ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3714 της 16ης 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 Ενστάσεις Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει λόγους να φέρει ένσταση στην εγγραφή οποιουδήποτε από τα ταξινοµηµένα κατά Κλάσεις Εµπορικά Σήµατα που δηµοσιεύονται στο Παράρτηµα αυτό κάτω από τον τίτλο ηµοσιευόµενες την Εγγραφή", µπορεί µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία αυτού του Παραρτήµατος της Επίσηµης Εφηµερίδας να καταχωρήσει στο Τµήµα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, Λευκωσία, Ένστασης" (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 5) και να πληρωθεί το ποσό των 15,00. Η Ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο. Η χρονική περίοδος µέσα στην οποία η "Ειδοποίηση Ένστασης" θα πρέπει να καταχωρηθεί µπορεί να παραταθεί από τον Έφορο όπως θα θεωρούσε πρέπον και µε τέτοιους όρους τους οποίους ο Έφορος δυνατόν να θεωρήσει σκόπιµο να επιβάλει. Προτού καταχωρηθεί η ένσταση θα πρέπει να δίδεται στον Αιτητή γραπτή προειδοποίηση λογικού χρονικού διαστήµατος ώστε να παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να αποσύρει την αίτηση του προτού δηµιουργηθούν έξοδα για την ετοιµασία της "Ειδοποίησης Ένστασης". Παράλειψη στο να δοθεί τέτοια προειδοποίηση θα λαµβάνεται υπόψη κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης ενισταµένου προσώπου για επιδίκαση εξόδων σε περίπτωση που η ένσταση δεν αµφισβητηθεί από τον Αιτητή. (245)

2 «Μέρος - Εµπορεύµατα» 246 Χηµικά προϊόντα που προορίζονται για τη την επιστήµη, τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη και συνθετικές πλαστικές ύλες σε µορφή σκόνης, υγρού ή λιπάσµατα και συνθέσεις για σβήσιµο της ουσίες για σκλήρυνση (βαφή) και χηµικά παρασκευάσµατα για χηµικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίµων βυρσοδεψικές συγκολλητικές ουσίες για τη βιοµηχανία Απριλίου 1997 (1) Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , Αιθυλέζανη, οξικό οξύ, αµµωνία, βουταδιένιου, καταλύτες, καυστική σόδα για βιοµηχανικούς σκοπούς, κυτταροειδή παράγωγα (χηµικά), µαλονέκα, µαλονέκα, άµυνες, εθυλίνη γλυκόλη, εθυλίνη οξυδίου, εθυλίνη οξικού άλατος, λιπαρή φορείς καθαρισµού µέσο φωτιάς, φορµικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου µε αναθυµιάσεις αλκοόλη, από σόδα, αλκοόλη, µεθυλικό παράγωγα νεοπενθύλη γλυκόλη, χηµικά παρασκευάσµατα για την κατασκευή µπογιάς, υλικό αντίστασης στο φως ουσίες, χλωριδίου, σιλικόνης, πολυµελθυµέτα πολυπροπυλένιο, πολυτετραφλουόριο εθυλενίου, ταινία πολυβιλινίου µπουκραλίου, κάλλιο σορπετίου, προπυλένιο καθαρά οξέα, συνθετικές ρητίνες, σιλικόνες, κυτταρίνης, µονοµερής χηµικοί φορείς δραστηριοποιηµένοι στην επιφάνεια, συνθετικές ρητίνες, τετραµεθύλη, υδροξειδίου αµµωνία, τετραµεθύλη χλωριδίου αµµωνίας, υδροχλωρικού οξέος, ακατέργαστες ακριλικές ρητίνες, ακατέργαστες εποξυκές ρητίνες, ακατέργαστες τεχνητές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά, ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες, ουρία, χηµικοί σταθεροποιητές, επιταχυντές Samsung Corporation, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της ηµοκρατίας της Κορέας), 250, 2-Ka, Chung - Seoul, ηµοκρατία της Κορέας. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου, Θεοδούλειον Οδός W. Weir 9 και Οδός Κοραή 5, Λάρνακα.

3 Οκτωβρίου Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η εγγραφή γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , 51346, 51350, 51362, Χηµικά προϊόντα που προορίζονται για τη βιοµηχανία, την επιστήµη, τη φωτογραφία, τη γεωργία, την τη δασονοµία, τεχνητές και συνθετικές ρετσίνες, πλαστικές ύλες σε µορφή σκόνης, υγρού ή πάστας, λιπάσµατα (φυσικά και συνθέσεις για σβήσιµο της φωτιάς, ουσίες για σκλήρυνση (βαφή) και χηµικά παρασκευάσµατα για συγκόλληση, χηµικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίµων, βυρσοδεψικές ουσίες, συγκολλητικές ουσίες για τη βιοµηχανία. Alstom, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της 38 Avenue Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία. ' εκεµβρίου Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η Ιουλίου 1998 ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Το σήµα περιορίζεται στα χρώµατα όπως αυτά εµφανίζονται στην απεικόνιση του σήµατος στον τύπο της αίτησης. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , Παρασκευάσµατα νερού, προϊόντα καθαρισµού νερού. Vivendi (societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 42 Avenue de Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία.

4 248 βερνίκια, λάκκες. µέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ουσίες για φυσικές µέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους και διακοσµητές Σεπτεµβρίου (2) Χρώµατα, βερνίκια, λάκκες, σκληρυντικά, ουσίες για χρωµάτισµα, όλων όντων προσθετικών για χρώµατα, βερνίκια και λάκκες, µέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ξύλου, αστάρια (υπό µορφή χρωµάτων) µπογιές ξύλου, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 20 Manchester Square, London, W1W AN. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Αγίου 1028 Λευκωσία Οκτωβρίου (2) Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , 51346, 51356, Χρώµατα, βερνίκια, λάκκες, µέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ξύλου, ουσίες για χρωµάτισµα, προστύµµατα, φυσικές ρετσίνες, µέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους και διακοσµητές. Alstom, (εταιρεία σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 38 Avenue Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

5 εκεµβρίου (2) AUTOSURFACER ξύλου. λάκκες. Μέσα προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του Nobel Coatings International B.V., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Velperweg 76, 6824 ΒΜ Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία εκεµβρίου (2) LESONAL Χρώµατα, βερνίκια, λάκκες. Μέσα για προφύλαξη κατά σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ξύλου. Akzo Nobel Coatings International B.V., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Velperweg 76, 6824 ΒΜ Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 1065 Λευκωσία εκεµβρίου (2) SIKKENS Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των αριθµών 3». Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ Χρώµατα, βερνίκια, λάκκες. Μέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ξύλου. Akzo Nobel Coatings International B.V., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Velperweg 76, 6824 ΒΜ Ολλανδία. και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

6 250 Παρασκευάσµατα για και άλλες ουσίες για παρασκευάσµατα για καθάρισµα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και αιθέρια λάδια, καλλυντικά, λοσιόν για οδοντόκρεµες Μαΐου VALENTINO Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ αρώµατα, κολόνιες, υγρά τουαλέτας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά. Μη παρασκευάσµατα τουαλέτας. Κρέµες και λοσιόν για το δέρµα. Παρασκευάσµατα για το µπάνιο και το ντους. Πούδρα. Παρασκευάσµατα για την κόµη. και αποσµητικά για προσωπική Valentino Globe (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Aert Van , CA Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία, Μέγαρο Ποιητή, Λεωφ. Αρτέµιδος 41-43, 6025 Λάρνακα Αυγούστου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων mildness, & από το σήµα. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , 42956, 42957, 42958, 42959, Καλλυντικά και προϊόντα τουαλέτας, πούδρα σώµατος, λοσιόν για τα µαλλιά και το σώµα, λάδι µαλλιών και σώµατος, κρέµα επιδερµίδας, σαµπουάν για τα µαλλιά το σώµα, µαλακτικό µαλλιών, βαζελίνη, σαπούνι σε όλες τις µορφές, παιδικό αφρόλουτρο, βαµβακερά βύσµατα και βαµβακερές µπάλες, προσωπικά αποσµητικά, αρώµατα και κολόνιες, υγρά πετσετάκια για µωρά, αντηλιακά προϊόντα, προϊόντα για προστασία από τον ήλιο και µετά από τον ήλιο, λάδι και κρέµα, σκόνη για καθάρισµα δοντιών. Johnson & Johnson, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας της Νέας Υερσέης των Η.Π.Α.), One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία, Ηρώων Α, Λευκωσία.

7 Αυγούστου (3) IMPULSE ID Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των γραµµάτων Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , 40097, υγρά τουαλέτας, καλλυντικά, αιθέρια έλαια. Μη παρασκευάσµατα τουαλέτας. Κρέµες και λοσιόν για το δέρµα. Παρασκευάσµατα για το µπάνιο και το ντους. Πούδρα. Παρασκευάσµατα για την κόµη. Αποσµητικά για προσωπική χρήση. Unilever (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Weena 455, 3013 Rotterdam, Ολλανδία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία, Μέγαρο Λεωφ. Αρτέµιδος 6025 Λάρνακα Ιουλίου EXPRESS FINISH Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης ξεχωριστά από το σήµα. Καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσµατα για απ. societe (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Γαλλίας), 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία Φεβρουαρίου (3) VILLANOVA Απορρυπαντικά, προϊόντα παρασκευάσµατα λευκάνσεως και άλλων ουσιών παρασκευάσµατα καθαρισµού από σκουριά και αποξέσεως. και απολυµαντικά. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, περιλαµβανοµένων σαπουνιών, καλλυντικών αρωµάτων, αιθέριων προϊόντων για τη τακτοποίηση των µαλλιών της κεφαλής, οδοντόπαστες, αποσµητικά. Colgate - (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Η.Π.Α.), 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία.

8 Φεβρουαρίου (3) COLGATE SENSATION Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , Οδοντόκρεµες και διαλύµατα για το πλύσιµο του στόµατος όχι για ιατρικούς σκοπούς. Colgate - Palmolive Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των 300 Avenue New York, New York, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: & Αρσινόης 74, Λευκωσία Μαρτίου (3) BIORE Καλλυντικά, κρέµες, προϊόντα τουαλέτας, σαπούνια, αρώµατα, αιθέρια έλαια, γαλακτώµατα, λοσιόν, κρέµες, αποσµητικά για προσωπική χρήση, παρασκευάσµατα για την περιποίηση του σώµατος και του δέρµατος, οδοντόκρεµες και προϊόντα καθαρισµού του προσώπου σε µορφή µάσκας. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation, (εταιρεία σύµφωνα µε τους Νόµους της Ιαπωνίας), Tokyo 103, Ιαπωνία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Ιουλίου (3) Μετά από συγκατάθεση. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ. 5759, Είδη αρωµατοποιίας και ωραιότητας, καλλυντικά, αιθέρια έλαια, παρασκευάσµατα κοµµώσεως, παρασκευάσµατα για τη περιποίηση και µόνιµη των µαλλιών της κεφαλής. Παρασκευάσµατα για τη βαφή και χρωµατισµό των µαλλιών της κεφαλής, σαπούνια, αποσµητικά προσωπικής χρήσεως, υγρά για τη κεφαλή και για τα µαλλιά της κεφαλής και τη γενειάδα. Hans GmbH & Co. KG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), D Hamburg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Αρσινόης 74, 1010 Λευκωσία.

9 Αυγούστου 1998 (3) Παρασκευάσµατα για και άλλες ουσίες για πλύσιµο. Παρασκευάσµατα για καθάρισµα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση. Αρώµατα, αιθέρια καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά, οδοντόκρεµες. F. Η. & Co. Limited, (εταιρεία σύµφωνα µε τους Νόµους της Αυστραλίας), Street, Underdale SA 5032, Αυστραλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης "COLOR" από το σήµα. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ. 5457, 5910, 6888, 30096, Παρασκευάσµατα για λεύκανση και άλλες ουσίες για πλύσιµο. Παρασκευάσµατα για καθάρισµα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση. Σαπούνια. Αρώµατα, αιθέρια έλαια. Καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά. Οδοντόκρεµες. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Berliner 65, Darmstadt, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία εκεµβρίου (3) Αρώµατα, υγρά χρησιµοποιούµενα µετά το ξύρισµα, αιθέρια έλαια για προσωπική χρήση, υγρά για τα µαλλιά της κεφαλής, κολόνιες, υγρά τουαλέτας, προσωπικά αποσµητικά, σαπούνια, ζελέ που χρησιµοποιούνται στο λουτρό. Ferrari S.P.A., (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Ιταλίας), Via Emilia Est. 1163, Modena, Ιταλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, 1010 Λευκωσία.

10 Οκτωβρίου 1998 (3) LES RICHESSE Αρώµατα, µυρωδικά, τζέλια, άλατα για το µπάνιο και το ντους, σαπούνια τουαλέτας, αποσµητικά σώµατος, καλλυντικά δηλαδή κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, τζέλια και πούδρες για το πρόσωπο, το σώµα και τα χέρια, παρασκευάσµατα για φροντίδα από τον ήλιο, παρασκευάσµατα για µακιγιάρισµα, τζέλια, σπρέι, αφρός και βάλσαµα για το φορµάρισµα και τη φροντίδα των λάκες για τα µαλλιά, παρασκευάσµατα για τη βαφή και µαλλιών, παρασκευάσµατα για µόνιµο κυµατισµό και µαλλιών, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση, societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία Νοεµβρίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων εκτός από το όνοµα του ιδιοκτήτη δηλαδή οι λέξεις "ADOLFO Το σήµα περιορίζεται στα χρώµατα όπως αυτά εµφανίζονται στην απεικόνιση του σήµατος στον τύπο της αίτησης. Αρώµατα και καλλυντικά ανδρών. Adolfo S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ισπανίας), Calle 4, No. 8, Pol. San de De Vinas Ισπανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

11 Νοεµβρίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων εκτός από το όνοµα του ιδιοκτήτη δηλαδή οι λέξεις Το σήµα περιορίζεται στα χρώµατα όπως αυτά εµφανίζονται στην απεικόνιση του σήµατος στον τύπο της αίτησης. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ. Αρώµατα και καλλυντικά, νερό κολόνιας για γυναίκες. Adolfo S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της 4, No. 8, Pol. San Vinas De Vinas (Orense), Ισπανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου Μέγαρο 2, Λευκωσία Νοεµβρίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων & ξεχωριστά από το σήµα. Είδη αρωµατοποιίας, καλλυντικά είδη κόµµωσης, καλλυντικά. ΝΙΟΥ Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελλάδας), Λεωφ. Ηρακλείου αριθµός 346Β, Νέα Ιωνία Αττικής, Ελλάδα. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Πολάκης Σαρρής & Σία, Λεωφ. ιαγόρου 4, Μέγαρο Λευκωσία.

12 256 Βιοµηχανικά λάδια και λίπη (εκτός από φαγώσιµα λάδια και λίπη και αιθέρια συνθέσεις που συγκρατούν τη καύσιµα (περιλαµβανοµένης της βενζίνης για αυτοκίνητα) και φωτιστικές λαµπάδες, καντήλες και φυτίλια Οκτωβρίου (4) Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ. Βιοµηχανικά λάδια και λίπη (εκτός από φαγώσιµα και λίπη και αιθέρια έλαια). Γράσα, συνθέσεις που συγκρατούν τη σκόνη, καύσιµα (περιλαµβανόµενης της βενζίνης για αυτοκίνητα) και φωτιστικές ουσίες, κεριά, λαµπάδες, καντήλες και φυτίλια. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 38 Avenue Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία εκεµβρίου (4) Λάδια, λίπη, λιπαντικά και καύσιµα. Shell International Petroleum Company Ltd, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), P.O.Box 662, London SE1 7ΝΑ. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γ. Μ. Νικολαϊδης, Γ. 3, Λάρνακα εκεµβρίου (4) λίπη, λιπαντικά και καύσιµα. Shell International Petroleum Company Ltd, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), P.O.Box 662, London SE1 7ΝΑ. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γ. Μ. Νικολαϊδης, Γ. Αραδιπιώτη 3, Λάρνακα.

13 257 Φαρµακευτικές, κτηνιατρικές και υγιεινολογικές τροφές για παιδιά και έµπλαστρα, υλικό για επιδέσµους, υλικό για σφράγισµα δοντιών, κερί για χρήση στην παρασκευάσµατα για την καταπολέµηση ζιζανίων και βλαβερών ζωυφίων Αυγούστου 1995 (5) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων "clinically, proven mildness" από το σήµα. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , 42956, Αλοιφή και κρέµα για εξάνθηµα από στυπτικό τονωτικό φάρµακο δέρµατος, φαρµακευτική κρέµα και λοσιόν επιδερµίδας, απορροφητικές σερβιέτες για προσωπική υγιεινή, βρεφική φόρµουλα, βρεφικές βιταµίνες και βρεφικά φάρµακα. Johnson & Johnson, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας της Νέας Υερσέης των One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Μαρκίδη, Μαρκίδη & Ηρώων Α, Λευκωσία Φεβρουαρίου (5) µε ιεθνή διεκδικείται η Οκτωβρίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Φάρµακα και φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για γυναικεία (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), 6, 5349 ΑΒ OSS, Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

14 Ιουνίου (5) CETEBE ιατρικά και διαιτητικά παρασκευάσµατα και ουσίες για ανθρώπινη χρήση. Beecham (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου New Horizons Court, Brentford, Middlesex 9EP England, Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Ιουλίου (5) Όταν το σήµα χρησιµοποιείται, ο κενός χώρος στην απεικόνιση του σήµατος θα καταλαµβάνεται µόνο από υλικό περιγραφικού χαρακτήρα που δε θα αποτελεί µέρος του σήµατος. Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. Boehringer KG, (εταιρεία σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Binger Strasse 173, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Ιουλίου (5) CLICKHALER Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και ουσίες. Europe Limited, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 10 St. James's Street, London 1EF, Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία.

15 Αυγούστου (5) CIRCLET Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Μαρτίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Αντισυλληπτικά. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Kloosterstraat 6, 5349 OSS, Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Αυγούστου 1998 (5) PROMISE Συνταγή για µεγαλύτερα µωρά και στην κλάση 5. Wyeth, (εταιρεία σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 160, 1028 Λευκωσία TRITANRIX Φαρµακευτικά και ιατρικά παρασκευάσµατα και ουσίες για ανθρώπινη χρήση. S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Βελγίου), Rue de 89, Βέλγιο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) RESOLOR Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση. Johnson & Johnson, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας της Νέας Υερσέης των One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία, Ηρώων Α, Λευκωσία.

16 Οκτωβρίου (5) Φαρµακευτικά προϊόντα. Οδός Αστροναυτών & Κωνσταντινουπόλεως Λεµεσός. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Στέλιος Οδός Γ. Γενναδίου αρ. Court, 3300 Λεµεσός Οκτωβρίου (5) BIOLITE Λιπαντικά και πολυµερή ζελέ επιχρίσµατος για γάντια περιλαµβανοµένων επιχρισµάτων που έχουν ή αντισηπτική ενέργεια όλα περιλαµβανόµενα στην κλάση 5. LRC Products Limited, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), London International House, Place Hertfordshire, EN10 6LN, Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρυσής ηµητριάδης & Σία, Αρχ. Μακαρίου 284, Λεµεσός Οκτωβρίου (5) METATEC Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. Bayer AG, (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Γερµανίας), Beyerwerk, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) παρασκευάσµατα. Bayer AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

17 Οκτωβρίου (5) Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ. Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. Bayer (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Beyerwerk, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) FUCIDERM Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ. 9932, Φαρµακευτικά και κτηνιατρικά παρασκευάσµατα και ουσίες. Leo Pharmaceutical Products Ltd Fabrik (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της ανίας), 55, DK-2750 ανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) DYNAMUTILIN Κτηνιατρικά προϊόντα. Απολυµαντικά. Παρασκευάσµατα για την καταπολέµηση βλαβερών ζωυφίων. Novartis AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας), 4002 Basel, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) BOOSTRIX Φαρµακευτικά και ιατρικά παρασκευάσµατα και ουσίες για ανθρώπινη Εµβόλια. Beecham Biologicals SA, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Βελγίου), Rue de 89, Βέλγιο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

18 Οκτωβρίου 1998 (5) Ιατρικά, φαρµακευτικά, κτηνιατρικά, υγιεινολογικά, διαιτητικά, οµοιοπαθητικά, και επανορθωτικά παρασκευάσµατα και ουσίες. Παρασκευάσµατα και ουσίες για τη θεραπεία πρωκτικών σχισµών και αιµορροΐδων. Παρασκευάσµατα και ουσίες για τη µεταχείριση της ακράτειας κοπράνων. Βιταµίνες και θρεπτικές ουσίες. Πρόσθετα τροφών. Πρόσθετα ορυκτών. Φαρµακευτικά σφουγγάρια. Φαρµακευτικά ποτά και τρόφιµα. Απολυµαντικά, αντισηπτικά. Έµπλαστρα, υλικά για επιδέσµους. ιαγνωστικά µικρά φαρµακεία και αντιδραστήρια. Υγιεινολογικά είδη. S.L.A. Pharma AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας), Oristalstrasse Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου 1998 (5) Καθαριστές αυτιών. TIPERS Μέγα Προϊόντα χρήσεως (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελλάδας), Αυγής 33, Κηφισιά, Ελλάδα. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία Οκτωβρίου (5) PULMOCEF Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για θεραπεία των πνευµόνων. Grunenthal GmbH, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), 2, Steinfeldstrasse, D-5222 Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γ. & Α. Λαδάς, ιαγόρου 4, Μέγαρο Λευκωσία Οκτωβρίου (5) Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. Grunenthal GmbH, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), 2, Steinfeldstrasse, D-5222 Stolberg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γ. & Α. Λαδάς, ιαγόρου 4, Μέγαρο ΚΕΡΜΙΑ, Λευκωσία.

19 Οκτωβρίου (5) Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), 2, Steinfeldstrasse, D-5222 Stolberg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γ. & Α. Λαδάς, ιαγόρου 4, Μέγαρο 1097 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) SONATA Ηρεµιστικά, υπνωτικά φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. American Home Products (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 160, 1028 Λευκωσία Οκτωβρίου (5) SYMBIQORT Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ. Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και ουσίες. AstraZeneca AB, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Σουηδίας), Vastra 9, 85 Sodertalje, Σουηδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Μαρκίδη, Μαρκίδη & Ηρώων Α, Λευκωσία Νοεµβρίου 1998 (5) KINEFEX φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Η.Π.Α.), Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος Λευκωσία.

20 Νοεµβρίου (5) NEOCEP φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Αγίου Νοεµβρίου (5) CARDIOVIST Τα φαρµακευτικά παρασκευάσµατα να έχουν σχέση/θεραπεία της καρδιοπάθειας ή σχετικά µε τη καρδία. Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα δηλαδή αντιθετικές ουσίες. Schering Aktiengesellschaft, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Berlin, Γερµανία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Τριανταφυλλίδης & Υιοί, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΠΙ 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου (5) Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων και για διαγνωστικές απεικονίσεις. Pharmaceuticals Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road Wilmington, Delaware 19805, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Νοεµβρίου (5) Κτηνιατρικά παρασκευάσµατα. MILBEMAX (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας), 4002 Basel, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία.

21 Νοεµβρίου (5) Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων και για διαγνωστικές Pharmaceuticals Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Η.Π.Α.), Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road Wilmington, Delaware 19805, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου 1998 (5) Molicare Πετσέτες υγείας µίας σερβιέτες (µαξιλαράκια) µιας χρήσης και απορροφητικές σερβιέτες (µαξιλαράκια) κυρίως από χαρτί και βαµβάκι ή άλλα ινώδη υλικά που χρησιµοποιούνται για τη φροντίδα της ακράτειας. Πάνες για ακράτεια. Απορροφητικές σερβιέτες (µαξιλαράκια) για ακράτεια. Paul Hartmann AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Strasse, D Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου 1998 (5) LERCADIP Φαρµακευτικές, κτηνιατρικές και υγιεινολογικές ουσίες. Τροφές για παιδιά και αρρώστους. Έµπλαστρα, υλικό για επιδέσµους. Υλικό για σφράγισµα δοντιών, κερί για χρήση στην Απολυµαντικά παρασκευάσµατα για την καταπολέµηση ζιζανίων και βλαβερών Χορτοκτόνα, µυκητοκτόνα. Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας), Piazza Boffalora 4, CH-6830 Chiasso, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου 1998 (5) Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα δηλαδή αντιθετικές ουσίες. Schering Aktiengesellschaft, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Berlin, Γερµανία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Τριανταφυλλίδης & Υιοί, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΠΙ 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία.

22 Νοεµβρίου 1998 (5) SONAVIST Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα δηλαδή αντιθετικές ουσίες. Schering Aktiengesellschaft, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Berlin, Γερµανία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Τριανταφυλλίδης & Υιοί, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΠΙ 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου (5) SPECTRAVIST Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα δηλαδή αντιθετικές ουσίες. Schering Aktiengesellschaft, (εταιρεία οργανωµένη µε τους Νόµους της Γερµανίας), Berlin, Γερµανία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου (5) Συµπλήρωµα πολυβιταµινών και µετάλλων για ανθρώπινη χρήση. Rueckert Pharmaceutical Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας Φλώριδα των Η.Π.Α.), 1440 J.F. Kennedy Causeway, Suite 400, North Village, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία, Γλαύκου Λευκωσία εκεµβρίου 1998 (5) TYSALRIX Φαρµακευτικά και ιατρικά παρασκευάσµατα και ουσίες για ανθρώπινη χρήση. Εµβόλια. Beecham Biologicals S Α., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Βελγίου), Rue de 89, Βέλγιο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3704 της ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3704 της ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3704 της ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ, 268 Ενστάσεις ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει λόγους να φέρει ένσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 Ενστάσεις Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3782 της 12ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3782 της 12ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3782 της 12ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 Ενστάσεις Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3735 της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3735 της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3735 της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενστάσεις Γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ II Αριθμός 4225 Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012 1 Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, [ΚΕΦ. 268] ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ II Αριθμός 4238 Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 1789 Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, [ΚΕΦ. 268] ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ Ενστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ 3/2014. Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 997043 Ηµερ. Δ. Καταθ. 16/1/2009 GAZETTE OMPI No 23/2010 Ημερ.Επέκτασης 19/3/2010. Αριθµός Σήµατος 42527

ΔΙΕΘΝΗ 3/2014. Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 997043 Ηµερ. Δ. Καταθ. 16/1/2009 GAZETTE OMPI No 23/2010 Ημερ.Επέκτασης 19/3/2010. Αριθµός Σήµατος 42527 ΔΙΕΘΝΗ 3/2014 Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 997043 Ηµερ. Δ. Καταθ. 16/1/2009 GAZETTE OMPI No 23/2010 Ημερ.Επέκτασης 19/3/2010 Αριθµός Σήµατος 40429 (Απεικ. με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΥΟ-ΥΟGURT

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 59 Μέρος C... 130 Μέρος D... 145 Μέρος M... 147

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 59 Μέρος C... 130 Μέρος D... 145 Μέρος M... 147 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 59 Μέρος C... 13 Μέρος D... 145 Μέρος M... 147 ΜΕΡΟΣ A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Λευκαντικά παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 921157 Ηµερ. 13/10/2006 Αριθμός Διεθνούς Σήματος Εθνικού Γραφείου 30937 Αριθμός Σήματος 10 Ημ/νία αιτήσεως μετατροπής 17-5-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ )

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κα ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 51 Μέρος C... 78 Μέρος D... 95 Μέρος M... 97

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 51 Μέρος C... 78 Μέρος D... 95 Μέρος M... 97 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 51 Μέρος C... 78 Μέρος D... 95 Μέρος M... 97 ΜΕΡΟΣ A A.1. 22 8668841 6/11/29 Bravatec E-Lux Kodutehnika OÜ Mustamäe tee 24 1621 Tallinn EE PATENT & TRA MARK AGENCY KOITEL Tartu

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος CTM B.2. 5 CTM Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ 9/2013 FOUR SEASONS TAXOM MAJOR PLUS

ΔΙΕΘΝΗ 9/2013 FOUR SEASONS TAXOM MAJOR PLUS ΔΙΕΘΝΗ 9/2013 FOUR SEASONS Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 715548 Ηµερ. Δ. Καταθ. 18/1/2002 GAZETTE OMPI Νο 04/2002 Αριθµός Σήµατος 6240 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 FACS

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 FACS ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 Αριθµός ιεθνούς Σήµατος 746379 Ηµερ.. Καταθ. 28/5/2003 GAZETTE OMPI No 16/2003 Αριθµός Σήµατος 13684 (Απεικ. αριθμός) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: CIM-TEAM TECHNISCHE INFORMATIK GMBH που εδρεύει εις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Fitch Αριθ.Κοινοτικού Σήµατος 888140 Ηµεροµηνία 22/03/2006 Αριθµ.Σήµατος 623/11 Ηµεροµηνία αιτήσεως µετατροπής 20/01/2011 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: P eek & Cloppenburg, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Κοινοτικού Σήματος 009056987 Ημερομηνία 26/04/2010 Αριθμ.Σήματος 652/12 Ημερομηνία αιτήσεως μετατροπής 17/02/2012 (Απεικ. με ορισμ. έγχρωμη σύνθεση) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 24 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306 ΜΕΡΟΣ A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 ΜΕΡΟΣ A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 5/2014 212342 213266 213268

ΗΜΕΔΑΠΑ 5/2014 212342 213266 213268 ΗΜΕΔΑΠΑ 5/2014 212342 (Απεικ. ) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 15/03/2011 & ΩΡΑ: 11:10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΌΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ, 71ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 Ala d allon 214986 215943

ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 Ala d allon 214986 215943 ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 (Απεικ. με ορισμ.έγχρωμη σύνθεση) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 17/01/2008 & ΩΡΑ: 11:15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, 44200.

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 181 Μέρος C... 220 Μέρος D... 244 Μέρος M... 246

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 181 Μέρος C... 220 Μέρος D... 244 Μέρος M... 246 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 181 Μέρος C... Μέρος D... 244 Μέρος M... 246 ΜΕΡΟΣ A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 3 - Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγο (αλεύρι κολαρίσματος), υποκατάστατα

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 75 Μέρος C... 82 Μέρος D... 112 Μέρος E... 125 Μέρος M... 129

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 75 Μέρος C... 82 Μέρος D... 112 Μέρος E... 125 Μέρος M... 129 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 75 Μέρος C... 82 Μέρος D... 112 Μέρος E... 125 Μέρος M... 129 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9623844 23/12/21 zone diaphragm KNF Neuberger GmbH Alter Weg 3 79112 Freiburg PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 177903 196495 196496 196497

ΗΜΕΔΑΠΑ 177903 196495 196496 196497 ΗΜΕΔΑΠΑ 177903 (Απεικ. με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 24/02/2005 & ΩΡΑ: 12:10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΞ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 173670 (Απεικ.) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 07/05/2004 & ΩΡΑ: 11:50. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΛΕΩΦ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΙΖΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4485 / 01-08-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 6/2014 170915 ΗERBY 174872 179749 181796

ΗΜΕΔΑΠΑ 6/2014 170915 ΗERBY 174872 179749 181796 ΗΜΕΔΑΠΑ 6/2014 170915 (Απεικ.) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 21/11/2003 & ΩΡΑ: 10:35. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Α. ΜΠΑΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 27, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 171 Μέρος C... 191 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 171 Μέρος C... 191 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 171 Μέρος C... 191 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214 ΜΕΡΟΣ A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD

Διαβάστε περισσότερα