ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός Τροποποιητικής Διαταγής Ημερομηνία Καταχώρησης Καταχώρησε την Τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Οδηγίες 1. Επιφέρατε αλλαγές στο δόγμα μόνο μετά από Δγη του ΓΕΣ/ΔΙΔΟ. 2. Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας α/α αναγράφετε το κεφαλαίο Τ και τον α/α της τροποποιήσεως (π.χ. Τ1,Τ2 κοκ) 3. Καταχωρείτε στον παραπάνω πίνακα κάθε Δγη για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι μεταβολές.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1. Γενικά 1 2. Σκοπός 1 3. Δομή του κειμένου του δόγματος 1 4. Επιδιώξεις 2 5. Ισχύς Εφαρμογή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 6. Γενικά 3 7. Χαρακτηριστικά 3 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλων 4 9. Πληροφορίες - Ασφάλεια Παραπλάνηση 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας 10 α. Γενικά 10 β. Σχεδίαση 10 γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες 11 δ. Διάβαση από Πόρους 11 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) 12 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Οργανωμένη ή Βίαια Διάβαση 13 α. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού 13 (1) Κλασική Μέθοδος 13 (2) Σύγχρονη Αντίληψη 14 β. Σχεδίαση 14 γ. Κρίσιμα σημεία 16 δ. Αρμοδιότητες Μηχανικού 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14. Γενικά Άμυνα Ποταμίων Γραμμών 21 α. Γενικά 21 β. Μορφές Άμυνας Ποταμίων Γραμμών 22 γ. Οργάνωση Άμυνας Ποτάμιας Γραμμής 23 δ. Σχεδίαση 24

4 ε. Κρίσιμα Σημεία 28 στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού Σύμπτυξη 30 α. Γενικά 30 β. Φάσεις / Στάδια Ενεργειών 30 γ. Σχεδίαση 31 δ. Κρίσιμα Σημεία 32 ε. Αρμοδιότητες Μηχανικού 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 17. Γενικά 35 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 35 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις Ευθύνες Αρμοδιότητες 36 α. Αμυντικές Επιχειρήσεις 36 β. Επιθετικές Επιχειρήσεις 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η 19. Πυροβολικό Μάχης Α/Α Πυροβολικό Αεροπορία Στρατού Διαβιβάσεις Ηλεκτρονικός Πόλεμος Χρησιμοποίηση ΠΒΧ Ουσιών Διοικητική Μέριμνα 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 25. Γενικά Ναυτικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Αεροπορικές Δυνάμεις Επιχειρήσεις Ειδικές Δυνάμεις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 29. Γενικά Σύγχρονος Εξοπλισμός Τεχνολογικές Εξελίξεις 60

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Ορισμοί 63 Συντμήσεις 65 Βιβλιογραφία 65

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Η ανάπτυξη και η διατύπωση του Δόγματος Επιχειρήσεων Ποταμίων Γραμμών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ), σε τακτικό επίπεδο, παρέχει στους διοικητές ένα εξειδικευμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές, βάσει του οποίου θα αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων και αντίληψης, θα σχεδιάσουν και διεξαγάγουν τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών. 2. Σκοπός Δόγματος Σκοπός του παρόντος δόγματος είναι να διαμορφώσει τις θεμελιώδεις αρχές, κατά την επιχειρησιακή σχεδίαση για διεξαγωγή επιχειρήσεων επί των ποταμίων γραμμών, σύμφωνα με τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα και μέσα (διακλαδικότητα, νέα δομή δυνάμεων) καθώς και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των δυνάμεων. 3. Δομή Κειμένου Δόγματος α. Το Κεφάλαιο «Α» (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, τη δομή του κειμένου, τις επιδιώξεις και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. β. Το Κεφάλαιο «Β» (ΓΕΝΙΚΑ) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στις απαιτήσεις πληροφοριών και ασφαλείας καθώς και στην παραπλάνηση. γ. Το Κεφάλαιο «Γ» (ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις αρχές των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών, τη σχεδίαση, την οργάνωση και τις φάσεις ταχείας (ευκαιρίας) ή οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμίας γραμμής. δ. Το Κεφάλαιο «Δ» (ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) περιγράφει τις βασικές αρχές οργάνωσης των αμυντικών επιχειρήσεων επί ποταμίων γραμμών, τους παράγοντες που επιδρούν στη τακτική χρησιμοποίηση των δυνάμεων, τις μορφές άμυνας, την οργάνωση και σχεδίαση αυτής, τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Γίνεται επίσης αναφορά στις επιβραδυντικές ενέργειες στις ποτάμιες γραμμές. ε. Το Κεφάλαιο «Ε» (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ) περιγράφει τις απαιτήσεις οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου και τις ευθύνες αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου κλιμακίου διοικήσεως, τόσο κατά τις αμυντικές όσο και τις επιθετικές επιχειρήσεις. στ. Το Κεφάλαιο «ΣΤ» (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) αναλύει τις απαιτήσεις από πλευράς υποστήριξης μάχης, ΔΜ και την χρήση ΠΒΧ ουσιών στις υπόψη επιχειρήσεις, με έμφαση στην βιαία διάβαση.

7 - 2 - ζ. Το Κεφάλαιο «Ζ» (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναφέρεται στις αποστολές των άλλων Κλάδων των ΕΔ κατά τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών και στον ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων του ΣΞ. η. Το Κεφάλαιο «Η» (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ) περιγράφει τις μελλοντικές τάσεις κυρίως σε θέματα εξοπλισμού και μέσων. θ. Το Κεφάλαιο «Θ» περιλαμβάνει την ορολογία, τις συντμήσεις και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούνται στο παρόν δόγμα. 4, Επιδιώξεις επιδιώκεται: Με το τακτικό δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του Σ.Ξ» α. Η απόκτηση ενός κοινού υπόβαθρου γνώσεων και ενός πλαισίου συναντίληψης για τα δρώμενα από όλους τους Διοικητές. β. Ο καθορισμός ενός κοινού τρόπου σχεδίασης και διεξαγωγής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. γ. Η προσαρμογή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τακτικό δόγμα, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες επιχειρησιακές απαιτήσεις. δ. Η κατάλληλη δομή των δυνάμεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. ε. Η βελτίωση, τροποποίηση και επικαιροποίηση του ΕΕ «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών» καθώς και συναφών επιχειρησιακών κειμένων. 5. Ισχύς Εφαρμογή Το δόγμα «Επιχειρήσεις Ποταμίων Γραμμών του ΣΞ», βασίζεται στο Επιχειρησιακό και το Τακτικό Δόγμα του Στρατού Ξηράς και ως εκ τούτου οιαδήποτε τροποποίησή τους επιβάλλει την αναθεώρηση του παρόντος δόγματος, σε όση κλίμακα απαιτείται, αξιοποιώντας παράλληλα και τα διδάγματα από την εφαρμογή του σε ασκήσεις και επιχειρήσεις. Αναθεωρείται αν απαιτείται κάθε 5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως επανεκδίδεται κάθε 10 χρόνια.

8 6. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ α. Με τον όρο ποτάμια γραμμή περιγράφεται ένα σημαντικό υδάτινο κώλυμα, του οποίου το πλάτος, το βάθος, η ταχύτητα ρεύματος καθώς και η φύση των εκατέρωθεν οχθών και του πυθμένα δεν επιτρέπουν τη διάβαση πεζών ή συνήθων οχημάτων αρμάτων, παρά μόνο μέσω καταλλήλων πόρων [πόρων πλεύσεως (ΠΠ), γενικών πόρων (ΓΠ), σημείων ζεύξεως (ΣΖ)], γεφυρών, σχεδιών ή με χρήση αμφιβίων μέσων. β. Oι ποτάμιες γραμμές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων, διότι δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν άριστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων, ειδικό εξοπλισμό, άρτια εκπαίδευση, λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των χαρακτηριστικών τους. γ. Οι επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού τοιούτων, όπως οι ποταμοί Έβρος, Νέστος, Στρυμών, Αξιός, Αλιάκμονας κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά τον τύπο και το μέγεθος του κωλύματος και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον τρόπο της προπαρασκευής. 7. Χαρακτηριστικά α. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ποταμίων γραμμών είναι: (1) Οι ποταμοί αποτελούν φυσικά κωλύματα ιδιαίτερα μετά την καταστροφή των γεφυρών που διαθέτουν. (2) Η δυνατότητα διάβασης μιας ποτάμιας γραμμής, αποκτά σπουδαιότητα, όταν αυτή δεν δύναται να παρακαμφθεί. (3) Οι απαιτήσεις ανάγκες των επιχειρήσεων διάβασης του ποταμού πρέπει να σχεδιάζονται με λεπτομέρεια. (4) Οι λέμβοι εφόδου και άλλα μέσα θα απαιτηθεί να διασχίσουν τον ποταμό, χωρίς τη βοήθεια του Μηχανικού. (5) Οι δυσκολίες διάβασης του ποταμού θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες. (6) Ο σχεδιασμός και η επιτυχής διεξαγωγή των επιχειρήσεων, απαιτούν υπεροχή σε πυρά ΠΒ και μέσα ΗΠ. (7) Η εισαγωγή νέων τύπων αμφιβίων οχημάτων πολλαπλής χρήσεως, ελαττώνει τις απαιτήσεις ύπαρξης τυποποιημένου υλικού διαβάσεως.

9 - 4 - β. Τα φυσικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τις επιχειρήσεις, είναι τα παρακάτω: (1) Το πλάτος και το βάθος του ποταμού. (2) Η φύση του πυθμένα και των εκατέρωθεν οχθών του. (3) Η ταχύτητα του ρεύματος. (4) Τα εντός της κοίτης τυχόν υπάρχοντα κωλύματα, νησίδες, εμπόδια κ.λπ. (5) Οι προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου από αυτό. (6) Τα υδρογραφικά δεδομένα, για να εκτιμηθούν οι συνέπειες, μιας πιθανής πλημμύρας. (7) Οι θέσεις φραγμάτων και άλλων τεχνικών κατασκευών. γ. Τα τακτικά χαρακτηριστικά των ποταμίων γραμμών : (1) Αποτελούν εμπόδιο για τον επιτιθέμενο. (2) Επιβάλλουν περιορισμούς στις κινήσεις και τους ελιγμούς. (3) Διαχωρίζουν τα τμήματα εφόδου από τα βαριά μέσα και κυρίως από τα τεθωρακισμένα. (4) Ενεργούν σαν μέσο ισορροπίας των αντιπάλων δυνάμεων. (5) Συμβάλλουν στη δημιουργία μεγάλων/ειδικών στόχων (πυρηνικών και μη). δ. Η αξία της ποτάμιας γραμμής ως κωλύματος εξαρτάται από τις δυνατότητες σε μέσα διαβάσεως του αντιπάλου, τις φίλιες δυνατότητες, τα υδρογραφικά δεδομένα και σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες πόρους και γέφυρες, τα φυσικά και τεχνικά εμπόδια, την τακτική επίδραση του εδάφους και από τις δύο πλευρές του ποταμού, το οδικό δίκτυο της περιοχής, τους επιτόπιους πόρους και τις καιρικές συνθήκες. 8. Επιχειρησιακό Περιβάλλον Οι σύγχρονες εξελίξεις των μέσων και της τακτικής, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο μια πιθανή αναμέτρηση αντιπάλων δυνάμεων επί ποταμίας γραμμής, εκτιμάται ότι θα έχει χαρακτηριστικά κυριότερα των οποίων είναι: α. Η μείωση του χρόνου προπαρασκευών και η δυνατότητα αιφνιδιαστικής εκδηλώσεως των επιχειρήσεων.

10 - 5 - β. Η σοβαρή αύξηση των απωλειών προσωπικού και ζημιών υλικού σε μικρό χρόνο. γ. Η αύξηση του βάθους στο οποίο θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ευκινησίας, ταχυκινησίας και αυτοδυναμίας των δυνάμεων, του αυξημένου βεληνεκούς των οπλικών συστημάτων και της χρησιμοποιήσεως της τρίτης διαστάσεως (ελικόπτερα και αεροπορία). δ. Η δυνατότητα ταχείας διασποράς και συγκεντρώσεως των δυνάμεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων (π.χ δυνατότητα μεταφοράς της ΚΠ, εκεί όπου η εξέλιξη των επιχειρήσεων την ευνοεί). ε. Η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος λόγω διαθέσεως συγχρόνων οπλικών συστημάτων Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ), Eπιθετικά Ε/Π, Α-Τ όπλα, Μ/Κ-ΤΘ κ.λπ), συστημάτων Διοικήσεως Ελέγχου και Πληροφοριών (ΣΔΕΠ) και μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). στ. Η αύξηση της δυνατότητας διεξαγωγής των επιχειρήσεων κατά την νύκτα, με την χρησιμοποίηση προηγμένων οργάνων νυκτερινής παρατηρήσεως και σκοπεύσεως. ζ. Η αυξημένη δυνατότητα διασπάσεως ή παρακάμψεως περιοχών με ισχυρή αμυντική οργάνωση και βαθέων διεισδύσεων. η. Η μορφολογία του εδάφους εκατέρωθεν του κωλύματος και σε βάθος (ύπαρξη αρδευτικών τάφρων, ύπαρξη και βατότητα δρομολογίων, καλλιέργειες, συστάδες δένδρων κ.λπ), επηρεάζει τη μορφή των επιχειρήσεων. θ. Η ανάγκη επιτήρησης των προσβάσεων εισόδου εξόδου και η ετοιμότητα αντιμετώπισης αντιπάλων δυνάμεων, οι οποίες πιθανόν να επιχειρήσουν διάβαση. ι. Η επιδίωξη καταστροφής των δυνάμεων αυτών, προ της διαβάσεως ή στα πρώτα στάδια αυτής, με χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και δυνάμεων στην περιοχή. ια. Η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, εφοδίων και οχημάτων με εναέρια μέσα, αυξάνει τη δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης των τμημάτων Εφόδου. ιβ. Ο αυξημένος έλεγχος πλευρών και περιοχών μετόπισθεν, με ετοιμότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης αεροκινήτων δυνάμεων. ιγ. Τα ελαφρά οχήματα με βελτιωμένες ικανότητες κίνησης επί παντοδαπού εδάφους, μεταφέροντα όπλα μεγάλης ισχύος, πιθανόν να περιορίσουν την εξάρτηση από το υπάρχον οδικό δίκτυο. ιδ. Η ύπαρξη κατοικημένων τόπων εκείθεν και εντεύθεν της ποταμίας γραμμής, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μορφή των επιχειρήσεων που πρόκειται να διεξαχθούν και διαφοροποιεί τη σχεδίαση και την διεξαγωγή αυτών. ιε. Η δυνατότητα εκτέλεσης δολιοφθορών και λοιπών

11 - 6 - ανορθόδοξων ενεργειών στα μετόπισθεν (Μονάδες ΔΜ εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας), επιβάλλει να λαμβάνεται υπόψη κατά την σχεδίαση, η πρόληψη και η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση. 9. Πληροφορίες Ασφάλεια α. Οι έγκαιρες, επίκαιρες, σαφείς, περιεκτικές, αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών, οι επιπλέον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ποταμού, για το έδαφος της φιλίας και της εχθρικής όχθης, το βάθος και το πλάτος, την ταχύτητα του ρεύματος, τις προσβάσεις εισόδου προς το κώλυμα και εξόδου απ αυτό, είναι αναγκαίες και κρίσιμες. β. Η επιτυχής διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων επί ποτάμιας γραμμής, προϋποθέτει λεπτομερή αναγνώριση και μελέτη των παραπάνω φυσικών στοιχείων του κωλύματος. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί κατά βάση έργο του Μηχανικού αλλά και των υπολοίπων Δκσεων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. γ. Λόγω των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η χρησιμοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων [μη επανδρωμένων αεροχημάτων (ΜΕΑ), δορυφορικών εικόνων, ραντάρ, αισθητήρων, κ.λπ] και αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων τους στη συλλογή πληροφοριών (στρατηγικών επιχειρησιακών - τακτικών) περί εχθρού σε μεγάλο βάθος και σε πραγματικό χρόνο. 10. Παραπλάνηση Η παραπλάνηση αποτελεί παράγοντα αιφνιδιασμού και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις ποταμίων γραμμών έχει βαρύνουσα σημασία. Επιτυγχάνεται με την ταχύτητα, την επίδειξη, τις παραπλανητικές αναγνωρίσεις και επιθέσεις, τα προπετάσματα καπνού, την ασφάλεια των διαβιβάσεων, την καταδρομή, τα τεχνάσματα κλπ. Το σχέδιο παραπλανήσεως, πρέπει να αφορά στην περιοχή, στις δυνάμεις, στα μέσα και στο χρόνο διεξαγωγής της επιχείρησης και απαιτείται να υφίσταται από τον καιρό της ειρήνης, εκπονούμενο και στα τρία του επίπεδα (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό και Τακτικό).

12 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11. Γενικά α. Οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίων γραμμών δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες επιθετικές επιχειρήσεις, παρά μόνο στο ότι αντί να διασπώνται οι γραμμές κωλυμάτων (όπως ναρκοπέδια, οδικά κωλύματα, συρματοπλέγματα, τάφροι κλπ), γεφυρώνονται. Αυτό συνεπάγεται την οργάνωση και την ανάπτυξη δυνάμεων, που έχουν αυτή την ικανότητα, πριν από τις δυνάμεις που θα εκτελέσουν την επίθεση. β. Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης διαβάσεως ποταμίας γραμμής είναι να διαπεραιώσει δυνάμεις από το υδάτινο κώλυμα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της υπεροχής και της ισχύος επί του αντιπάλου και της πρωτοβουλίας των ενεργειών. γ. Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων διαβάσεως ποταμίων γραμμών είναι: προσωπικό. (1) Απαιτούνται ειδικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο (2) Η δυνατότητα τακτικών κινήσεων και ελιγμών είναι περιορισμένη κατά το χρόνο που οι δυνάμεις διαβάσεως και τα βαριά υλικά τους βρίσκονται «ιππαστί» του ποταμού. (3) Μετά την εμπλοκή δυνάμεων και μέσων, η παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο ενέργειας είναι από δύσκολη έως αδύνατη. δ. Ισχύουν όλες οι αρχές των επιθετικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον αιφνιδιασμό που επιδιώκεται με: (α) συγκέντρωση των μέσων). Τη μυστικότητα των προπαρασκευών (αφανή σημεία διαβάσεως. (β) Παραπλάνηση ως προς το ή τα πραγματικά επιλεγμένα σημεία. (γ) Ταχεία διάβαση του κωλύματος από τα (δ) Ταχύτητα εκτέλεσης Με δεδομένο ότι η αντίδραση του αντιπάλου θα εκδηλωθεί ευθύς με το πέρασμα των πρώτων τμημάτων στην αντίπερα όχθη, ακόμη και όταν ο αντίπαλος υποστεί αιφνιδιασμό σε σχέση με τα πραγματικά σημεία διαβάσεως, τα τμήματα αυτά πρέπει να οδηγούνται με ταχύτητα προς τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ενεργώντας έτσι τα τμήματα επιθέσεως θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή εξέλιξη της όλης επιχείρησης.

13 - 8 - (ε) Υπεροχή Πυρός Κατ αρχήν επιδιώκεται σιωπηρή διάβαση. Αυτή η ενέργεια όμως αποκαλύπτεται συνήθως σύντομα, περιοριζόμενη μόνο στα αρχικά στάδια (διάβαση κλιμακίου εφόδου), ακόμη και στην περίπτωση του αιφνιδιασμού του αμυνομένου. Αμέσως όταν ο αντίπαλος αντιληφθεί την ενέργεια αρχίζει η προοδευτική αντίδρασή του. Θα πρέπει συνεπώς η υπεροχή πυρός της επιθέσεως να είναι τέτοια, ώστε όχι μόνο να εξουδετερωθούν οι αντιστάσεις και τα μέσα του αμυνομένου, αλλά και να εξαρθρωθεί κατά το δυνατόν κάθε αντεπίθεση. Καμία επιτυχία δεν είναι δυνατή χωρίς υπεροχή πυροβολικού και αεροπορίας στη ζώνη της βιαίας διαβάσεως. Η αεροπορία, αφού αποκτήσει τουλάχιστον τοπική υπεροχή, θα κληθεί να καλύψει τις προπαρασκευές της βιαίας διαβάσεως και να συνδράμει στη δημιουργία, σταθεροποίηση και διεύρυνση του προγεφυρώματος. Θα κληθεί να καλύψει, σε συνδυασμό με τα Α/Α μέσα, τα σημεία γεφύρωσης από κάθε αεροπορική ενέργεια του αμυνομένου. Η επιτυχία της τελευταίας αυτής αποστολής είναι ζωτικής σημασίας. ε. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντίπαλος διακρίνουμε δύο μορφές διάβασης ποταμού, δηλαδή: (1) Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας. (2) Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση. στ. Αναγνώριση Σημείου Διαβάσεως Η αναγνώριση του σημείου διαβάσεως έχει σκοπό να καθορίσει, εάν υπάρχουν τα παρακάτω και ποία η κατάστασή τους: (1) Είσοδοι και έξοδοι. (2) Κοίτη του ποταμού και βάθος αυτού. (3) Κωλύματα, ήτοι: (α) Κάθετες όχθες. (β) Νάρκες και παγίδες στην είσοδο και την έξοδο του σημείου διαβάσεως καθώς και εντός του ποταμού, προσαρμοσμένες σε υποβρύχια ή επιπλέοντα κωλύματα. (γ) Επιπλέοντα εμπόδια. (4) Ταχύτητα ρεύματος. Η μεγίστη ταχύτητα ρεύματος, στην οποία τα αμφίβια οχήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, εξαρτάται από τον κυματισμό του ύδατος, την ποσότητα των υπό του ύδατος παρασυρόμενων αντικειμένων ή πάγων και από την μεγίστη παραδεκτή απόσταση, κατά την οποία το ρεύμα είναι δυνατό να παρασύρει πλευρικά τα οχήματα.

14 - 9 - (5) Σημείο αποβάσεως επί της αντίπερα όχθης για τα τεθωρακισμένα αμφίβια οχήματα. ζ. Οργάνωση Δυνάμεων Ο σκοπός της επιθετικής ενεργείας εκπληρώνεται συνήθως με τη συγκρότηση δυνάμεως κυρίας προσπάθειας, μιας ή περισσοτέρων δευτερευουσών προσπαθειών, της εφεδρείας και καλυπτικών δυνάμεων (στα πλευρά). Οι δυνάμεις που επιχειρούν συγκροτούνται σε : (1) Δύναμη Βάσεως επί της κατεχομένης τοποθεσίας (2) Δύναμη Διαβάσεως αποτελούμενη από : (α) Δύναμη Προγεφυρώματος 1/ Τμήμα Εφόδου 2/ Κύριο Σώμα (β) Δύναμη Διασπάσεως Αποστολή εκάστης δυνάμεως όπως στο «Τακτικό Δόγμα ΣΞ» σελ. 105 παρ. 35. η. Στάδια Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού Η διάβαση μιας ποτάμιας γραμμής διεξάγεται σε τρία αλληλοκαλυπτόμενα στάδια: (1) Έφοδος: Για τη δημιουργία ενός αρχικού προγεφυρώματος στην απέναντι (εχθρική) όχθη του κωλύματος. Αυτή η φάση δεν απαιτείται όταν δεν αντιμετωπίζεται αντίπαλος. (2) Συγκέντρωση Δυνάμεων Μέσων: Για την διεύρυνση του δημιουργηθέντος αρχικού προγεφυρώματος. (3) Σταθεροποίηση: Για να εγκατασταθούν ικανές δυνάμεις μέσα στο προγεφύρωμα, από το οποίο να δίδεται η δυνατότητα διάσπασης της αντίπαλης διάταξης και της συνέχισης των επιχειρήσεων. θ. Δημιουργία Προγεφυρώματος (1) Το προγεφύρωμα το οποίο επιδιώκεται να δημιουργηθεί, είναι ανάλογο του κλιμακίου που ενεργεί την επιχείρηση. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου για την διαπεραίωση με ασφάλεια του όγκου της ενεργούσης δυνάμεως και η δημιουργία συνθηκών συνέχισης της επιθέσεως. Το προγεφύρωμα πρέπει να επεκτείνεται με ταχύτητα και να εξασφαλίζει χώρο ελιγμού της ακολουθούσης δυνάμεως. παρακάτω: (2) Ένα Π/Γ πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως

15 (α) Κατάλληλη εδαφική διαμόρφωση και έκταση, ώστε ο επιτιθέμενος αφενός να δύναται να αμυνθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιθετικής ενεργείας και αφετέρου ο αντίπαλος να μην μπορεί να ανακόψει την κίνηση των στρατευμάτων από την μία όχθη στην άλλη. (β) Χώρο για επαρκείς κινήσεις και ελιγμούς ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση δυνάμεων. (γ) (δ) Κάλυψη και απόκρυψη. Επαρκή και καλής βατότητας δρομολόγια. (ε) Θέσεις για τάξεις στοιχείων όπλων που θα παρέχουν υποστήριξη έμμεσων και άμεσων πυρών στα φίλια τμήματα. 12. Ταχεία Διάβαση ή Διάβαση Ευκαιρίας α. Γενικά (1) Η επιχείρηση αποτελεί την συνέχιση επιθετικής ενεργείας, αποφεύγοντας τελείως ή περιορίζουσα στο ελάχιστο την διακοπή αυτής προ του κωλύματος για προπαρασκευή, προκειμένου να μην απολέσει την ήδη υπάρχουσα ορμή. Σε κάθε τακτική κατάσταση, πρέπει να προτιμάται και επιδιώκεται η γρήγορη διάβαση ποταμού αντί της οργανωμένης, η οποία απαιτεί χρόνο, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό. (2) Μία ταχεία διάβαση είναι επίσης δυνατή εφόσον υπάρχουν συνθήκες ασθενούς ή παντελούς ελλείψεως άμυνας του αντιπάλου επί των περιοχών διαβάσεως. Συγχρόνως, εφ όσον διατίθενται ταχυκίνητες δυνάμεις, πρέπει να γίνει εκμετάλλευση της ταχύτητάς τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προγεφύρωμα με το οποίο θα καλύψουν την διάβαση του κυρίου σώματος της δύναμης που επιχειρεί. Ο επιτιθέμενος δύναται να χρησιμοποιήσει τμήματα ειδικών δυνάμεων όπως είναι οι καταδρομείς και οι αλεξιπτωτιστές, για δημιουργία αεροπρογεφυρώματος με αεροκίνηση ή αερομεταφορά. (3) Έχει παρ όλα αυτά σημασία το γεγονός ότι ενώ η επιχείρηση αυτή καθ αυτή θεωρείται ταχεία ή ευκαιρίας, ωστόσο αποτελεί το αποτέλεσμα σοβαρής προπαρασκευής και λεπτομερούς σχεδίασης στα ανώτερα κλιμάκια. β. Σχεδίαση (1) Κάθε κύριο υδάτινο κώλυμα, που βρίσκεται στη ζώνη ενεργείας οποιασδήποτε διοικήσεως, πρέπει να αναλύεται πολύ πριν να επιχειρηθεί η διάβασή του. Η έναρξη της σχεδιάσεως της διαβάσεως ποτάμιας γραμμής πρέπει να είναι έγκαιρη. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια συλλογής πληροφοριών, πρόβλεψης και εντοπισμού της αντίπαλης διάταξης στις περιοχές διαβάσεως. (2) Τα σχέδια και οι εκδιδόμενες διαταγές, πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενέργειας με μεγάλη ταχύτητα και αποφασιστικότητα

16 από ταχυκίνητες δυνάμεις (Μ/Κ,ΤΘ), με κύρια επιδίωξη να αποστερήσουν στον αντίπαλο την δυνατότητα συνεχίσεως των επιχειρήσεων ή την οργάνωση της άμυνάς του και παράλληλα να εξασφαλίσουν τη κατάληψη άθικτων γεφυρών και πόρων, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη διενέργειας οργανωμένης διαβάσεως. (3) Ο έλεγχος είναι αποκεντρωτικός, παρέχοντας στις υφιστάμενες Μονάδες ελευθερία ενεργείας και πρωτοβουλίας, για εκμετάλλευση επιτυχιών. (4) Μονάδες Μηχανικού που έχουν την δυνατότητα γεφυρώσεως κωλυμάτων, τηρούνται σε ετοιμότητα για άμεση προώθηση, με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους εκμετάλλευσης κάθε πιθανής διαβάσεως ευκαιρίας. γ. Καταλαμβανόμενες Γέφυρες (1) Όσες φορές καταλαμβάνεται άθικτη γέφυρα, η ενεργούσα Μονάδα ενεργεί προσεκτικό έλεγχο, για τον εντοπισμό τυχόν παγιδεύσεως της. (2) Η αναφορά καταλήψεως γέφυρας πρέπει να είναι άμεση και να υποβάλλεται με το ταχύτερο μέσο διαβιβάσεων. Άμεσα επίσης λαμβάνονται μέτρα για την διάθεση ταχυκίνητων ενισχύσεων στην περιοχή διαβάσεως, για την εξασφάλιση της καταληφθείσας γέφυρας. (3) Τα προϊστάμενα της ενεργούσας Μονάδας κλιμάκια ενημερώνονται και αυτά, δεδομένου ότι η κατοχή άθικτης γέφυρας πιθανόν να μεταβάλει το σχέδιο ενεργείας τους. Το κύριο σώμα της δυνάμεως, στην ζώνη της οποίας κατελήφθη η γέφυρα, προωθείται ταχέως και διευρύνει το προγεφύρωμα, ώστε να προστατεύσουν την διάβαση των δυνάμεων που ακολουθούν (διασπάσεως). δ. Διάβαση από Πόρους (1) Στις περιπτώσεις που θα επιτευχθεί διάβαση Μονάδων από πόρους και εφ όσον ο αμυνόμενος δεν προβάλει αντίσταση, ο επιτιθέμενος προβαίνει σε άμεση εκμετάλλευσης των συνθηκών που δημιουργούνται. (2) Οι Μονάδες εγκαθιστούν ταχέως προγεφύρωμα. (3) Ο Μονάδες Μηχανικού, μέσα σε ελάχιστο χρόνο πρέπει να βελτιώνουν τους πόρους με την χρησιμοποίηση ειδικού υλικού, ακτοδρόμων, σιδερένιων πλεγμάτων κλπ ώστε να αποφευχθεί πιθανόν η ανάγκη κατασκευής γέφυρας. (4) Με την ενέργεια αυτή αποφεύγεται η καθυστέρηση, ενώ τυχόν ανάγκη προϊσταμένων κλιμακίων σε γέφυρες, καλύπτεται με εγκατάσταση αυτών αργότερα.

17 ε. Τοπικά Διαθέσιμοι Πόροι (υλικά μέσα) (1) Σε μία ταχεία διάβαση πρέπει να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των τοπικά διαθέσιμων πόρων. (2) Τυχόν καταλαμβανόμενοι λέμβοι ή πορθμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως για την υποβοήθηση της διαπεραιώσεως. Μερικώς καταστραμμένες γέφυρες μπορούν να καταστούν άμεσα χρησιμοποιήσιμες, με την χρήση υλικών ευρισκομένων κοντά σε αυτή. (3) Γενικά τονίζεται ότι ο ενεργών ταχεία διάβαση πρέπει να εκμεταλλεύεται, κάθε μέσο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελάττωση του χρόνου διαβάσεως. στ. Αρμοδιότητες Μηχανικού (1) Επιθεωρεί, ελέγχει και εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ανευρισκομένων άθικτων γεφυρών, πόρων, κοιτοστρώσεων, πορθμείων και σχεδιών ή την εναπομένουσα ικανότητα των μισοκατεστραμένων από τα παραπάνω μέσα. (2) Επισκευάζει ή ενισχύει εσπευσμένα τις τυχόν μισοκατεστραμένες γέφυρες. (3) Μετατρέπει τυχόν άθικτες από τον αντίπαλο σιδηροδρομικές γέφυρες σε οδικές με πρόχειρη επίστρωση του καταστρώματος αυτών. (4) Γεφυρώνει, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό, κατεστραμμένα ενδιάμεσα ανοίγματα γεφυρών με τυποποιημένο υλικό γεφυρώσεως ή και με γεφυροφόρα άρματα εφόσον διατίθενται. (5) Εξουδετερώνει προετοιμασμένες καταστροφές σε γέφυρες και άλλα μέσα διάβασης, τις οποίες ο αντίπαλος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. (6) Ερευνά τις προσπελάσεις εισόδου και εξόδου προς και από τον ποταμό, τον πυθμένα και τις όχθες για τυχόν ναρκοθετήσεις και αίρει ή εξουδετερώνει τις ανευρισκόμενες νάρκες. (7) Εκμεταλλεύεται στο έπακρον τα διατιθέμενα μέσα διάβασης και διαπεραίωσης. 13. Οργανωμένη ή Βιαία Διάβαση α. Είναι διάβαση ποταμού ο οποίος ελέγχεται από τα πυρά όπλων ευθυτενούς τροχιάς του αντιπάλου. Η επιχείρηση αυτή απαιτεί εκτεταμένη σχεδίαση και λεπτομερή προπαρασκευή. β. Κανονικά διεξάγεται όταν υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες :

18 στάση. (1) Η επιχειρούσα δύναμη περνά από αμυντική σε επιθετική (2) Δεν είναι δυνατή διάβαση ευκαιρίας. (3) Έχει αποτύχει διάβαση ευκαιρίας. γ. Φάσεις Επιχειρήσεων Διαβάσεως Ποταμού (1) Κλασική Μέθοδος Η επιχειρούσα δύναμη σπανίως θα δυνηθεί να καταλάβει ολόκληρο το προγεφύρωμα δια μιας επιθετικής ενεργείας. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμού διεξάγονται σε τρεις φάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τον έλεγχο της επιχείρησης. Αυτές περιορίζουν τον ελιγμό θέτοντας προϋποθέσεις για ειδικές ενέργειες κατά την διάρκεια της επιχείρησης. Καθορίζονται ως γραμμές Ο-1, Ο-2 και Ο-3. Επιλέγονται με βάση τους εδαφικούς ΑΝΣΚ που επιβάλουν περιορισμούς στα εχθρικά πυρά επί της ποτάμιας γραμμής. (α) 1 η ΦΑΣΗ Αρχικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-1) Αρχίζει με την έναρξη διαβάσεως του ποταμού από τα τμήματα εφόδου από την εντεύθεν όχθη και περατούται με την εξασφάλιση των ΑΝΣΚ οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί άμεσα πυρά επί των σημείων διαβάσεως. Η γραμμή που ενώνει αυτούς τους ΑΝΣΚ αποτελεί το Αρχικό Προγεφύρωμα ή την γραμμή Ο-1. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, διευκολύνεται η διάβαση των τμημάτων και των υλικών με βάρκες, σχεδίες και πεζογέφυρες και είναι δυνατόν να αρχίσει η συναρμολόγηση των γεφυρών. Ο-2) (β) 2 η ΦΑΣΗ Ακολουθούν Προγεφύρωμα (Γραμμή Η 2 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ εκείνων, οι οποίοι αφαιρούν από τον εχθρό τη δυνατότητα να εκτελεί παρατηρούμενα πυρά στα σημεία διαβάσεως. Η κατάληψη ΑΝΣΚ εγγύς του ορίου παρατηρήσεως όψεως συμπληρώνει αυτή τη φάση. Είναι δυνατόν λόγω της ύπαρξης Μ/Κ μέσων ελιγμού και υποστήριξης μάχης, των δυνατοτήτων των μέσων παρατηρήσεως σύγχρονης τεχνολογίας (δορυφόροι, αεροπορία, ραντάρ κ.λπ) και τη χρήση σύγχρονων πυρομαχικών (πυροβολικού, ΠΕΠ, αεροπορίας, κ.λπ), να μην την υλοποιήσει ο επιτιθέμενος, αλλά να προχωρήσει κατευθείαν στην επόμενη 3 η φάση. (γ) 3 η ΦΑΣΗ Τελικό Προγεφύρωμα (Γραμμή Ο-3) Η 3 η Φάση αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ΑΝΣΚ σε βάθος, οι οποίοι εκμηδενίζουν την δυνατότητα του αμυνομένου να εκτελεί συνεχή και αποτελεσματικά πυρά πυροβολικού και παρέχει τον απαιτούμενο χώρο στην εκείθεν πλευρά του ποταμού, για την εκτέλεση ελιγμών από την ενεργούσα δύναμη. Ενδεχομένως και μετά την κατάληψη της γραμμής Ο-3 ορισμένα από τα όπλα των αμυνομένων θα εξακολουθήσουν να προσβάλουν την ποτάμια γραμμή. Όμως για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να είναι τόσο ακριβή και τόσο πυκνά

19 ώστε να σταματήσουν ή να παρεμποδίσουν σοβαρά τις επιχειρήσεις επί της ποτάμιας γραμμής. (2) Σύγχρονη Αντίληψη (α) Στο διαμορφούμενο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον και υπό το πρίσμα χρησιμοποίησης δυνάμεων εξοπλισμένων με μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, αμφίβια ταχυκίνητα μέσα, και ΕΕ/Π, με δυνατότητα κάθετης υπερκέρασης και προσβολής στόχων σε βάθος, εξασθενεί η υιοθέτηση ενέργειας, με κατάτμηση της επιχείρησης στις παραπάνω φάσεις. (β) Η διεξαγωγή της όλης επιχείρησης σε μία φάση για την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-3 είναι συνήθης περίπτωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάληψη των ΑΝΣΚ επί της γραμμής του προγεφυρώματος, από αεροκίνητες δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ενέργεια των δυνάμεων διαβάσεως του ποταμού και στη συνέχεια συνένωση των δύο δυνάμεων. (γ) Όταν ο Σχηματισμός ενεργεί στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης δύναμης και το προς κατάληψη προγεφύρωμα είναι αναλογικά μεγαλυτέρου μεγέθους, εκτελείται η επιχείρηση σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η γραμμή Ο-2 καθορίζεται εγγύς της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος, Οι κύριοι ΑΝΣΚ επί της γραμμής Ο-2 καταλαμβάνονται από αεροκίνητες δυνάμεις και γίνεται συνένωση με τις δυνάμεις εφόδου. Αυτή η ενέργεια ακολουθείται από μια δεύτερη φάση προς εξασφάλιση της γραμμής Ο-3 του τελικού προγεφυρώματος. δ. Σχεδίαση (1) Η σχεδίαση μιας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης ποταμού είναι παρεμφερής με αυτήν της επίθεσης. Εν τούτοις, μια σειρά επιπρόσθετων παραγόντων λαμβάνονται υπ όψη εξ αιτίας του συγκεκριμένου κωλύματος. Ο τακτικός διοικητής θα προσδιορίσει την συγκρότηση των δυνάμεων που θα απαιτηθούν για την απέναντι πλευρά του κωλύματος. Αυτό θα υπαγορεύσει το σχεδιασμό των κινήσεων του, οι οποίες ακολούθως, θα καθορίσουν τον απαιτούμενο ρυθμό διαβάσεως. Ο διοικητής μηχανικού θα συμβουλεύσει για την δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης αυτού του ρυθμού διάβασης και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του σχεδίου διάβασης σύμφωνα με αυτές τις επιλογές. παρακάτω: (2) Η σχεδίαση γενικά διαιρείται σε φάσεις, όπως (α) Τη προκαταρτική φάση, που αρχίζει πριν την λήψη των οδηγιών επιχειρήσεων του προϊσταμένου κλιμακίου. (β) Την αρχική σχεδίαση, η οποία βασίζεται επί της γενικής ιδέας ενεργείας του επιχειρησιακού διοικητή. (γ) Την τελική σχεδίαση που αρχίζει με την απόφαση του διοικητή και την έκδοση της Διαταγής Επιχειρήσεων. (3) Το σχέδιο ενεργείας οργανωμένης (βιαίας) διάβασης θα

20 πρέπει σε γενικές γραμμές να αναφέρεται: κατάσταση. (α) Στην τρέχουσα επιχειρησιακή και τακτική (β) Στην πρόθεση του διοικητή, σε ειδικές οδηγίες και ρυθμίσεις ασφαλείας, έλεγχο κινήσεων, έλεγχο εδάφους και υποστήριξη της διέλευσης. (γ) Στη συγκρότηση καταλλήλων δυνάμεων με αντίστοιχες αποστολές και καθορισμό Μονάδας Όχθης με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο ΕΕ παρ. 64. (δ) Στον καθορισμό σημείων διέλευσης και εναλλακτικών καθώς και δρομολογίων που άγουν προς και από αυτά, (περιλαμβανομένων ειδικών δρομολογίων Μηχανικού, εάν είναι δυνατόν. (ε) (ζ) Στη συγκρότηση και στο έργο Μηχανικού. Στο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα διέλευσης. (η) Στο σχέδιο κίνησης / κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς και από το κώλυμα, αξονικά και πλευρικά δρομολόγια, ΣΤΕΚ και περιοχές συγκέντρωσης / αναμονής. Τα δρομολόγια θα επισημαίνονται σύμφωνα με τη ΣΤΥΠ και γέφυρες. (θ) Σε εναλλακτικές ρυθμίσεις για διάβαση με σχεδίες (ι) Σε περιορισμούς, όπως η χωρητικότητα, η ταχύτητα και η ταξινόμηση του στρατιωτικού φορτίου. (ια) Στα συνθηματικά ή άλλα σύμβολα αναγνώρισης (πχ αριθμοί) για κάθε σημείο διέλευσης. (ιβ) Στα μέτρα υποστήριξης ΔΜ, με έμφαση στα θέματα του Υγειονομικού, και θεμάτων περισυλλογής, επισκευής τεχνικού υλικού και εφοδιασμού. (ιγ) (ιδ) (ιε) Στην ανταλλαγή και τα καθήκοντα συνδέσμων. Στην ανάπτυξη επικοινωνιών. Στην άμυνα των σημείων διέλευσης. (4) Ο έλεγχος των δυνάμεων MX κατά τη διάρκεια της διαβάσεως του ποταμού είναι συγκεντρωτικός.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 του Ταξχου ε.α Πολυχρόνη Ναλμπάντη, MPhil ΓΕΝΙΚΑ Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας, η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛHΨΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝAΔΟΣ MDMP (MILITARY DECISION MAKING PROCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης ε.α. Βασίλειος Χαλβατζής 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα