ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Ευγενία Α. ηµητρίου Πολιτικός Μηχανικός - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επιβλέπων: Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Τοµέα Υδατικών Πόρων και Θαλασσίων Έργων του ΕΜΠ για τη διάθεση του απαραίτητου υλικοτεχνικού υλικού και ιδιαιτέρως τον κύριο Ν. Μαµάση, Λέκτορα του ΕΜΠ, για την ανάθεση και επίβλεψη του θέµατος, καθώς και για την αµέριστη βοήθειά του κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κυρίους Γ. Λέρη, ιευθυντή της ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης ΥΗΣ ( ΕΥ) της ΕΗ, Ν. Μητσιγιώργη, Τοµεάρχη Μόνιµης Οµάδας της ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης ΥΗΣ ( ΕΥ) της ΕΗ, Ά. Κοτούλα, ιευθυντή γραφείου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε, Θ. Τσουκαλά, ιευθυντή ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ, ρ. Θ. Τηλιγάδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, Ά. ηµητρίου, Ειδικό Σύµβουλο του προέδρου της ΕΥ ΑΠ, καθώς και την κυρία Έ.Νεστορίδη, ιευθύντρια της ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Ανάλυσης και Σχεδιασµού της ΕΥ ΑΠ, για τη διευκόλυνση που µου παρείχαν, ώστε να έχω πρόσβαση στα αρχεία των παραπάνω υπηρεσιών για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, καθώς και για την πολύτιµη συνδροµή τους σε έντυπο και φωτογραφικό υλικό, τα οποία και συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία. Ακόµα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Α. Ευστρατιάδη, υποψήφιο διδάκτορα του Τµήµατος Υδατικών Πόρων, για τη βοήθεια και τις υποδείξεις που µου προσέφερε σε διάφορες απορίες και προβλήµατα που είχα κατά την ψηφιακή επεξεργασία της εργασίας. Αθήνα, Φεβρουάριος 2006 Ευγενία ηµητρίου

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους ταµιευτήρες και τα αντίστοιχα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί στον ελληνικό χώρο και των οποίων η χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη από m 3. Στην εργασία αυτή πραγµατοποιείται καταγραφή των υπαρχουσών φραγµάτων και ταµιευτήρων της Ελλάδας των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η συλλογή και καταγραφή στοιχείων έχει στηριχτεί σε έντυπο υλικό και πολυµέσα που παρήχθησαν από τη ΕΗ, την ΕΥ ΑΠ, το ΥΠΕΧΩ Ε και το Υπουργείο Γεωργίας. Οπότε, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος στοιχείων, στα οποία περιέχονται πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και πολυµέσα των υπό εξέταση ταµιευτήρων και φραγµάτων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε διάφορα προγράµµατα και µε κατάλληλη επεξεργασία δηµιουργήθηκε ένα ψηφιακό πληροφοριακό σύστηµα των ταµιευτήρων, το οποίο προσφέρει συγκεντρωµένα όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επεξεργασίας και συµπλήρωσής τους. Πιο συγκεκριµένα, έγινε ταξινόµηση των στοιχείων, καταρτίστηκαν πίνακες και έγινε διαµόρφωση του υλικού αυτού, το οποίο τελικά προσφέρεται σε VCD, ώστε να µπορεί εύκολα ο κάθε ενδιαφερόµενος να βρίσκει πληροφορίες για τους ταµιευτήρες αυτούς και τα φράγµατα που τους δηµιούργησαν. Στο τεύχος της εργασίας, γίνεται αρχικά περιγραφή των ταµιευτήρων και φραγµάτων. Στη συνέχεια, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν, έγιναν αναλύσεις και ταξινοµήσεις. Ακολουθεί περιγραφή των προγραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία των πληροφοριών. Τέλος, αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία.

4 ABSTRACT In the present study, is being presented a report on the reservoirs and the dams that have created them within Greece and of which capability is larger than m 3. The aim of the study is to record the existing dams and reservoirs which are completed. The collection and recording of the data is based on printed material, as well as, multimedia produced by The Public Company of Electricity, The Company of Water and Sewage, The Ministry of Environment and Public Works and The Ministry of Agriculture. Thereby, the variety of data collected, provide information, technical characteristics, photographs and multimedia of the under study reservoirs and dams. The above material has been processed with a PC (Personal Computer). By using a variety of programs and with the proper processing, a digital information system has been created, which offers all the gathered data compiled. Thus, providing the user with the ability to process and completing the missing data. In more detail, there has been a classification of the data, lists were drawn up and furthermore, modulation of this material. The above database is offered in a VCD format, so that anyone interested can access information for these reservoirs and the dams that have created them. Initially, in this study, there is the description of the reservoirs and the dams. Continuing, based on the collected data, have been made analyses and listings. Following, there is the description of the PC programs used for the processing of the database. In the end, there is a report of the conclusions drawn from the specific study..

5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Ιστορική αναδροµή Σκοπός στόχος εργασίας..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Σκοπιµότητα κατασκευής φραγµάτων Κατηγοριοποίηση φραγµάτων Περιγραφή εξεταζόµενων ταµιευτήρων Επεξηγήσεις πεδίων βάσης δεδοµένων ιευκρινίσεις 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Ταξινόµηση ταµιευτήρων µε βάση την αρµόδια υπηρεσία κατασκευή Ταξινόµηση ταµιευτήρων µε βάση την παραγόµενη υδροηλεκτρική ενέργεια Ταξινόµηση ταµιευτήρων µε βάση την χωρητικότητα στην Ανώτατη Στάθµη Πληµµύρας Ταξινόµηση ταµιευτήρων µε βάση τον τύπο του φράγµατος Ταξινόµηση ταµιευτήρων µε βάση το µέγιστο ύψος φράγµατος 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εφαρµογή Excel Εφαρµογή Access Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) Εφαρµογή Google Earth Επεξεργασία video...40

6 4.6 Λειτουργία Σαρωτή Εφαρµογή Front Page..44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συµπεράσµατα.45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο αντικείµενο µελέτης και στο σκοπό της παρούσας εργασίας. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η διαχείριση του νερού, από την αρχαιότητα έως σήµερα, αποτελεί µείζον θέµα µηχανικούς, καθώς αφενός πρόκειται για αγαθό απαραίτητο για την επιβίωση και εξυπηρέτηση του ανθρώπου και αφετέρου τα υδατικά αποθέµατα είναι εξαντλήσιµα σε σχέση µε τον χώρο και τον χρόνο. Εποµένως, η εξασφάλιση επαρκών αποθεµάτων νερού, αποτελεί µέριµνα κάθε σύγχρονου κράτους, Είναι γνωστό ότι στον ελληνικό χώρο παρουσιάζεται γεωγραφική και χρονική ανισοκατανοµή των υδατικών πόρων, µε την ύπαρξη των περισσότερων από αυτών στο δυτικό τµήµα της χώρας ( υτική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ήπειρος), ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχουν ελάχιστα υδατικά αποθέµατα (π.χ. Κυκλάδες και ωδεκάνησα). Η γεωγραφική ανισοκατανοµή οφείλεται σε κλιµατολογικούς και γεωγραφικούς παράγοντες, όπως για παράδειγµα ότι οι περισσότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις παρατηρούνται στη υτική Ελλάδα. Η χρονική ανισοκατανοµή των βροχοπτώσεων, η οποία οφείλεται στο ελληνικό κλίµα, έχει σαν αποτέλεσµα οι περισσότερες βροχές να πέφτουν τους χειµερινούς µήνες και ελάχιστες έως καθόλου τους θερινούς. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη έργων ταµίευσης των επιφανειακών υδάτων. Τα σηµαντικότερα από τα έργα αυτά είναι τα και τα φράγµατα, τα χρησιµεύουν στην αποθήκευση των επιφανειακών υδάτων και κατ εξέλιξη στη διαχείρισή τους προς όφελος του ανθρώπου. Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή των µεγάλων ταµιευτήρων της Ελλάδας, στην οποία περιλαµβάνονται τεχνικά χαρακτηριστικά των φραγµάτων και των ταµιευτήρων, καθώς και γενικότερα στοιχεία µελέτης αυτών, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφοριών µε καταγεγραµµένα όλα τα χαρακτηριστικά τους, την απεικόνισή τους σε γεωγραφικό χάρτη, δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και λήψης στοιχείων για αυτούς και τη χρήση πολυµέσων για την παρατήρηση και κατανόησή τους. Για τη δηµιουργία του συστήµατος πληροφοριών των ταµιευτήρων, χρησιµοποιήθηκαν εµπορικά προγράµµατα που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows XP και Windows 2000, τα οποία περιγράφονται σύντοµα παρακάτω: 1

8 Excel: Τα στοιχεία των ταµιευτήρων και των φραγµάτων που συλλέχθηκαν, αρχικά συγκεντρώθηκαν σε υπολογιστικά φύλλα που λειτουργούν σε περιβάλλον της εφαρµογής Excel. Access: Με την εφαρµογή Access πραγµατοποιήθηκε η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων. Επεξεργασία video: Χρησιµοποιήθηκαν εφαρµογές για ψηφιοποίηση των αναλογικών video των ταµιευτήρων και το µοντάζ των ψηφιακών δεδοµένων. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΣΓΠ (GIS): Στην παρούσα εργασία γίνεται η παρουσίαση ενός χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο φαίνονται οι θέσεις των υπό εξέταση ταµιευτήρων. Google Earth: Πρόκειται για µια εφαρµογή του διαδικτύου η οποία προσφέρει µέσω δορυφορικών φωτογραφιών, πολλών ειδών γεωγραφικές πληροφορίες. Εφαρµογή σαρωτή: Με τη διαδικασία της σάρωσης µετατράπηκαν σε ψηφιακή µορφή φυλλάδια σχετικά µε τους εξεταζόµενους ταµιευτήρες. Front Page: Με τη βοήθεια του προγράµµατος Front Page 2003 δηµιουργήθηκαν οι ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στο DVD της παρούσας εργασίας. Η διάρθρωση του τεύχους εργασίας είναι η εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα φράγµατα και στους δηµιουργουµένους ταµιευτήρες οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα εργασία, καθώς και περιγραφή των ποταµών στις κοίτες των οποίων έχουν κατασκευαστεί. Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων της βάσης δεδοµένων. Τέλος, γίνονται διευκρινήσεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων ταµιευτήρων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνονται ταξινοµήσεις των εξεταζόµενων ταµιευτήρων και φραγµάτων βάσει των χαρακτηριστικών τους. Σηµείωση: Η ταξινόµηση βάσει ενός χαρακτηριστικού γίνεται κάθε φορά µόνο για όσους ταµιευτήρες ήταν δυνατή η εύρεση του συγκεκριµένου στοιχείου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται πληρέστερη παρουσίαση των πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. Στο πέµπτο κεφάλαιο διατυπώνονται συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία Παράρτηµα: Παρατίθενται πίνακες, φωτογραφίες και χάρτες που δηµιουργήθηκαν από τα παραπάνω προγράµµατα. 2

9 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Ο άνθρωπος, από την αρχαιότητα προσπάθησε να δαµάσει το νερό για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς και τις ανάγκες του. Αναµφισβήτητα, η υδρολογία αποτελεί ιστορικά µία από τις παλαιότερες εφαρµογές των επιστηµών προς όφελος του ανθρώπου. Ήδη, από τη 2 η π.χ. χιλιετία, τα έργα ύδρευσης γνώρισαν µεγάλη ακµή σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Κίνα, η Μεσοποταµία και η Κρήτη. Ακόµα και εκτροπές ποταµών είναι γνωστές από τους αρχαίους µύθους. Ένα από τα βασικότερα έργα για την εκµετάλλευση του πολύτιµου αυτού αγαθού, είναι τα φράγµατα. Τα φράγµατα είναι από τα πρώτα τεχνικά επιτεύγµατα του ανθρώπου, αφού οι πρώτες κατασκευές ανάγονται στα προϊστορικά χρόνια. Από τα παλιότερα φράγµατα, αναφέρονται εκείνο του ποταµού Ιορδάνη και του Τίγρη. Στα π.χ., κατασκευάστηκε φράγµα στον ποταµό Νείλο της Αιγύπτου, το οποίο διατηρήθηκε περίπου χρόνια. Στα νεότερα χρόνια, σπουδαίο θεωρήθηκε το φράγµα Puentes στην Ισπανία, που κατασκευάστηκε το 1753 και καταστράφηκε το Στην Ελλάδα, το πρώτο φράγµα κατασκευάστηκε στην αρχαία Αλυζία (µεταξύ 1 ου και 5 ου π.χ. αιώνα). Το πρώτο σύγχρονο φράγµα ήταν του Μαραθώνα, το οποίο κατασκευάστηκε από την ΕΥ ΑΠ το Επίσης, το πρώτο φράγµα που κατασκευάστηκε από τη ΕΗ ήταν εκείνο Λούρου, το Το Υπουργείο Γεωργίας άρχισε να ενδιαφέρεται για την κατασκευή φραγµάτων στη χώρα µας από τα µέσα της δεκαετίας του 60. Ορισµένα φράγµατα επίσης κατασκευάστηκαν και από το ΥΠΕΧΩ Ε. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται 26 µεγάλα φράγµατα, των οποίων οι αρµόδιοι φορείς κατασκευής είναι η ΕΗ, η ΕΥ ΑΠ, το ΥΠΕΧΩ Ε και το Υπουργείο Γεωργίας. Φράγµατα της ΕΗ: Τα πρώτα φράγµατα που κατασκευάστηκαν ήταν του Λούρου το1954, του Λάδωνα το 1955 και του Ταυρωπού το Ήταν και τα τρία από σκυρόδεµα, βαρύτητας του Λούρου, τοξωτό του Ταυρωπού και βαρύτητας µετά διακένων στοιχείων του Λάδωνα (αντηριδωτό). Αν εξαιρέσουµε το φράγµα του Λούρου, όπου συµµετείχε από ελληνικής πλευράς η ΕΤΕΡ. Α.Ε., αυτά τα φράγµατα µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν από ξένες εταιρείες. Το 1965 και µε αµερικάνικες πιστώσεις, κατασκευάζεται το φράγµα Κρεµαστών στον ποταµό Αχελώο, το πρώτο χωµάτινο και ένα από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης. Ακολούθησε το φράγµα Καστρακίου το 1969, το οποίο παρουσίασε σηµαντικό ενδιαφέρον, από την άποψη 3

10 ότι ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε από ελληνικές εταιρείες (Οδών Οδοστρωµάτων, οµική, Ε ΟΚ ΕΤΕΡ Α.Ε.). Η µελέτη έγινε από αµερικάνικη εταιρεία ( Ebasco Services Inc.), µε ευρεία όµως συµµετοχή Ελλήνων µηχανικών. Μετά το φράγµα Καστρακίου, οι Ελληνικές εµπειρίες επικεντρώθηκαν στις µελέτες και κατασκευές χωµάτινων και λιθόρριπτων φραγµάτων. Έτσι, κατασκευάστηκαν τα φράγµατα Πολυφύτου το 1974, Πουρναρίου το 1981, Σφηκιάς και Ασωµάτων το 1985, Στράτου το 1988, Πηγών Αώου το Στα τέλη του 1997 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φραγµάτων Θησαυρού και Πλατανόβρυσης στο Νέστο και του φράγµατος της Μεσοχώρας στον Αχελώο. Τα φράγµατα της ΕΗ, αν και έχουν υψηλό κόστος κατασκευής, δικαιολογούν την ύπαρξή τους, διότι η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας αποσβένει αυτό το κόστος και µε το παραπάνω, όπως αποδεικνύει η µέχρι τώρα ιστορία των πρώτων φραγµάτων στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, τα φράγµατα της ΕΗ εξυπηρετούν αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. Από τα φράγµατα αυτά, καινοτοµία παρουσιάζουν: - το λιθόρριπτο φράγµα Μεσοχώρας του οποίου το στεγανό στοιχείο αποτελεί ανάντη πλάκα σκυροδέµατος, η κατασκευή της οποίας απαιτεί ειδική τεχνική και εξειδικευµένο επιστηµονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. - το φράγµα Πλατανόβρυσης από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα µε χρήση ιπτάµενης τέφρας στη σύνθεση του σκυροδέµατος. Η ιπτάµενη τέφρα προέρχεται από την καύση λιγνίτη στους θερµικούς σταθµούς της Κοζάνης και έχει ως αποτέλεσµα και µείωση του κόστους κατασκευής του έργου. Φράγµατα του Υπουργείου Γεωργίας: Το Υπουργείο Γεωργίας άρχισε να ενδιαφέρεται για την κατασκευή φραγµάτων στη χώρα µας από τα µέσα της δεκαετίας του 60. Τότε, σχεδόν κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης περιοχής γεωργικού ενδιαφέροντος, περιλάµβανε και τη µελέτη ή την υπόδειξη των προς µελέτη φραγµάτων. Από τα µέσα της δεκαετίας του 70, που είχε διαφανεί ότι ολοκληρώνεται η κύρια προσπάθεια ανάπτυξης έργων αξιοποίησης υπόγειων υδάτων, άρχισε συστηµατικότερη δραστηριότητα για αποθήκευση επιφανειακών απορροών και έγιναν αναθέσεις µελετών φραγµάτων για µεµονωµένα έργα, όπως τα Λευκόγειας ράµας (1972), της Απολακκιάς Ρόδου (1978), του Λειβαδιού Αστυπάλαιας (1978), της Φανερωµένης και της Πλακιώτισσας στην περιοχή Μεσαράς Ηρακλείου (1980), του οξά στην περιοχή του Φενεού Κορινθίας (1982), του Χαβρία Χαλκιδικής (1982), της Φωλιάς καβάλας (1983), του Κατάφυτου ράµας (1984) κ.α. 4

11 Από αυτά τα έργα που µελετήθηκαν, αρχικά µε χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους και κατόπιν από το Α ΚΠΣ (µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), κατασκευάστηκαν τα φράγµατα Απολακκιάς Ρόδου (1989), Λευκόγειων ράµας (1994), όξα Φενεού Κορινθίας (1996) και Λειβαδιού Αστυπάλαιας (1997). Φράγµατα της ΕΥ ΑΠ: Η αύξηση του πληθυσµού της Αθήνας, κυρίως µετά την µικρασιατική καταστροφή, δηµιουργούσε διαρκώς νέες ανάγκες. Το 1925 άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Τη χρονιά αυτή υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου, της Αµερικάνικης εταιρείας ULEN και της τράπεζας Αθηνών, για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή έργων ύδρευσης της Πρωτεύουσας από τη λεκάνη απορροής της Πάρνηθας. Τα έργα θα επόπτευε κατασκευαστικά η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ), η οποία συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Το πρώτο µεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του φράγµατος του Μαραθώνα, η οποία ξεκίνησε το 1926 και ολοκληρώθηκε το Αργότερα, λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης του πληθυσµού της Αθήνας χρησιµοποιήθηκαν τα νερά της Υλίκης και τελικά έγινε ένα νέο τεχνικό έργο στον ποταµό Μόρνο το 1979, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση της πόλης. Ένα άλλο µεγάλο έργο που ενισχύει την υδροδότηση της Αθήνας είναι η εκτροπή του ποταµού Ευήνου προς τον ταµιευτήρα του Μόρνου, µε την κατασκευή φράγµατος και σήραγγας. Η έναρξη των εργασιών στον Εύηνο έγινε το 1992 και ολοκληρώθηκε το ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία αυτή, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σκοπό έχει τη δηµιουργία συστήµατος ψηφιακών πληροφοριών µε τη µορφή VCD, για τα ελληνικά φράγµατα της ΕΗ, της ΕΥ ΑΠ, του ΥΠΕΧΩ Ε και του Υπουργείου Γεωργίας που έχουν ήδη κατασκευασθεί και των οποίων οι ταµιευτήρες διαθέτουν χωρητικότητα µεγαλύτερη από m 3. Η γνώση που προσφέρει η βάση έχει µεγάλη σηµασία, γιατί: Η διαρκώς αυξανόµενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας σηµατοδοτεί την έλευση µίας νέας εποχής µε κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισµού της πληροφορίας και την 5

12 ανανέωση της γνώσης µε ταχείς ρυθµούς. ηµιουργούνται έτσι αυξηµένες απαιτήσεις διαρκούς ενηµέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. Με την έννοια «διαχείριση πληροφορίας» εννοούµε την αναζήτηση, ταξινόµηση, οργάνωση, κατανόηση, παρουσίαση,αναπαράσταση, ανάλυση, σύνθεση. Παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα τεχνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των φραγµάτων, όπως επίσης και τον σκοπό κατασκευή τους, µε χρήση ψηφιακών συστηµάτων και πολυµέσων (multimedia). Συνεπώς, είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση στις πληροφορίες. Είναι δυνατή η προστασία των στοιχείων από απώλειες που παρουσιάζονται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς και η άντληση πληροφοριών από κάθε ενδιαφερόµενο. ηµιουργείται υποδοµή που στο µέλλον µπορεί να επεκταθεί µε την προσθήκη νέων ταµιευτήρων, αλλά και µε τη συµπλήρωση όσων στοιχείων δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 6

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται η σκοπιµότητα κατασκευής των φραγµάτων και οι κατηγορίες τους. Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων ταµιευτήρων και των αντίστοιχων ποταµών. Τέλος δίνονται επεξηγήσεις των πεδίων των στοιχείων εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων. 2.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Η υδρόσφαιρα αποτελείται από το σύνολο των νερών των ωκεανών, θαλασσών, λιµνών, ποταµών, παγετώνων, του εδάφους και της ατµόσφαιρας. Από τη συνολική ποσότητα νερού των 1,4 x10 9 κυβικών µέτρων, το 96,5 % αποτελεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς, το 1,8% αποτελεί τους παγετώνες και το υπόλοιπο είναι το ποσοστό το οποίο µπορεί να έχει χρήση. ραστηριότητες για την εκµετάλλευση των νερών αποτελούν: η ηλεκτροπαραγωγή µε τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το νερό των ποταµών και των θαλασσών, οι µεταφορές, οι οποίες χρησιµοποιούν τα νερά των ποταµών, θαλασσών και λιµνών για τη µετακίνηση πλοίων και ξυλείας, οι βελτιώσεις της γης, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αρδεύσεις, τις αποστραγγίσεις περιοχών και τη µετατροπή σε καλλιεργήσιµη γη των ξηρών περιοχών, οι αστικές και βιοµηχανικές χρήσεις νερού, οι οποίες περιλαµβάνουν την οικιακή και κοινοτική ύδρευση, βιοµηχανική χρήση, επεξεργασία νερού και αποχετεύσεις, οι εµπορικές χρήσεις του νερού, οι οποίες περιλαµβάνουν ιχθυοκαλλιέργειες, καλλιέργειες φυκιών, αλιεία ψαριών και αναζήτηση γούνας, παραγωγή αλατιού, επεξεργασία ορυκτών και ψύξη µηχανηµάτων. Η χρησιµοποίηση του νερού από ποταµούς, λίµνες και υπόγεια νερά µπορεί να είναι καταναλωτική, όπως η ύδρευση και η άρδευση, στις οποίες το νερό δεν επιστρέφει στην αρχική του θέση, ή µη καταναλωτική, όπως η υδροηλεκτρική παραγωγή, αλιεία και ναυσιπλοΐα, στις οποίες το νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί περισσότερες από µία φορά. Συνδυασµός της καταναλωτικής και της απλής χρησιµοποίησης του νερού δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάντοτε. Οι καταναλωτικές χρήσεις του νερού είναι µερικές φορές µεγαλύτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες νερού, οπότε γίνεται µεταφορά νερού από περιοχές µε άφθονες 7

14 διαθέσιµες ποσότητες νερού σε περιοχές µε ανεπαρκείς ποσότητες νερού. Οι υδραυλικές κατασκευές έχουν σκοπό τον έλεγχο των νερών, έτσι ώστε να προκύψει η βέλτιστη χρησιµοποίησή τους. Με τις υδραυλικές κατασκευές µετατρέπεται η φυσική ροή των νερών του ποταµού σε ρυθµιζόµενη ροή, η οποία προσαρµόζεται σε χρήσεις προσοδοφόρες για την εθνική οικονοµία κάθε χώρας, σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρησιµοποίηση του νερού µε την αποθήκευσή του σε ταµιευτήρες και µε τη ρύθµιση της παροχής του ανάλογα µε την ποιότητα η οποία απαιτείται για τη χρησιµοποίησή του. Οι υδραυλικές κατασκευές, ανάλογα µε τη θέση των νερών για τα οποία κατασκευάσθηκαν, διακρίνονται σε κατασκευές στους ποταµούς, στις λίµνες και στις ακτές. Ανάλογα µε την επίπτωση των κατασκευών στη ροή του ποταµού, οι υδραυλικές κατασκευές διακρίνονται σε έργα ανάσχεσης εγκιβωτισµού και σε έργα µεταφοράς. Τα έργα ανάσχεσης περιλαµβάνουν τα φράγµατα, τα οποία δηµιουργούν διακοπή της ροής και εποµένως τον σχηµατισµό ενός ταµιευτήρα ανάντη του φράγµατος, µε στάθµη νερού υψηλότερη από τη στάθµη νερού κατάντη του φράγµατος. Ακόµη, περιλαµβάνουν εκτός από το κύριο φράγµα, βοηθητικά φράγµατα ή αναχώµατα, τοίχους αντιστήριξης πρανών και προστασία πρανών µε διάφορα υλικά. Τα έργα µεταφοράς περιλαµβάνουν διώρυγες µεταφοράς νερού, οχετούς στην επιφάνεια του εδάφους και υπόγειες σήραγγες. Ο σκοπός κατασκευής των έργων αυτών είναι η τροφοδότηση στροβίλων υδροηλεκτρικού σταθµού, αρδεύσεις καλλιεργήσιµων εκτάσεων, µεταφορά νερού σε άνυδρες περιοχές και προµήθεια νερού για αστική και βιοµηχανική χρήση. 2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Φράγµα είναι τεχνικό έργο που κατασκευάζεται στην κοίτη ενός φυσικού υδατορεύµατος για να ανακόψει τη ροή, µε σκοπό την αποθήκευση του νερού για µελλοντική χρησιµοποίησή του. Η έκταση γης στην οποία αποθηκεύεται το νερό και βρίσκεται στα ανάντη του φράγµατος, ονοµάζεται ταµιευτήρας. Σκοπός της κατασκευής ενός φράγµατος µπορεί να είναι: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Η άρδευση καλλιεργούµενων εδαφών Η ύδρευση πόλεων, οικισµών ή βιοµηχανικών µονάδων 8

15 Η διαµόρφωση πλωτών διωρύγων Η ρύθµιση της παροχής φυσικών ρευµάτων (ποταµών) Τα φράγµατα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε την κατασκευή τους, τη λειτουργία τους και τη σκοπιµότητά τους. Από κατασκευαστική πλευρά κατατάσσονται σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα: ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Άκαµπτα Εύκαµπτα Κατακλινόµενα Κατακόρυφα ανυψούµενα Βαρύτητας Χωµάτινα ιάκενα Λιθόρριπτα Τοξωτά Ανάλογα µε τη λειτουργία διακρίνονται σε φράγµατα ανύψωσης της στάθµης, φράγµατα αποθήκευσης και φράγµατα παροχέτευσης. Ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο γίνονται, χαρακτηρίζονται ως φράγµατα για άρδευση, για ύδρευση, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Στην εργασία έγινε ταξινόµηση των φραγµάτων ανάλογα µε το ύψος τους σε µικρά (ύψους < 15 m), σε φράγµατα µέσου ύψους (< 50 m) και µεγάλα (ύψος > 50 m) φράγµατα. 2.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Στην ενότητα αυτή κατηγοριοποιούνται οι υπό εξεταζόµενοι ταµιευτήρες σύµφωνα µε τον ποταµό στην κοίτη του οποίου έχει κατασκευαστεί το αντίστοιχο φράγµα και παράλληλα γίνεται σύντοµη περιγραφή του ποταµού. Επίσης, περιγράφονται ο υδροβιότοπος του Άγρα και η λιµνοδεξαµενή Τάκα Αρκαδίας. 9

16 Αχελώος: Ο Αχελώος είναι ένας ποταµός που από αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία προκύπτει ότι λατρευόταν ως Θεός από τους κατοίκους των περιοχών που διέσχιζε. Οι παλαιότερες γνωστές παραστάσεις του θεού Αχελώου χρονολογούνται µόλις τον 7ο αιώνα π.χ. Η επικρατέστερη ερµηνεία του ονόµατος του προκύπτει από το πρώτο συνδετικό της ρίζας «αχ» ή «αχα» (λατινικό aqua) που σηµαίνει νερό και το συγκριτικό επίθετο «λώων» που έχει και την έννοια του ποσοτικά µεγαλύτερου. Μαζί δηλώνουν έναν πολύνερο ποταµό. Ο Αχελώος, δεύτερος σε µήκος ελληνικός ποταµός µετά τον Αλιάκµονα, πηγάζει από το όρος Λάκµος της οροσειράς της Πίνδου, στην περιοχή του Μετσόβου και ρέει σε ένα από τα πιο σηµαντικά υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Η λεκάνη απορροής του έχει συνολική έκταση km 2 και µέγιστο υψόµετρο m. Ονοµάζεται και Ασπροπόταµος, επειδή η τυρβώδης ροή του νερού δηµιουργούσε άσπρους αφρούς ή κατ άλλους επειδή η κοίτη του σε πολλά σηµεία παρουσιάζεται κάτασπρη. Είναι ένας από τους µεγαλύτερους ποταµούς της Ελλάδας, µε διαδροµή εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ποτάµια οικοσυστήµατα της χώρας. Παράλληλα είναι ο σπουδαιότερος ποταµός από πλευράς υδροηλεκτρικής παραγωγής και αρκετά σηµαντικός από πλευράς γεωργικής αξιοποίησης για την ευρύτερη περιοχή της υτικής Στερεάς Ελλάδας. Αρχικά ρέει στα δυτικά της Θεσσαλίας µε κατεύθυνση προς νότο και στη συνέχεια, εισέρχεται στη Στερεά Ελλάδα και διαγράφει, για αρκετό διάστηµα, τα σύνορα Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Στην περιοχή αυτή εµπλουτίζεται µε νερά της Πίνδου από τους διάφορους παραποτάµους του, κυριότεροι των οποίων είναι ο Αγραφιώτης ή Αγραφιώτικος, ο Μέγδοβας ή Ταυρωπός και ο Τρικεριώτης. Συνεχίζοντας την πορεία του προς νότο, συναντά τους παραποτάµους Μπιζάκο ή Ίναχο µεταξύ των ορεινών όγκων του Βάλτου και του µακρυνόρους και κατόπιν το Μεγάλο ρέµα και το Ρύακα. Στο ύψος του Αγρινίου σχηµατίζει ένα διπλό µαιανδρισµό και στρέφεται δυτικά προς την Αιτωλική λεκάνη. Από το σηµείο αυτό, ακολουθεί πάλι νότια κατεύθυνση και εµπλουτίζεται µε τα πλεονάζοντα νερά των λιµνών Οζερού, Λυσιµαχείας και Τριχωνίδας. Στη συνέχεια, ρέοντας µέσα από µια πλατιά πλέον κοίτη, στρέφεται δυτικά στην περιοχή του Νεοχωρίου και τελικά εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, νότια των Εχινάδων νήσων. Τα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί στον Αχελώο είναι τα εξής: του Στράτου, των Κρεµαστών, του Καστρακίου, του Ταυρωπού, της Μεσοχώρας και της Συκιάς. 10

17 Ταυρωπός: Επειδή ο ποταµός Ταυρωπός ή Μέγδοβας ενώνεται µε τον Αχελώο και υπολογίζεται σαν ένας παραπόταµός του, η τεχνητή λίµνη Ταυρωπού, «χρεώνεται» στον Αχελώο. Είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος παραπόταµος του Αχελώου, παρά τα φράγµατα, (Κρεµαστών και Ταυρωπού), που κατασκευάστηκαν αργότερα από τη ΕΗ και µειώνουν τη διαδροµή του. Είναι το µοναδικό ποτάµι που αποτολµά µια εγκάρσια τοµή στην Πίνδο. Έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση και σχηµατίζει πολλές καµπυλότητες, στις οποίες οφείλεται και το αρχαίο του όνοµα Κάµπυλος. έχεται τα νερά των χειµάρρων: Μπεσιώτη, Φουρνιώτικου, Μαγγανά, Γαβρενίτη, Αρωνιάδας και Φραγκίστας. Αλιάκµονας: Το όνοµα Αλιάκµονας είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το ακµών (αµόνι). Σύµφωνα µε την Ελληνική Μυθολογία ο Αλιάκµονας ήταν ένας από τους ποτάµιους θεούς, που είχε γεννηθεί από τον Ωκεανό και την Τηθύ. Ο Ωκεανός ήταν ένας τεράστιος ποταµός που περιέβαλλε τη γη από παντού. Η δε Τηθύς ήταν µία από τις Τιτανίδες, κόρη του Ουρανού και της Γης. Υπάρχει και άλλη εκδοχή κατά την οποία πατέρας του Αλιάκµονα ήταν ο βασιλιάς της Θράκης, ο Παλαιστίνος και µητέρα του η Πιερίδα, που ήταν µία από τις εννιά θνητές κόρες του βασιλιά της Πιερίας, Πίερου και της Ευδίππης. Ο Παλαιστίνος αγαπούσε πολύ το γιο του, τον Αλιάκµονα. Όταν έµαθε το φόνο του (Αλιάκµονα) σε κάποια µάχη, έπεσε στον ποταµό Κονασό που µετονοµάστηκε Παλαιστίνος (σήµερα Στρυµόνας). Ακόµα, υπάρχει µια αρχαία παράδοση που λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκµονα, άλλαζαν χρώµα και γίνονταν λευκά. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από µια καταγραφή του Λατίνου συγγραφέα Πλίνιου (23-79 µ.χ.), που µεταφρασµένη από τα λατινικά, λέει: "Ωσαύτως εν Μακεδονία, όσοι θέλουσι να έχωσι πρόβατα λευκά άγουσιν εις τον Αλιάκµονα, όσοι δε µέλανα εις τον Αξιόν". Ακόµα, ο Αλιάκµονας συνδέθηκε µε τις επαναστάσεις στη Μακεδονία(1821), όπως µε το Μακεδονικό Αγώνα ( ), την απελευθέρωση της Βέροιας (1912) από τον τουρκικό ζυγό, και µε την αντίσταση ( ) κατά των δυνάµεων κατοχής (Γερµανών - Ιταλών). Πριν γίνει το φράγµα της εκτροπής του, κοντά στην Αγία Βαρβάρα (χωριό), στα µέσα της δεκαετίας του 1950, δεν είχε σταθερή (πεδινή) κοίτη. Συχνά πληµµύριζε και σχηµάτιζε εκτεταµένα έλη. Νωπή παραµένει στη µνήµη των παλιότερων κατοίκων της περιοχής (Βέροιας, Αλεξάνδρειας) η καταστρεπτική του µανία κατά το εκέµβριο του Ο Αλιάκµονας είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της Ελλάδας, µε µήκος 297 km και µέση ετήσια απορροή 2,03 * 10 9 m 3. ιαρρέει τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκβάλλει στο 11

