1.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 1.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στη Διοικητική Επιστήμη και στην Πληροφορική είναι η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της γνώσης, στην υλοποίηση κάθε στρατηγικού οράματος. Εξαιτίας αυτής της ποιοτικής μεταστροφής μια σειρά από ενδιαφέρουσες επιστημονικές περιοχές έχουν αναδυθεί, με σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση του τρόπου που οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν και επιτυγχάνουν μετρήσιμους στόχους. Μια από τις πιο σημαντικές είναι η Διαχείριση της Γνώσης. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προβληματισμού σε σχέση με την κεφαλαιώδη σημασία της Διαχείρισης της Γνώσης αλλά και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εγκαθίδρυση μηχανισμών μάθησης και αποδοτικότητας στους σύγχρονους επιχειρηματικούς οργανισμούς. Το ζητούμενο είναι να αναδείξουμε πως η γνώση και η διαχείρισή της αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας. Η προσέγγιση των θεμάτων υπό το διεπιστημονικό πρίσμα της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής δημιουργεί μια δυναμική συνέργια: Οι Θεωρίες και τα υποδείγματα της διαχείρισης της γνώσης προεκτείνονται στην πρακτική τους διάσταση με αναλυτική παρουσίαση Εργαλείων και Τεχνολογιών που υποστηρίζουν Στρατηγικά Πλάνα Διαχείρισης Γνώσης. Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές υποστηρίζουν πως οι επόμενες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής σχετίζονται με τη δημιουργία μιας αδιάλειπτης επιχειρηματικής ευφυΐας (Ubiquitous Business Intelligence). Στις επιμέρους ενότητες του μαθήματος αυτού το παραπάνω ορόσημο γίνεται αντικείμενο συστηματικής προσέγγισης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων και σκέψης στους σπουδαστές, με απώτερο σκοπό την σε βάθος κατανόηση του state of the art τόσο στην Θεωρία όσο και στην Επιχειρηματική Πρακτική. Με ιδιαίτερη έμφαση στην διαρκώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο της Διαχείρισης της Γνώσης, ο σχεδιασμός του μαθήματος είναι σαφώς προσανατολισμένος στην παρουσίαση της ερευνητικής ατζέντας της Διαχείρισης της Γνώσης αλλά και των σημαντικών της κεφαλαίων. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του μαθήματος βασίζεται σε ένα τρίπτυχο συμπληρωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων: Παρουσίαση της Βιβλιογραφίας και Αρθρογραφίας της Διαχείρισης της Γνώσης όπως συνοψίζεται στο ερευνητικό και εκδοτικό έργο πλήθους διεθνών αναγνωρισμένων επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών του πεδίου Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης σε ομάδες, με ιδιαίτερη αναφορά σε επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον Εκπόνηση Εργασιών, με βάση τα επιστημονικά πρότυπα. Βασική απαίτηση η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε επιλεγμένα ερευνητικά θέματα της Διαχείρισης της Γνώσης, η αποτύπωση ερευνητικών μοντέλων, η συλλογή εμπειρικών δεδομένων σε σχέση με ελληνικές επιχειρήσεις, και η συναγωγή συμπερασμάτων για την αξιοποίηση της Διαχείρισης της Γνώσης και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

2 2. ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι: Να παρουσιάσει στους σπουδαστές την εμπεριστατωμένη γνώση σε σχέση με τις Θεωρίες, τις Μεθοδολογίες και τις Τεχνολογίες Διαχείρισης της Γνώσης, μέσα από μια διδακτική προσέγγιση σαφώς εστιασμένη στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών διοικητικών παρεμβάσεων. Να αναπτύξει την κριτική ικανότητα των σπουδαστών σε σχέση με σημαντικές αποφάσεις και διαδικασίες της Διαχείρισης της Γνώσης Να παρουσιάσει και να αναλύσει κριτικά το state of the art, της θεωρίας και της πρακτικής στο πεδίο της Διαχείρισης της Γνώσης, με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων Να αναπτύξει συστηματικά την ομαδική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών του προγράμματος θέτοντας για το σκοπό αυτό ένα πλαίσιο ποιοτικής ερευνητικής συνεργασίας, με σαφώς προσδιορισμένη πρακτική συνεισφορά. Η παράμετρος αυτή αποτυπώνεται πλήρως στην διατύπωση καις τη φιλοσοφία σχεδιασμού των ομαδικών ερευνητικών εργασιών Η κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Γνώσης. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ Διαχείρισης Γνώσης και αποτελεσματικής άσκησης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των πρακτικών εφαρμογών αυτής. Τέλος να προτείνει μια σειρά από μέτρα και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών σε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό δεδομένου ότι η διαχείριση γνώσης οδηγεί στην αλλαγή. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο Επιστημονικός Χώρος της Διαχείρισης της Γνώσης Προσδιορίζεται ένα πλαίσιο ανάλυσης. Το άτομο, η ομάδα και ο οργανισμός συνθέτουν ένα πολύπλοκο πλέγμα αλληλοσυσχετίσεων και δυναμικών ροών. Η γνώση και η μάθηση προτάσσονται ως κρίσιμες μεταβλητές που η διαχείρισή τους συσχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα. Αναλυτική Παρουσίαση της Επιστημονικής Κοινότητας, των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης της Γνώσης. Κριτική Επισκόπηση μεγάλων έργων Διαχείρισης της Γνώσης στα πλαίσια προγραμμάτων όπως FP5, FP6, FP7, Ε content κ.α. Οι προσεγγίσεις της Διαχείρισης της Γνώσης: Θεωρητικά Υποδείγματα Παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα η επιστημονική έρευνα στη Διαχείριση της Γνώσης. Επιχειρείται μια βήμα προς βήμα εκλέπτυνση από γενικές οριοθετήσεις σε συγκεκριμένα μοντέλα, υποδείγματα και θεωρίες. Το εννοιολογικό περιεχόμενο στην ενότητα αυτή είναι πυκνό αλλά αποτελεί την παρακαταθήκη για πολύπλευρη αξιοποίηση στις επόμενες ενότητες. Ο σπουδαστής αντιλαμβάνεται τον τρόπο που οι θεωρητικές αφαιρέσεις γίνονται αφετηρία προβληματισμού και διοικητικών παρεμβάσεων. Και φυσικά το συμπέρασμα αυτονόητο: Ότι καμία μονόπλευρη θεώρηση ή προσέγγιση δεν αποτελεί πανάκεια στην διερεύνηση ενός φαινομένου πόσο μάλλον της διαχείρισης της γνώσης που έχει έντονο κοινωνικό τεχνολογικό χαρακτήρα. Ο τρόπος αξιοποίησης των προτάσεων των διαφόρων επιστημόνων της Διαχείρισης της Γνώσης δεν είναι μονοσήμαντος. Κάθε πρόταση αποτελεί πεδίο προβληματισμού και μέσα από την κριτική θεώρηση της προκύπτουν και άλλες πλευρές.

3 Οι Τεχνολογίες της Διαχείρισης της Γνώσης Εξετάζεται η τεχνολογική διάσταση της διαχείρισης της γνώσης. Αφού γενικά περιγράφονται σχηματικά οι περιοχές της διαχείρισης της γνώσης εν συνεχεία παρουσιάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατηγοριοποίηση ποικίλων τεχνολογιών. Η ροή των προσεγγίσεων αναδεικνύει την ευρύτητα του πεδίου αλλά θέτει και έναν προβληματισμό για το πόσο εύκολα αποδίδεται η ετικέτα προϊόν διαχείρισης της γνώσης σε λύσεις λογισμικού για σκοπούς marketing. Ζητούμενο της ενότητας αυτής η κριτική επισκόπηση των επιμέρους τεχνολογιών της Διαχείρισης της Γνώσης, από τους σπουδαστές έτσι ώστε να είναι σε θέσει να τεκμηριώνουν τεχνικές λύσεις και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων με σύνθεση τεχνολογικών εργαλείων διαχείρισης της γνώσης. Δίκτυα Γνώσης και Κοινότητες Πρακτικής Θίγεται μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της αξιοποίησης της διαχείρισης της γνώσης: Πως δηλαδή θα καταστεί εφικτή η αξιοποίηση των ομαδικών σχηματισμών με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλυφτεί το κρυφό γνωστικό τους δυναμικό. Ύστερα από την παρουσίαση ορισμένων πολύ γνωστών μοντέλων κατηγοριοποίησης ομάδων αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα γνώσης και τις κοινότητες πρακτικής. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα με την παρουσίαση δικτυακών τόπων διαφόρων δικτύων γνώσης ειδικών που αποδεικνύει τη δύναμη της ανταλλαγής γνώσης μέσα από την ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Διαχείριση Γνώσης και Οργανωσιακή Μάθηση Συζητείται η σύγκλιση της Διαχείρισης της Γνώσης και της Οργανωσιακής Μάθησης. Η Οργανωσιακή Μάθηση αποτελεί ένα εκφρασμένο ορόσημο για τις επιδιώξεις ενός οργανισμού. Μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η σύγκλιση της διαχείρισης της γνώσης και της τεχνολογίας αναθεωρεί σημαντικά τις αντιλήψεις για το τι πρακτικά σημαίνει Οργανωσιακή μάθηση. Με την αναφορά σε σημαντικές επιστημονικές εργασίες παρέχεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης. Το κρίσιμο ζητούμενο της ενότητας αυτής είναι να θέσει τον σπουδαστή σε έναν αιτιολογημένο προβληματισμό. Για τον τρόπο με τον οποίο θεωρητικές αφαιρέσεις και γενικόλογες διατυπώσεις μετουσιώνονται σε πρακτικές οδηγίες και μεθοδολογίες αξιοποίησης. Ο τρόπος πολύ συγκεκριμένος: Με την αξιοποίηση ειδικών μεθοδολογικών και τεχνολογικών εργαλείων. Αξιολόγηση Εφαρμογών Διαχείρισης Γνώσης, Επιχειρείται μια σύνθεση της αρθρογραφίας για το θέμα της αξιολόγησης της διαχείρισης της γνώσης από μια τριπλή οπτική γωνία: Αναγνωρίζοντας πως μια εφαρμογή διαχείρισης της γνώσης είναι ένα πληροφοριακό σύστημα στο οποίο οι διακινούμενοι πόροι είναι γνωστικοί και διαθέτει μια εγγενή δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η επιτυχής έκβαση του μαθήματος πραγματοποιείται με την συμμετοχή των σπουδαστών σε μία ομαδική εργασία (40%) και με την τελική εξέταση η οποία αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος. 5. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι εργασίες είναι ομαδικές. Η κάθε εργασία θα περιλαμβάνει 4000 έως 6000 λέξεις και θα παρουσιαστεί ενώπιον ακροατηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών μέσω του προγράμματος PowerPoint.

4 Η δομή της εργασίας θα ακολουθήσει τα πρότυπα εργασιών που παρουσιάζονται στο site του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (size 12,γραμματοσειρά times new roman και line spacing 1,5) αποθηκευμένη σε CD το οποίο θα έχει εξώφυλλο με τα ονόματα των σπουδαστών και το θέμα περιέχει: Την εργασία σε word Την παρουσίαση σας (ppt file) Επίσης η εργασία θα παραδοθεί και σε εκτυπωμένη μορφή.οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν θα είναι διάρκεια 10 λεπτών. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 6.1 Απαραίτητο Βοήθημα Μιλτιάδης Δ. Λύτρας (2003), Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Σελ. 470 o Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Ικουζίρο Νονάκα, Χιροτάκα Τακεούτσι (2003), Η επιχείρηση της γνώσης Η διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση, Επιμέλεια: Μαρία Γιαμαλίδου, Μετάφραση: Δανάη Σαλεπούλα, Λίλιαν Τσέρτου, Επιμέλεια σειράς: Χαρίδημος Κ. Τσούκας, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003, 362 σελ. Nonaka, I., and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York. 6.2 Προτεινόμενα βοηθήματα Choo, C. (1998), The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Create Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions, Oxford University Press, Oxford, UK. Miltiadis D. Lytras, Ambjorn Naeve, Intelligent Learning Infrastructures for Knowledge Intensive Organizations: A Semantic Web Perspective, Έτος Έκδοσης: 2005, Εκδότης: IGI Global, global.com, Αριθμός σελίδων: 432, Κωδικός ISBN: , Πληροφορίες: pub.com/books/details.asp?id=4925 Miltiadis D. Lytras, Ambjorn Naeve, Open Source for Knowledge And Learning Management:Strategies beyond tools, Έτος Έκδοσης: 2007, Εκδότης: IGI Global, global.com, Αριθμός σελίδων: 402, Κωδικός ISBN: ISBN: Πληροφορίες: global.com/books/details.asp?id=6490 Miltiadis D. Lytras, Ambjorn Naeve, Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management:Semantics, Social Networking and New Media to Their Full Potential Έτος Έκδοσης: 2007, Εκδότης: IGI Global, global.com, Αριθμός σελίδων: 324, Κωδικός ISBN: , Πληροφορίες: Miltiadis D. Lytras, Meir Russ, Ronald Maier, Ambjφrn Naeve, Knowledge Management Strategies: A Handbook of Applied Technologies, Έτος Έκδοσης: 2008, Εκδότης: IGI Global, global.com, Αριθμός σελίδων: 390, Κωδικός ISBN: Πληροφορίες: global.com/books/details.asp?id=7788

5 Jorge Cardoso, Miltiadis D. Lytras (Editors), Semantic Web Engineering in the Knowledge Society, Έτος Έκδοσης: 2008, Εκδότης: IGI Global, global.com, Κωδικός ISBN: ), Πληροφορίες: SWEKS/ Πίνακας Περιεχομένων: SWEKS/index.php?file=3 6.3 Επιλεγμένα Άρθρα 1. Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence 2000, Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston. 2. Davenport, Thomas H., De Long, David W. & Beers, Michael C. 1998, 'Successful knowledge management projects', Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, pp Malhotra, Y. (2000). Knowledge Management for e business performance: 4. Binney, D. (2001). The knowledge management spectrum understanding the KM 5. Haldin Herrgard, T. (2000). Difficulties in diffusion of tacit knowledge in 6. Malhotra, Y. (2000). Knowledge Management for e business performance: 7. Binney, D. (2001). The knowledge management spectrum understanding the KM 8. Haldin Herrgard, T. (2000). Difficulties in diffusion of tacit knowledge in 9. Malhotra, Y. (2000). Knowledge Management for e business performance: 10. Binney, D. (2001). The knowledge management spectrum understanding the KM 11. Haldin Herrgard, T. (2000). Difficulties in diffusion of tacit knowledge in 12. Hahn, J. and M. Subramani (2000). A Framework of Knowledge Management Systems: Issues and Challenges for Theory and Practice. 21st Annual International Conference on Information Systems, ICIS 2000, December 10 13, 2000, Brisbane, Australia, pp Pemberton, J. and G. Stonehouse (2000). Organizational Learning and knowledge assets. An essential partnership. The Learning Organization 7(4): Perez and Benjamins (1999). Overview of Knowledge Sharing and Reuse Components: Ontologies and Problem Solving Methods. IJCAI 99 workshop on Ontologies and Problem Solving Methods (KRR5), Stockholm, Sweden, August 2, 1999.

TO MANATZMENT TΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

TO MANATZMENT TΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ICBS/TBS MBA 2 TO MANATZMENT TΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜ 1752/03 Για τις απαιτήσεις του διπλώματος ΜΒΑ Έτος 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και ενδεχόµενες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ελένη Καλύβα, Αικατερίνη Γκοτζαμάνη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 4 ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα