ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας Δήμων Κοινοτήτων» ΓΟΥΡΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 251

2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου ερσονήσου - Προκλήσεις και Φιλοδοξίες 4 Επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική στα πλαίσια του Ε.Π Πλαίσιο συνεργασίας και Δημόσιος Διάλογος 5 Προαπαιτούμενα για την εκπλήρωση του Οράματος 5 Κεντρικό Μήνυμα 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γενικά & Ειδικά Πλαίσια Ανάπτυξης Γενικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Τουρισμός) Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Α. Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) Ειδικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου (Α Φάση). Η θέση του Δήμου ερσονήσου Ικανότητα Φορέα για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου ερσονήσου Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Δήμου ερσονήσου Παρακολούθηση και αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος. Διάχυση των αποτελεσμάτων του Διοίκηση μέσω στόχων - Δείκτες Μέτρησης Αναπτυξιακή πολιτική Εμπλεκόμενοι κατά τη διαδικασία υλοποίησης Συνάφεια προτεινόμενων Δράσεων σε σχέση με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού Συνάφεια προτεινόμενων δράσεων σε σχέση με τους στόχους του ΠΕΠ Κρήτης και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης Η αναπτυξιακή πολιτική σε Άξονες, Μέτρα, Δράσεις Άξονες Προτεραιότητας Εξειδίκευση Συγκεντρωτικοί Πίνακες Δράσεων ανά Άξονα και Μέτρο Αναλυτικά Σχέδια Δράσης 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προϋποθέσεις Οικονομικού Προγραμματισμού ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ ) Το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Δανεισμός μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης χρηματοδότησης 250 Σελίδα 2 από 251

3 Σελίδα 3 από 251

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου ερσονήσου - Προκλήσεις και Φιλοδοξίες ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους μέσω των οποίων επιχειρείται να αντιμετωπιστούν - με ιεράρχηση - διαπιστωμένες ανάγκες και προβλήματα. Παράλληλα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, η σύγχρονη ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική εξέλιξη, η αυξανόμενη ανεργία και η εποχιακή φθίνουσα απασχόληση καθώς επίσης ο κίνδυνος χαλάρωσης του κοινωνικού ιστού εξαιτίας προβλημάτων που αυξάνουν κατά τη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Ο Δήμος ερσονήσου, σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ, καλείται να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, τα μέσα και τα εργαλεία που παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με: Α) Πολιτική υπευθυνότητα Β) Προγραμματισμό Γ) Συνετή πολιτική και οικονομική διαχείριση Δ) Μεθοδική εργασία Ε) Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Σχέδιο , που για πρώτη φορά, συντάσσεται για τον νέο «καλλικρατικό» Δήμο ερσονήσου, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των Γενικών και των Ειδικών Στόχων για τη δημιουργία συνθηκών προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας για τους κατοίκους, τους απασχολούμενους και τους τουρίστες επισκέπτες. Επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική στα πλαίσια του Ε.Π Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί, ολοκληρωμένα και συνεκτικά, κατά τα επόμενα χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση των μέτρων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε., καθώς και στην προώθηση των μέτρων, που είναι εφικτό να ενταχθούν τόσο στο ΠΕΠ Κρήτης, στο ΕΣΠΑ και στα λοιπά προγράμματα που παρουσιάζονται σε άλλο σκέλος, αναλυτικά. Σελίδα 4 από 251

5 Οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι τα πάγια έσοδα του Δήμου ερσονήσου δεν παρουσιάζουν αύξηση, εξαιτίας παραγόντων που αποτυπώνονται στο σκέλος του Οικονομικού Προγραμματισμού και κυρίως εξαιτίας της μείωσης του τέλους παρεπιδημούντων, της αντικειμενικής αδυναμίας μεγάλης μερίδας δημοτών για την καταβολή των δημοτικών τελών και τη μη πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων προς τον Δήμο από την κεντρική διοίκηση. Για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι πηγές χρηματοδότησης τους από το κράτος μετά από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔ) στην κυβέρνηση. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο, πολιτικά ορθό και δίκαιο να επανασχεδιαστεί το σύστημα των ίδιων τοπικών πόρων. Πλαίσιο συνεργασίας και Δημόσιος Διάλογος Αξίζει να σημειώσουμε το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου ερσονήσου αποτελεί έργο μιας στενής, εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιακών στελεχών και των στελεχών και διοικήσεων των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος ερσονήσου με τελικό αποδέκτη το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού που κατάρτισε το παρόν τελικό κείμενο. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που τηρήθηκε, για ουσιαστικούς πέραν των τυπικών λόγους, το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί το επιστέγασμα της ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης, αφού για δεύτερη φορά στον «καλλικρατικό» Δήμο ερσονήσου δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνικών εταίρων, να συμμετάσχουν θεσμοθετημένα και οργανωμένα στον δημόσιο διάλογο που διεξήχθη γι αυτόν τον σκοπό με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17 Νοεμβρίου 2011 εμπεδώνοντας την τοπική δημοκρατία και αναλαμβάνοντας συνευθύνη στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον του τόπου. Προαπαιτούμενα για την εκπλήρωση του Οράματος Η συλλογική και αμείωτη προσπάθεια, η αρμονική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ή συμμετέχει ο Δήμος ερσονήσου, Σελίδα 5 από 251

6 η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες και φυσικά πρόσωπα, η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργασιών, ο σεβασμός στις ανάγκες και στα αιτήματα του πολίτη, των φορέων και των επιχειρήσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων καθώς επίσης η διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων η εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης και η συστηματοποίηση διαδικασιών βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης της θα χαρακτηρίζουν την πορεία μας για την εκπλήρωση του υψηλού αλλά ρεαλιστικού Οράματος όπως αυτό τεκμηριώνεται στην Α Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, δεδομένου άλλωστε πως στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, ως χωρική ενότητα με αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και ως δυναμική και παραγωγική κοινωνία, ο Δήμος ερσονήσου οφείλει να συνδράμει - κατά τις δυνατότητες του. Κεντρικό Μήνυμα Είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου ερσονήσου για την περίοδο , αναδείχθηκε, ως το πιο σημαντικό μήνυμα, η ισχυρή αξίωση για την επίσπευση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την άμεση λήψη μέτρων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου ερσονήσου και ειδικότερα την εκπλήρωση του Οράματος, που είναι: η Ανάδειξη του Δήμου ερσονήσου σε Οικονομικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης Ευχαριστούμε επίσης τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου ερσονήσου καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος ερσονήσου, τους Ειδικούς Συμβούλους του Δημάρχου, τις Δ/νσεις και τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου ερσονήσου και των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος ερσονήσου, την Επιτροπή Διαβούλευσης καθώς και όλους όσους με κάθε τρόπο ενεπλάκησαν στο πολύ σοβαρό εγχείρημα που ανέλαβε για πρώτη Σελίδα 6 από 251

7 φορά η υπηρεσία του Δήμου ερσονήσου, δηλαδή, την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου ερσονήσου, για την περίοδο Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από τη δυνατότητα που παρασχέθηκε για τη συμμετοχή της υπηρεσίας σε υψηλό επίπεδο σχεδιασμού, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη βελτίωση καθαυτής της υπηρεσίας, για τον επανασχεδιασμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου ερσονήσου. Σελίδα 7 από 251

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σύγχρονες τάσεις της Δημόσιας Διοίκησης επιτάσσουν τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι καταγράφουν, ιεραρχούν και αντιμετωπίζουν τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα οι αλλαγές στο όλο πολιτικο-διοικητικό σύστημα της χώρας και οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν νέο πλαίσιο λειτουργίας, στο οποίο οι πρωτοβάθμιοι O.T.A καλούνται να προσαρμοστούν ασκώντας τον ρόλο τους ως οι φορείς του τοπικού επίπεδου Δημοκρατικού Προγραμματισμού. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ερσονήσου περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Στο συγκεκριμένο τεύχος και σε συνέχεια του καθορισμού των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του (Τεύχος Α Επιχειρησιακού Προγράμματος), θα εξειδικευτούν οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου ερσονήσου στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης, οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο Αντανακλούν επίσης το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Προκειμένου να αποδειχθεί η συνάφεια αυτή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος τόσο με τα κρίσιμα σημεία τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ερσονήσου όσο και με τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης της τρέχουσας περιόδου, εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή του προγράμματος ως προς τις ανάγκες που καλείται να καλύψει και η εξωτερική συνοχή του σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των στόχων και δράσεων είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εσωτερικού Σελίδα 8 από 251

9 Ελέγχου με τους φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού & Οικονομικού Προγραμματισμού ελήφθησαν υπόψη όλες οι θέσεις και απόψεις που έχουν κατατεθεί. Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από θεματικές ενότητες παρεμβάσεων και δράσεις υλοποίησης οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια, εξειδικεύονται και, εν συνεχεία, προσδιορίζονται: - οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος - ένας ιεραρχημένος κατάλογος επενδυτικών έργων που θα εκτελεστούν από το Δήμο με σύντομη περιγραφή της σκοπιμότητάς τους και των αναμενόμενων επιπτώσεών τους στην τοπική κοινωνία καθώς και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - οι συνεργασίες που απαιτούνται με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του OTA που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. Προσδιορίζονται επίσης, οι αναγκαίοι πόροι (οικονομικοί πόροι, προσωπικό, εξοπλισμός) για την υλοποίηση των υπηρεσιών / έργων που επελέγησαν. Ουσιαστικός στόχος τελικά αποτελεί, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, να είναι αποτέλεσμα μιας μόνιμης εσωτερικής διαδικασίας και δομής του Δήμου που θα συντελέσει στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία του. Σελίδα 9 από 251

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1 Γενικά & Ειδικά Πλαίσια Ανάπτυξης Γενικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Σκοπός του Γενικού Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π..Σ.Α.Α.) είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη: την ανάγκη προώθησης της αειφόρου και ισόρροπης και σφαιρικά ανταγωνιστικής ανάπτυξης, κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολο του εθνικού χώρου και τις επιμέρους ενότητες του, ενίσχυσης της θέσης της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία, καθώς και το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής σημασίας που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. ότι αποτελεί κατά νόμο τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. τις κατευθύνσεις των μελετών των Ειδικών ωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, την Βιομηχανία και τον Τουρισμό. Το Γενικό Πλαίσιο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται: Σελίδα 10 από 251

11 Α) Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, με: Την ανάδειξη των μοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της μακραίωνης ιστορίας της που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Την ανάδειξή της ως σημαντικού κόμβου σε δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, όπως και σε δίκτυα διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών ιδίως δε συνεργασιών για την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικότερες πτυχές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που συναρτώνται άμεσα με τον σχεδιασμό που προωθείται άμεσα ή έμμεσα με το παρόν πλαίσιο, είναι: - Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. - Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσα από τη διαμόρφωση πλαισίου χωρικών κατευθύνσεων που αφορούν ιδίως στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων ανάπτυξης στο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον και στην άρση των συγκρούσεων χρήσεων γης. - Η χωρικά εξειδικευμένη πολιτική κινήτρων. Β) Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής με: Ισόρροπη - πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται ο περιορισμός των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ περιοχών της χώρας με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Περιορισμό της υπέρμετρης αστικοποίησης με βελτίωση της ελκυστικότητας της υπαίθρου και την ενίσχυση της συνεργασίας και την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου Βελτίωση της πρόσβασης στα βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών. Βελτίωση της ποιότητας ζωής που συνδυάζεται με τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και τη δυνατότητα επιλογής προτύπων διαβίωσης. Σελίδα 11 από 251

12 Γ) Η συνετή διαχείριση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό στόχο αποτελεί η διαφύλαξη και κατά περίπτωση η ανάδειξη των ευαίσθητων φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόμηση. Δ) Εν όψει των οξυτάτων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος με ταχύτατους ρυθμούς, στόχο αποτελεί η συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε) Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Βασική στρατηγική επιλογή του Γενικού Πλαισίου αποτελεί η υιοθέτηση ενός μοντέλου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης βασισμένου στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος πόλων και αξόνων ανάπτυξης κατά τρόπο που να ενισχύεται η ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και να εξασφαλίζει την κοινωνική και οικονομική συνοχή με διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο του εθνικού χώρου. Το πλέγμα αυτό προσαρμοσμένο στους περιορισμούς του γεωγραφικού ανάγλυφου, περιλαμβάνει τα κύρια αστικά κέντρα, συναρθρώνεται με τις περιοχές ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών επικοινωνιών και ενέργειας. Το πρότυπο αυτό συμπεριλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα για: την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των κύριων παραγωγικών τομέων της οικονομίας, για τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και την εξασφάλιση της μεταξύ τους συμπληρωματικότητας, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, ειδικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά κέντρα, τη συνεργασία και την εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου, τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού, αγροτικού χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών, τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη τού εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, την υλοποίηση, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Σελίδα 12 από 251

13 3.1.2 Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Βιομηχανία) Σκοπός του Εδικού Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο προοίμιο. Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακρο - χωρική οργάνωση της βιομηχανίας καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με εξειδίκευση σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα καθώς και για βιομηχανικές μονάδες μείζονος για την εθνική οικονομία σημασίας, κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας καθώς και για τη χωροθέτησή της εκτός Προγράμματος, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων, κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και για άλλες μορφές σχεδιασμού, και πρόγραμμα δράσης. Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού Πλαισίου είναι το 2021 (μακροπρόθεσμος) και το 2013 (μεσοπρόθεσμος). Ανάλογα με το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Τουρισμός) Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία ( ). Με το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων, η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σελίδα 13 από 251

14 Το Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών για: Την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση, θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας του, Την προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον τομέα του τουρισμού. Τη προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση, επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων. Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του υπό κατάρτιση Γενικού Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού. Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους υπολοίπους τομείς της οικονομίας, με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους Τη βελτίωση του συνολικού (άμεσου και έμμεσου) οικονομικού αποτελέσματος της τουριστικής δραστηριότητας και του βαθμού απόδοσής της Την ενσωμάτωση στο παρόν ειδικό πλαίσιο των σχετικών με τον τουρισμό κατευθύνσεων, παρεμβάσεων και έργων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αξιόλογες επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για νέες παρεμβάσεις, έργα κ.λπ. Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου. Σελίδα 14 από 251

15 Την εξειδίκευση και αναπροσαρμογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νομοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την παροχή ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων Ειδικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Α. Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) Σκοπός του παρόντος Ειδικού Πλαισίου είναι: η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων. η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Με τα παραπάνω επιδιώκεται να παρασχεθεί, εκτός των άλλων, ένα σαφέστερο πλαίσιο στις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να προσανατολιστούν σε καταρχήν κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως περιοχές εγκατάστασης και να περιορίσουν έτσι τις αβεβαιότητες και τις συγκρούσεις χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου Ειδικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου (Α Φάση). Η θέση του Δήμου ερσονήσου Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Α Φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου (Ρ.Σ.Η.), όπως αυτή έχει οριστεί από το ΥΠ.Ε.Κ.Α, ο Δήμος ερσονήσου στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27 ης Σεπτεμβρίου 2011 διαμόρφωσε τη θέση του όσον αφορά τις προτάσεις που διατυπώνει το σημαντικό αυτό σχέδιο, που χαράζουν την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Το εκτενές κείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνει συγκεκριμένη πρόταση χωρικής οργάνωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και αναπτυξιακής πορείας του Δήμου ερσονήσου με όρους βιωσιμότητας. Σκοπός της παρέμβασης-πρότασης δεν είναι η στείρα κριτική στο Ρ.Σ.Η. αλλά η ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του, προκειμένου να Σελίδα 15 από 251

16 αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου ερσονήσου περιγράφοντας ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ρ.Σ.) σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΥΑ 44357/ 2005 (ΦΕΚ Β 1502/ ) είναι ένα επιτελικό-στρατηγικό σχέδιο που καταστρώνει στρατηγικές, προσδιορίζει στόχους μέσα από την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής μελέτης και περιλαμβάνει δράσεις. Το σχέδιο αυτό ενώ μπορεί να θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες και να προσδιορίζει κατευθύνσεις σε θέματα σχεδιασμού χρήσεων γης και οργάνωσης υποδοχέων δραστηριότητας για το αστικό, περιαστικό και εξωραστικό χώρο στην περιοχή μελέτης την οποία κάθε φορά αναφέρεται, δεν θα πρέπει να δεσμεύσει τις επιλογές αναπτυξιακού/ χωροταξικού χαρακτήρα και κυρίως την οικιστική διάρθρωση και χωρική διάταξη του Δήμου ερσονήσου όπως αυτή θα προκύψει από το επικείμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Νέου Καλλικρατικού Δήμου. Οι ρόλοι των Δήμων Ηρακλείου και ερσονήσου είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει να έχουν σαφώς παραπληρωματικό χαρακτήρα. Ωστόσο το οικιστικό αρχέτυπο του Δήμου ερσονήσου αντικείμενο του Γ.Π.Σ. για ολόκληρή την επικράτεια του- έχει σαφώς αυτοτελή χαρακτήρα λόγω της διαφοροποιημένης οικονομικής βάσης των δύο Δήμων και διαμορφώνεται με σταθερό σημείο αναφοράς τις εξελίξεις του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου. Οι δομές υπερτοπικού χαρακτήρα όπως αυτή της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουβών (ΠΑΒΓ), του Αερολιμένα Καστελίου, των οδικών συνδέσεων (π.χ. Β.Ο.Α.Κ.), του Φράγματος του Αποσελέμη κ.α. είναι αντικείμενο του Ρ.Σ.Η. και οι προτάσεις του έχουν βαρύνουσα σημασία, ωστόσο δεν μπορεί παρά να είναι και αντικείμενο ουσιαστικών διαβουλεύσεων με το Δήμο μας καθώς πολλές από αυτές αποτελούν δημόσιες εκτάσεις που ανήκουν στη χωρική ενότητα του. Έχοντας αφετηρία τα παραπάνω η παρέμβαση-πρόταση επικεντρώνεται στα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα που θέτονται προς συζήτηση: 1 ο Κρίσιμο Ζήτημα: Αναδιαμόρφωση Τουριστικού Προϊόντος: Στον ισχυρισμό του Ρ.Σ.Η για περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης μιας υπεύθυνης τουριστικής πρότασης και κάμψης ούτως ή άλλως της τουριστικής ζήτησης ο Δήμος ερσονήσου θεωρεί ότι όχι μόνο η Σελίδα 16 από 251

17 δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος με όρους βιωσιμότητας δεν είναι περιορισμένη αλλά είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι: λόγω της αυξημένης, παρά τον ισχυρισμό περί του αντιθέτου, τουριστικής ζήτησης (σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ -και τον αριθμό των αφίξεων μέχρι και τον μήνα Ιούλιο του 2011), οι περισσότερο έμπειροι και απαιτητικοί επισκέπτες αναζητούν νέες περιοχές και νέα τουριστικά προϊόντα. ο Δήμος πέρα από την θάλασσα, διαθέτει μια πλούσια σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους ενδοχώρα (παραδοσιακοί οικισμοί, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, το Μοτέλ Ξενία Καρτερού, χαρακτηρισμένο μνημείο νεώτερης αρχιτεκτονικής, περιοχές του δικτύου «NATURA 2000» κ.α, )που οφείλει να τους αναδείξει. Η ανάπτυξη ειδικών- εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγρο-τουρισμός, φυσιολατρικός θρησκευτικός τουρισμός κ.α) και η εν γένει ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για το Δήμο ερσονήσου. Η ύπαρξη υποδομών όπως η ημιτελής μαρίνα Μαλίων, το αλιευτικό καταφύγιο ερσονήσου, το λιμάνι Γουρνών, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά προς την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού συμπεριλαμβάνοντας και τη νήσο Ντία σε ένα σενάριο θαλάσσιων διασυνδέσεων. 2 ο Κρίσιμο Ζήτημα: ωρικές Ενότητες - Ενδοχώρα ερσονήσου: Στην πρόταση του Ρ.Σ.Η που ενοποιεί χωρικές ζώνες, με απλουστευτικό τρόπο, ο Δήμος αντίπροτάσσει την αναπροσαρμογή των ορίων της κάθε χωρικής ενότητας με κριτήρια αφενός της υφιστάμενης χωρικής οργάνωσης και αφετέρου των προοπτικών της με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα ομογενοποίησης περιοχών όπως για παράδειγμα των Μαλίων και του Κρασίου. 3 ο Κρίσιμο Ζήτημα: Ανάδειξη χωρικών επιπτώσεων φράγματος Αποσελέμη: Στο Ρ.Σ.Η. προκύπτει μια ελλιπής αναφορά στο φράγμα Αποσελέμη, ενός από τα σημαντικότερα τεχνικό-περιβαλλοντικά έργα στην περιοχή της Λαγκάδας. Η πρόταση του Δήμου ερσονήσου συνίσταται στην ανάγκη ανάδειξης από το Ρ. Σ..Η. των χωρικών και οικονομικών επιπτώσεων του έργου αυτού, σε άμεση συσχέτιση και με την ανάγκη προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ολόκληρης της περιοχής. Εξάλλου, ο Δήμος μέσω του Επιχειρησιακού του σχεδιασμού, δρομολογεί για την περιοχή της Σελίδα 17 από 251

18 Λαγκάδας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης του οικο-πολιτιστικού χαρακτήρα της επιχειρώντας δράσεις/ έργα για τη βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής. 4 ο Κρίσιμο Ζήτημα: Αξιοποίηση έκτασης της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών (ΠΑΒΓ): Με βάση τόσο το προσφάτως εγκεκριμένο ΣΟΟΑΠ (ΦΕΚ 60/ ΑΑΠ/ 2010) του Πρώην Δήμου Γουβών και την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (Αριθμ Απόφασης 169/2011), η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ζώνη οικιστικής ανάπτυξης και προτείνεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό παιδαγωγικό πνεύμονα υπερτοπικής σημασίας. Ο Δήμος θεωρεί ότι η επιλογή των χρήσεων πρέπει να είναι αντικείμενο της τοπικής πρωτοβουλίας και πρέπει να είναι συμβατές με τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του συγκεκριμένου χώρου. Το ΕΛΚΕΘΕ, ο «Θαλλασόκοσμος», το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, αλλά και διοικητικές λειτουργίες (στέγαση υπηρεσιών Δήμου ερσονήσου, σχολικά διδακτήρια) αποτελούν χρήσεις που δείχνουν και εδραιώνουν την τοπική βούληση για αξιοποίηση της έκτασης με κοινωφελή κριτήρια για την χωροθέτηση χρήσεων αναψυχής και πολιτιστικών δομών και υποδομών μητροπολιτικού χαρακτήρα, τοπικής σημασίας. Οι υπάρχουσες ερευνητικές-εκπαιδευτικές υποδομές της έκτασης, πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών παράλληλα με την πρόταση αξιοποίησης και λειτουργικής ενοποίησης του παράκτιου μετώπου της πρώην βάσης, με τη Νήσο ΔΙΑ μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον στόχο του εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με άξονα τη σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού/ αναψυχής με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Η σύνδεσή της ΠΑΒΓ και της Νήσου ΔΙΑ με το υδάτινο στοιχείο, προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης ενάλιων και χερσαίων δραστηριοτήτων με έμφαση στο περιβαλλοντικό χαρακτήρα και σημασία της περιοχής. 5 ο Κρίσιμο Ζήτημα: Δίκτυο Πολιτιστικών Πόρων: Με δεδομένο ότι η πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής θεωρείται ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, και στοχεύοντας στην αξιοποίηση του απαιτείται η ένταξή της σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά αλλά και χωρικά τουριστικό προϊόν. Το τελευταίο προϋποθέτει αφενός μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών πόρων οι οποίοι αποτελούν κίνητρο επίσκεψης όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα μνημεία αλλά και υλικά και άυλα χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης, αφετέρου δε την ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα. 6 ο Κρίσιμο Ζήτημα Δημογραφική ανάλυση Στο Ρ.Σ.Η. προκύπτει μια ελλιπής αναφορά στον εποχικό πληθυσμό του Δήμου ερσονήσου. Στην αδυναμία του Ρ.Σ.Η να καταγράψει τον πραγματικό τελικά πληθυσμό του περιοχής, ο Δήμος θεωρεί σημαντικό να Σελίδα 18 από 251

19 παρουσιαστεί όχι μόνο η μεταβολή του μόνιμου πληθυσμού την περίοδο , αλλά οι αντίστοιχες μεταβολές του παραθεριστικού και τουριστικού πληθυσμού κατά την ίδια περίοδο, προκειμένου να αναδυθεί η δυναμική της περιοχής. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που να συμβάλουν αποφασιστικά στις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στο επόμενο στάδιο του Ρ.Σ..Η και οι οποίες πρέπει να προωθούν τις πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου. 7 ο Κρίσιμο Ζήτημα Ενοποίηση Οικοδομικών Συνεταιρισμών: Η άρθρωση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών με γενικότερες χωροταξικές ρυθμίσεις του Δήμου ερσονήσου είναι επιβεβλημένη, αφού μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικό χώρο κύριας κατοικίας. Ωστόσο, όσον αφορά τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς που ανήκουν στο Δήμο ερσονήσου (12), η ενοποίησή τους, που προτείνει το Ρ.Σ.Η., κρίνεται αδύνατη λόγω αφενός της έλλειψης συνεκτικότητας της μεταξύ τους περιοχής και αφετέρου λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής που καταλαμβάνουν, όπως αποτυπώνεται στο ήδη εγκεκριμένο ΣΟΟΑΠ Γουβών. Το Ρ.Σ.Η δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη της ότι μια τυχόν ενοποίηση των οικοδομικών συνεταιρισμών, καθώς και η ενδεχόμενη δημιουργία νέων περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, θα αυξήσει σημαντικά προβλήματα όπως υπερβάσεις στους όρους δόμησης, μείωση των ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο κ.α Ικανότητα Φορέα για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου ερσονήσου Κατά την προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Ο Δήμος ερσονήσου διαθέτει την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκεια και ως εκ τούτου μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επιπλέον, η Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας προσδίδει στον Δήμο ερσονήσου ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ευρωπαϊκών και εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Σελίδα 19 από 251

20 3.2.2 Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Δήμου ερσονήσου Αποστολή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (KΠΑ) Common Assessment Framework (CAF) Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ( Common Assessment Framework ) αποτελεί ένα μέσο αυτο - αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Innovation Public Services Group ) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας. Σήμερα στην Ελλάδα, tο Κ.Π.Α. συνιστά ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο μέσο αυτο - αξιολόγησης των επιδόσεων των οργανώσεων του δημοσίου τομέα, το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή των τεχνικών διοίκησης ποιότητας στην δημόσια διοίκηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο σύνολο της υπηρεσίας ή σε ορισμένες οργανικές μονάδες ή διοικητικές δραστηριότητες αυτής, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία αξιολόγησης, εκτός του ότι αποδεικνύεται οικονομικότερη, αποκτά και έναν οιονεί εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων της διοίκησης ποιότητας, από το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Στον Δήμο ερσονήσου που αποτελεί έναν από τους 30 περίπου Δήμους στην Ελλάδα, εφαρμόζεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης διαμορφώνοντας συνθήκες αυτοβελτίωσης και αναβάθμισης της ικανότητας του ως φορέας σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών και δράσεων. Η δομή του Κ.Π.Α. αποτελείται από εννέα ( 9 ) κριτήρια αξιολόγησης ( ηγεσία, στρατηγική και προγραμματισμός, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, εξωτερικές συνεργασίες και πόροι, διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών, αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πελάτη, αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία, κύρια αποτελέσματα ) τα οποία καλύπτουν τις βασικές πτυχές της λειτουργίας μιας οργάνωσης και εξετάζονται σε κάθε μορφή διοικητικής ανάλυσης. Τα πέντε ( 5 ) πρώτα κριτήρια αφορούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής - αποδοτικής λειτουργίας μιας οργάνωσης, ενώ τα τελευταία τέσσερα ( 4 ) αφορούν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας μιας οργάνωσης. Σελίδα 20 από 251

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα