Προσοχή στις αναθυµιάσεις που εκλύονται όταν το καπάκι του χλωριωτη είναι ανοικτό. Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 2 από 6

3 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟΥ (Μπλέ υγρό µε µυρωδιά φρεσκάδας) ΟΣΟΛΟΓΙΑ : Μία φορά την εβδοµάδα σε ποσότητα 3 gr ανά κυβικό (m3 ) νερού πισίνας. Αρχικό γέµισµα σε ποσότητα 10 gr ανά m3 νερού. 4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΡΟΚΚΙ ΩΤΙΚΟΥ (ανοικτό καφέ υγρό) ΟΣΟΛΟΓΙΑ : Μία φορά την εβδοµάδα σε ποσότητα 3 gr ανά m3 νερού πισίνας. Αρχικό γέµισµα σε ποσότητα 10 gr ανά m3 νερού. Η προσθήκη κροκκιδωτικού υγρού γίνεται µόνον αν υπάρχει εγκατεστηµένο φίλτρο άµµου. Όχι σε φίλτρο φυσιγγίου!!! 5. SHOCK (ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ) (λευκή σκόνη ή κόκκος µε µυρωδιά χλωρίνης) ΟΣΟΛΟΓΙΑ: Μία φορά την εβδοµάδα σε ποσότητα 10 gr ανά m3 νερού πισίνας. Αρχικό γέµισµα σε ποσότητα 10 gr ανά m3 νερού. Μία φορά την εβδοµάδα, θα πρέπει να γίνεται υπερχλωρίωση του νερού της πισίνας µε χρήση χλωρίου σε σκόνη 90%, το οποίο σας προµηθεύει η εταιρεία µας. Αν χρησιµοποιείται σκόνη 55%, διπλασιάστε την ποσότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την υπερχλωρίωση θα πρέπει να προηγείται έλεγχος και ρύθµιση του PH, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Πριν την προσθήκη της σκόνης, η σκόνη θα πρέπει να διαλύεται πρώτα σε νερό, και να χύνεται στο σκίµµερ την ώρα που η ανακυκλοφορία της πισίνας είναι ενεργή. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα για διάστηµα τουλάχιστον 24h από την εκτέλεση της υπερχλωρίωσης. Αν η πισίνα γεµίζει µε νέο νερό (αρχικό γέµισµα) τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει προληπτική υπερχλωρίωση. Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 3 από 6

4 6. SHOCK ΜΕ ΟΧΟΝΕ (Κόκκος ) Το Oxone είναι ευγενικό µε τις επιφάνειες της πισίνας. ιαλύεται γρήγορα και πλήρως και δεν ξεβάφει ούτε θαµπώνει τις επιφάνειες βινυλίου η τις χρωµατισµένες επιφάνειες. Η εξαιρετική διαλυτότητα του Oxone το κάνει εύκολο στη χρήση του : απλά διασκορπίζεται οµοιόµορφα στην επιφάνεια του νερού. Αντίθετα µε τις χλωριούχες ουσίες για σοκάρισµα που υπερχλωριώνουν την πισίνα, το Oxone δεν αυξάνει το επίπεδο του χλωρίου, και η πισίνα δεν απαιτείται να παραµείνει κλειστή παρά για ένα πολύ µικρό χρόνο (15-30 λεπτά), για να ανακυκλωθεί πλήρως. ΟΣΟΛΟΓΙΑ : Εβδοµαδιαίως 1Κg ανά 80 m3 Τη πρώτη φορά µόνο 1Κg ανά 40 m3 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 7.1 ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ: Απαιτείται καθαρισµός του πρόφιλτρου της αντλίας ανακυκλοφορίας µία φορά την εβδοµάδα περίπου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Σταµατάµε την λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας µέσω του ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα. Κλείνουµε τις βάνες αναρρόφησης και στοµίων (όλες τις βάνες δηλαδή πριν και µετά την αντλία). Ξεβιδώνετε το προφιλτρο της αντλίας µε το ειδικό κλειδί. Βγαζετε το καλαθάκι του πρόφιλτρου και το καθαρίζετε. Επανατοποθετείτε το καλαθάκι, βιδώνετε το καπακι και ακολουθείτε όλες τις διεργασίες ανάστροφα µεχρι την εκκινηση της αντλίας σε αυτόµατη λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΟ ΟΥ / ΕΞΟ ΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 7.2 ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ: κατα ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΒΑΝΑΣ ΤΟΥ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟΥ, Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ.. Απαιτείται καθαρισµός του φίλτρου άµµου µία φορά την εβδοµάδα περίπου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Σταµατάµε την λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας µέσω του ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα. Γυρνάµε την πολυβάνα του φίλτρου στη θέση BACKWASH. Θέτουµε την αντλία ανακυκλοφορίας σε λειτουργία για 2-3 λεπτά Σταµατάµε ξανά την λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας Γυρνάµε την πολυβάνα του φίλτρου στη θέση RINSE. Θέτουµε την αντλία ανακυκλοφορίας σε λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα Σταµατάµε ξανά την λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας Γυρνάµε την πολυβάνα του φίλτρου στη θέση FILTRATION Θέτουµε την αντλία ανακυκλοφορίας σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία Εξαερώνουµε το φίλτρο µέσω της ειδικής βαλβίδας στο πάνω µέρος Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 4 από 6

5 Οι θέσεις της πολυβάνας είναι οι εξής: 1. Filtration. Φίλτρανση. Το νερό από την αντλία περνάει σε κανονική ροή από το φίλτρο και καταλήγει στα στόµια ανακυκλοφορίας. 2. Backwash. Ανάστροφη πλύση. Το νερό από την αντλία περνάει σε ανάστροφη ροή από το φίλτρο και καταλήγει στην αποχέτευση. 3. Rinse. Ξέπλυµα. Το νερό από την αντλία περνάει σε κανονική ροή από το φίλτρο και καταλήγει στην αποχέτευση. 4. Waste. Αποχέτευση. Το νερό από την αντλία ΕΝ περνάει από το φίλτρο και καταλήγει στην αποχέτευση. 5. Recirculation. Ανακυκλοφορία (χωρίς φίλτρανση). Το νερό από την αντλία ΕΝ περνάει από το φίλτρο και καταλήγει στα στόµια ανακυκλοφορίας. 6. Closed. Κλειστή. Η πολυβάνα κλείνει και δεν επιτρέπει ροή προς καµία κατεύθυνση. Επιπλέον, απαιτείται εβδοµαδιαίος καθαρισµός στα καλαθάκια των skimmers της πισίνας. 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 8.1 ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ: Ο εύκαµπτος σωλήνας της χειροκίνητης σκούπας συνδέεται σε ένα από τα skimmers της πισίνας ή στο ειδικό στόµιο καθαρισµού. Για την καλύτερη αναρρόφηση της σκούπας, καλό είναι τα υπόλοιπα skimmer της πισίνας να ταπώνονται µε το ειδικό πώµα τους ή καλύτερα κλείνοντας την βάνα αναρρόφησης των skimmer από το αντλιοστάσιο. Έπειτα του καθαρισµού, πρέπει όλα τα skimmers να επανέρχονται στην πρότερη ρύθµιση. 9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Με βάση τις ανωτέρω αναλυτικές οδηγίες, µια φορά την εβδοµάδα θα πρέπει να εκτελείτε τα παρακάτω µε τη σειρά που αναγράφονται: 1. Συντήρηση εξοπλισµού. 2. Έλεγχος και ρύθµιση PH. 3. Προσθήκη ταµπλέτων χλωρίου σε skimmer ή συµπλήρωση στον χλωριωτή ταµπλέτων 4. Υπερχλωρίωση 5. Προσθήκη αλγεοκτόνου 6. Προσθήκη κροκκιδωτικού (όχι συχνά) 7. Καθαρισµός πυθµένα µε χειροκίνητη ή αυτόµατη σκούπα Ενηµερώστε µας έγκαιρα αν αντιληφθείτε: Νερό µε χρωµατισµό πράσινο, καφεπράσινο ή άλλο Νερό θολό ή άµµο από τα στόµια ανακυκλοφορίας. Παρουσία άλγεων στα τοιχώµατα ή τον πυθµένα της πισίνας Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 5 από 6

6 10. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο: Η ανακυκλοφορία του νερού θα συνεχίσει µε ρυθµό 3-4 h ανά ηµέρα. Μηνιαία συντήρηση εξοπλισµού όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Τοποθέτηση καλύµµατος πισίνας. Αν αυτό δεν υπάρχει τότε απαιτείται καθαρισµός του πυθµένα µε χειροκίνητη σκούπα, µε τη συχνότητα που απαιτείται. Έλεγχος περιεκτικότητας ελεύθερου χλωρίου & PH κάθε 2 εβδοµάδες (µέγιστο 1 µήνας). ιόρθωση PH αν απαιτείται µε κατάλληλα χηµικά και ρύθµιση χλωριωτή αν απαιτείται (ρυθµίζοντας τη βάνα στην είσοδό του). Έλεγχος µια φορά το µήνα ( ή συχνότερα αν απαιτείται) και συµπλήρωση ταµπλέτων χλωρίου στα skimmers ή στον χλωριωτή ταµπλέτων. Υπερχλωρίωση κάθε 1 µήνα. Η υπερχλωρίωση πρέπει να γίνεται όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αρχική προσθήκη αλγεοκτόνου. Προσθήκη αλγεοκτόνου µία φορά το µήνα σύµφωνα µε τη δοσολογία που αναφέρθηκε. Σηµείωση: Συνήθως κατά τη χειµερινή περίοδο κάνουµε σε κύκλο ενός µήνα αυτά που κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κάνουµε ανά εβδοµάδα. Εγχειρίδιο συντήρησης πισίνας Σελίδα 6 από 6