18 Θερµαϊκό κόλπο, κοντά στην παραλία της νέας Αγαθούπολης. Η λεκάνη απορροής του φθάνει τα km 2. αµασµένος πλέον, εδώ και δεκαετίες, µε φράγµατα και µε διάφορα εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδεύει, µε τα καθαρά νερά του, το σύνολο σχεδόν του ηµαθιώτικου κάµπου. Ακόµα, µετά υδροηλεκτρικά έργα που έγιναν στις κοίτες του, έχει καταστεί ένας οικονοµικός συντελεστής της χώρας µας. Υπολογίζεται, ότι µε την ολοκλήρωση και των τελευταίων προγραµµατισµένων έργων, τα νερά του Αλιάκµονα θα αρδεύουν στρέµµατα. Τα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί στον Αλιάκµονα είναι τα εξής: της Σφηκιάς, του Πολυφύτου, των Ασωµάτων και της Αγίας Βαρβάρας. Άραχθος: Ο Άραχθος έχει µήκος 143 km και εκβάλλει στον Αµβρακικό κόλπο. Πρόκειται για τον ποταµό που περιβάλλει την Άρτα και περνά κάτω από το θρυλικό γεφύρι της. Οι πηγές του και οι πηγές των παραποτάµων του, (Μετσοβίτικου, Ζαγορίτικου, Βάρδα και άλλων) ξεκινούν από τα όρη Λάκµος, Μιτσικέλι, Μαυροβούνι, και βέβαια, από την οροσειρά των Τζουµέρκων. Στην εθνική οδό Αγρινίου Άρτας, τρία χιλιόµετρα πριν την Άρτα, υπάρχει µια διασταύρωση προς το υδροηλεκτρικό έργο Πουρναρίου Ι. Το χωµάτινο φράγµα είναι πολύ εντυπωσιακό από τα κατάντη. Μετά το έργο του Πουρναρίου Ι, ολοκληρώθηκε το 1997 και το φράγµα και ο σταθµός του Πουρναρίου ΙΙ, για αναρρύθµιση των εκροών του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι. Τα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί στον Άραχθο είναι τα εξής: του Πουρναρίου Ι και του Πουρναρίου ΙΙ. Λούρος: Ο ποταµός Λούρος έχει µήκος 75 km και εκβάλλει στον Αµβρακικό κόλπο, όπως και ο Άραχθος. Κυλάει παράλληλα µε τον Άραχθο και οι πηγές του βρίσκονται κοντά στο βουνό Τόµαρος. Μετά τη Φιλιππιάδα ο δρόµος προς Γιάννενα κινείται παράλληλα µε τον ποταµό Λούρο. Μετά δέκα χιλιόµετρα διαδροµής, συναντάται δίπλα στο δρόµο το µικρό φράγµα του Λούρου, ένα από τα παλαιότερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα. Απέχει από την Αθήνα περίπου 420 km. Η λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα έχει έκταση 319 km 2. 12

19 Λάδωνας: Και η Πελοπόννησος δεν είναι απούσα από τον υδροηλεκτρικό προγραµµατισµό της ΕΗ. Το 1950 άρχισε η κατασκευή του φράγµατος του Λάδωνα, στον οµώνυµο ποταµό, στη θέση Πήδηµα, κοντά στο χωριό Τρόπαια Αρκαδίας. Ο Λάδωνας είναι ένας από τους παραπόταµους του Αλφειού και οι κύριες πηγές εντοπίζονται στα Αροάνια όρη (όρη Χελµός). Η θέση κατασκευής βρίσκεται 22 km ανάντη της συµβολής του Λάδωνα µε τον Αλφειό, περίπου 280 km από την Αθήνα. Το έργο τελείωσε και εντάχθηκε στο διασυνδεδεµένο δίκτυο τον Ιανουάριο του Είχε ενταχθεί, όπως και το έργο του Άγρα, στην Έδεσσα, στις πολεµικές επανορθώσεις της Ιταλίας προς τη χώρα µας. Η λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα έχει έκταση 749 km 2. Πλούσιες είναι οι αναφορές της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας στον Λάδωνα που χαρακτηρίζεται σαν ένα από τα µυθικά ποτάµια της Αρχαίας Ελλάδας. Ένας από τους κορυφαίους σχετικούς µύθους είναι αυτός του τραγοπόδαρου θεού Πάνα και της νύµφης Σύριγγας. Ο Πάνας περιφερόταν συχνά στην περιοχή του Λάδωνα. Οταν είδε εκεί την ωραία νύµφη άρχισε να την κυνηγά και την πλησίασε. Τότε αυτή εξαντληµένη, έφτασε στις όχθες του ποταµού και παρακάλεσε τον Λάδωνα να την βοηθήσει. Εκείνος, µόλις είδε τον Πάνα να την πλησιάζει, την µεταµόρφωσε σε καλαµιά. Τότε ο Πάνας έκοψε µερικά καλάµια, τα ένωσε µεταξύ τους και σχηµάτισε το δικό του χαρακτηριστικό σε µορφή και ήχο µουσικό όργανο που ονοµάστηκε σύριγγα. Εδώ επίσης λουζόταν η θεά ήµητρα και εδώ κυνηγούσε η θεά του κυνηγίου Άρτεµις. Εδώ διαδραµατίστηκε ο µύθος του Λεύκιππου που ντύθηκε γυναίκα, για να βρίσκεται κοντά στη αγαπηµένη του νύµφη άφνη, πράξη που πλήρωσε µε την ζωή του, όταν αποκαλύφτηκε. Κοντά στην κοίτη του, στα όµορφα δάση του Σόρωνα - που πιο πάνω ονοµάζονται και Αφροδίσια όρη - η Αφροδίτη συναντιόταν µε τον παράνοµο εραστή της θεό Άρη. Τέλος στον Λάδωνα έπιασε το ελάφι ο Ηρακλής µετά από επιτυχή καταδίωξη και εδώ ο θεός Απόλλωνας ερωτεύτηκε την κόρη του Λάδωνα άφνη. Τα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί στον Λάδωνα είναι το φράγµα του Λάδωνα. Νέστος: Ο ποταµός Νέστος είναι ένας από τους σηµαντικότερους ποταµούς της Ελλάδας. Οι πηγές του βρίσκονται στ Ο ποταµός Νέστος είναι ένας από τους σηµαντικότερους ποταµούς της Ελλάδας. Οι πηγές του βρίσκονται στο όρος Ρήλα (2.716 m) στην νότια Βουλγαρία, µεταξύ των οροσειρών Αίµου και Ροδόπης. Εκεί ο Νέστος ονοµάζεται Mesta. Το συνολικό του µήκος είναι 234 Km, από τα οποία τα 140 Km περίπου βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Η συνολική λεκάνη απορροής µέχρι τις εκβολές υπολογίζεται περίπου σε Km 2, από τα οποία Km 2 βρίσκονται σε βουλγαρικό έδαφος. Η µέση ετήσια παροχή του ποταµού είναι 58 κυβικά 13

20 µέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ η µέση ετήσια απορροή του ξεπερνά τα 1800 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερό. Ο Νέστος αποτελεί το φυσικό όριο µεταξύ Μακεδονίας και Θράκης. Η ροή του ποταµού, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι τις εκβολές, στο Θρακικό πέλαγος, δηµιούργησε ένα πλήθος από διαφορετικούς βιότοπους που φιλοξενούν πληθώρα ειδών χλωρίδας και πανίδας όπου όµοιούς του δεν συναντά κανείς πουθενά στην Ευρώπη, ούτε σε ποσότητα αλλά ούτε και σε έκταση. Ένας απο τους ποταµούς µε τα νερά τα "γοργοστρόβιλα" που γέννησαν η Τηθύς και ο Ωκεανός, µας λέει ο Ησίοδος στη"θεογονία" του, ήταν και ο Nέσσος, θεός της Θράκης και πατέρας της Καλλιρρόης. Ο Νέστος του Θουκυκίδη, του Ηρόδοτου, του Στράβωνα και του Παυσανία, που εδώ τα νερά του κρύβονται κάτω απο παχιά οµίχλη, έγινε Μestus για τους Ρωµαίους και σαν Μέστος αναφέρεται απο την Άννα την Κοµνηνή στην "Αλεξιάδα" (11ος αιώνας). Αργότερα εµφανίστηκε η Σλαβική θηλυκή µορφή Μέστα, που έδωσε το όνοµά της στο βουλγαρικό τµήµα του ποταµού. Οι πηγές του αναβλύζουν από τα βουνά της περιοχής Ρίλα στη Βουλγαρία. Ξεκινώντας από την γενέτειρά του, ο ποταµός ενώνεται στην Ελλάδα µε τη θάλασσα, φυσικό όριο µεταξύ Μακεδονίας και Θράκης. διασχίζει βαθιές κοιλάδες και φαράγγια στα βουνά µεταξύ Ορβήλου και Ροδόπης περνώντας τα µεγαλόπρεπα του Τέµπη από τη Σταυρούπολη έως τους Τοξότες, ξεχύνεται στην πεδιάδα κατ' ευθείαν στη θάλασσα, χωρίς µαιανδρισµούς, απέναντι στη Θάσο. εξιά και αριστερά των όχθων του από τους Τοξότες έως τη θάλασσα σε µήκος 27 και πλάτος 3-7 Km, ζωογονούσε µε τα νερά το ωραιότερο και πολυτιµότερο υδροχαρές δάσος της Ευρώπης, το Κοτζά - Ορµάν (µε έκταση στρέµµατα περίπου), που στην τουρκική γλώσσα σηµαίνει µεγάλο θρυλικό δάσος. Το συνολικό του µήκος είναι 234 Km από τα οποία µόνο τα 130 Km είναι σε ελληνικό έδαφος. Χάρη στα ειδικά έργα που έχουν γίνει, ο Νέστος ποτίζει τις γύρω πεδιάδες, αποκτώντας έτσι µεγάλη οικονοµική σηµασία. ηµιουργός µέγας ο ποταµός Νέστος εδώ και χιλιάδες χρόνια ανοίγει το διάβα του ανάµεσα σε τροµερά βουνά προσφέροντας νερό στη γη, στα φυτά, στα ζώα, στον άνθρωπο. Υπήρξε η κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη πολιτισµών από τους προϊστορικούς ακόµα χρόνους. Κοντά του εξελίχθηκαν πολλές θρακιώτικες πόλεις. 14

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Ελληνικής

Επισκόπηση της Ελληνικής HYDRO 2006 Porto Carras, 25-27.09.2006 Μεγιστοποιώντας τα Οφέλη της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση της Ελληνικής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Aβραάμ Mιζάν, Γενικός ιευθυντής ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων. Αυτού του τύπου μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΤΥΠΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ

Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ Γεώργιος Λέρης Διευθυντής Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθμών Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ σήμερα - Συγκρότημα Αχελώου (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ H ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Ιωάννης Αργυράκης Διευθυντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 1951 Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση πληµµυρών Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com Διάρθρωση ρ παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο 62/2423

Ερευνητικό Έργο 62/2423 Ερευνητικό Έργο 62/2423 «Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης ενέργειας μέσω άντλησης σε περιοχές τουελληνικούδιασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας» Χρηματοδότης: Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005)

Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005) Γεώργιος Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υδροϊσχύς λέγεται η ισχύς που παράγεται κατά την πτώση νερού ορισμένης παροχής από ορισμένο ύψος. Το φαινόμενο αυτό λέγεται υδατόπτωση. Η ισχύς μιας υδατόπτωσης δίνεται από τη σχέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τον Ιούνιο του 1984 η ΔΕΗ υποβάλλει μελέτη για το έργο, σύμφωνα με την οποία σχηματοποιείται σε γενικές γραμμές η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 21 Μαρτίου 2016, Περισσός Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα FUSEGATES: Θυροφράγµατα Ασφαλείας Σύστηµα αντιµετώπισης των αιχµών των πληµµυρών, µε παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας ή ταπείνωση της ανώτατης στάθµης πληµµύρας του ταµιευτήρα υνατότητες και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι).

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι). Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Τα κυριότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νομού Ιωαννίνων είναι οι ψηλές επιμήκεις οροσειρές και οι στενές κοιλάδες. Το συγκεκριμένο μορφολογικό ανάγλυφο οφείλεται αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 3 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Σ. ΡΩΤΗ Τομεάρχης Κλάδου Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Case studies Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Ποτάμι είναι το ρεύμα γλυκού νερού που κινείται από τα ψηλότερα (πηγές) προς τα χαμηλότερα μέρη της επιφάνειας της Γης (πεδινά) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ 1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τους ΥΗΣ, τα σημαντικά αυτά έργα πολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου 1 Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου Σεβασμιότατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΗΕ Ι. Θανόπουλος ΕΗ Α.Ε.. / νση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τυπική διάταξη ενός Μικρού ΥΗΕ EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION Belgium Υπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τ1ΤΑΟΣ:ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN

Τ1ΤΑΟΣ:ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ1ΤΑΟΣ:ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΕΥΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2921 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3183 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ10Σ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ -. 1. :(ΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας

ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Υδροδυναμικού & η Τεχνογνωσία της ΕΗ Α.Ε. Γιώργος Τριανταφύλλης, ιευθυντής ημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΤΜΗΜΑ Β4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.-ΟΡΙΣΜΟΣ 2.-ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 3.-ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ α) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ β) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 ( υνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας) Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Υδροσύστηµα Αώου Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Ιούνιος 2014 Θέση Υδροσυστήµατος Πηγή:ΛεονταρίτηςΑ.., Υδρολογική Ανάλυση και ιερεύνηση Υδροσυστήµατος Αώου- Βοϊδοµάτη Υδροσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΕΛΩΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚAΙ Κ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚAΙ Κ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚAΙ Κ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ομάδα μαθητών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α Λυκείου Εκπαιδευτικοί : Κωνσταντός Χρήστος (ΠΕ04.01) Οικονόμου Φλώρα (ΠΕ06) Παπάντου Λουίζα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Σπουδαστές: 1. Άγγελος Γεωργίτσης 2. Αναστάσιος Σίννης Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Πόπη Π. Θεοδωράκου-Βαρελίδου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα;

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα; 1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν τεράστιο. Η Αθήνα υπέφερε από το μαρτύριο της λειψυδρίας. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Β Τετραμήνου 2013 ( Ομάδα 3 ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια

Ερευνητική εργασία Β Τετραμήνου 2013 ( Ομάδα 3 ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια Ερευνητική εργασία Β Τετραμήνου 2013 ( Ομάδα 3 ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια Συμμετέχοντες μαθητές: Αλέξανδρος Ξενόπουλος Κώστας Παπανδρέου Γιάννης Σκομβούλης Στέφανος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Ν. Π. Μαυρονικολάου Πολιτικός Μηχανικός, ΥΔΡΕΤΜΕ 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων Εισαγωγικά Τοποθεσία Το φράγμα τοποθετείται στον π. Πηνειό παρά τον ομώνυμο οικισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος Γιώργος Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Διαπίστωση:Απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ PROJECT ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ PROJECT ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ PROJECT 2014-15 ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κατανομή του νερού στη φύση Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό.

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή λίμνη Πουρναρίου

Τεχνητή λίμνη Πουρναρίου Τεχνητή λίμνη Πουρναρίου Κείμενο-φωτό: Παναγιώτης Κρητικάκος Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου του 2011 οργανώθηκε εξερευνητική επίσκεψη στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, ως μέρος του προγράμματος Άδηλα Ύδατα. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Ανδρέας Ευστρατιάδης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η κατάρτιση Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί απαίτηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως προστατευόμενες περιοχές ορίζονται αυτές που βάσει διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Εργασία ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Εργασία ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τα μεσογειακά συστήματα (πεύκα, έλατα, θάμνους εύφλεκτους). Τα ορεινά δάση συχνά καίγονται γιατί έχουμε μεγάλη ξηρασία, συσσώρευση ξηρών και πεσμένων φύλων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ (σε kwh) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας Τμήμα Ηπείρου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-21 Μαρτίου 2009 Σχετικά με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε : 100

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ σε μέτρα. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ σε μέτρα ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ. ΜΗΚΟΣ σε χμ.

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ σε μέτρα. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ σε μέτρα ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ. ΜΗΚΟΣ σε χμ. ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΣ σε χμ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ σε μέτρα ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ σε μέτρα ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Αλιάκμονας 297 300 2 Αχελώος 220 200 3 Πηνειός (Θεσσαλίας) 205 300 1,90 (22/04/56) 3,10 (12/10/59)

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων Ι. Αργυράκης Δ.ντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκομονάστηρο Ζαράκα - Λίμνη Στυμφαλία Λίμνη Δόξα

Φραγκομονάστηρο Ζαράκα - Λίμνη Στυμφαλία Λίμνη Δόξα Φραγκομονάστηρο Ζαράκα - Λίμνη Στυμφαλία Λίμνη Δόξα by Πρίμπας Γεώργιος Γιώργος Πρίμπας Τα ερείπια του φραγκομονάστηρου Ζαράκα (ή Ζαρακά), βρίσκονται δίπλα στο χωριό Κιόνια, στο νομό Κορινθίας, λίγες εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα μέλη της ομάδας μας:παπαδόπουλος Σάββας Σταθάτος Γιάννης Τσαπάρας Χρήστος Τριανταφύλλου Δημήτρης Χάλαρης Στέλιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Το νερό στη φύση 3. Νερό και άνθρωπος 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές

Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές Λίμνη Κερκίνη Το πρόβλημα της λίμνης Κερκίνης εντοπίζεται στο νερό, στη διαχείριση του νερού. Η μεγάλη διακύμανση της στάθμης του νερού επηρεάζει διάφορα σπάνια είδη που

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Α Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικό έργο Γλαύκου

Υδροηλεκτρικό έργο Γλαύκου Υδροηλεκτρικό έργο Γλαύκου Ιστορικό Το υδροηλεκτρικό έργο του Γλαύκου κατασκευάστηκε την περίοδο 1922 1926 από τη δηµοτική επιχείρηση Γλαύκος και είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Το έργο προοριζόταν για την

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Ελληνικοί Ορυκτοί Άνθρακες Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Κοιτασματολογία του λιγνίτη Η έρευνα των λιγνιτών στην Ελλάδα Αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Περιβαλλοντική ομάδα σχ. έτος 2015-2016 Υπεύθυνοι καθηγητές: o Λινάρδος Νικόλαος o Αθανασόπουλος Λάμπρος o Διαμαντής Παντελής o Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα