ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός Τροποποιητικής Διαταγής Ημερομηνία Καταχώρησης Καταχώρησε την Τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Οδηγίες 1. Επιφέρατε αλλαγές στο δόγμα μόνο μετά από Δγη του ΓΕΣ/ΔΙΔΟ. 2. Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας α/α αναγράφετε το κεφαλαίο Τ και τον α/α της τροποποιήσεως (π.χ. Τ1,Τ2 κοκ) 3. Καταχωρείτε στον παραπάνω πίνακα κάθε Δγη για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι μεταβολές.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1. Γενικά 1 2. Σκοπός 1 3. Δομή του κειμένου του δόγματος 1 4. Επιδιώξεις 2 5. Ισχύς Εφαρμογή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 6. Γενικά 3 7. Χαρακτηριστικά 3 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλων 4 9. Πληροφορίες - Ασφάλεια Παραπλάνηση 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας 10 α. Γενικά 10 β. Σχεδίαση 10 γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες 11 δ. Διάβαση από Πόρους 11 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) 12 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Οργανωμένη ή Βίαια Διάβαση 13 α. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού 13 (1) Κλασική Μέθοδος 13 (2) Σύγχρονη Αντίληψη 14 β. Σχεδίαση 14 γ. Κρίσιμα σημεία 16 δ. Αρμοδιότητες Μηχανικού 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14. Γενικά Άμυνα Ποταμίων Γραμμών 21 α. Γενικά 21 β. Μορφές Άμυνας Ποταμίων Γραμμών 22 γ. Οργάνωση Άμυνας Ποτάμιας Γραμμής 23 δ. Σχεδίαση 24

4 ε. Κρίσιμα Σημεία 28 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Σύμπτυξη 30 α. Γενικά 30 β. Φάσεις / Στάδια Ενεργειών 30 γ. Σχεδίαση 31 δ. Κρίσιμα Σημεία 32 ε. Αρμοδιότητες Μηχανικού 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 17. Γενικά 35 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 35 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις Ευθύνες Αρμοδιότητες 36 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 36 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η 19. Πυροβολικό Μάχης Α/Α Πυροβολικό Αεροπορία Στρατού Διαβιβάσεις Ηλεκτρονικός Πόλεμος Χρησιμοποίηση ΠΒΧ Ουσιών Διοικητική Μέριμνα 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 25. Γενικά Ναυτικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Αεροπορικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Ειδικές Δυνάμεις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 29. Γενικά Σύγχρονος Εξοπλισμός Τεχνολογικές Εξελίξεις 60

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Ορισμοί 63 Συντμήσεις 65 Βιβλιογραφία 65

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Η ανάπτυξη και η διατύπωση του Δόγματος Επιχειρήσεων Ποταμίων Γραμμών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ), σε τακτικό επίπεδο, παρέχει στους διοικητές ένα εξειδικευμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές, βάσει του οποίου θα αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων και αντίληψης, θα σχεδιάσουν και διεξαγάγουν τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών. 2. Σκοπός Δόγματος Σκοπός του παρόντος δόγματος είναι να διαμορφώσει τις θεμελιώδεις αρχές, κατά την επιχειρησιακή σχεδίαση για διεξαγωγή επιχειρήσεων επί των ποταμίων γραμμών, σύμφωνα με τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα και μέσα (διακλαδικότητα, νέα δομή δυνάμεων) καθώς και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των δυνάμεων. 3. Δομή Κειμένου Δόγματος α. Το Κεφάλαιο «Α» (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, τη δομή του κειμένου, τις επιδιώξεις και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. β. Το Κεφάλαιο «Β» (ΓΕΝΙΚΑ) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στις απαιτήσεις πληροφοριών και ασφαλείας καθώς και στην παραπλάνηση. γ. Το Κεφάλαιο «Γ» (ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις αρχές των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών, τη σχεδίαση, την οργάνωση και τις φάσεις ταχείας (ευκαιρίας) ή οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμίας γραμμής. δ. Το Κεφάλαιο «Δ» (ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) περιγράφει τις βασικές αρχές οργάνωσης των αμυντικών επιχειρήσεων επί ποταμίων γραμμών, τους παράγοντες που επιδρούν στη τακτική χρησιμοποίηση των δυνάμεων, τις μορφές άμυνας, την οργάνωση και σχεδίαση αυτής, τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Γίνεται επίσης αναφορά στις επιβραδυντικές ενέργειες στις ποτάμιες γραμμές. ε. Το Κεφάλαιο «Ε» (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ) περιγράφει τις απαιτήσεις οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου και τις ευθύνες αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου κλιμακίου διοικήσεως, τόσο κατά τις αμυντικές όσο και τις επιθετικές επιχειρήσεις. στ. Το Κεφάλαιο «ΣΤ» (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) αναλύει τις απαιτήσεις από πλευράς υποστήριξης μάχης, ΔΜ και την χρήση ΠΒΧ ουσιών στις υπόψη επιχειρήσεις, με έμφαση στην βιαία διάβαση.

7 - 2 - ζ. Το Κεφάλαιο «Ζ» (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναφέρεται στις αποστολές των άλλων Κλάδων των ΕΔ κατά τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών και στον ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων του ΣΞ. η. Το Κεφάλαιο «Η» (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ) περιγράφει τις μελλοντικές τάσεις κυρίως σε θέματα εξοπλισμού και μέσων. θ. Το Κεφάλαιο «Θ» περιλαμβάνει την ορολογία, τις συντμήσεις και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούνται στο παρόν δόγμα. 4, Επιδιώξεις επιδιώκεται: Με το τακτικό δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του Σ.Ξ» α. Η απόκτηση ενός κοινού υπόβαθρου γνώσεων και ενός πλαισίου συναντίληψης για τα δρώμενα από όλους τους Διοικητές. β. Ο καθορισμός ενός κοινού τρόπου σχεδίασης και διεξαγωγής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. γ. Η προσαρμογή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τακτικό δόγμα, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες επιχειρησιακές απαιτήσεις. δ. Η κατάλληλη δομή των δυνάμεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. ε. Η βελτίωση, τροποποίηση και επικαιροποίηση του ΕΕ «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών» καθώς και συναφών επιχειρησιακών κειμένων. 5. Ισχύς Εφαρμογή Το δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του ΣΞ», βασίζεται στο Επιχειρησιακό και το Τακτικό Δόγμα του Στρατού Ξηράς και ως εκ τούτου οιαδήποτε τροποποίησή τους επιβάλλει την αναθεώρηση του παρόντος δόγματος, σε όση κλίμακα απαιτείται, αξιοποιώντας παράλληλα και τα διδάγματα από την εφαρμογή του σε ασκήσεις και επιχειρήσεις. Αναθεωρείται αν απαιτείται κάθε 5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως επανεκδίδεται κάθε 10 χρόνια.

8 6. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ α. Με τον όρο ποτάμια γραμμή περιγράφεται ένα σημαντικό υδάτινο κώλυμα, του οποίου το πλάτος, το βάθος, η ταχύτητα ρεύματος καθώς και η φύση των εκατέρωθεν οχθών και του πυθμένα δεν επιτρέπουν τη διάβαση πεζών ή συνήθων οχημάτων αρμάτων, παρά μόνο μέσω καταλλήλων πόρων [πόρων πλεύσεως (ΠΠ), γενικών πόρων (ΓΠ), σημείων ζεύξεως (ΣΖ)], γεφυρών, σχεδιών ή με χρήση αμφιβίων μέσων. β. Oι ποτάμιες γραμμές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων, διότι δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν άριστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων, ειδικό εξοπλισμό, άρτια εκπαίδευση, λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των χαρακτηριστικών τους. γ. Οι επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού τοιούτων, όπως οι ποταμοί Έβρος, Νέστος, Στρυμών, Αξιός, Αλιάκμονας κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά τον τύπο και το μέγεθος του κωλύματος και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον τρόπο της προπαρασκευής. 7. Χαρακτηριστικά α. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ποταμίων γραμμών είναι: (1) Οι ποταμοί αποτελούν φυσικά κωλύματα ιδιαίτερα μετά την καταστροφή των γεφυρών που διαθέτουν. (2) Η δυνατότητα διάβασης μιας ποτάμιας γραμμής, αποκτά σπουδαιότητα, όταν αυτή δεν δύναται να παρακαμφθεί. (3) Οι απαιτήσεις ανάγκες των επιχειρήσεων διάβασης του ποταμού πρέπει να σχεδιάζονται με λεπτομέρεια. (4) Οι λέμβοι εφόδου και άλλα μέσα θα απαιτηθεί να διασχίσουν τον ποταμό, χωρίς τη βοήθεια του Μηχανικού. (5) Οι δυσκολίες διάβασης του ποταμού θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες. (6) Ο σχεδιασμός και η επιτυχής διεξαγωγή των επιχειρήσεων, απαιτούν υπεροχή σε πυρά ΠΒ και μέσα ΗΠ. (7) Η εισαγωγή νέων τύπων αμφιβίων οχημάτων πολλαπλής χρήσεως, ελαττώνει τις απαιτήσεις ύπαρξης τυποποιημένου υλικού διαβάσεως.

9 - 4 - β. Τα φυσικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τις επιχειρήσεις, είναι τα παρακάτω: (1) Το πλάτος και το βάθος του ποταμού. (2) Η φύση του πυθμένα και των εκατέρωθεν οχθών του. (3) Η ταχύτητα του ρεύματος. (4) Τα εντός της κοίτης τυχόν υπάρχοντα κωλύματα, νησίδες, εμπόδια κ.λπ. (5) Οι προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου από αυτό. (6) Τα υδρογραφικά δεδομένα, για να εκτιμηθούν οι συνέπειες, μιας πιθανής πλημμύρας. (7) Οι θέσεις φραγμάτων και άλλων τεχνικών κατασκευών. γ. Τα τακτικά χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών : (1) Αποτελούν εμπόδιο για τον επιτιθέμενο. (2) Επιβάλλουν περιορισμούς στις κινήσεις και τους ελιγμούς. (3) Διαχωρίζουν τα τμήματα εφόδου από τα βαριά μέσα και κυρίως από τα τεθωρακισμένα. (4) Ενεργούν σαν μέσο ισορροπίας των αντιπάλων δυνάμεων. (5) Συμβάλλουν στη δημιουργία μεγάλων/ειδικών στόχων (πυρηνικών και μη). δ. Η αξία της ποτάμιας γραμμής ως κωλύματος εξαρτάται από τις δυνατότητες σε μέσα διαβάσεως του αντιπάλου, τις φίλιες δυνατότητες, τα υδρογραφικά δεδομένα και σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες πόρους και γέφυρες, τα φυσικά και τεχνικά εμπόδια, την τακτική επίδραση του εδάφους και από τις δύο πλευρές του ποταμού, το οδικό δίκτυο της περιοχής, τους επιτόπιους πόρους και τις καιρικές συνθήκες. 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλον Οι σύγχρονες εξελίξεις των μέσων και της τακτικής, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο μια πιθανή αναμέτρηση αντιπάλων δυνάμεων επί ποταμίας γραμμής, εκτιμάται ότι θα έχει χαρακτηριστικά κυριότερα των οποίων είναι: α. Η μείωση του χρόνου προπαρασκευών και η δυνατότητα αιφνιδιαστικής εκδηλώσεως των επιχειρήσεων.

10 - 5 - β. Η σοβαρή αύξηση των απωλειών προσωπικού και ζημιών υλικού σε μικρό χρόνο. γ. Η αύξηση του βάθους στο οποίο θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ευκινησίας, ταχυκινησίας και αυτοδυναμίας των δυνάμεων, του αυξημένου βεληνεκούς των οπλικών συστημάτων και της χρησιμοποιήσεως της τρίτης διαστάσεως (ελικόπτερα και αεροπορία). δ. Η δυνατότητα ταχείας διασποράς και συγκεντρώσεως των δυνάμεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων (π.χ δυνατότητα μεταφοράς της ΚΠ, εκεί όπου η εξέλιξη των επιχειρήσεων την ευνοεί). ε. Η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος λόγω διαθέσεως συγχρόνων οπλικών συστημάτων Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ), Eπιθετικά Ε/Π, Α-Τ όπλα, Μ/Κ-ΤΘ κ.λπ), συστημάτων Διοικήσεως Ελέγχου και Πληροφοριών (ΣΔΕΠ) και μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). στ. Η αύξηση της δυνατότητας διεξαγωγής των επιχειρήσεων κατά την νύκτα, με την χρησιμοποίηση προηγμένων οργάνων νυκτερινής παρατηρήσεως και σκοπεύσεως. ζ. Η αυξημένη δυνατότητα διασπάσεως ή παρακάμψεως περιοχών με ισχυρή αμυντική οργάνωση και βαθέων διεισδύσεων. η. Η μορφολογία του εδάφους εκατέρωθεν του κωλύματος και σε βάθος (ύπαρξη αρδευτικών τάφρων, ύπαρξη και βατότητα δρομολογίων, καλλιέργειες, συστάδες δένδρων κ.λπ), επηρεάζει τη μορφή των επιχειρήσεων. θ. Η ανάγκη επιτήρησης των προσβάσεων εισόδου εξόδου και η ετοιμότητα αντιμετώπισης αντιπάλων δυνάμεων, οι οποίες πιθανόν να επιχειρήσουν διάβαση. ι. Η επιδίωξη καταστροφής των δυνάμεων αυτών, προ της διαβάσεως ή στα πρώτα στάδια αυτής, με χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και δυνάμεων στην περιοχή. ια. Η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, εφοδίων και οχημάτων με εναέρια μέσα, αυξάνει τη δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης των τμημάτων Εφόδου. ιβ. Ο αυξημένος έλεγχος πλευρών και περιοχών μετόπισθεν, με ετοιμότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης αεροκινήτων δυνάμεων. ιγ. Τα ελαφρά οχήματα με βελτιωμένες ικανότητες κίνησης επί παντοδαπού εδάφους, μεταφέροντα όπλα μεγάλης ισχύος, πιθανόν να περιορίσουν την εξάρτηση από το υπάρχον οδικό δίκτυο. ιδ. Η ύπαρξη κατοικημένων τόπων εκείθεν και εντεύθεν της ποταμίας γραμμής, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μορφή των επιχειρήσεων που πρόκειται να διεξαχθούν και διαφοροποιεί τη σχεδίαση και την διεξαγωγή αυτών. ιε. Η δυνατότητα εκτέλεσης δολιοφθορών και λοιπών

11 - 6 - ανορθόδοξων ενεργειών στα μετόπισθεν (Μονάδες ΔΜ εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας), επιβάλλει να λαμβάνεται υπόψη κατά την σχεδίαση, η πρόληψη και η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση. 9. Πληροφορίες Ασφάλεια α. Οι έγκαιρες, επίκαιρες, σαφείς, περιεκτικές, αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών, οι επιπλέον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ποταμού, για το έδαφος της φιλίας και της εχθρικής όχθης, το βάθος και το πλάτος, την ταχύτητα του ρεύματος, τις προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου απ αυτό, είναι αναγκαίες και κρίσιμες. β. Η επιτυχής διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων επί ποτάμιας γραμμής, προϋποθέτει λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των παραπάνω φυσικών στοιχείων του κωλύματος. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί κατά βάση έργο του Μηχανικού αλλά και των υπολοίπων Δκσεων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. γ. Λόγω των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η χρησιμοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων [μη επανδρωμένων αεροχημάτων (ΜΕΑ), δορυφορικών εικόνων, ραντάρ, αισθητήρων, κ.λπ] και αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων τους στη συλλογή πληροφοριών (στρατηγικών επιχειρησιακών - τακτικών) περί εχθρού σε μεγάλο βάθος και σε πραγματικό χρόνο. 10. Παραπλάνηση Η παραπλάνηση αποτελεί παράγοντα αιφνιδιασμού και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών έχει βαρύνουσα σημασία. Επιτυγχάνεται με την ταχύτητα, την επίδειξη, τις παραπλανητικές αναγνωρίσεις και επιθέσεις, τα προπετάσματα καπνού, την ασφάλεια των διαβιβάσεων, την καταδρομή, τα τεχνάσματα κλπ. Το σχέδιο παραπλανήσεως, πρέπει να αφορά στην περιοχή, στις δυνάμεις, στα μέσα και στο χρόνο διεξαγωγής της επιχείρησης και απαιτείται να υφίσταται από τον καιρό της ειρήνης, εκπονούμενο και στα τρία του επίπεδα (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό και Τακτικό).

12 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά α. Οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίων γραμμών δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες επιθετικές επιχειρήσεις, παρά μόνο στο ότι αντί να διασπώνται οι γραμμές κωλυμάτων (όπως ναρκοπέδια, οδικά κωλύματα, συρματοπλέγματα, τάφροι κλπ), γεφυρώνονται. Αυτό συνεπάγεται την οργάνωση και την ανάπτυξη δυνάμεων, που έχουν αυτή την ικανότητα, πριν από τις δυνάμεις που θα εκτελέσουν την επίθεση. β. Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης διαβάσεως ποταμίας γραμμής είναι να διαπεραιώσει δυνάμεις από το υδάτινο κώλυμα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της υπεροχής και της ισχύος επί του αντιπάλου και της πρωτοβουλίας των ενεργειών. γ. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών είναι: προσωπικό. (1) Απαιτούνται ειδικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο (2) Η δυνατότητα τακτικών κινήσεων και ελιγμών είναι περιορισμένη κατά το χρόνο που οι δυνάμεις διαβάσεως και τα βαριά υλικά τους βρίσκονται «ιππαστί» του ποταμού. (3) Μετά την εμπλοκή δυνάμεων και μέσων, η παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο ενέργειας είναι από δύσκολη έως αδύνατη. δ. Ισχύουν όλες οι αρχές των επιθετικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον αιφνιδιασμό που επιδιώκεται με: (α) συγκέντρωση των μέσων). Τη μυστικότητα των προπαρασκευών (αφανή σημεία διαβάσεως. (β) Παραπλάνηση ως προς το ή τα πραγματικά επιλεγμένα σημεία. (γ) Ταχεία διάβαση του κωλύματος από τα (δ) Ταχύτητα εκτέλεσης Με δεδομένο ότι η αντίδραση του αντιπάλου θα εκδηλωθεί ευθύς με το πέρασμα των πρώτων τμημάτων στην αντίπερα όχθη, ακόμη και όταν ο αντίπαλος υποστεί αιφνιδιασμό σε σχέση με τα πραγματικά σημεία διαβάσεως, τα τμήματα αυτά πρέπει να οδηγούνται με ταχύτητα προς τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ενεργώντας έτσι τα τμήματα επιθέσεως θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή εξέλιξη της όλης επιχείρησης.

13 - 8 - (ε) Υπεροχή Πυρός Κατ αρχήν επιδιώκεται σιωπηρή διάβαση. Αυτή η ενέργεια όμως αποκαλύπτεται συνήθως σύντομα, περιοριζόμενη μόνο στα αρχικά στάδια (διάβαση κλιμακίου εφόδου), ακόμη και στην περίπτωση του αιφνιδιασμού του αμυνομένου. Αμέσως όταν ο αντίπαλος αντιληφθεί την ενέργεια αρχίζει η προοδευτική αντίδρασή του. Θα πρέπει συνεπώς η υπεροχή πυρός της επιθέσεως να είναι τέτοια, ώστε όχι μόνο να εξουδετερωθούν οι αντιστάσεις και τα μέσα του αμυνομένου, αλλά και να εξαρθρωθεί κατά το δυνατόν κάθε αντεπίθεση. Καμία επιτυχία δεν είναι δυνατή χωρίς υπεροχή πυροβολικού και αεροπορίας στη ζώνη της βιαίας διαβάσεως. Η αεροπορία, αφού αποκτήσει τουλάχιστον τοπική υπεροχή, θα κληθεί να καλύψει τις προπαρασκευές της βιαίας διαβάσεως και να συνδράμει στη δημιουργία, σταθεροποίηση και διεύρυνση του προγεφυρώματος. Θα κληθεί να καλύψει, σε συνδυασμό με τα Α/Α μέσα, τα σημεία γεφύρωσης από κάθε αεροπορική ενέργεια του αμυνομένου. Η επιτυχία της τελευταίας αυτής αποστολής είναι ζωτικής σημασίας. ε. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντίπαλος διακρίνουμε δύο μορφές διάβασης ποταμού, δηλαδή: (1) Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας. (2) Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση. στ. Αναγνώριση Σημείου Διαβάσεως Η αναγνώριση του σημείου διαβάσεως έχει σκοπό να καθορίσει, εάν υπάρχουν τα παρακάτω και ποία η κατάστασή τους: (1) Είσοδοι και έξοδοι. (2) Κοίτη του ποταμού και βάθος αυτού. (3) Κωλύματα, ήτοι: (α) Κάθετες όχθες. (β) Νάρκες και παγίδες στην είσοδο και την έξοδο του σημείου διαβάσεως καθώς και εντός του ποταμού, προσαρμοσμένες σε υποβρύχια ή επιπλέοντα κωλύματα. (γ) Επιπλέοντα εμπόδια. (4) Ταχύτητα ρεύματος. Η μεγίστη ταχύτητα ρεύματος, στην οποία τα αμφίβια οχήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, εξαρτάται από τον κυματισμό του ύδατος, την ποσότητα των υπό του ύδατος παρασυρόμενων αντικειμένων ή πάγων και από την μεγίστη παραδεκτή απόσταση, κατά την οποία το ρεύμα είναι δυνατό να παρασύρει πλευρικά τα οχήματα.

14 - 9 - (5) Σημείο αποβάσεως επί της αντίπερα όχθης για τα τεθωρακισμένα αμφίβια οχήματα. ζ. Οργάνωση Δυνάμεων Ο σκοπός της επιθετικής ενεργείας εκπληρώνεται συνήθως με τη συγκρότηση δυνάμεως κυρίας προσπάθειας, μιας ή περισσοτέρων δευτερευουσών προσπαθειών, της εφεδρείας και καλυπτικών δυνάμεων (στα πλευρά). Οι δυνάμεις που επιχειρούν συγκροτούνται σε : (1) Δύναμη Βάσεως επί της κατεχομένης τοποθεσίας (2) Δύναμη Διαβάσεως αποτελούμενη από : (α) Δύναμη Προγεφυρώματος 1/ Τμήμα Εφόδου 2/ Κύριο Σώμα (β) Δύναμη Διασπάσεως Αποστολή εκάστης δυνάμεως όπως στο «Τακτικό Δόγμα ΣΞ» σελ. 105 παρ. 35. η. Στάδια Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού Η διάβαση μιας ποτάμιας γραμμής διεξάγεται σε τρία αλληλοκαλυπτόμενα στάδια: (1) Έφοδος: Για τη δημιουργία ενός αρχικού προγεφυρώματος στην απέναντι (εχθρική) όχθη του κωλύματος. Αυτή η φάση δεν απαιτείται όταν δεν αντιμετωπίζεται αντίπαλος. (2) Συγκέντρωση Δυνάμεων Μέσων: Για την διεύρυνση του δημιουργηθέντος αρχικού προγεφυρώματος. (3) Σταθεροποίηση: Για να εγκατασταθούν ικανές δυνάμεις μέσα στο προγεφύρωμα, από το οποίο να δίδεται η δυνατότητα διάσπασης της αντίπαλης διάταξης και της συνέχισης των επιχειρήσεων. θ. Δημιουργία Προγεφυρώματος (1) Το προγεφύρωμα το οποίο επιδιώκεται να δημιουργηθεί, είναι ανάλογο του κλιμακίου που ενεργεί την επιχείρηση. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου για την διαπεραίωση με ασφάλεια του όγκου της ενεργούσης δυνάμεως και η δημιουργία συνθηκών συνέχισης της επιθέσεως. Το προγεφύρωμα πρέπει να επεκτείνεται με ταχύτητα και να εξασφαλίζει χώρο ελιγμού της ακολουθούσης δυνάμεως. παρακάτω: (2) Ένα Π/Γ πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως

15 (α) Κατάλληλη εδαφική διαμόρφωση και έκταση, ώστε ο επιτιθέμενος αφενός να δύναται να αμυνθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιθετικής ενεργείας και αφετέρου ο αντίπαλος να μην μπορεί να ανακόψει την κίνηση των στρατευμάτων από την μία όχθη στην άλλη. (β) Χώρο για επαρκείς κινήσεις και ελιγμούς ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση δυνάμεων. (γ) (δ) Κάλυψη και απόκρυψη. Επαρκή και καλής βατότητας δρομολόγια. (ε) Θέσεις για τάξεις στοιχείων όπλων που θα παρέχουν υποστήριξη έμμεσων και άμεσων πυρών στα φίλια τμήματα. 12. Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας α. Γενικά (1) Η επιχείρηση αποτελεί την συνέχιση επιθετικής ενεργείας, αποφεύγοντας τελείως ή περιορίζουσα στο ελάχιστο την διακοπή αυτής προ του κωλύματος για προπαρασκευή, προκειμένου να μην απολέσει την ήδη υπάρχουσα ορμή. Σε κάθε τακτική κατάσταση, πρέπει να προτιμάται και επιδιώκεται η γρήγορη διάβαση ποταμού αντί της οργανωμένης, η οποία απαιτεί χρόνο, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό. (2) Μία ταχεία διάβαση είναι επίσης δυνατή εφόσον υπάρχουν συνθήκες ασθενούς ή παντελούς ελλείψεως άμυνας του αντιπάλου επί των περιοχών διαβάσεως. Συγχρόνως, εφ όσον διατίθενται ταχυκίνητες δυνάμεις, πρέπει να γίνει εκμετάλλευση της ταχύτητάς τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προγεφύρωμα με το οποίο θα καλύψουν την διάβαση του κυρίου σώματος της δύναμης που επιχειρεί. Ο επιτιθέμενος δύναται να χρησιμοποιήσει τμήματα ειδικών δυνάμεων όπως είναι οι καταδρομείς και οι αλεξιπτωτιστές, για δημιουργία αεροπρογεφυρώματος με αεροκίνηση ή αερομεταφορά. (3) Έχει παρ όλα αυτά σημασία το γεγονός ότι ενώ η επιχείρηση αυτή καθ αυτή θεωρείται ταχεία ή ευκαιρίας, ωστόσο αποτελεί το αποτέλεσμα σοβαρής προπαρασκευής και λεπτομερούς σχεδίασης στα ανώτερα κλιμάκια. β. Σχεδίαση (1) Κάθε κύριο υδάτινο κώλυμα, που βρίσκεται στη ζώνη ενεργείας οποιασδήποτε διοικήσεως, πρέπει να αναλύεται πολύ πριν να επιχειρηθεί η διάβασή του. Η έναρξη της σχεδιάσεως της διαβάσεως ποτάμιας γραμμής πρέπει να είναι έγκαιρη. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια συλλογής πληροφοριών, πρόβλεψης και εντοπισμού της αντίπαλης διάταξης στις περιοχές διαβάσεως. (2) Τα σχέδια και οι εκδιδόμενες διαταγές, πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενέργειας με μεγάλη ταχύτητα και αποφασιστικότητα

16 από ταχυκίνητες δυνάμεις (Μ/Κ,ΤΘ), με κύρια επιδίωξη να αποστερήσουν στον αντίπαλο την δυνατότητα συνεχίσεως των επιχειρήσεων ή την οργάνωση της άμυνάς του και παράλληλα να εξασφαλίσουν τη κατάληψη άθικτων γεφυρών και πόρων, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη διενέργειας οργανωμένης διαβάσεως. (3) Ο έλεγχος είναι αποκεντρωτικός, παρέχοντας στις υφιστάμενες Μονάδες ελευθερία ενεργείας και πρωτοβουλίας, για εκμετάλλευση επιτυχιών. (4) Μονάδες Μηχανικού που έχουν την δυνατότητα γεφυρώσεως κωλυμάτων, τηρούνται σε ετοιμότητα για άμεση προώθηση, με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους εκμετάλλευσης κάθε πιθανής διαβάσεως ευκαιρίας. γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες (1) Όσες φορές καταλαμβάνεται άθικτη γέφυρα, η ενεργούσα Μονάδα ενεργεί προσεκτικό έλεγχο, για τον εντοπισμό τυχόν παγιδεύσεως της. (2) Η αναφορά καταλήψεως γέφυρας πρέπει να είναι άμεση και να υποβάλλεται με το ταχύτερο μέσο διαβιβάσεων. Άμεσα επίσης λαμβάνονται μέτρα για την διάθεση ταχυκίνητων ενισχύσεων στην περιοχή διαβάσεως, για την εξασφάλιση της καταληφθείσας γέφυρας. (3) Τα προϊστάμενα της ενεργούσας Μονάδας κλιμάκια ενημερώνονται και αυτά, δεδομένου ότι η κατοχή άθικτης γέφυρας πιθανόν να μεταβάλει το σχέδιο ενεργείας τους. Το κύριο σώμα της δυνάμεως, στην ζώνη της οποίας κατελήφθη η γέφυρα, προωθείται ταχέως και διευρύνει το προγεφύρωμα, ώστε να προστατεύσουν την διάβαση των δυνάμεων που ακολουθούν (διασπάσεως). δ. Διάβαση από Πόρους (1) Στις περιπτώσεις που θα επιτευχθεί διάβαση Μονάδων από πόρους και εφ όσον ο αμυνόμενος δεν προβάλει αντίσταση, ο επιτιθέμενος προβαίνει σε άμεση εκμετάλλευσης των συνθηκών που δημιουργούνται. (2) Οι Μονάδες εγκαθιστούν ταχέως προγεφύρωμα. (3) Ο Μονάδες Μηχανικού, μέσα σε ελάχιστο χρόνο πρέπει να βελτιώνουν τους πόρους με την χρησιμοποίηση ειδικού υλικού, ακτοδρόμων, σιδερένιων πλεγμάτων κλπ ώστε να αποφευχθεί πιθανόν η ανάγκη κατασκευής γέφυρας. (4) Με την ενέργεια αυτή αποφεύγεται η καθυστέρηση, ενώ τυχόν ανάγκη προϊσταμένων κλιμακίων σε γέφυρες, καλύπτεται με εγκατάσταση αυτών αργότερα.

17 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) (1) Σε μία ταχεία διάβαση πρέπει να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των τοπικά διαθέσιμων πόρων. (2) Τυχόν καταλαμβανόμενοι λέμβοι ή πορθμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως για την υποβοήθηση της διαπεραιώσεως. Μερικώς καταστραμμένες γέφυρες μπορούν να καταστούν άμεσα χρησιμοποιήσιμες, με την χρήση υλικών ευρισκομένων κοντά σε αυτή. (3) Γενικά τονίζεται ότι ο ενεργών ταχεία διάβαση πρέπει να εκμεταλλεύεται, κάθε μέσο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελάττωση του χρόνου διαβάσεως. στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού (1) Επιθεωρεί, ελέγχει και εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ανευρισκομένων άθικτων γεφυρών, πόρων, κοιτοστρώσεων, πορθμείων και σχεδιών ή την εναπομένουσα ικανότητα των μισοκατεστραμένων από τα παραπάνω μέσα. (2) Επισκευάζει ή ενισχύει εσπευσμένα τις τυχόν μισοκατεστραμένες γέφυρες. (3) Μετατρέπει τυχόν άθικτες από τον αντίπαλο σιδηροδρομικές γέφυρες σε οδικές με πρόχειρη επίστρωση του καταστρώματος αυτών. (4) Γεφυρώνει, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό, κατεστραμμένα ενδιάμεσα ανοίγματα γεφυρών με τυποποιημένο υλικό γεφυρώσεως ή και με γεφυροφόρα άρματα εφόσον διατίθενται. (5) Εξουδετερώνει προετοιμασμένες καταστροφές σε γέφυρες και άλλα μέσα διάβασης, τις οποίες ο αντίπαλος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. (6) Ερευνά τις προσπελάσεις εισόδου και εξόδου προς και από τον ποταμό, τον πυθμένα και τις όχθες για τυχόν ναρκοθετήσεις και αίρει ή εξουδετερώνει τις ανευρισκόμενες νάρκες. (7) Εκμεταλλεύεται στο έπακρον τα διατιθέμενα μέσα διάβασης και διαπεραίωσης. 13. Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση α. Είναι διάβαση ποταμού ο οποίος ελέγχεται από τα πυρά όπλων ευθυτενούς τροχιάς του αντιπάλου. Η επιχείρηση αυτή απαιτεί εκτεταμένη σχεδίαση και λεπτομερή προπαρασκευή. β. Κανονικά διεξάγεται όταν υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες :

18 στάση. (1) Η επιχειρούσα δύναμη περνά από αμυντική σε επιθετική (2) Δεν είναι δυνατή διάβαση ευκαιρίας. (3) Έχει αποτύχει διάβαση ευκαιρίας. γ. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού (1) Κλασική Μέθοδος Η επιχειρούσα δύναμη σπανίως θα δυνηθεί να καταλάβει ολόκληρο το προγεφύρωμα δια μιας επιθετικής ενεργείας. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμού διεξάγονται σε τρεις φάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τον έλεγχο της επιχείρησης. Αυτές περιορίζουν τον ελιγμό θέτοντας προϋποθέσεις για ειδικές ενέργειες κατά την διάρκεια της επιχείρησης. Καθορίζονται ως γραμμές Ο-1, Ο-2 και Ο-3. Επιλέγονται με βάση τους εδαφικούς ΑΝΣΚ που επιβάλουν περιορισμούς στα εχθρικά πυρά επί της ποτάμιας γραμμής. (α) 1 η ΦΑΣΗ Αρχικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-1) Αρχίζει με την έναρξη διαβάσεως του ποταμού από τα τμήματα εφόδου από την εντεύθεν όχθη και περατούται με την εξασφάλιση των ΑΝΣΚ οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί άμεσα πυρά επί των σημείων διαβάσεως. Η γραμμή που ενώνει αυτούς τους ΑΝΣΚ αποτελεί το Αρχικό Προγεφύρωμα ή την γραμμή Ο-1. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, διευκολύνεται η διάβαση των τμημάτων και των υλικών με βάρκες, σχεδίες και πεζογέφυρες και είναι δυνατόν να αρχίσει η συναρμολόγηση των γεφυρών. Ο-2) (β) 2 η ΦΑΣΗ Ακολουθούν Προγεφύρωμα (Γραμμή Η 2 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ εκείνων, οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί παρατηρούμενα πυρά στα σημεία διαβάσεως. Η κατάληψη ΑΝΣΚ εγγύς του ορίου παρατηρήσεως όψεως συμπληρώνει αυτή τη φάση. Είναι δυνατόν λόγω της ύπαρξης Μ/Κ μέσων ελιγμού και υποστήριξης μάχης, των δυνατοτήτων των μέσων παρατηρήσεως σύγχρονης τεχνολογίας (δορυφόροι, αεροπορία, ραντάρ κ.λπ) και τη χρήση σύγχρονων πυρομαχικών (πυροβολικού, ΠΕΠ, αεροπορίας, κ.λπ), να μην την υλοποιήσει ο επιτιθέμενος, αλλά να προχωρήσει κατευθείαν στην επόμενη 3 η φάση. (γ) 3 η ΦΑΣΗ Τελικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-3) Η 3 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ σε βάθος, οι οποίοι εκμηδενίζουν την δυνατότητα του αμυνομένου να εκτελεί συνεχή και αποτελεσματικά πυρά πυροβολικού και παρέχει τον απαιτούμενο χώρο στην εκείθεν πλευρά του ποταμού, για την εκτέλεση ελιγμών από την ενεργούσα δύναμη. Ενδεχομένως και μετά την κατάληψη της γραμμής Ο-3 ορισμένα από τα όπλα των αμυνομένων θα εξακολουθήσουν να προσβάλουν την ποτάμια γραμμή. Όμως για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να είναι τόσο ακριβή και τόσο πυκνά

19 ώστε να σταματήσουν ή να παρεμποδίσουν σοβαρά τις επιχειρήσεις επί της ποτάμιας γραμμής. (2) Σύγχρονη Αντίληψη (α) Στο διαμορφούμενο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον και υπό το πρίσμα χρησιμοποίησης δυνάμεων εξοπλισμένων με μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, αμφίβια ταχυκίνητα μέσα, και ΕΕ/Π, με δυνατότητα κάθετης υπερκέρασης και προσβολής στόχων σε βάθος, εξασθενεί η υιοθέτηση ενέργειας, με κατάτμηση της επιχείρησης στις παραπάνω φάσεις. (β) Η διεξαγωγή της όλης επιχείρησης σε μία φάση για την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-3 είναι συνήθης περίπτωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής του προγεφυρώματος, από αεροκίνητες δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ενέργεια των δυνάμεων διαβάσεως του ποταμού και στη συνέχεια συνένωση των δύο δυνάμεων. (γ) Όταν ο Σχηματισμός ενεργεί στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης δύναμης και το προς κατάληψη προγεφύρωμα είναι αναλογικά μεγαλυτέρου μεγέθους, εκτελείται η επιχείρηση σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η γραμμή Ο-2 καθορίζεται εγγύς της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος, Οι κύριοι ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-2 καταλαμβάνονται από αεροκίνητες δυνάμεις και γίνεται συνένωση με τις δυνάμεις εφόδου. Αυτή η ενέργεια ακολουθείται από μια δεύτερη φάση προς εξασφάλιση της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος. δ. Σχεδίαση (1) Η σχεδίαση μιας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμού είναι παρεμφερής με αυτήν της επίθεσης. Εν τούτοις, μια σειρά επιπρόσθετων παραγόντων λαμβάνονται υπ όψη εξ αιτίας του συγκεκριμένου κωλύματος. Ο τακτικός διοικητής θα προσδιορίσει την συγκρότηση των δυνάμεων που θα απαιτηθούν για την απέναντι πλευρά του κωλύματος. Αυτό θα υπαγορεύσει το σχεδιασμό των κινήσεων του, οι οποίες ακολούθως, θα καθορίσουν τον απαιτούμενο ρυθμό διαβάσεως. Ο διοικητής μηχανικού θα συμβουλεύσει για την δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης αυτού του ρυθμού διάβασης και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του σχεδίου διάβασης σύμφωνα με αυτές τις επιλογές. παρακάτω: (2) Η σχεδίαση γενικά διαιρείται σε φάσεις, όπως (α) Τη προκαταρτική φάση, που αρχίζει πριν την λήψη των οδηγιών επιχειρήσεων του προϊσταμένου κλιμακίου. (β) Την αρχική σχεδίαση, η οποία βασίζεται επί της γενικής ιδέας ενεργείας του επιχειρησιακού διοικητή. (γ) Την τελική σχεδίαση που αρχίζει με την απόφαση του διοικητή και την έκδοση της Διαταγής Επιχειρήσεων. (3) Το σχέδιο ενεργείας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης θα

20 πρέπει σε γενικές γραμμές να αναφέρεται: κατάσταση. (α) Στην τρέχουσα επιχειρησιακή και τακτική (β) Στην πρόθεση του διοικητή, σε ειδικές οδηγίες και ρυθμίσεις ασφαλείας, έλεγχο κινήσεων, έλεγχο εδάφους και υποστήριξη της διέλευσης. (γ) Στη συγκρότηση καταλλήλων δυνάμεων με αντίστοιχες αποστολές και καθορισμό Μονάδας Όχθης με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο ΕΕ παρ. 64. (δ) Στον καθορισμό σημείων διέλευσης και εναλλακτικών καθώς και δρομολογίων που άγουν προς και από αυτά, (περιλαμβανομένων ειδικών δρομολογίων Μηχανικού, εάν είναι δυνατόν. (ε) (ζ) Στη συγκρότηση και στο έργο Μηχανικού. Στο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα διέλευσης. (η) Στο σχέδιο κίνησης / κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς και από το κώλυμα, αξονικά και πλευρικά δρομολόγια, ΣΤΕΚ και περιοχές συγκέντρωσης / αναμονής. Τα δρομολόγια θα επισημαίνονται σύμφωνα με τη ΣΤΥΠ και γέφυρες. (θ) Σε εναλλακτικές ρυθμίσεις για διάβαση με σχεδίες (ι) Σε περιορισμούς, όπως η χωρητικότητα, η ταχύτητα και η ταξινόμηση του στρατιωτικού φορτίου. (ια) Στα συνθηματικά ή άλλα σύμβολα αναγνώρισης (πχ αριθμοί) για κάθε σημείο διέλευσης. (ιβ) Στα μέτρα υποστήριξης ΔΜ, με έμφαση στα θέματα του Υγειονομικού, και θεμάτων περισυλλογής, επισκευής τεχνικού υλικού και εφοδιασμού. (ιγ) (ιδ) (ιε) Στην ανταλλαγή και τα καθήκοντα συνδέσμων. Στην ανάπτυξη επικοινωνιών. Στην άμυνα των σημείων διέλευσης. (4) Ο έλεγχος των δυνάμεων MX κατά τη διάρκεια της διαβάσεως του ποταμού είναι συγκεντρωτικός.

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.Φ.Α - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΩΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ UEFA PRO ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ Επιχειρησιακή Λογική και Επιλογή Κέντρου Βάρους Πλωτάρχης Αθανάσιος Σπανός ΠΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΟΡΙΣΜΟΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1-1. Η εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Του Χρήστου Μηνάγια minagias@gmail.com, τηλ. 6948260485 Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ ΜΟΣ (τηλ. 2310252320, Ερµού 48 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623)

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Τακτική των υποομάδων είναι η συντονισμένη συμπεριφορά (συνεργασία) δύο ή περισσοτέρων παικτών στις διάφορες αμυντικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα