Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd"

Transcript

1 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Emporiki Bank Cyprus Limited. Η διαδικασία συγχωνεύσεως των δύο Τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου Όλα τα καταστήματα της Emporiki Bank Cyprus Limited θα κλείσουν και όλοι οι ανοιχτοί λογαριασμοί των πελατών θα μεταφερθούν στο τραπεζικό σύστημα της Alpha Bank Cyprus Ltd. Γενικές Ερωτήσεις Λογαριασμοί Τι θα απογίνουν οι λογαριασμοί μου; Οι τραπεζικοί λογαριασμοί (καταθετικοί, τρεχούμενοι) θα μεταφερθούν στο σύστημα της Alpha Bank Cyprus Ltd με το υπόλοιπο που θα παρουσιάζουν κατά την ημερομηνία μεταφοράς τους. Τα ισχύοντα επιτόκια και λοιπά χαρακτηριστικά των λογαριασμών θα παραμείνουν ως έχουν. Τι θα γίνει με τις πιστωτικές μου διευκολύνσεις; Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις θα μεταφερθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της Alpha Bank Cyprus Ltd με το υπόλοιπο που θα παρουσιάζουν κατά την ημερομηνία μεταφοράς τους και όπου εφαρμόζεται, θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται από τον λογαριασμό εξυπηρετήσεώς σας μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής που θα δημιουργηθεί αυτόματα για το σκοπό αυτό. Θα αλλάξουν οι αριθμοί των λογαριασμών μου; Ναι θα αλλάξουν, και θα ενημερωθείτε με σχετική επιστολή η οποία θα σας αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης μεταφοράς των τραπεζικών σας λογαριασμών, στην οποία θα αναγράφονται οι νέοι αριθμοί λογαριασμών σας, καθώς και οι αντίστοιχοι διεθνείς κωδικοί αριθμοί IBAN. Στην επιστολή θα αναγράφεται επίσης το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου και ηλεκτρονική διεύθυνση) του Καταστήματος της Alpha Bank Cyprus Ltd στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι λογαριασμοί σας. Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά στις καταστάσεις κινήσεως λογαριασμών (statements) που λαμβάνω; Τον μήνα κατά τον οποίο θα διενεργηθεί η μεταφορά των λογαριασμών, θα παραλάβετε δύο καταστάσεις κινήσεως, για όλα τα είδη λογαριασμών, ως ακολούθως: Μία κατάσταση κινήσεως λογαριασμού από την Emporiki Bank Cyprus Ltd, η οποία θα καλύπτει την περίοδο από την τελευταία κατάσταση που σας αποστάληκε μέχρι και την 27 η Μαρτίου 2015 (τελευταία ημέρα λειτουργίας της Emporiki Bank Cyprus Ltd). Μία κατάσταση κινήσεως λογαριασμού από την Alpha Bank Cyprus Ltd, η οποία θα καλύπτει την υπόλοιπη περίοδο μέχρι και τις 31 Μαρτίου Στη συνέχεια, θα λαμβάνετε καταστάσεις κινήσεως λογαριασμών σύμφωνα με τη συχνότητα αποστολής όπως έχει καθοριστεί για το λογαριασμό σας. Διευκρινίζουμε ότι οι καταστάσεις κινήσεως των λογαριασμών σας θα φέρουν πλέον το λογότυπο και τα στοιχεία της Alpha Bank Cyprus Ltd, καθώς και το νέο αριθμό λογαριασμού σας και τον νέο αριθμό IΒΑΝ. Για σκοπούς αναφοράς στις καταστάσεις κινήσεως των λογαριασμών σας της Alpha Bank Cyprus Ltd θα φαίνεται και ο παλαιός αριθμός λογαριασμού σας που ίσχυε στην Emporiki Bank Cyprus Ltd. Τι θα γίνει με τους κατόχους βιβλιαρίων επιταγών; Για τους κατόχους βιβλιαρίων επιταγών, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η Αlpha Bank Cyprus Ltd θα εκδώσει νέο βιβλιάριο επιταγών, στο οποίο θα αναγράφεται ο νέος αριθμός λογαριασμού, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 1

2 Πώς θα παραλάβω το νέο βιβλιάριο επιταγών μου; Θα μπορείτε να παραλάβετε το νέο βιβλιάριο επιταγών σας από το Κατάστημα στο οποίο έχει μεταφερθεί ο λογαριασμός σας, από τις 6 Απριλίου 2015, αφού πρώτα παραδώσετε το βιβλιάριο επιταγών της Emporiki Bank Cyprus Limited που έχετε στην κατοχή σας. Τι θα συμβεί με τις επιταγές της Emporiki Bank Cyprus Limited που έχουν ήδη εκδοθεί; Οι επιταγές της Emporiki Bank Cyprus Limited οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου Ο λογαριασμός μου εξυπηρετεί πληρωμές (πάγιες τραπεζικές εντολές και SEPA Direct Debits). Θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές αυτές; Οι ενεργές πάγιες τραπεζικές εντολές και ενεργές Εντολές Άμεσων Χρεώσεων - SEPA Direct Debits σας, θα μεταφερθούν αυτόματα στα ηλεκτρονικά συστήματα της Alpha Bank Cyprus Ltd και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η διεκπεραίωσή τους. Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των λογαριασμών σας και των πληρωμών που συνδέονται με αυτούς. Νέες Εντολές Άμεσων Χρεώσεων - SEPA Direct Debits που θα αποστείλουν Οργανισμοί (π.χ. ΑΗΚ) για πρώτη φορά και θα φέρουν τον παλαιό λογαριασμό σας ως τηρείται στα συστήματα της Emporiki Bank Cyprus Ltd, ενδέχεται να μην εκτελεστούν. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτημα νέας Εντολής Άμεσης Χρέωσης - SEPA Direct Debit σε Οργανισμό με τον παλαιό λογαριασμό σας και διαπιστώσετε τη μη επιτυχή διεκπεραίωσή της, θα πρέπει να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση της οφειλής σας μέσω εναλλακτικών επιλογών που παρέχει ο συγκεκριμένος Οργανισμός (π.χ. πληρωμή μέσω JCCSmart, πληρωμή απ ευθείας στον Οργανισμό). Θα συνεχίσω να διεκπεραιώνω τα εμβάσματά μου κανονικά; Τα εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό και το εσωτερικό για παράδειγμα, μισθοδοσία, συντάξεις, θα διοχετεύονται αυτόματα στο νέο λογαριασμό σας στην Alpha Bank Cyprus Ltd. Θα πρέπει να προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τα εμβάσματά μου ούτως ώστε να επιβεβαιώσω την ομαλή διεκπεραίωσή τους; Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών σας από τους οποίους λαμβάνετε εμβάσματα, για την αλλαγή στον κωδικό SWIFT/BIC της Alpha Bank Cyprus Ltd (ABKLCY2N) και στον διεθνή κωδικό αριθμό ΙΒΑΝ όπως αυτός θα σας κοινοποιηθεί μέσω σχετικής ενημερωτικής επιστολής. Τι θα συμβεί με τις εντολές πληρωμών που πραγματοποιώ μέσω τηλεομοιότυπου; Από την 30 η Μαρτίου 2015, οι εντολές οι οποίες θα λαμβάνονται μέσω τηλεομοιότυπου θα πρέπει πέραν των εξουσιοδοτημένων υπογραφών να φέρουν απαραιτήτως και κωδικούς αριθμούς ασφαλείας (Test Keys) όπως αναφέρεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Τραπέζης. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Τραπέζης είναι διαθέσιμοι μέσω του Δικτύου Καταστημάτων ή στην ιστοσελίδα. Τι είναι οι κωδικοί αριθμοί ασφαλείας (Test Keys) και πώς θα τους λάβω; Οι κωδικοί αριθμοί ασφαλείας είναι αριθμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάθε εντολή εκτέλεσης πληρωμής με τηλεομοιότυπο για την παροχή περαιτέρω ασφάλειας. Θα πρέπει να προβείτε στην υποβολή αιτήσεως για την έκδοση/ παραλαβή των κωδικών αριθμών ασφαλείας. Για να λάβετε ενημέρωση για τον τρόπο και το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς και τον τρόπο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κατάστημα συνεργασίας σας ή με τον λειτουργό εξυπηρετήσεώς σας. Τι θα συμβεί με τη θυρίδα θησαυροφυλακίου που τηρώ στην Emporiki Bank Cyprus Ltd; Θα διευθετήσουμε όπως η θυρίδα θησαυροφυλακίου που τηρείτε στην Emporiki Bank Cyprus Ltd μετακινηθεί από το Κατάστημα Έγκωμης της Emporiki Bank Cyprus Ltd στο Κατάστημα Στυλιανού Λένα της Alpha Bank Cyprus Ltd. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία G4S με τη συνοδεία αστυνομίας για σκοπούς ασφαλείας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε οι ίδιοι τα αντικείμενα που φυλάσσονται στη θυρίδα θησαυροφυλακίου σας, μπορείτε να προσέλθετε στο Κατάστημα Έγκωμης μέχρι τις 26 Μαρτίου 2015 για την παραλαβή των αντικειμένων και να μεριμνήσετε για την επανατοποθέτησή τους στη θυρίδα σας, στο Κατάστημα Στυλιανού Λένα της Alpha Bank Cyprus Ltd, από την 30 η Μαρτίου

3 Τι γίνεται εάν δεν επιθυμώ να τηρώ πλέον θυρίδα θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα; Εάν δεν επιθυμείτε να τηρείτε πλέον θυρίδα θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα έχετε την επιλογή να ακυρώσετε τη συμφωνία ενοικιάσεως θυρίδας που έχετε υπογράψει με την Τράπεζα. Αλλάζει κάτι στην τιμολόγηση και τους όρους των συναλλαγών που διέπουν τη λειτουργία των λογαριασμών μου; Οι Όροι και Προϋποθέσεις που θα διέπουν τη λειτουργία των λογαριασμών σας από την 30 η Μαρτίου 2015, καθώς και το Τιμολόγιο Προμηθειών της Alpha Bank Cyprus Ltd, είναι διαθέσιμα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων ή στην ιστοσελίδα της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Πότε θα σταματήσουν να λειτουργούν τα Καταστήματα της Emporiki Bank Cyprus Ltd; Η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων της Emporiki Bank Cyprus Ltd θα είναι η 27 η Μαρτίου Από την ημερομηνία μεταφοράς των λογαριασμών σας και μετά θα μπορείτε να εξυπηρετείστε πλήρως από το Δίκτυο Καταστημάτων, Μονάδων και Αυτόματων Ταμιακών Μηχανών (ΑΤΜ) της Alpha Bank Cyprus Ltd. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Δίκτυα Εξυπηρετήσεως της Alpha Bank Cyprus Ltd μπορείτε να βρείτε στο Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες Τι θα γίνει με τις Χρεωστικές και Πιστωτικές μου Κάρτες; Όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες της Emporiki Bank Cyprus Limited, θα αντικατασταθούν με νέες κάρτες της Alpha Bank Cyprus Ltd. Οι κάρτες θα αντικατασταθούν ως εξής: Πιστωτικές Κάρτες EMPOROKARTA VISA GOLD ΧΡΥΣΗ ALPHA BANK VISA EMPOROKARTA VISA CLASSIC ΑΣΗΜΕΝΙΑ ALPHA BANK VISA EMPOROKARTA VISA ELECTRON ΑΣΗΜΕΝΙΑ ALPHA BANK VISA Χρεωστικές Κάρτες EMPOROKARTA VISA DEBIT ALPHA BANK ENTER VISA ELECTRON Πότε θα εκδοθεί η νέα μου κάρτα χρεωστική ή πιστωτική; Η νέα σας κάρτα θα εκδοθεί και θα αποσταλεί στο υφιστάμενο Κατάστημα συνεργασίας σας γύρω στις 10 Μαρτίου 2015, όποτε και θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς για την παραλαβή της. Πώς θα παραλάβω τον μυστικό κωδικό αριθμό (PIN) της νέας μου κάρτας; Ο μυστικός κωδικός αριθμός (PIN) της νέας σας κάρτας θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς μετά τις 16 Μαρτίου Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη νέα μου κάρτα άμεσα; Όχι δεν θα μπορείτε. Για τη δική σας ασφάλεια, η νέα κάρτα που θα παραλάβετε θα είναι απενεργοποιημένη. Πότε και πώς θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη νέα μου κάρτα; Κατά την παραλαβή της κάρτας, θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα ενεργοποίησής της, ενώ παράλληλα, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και μέσω μηνύματος SMS που θα σας αποσταλεί στις 27 Μαρτίου 2015, ούτως ώστε να γνωρίζετε πότε ακριβώς θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω και την υφιστάμενη κάρτα της Emporiki Bank Cyprus Ltd; Με την ενεργοποίηση της νέας σας κάρτας, η χρήση της υφιστάμενης κάρτας της Emporiki Bank Cyprus Ltd δεν θα είναι πλέον εφικτή. 3

4 Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα μου το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν την ενοποίηση των συστημάτων των δύο Τραπεζών; Υπάρχει το ενδεχόμενο στις 27 Μαρτίου 2015, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, μεταξύ των ωρών 14:00 17:30, να διακοπεί η λειτουργία της υφιστάμενής σας κάρτας, προτού ενεργοποιηθεί η νέα σας κάρτα. Τι θα συμβεί εάν είμαι ήδη κάτοχος κάρτας Alpha Bank; Εάν είστε ήδη κάτοχος κάρτας Alpha Bank θα σας εκδοθεί καινούρια κάρτα Alpha Bank ως αντικατάσταση της κάρτας που κατείχατε στην Emporiki Bank Cyprus Ltd. Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά στις καταστάσεις κινήσεως (statements) που λαμβάνω; Τον Μάρτιο του 2015 θα εκδοθούν κατ εξαίρεση δύο καταστάσεις λογαριασμών καρτών. Στις 27 Μαρτίου 2015 θα εκδοθεί η τελευταία κατάσταση λογαριασμού της υφιστάμενης σας κάρτας της Emporiki Bank Cyprus Ltd και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στη νέα κάρτα της Alpha Bank Cyprus Ltd. Στις 31 Μαρτίου 2015 θα εκδοθεί η πρώτη κατάσταση λογαριασμού από την Alpha Bank Cyprus Ltd, με αρχικό υπόλοιπο το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από την κάρτα της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Η νέα μου κάρτα θα συμμετέχει σε κάποιο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως; Μετά από την ενοποίηση των συστημάτων στο ενιαίο περιβάλλον της Alpha Bank Cyprus Ltd, οι κάρτες σας εντάσσονται αυτόματα στα Προγράμματα Επιβραβεύσεως των Καρτών της Alpha Bank: Πρόγραμμα Alpha Higher, Πρόγραμμα Alpha Gold Rewards. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd στο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες και τα Προγράμματα Επιβραβεύσεως της Alpha Bank Cyprus Ltd ή στο τηλέφωνο Ποιες υπηρεσίες θα απολαμβάνω από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) της Alpha Bank; Μέσω των ΑΤΜ της Alpha Bank θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις βασικές υπηρεσίες μιας Τράπεζας εύκολα και γρήγορα, όποτε εσείς θέλετε: Ανάληψη μετρητών Κατάθεση μετρητών ή επιταγών Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών Ενημέρωση για υπόλοιπα και κίνηση λογαριασμών Πληρωμή πιστωτικής κάρτας με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή κατάθεση μετρητών/ επιταγών Ενεργοποίηση και αλλαγή κωδικού PIN Ηλεκτρονική Υπηρεσία Είμαι συνδρομητής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e.banking της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να δουλεύει; Η συνδρομή σας στην ηλεκτρονική υπηρεσία e.banking της Emporiki Bank Cyprus Ltd θα μεταφερθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking της Alpha Bank Cyprus Ltd. Η ακριβής ημερομηνία της ενοποιήσεως των ηλεκτρονικών συστημάτων θα σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην υπηρεσία e.banking. Η εταιρία μου είναι συνδρομητής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e.banking της Emporiki Bank - Cyprus Ltd. Τι πρέπει να κάνω; Όλες οι προσωπικές και εταιρικές συνδρομές/ εξουσιοδοτήσεις θα μεταφερθούν αυτόματα στην υπηρεσία Alpha Express Banking της Alpha Bank Cyprus Ltd. Τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσει απρόσκοπτα η ηλεκτρονική τραπεζική μου εξυπηρέτηση; Για να συνεχίσει απρόσκοπτα η ηλεκτρονική τραπεζική σας εξυπηρέτηση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τα πιο κάτω: 4

5 Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://aeb.alphabank.com.cy. Αφού διαβάσετε τις Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας, επιλέξετε το σημείο Συνέχεια για να προχωρήσετε. Καταχωρήστε τον υφιστάμενο κωδικό χρήστη (user id) και τον μυστικό κωδικό (PIN) που χρησιμοποιείτε μέχρι στιγμής, στο πεδίο Επίσημος Κωδικός Χρήστη και PIN αντίστοιχα, και στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος (Login). Ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη και προχωρήστε στην αλλαγή του μυστικού κωδικού (PIN). Με την ολοκλήρωση της αλλαγής του μυστικού κωδικού (PIN), θα πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις του Alpha Express Banking. Ακολούθως, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τις Λέξεις Κλειδιά (memorable words) για σκοπούς τηλεφωνικής αναγνώρισης και η σύνδεσή σας με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking ολοκληρώνεται. Που πρέπει να αποταθώ σε περίπτωση που αντιμετωπίζω πρόβλημα με την είσοδο μου στο Alpha Express Banking. Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την υπηρεσία Alpha Express Banking μπορείτε να αποτείνεστε: Σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank Cyprus Ltd Στην ιστοσελίδα Στα τηλέφωνα (δωρεάν τοπικές κλήσεις) και (διεθνείς κλήσεις) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking; Όταν η Κατάσταση Συστήματος είναι Ενεργή (Online), τότε το Alpha Express Banking έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της συναλλαγής σας σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, όταν μια μεταφορά/ πληρωμή εκτελεσθεί σε χρόνο Ενεργή η συναλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στα υπόλοιπα και καταστάσεις κίνησης των εμπλεκομένων τραπεζικών λογαριασμών. Οι ώρες online λειτουργίας της υπηρεσίας Alpha Express Banking είναι: Δευτέρα έως Πέμπτη: 00:00 17:30 και 22:00 23:59 Παρασκευή: 00:00 17:30 Σάββατο: 09:30 23:59 Κυριακή και Τραπεζικές Αργίες: 00:00 23:59 Αντιθέτως, όταν η Κατάσταση Συστήματος δείχνει Ενδιάμεση (Transit) ή Αδρανής (Offline) το Alpha Express Banking καταγράφει τις οδηγίες σας και τις εκτελεί στην αμέσως επόμενη Ενεργή Κατάσταση. Μέχρι το σημείο εκείνο η συναλλαγή σας εμφανίζεται ως συναλλαγή σε "Εκκρεμότητα". Για γρήγορη ενημέρωση όλων των συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί μέσω του Alpha Express Banking μαζί με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Ιστορικό Συναλλαγών από το μενού Μεταφορές. Θα μεταφερθούν όλα τα προϊόντα μου στην ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking; Μέσω του Alpha Express Banking, θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεσθε όλα τα προϊόντα σας που είχατε συνδεδεμένα στην υπηρεσία Emporiki e-banking. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται μέσω του Alpha Express Banking: Συνοπτικά, μέσω του Alpha Express Banking (μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Κινητού Τηλεφώνου και Ταμπλέτας αφής) θα μπορείτε να: Ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και την κίνηση των λογαριασμών και των καρτών σας μετά την μεταφορά τους στην Alpha Bank Ενημερώνεστε για την κίνηση των λογαριασμών και των καρτών σας πριν από την μεταφορά τους στην Alpha Bank για τα έτη 2014 και Ενημερώνεστε για τις λεπτομέρειες Άμεσης Χρέωσης (Direct Debit) και των Πάγιων Εντολών (Standing Orders) 5

6 Μεταφέρετε χρήματα μεταξύ των λογαριασμών σας και σε λογαριασμούς τρίτων στην Alpha Bank Μεταφέρετε χρήματα σε δικαιούχους άλλων Τραπεζών στην Κύπρο Υποβάλετε εντολές πληρωμής SEPA/ SWIFT σε Κύπρο και Εξωτερικό Φορτώνετε αρχεία συναλλαγών μισθολογίου και μαζικών πληρωμών οι οποίες εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο Φέρετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε κατάλογο με BIC τραπεζών με ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης Έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αποδείξεις (e - voucher) με τη δυνατότητα αποθήκευσης/ εκτύπωσης Λαμβάνετε την εικόνα των εκκαθαρισμένων επιταγών σας με τη δυνατότητα αποθήκευσης/ εκτύπωσης Δημιουργείτε, επεξεργάζεσθε και διαγράφετε λίστα δικαιούχων Πληρώνετε Λογαριασμούς Κοινής Ωφελείας και τις δόσεις των δανείων και των καρτών σας Πληρώνετε τα ασφάλιστρα σας στην Alpha Ασφαλιστική Παραγγέλνετε βιβλιάρια επιταγών Καταχωρείτε αιτήσεις επανεκτύπωσης επίσημων καταστάσεων λογαριασμών Ενημερώνεστε για τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων Υποβάλλετε γενικές οδηγίες που εκτελούνται από το Κατάστημά σας (χρηματικές οδηγίες, έκδοση Τραπεζικής Επιταγής, νέα πάγια εντολή, παραγγελία κατάστασης κίνησης λογαριασμού, οδηγία ακύρωσης επιταγής, τροποποίηση εντολής πληρωμής, ανανέωση λογαριασμού προθεσμίας, μεταφορά από λογαριασμό προειδοποίησης, επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς ή λανθασμένου ονόματος, ενεργοποίηση κάρτας, επανέκδοση PIN). Πως μπορώ να μεταφέρω χρήματα και να διενεργώ πληρωμές προς τρίτα πρόσωπα εντός και εκτός Alpha Bank; Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια τέτοιων συναλλαγών είναι να έχετε ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Η χρήση της Υπηρεσίας Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό Προσβάσεως συμβάλλει στην ισχυρότερη ταυτοποίηση και προστασία του συνδρομητή. Ο μοναδικός κωδικός που παράγεται κάθε φορά χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και βασίζεται σε έναν αλγόριθμο ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε συσκευή/ εφαρμογή. H Alpha Bank σας παρέχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, την Υπηρεσία Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας επιλέγοντας μεταξύ της εφαρμογής "smartphone token" για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες αφής (tablets) με λειτουργικό ios, Android και Windows Phone καθώς και τη Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (OTP Token Device). Η παραγγελία μίας εκ των δύο επιλογών Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας μπορεί να γίνει μέσω του Alpha Express Banking ή μέσω οποιουδήποτε Καταστήματος της Alpha Bank. Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε αναφορικά με τη λειτουργία των λογαριασμών σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κατάστημα συνεργασίας σας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουμε τη μεταφορά των λογαριασμών σας από την Emporiki Bank Cyprus Ltd στην Alpha Bank Cyprus Ltd όσο το δυνατόν πιο ομαλή και να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Παρακαλούμε μη διστάσετε να καλέσετε ή να επισκεφθείτε το Κατάστημα συνεργασίας σας οποιαδήποτε στιγμή. 6

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγές µε ένα. π π ºπ ƒøª FINANCIAL MIRROR / Ã ª & ƒ 1Ë ª Ô 2007. Yψηλά τα συστήµατα ασφάλειας

Συναλλαγές µε ένα. π π ºπ ƒøª FINANCIAL MIRROR / Ã ª & ƒ 1Ë ª Ô 2007. Yψηλά τα συστήµατα ασφάλειας ebanking @ ecommerce Συναλλαγές µε ένα κ λι κ! Yψηλά τα συστήµατα ασφάλειας JCC Alpha Bank Hellenic Bank Τράπεζα Κύπρου CLR F.S. TFI Sharelink Value Added AGFN π π ºπ ƒøª FINANCIAL MIRROR / Ã ª & ƒ 1Ë

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Contactless Reader). VODAFONE....

Contactless Reader). VODAFONE.... ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα