ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην παρακολοσθήζει. Ποιοσς θα δούμε 1

2 Α/ ΟΓΗΓΟ ΤΝΟΓΗΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΔΣΟ ΚΑΣ. C.C. 1 ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ HUPMOBILE R 1920 RC ΣΑΒΟΤΛΑΡΔΑ ΗΩΑΝΝΖ FORD A TOURER 1929 RC SMITH ROBERT ΜΟΤΕΟΤΚΖ ΜΗΥΑΛΖ ROLLS ROYCE 20/25 DHC 1930 RC ΕΑΦΔΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΜERCEDES BEBZ RC ΓΟΤΚΑ ΣΔΦΑΝΟ STUDEBAKER CHAMPION 1950 RC ΡΖΓΗΝΟ ΒΤΡΩΝ ΜΑΣΟΤΚΖ ΝΗΟΒΖ JAGUAR MK VII 1953 RC ΚΔΥΑΓΗΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΦΑΦΟΤΣΖ ΓΑΜΗΑΝΟ MG MGA 1955 RC ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΓΗΩΡΓΟ ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΠΑΡΖ JAGUAR XK 1955 RC ΚΑΡΟΣΗΔΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΟΤΡΔΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ JAGUAR XK 150S 1957 RC ΜΑΚΡΖ ΗΩΑΝΝΖ BORGWARD ISABELLA 1958 RC ΦΗΛΖ ΥΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ PORSCHE 356B / 1600S 1961 RC ΗΑΣΡΗΓΖ ΓΗΑΝΝΖ ΗΑΣΡΗΓΖ ΗΟΤΛΗΟ ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1962 RC ΠΑΛΑΒΗΓΖ ΜΑΝΟ ΚΟΝΣΑΡΑΣΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ MG MGA MKII 1962 RC ΡΔΤΜΟΝΓΟ ΓΗΟΝ ΠΔΝΔΒΑ ΜΠΗΛΗΑΝΑ LOTUS SEVEN S RC ΣΟΡΩΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ DKW RC ΗΝΑΝΟΓΛΟΤ ΑΡΔΝΖ ΠΑΣΔΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ PORSCHE 356S / T6 B 1963 RC ΥΑΡΜΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΦΟΤΝΣΔΛΑΚΖ ΜΑΝΟ DKW F RC JAMES HEARD CHEVROLET CORVETTE 1964 RC ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΛΖ WOLSELEY 16/ RC ΟΤΡΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΚΚΗΑΜΔΝΟ ΜΑΝΟ AUSTIN HEALEY MK III 1965 RC ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΖ ΡΔΣΟΤΛΑ ΥΡΖΣΟ SUNBEAM ALPINE 1965 RC ΜΠΔΛΟΤΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΓΑΚΑΛΑΚΖ ΥΡΟΝΖ VOLVO PV RC ΖΛΗΟΤ ΑΗΜΗΛΗΟ ΜΑΡΗΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟ ΓΗΩΡΓΟ FORD ANGLIA 105 E 1966 RC ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ MERCEDES BENZ 250S 1966 RC ΚΑΡΩΝΖ ΜΑΡΗΝΟ ΚΑΡΩΝΖ ΗΩΑΝΝΖ FORD MUSTANG SHELBY 1967 RC ΜΟΥΟΒΑΚΟ ΝΗΚΟΛΑ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΣΟ ΠΑΝΟ ALFA ROMEO GIULIA 1967 RC ΗΝΑΝΟΓΛΟΤ ΘΑΝΑΖ ΑΡΡΖ ΓΗΩΡΓΟ AUSTIN MINI 1967 RC ΚΑΠΔΛΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΠΔΛΛΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ JAGUAR E-TYPE 1968 RC ΣΕΩΡΣΕΟΓΛΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ ΣΕΩΡΣΕΟΓΛΟΤ ΗΑΩΝ MORGAN 4/ COMPETITION 1968 RC ΒΑΓΓΔΡ ΔΗΡΖΝΑΗΟ FORD CAPRI MKI 1969 RC ΠΑΣΑ ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΓΗΩΡΓΟ MG MGB GT 1969 RC RICHARD FURNESS ANDREW FURNESS JAGUAR E TYPE 1969 RC ROBERT MERCHANT ΣΡΗΠΟΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ LOTUS ELAN S RC ΡΗΕΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΛΤΓΑ MERCEDES BENZ 280 SL 1969 RC ΡΩΜΑΝΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ΡΩΜΑΝΟ ΝΗΚΟ CITROEN DS CABRIOLET 1969 RC ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΟΓΑΝΖ ΩΣΖΡΗΟ PORSCHE RC ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ALFA ROMEO 1750 GTV 1969 RC ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΤΛΒΗΑ VOLKSWAGEN RC ΚΟΤΣΔΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ALFA ROMEO GT RC ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΗΩΑΝΝΖ ΚΟΝΣΔΛΑ ΚΩΣΑ BMW RC ΑΤΓΟΤΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΑΚΟΓΗΑΝΝΖ ΜΑΞ FIAT 500 R 1971 RC ΚΑΚΛΖ ΠΑΡΗ ΛΔΛΟΤ ΜΑΝΣΩ ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE 1971 RC ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ MG MGB SERIES II 1971 RC ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΡΖΣΟ ALFA ROMEO 2000 GTV 1971 RC ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΛΖ ΣΡΗΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ MERCEDES BENZ 280SLC 1971 RC ΦΤΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΗΛΗΚΑΚΖ ΘΑΝΑΖ LANCIA FULVIA COUPE 1971 RC ΥΡΖΣΟY ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ ALFA ROMEO 2000 GTV 1971 RC ΓΚΗΝΑΛΑ ΓΗΟΝΤΗΟ ΚΟΤΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ALFA ROMEO VELOCE 1972 RC ΚΟΛΛΗΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΔΣΡΗΓΖ ΝΗΚΟ BMW 2002 TI 1972 RC ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ SERBIY NEPUYEV CORVETTE 1972 RC ΥΡΤΑΦΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΤΑΦΗΣΖ ΣΑΜΑΣΗΟ MERCEDES BENZ 300 SEL 1972 RC

3 54 ΓΔΛΑΓΡΑΜΜΑΣΖ ΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ BMW RC ΚΑΡΤΓΑ ΘΑΝΟ ΚΑΡΤΓΑ ΝΣΗΝΟ PEUGEOT 504 COUPE 1973 RC ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΗΩΑΝΝΖ ΠΡΩΣΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΗΟ BMW RC ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΝΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ FORD GRANADA 1973 RC SANDRA SALWAY MORRIS SASHA BREWIS FORD ESCORT MK I 1974 RC ΗΓΓΛΔΖ ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΜΗΥΔΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ PORSCHE 911 S 1974 RC ΚΑΘΑΡΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΤΡΟΜΑΛΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ INNOCENTI MINI COOPER 1974 RC ΚΑΣΟΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ ΚΑΛΦΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ LANCIA BETA MONTECARLO 1974 RC ΚΛΑΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΦΩΣΔΗΝΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ PORSCHE RC ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ MERCEDES BENZ RC ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΓΗΩΡΓΟ ΠΡΩΣΟΓΔΡΔΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ BRITISH LEYLAND MINI 1975 RC ΠΑΗΑΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ BMW RC ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΚOΜΩΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ FORD ESCORT 1975 RC ΠΗΠΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΛΔΞΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ FERRARI 208 GT RC ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ALFA ROMEO GIULIA 1976 RC ΒΔΡΣΟΠΟΤΛΟ ΜΑΣΘΑΗΟ ΜΑΡΗΝΟ ΓΗΩΡΓΟ TOYOTA CELICA ST 1976 RC ΚΑΡΑΣΩΛΖ ΓΗΩΡΓΟ ALFA ROMEO SPIDER 1976 RC ΚΔΥΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΟΤΛΑΣΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ALFA ROMEO SPIDER RC ΜΗΥΑΛΑΚΑΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΦΔΣΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ALFA ROMEO GTV 1976 RC ΜΠΟΤΡΛΔΚΑ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΠΑΘΑΝΟΤ ΑΡΣΔΜΗ ALFA ROMEO SPIDER 1976 RC ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟ ΗΑΩΝΑ CHEVROLET CORVETTE 1976 RC ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΤΛΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ ALFA ROMEO GIULIA 1976 RC ΠΟΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ALFA ROMEO GIULIA 1977 RC BILL ΚΟΚΟΣΑ ΖΛΗΑ CHEVROLET CORVETTE 1977 RC ΚΟΜΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΚΟΜΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ VOLVO 244GL 1977 RC ΦΗΛΖ ΚΗΜΩΝ ΚΟΣΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ PORSCHE 911 SC 1977 RC ΥΑΣΕΖΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΡΖΣΟ PORSCHE 911SC 1977 RC ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ SIMCA RALLY RC ΚΑΒΗΚΖ ΣΑΤΡΟ ΜΖΛΗΑΡΔΖ ΣΑΘΖ LANCIA BETA COUPE 1978 RC ΚΟΛΛΗΑ ΣΑΜΑΣΖ ΚΟΛΛΗΑ ΘΑΝΟ MERCEDES BENZ 230C 1978 RC ΡΖΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ FIAT RC ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΔΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ JEEP CORPORATION M RC ΣΕΑΒΔΛΑΚΟ ΓΗΑΝΝΖ ΣΕΑΒΔΛΑΚΟΤ ΔΤΑ LEYLAND MINI MOKE 1979 RC ΣΑΠΟΓΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΠΟΓΑ ΓΗΑΝΝΖ LEYLAND MINI 1979 RC ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ ΜΗΥΑΛΖ ΑΛΗΚΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ PORSCHE 911 SC 1979 RC ΠΔΡΓΗΚΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΟ PORSCHE 911 SC 1980 RC ΚΑΝΑΓΚΗΝΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΑΜΔΡΗΚΑΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ CHEVROLET CORVETTE 1980 RC ΚΟΝΣΑΡΑΣΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΠΑΛΑΒΗΓΖ ΜΑΝΟ PORSCHE 911SC 1980 RC ΣΑΓΑΡΖ ΝΗΚΟ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΒΑΗΛΖ PORSCHE 924 LEMAN 1980 RC ΠΑΣΖΣΖ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΣΖΣΖ ΥΡΖΣΟ VOLKSWAGEN GOLF CABRIO 1982 RC ΚΑΜΠΔΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΡΚΟ ΓΡΖΓΟΡΖ FORD GRANADA GHIA 1982 RC ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΝΗΚΟ VOLKSWAGEN GOLF Gti 1982 RC ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ALFA ROMEO GTV 1984 RC ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ AUTOBIANCHI A SC ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ MINI COOPER 1972 SC ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ MORRIS MINI COOPER 1964 SC ΜΠΑΪΡΗΑΝ ΗΑΚΩΒΟ FIAT ABARTH 1000TC REPLICA 1980 SC ΜΑΣΗΑΣΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ AUTΟBIANCHI A SC ΥΡΤΑΦΖ ΜΑΡΗΟ AUTOBIANCHI 112 ABARTH 1976 SC ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ AUTOBIANCHI A SC ΞΔΦΣΔΡΖ ΒΑΓΓΔΛΖ NSU SC

4 109 ΡΗΝΑΚΖ ΜΑΝΩΛΖ MAZDA SC ΗΩΑΝΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ MORRIS COOPER S 1964 SC ΠΔΣΡΑΚΖ ΣΔΡΓΗΟ INNOCENTI MINI COOPER 1973 SC ΜΑΣΑΚΗΑ ΓΗΑΝΝΖ VOLKSWAGEN SC ΓΟΝΣΗΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ AUSTIN MINI 1984 SC ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΝΔΟΦΤΣΟ LANCIA FULVIA COUPE 1972 SC ΠΛΑΣΖ ΥΡΖΣΟ TOYOTA STARLET 1978 SC ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ CITROEN VISA CHRONO 1982 SC ΓΔΝΑΣΑΛΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ TOYOTA STARLET 1981 SC ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΛΤΜΠΔΡΖ ALFA ROMEO ALFASUD 1974 SC ΜΠΔΝΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ FORD ESCORT 1968 SC ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ BMW SC ΣΗΠΟΤΡΑ ΟΓΤΔΑ BMW SC ΣΟΤΚΑΛΑ ΓΗΟΝΤΗΟ TOYOTA COROLLA GTI 1984 SC ΠΑΡΑΒΑΛΟ ΗΩΑΝΝΖ FORD FIESTA MKI 1978 SC ΡΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΖ DATSUN SC ΑΝΣΩΝΟΒΑΡΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ CHRYSLER SUNBEAM 1978 SC ΜΠΔΝΒΔΝΗΣΔ ΝΗΚΟΛΑΟ LANCIA FULVIA 1973 SC ΠΑΗΓΟΤΛΗΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ BMW SC ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΟΜΑ TOYOTA CELICA 1982 SC ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ALFA ROMEO GIULIA 1968 SC ΚΑΡΑΜΑΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ALFA ROMEO 1750 GTV 1969 SC ΠΑΠΑΘΑΝΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ BMW 2002 TI 1972 SC ΓΚΛΗΑΣΖ ΠΤΡΟ ALFETTA SC ΚΑΚΛΖ ΓΗΑΝΝΖ ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE 1972 SC ΛΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ALFA ROMEO GT 1971 SC ΓΔΩΡΓΗΑΚΟ ΜΗΥΑΛΖ ALFA ROMEO VELOCE 1972 SC ΡΟΒΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ALFA ROMEO VELOCE 1972 SC ΡΟΚΚΟ ΩΣΖΡΗΟ ALFA ROMEO 1971 SC ΓΔΛΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΘΔΟΓΩΡΟ BMW SC ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ ΓΗΩΡΓΟ BMW SC ΣΑΠΔΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ BMW 2002 TI 1970 SC DAVIES TIM FORD ESCORT RS 1976 SC ΚΤΡΗΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ BMW SC ΑΓΑΘΟ ΠΤΡΟ LANCIA BETA COUPE 1976 SC ΒΤΣΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ BMW 2002 TI 1968 SC ΚΑΣΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ALFA ROMEO ALFETTA GT 1975 SC ΒΤΣΟΓΗΑΝΝΖ ΚΤΡΗΑΚΟ FORD ESCORT RS SC ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ FORD ESCORT RS SC ΓΔΛΛΑ ΠΤΡΟ OPEL ASCONA 1979 SC ΚΑΛΣΟΤΝΖ ΥΑΡΖ OPEL KADETT 1976 SC ΚΟΡΟΜΠΗΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ BMW SC ΚΟΡΟΜΠΗΛΖ ΝΗΚΟ BMW 2002 TI 1971 SC ΛΤΚΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ ESCORT RS 1972 SC ΜΖΛΗΑΡΔΖ ΣΑΘΖ LANCIA DELTA 1982 SC ΜΠΗΡΛΗΡΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ BMW 2002 TI 1969 SC ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΡΟΚΟΠΖ (ΟΛΤΜΠΗΟ) FORD ESCORT RS SC ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ OPEL MANTA 1978 SC ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ FORD ESCORT 1976 SC ΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ OPEL ASCONA 1980 SC ΔΜΔΡΣΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ OPEL ASCONA 1977 SC

5 160 ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ BMW SC ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΖ OPEL ASCONA SC ΣΑΓΚΑΡΖ ΟΓΤΔΑ PORSCHE 911S 1976 SC ΜΗΥΔΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ PORSCHE 924 CARRERA 1980 SC ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ PORSCHE 911 SC 1977 SC ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΟΤΚΑ PORSCHE CARRERA RSR 1974 SC ΚΑΡΟΣΗΔΡΖ ΑΝΓΡΔΑ PORSCHE CARRERA 911 RS 1974 SC ΜΑΝΓΡΟΤΚΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ PORSCHE CARRERA RSR 1973 SC ΣΑΦΤΛΟΠΑΣΖ ΜΑΡΗΟ PORSCHE 911 RSR 1974 SC ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ PORSCHE 911 RSR 1972 SC ΔΓΗΠΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ FORD GT SC ΚΑΣΗΜΠΑΡΟ ΜΗΥΑΛΖ VOLVO 122S 1967 SC ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ BMW SC ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΖ OPEL ASCONA SC ΣΑΓΚΑΡΖ ΟΓΤΔΑ PORSCHE 911S 1976 SC ΜΗΥΔΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ PORSCHE 924 CARRERA 1980 SC ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ PORSCHE 911 SC 1977 SC ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΟΤΚΑ PORSCHE CARRERA RSR 1974 SC ΚΑΡΟΣΗΔΡΖ ΑΝΓΡΔΑ PORSCHE CARRERA 911 RS 1974 SC ΜΑΝΓΡΟΤΚΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ PORSCHE CARRERA RSR 1973 SC ΣΑΦΤΛΟΠΑΣΖ ΜΑΡΗΟ PORSCHE 911 RSR 1974 SC ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ PORSCHE 911 RSR 1972 SC ΔΓΗΠΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ FORD GT SC ΚΑΣΗΜΠΑΡΟ ΜΗΥΑΛΖ VOLVO 122S 1967 SC 1985 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SUPER CLASSIC Α/ ΟΓΗΓΟ ΜΟΣΟYΚΛΔΣΑ ΔΣΟ ΚΑΣ. C.C. 50 ΠΑΠΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ NORTON INTERNATIONAL 1948 SC ΦΩΣΙΔΡΗ ΜΑΝΟ BMW R SC ΟΡΦΑΝΟ ΒΑΙΛΗ PARILLA 175 SPORT LUX 1957 SC YVON LE SCRAIGNE BSA B/ SC ΚΑΣΩΣΗ ΠΔΡΙΚΛΗ BMW R50/ SC ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ MATCHLESS G SC ΜΑΥΑΙΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ TRIUMPH TRITON 1967 SC ΜΠΔΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΡΗΣΟ BULTACO METRALLA MK SC ΣΡΙΠΟΓΑΚΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ NORTON COMMANDO 1972 SC ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΗ ΣΑΤΡΟ KAWASAKI 750 HZ 1973 SC ΜΠΟΤΣΙΔΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ HONDA CB SC ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΗΜΗΣΡΗ TRIUMPH BONNEVILLE 1974 SC ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ ΑΡΗ BMW R75/ SC ΠΙΔΡΑΚΟ ΓΔΩΡΓΙΟ KAWASAKI Z SC ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΥΡΗΣΟ KAWASAKI Z SC

6 65 ΚΤΛΑΦΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ASPES YUMA SC ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΟ ΝΙΚΟ KAWASAKI KH SC ΛΟΤΚΑ ΑΝΔΣΗ YAMAHA SR SC ΚΑΙΜΗ ΠΑΤΛΟ YAMAHA XS SC ΛΔΩΝΙΓΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ YAMAHA XS SC ΚΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΗ HONDA CBX 1980 SC ΓΙΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΗ DUCATI SL600 PANTAH 1981 SC ΜΠΙΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ DUCATI SS SC ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΛΗ ΛΟΤΚΑ DUCATI 900 MHR 1982 SC ΓΚΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ DUCATI PANTAH 1982 SC ΠΑΡΑΓΓΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ DUCATI SL500 PANTAH 1982 SC ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ DUCATI PANTAH 1982 SC ΜΠΑΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ LAVERDA 3C 1982 SC ΙΩΑΝΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΗ MOTO MORINI SPORT 3 1/2 3FD 1983 SC 344 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ REGULARITY CLASSIC Α/ ΟΓΗΓΟ ΜΟΣΟYΚΛΔΣΑ ΔΣΟ ΚΑΣ. C.C. 1 ΠΑΝΣΕΑΡΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ RUDGE WHITWORTH 1928 RC ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ BMW R RC ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ NEW IMPERIAL 46 STANDARD 1937 RC ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ ΓΗΑΝΝΖ AJS SILVER STREAK RC ΡΖΓΟΤΣΟ ΑΝΣΩΝΖ BSA M RC ΚΟΝΣΟΓΔΩΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ZUNDAPP DB RC ΜΑΡΗΟΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ BMW R68 SIX DAYS 1952 RC ΣΟΤΡΝΑΣΕΖ ΔΤΘΤΜΗΟ BMW R51/ RC ΚΟΤΡΣΔΖ ΑΝΑΣΑΗΟ BMW R RC ΝΣΟΤΜΑΝΖ ΥΡΖΣΟ MOTO GUZZI AIRONE 1953 RC ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΘΩΜΑ NORTON 19R 1955 RC ΓΚΗΝΖ ΛΔΩΝΗΓΑ BMW R67/ RC ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ HARLEY DAVIDSON DUO GLIDE 1958 RC ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ BSA A RC ΓΡΟΤΛΗΚΟ ΑΛΔΞΖ BMW R RC ΜΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ BMW R RC ΒΔΝΣΟΤΡΖ INNOCENTI LAMBRETTA 1964 RC ΓΡΗΛΑΚΖ-ΣΟΤΡΣΖ ΚΩΝ/ΝΑ BMW R50/ RC ΜΑΡΟΤΛΖ ΘΔΟΓΩΡΟ KREIDLER FLORETT 1966 RC ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟ NORTON ATLAS 1966 RC ΣΟΤΛΟΤΜΠΑΚΖ ΑΓΓΔΛΟ TRIUMPH BONNEVILLE 1970 RC ΜΤΛΩΝΑΚΖ Σ. NORTON COMMANDO RC ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ NORTON COMMANDO RC ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ HONDA CB 400 FOUR 1976 RC ΜΔΣΑΞΟΠΟΤΛΟ ΛΑΕΑΡΟ KAWASAKI Z1000-A RC ΣΕΩΡΣΕΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟ DUCATI 900SS 1977 RC 864 6

7 28 ΦΟΤΝΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ BMW R80/ RC ΚΑΡΤΓΑ ΗΩΑΝΝΖ MOTO GUZZI 850 LEMANS II 1979 RC ΜΠΟΓΟΗΑΝ ΠΩΛ-ΦΗΛΗΠ MOTO GUZZI 850 LEMANS II 1979 RC ΚΑΡΤΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ LAVERDA 500 SFC 1980 RC 500 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Α/ ΟΓΗΓΟ ΤΝΟΓΗΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΔΣΟ C.C. 1 ΜΠΗΡΛΗΡΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ BMW 2002 G.MOSCHOUS REP ΣΕΔΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΑΚΚΟ ΘΩΜΑ SAAB SPORT ΒΡΔΣΟ ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ DKW F ΑΝΑΛΤΣΖ ΠΤΡΟ MINI COOPER ΚΟΡΟΜΠΗΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ BMW ΛΤΚΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ FORT ESCORT MKI ΜΔΞΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΛΛΗΑ ΗΩΑΝΝΖ ALFA ROMEO GTV ΜΠΑΡΓΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ NSU SPIDER ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ DATSUN ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ALFA ROMEO 2000 BERLINA ΠΔΡΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ SAAB 93' ΚΟΣΩΝΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ DKW 3=6 13 ΜΔΗΜΑΡΗΓΖ ΓΗΩΡΓΟ ΜΔΛΑ MINI COOPER ΚΟΣΕΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ MINI COOPER 15 ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ ΠΑΤΛΟ BMW ΜΑΚΡΖ ΕΖΖ PORSCHE ΜΑΡΚΟΤΪΕΟ ΣΑΟ "ΗΑΒΔΡΖ" SKODA 18 ΥΑΡΑΓΚΗΩΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ LOUTUS ELITE 19 ΒΔΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ MERCEDES-BENZ 500SLC 5000 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΩΝ Α/ ΟΓΗΓΟ ΜΟΣΟΙΚΛΔΣΑ 1 ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ HOREX REGINA 2 ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ VGR 80 Ηδιοκαηαζκεσή 3 Σόγελος Ηωάννης HONDA CB ΣΡΗΠΟΓΑΚΖ ΜΑΝΩΛΖ NORTON COMMANDO 5 ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ KAWASAKI Z900 6 ΠΑΘΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ NORTON COMMANDO 7 ΛΔΚΚΑ ΦΩΣΗΟ KAWASAKI Z1R 8 Γοσροσνάς Βαζίλειος MZ ΥΑΛΑΡΖ ΘΔΟΚΛΖ BIMOTA 10 ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ KAWASAKI MARTIN 11 ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 12 ΣΑΛΗΚΖ ΠΤΡΟ BULTACO METRALLA 7

8 13 ΚΑΣΡΗΝΖ ΜΗΛΣΟ BMW R51 14 ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ BMW R50 Ση μητανή ηοσ αείμνηζηοσ Υριζηόθοροσ ανηαμούρη TRIUMPH TRIDENT οδηγεί ηιμής ένεκεν ο Πρόεδρος ηης Λέζτης Κλαζζικής Μοηοζικλέηας κ.παναγιώηης Μαριολόποσλος Περιζζόηερες πληροθορίες: ΦΙΛΠΑ, Κσβέλης 6, Γέρακας, Τηλ , Fax , e-m: Web: Υπεύθσνος Τύποσ Εκδήλωζης: Βύρων Ρηγινός

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

The Historic Cars and ELPA

The Historic Cars and ELPA Το Ιστορικό Αυτοκίνητο και η ΕΛΠΑ Τα τελευταία χρόνια δηµιουργείται ένα ισχυρό ρεύµα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τα ιστορικά (κλασσικά όπως λέγονται) αυτοκίνητα και τις αγωνιστικές δραστηριότητες γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα:02 Πίνακες...σελίδα:06 Επίλογος...σελίδα:61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα:64 Τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ info ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για οδικές βλάβες 1521 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Europ Assistance 2103803841 / 210342378 Express Service 154 Hellas Service 1057 Interamerican 1158 Mondiai Assistance 2109910025

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά εργαλεία 16/001. Γωνιακοί τροχοί. Πιστόλια θερµού αέρα, εργαλεία αποκόλλησης. Σελίδα 16/172. Σελίδα 16/100. ράπανα, τρυπάνια κρουστικά

Ηλεκτρικά εργαλεία 16/001. Γωνιακοί τροχοί. Πιστόλια θερµού αέρα, εργαλεία αποκόλλησης. Σελίδα 16/172. Σελίδα 16/100. ράπανα, τρυπάνια κρουστικά 6_GRE_Elektrowerkzeuge 05.0.0 :9 Seite Γωνιακοί τροχοί Πιστόλια θερµού αέρα, εργαλεία αποκόλλησης ράπανα, τρυπάνια κρουστικά Σελίδα 6/00 Σελίδα 6/7 Σελίδα 6/0 Τραβηχτικά, κρουστικά Πριόνια Σελίδα 6/06

Διαβάστε περισσότερα

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema.

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema. ƒø ª 02.03.08 cαr carspeed@protothema.gr cαr+speed Η πιο ενδιαφέρουσα έκθεση αυτοκινήτου των τελευταίων ετών 78o Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους

Διαβάστε περισσότερα

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! Πλοηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ.ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ -ΧΑΤΖΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2ο χλμ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Τ.Κ.62100

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όλα ξεκινούν µε την Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 2013/2014 ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 5-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 18589 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 3125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ λεωφ. θεσσαλονικησ 16, 143 42 - ν. φιλαδελφεια, αθηνα (8ο χλμ εθνικησ οδου αθηνων - λαμιασ) - τηλ. 210 252 1005 fax. 210 252 1074 - info@paraskevas-m.gr ανυψωτικα mhxanhmata

Διαβάστε περισσότερα

SPL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5

SPL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5 SPL E SPL AMATEUR 1 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5 2ος MAD ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ VW POLO 7 6 134,7 133,6 281,3 E SPL AMATEUR 2 1ος

Διαβάστε περισσότερα

[ Συμβεβλημένα Εξειδικευμένα Συνεργεία Επισκευής Οχημάτων ] Τ. 212 212 7800

[ Συμβεβλημένα Εξειδικευμένα Συνεργεία Επισκευής Οχημάτων ] Τ. 212 212 7800 [ Συμβεβλημένα Εξειδικευμένα Συνεργεία Επισκευής Οχημάτων ] Τ. 212 212 7800 ΜΑΡΚΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ @ % ΑΤΤΙΚΗ ALFA ROMEO AUTO S.L. Π. Ράλλη 13 & Αριστοτέλους Ταύρος 210 3479011 210 3417829

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI Η Audi έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων. H κινητήρια αξία της μάρκας Vorsprung durch Technic ωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ AΡ. ΠΡΩΤ.: 106588 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 406/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα