ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός Τροποποιητικής Διαταγής Ημερομηνία Καταχώρησης Καταχώρησε την Τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Οδηγίες 1. Επιφέρατε αλλαγές στο δόγμα μόνο μετά από Δγη του ΓΕΣ/ΔΙΔΟ. 2. Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας α/α αναγράφετε το κεφαλαίο Τ και τον α/α της τροποποιήσεως (π.χ. Τ1,Τ2 κοκ) 3. Καταχωρείτε στον παραπάνω πίνακα κάθε Δγη για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι μεταβολές.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1. Γενικά 1 2. Σκοπός 1 3. Δομή του κειμένου του δόγματος 1 4. Επιδιώξεις 2 5. Ισχύς Εφαρμογή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 6. Γενικά 3 7. Χαρακτηριστικά 3 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλων 4 9. Πληροφορίες - Ασφάλεια Παραπλάνηση 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας 10 α. Γενικά 10 β. Σχεδίαση 10 γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες 11 δ. Διάβαση από Πόρους 11 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) 12 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Οργανωμένη ή Βίαια Διάβαση 13 α. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού 13 (1) Κλασική Μέθοδος 13 (2) Σύγχρονη Αντίληψη 14 β. Σχεδίαση 14 γ. Κρίσιμα σημεία 16 δ. Αρμοδιότητες Μηχανικού 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14. Γενικά Άμυνα Ποταμίων Γραμμών 21 α. Γενικά 21 β. Μορφές Άμυνας Ποταμίων Γραμμών 22 γ. Οργάνωση Άμυνας Ποτάμιας Γραμμής 23 δ. Σχεδίαση 24

4 ε. Κρίσιμα Σημεία 28 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Σύμπτυξη 30 α. Γενικά 30 β. Φάσεις / Στάδια Ενεργειών 30 γ. Σχεδίαση 31 δ. Κρίσιμα Σημεία 32 ε. Αρμοδιότητες Μηχανικού 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 17. Γενικά 35 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 35 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις Ευθύνες Αρμοδιότητες 36 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 36 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η 19. Πυροβολικό Μάχης Α/Α Πυροβολικό Αεροπορία Στρατού Διαβιβάσεις Ηλεκτρονικός Πόλεμος Χρησιμοποίηση ΠΒΧ Ουσιών Διοικητική Μέριμνα 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 25. Γενικά Ναυτικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Αεροπορικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Ειδικές Δυνάμεις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 29. Γενικά Σύγχρονος Εξοπλισμός Τεχνολογικές Εξελίξεις 60

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Ορισμοί 63 Συντμήσεις 65 Βιβλιογραφία 65

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Η ανάπτυξη και η διατύπωση του Δόγματος Επιχειρήσεων Ποταμίων Γραμμών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ), σε τακτικό επίπεδο, παρέχει στους διοικητές ένα εξειδικευμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές, βάσει του οποίου θα αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων και αντίληψης, θα σχεδιάσουν και διεξαγάγουν τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών. 2. Σκοπός Δόγματος Σκοπός του παρόντος δόγματος είναι να διαμορφώσει τις θεμελιώδεις αρχές, κατά την επιχειρησιακή σχεδίαση για διεξαγωγή επιχειρήσεων επί των ποταμίων γραμμών, σύμφωνα με τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα και μέσα (διακλαδικότητα, νέα δομή δυνάμεων) καθώς και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των δυνάμεων. 3. Δομή Κειμένου Δόγματος α. Το Κεφάλαιο «Α» (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, τη δομή του κειμένου, τις επιδιώξεις και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. β. Το Κεφάλαιο «Β» (ΓΕΝΙΚΑ) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στις απαιτήσεις πληροφοριών και ασφαλείας καθώς και στην παραπλάνηση. γ. Το Κεφάλαιο «Γ» (ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις αρχές των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών, τη σχεδίαση, την οργάνωση και τις φάσεις ταχείας (ευκαιρίας) ή οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμίας γραμμής. δ. Το Κεφάλαιο «Δ» (ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) περιγράφει τις βασικές αρχές οργάνωσης των αμυντικών επιχειρήσεων επί ποταμίων γραμμών, τους παράγοντες που επιδρούν στη τακτική χρησιμοποίηση των δυνάμεων, τις μορφές άμυνας, την οργάνωση και σχεδίαση αυτής, τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Γίνεται επίσης αναφορά στις επιβραδυντικές ενέργειες στις ποτάμιες γραμμές. ε. Το Κεφάλαιο «Ε» (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ) περιγράφει τις απαιτήσεις οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου και τις ευθύνες αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου κλιμακίου διοικήσεως, τόσο κατά τις αμυντικές όσο και τις επιθετικές επιχειρήσεις. στ. Το Κεφάλαιο «ΣΤ» (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) αναλύει τις απαιτήσεις από πλευράς υποστήριξης μάχης, ΔΜ και την χρήση ΠΒΧ ουσιών στις υπόψη επιχειρήσεις, με έμφαση στην βιαία διάβαση.

7 - 2 - ζ. Το Κεφάλαιο «Ζ» (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναφέρεται στις αποστολές των άλλων Κλάδων των ΕΔ κατά τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών και στον ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων του ΣΞ. η. Το Κεφάλαιο «Η» (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ) περιγράφει τις μελλοντικές τάσεις κυρίως σε θέματα εξοπλισμού και μέσων. θ. Το Κεφάλαιο «Θ» περιλαμβάνει την ορολογία, τις συντμήσεις και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούνται στο παρόν δόγμα. 4, Επιδιώξεις επιδιώκεται: Με το τακτικό δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του Σ.Ξ» α. Η απόκτηση ενός κοινού υπόβαθρου γνώσεων και ενός πλαισίου συναντίληψης για τα δρώμενα από όλους τους Διοικητές. β. Ο καθορισμός ενός κοινού τρόπου σχεδίασης και διεξαγωγής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. γ. Η προσαρμογή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τακτικό δόγμα, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες επιχειρησιακές απαιτήσεις. δ. Η κατάλληλη δομή των δυνάμεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. ε. Η βελτίωση, τροποποίηση και επικαιροποίηση του ΕΕ «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών» καθώς και συναφών επιχειρησιακών κειμένων. 5. Ισχύς Εφαρμογή Το δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του ΣΞ», βασίζεται στο Επιχειρησιακό και το Τακτικό Δόγμα του Στρατού Ξηράς και ως εκ τούτου οιαδήποτε τροποποίησή τους επιβάλλει την αναθεώρηση του παρόντος δόγματος, σε όση κλίμακα απαιτείται, αξιοποιώντας παράλληλα και τα διδάγματα από την εφαρμογή του σε ασκήσεις και επιχειρήσεις. Αναθεωρείται αν απαιτείται κάθε 5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως επανεκδίδεται κάθε 10 χρόνια.

8 6. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ α. Με τον όρο ποτάμια γραμμή περιγράφεται ένα σημαντικό υδάτινο κώλυμα, του οποίου το πλάτος, το βάθος, η ταχύτητα ρεύματος καθώς και η φύση των εκατέρωθεν οχθών και του πυθμένα δεν επιτρέπουν τη διάβαση πεζών ή συνήθων οχημάτων αρμάτων, παρά μόνο μέσω καταλλήλων πόρων [πόρων πλεύσεως (ΠΠ), γενικών πόρων (ΓΠ), σημείων ζεύξεως (ΣΖ)], γεφυρών, σχεδιών ή με χρήση αμφιβίων μέσων. β. Oι ποτάμιες γραμμές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων, διότι δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν άριστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων, ειδικό εξοπλισμό, άρτια εκπαίδευση, λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των χαρακτηριστικών τους. γ. Οι επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού τοιούτων, όπως οι ποταμοί Έβρος, Νέστος, Στρυμών, Αξιός, Αλιάκμονας κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά τον τύπο και το μέγεθος του κωλύματος και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον τρόπο της προπαρασκευής. 7. Χαρακτηριστικά α. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ποταμίων γραμμών είναι: (1) Οι ποταμοί αποτελούν φυσικά κωλύματα ιδιαίτερα μετά την καταστροφή των γεφυρών που διαθέτουν. (2) Η δυνατότητα διάβασης μιας ποτάμιας γραμμής, αποκτά σπουδαιότητα, όταν αυτή δεν δύναται να παρακαμφθεί. (3) Οι απαιτήσεις ανάγκες των επιχειρήσεων διάβασης του ποταμού πρέπει να σχεδιάζονται με λεπτομέρεια. (4) Οι λέμβοι εφόδου και άλλα μέσα θα απαιτηθεί να διασχίσουν τον ποταμό, χωρίς τη βοήθεια του Μηχανικού. (5) Οι δυσκολίες διάβασης του ποταμού θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες. (6) Ο σχεδιασμός και η επιτυχής διεξαγωγή των επιχειρήσεων, απαιτούν υπεροχή σε πυρά ΠΒ και μέσα ΗΠ. (7) Η εισαγωγή νέων τύπων αμφιβίων οχημάτων πολλαπλής χρήσεως, ελαττώνει τις απαιτήσεις ύπαρξης τυποποιημένου υλικού διαβάσεως.

9 - 4 - β. Τα φυσικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τις επιχειρήσεις, είναι τα παρακάτω: (1) Το πλάτος και το βάθος του ποταμού. (2) Η φύση του πυθμένα και των εκατέρωθεν οχθών του. (3) Η ταχύτητα του ρεύματος. (4) Τα εντός της κοίτης τυχόν υπάρχοντα κωλύματα, νησίδες, εμπόδια κ.λπ. (5) Οι προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου από αυτό. (6) Τα υδρογραφικά δεδομένα, για να εκτιμηθούν οι συνέπειες, μιας πιθανής πλημμύρας. (7) Οι θέσεις φραγμάτων και άλλων τεχνικών κατασκευών. γ. Τα τακτικά χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών : (1) Αποτελούν εμπόδιο για τον επιτιθέμενο. (2) Επιβάλλουν περιορισμούς στις κινήσεις και τους ελιγμούς. (3) Διαχωρίζουν τα τμήματα εφόδου από τα βαριά μέσα και κυρίως από τα τεθωρακισμένα. (4) Ενεργούν σαν μέσο ισορροπίας των αντιπάλων δυνάμεων. (5) Συμβάλλουν στη δημιουργία μεγάλων/ειδικών στόχων (πυρηνικών και μη). δ. Η αξία της ποτάμιας γραμμής ως κωλύματος εξαρτάται από τις δυνατότητες σε μέσα διαβάσεως του αντιπάλου, τις φίλιες δυνατότητες, τα υδρογραφικά δεδομένα και σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες πόρους και γέφυρες, τα φυσικά και τεχνικά εμπόδια, την τακτική επίδραση του εδάφους και από τις δύο πλευρές του ποταμού, το οδικό δίκτυο της περιοχής, τους επιτόπιους πόρους και τις καιρικές συνθήκες. 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλον Οι σύγχρονες εξελίξεις των μέσων και της τακτικής, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο μια πιθανή αναμέτρηση αντιπάλων δυνάμεων επί ποταμίας γραμμής, εκτιμάται ότι θα έχει χαρακτηριστικά κυριότερα των οποίων είναι: α. Η μείωση του χρόνου προπαρασκευών και η δυνατότητα αιφνιδιαστικής εκδηλώσεως των επιχειρήσεων.

10 - 5 - β. Η σοβαρή αύξηση των απωλειών προσωπικού και ζημιών υλικού σε μικρό χρόνο. γ. Η αύξηση του βάθους στο οποίο θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ευκινησίας, ταχυκινησίας και αυτοδυναμίας των δυνάμεων, του αυξημένου βεληνεκούς των οπλικών συστημάτων και της χρησιμοποιήσεως της τρίτης διαστάσεως (ελικόπτερα και αεροπορία). δ. Η δυνατότητα ταχείας διασποράς και συγκεντρώσεως των δυνάμεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων (π.χ δυνατότητα μεταφοράς της ΚΠ, εκεί όπου η εξέλιξη των επιχειρήσεων την ευνοεί). ε. Η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος λόγω διαθέσεως συγχρόνων οπλικών συστημάτων Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ), Eπιθετικά Ε/Π, Α-Τ όπλα, Μ/Κ-ΤΘ κ.λπ), συστημάτων Διοικήσεως Ελέγχου και Πληροφοριών (ΣΔΕΠ) και μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). στ. Η αύξηση της δυνατότητας διεξαγωγής των επιχειρήσεων κατά την νύκτα, με την χρησιμοποίηση προηγμένων οργάνων νυκτερινής παρατηρήσεως και σκοπεύσεως. ζ. Η αυξημένη δυνατότητα διασπάσεως ή παρακάμψεως περιοχών με ισχυρή αμυντική οργάνωση και βαθέων διεισδύσεων. η. Η μορφολογία του εδάφους εκατέρωθεν του κωλύματος και σε βάθος (ύπαρξη αρδευτικών τάφρων, ύπαρξη και βατότητα δρομολογίων, καλλιέργειες, συστάδες δένδρων κ.λπ), επηρεάζει τη μορφή των επιχειρήσεων. θ. Η ανάγκη επιτήρησης των προσβάσεων εισόδου εξόδου και η ετοιμότητα αντιμετώπισης αντιπάλων δυνάμεων, οι οποίες πιθανόν να επιχειρήσουν διάβαση. ι. Η επιδίωξη καταστροφής των δυνάμεων αυτών, προ της διαβάσεως ή στα πρώτα στάδια αυτής, με χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και δυνάμεων στην περιοχή. ια. Η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, εφοδίων και οχημάτων με εναέρια μέσα, αυξάνει τη δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης των τμημάτων Εφόδου. ιβ. Ο αυξημένος έλεγχος πλευρών και περιοχών μετόπισθεν, με ετοιμότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης αεροκινήτων δυνάμεων. ιγ. Τα ελαφρά οχήματα με βελτιωμένες ικανότητες κίνησης επί παντοδαπού εδάφους, μεταφέροντα όπλα μεγάλης ισχύος, πιθανόν να περιορίσουν την εξάρτηση από το υπάρχον οδικό δίκτυο. ιδ. Η ύπαρξη κατοικημένων τόπων εκείθεν και εντεύθεν της ποταμίας γραμμής, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μορφή των επιχειρήσεων που πρόκειται να διεξαχθούν και διαφοροποιεί τη σχεδίαση και την διεξαγωγή αυτών. ιε. Η δυνατότητα εκτέλεσης δολιοφθορών και λοιπών

11 - 6 - ανορθόδοξων ενεργειών στα μετόπισθεν (Μονάδες ΔΜ εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας), επιβάλλει να λαμβάνεται υπόψη κατά την σχεδίαση, η πρόληψη και η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση. 9. Πληροφορίες Ασφάλεια α. Οι έγκαιρες, επίκαιρες, σαφείς, περιεκτικές, αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών, οι επιπλέον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ποταμού, για το έδαφος της φιλίας και της εχθρικής όχθης, το βάθος και το πλάτος, την ταχύτητα του ρεύματος, τις προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου απ αυτό, είναι αναγκαίες και κρίσιμες. β. Η επιτυχής διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων επί ποτάμιας γραμμής, προϋποθέτει λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των παραπάνω φυσικών στοιχείων του κωλύματος. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί κατά βάση έργο του Μηχανικού αλλά και των υπολοίπων Δκσεων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. γ. Λόγω των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η χρησιμοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων [μη επανδρωμένων αεροχημάτων (ΜΕΑ), δορυφορικών εικόνων, ραντάρ, αισθητήρων, κ.λπ] και αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων τους στη συλλογή πληροφοριών (στρατηγικών επιχειρησιακών - τακτικών) περί εχθρού σε μεγάλο βάθος και σε πραγματικό χρόνο. 10. Παραπλάνηση Η παραπλάνηση αποτελεί παράγοντα αιφνιδιασμού και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών έχει βαρύνουσα σημασία. Επιτυγχάνεται με την ταχύτητα, την επίδειξη, τις παραπλανητικές αναγνωρίσεις και επιθέσεις, τα προπετάσματα καπνού, την ασφάλεια των διαβιβάσεων, την καταδρομή, τα τεχνάσματα κλπ. Το σχέδιο παραπλανήσεως, πρέπει να αφορά στην περιοχή, στις δυνάμεις, στα μέσα και στο χρόνο διεξαγωγής της επιχείρησης και απαιτείται να υφίσταται από τον καιρό της ειρήνης, εκπονούμενο και στα τρία του επίπεδα (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό και Τακτικό).

12 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά α. Οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίων γραμμών δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες επιθετικές επιχειρήσεις, παρά μόνο στο ότι αντί να διασπώνται οι γραμμές κωλυμάτων (όπως ναρκοπέδια, οδικά κωλύματα, συρματοπλέγματα, τάφροι κλπ), γεφυρώνονται. Αυτό συνεπάγεται την οργάνωση και την ανάπτυξη δυνάμεων, που έχουν αυτή την ικανότητα, πριν από τις δυνάμεις που θα εκτελέσουν την επίθεση. β. Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης διαβάσεως ποταμίας γραμμής είναι να διαπεραιώσει δυνάμεις από το υδάτινο κώλυμα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της υπεροχής και της ισχύος επί του αντιπάλου και της πρωτοβουλίας των ενεργειών. γ. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών είναι: προσωπικό. (1) Απαιτούνται ειδικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο (2) Η δυνατότητα τακτικών κινήσεων και ελιγμών είναι περιορισμένη κατά το χρόνο που οι δυνάμεις διαβάσεως και τα βαριά υλικά τους βρίσκονται «ιππαστί» του ποταμού. (3) Μετά την εμπλοκή δυνάμεων και μέσων, η παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο ενέργειας είναι από δύσκολη έως αδύνατη. δ. Ισχύουν όλες οι αρχές των επιθετικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον αιφνιδιασμό που επιδιώκεται με: (α) συγκέντρωση των μέσων). Τη μυστικότητα των προπαρασκευών (αφανή σημεία διαβάσεως. (β) Παραπλάνηση ως προς το ή τα πραγματικά επιλεγμένα σημεία. (γ) Ταχεία διάβαση του κωλύματος από τα (δ) Ταχύτητα εκτέλεσης Με δεδομένο ότι η αντίδραση του αντιπάλου θα εκδηλωθεί ευθύς με το πέρασμα των πρώτων τμημάτων στην αντίπερα όχθη, ακόμη και όταν ο αντίπαλος υποστεί αιφνιδιασμό σε σχέση με τα πραγματικά σημεία διαβάσεως, τα τμήματα αυτά πρέπει να οδηγούνται με ταχύτητα προς τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ενεργώντας έτσι τα τμήματα επιθέσεως θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή εξέλιξη της όλης επιχείρησης.

13 - 8 - (ε) Υπεροχή Πυρός Κατ αρχήν επιδιώκεται σιωπηρή διάβαση. Αυτή η ενέργεια όμως αποκαλύπτεται συνήθως σύντομα, περιοριζόμενη μόνο στα αρχικά στάδια (διάβαση κλιμακίου εφόδου), ακόμη και στην περίπτωση του αιφνιδιασμού του αμυνομένου. Αμέσως όταν ο αντίπαλος αντιληφθεί την ενέργεια αρχίζει η προοδευτική αντίδρασή του. Θα πρέπει συνεπώς η υπεροχή πυρός της επιθέσεως να είναι τέτοια, ώστε όχι μόνο να εξουδετερωθούν οι αντιστάσεις και τα μέσα του αμυνομένου, αλλά και να εξαρθρωθεί κατά το δυνατόν κάθε αντεπίθεση. Καμία επιτυχία δεν είναι δυνατή χωρίς υπεροχή πυροβολικού και αεροπορίας στη ζώνη της βιαίας διαβάσεως. Η αεροπορία, αφού αποκτήσει τουλάχιστον τοπική υπεροχή, θα κληθεί να καλύψει τις προπαρασκευές της βιαίας διαβάσεως και να συνδράμει στη δημιουργία, σταθεροποίηση και διεύρυνση του προγεφυρώματος. Θα κληθεί να καλύψει, σε συνδυασμό με τα Α/Α μέσα, τα σημεία γεφύρωσης από κάθε αεροπορική ενέργεια του αμυνομένου. Η επιτυχία της τελευταίας αυτής αποστολής είναι ζωτικής σημασίας. ε. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντίπαλος διακρίνουμε δύο μορφές διάβασης ποταμού, δηλαδή: (1) Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας. (2) Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση. στ. Αναγνώριση Σημείου Διαβάσεως Η αναγνώριση του σημείου διαβάσεως έχει σκοπό να καθορίσει, εάν υπάρχουν τα παρακάτω και ποία η κατάστασή τους: (1) Είσοδοι και έξοδοι. (2) Κοίτη του ποταμού και βάθος αυτού. (3) Κωλύματα, ήτοι: (α) Κάθετες όχθες. (β) Νάρκες και παγίδες στην είσοδο και την έξοδο του σημείου διαβάσεως καθώς και εντός του ποταμού, προσαρμοσμένες σε υποβρύχια ή επιπλέοντα κωλύματα. (γ) Επιπλέοντα εμπόδια. (4) Ταχύτητα ρεύματος. Η μεγίστη ταχύτητα ρεύματος, στην οποία τα αμφίβια οχήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, εξαρτάται από τον κυματισμό του ύδατος, την ποσότητα των υπό του ύδατος παρασυρόμενων αντικειμένων ή πάγων και από την μεγίστη παραδεκτή απόσταση, κατά την οποία το ρεύμα είναι δυνατό να παρασύρει πλευρικά τα οχήματα.

14 - 9 - (5) Σημείο αποβάσεως επί της αντίπερα όχθης για τα τεθωρακισμένα αμφίβια οχήματα. ζ. Οργάνωση Δυνάμεων Ο σκοπός της επιθετικής ενεργείας εκπληρώνεται συνήθως με τη συγκρότηση δυνάμεως κυρίας προσπάθειας, μιας ή περισσοτέρων δευτερευουσών προσπαθειών, της εφεδρείας και καλυπτικών δυνάμεων (στα πλευρά). Οι δυνάμεις που επιχειρούν συγκροτούνται σε : (1) Δύναμη Βάσεως επί της κατεχομένης τοποθεσίας (2) Δύναμη Διαβάσεως αποτελούμενη από : (α) Δύναμη Προγεφυρώματος 1/ Τμήμα Εφόδου 2/ Κύριο Σώμα (β) Δύναμη Διασπάσεως Αποστολή εκάστης δυνάμεως όπως στο «Τακτικό Δόγμα ΣΞ» σελ. 105 παρ. 35. η. Στάδια Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού Η διάβαση μιας ποτάμιας γραμμής διεξάγεται σε τρία αλληλοκαλυπτόμενα στάδια: (1) Έφοδος: Για τη δημιουργία ενός αρχικού προγεφυρώματος στην απέναντι (εχθρική) όχθη του κωλύματος. Αυτή η φάση δεν απαιτείται όταν δεν αντιμετωπίζεται αντίπαλος. (2) Συγκέντρωση Δυνάμεων Μέσων: Για την διεύρυνση του δημιουργηθέντος αρχικού προγεφυρώματος. (3) Σταθεροποίηση: Για να εγκατασταθούν ικανές δυνάμεις μέσα στο προγεφύρωμα, από το οποίο να δίδεται η δυνατότητα διάσπασης της αντίπαλης διάταξης και της συνέχισης των επιχειρήσεων. θ. Δημιουργία Προγεφυρώματος (1) Το προγεφύρωμα το οποίο επιδιώκεται να δημιουργηθεί, είναι ανάλογο του κλιμακίου που ενεργεί την επιχείρηση. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου για την διαπεραίωση με ασφάλεια του όγκου της ενεργούσης δυνάμεως και η δημιουργία συνθηκών συνέχισης της επιθέσεως. Το προγεφύρωμα πρέπει να επεκτείνεται με ταχύτητα και να εξασφαλίζει χώρο ελιγμού της ακολουθούσης δυνάμεως. παρακάτω: (2) Ένα Π/Γ πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως

15 (α) Κατάλληλη εδαφική διαμόρφωση και έκταση, ώστε ο επιτιθέμενος αφενός να δύναται να αμυνθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιθετικής ενεργείας και αφετέρου ο αντίπαλος να μην μπορεί να ανακόψει την κίνηση των στρατευμάτων από την μία όχθη στην άλλη. (β) Χώρο για επαρκείς κινήσεις και ελιγμούς ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση δυνάμεων. (γ) (δ) Κάλυψη και απόκρυψη. Επαρκή και καλής βατότητας δρομολόγια. (ε) Θέσεις για τάξεις στοιχείων όπλων που θα παρέχουν υποστήριξη έμμεσων και άμεσων πυρών στα φίλια τμήματα. 12. Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας α. Γενικά (1) Η επιχείρηση αποτελεί την συνέχιση επιθετικής ενεργείας, αποφεύγοντας τελείως ή περιορίζουσα στο ελάχιστο την διακοπή αυτής προ του κωλύματος για προπαρασκευή, προκειμένου να μην απολέσει την ήδη υπάρχουσα ορμή. Σε κάθε τακτική κατάσταση, πρέπει να προτιμάται και επιδιώκεται η γρήγορη διάβαση ποταμού αντί της οργανωμένης, η οποία απαιτεί χρόνο, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό. (2) Μία ταχεία διάβαση είναι επίσης δυνατή εφόσον υπάρχουν συνθήκες ασθενούς ή παντελούς ελλείψεως άμυνας του αντιπάλου επί των περιοχών διαβάσεως. Συγχρόνως, εφ όσον διατίθενται ταχυκίνητες δυνάμεις, πρέπει να γίνει εκμετάλλευση της ταχύτητάς τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προγεφύρωμα με το οποίο θα καλύψουν την διάβαση του κυρίου σώματος της δύναμης που επιχειρεί. Ο επιτιθέμενος δύναται να χρησιμοποιήσει τμήματα ειδικών δυνάμεων όπως είναι οι καταδρομείς και οι αλεξιπτωτιστές, για δημιουργία αεροπρογεφυρώματος με αεροκίνηση ή αερομεταφορά. (3) Έχει παρ όλα αυτά σημασία το γεγονός ότι ενώ η επιχείρηση αυτή καθ αυτή θεωρείται ταχεία ή ευκαιρίας, ωστόσο αποτελεί το αποτέλεσμα σοβαρής προπαρασκευής και λεπτομερούς σχεδίασης στα ανώτερα κλιμάκια. β. Σχεδίαση (1) Κάθε κύριο υδάτινο κώλυμα, που βρίσκεται στη ζώνη ενεργείας οποιασδήποτε διοικήσεως, πρέπει να αναλύεται πολύ πριν να επιχειρηθεί η διάβασή του. Η έναρξη της σχεδιάσεως της διαβάσεως ποτάμιας γραμμής πρέπει να είναι έγκαιρη. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια συλλογής πληροφοριών, πρόβλεψης και εντοπισμού της αντίπαλης διάταξης στις περιοχές διαβάσεως. (2) Τα σχέδια και οι εκδιδόμενες διαταγές, πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενέργειας με μεγάλη ταχύτητα και αποφασιστικότητα

16 από ταχυκίνητες δυνάμεις (Μ/Κ,ΤΘ), με κύρια επιδίωξη να αποστερήσουν στον αντίπαλο την δυνατότητα συνεχίσεως των επιχειρήσεων ή την οργάνωση της άμυνάς του και παράλληλα να εξασφαλίσουν τη κατάληψη άθικτων γεφυρών και πόρων, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη διενέργειας οργανωμένης διαβάσεως. (3) Ο έλεγχος είναι αποκεντρωτικός, παρέχοντας στις υφιστάμενες Μονάδες ελευθερία ενεργείας και πρωτοβουλίας, για εκμετάλλευση επιτυχιών. (4) Μονάδες Μηχανικού που έχουν την δυνατότητα γεφυρώσεως κωλυμάτων, τηρούνται σε ετοιμότητα για άμεση προώθηση, με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους εκμετάλλευσης κάθε πιθανής διαβάσεως ευκαιρίας. γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες (1) Όσες φορές καταλαμβάνεται άθικτη γέφυρα, η ενεργούσα Μονάδα ενεργεί προσεκτικό έλεγχο, για τον εντοπισμό τυχόν παγιδεύσεως της. (2) Η αναφορά καταλήψεως γέφυρας πρέπει να είναι άμεση και να υποβάλλεται με το ταχύτερο μέσο διαβιβάσεων. Άμεσα επίσης λαμβάνονται μέτρα για την διάθεση ταχυκίνητων ενισχύσεων στην περιοχή διαβάσεως, για την εξασφάλιση της καταληφθείσας γέφυρας. (3) Τα προϊστάμενα της ενεργούσας Μονάδας κλιμάκια ενημερώνονται και αυτά, δεδομένου ότι η κατοχή άθικτης γέφυρας πιθανόν να μεταβάλει το σχέδιο ενεργείας τους. Το κύριο σώμα της δυνάμεως, στην ζώνη της οποίας κατελήφθη η γέφυρα, προωθείται ταχέως και διευρύνει το προγεφύρωμα, ώστε να προστατεύσουν την διάβαση των δυνάμεων που ακολουθούν (διασπάσεως). δ. Διάβαση από Πόρους (1) Στις περιπτώσεις που θα επιτευχθεί διάβαση Μονάδων από πόρους και εφ όσον ο αμυνόμενος δεν προβάλει αντίσταση, ο επιτιθέμενος προβαίνει σε άμεση εκμετάλλευσης των συνθηκών που δημιουργούνται. (2) Οι Μονάδες εγκαθιστούν ταχέως προγεφύρωμα. (3) Ο Μονάδες Μηχανικού, μέσα σε ελάχιστο χρόνο πρέπει να βελτιώνουν τους πόρους με την χρησιμοποίηση ειδικού υλικού, ακτοδρόμων, σιδερένιων πλεγμάτων κλπ ώστε να αποφευχθεί πιθανόν η ανάγκη κατασκευής γέφυρας. (4) Με την ενέργεια αυτή αποφεύγεται η καθυστέρηση, ενώ τυχόν ανάγκη προϊσταμένων κλιμακίων σε γέφυρες, καλύπτεται με εγκατάσταση αυτών αργότερα.

17 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) (1) Σε μία ταχεία διάβαση πρέπει να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των τοπικά διαθέσιμων πόρων. (2) Τυχόν καταλαμβανόμενοι λέμβοι ή πορθμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως για την υποβοήθηση της διαπεραιώσεως. Μερικώς καταστραμμένες γέφυρες μπορούν να καταστούν άμεσα χρησιμοποιήσιμες, με την χρήση υλικών ευρισκομένων κοντά σε αυτή. (3) Γενικά τονίζεται ότι ο ενεργών ταχεία διάβαση πρέπει να εκμεταλλεύεται, κάθε μέσο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελάττωση του χρόνου διαβάσεως. στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού (1) Επιθεωρεί, ελέγχει και εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ανευρισκομένων άθικτων γεφυρών, πόρων, κοιτοστρώσεων, πορθμείων και σχεδιών ή την εναπομένουσα ικανότητα των μισοκατεστραμένων από τα παραπάνω μέσα. (2) Επισκευάζει ή ενισχύει εσπευσμένα τις τυχόν μισοκατεστραμένες γέφυρες. (3) Μετατρέπει τυχόν άθικτες από τον αντίπαλο σιδηροδρομικές γέφυρες σε οδικές με πρόχειρη επίστρωση του καταστρώματος αυτών. (4) Γεφυρώνει, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό, κατεστραμμένα ενδιάμεσα ανοίγματα γεφυρών με τυποποιημένο υλικό γεφυρώσεως ή και με γεφυροφόρα άρματα εφόσον διατίθενται. (5) Εξουδετερώνει προετοιμασμένες καταστροφές σε γέφυρες και άλλα μέσα διάβασης, τις οποίες ο αντίπαλος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. (6) Ερευνά τις προσπελάσεις εισόδου και εξόδου προς και από τον ποταμό, τον πυθμένα και τις όχθες για τυχόν ναρκοθετήσεις και αίρει ή εξουδετερώνει τις ανευρισκόμενες νάρκες. (7) Εκμεταλλεύεται στο έπακρον τα διατιθέμενα μέσα διάβασης και διαπεραίωσης. 13. Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση α. Είναι διάβαση ποταμού ο οποίος ελέγχεται από τα πυρά όπλων ευθυτενούς τροχιάς του αντιπάλου. Η επιχείρηση αυτή απαιτεί εκτεταμένη σχεδίαση και λεπτομερή προπαρασκευή. β. Κανονικά διεξάγεται όταν υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες :

18 στάση. (1) Η επιχειρούσα δύναμη περνά από αμυντική σε επιθετική (2) Δεν είναι δυνατή διάβαση ευκαιρίας. (3) Έχει αποτύχει διάβαση ευκαιρίας. γ. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού (1) Κλασική Μέθοδος Η επιχειρούσα δύναμη σπανίως θα δυνηθεί να καταλάβει ολόκληρο το προγεφύρωμα δια μιας επιθετικής ενεργείας. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμού διεξάγονται σε τρεις φάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τον έλεγχο της επιχείρησης. Αυτές περιορίζουν τον ελιγμό θέτοντας προϋποθέσεις για ειδικές ενέργειες κατά την διάρκεια της επιχείρησης. Καθορίζονται ως γραμμές Ο-1, Ο-2 και Ο-3. Επιλέγονται με βάση τους εδαφικούς ΑΝΣΚ που επιβάλουν περιορισμούς στα εχθρικά πυρά επί της ποτάμιας γραμμής. (α) 1 η ΦΑΣΗ Αρχικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-1) Αρχίζει με την έναρξη διαβάσεως του ποταμού από τα τμήματα εφόδου από την εντεύθεν όχθη και περατούται με την εξασφάλιση των ΑΝΣΚ οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί άμεσα πυρά επί των σημείων διαβάσεως. Η γραμμή που ενώνει αυτούς τους ΑΝΣΚ αποτελεί το Αρχικό Προγεφύρωμα ή την γραμμή Ο-1. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, διευκολύνεται η διάβαση των τμημάτων και των υλικών με βάρκες, σχεδίες και πεζογέφυρες και είναι δυνατόν να αρχίσει η συναρμολόγηση των γεφυρών. Ο-2) (β) 2 η ΦΑΣΗ Ακολουθούν Προγεφύρωμα (Γραμμή Η 2 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ εκείνων, οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί παρατηρούμενα πυρά στα σημεία διαβάσεως. Η κατάληψη ΑΝΣΚ εγγύς του ορίου παρατηρήσεως όψεως συμπληρώνει αυτή τη φάση. Είναι δυνατόν λόγω της ύπαρξης Μ/Κ μέσων ελιγμού και υποστήριξης μάχης, των δυνατοτήτων των μέσων παρατηρήσεως σύγχρονης τεχνολογίας (δορυφόροι, αεροπορία, ραντάρ κ.λπ) και τη χρήση σύγχρονων πυρομαχικών (πυροβολικού, ΠΕΠ, αεροπορίας, κ.λπ), να μην την υλοποιήσει ο επιτιθέμενος, αλλά να προχωρήσει κατευθείαν στην επόμενη 3 η φάση. (γ) 3 η ΦΑΣΗ Τελικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-3) Η 3 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ σε βάθος, οι οποίοι εκμηδενίζουν την δυνατότητα του αμυνομένου να εκτελεί συνεχή και αποτελεσματικά πυρά πυροβολικού και παρέχει τον απαιτούμενο χώρο στην εκείθεν πλευρά του ποταμού, για την εκτέλεση ελιγμών από την ενεργούσα δύναμη. Ενδεχομένως και μετά την κατάληψη της γραμμής Ο-3 ορισμένα από τα όπλα των αμυνομένων θα εξακολουθήσουν να προσβάλουν την ποτάμια γραμμή. Όμως για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να είναι τόσο ακριβή και τόσο πυκνά

19 ώστε να σταματήσουν ή να παρεμποδίσουν σοβαρά τις επιχειρήσεις επί της ποτάμιας γραμμής. (2) Σύγχρονη Αντίληψη (α) Στο διαμορφούμενο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον και υπό το πρίσμα χρησιμοποίησης δυνάμεων εξοπλισμένων με μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, αμφίβια ταχυκίνητα μέσα, και ΕΕ/Π, με δυνατότητα κάθετης υπερκέρασης και προσβολής στόχων σε βάθος, εξασθενεί η υιοθέτηση ενέργειας, με κατάτμηση της επιχείρησης στις παραπάνω φάσεις. (β) Η διεξαγωγή της όλης επιχείρησης σε μία φάση για την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-3 είναι συνήθης περίπτωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής του προγεφυρώματος, από αεροκίνητες δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ενέργεια των δυνάμεων διαβάσεως του ποταμού και στη συνέχεια συνένωση των δύο δυνάμεων. (γ) Όταν ο Σχηματισμός ενεργεί στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης δύναμης και το προς κατάληψη προγεφύρωμα είναι αναλογικά μεγαλυτέρου μεγέθους, εκτελείται η επιχείρηση σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η γραμμή Ο-2 καθορίζεται εγγύς της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος, Οι κύριοι ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-2 καταλαμβάνονται από αεροκίνητες δυνάμεις και γίνεται συνένωση με τις δυνάμεις εφόδου. Αυτή η ενέργεια ακολουθείται από μια δεύτερη φάση προς εξασφάλιση της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος. δ. Σχεδίαση (1) Η σχεδίαση μιας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμού είναι παρεμφερής με αυτήν της επίθεσης. Εν τούτοις, μια σειρά επιπρόσθετων παραγόντων λαμβάνονται υπ όψη εξ αιτίας του συγκεκριμένου κωλύματος. Ο τακτικός διοικητής θα προσδιορίσει την συγκρότηση των δυνάμεων που θα απαιτηθούν για την απέναντι πλευρά του κωλύματος. Αυτό θα υπαγορεύσει το σχεδιασμό των κινήσεων του, οι οποίες ακολούθως, θα καθορίσουν τον απαιτούμενο ρυθμό διαβάσεως. Ο διοικητής μηχανικού θα συμβουλεύσει για την δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης αυτού του ρυθμού διάβασης και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του σχεδίου διάβασης σύμφωνα με αυτές τις επιλογές. παρακάτω: (2) Η σχεδίαση γενικά διαιρείται σε φάσεις, όπως (α) Τη προκαταρτική φάση, που αρχίζει πριν την λήψη των οδηγιών επιχειρήσεων του προϊσταμένου κλιμακίου. (β) Την αρχική σχεδίαση, η οποία βασίζεται επί της γενικής ιδέας ενεργείας του επιχειρησιακού διοικητή. (γ) Την τελική σχεδίαση που αρχίζει με την απόφαση του διοικητή και την έκδοση της Διαταγής Επιχειρήσεων. (3) Το σχέδιο ενεργείας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης θα

20 πρέπει σε γενικές γραμμές να αναφέρεται: κατάσταση. (α) Στην τρέχουσα επιχειρησιακή και τακτική (β) Στην πρόθεση του διοικητή, σε ειδικές οδηγίες και ρυθμίσεις ασφαλείας, έλεγχο κινήσεων, έλεγχο εδάφους και υποστήριξη της διέλευσης. (γ) Στη συγκρότηση καταλλήλων δυνάμεων με αντίστοιχες αποστολές και καθορισμό Μονάδας Όχθης με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο ΕΕ παρ. 64. (δ) Στον καθορισμό σημείων διέλευσης και εναλλακτικών καθώς και δρομολογίων που άγουν προς και από αυτά, (περιλαμβανομένων ειδικών δρομολογίων Μηχανικού, εάν είναι δυνατόν. (ε) (ζ) Στη συγκρότηση και στο έργο Μηχανικού. Στο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα διέλευσης. (η) Στο σχέδιο κίνησης / κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς και από το κώλυμα, αξονικά και πλευρικά δρομολόγια, ΣΤΕΚ και περιοχές συγκέντρωσης / αναμονής. Τα δρομολόγια θα επισημαίνονται σύμφωνα με τη ΣΤΥΠ και γέφυρες. (θ) Σε εναλλακτικές ρυθμίσεις για διάβαση με σχεδίες (ι) Σε περιορισμούς, όπως η χωρητικότητα, η ταχύτητα και η ταξινόμηση του στρατιωτικού φορτίου. (ια) Στα συνθηματικά ή άλλα σύμβολα αναγνώρισης (πχ αριθμοί) για κάθε σημείο διέλευσης. (ιβ) Στα μέτρα υποστήριξης ΔΜ, με έμφαση στα θέματα του Υγειονομικού, και θεμάτων περισυλλογής, επισκευής τεχνικού υλικού και εφοδιασμού. (ιγ) (ιδ) (ιε) Στην ανταλλαγή και τα καθήκοντα συνδέσμων. Στην ανάπτυξη επικοινωνιών. Στην άμυνα των σημείων διέλευσης. (4) Ο έλεγχος των δυνάμεων MX κατά τη διάρκεια της διαβάσεως του ποταμού είναι συγκεντρωτικός.

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ H ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Είναι όλες οι συντονισμένες επιθετικές και αμυντικές ενέργειες ολόκληρης της ομάδας με στόχο την νίκη Στο παιχνίδι υπάρχει μια συνεχή εναλλαγή της επιθετικής και αμυντικής συμπεριφοράς και αντίστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΡΟΛΟΙ KAI ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΡΟΛΟΙ KAI ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...9 Ο JURGEN KLOPP ΚΑΙ Η BORUSSIA DORTMUND...10 O ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ BORUSSIA DORTMUND...11 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ...12

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα ΟΡΙΣΜΟΣ Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ατομική επιθετική τακτική εννοούμε τις προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις

Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις Καθηµερινά καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις για διάφορα ζητήµατα, από τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα. Οι πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.Φ.Α - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΩΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ UEFA PRO ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων.

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων. ΩΚΕΑΝΙΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ Το ενδιαφέρον και η ανησυχία μας για τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ Πρόκληση ανισορροπίας στην αμυντική γραμμή του αντιπάλου: Αξιοποιώντας τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ Πρόκληση ανισορροπίας στην αμυντική γραμμή του αντιπάλου: Αξιοποιώντας τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ Πρόκληση ανισορροπίας στην αμυντική γραμμή του αντιπάλου: Αξιοποιώντας τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας 03-Σεπ-10: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012, προκριματικά Λιχτενστάιν 0-4 Ισπανία (1ο γκολ):

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics 1 Κεφάλαιο 4 Το Μάνατζμεντ των Logistics σε Διεθνές Επίπεδο ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εντοπισμός προκλήσεων που δημιουργεί η διεθνοποίηση στο μάνατζμεντ των logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η BORUSSIA DORTMUND ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Η φάση της άμυνας...14 Το pressing...14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η BORUSSIA DORTMUND ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Η φάση της άμυνας...14 Το pressing...14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...9 Ο JURGEN KLOPP ΚΑΙ Η BORUSSIA DORTMUND...10 O ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ BORUSSIA DORTMUND...11 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ...12

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ. Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ. Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ Μετάφραση: Θανάσης Καρακεχαγιάς Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) Επιμέλεια: Ηλίας Ζαπαρτίδης ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ποδόσφαιρο αλάνας: Ένας κόσμος ελεύθερου παιχνιδιού Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Η ανεύρεση και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί σήμερα έργο δυσχερές λόγω της πληθώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1-1. Η εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 2 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1:1 ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚ Ηκαλύτερη, οικονομικότερη, συντομότερη και πιο ξεκούραστη για τους παίκτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Το σύγχρονο ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται από: τη συνεχόμενη αύξηση του ρυθμού του παιχνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ Ενότητα 6: Στρατηγικές Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΟΡΙΣΜΟΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Τακτική των υποομάδων είναι η συντονισμένη συμπεριφορά (συνεργασία) δύο ή περισσοτέρων παικτών στις διάφορες αμυντικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα