ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3735 της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενστάσεις Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει λόγους να φέρει ένσταση στην εγγραφή οποιουδήποτε από τα ταξινοµηµένα κατά Κλάσεις Εµπορικά Σήµατα που δηµοσιεύονται στο Παράρτηµα αυτό κάτω από τον τίτλο "Αιτήσεις ηµοσιευόµενες την Εγγραφή", µπορεί µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία αυτού του Παραρτήµατος της Επίσηµης Εφηµερίδας να καταχωρήσει στο Τµήµα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, Λευκωσία, "Ειδοποίηση Ένστασης" (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 5) και να πληρωθεί το ποσό των 15,00, Η Ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο. Η χρονική περίοδος µέσα στην οποία η "Ειδοποίηση Ένστασης" θα πρέπει να καταχωρηθεί µπορεί να παραταθεί από τον Έφορο όπως θα θεωρούσε πρέπον και µε τέτοιους όρους τους οποίους ο Έφορος δυνατόν να θεωρήσει σκόπιµο να επιβάλει. Προτού καταχωρηθεί η ένσταση θα πρέπει να δίδεται στον Αιτητή γραπτή προειδοποίηση λογικού χρονικού διαστήµατος ώστε να παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να αποσύρει την αίτηση του προτού δηµιουργηθούν έξοδα για την ετοιµασία της "Ειδοποίησης Ένστασης". Παράλειψη στο να δοθεί τέτοια προειδοποίηση θα λαµβάνεται υπόψη κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης ενισταµένου προσώπου για επιδίκαση εξόδων σε περίπτωση που η ένσταση δεν αµφισβητηθεί από τον Αιτητή. (709)

2 «Μέρος 1 - Εµπορεύµατα» 710 Χηµικά προϊόντα που προορίζονται για τη βιοµηχανία, την επιστήµη, τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη τεχνητές και συνθετικές πλαστικές ύλες σε µορφή σκόνης, υγρού ή λιπάσµατα (φυσικά και συνθέσεις για σβήσιµο της ουσίες για σκλήρυνση (βαφή) και χηµικά παρασκευάσµατα για χηµικές ουσίες για τη συντήρηση βυρσοδεψικές συγκολλητικές ουσίες για τη βιοµηχανία Μαρτίου (1) Χηµικά παρασκευάσµατα για βελτίωση της ποιότητας του ψησίµατος ειδών για βιοµηχανική και παραδοσιακή χρήση, πιο συγκεκριµένα γαλακτοποιητές και εστέρες. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Βελγίου), Industrialaan 25, Groot- Βέλγιο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Τάκης Λ. Χριστοδουλίδης, Μέγαρο Κέρµια, ιαγόρου 4, 1097 Λευκωσία Μαρτίου BLYGOLD PoluAl Χηµικά χρησιµοποιούµενα στη βιοµηχανία, την επιστήµη και τη φωτογραφία όπως και στη γεωργία, την κηπουρική και δασονοµία. Μη επεξεργασµένες τεχνητές ρητίνες, µη επεξεργασµένα πλαστικά. Λιπάσµατα. Συνθέσεις για κατάσβεση πυρός. Παρασκευάσµατα βαφής, και συγκολλήσεως µετάλλων. Χηµικές ουσίες για διατήρηση τροφίµων. Βυρσοδεψικές ουσίες. Κολλώδη υλικά χρησιµοποιούµενα στη βιοµηχανία. Blygold International B.V. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Hoofdveste 3992 DH Houten, Ολλανδία. Βιοµήχανοι ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία Μαρτίου Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η Οκτωβρίου 1998 ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Χηµικά προϊόντα για χρήση στην βιοµηχανία και επιστήµη. Clariant AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας), 61, CH- Muttenz, βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία.

3 Μαρτίου 1999 (1) Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η Ιανουαρίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Χηµικά προϊόντα που προορίζονται για τη βιοµηχανία, την επιστήµη, τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη τεχνητές και συνθετικές ρετσίνες πλαστικές ύλες σε µορφή σκόνης, υγρού ή πάστας, λιπάσµατα (φυσικά και τεχνητά), συνθέσεις για σβήσιµο της φωτιάς, ουσίες για σκλήρυνση (βαφή) και χηµικά παρασκευάσµατα για συγκόλληση, χηµικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίµων, βυρσοδεψικές ουσίες, συγκολλητικές ουσίες για τη βιοµηχανία, ρυθµιστές ανάπτυξης για φυτά και καρπούς. Aventis, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), Espace de Schiltighein, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Μαρτίου BLYGOLD Χηµικά χρησιµοποιούµενα στη βιοµηχανία, την επιστήµη και τη φωτογραφία όπως και στη γεωργία, την κηπουρική και δασονοµία. Μη επεξεργασµένες τεχνητές ρητίνες, µη επεξεργασµένα πλαστικά. Λιπάσµατα. Συνθέσεις για κατάσβεση πυρός. Παρασκευάσµατα βαφής, και συγκολλήσεως µετάλλων. Χηµικές ουσίες για διατήρηση τροφίµων. Βυρσοδεψικές ουσίες. Κολλώδη υλικά χρησιµοποιούµενα στη βιοµηχανία. Blygold International B.V. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Hoofdveste 3992 DH Houten, Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία Μαρτίου Μη εµφανισθέν φωτογραφικό φιλµ, µη εµφανισθέν φωτογραφικό χαρτί. Fuji Photo film Co. Ltd, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ιαπωνίας), No. 210, Minami Kanagawa, Ιαπωνία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

4 Απριλίου Χηµικά προϊόντα για εµπορικούς σκοπούς (µε εξαίρεση των αρχικών προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών), ορυκτά ακατέργαστα υλικά για την παραγωγή χηµικών προϊόντων για εµπορικούς σκοπούς (µε εξαίρεση µεταλλευµάτων) βουλοκέρι, υλικά για την προστασία της θερµότητας και υλικά µόνωσης, χηµικά προϊόντα για κατασκευή και βιοµηχανία, για την αύξηση του όγκου µάζας και για την κατασκευή χρωστικής µάζας, χηµικά πρόσθετα κονιάµατος και µπετόν σε υγρή µορφή και σε µορφή σκόνης, µέσα για την προστασία του παγετού σε υγρή µορφή ή µορφή σκόνης για οικοδοµικούς σκοπούς, παράγοντες σκλήρυνσης του µπετόν για την παραγωγή εκτεθειµένου συνολικού µπετόν. Φυσικές και συνθετικές ρετσίνες (µε εξαίρεση των αρχικών προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών), συγκολλητικές ύλες για εµπορικούς σκοπούς. Τεχνητές µάζες ρετσίνας και πλαστικές µάζες (µε εξαίρεση των αρχικών προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών), ψεκαστήρες γύψου για οικοδοµικούς σκοπούς, µάζα στόκου που περιέχει πλαστικό, λατικό ή βιτούµιο για τοίχους και για το στρώσιµο επενδύσεων για επιφάνειες. Lugato Chemie Dr. GmbH & Co., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Helbingstrabe 60-62, Hamburg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Ιουνίου Συγκολλητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για το στερέωµα επιφανειακών υλικών σε υποστρώµατα, συγκεκριµένα για την εφαρµογή διακοσµητικών επιφανειών σε κορυφές πάγκων, σε ντουλάπια, τραπέζια, έπιπλα, διαχωριστικά πατώµατος, διαχωριστικά τοίχου και οροφής και για την σύνδεση ενώσεων ανάµεσα σε µέρη αυτών των αντικειµένων. Συγκολλητικές ουσίες για το κόλληµα µίας επιφάνειας σε άλλη, συγκεκριµένα για το κόλληµα διακοσµητικών επιφανειών σε ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, µοριοσανίδα, ινόπλακα µονωτική ή ινόπλακα και για το κόλληµα συνδυασµών αυτών. Γόµα για ξύλο. ιαλυτικά µέσα για γόµες. Όλα τα πιο πάνω εµπορεύµατα για εµπορική, βιοµηχανική και οικιακή χρήση. RWP Holdings, Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των 300 Delaware Avenue Wilmington, Delaware 19801, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

5 Απριλίου 1999 (1) Χηµικά προϊόντα για χρήση στη βιοµηχανία. Χηµικά προϊόντα για χρήση στην επιστήµη. Αντιδραστήρια για χηµική ανάλυση. Μέσα καλλιέργειας για µικροβιολογία. Μικροοργανισµοί καλλιέργειας που δεν είναι για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση. S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ισπανίας), Riera de Sant Cugat, 1, Montcada I Reixac (Barcelona), Ισπανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Αεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Ιουνίου WILSONART Συγκολλητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για το στερέωµα επιφανειακών υλικών σε υποστρώµατα, συγκεκριµένα για την εφαρµογή διακοσµητικών επιφανειών σε κορυφές πάγκων, σε ντουλάπια, τραπέζια, έπιπλα, διαχωριστικά πατώµατος, διαχωριστικά τοίχου και οροφής και για την σύνδεση ενώσεων ανάµεσα σε µέρη αυτών των αντικειµένων. Συγκολλητικές ουσίες για το κόλληµα µίας επιφάνειας σε άλλη, συγκεκριµένα για το κόλληµα διακοσµητικών επιφανειών σε ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, µοριοσανίδα, ινόπλακα µονωτική ή ινόπλακα και για το κόλληµα συνδυασµών αυτών. Γόµα για ξύλο. ιαλυτικά µέσα για γόµες. Όλα τα πιο πάνω εµπορεύµατα για εµπορική, βιοµηχανική και οικιακή χρήση. Premark RWP Holdings, Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των 300 Delaware Avenue Wilmington, Delaware 19801, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία. ΚΛΑΣΗ 2 Χρώµατα, βερνίκια, λάκκες. µέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση του ουσίες για φυσικές µέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους και διακοσµητές Μαρτίου 1999 (2) BLYGOLD Βαφές, βερνίκια και λάκες. Μέσα συντηρήσεως κατά της σκουριάς και κατά της φθοράς του ξύλου. Χρωστικές ουσίες προστύµµατα. Φυσικές ακατέργαστες ρητίνες. Μέταλλα σε φύλλα και σε µορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσµητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες. Blygold International B.V. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Hoofdveste 3992 DH Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία.

6 Αυγούστου 1998 (2) Το σήµα περιορίζεται στα χρώµατα όπως αυτά εµφανίζονται στην απεικόνιση του σήµατος στον τύπο της αίτησης. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ. Β25420, 40468, 40469, 40620, 43845, 43846, 43847, 43848, 43849, 43850, 43858, 43859, 47247, 47248, 47249, 47250, 47251, 47252, 47253, 47254, 47256, 47258, 50795, Χρώµατα, βερνίκια, µέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και µέσα για συντήρηση ξύλου, ουσίες για χρωµάτισµα. Βιοχρώµ Λτδ, Οδός αρ. 39, Λευκωσία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αλέκος Ευαγγέλου & Σία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1082 Λευκωσία εκεµβρίου 1998 (2) Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε τα σήµατα αρ , Όλα τα εµπορεύµατα στην κλάση 2. General Electric Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των 1 River Road, New York, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Τάκης Λ. Μέγαρο Κέρµια, ιαγόρου 4, 1097 Λευκωσία.

7 Ιανουαρίου 1999 (2) CLASSICS Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης "CLASSICS". Μπογιές, βερνίκια, λάκες, σκληρυντικά, ξηραντικά, αραιώµατα, χρωστικές ουσίες όλα σαν προσθετικά για µπογιές, βερνίκια και λάκες. Μέσα για προφύλαξη από τη σκουριά και για συντήρηση του ξύλου. Ασταρώµατα (υπό µορφή µπογιάς), βαφές ξύλου, µαστίχη, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 20 Manchester Square, London W1W Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 1028 Λευκωσία Ιανουαρίου 1999 (2) DULUX EXCLUSIVES Μπογιές, βερνίκια, λάκες, σκληρυντικά, ξηραντικά, αραιώµατα, χρωστικές ουσίες όλα σαν προσθετικά για µπογιές, βερνίκια και λάκες. Μέσα για προφύλαξη από τη σκουριά και για συντήρηση του ξύλου. Ασταρώµατα (υπό µορφή µπογιάς), βαφές ξύλου, µαστίχη, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 20 Manchester Square, London W Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 160, 1028 Λευκωσία Ιανουαρίου 1999 (2) DULUX HINTS Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης "HINTS". Μπογιές, βερνίκια, λάκες, σκληρυντικά, ξηραντικά, αραιώµατα, χρωστικές ουσίες όλα σαν προσθετικά για µπογιές, βερνίκια και λάκες. Μέσα για προφύλαξη από τη σκουριά και για συντήρηση του ξύλου. Ασταρώµατα (υπό µορφή µπογιάς), βαφές ξύλου, µαστίχη, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 20 Manchester Square, London W1W Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 1028 Λευκωσία.

8 Ιανουαρίου DULUX SPECIAL EFFECTS Μπογιές, βερνίκια, λάκες, σκληρυντικά, ξηραντικά, αραιώµατα, χρωστικές ουσίες όλα σαν προσθετικά για µπογιές, βερνίκια και λάκες. Μέσα για προφύλαξη από τη σκουριά και για συντήρηση του ξύλου. Ασταρώµατα (υπό µορφή µπογιάς), βαφές ξύλου, µαστίχη, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), 20 Manchester Square, London W1W Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 160, 1028 Λευκωσία Ιανουαρίου 1999 (2) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του γράµµατος «Κ» και αριθµού «2» ξεχωριστά από το σήµα. Μπογιές, βερνίκια, λάκες, σκληρυντικά, ξηραντικά, αραιώµατα, χρωστικές ουσίες όλα σαν προσθετικά για µπογιές, βερνίκια και λάκες. Μέσα για προφύλαξη από τη σκουριά και για συντήρηση του ξύλου. Ασταρώµατα (υπό µορφή µπογιάς), βαφές ξύλου, µαστίχη, στόκκος. Imperial Chemical Industries PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), Imperial Chemical House, Milbank, London SW1P 3JF, Ηνωµένο Βασίλειο. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Ρένος Λυσσιώτης, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 1028 Λευκωσία Μαρτίου (2) BLYGOLD PoluAl Βαφές, βερνίκια και λάκες. Μέσα συντηρήσεως κατά της σκουριάς και κατά της φθοράς του ξύλου. Χρωστικές ουσίες προστύµµατα. Φυσικές ακατέργαστες ρητίνες. Μέταλλα σε φύλλα και σε µορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσµητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες. Blygold International B.V. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Hoofdveste 13, 3992 DH Houten, Ολλανδία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, 1010 Λευκωσία.

9 Απριλίου (2) LUGATO Βαφές, µπογιές, λάκες (µε εξαίρεση των αρχικών προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών). Βερνίκια. Επενδύσεις για την προστασία του ξύλου, επενδύσεις για σκοπούς εµποτισµού και παράγοντες εµποτισµού, συγκεκριµένα παράγοντες ανθεκτικοί στο νερό για µπετόν, γύψο. Lugato Chemie Dr. GmbH & Co., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Helbingstrabe 60-62, Hamburg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία. Παρασκευάσµατα για λεύκανση και άλλες ουσίες για παρασκευάσµατα για καθάρισµα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και αρώµατα, αιθέρια λάδια, καλλυντικά, λοσιόν για οδοντόκρεµες Ιουνίου (3) LAMINATES Αρώµατα, κολόνιες, αιθέρια έλαια, καλλυντικά και όλων των ειδών παρασκευάσµατα για την φροντίδα των µαλλιών, του σώµατος και γενικά της οµορφιάς. Όλων των ειδών λοσιόν για τα µαλλιά. Sebastian International, Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Καλιφόρνιας των Η.ΠΑ.), 6109 DeSoto Avenue, Woodland Hills, California 91367, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αγαµέµνων Ξενοφώντος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Οκτωβρίου 1998 (3) Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Καλλυντικά και παρασκευάσµατα για µακιγιάρισµα. et Beaute & Cie, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 29, Rue du Faubourg Saint-Honore Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία.

10 Ιουνίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του γράµµατος ξεχωριστά από το σήµα. Ο κενός χώρος στην απεικόνιση του σήµατος δύναται να καταλαµβάνεται µόνο από υλικό περιγραφικού χαρακτήρα που δε θα αποτελεί µέρος του σήµατος. Αρώµατα, κολόνιες, αιθέρια έλαια, καλλυντικά και όλων των ειδών παρασκευάσµατα για την φροντίδα των µαλλιών, του σώµατος και γενικά της οµορφιάς. Όλων των ειδών λοσιόν για τα µαλλιά. Sebastian International, Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Καλιφόρνιας των Η.ΠΑ.), 6109 DeSoto Avenue, Woodland Hills, California 91367, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αγαµέµνων Ξενοφώντος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Νοεµβρίου (3) Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των γραµµάτων χωριστά/ξεχωριστά από το σήµα. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα αρ. Αρώµατα, κολόνιες, αποσµητικά, αιθέρια έλαια για προσωπική χρήση, γαλακτώµατα για το σώµα, τζέλλι για ντους, υγρό σαπούνι για το µπάνιο, σιαµπού για τα µαλλιά, σπρέι για τα µαλλιά, λοσιόν για τα µαλλιά, σαπούνια δέρµατος, λοσιόν για µετά το ξύρισµα, µολύβια καλλυντικών, πούδρες προσώπου, πούδρα ταλκ, ρουζ, κοκκινάδια, µάσκαρα, κρέµες καθαρισµού προσώπου, λοσιόν καθαρισµού για το πρόσωπο, αντηλιακές κρέµες, ασετόν, αρωµατισµένα έλαια για το µπάνιο, κρέµες προσώπου, κρέµες σώµατος, οδοντόκρεµες. GA S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας) Avenue de France, 90, LAUSANNE, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία.

11 Ιουνίου (3) Αρώµατα, κολόνιες, αιθέρια έλαια, καλλυντικά και όλων των ειδών παρασκευάσµατα για την φροντίδα των µαλλιών, του σώµατος και γενικά της οµορφιάς. Όλων των ειδών λοσιόν για τα µαλλιά. Sebastian International, Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Καλιφόρνιας των 6109 DeSoto Avenue, Woodland Hills, California 91367, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αγαµέµνων Ξενοφώντος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Αυγούστου 1998 (3) ACTIVE GEL Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των λέξεων "ACTIVE & GEL". Παρασκευάσµατα οικιακού καθαρισµού. Παρασκευάσµατα λευκάνσεως και άλλες ουσίες για χρήση στο πλυντήριο. Παρασκευάσµατα καθαρισµού, στιλβώσεως, αφαιρέσεως σκουριάς και αποξέσεως. Σαπούνια για οικιακή χρήση. Colgate - Palmolive Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των Η.Π.Α.), 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία Οκτωβρίου 1998 (3) GRAND CURL Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η Απριλίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Αρώµατα, µυρωδικά, τζέλια, άλατα για το µπάνιο και το ντους, σαπούνια τουαλέτας, αποσµητικά σώµατος, καλλυντικά δηλαδή κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, τζέλια και πούδρες για το πρόσωπο, το σώµα και τα χέρια, παρασκευάσµατα για φροντίδα από τον ήλιο, παρασκευάσµατα για µακιγιάρισµα, σιαµπού, τζέλια, σπρέι, αφρός και βάλσαµα για το φορµάρισµα και την φροντίδα των µαλλιών, λάκες για τα µαλλιά, παρασκευάσµατα για την βαφή και ξεβαφή µαλλιών, παρασκευάσµατα για µόνιµο κυµατισµό και σγούρωµα µαλλιών, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση, οδοντοκοσµητικά. societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας) 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία.

12 (3) µε ιεθνή διεκδικείται η 28η Απριλίου 1998 ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα Είδη αρωµατοποιίας, συγκεκριµένα αρώµατα, νερό για καλλωπισµό, ζελέ και άλατα (όχι για ιατρική χρήση) για το µπάνιο και το ντους, σαπούνια για καλλωπισµό, αποσµητικά για προσωπική χρήση, καλλυντικά συγκεκριµένα κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, ζελέδες και σκόνες για καλλυντική χρήση, όλα για το πρόσωπο, κορµί χέρια, καλλυντικά παρασκευάσµατα για µαύρισµα του δέρµατος, προϊόντα για µακιγιάζ, σαµπουάν, ζελέδες, αφρός, βάλσαµα και προϊόντα σε σπρέι για διευθέτηση και φροντίδα των µαλλιών, λάκες για τα µαλλιά, λευκαντικά για καλλυντική χρήση, παρασκευάσµατα για των µαλλιών, αιθέρια έλαια, οδοντόκρεµες. GA S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας) Avenue de France, 90 LAUSANNE, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Νοεµβρίου (3) Σύµφωνα µε ιεθνή Σύµβαση διεκδικείται η 29η Μαΐου 1998 ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η εγγραφή θα γίνει σε συνδυασµό µε το σήµα Παρασκευάσµατα για άσπρισµα και άλλες ουσίες για πλύσιµο, παρασκευάσµατα για καθάρισµα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση, σαπούνια, αρώµατα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά, οδοντόκρεµες. GA Modefine S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ελβετίας) Avenue de France, 90 LAUSANNE, Ελβετία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου, Θεοδούλειον Οδός W. Weir 9 και Οδός Κοραή 5, Λάρνακα Φεβρουαρίου 1999 (3) PEGGY SAGE Σαπούνια, αρώµατα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά και οδοντόκρεµες. Peggy Sage, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), Zone Industrielle Les Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

13 εκεµβρίου 1998 (3) HOT COUTURE Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Ιουνίου ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Σαπούνια τουαλέτας, αρώµατα, κολόνιες και µυρωδικά, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση, λοσιόν, κρέµες, γαλακτώµατα τζέλια για το πρόσωπο και το σώµα, κοκκινάδια, χειλιών, κρέµες προσώπου χρησιµοποιούµενες σαν βάση του µακιγιάζ, κρέµες που προσδίδουν χρώµα, καλλυντικά για την βαφή των βλεφαρίδων και των βλεφάρων, σκιές για τα µάτια, ρουζ για µάγουλα, καλλυντικά κραγιόν, πούδρες προσώπου. Λοσιόν, γαλακτώµατα, κρέµες και τζέλια για την αφαίρεση µακιγιάζ. Βερνίκια νυχιών. Κρέµες, τζέλια, λάδια και άλατα µπάνιου. Πούδρες για το σώµα, αποσµητικά για προσωπική χρήση, λοσιόν για χρήση πριν το ξύρισµα. Αφροί, κρέµες και τζέλια ξυρίσµατος. Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά, δηλαδή σπρέι µαλλιών, τζέλια µαλλιών, κρέµες µαλλιών, βάλσαµα µαλλιών (όχι για ιατρική χρήση), αφροί µαλλιών και σιαµπού. Parfums Givenchy societe anonyme, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 77 rue France, Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία Ιανουαρίου 1999 (3) Σαπούνια τουαλέτας, υγρά απολυµαντικά για προσωπική χρήση, σιαµπού, λοσιόν για τα βαφές µαλλιών, µαλακτικές κρέµες για τα µαλλιά, τζέλυ για το φιξάρισµα των µαλλιών, λάκες για τα µαλλιά, αφρόλουτρα, άλατα για το µπάνιο (όχι για ιατρικούς σκοπούς) έλαια για το µπάνιο, αντιιδρωτικά και αποσµητικά για προσωπική χρήση, αρώµατα, νερό κολόνιας, εκχυλίσµατα από λουλούδια (αρώµατα), αρωµατικά νερά (καλλυντικά), νερό τουαλέτας, πούδρα, πούδρα για το σώµα, αιθέρια έλαια, µάσκες οµορφιάς, γαλάκτωµα παρασκευάσµατα για µακιγιάρισµα, προϊόντα για την αφαίρεση του µακιγιάζ, καλλυντικά για τα φρύδια, καλλυντικές κρέµες στις οποίες περιλαµβάνονται κρέµες µέρας, κρέµες νύχτας, υγραντικές κρέµες, αντιρυτιδικές κρέµες, θρεπτικές κρέµες, κρέµες για τα χέρια, κρέµες για το σφίξιµο του στήθους και κρέµες για µετά το µπάνιο, καλλυντικά παρασκευάσµατα για τη περιποίηση του δέρµατος, οδοντόκρεµες, αποτριχωτικά παρασκευάσµατα, λάδι γιασεµιού, λάδι τριαντάφυλλου, λάδι λεβάντας, κοκκινάδια, παρασκευάσµατα για τη περιποίηση των νυχιών, έλαια για καλλυντικούς σκοπούς, σακουλάκια για τον των υφασµάτων, κρέµες για µωρά, λάδι για τον ήλιο, γαλάκτωµα για τον ήλιο, κρέµες για τον ήλιο, τζέλυ ξυρίσµατος, κρέµες ξυρίσµατος, αφροί ξυρίσµατος, λοσιόν για µετά το ξύρισµα, βάλσαµο για µετά το ξύρισµα. (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ιταλίας) Via N. Sauro 8/B Lodi, Ιταλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία.

14 Ιανουαρίου 1999 (3) SAFARI Αρώµατα, κολόνιες, νερό τουαλέτας, καλλυντικά παρασκευάσµατα και παρασκευάσµατα τουαλέτας, κρέµες και λοσιόν για ξύρισµα, κρέµες και λοσιόν για µετά το ξύρισµα, βάλσαµο για µετά το ξύρισµα, αποσµητικά και αντιιδρωτικά, πούδρα, παρασκευάσµατα για την περιποίηση της οµορφιάς, συγκεκριµένα κρέµες και λοσιόν για το πρόσωπο και το σώµα, υγραντικά για τα χείλη, αντηλιακές κρέµες και λοσιόν, κρέµες και λοσιόν για µαύρισµα, προϊόντα για τη περιποίηση των µαλλιών συγκεκριµένα σιαµπού, µαλακτικά, κρέµες και λοσιόν για τα µαλλιά, µπριγιαντίνη και παρασκευάσµατα για τη τόνωση του τριχωτού µέρους της κεφαλής, προϊόντα για το µπάνιο και το ντους συγκεκριµένα σαπούνια τουαλέτας, σιαµπού για το σώµα, προϊόντα για την εντριβή του σώµατος, προϊόντα για το του δέρµατος, άλατα για το µπάνιο, τζέλλυ για το µπάνιο και το ντους, έλαια για το µπάνιο και το ντους, αιθέρια έλαια και οδοντόκρεµες. The Polo/Lauren Company L.P., (συνεταιρισµός της Νέας Υόρκης), 650 Madison Avenue New York, NY Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Φεβρουαρίου 1999 (3) Αρώµατα, αντιιδρωτικά, καλλυντικά, αρωµατικά παρασκευάσµατα για την ατµόσφαιρα (εκτός των αρωµατικών παρασκευασµάτων για φρεσκάρισµα του αέρος). & (Overseas) Ltd, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, Ηνωµένο Βασίλειο. Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία, Μέγαρο Ποιητή, Λεωφ. Αρτέµιδος 41-43, 6025 Λάρνακα Φεβρουαρίου 1999 (3) VICE VERSA Αρώµατα, νερό αρώµατος, κολόνιες, νερά τουαλέτας, αρωµατικό γαλάκτωµα σώµατος, κρέµες, λοσιόν και πούδρες, σαπούνια τουαλέτας, τζέλλυ για το µπάνιο και το ντους, αποσµητικά για προσωπική χρήση, καλλυντικά, αιθέρια έλαια. Yves Saint Laurent Parfums, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 28/34 Boulevard Du Cedex, Γαλλία. Βιοµήχανοι ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία.

15 Φεβρουαρίου 1999 (3) PHILOSOPHY Σύνολα για απ αποτελούµενα από κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, µολύβια για τα χείλη, βάλσαµα (αλοιφές) για τα χείλη, ρουζ για µάγουλα, κρέµες προσώπου χρησιµοποιούµενες σαν βάση µακιγιάζ, σκιές για τα µάτια, µολύβια για τα µάτια, µάσκαρα, διορθωτικά, καλλυντικά µολύβια και πούδρες προσώπου. Καλλυντικά, ειδικά κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, µολύβια για τα χείλη, βάλσαµα (αλοιφές) για τα χείλη, ρουζ για µάγουλα, κρέµες προσώπου χρησιµοποιούµενες σαν βάση µακιγιάζ, σκιές για τα µάτια, µολύβια για τα µάτια, µάσκαρα, διορθωτικά, καλλυντικά µολύβια και πούδρες προσώπου. Μυρωδικά ειδικά αρώµατα, κολόνιες και κολόνιες για χρήση µετά το ξύρισµα, µη φαρµακευτικά προϊόντα για την προστασία του δέρµατος, σαπούνια, βούρτσες, τονωτικά, µαλακτικά, προϊόντα απολέπισης, είδη για να φωτίζεται η επιδερµίδα, παρασκευάσµατα αφαίρεσης ρυτίδων και µαλακτικά. Λοσιόν, κρέµες, λάδια, τζέλια και σπρέι για το πρόσωπο και το σώµα. Παρασκευάσµατα προστασίας από τον ήλιο, ειδικά λοσιόν, κρέµες, τζέλια και σπρέι. Μη φαρµακευτικά προϊόντα ανακούφισης της επιδερµίδας του προσώπου και του σώµατος, προϊόντα προστασίας των µαλλιών, ειδικά σιαµπού, µαλακτικά, διαλύµατα µαλλιών, τζέλια µαλλιών, αφροί σπρέι και τονωτικά. Προϊόντα περιποίησης για το µπάνιο, ειδικά σαπούνια, άλατα, κρύσταλλοι, σταγόνες, τζέλια, λάδια, πούδρες και αφρόλουτρα µπάνιου. Παρασκευάσµατα φροντίδας νυχιών, ειδικά κρέµες για το δέρµα στη βάση των νυχιών, παρασκευάσµατα αφαίρεσης στη βάση των νυχιών, βερνίκια νυχιών, γυαλιστήρες νυχιών, παρασκευάσµατα αφαίρεσης βερνικιών για τα νύχια, παρασκευάσµατα που σαν βάση για των νυχιών, παρασκευάσµατα που σαν επικάλυψη βερνικιών για τα νύχια και παρασκευάσµατα για ενδυνάµωση των νυχιών, προσωπικά αποσµητικά, καλλυντικά για άνδρες ειδικά κολόνιες, λοσιόν για µετά το ξύρισµα, προϊόντα καθαρισµού του δέρµατος, τονωτικά για το δέρµα, κρέµες δέρµατος, τζέλια για το ξύρισµα, αφροί ξυρίσµατος, µυρωδικά, αποσµητικά, σιαµπού, λοσιόν για το σώµα, πούδρες ταλκ για το σώµα και µαλακτικά δέρµατος. Λοσιόν και έλαια για µασάζ, προϊόντα προστασίας των ποδιών, ειδικά κρέµες και λοσιόν, µη φαρµακευτικά προϊόντα προστασίας για µωρά, ειδικά λοσιόν, κρέµες, αλοιφές, σαπούνια µπάνιου, πούδρες και σιαµπού. Philosophy Inc., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Αριζόνας των Η.Π.Α.), 4602 East Hammond Lane, Phoenix, Arizona 85034, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία Μαρτίου (3) PHOENIX Σαπούνια, αρώµατα, βασικά έλαια, καλλυντικά, κολόνιες, σπρέι αρωµατικά για το σώµα, έλαια, κρέµες και λοσιόν για το δέρµα, πούδρα, παρασκευάσµατα για το µπάνιο και ντους, λοσιόν µαλλιών, οδοντόπαστες, µη φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για πλύσιµο του στόµατος, αποσµητικά αντιιδρωτικά για προσωπική χρήση, µη φαρµακευτικά παρασκευάσµατα τουαλέτας. Unilever PLC, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους του Ηνωµένου Βασιλείου), Port Sunlight, Merseyside, England, Ηνωµένο Βασίλειο. Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία, Μέγαρο Ποιητή, Αρτέµιδος 41-43, 6025 Λάρνακα.

16 Φεβρουαρίου 1999 (3) VITALMINE Κρέµες, καλλυντικά για την περιποίηση του δέρµατος. Christian Dior, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 33 Avenue Hoche, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία Μαρτίου WONDER CURL Αρώµατα, µυρωδικά, τζέλια, άλατα για το µπάνιο και το ντους, σαπούνια τουαλέτας, αποσµητικά σώµατος, καλλυντικά δηλαδή κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, τζέλια και πούδρες για το πρόσωπο, το σώµα και τα χέρια, παρασκευάσµατα για φροντίδα από τον ήλιο, παρασκευάσµατα για απ, σιαµπού, τζέλια, σπρέι, µους και βάλσαµα για το φορµάρισµα και την φροντίδα των µαλλιών, λάκες για τα µαλλιά, παρασκευάσµατα για την βαφή και ξεβαφή µαλλιών, παρασκευάσµατα για µόνιµο κυµατισµό και σγούρωµα µαλλιών, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση, οδοντοκοσµητικά. societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας) 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία Μαρτίου (3) Σαπούνια, αρώµατα, κολόνιες, νερό τουαλέτας, αιθέρια λάδια, καλλυντικά, µη φαρµακευτικά παρασκευάσµατα τουαλέτας, κρέµες και λοσιόν για το δέρµα, παρασκευάσµατα για το µπάνιο και το ντους, πούδρες, παρασκευάσµατα για τα µαλλιά, οδοντόκρεµες, αντιιδρωτικά, αποσµητικά για προσωπική χρήση, παρασκευάσµατα για το ξύρισµα, παρασκευάσµατα για µετά το ξύρισµα. Fashion (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Hoogoorddreef 54Ε, BE Amsterdam Zuidoost, Ολλανδία. Βιοµήχανοι ιεύθυνση για επιδόσεις: Αγαµέµνων Ξενοφώντος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1065 Λευκωσία.

17 Μαρτίου (3) Σαπούνια, παρασκευάσµατα για τη περιποίηση του σώµατος και της οµορφιάς, συγκεκριµένα παρασκευάσµατα για την περιποίηση του δέρµατος και του προσώπου όλα σε µορφή κρέµας, τζέλλυ και λοσιόν. Αποσµητικά για προσωπική χρήση, παρασκευάσµατα για ξύρισµα και για µετά το ξύρισµα. Παρασκευάσµατα για την περιποίηση, καθαρισµό και την των µαλλιών. Άλατα για το µπάνιο και το ντους. Αντηλιακά παρασκευάσµατα. Beiersdorf AG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Unnastrasse 48, D Hamburg, Γερµανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, Λευκωσία Μαρτίου (3) ΑΖΑΧ CLEAN SHOWER Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης "CLEAN & SHOWER". Οικιακά καθαριστικά, παρασκευάσµατα λευκάνσεως και άλλες ουσίες για χρήση στο πλύσιµο. Παρασκευάσµατα καθαρισµού, στιλβώσεως, αποξέσεως και καθαρισµού από σκουριά. Colgate - Palmolive Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Αρσινόης 74, Λευκωσία Μαρτίου ΑΖΑΧ SHOWER POWER Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης "SHOWER & Οικιακά καθαριστικά, παρασκευάσµατα λευκάνσεως και άλλες ουσίες για χρήση στο πλύσιµο. Παρασκευάσµατα καθαρισµού, στιλβώσεως, αποξέσεως και καθαρισµού από σκουριά. Colgate - Palmolive Company, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Πολιτείας ελαγουέαρ των 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αιµιλιανίδης & Κυριακίδη, Αρσινόης 74, Λευκωσία.

18 Μαρτίου (3) TOTAL WEAR Αρώµατα, µυρωδικά, τζέλια, άλατα για το µπάνιο και το ντους, σαπούνια τουαλέτας, αποσµητικά σώµατος, καλλυντικά δηλαδή κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, τζέλια και πούδρες για το πρόσωπο, το σώµα και τα χέρια, παρασκευάσµατα για φροντίδα από τον ήλιο, παρασκευάσµατα για απ, σιαµπού, τζέλια, σπρέι, µους και βάλσαµα για το φορµάρισµα και την φροντίδα των µαλλιών, λάκες για τα µαλλιά, παρασκευάσµατα για την βαφή και ξεβαφή µαλλιών, παρασκευάσµατα για µόνιµο κυµατισµό και σγούρωµα µαλλιών, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση, οδοντοκοσµητικά. societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας) 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, Λευκωσία Απριλίου 1999 (3) Αρώµατα, µυρωδικά, κολόνιες, αρωµατισµένα γαλακτώµατα, κρέµες, λοσιόν και πούδρες για την περιποίηση του σώµατος, κρέµες ξυρίσµατος, λοσιόν για και µετά το ξύρισµα, τζέλια µπάνιου και ντους, σαπούνια, αποσµητικά για προσωπική χρήση, πούδρα ταλκ, προϊόντα για την περιποίηση της επιδερµίδας. Van & Arpels S.A., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), Boulevard du Neuilly Sur Seine, Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία Απριλίου (3) Σύµφωνα µε ιεθνή διεκδικείται η Οκτωβρίου 1998 ως ηµεροµηνία προτεραιότητας. Το σήµα περιορίζεται στα χρώµατα όπως αυτά εµφανίζονται στην απεικόνιση του σήµατος στον τύπο της αίτησης. Αρωµατικά είδη, καλλυντικά. Lloyd Shoes GmbH & Co. KG, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γερµανίας), Hans- 1, D Sulingen, Γερµανία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία.

19 Απριλίου (3) Αρώµατα, αρωµατικά προϊόντα, αρωµατική κολόνια, κολόνια, σαµπουάν, αποσµητικά για προσωπική χρήση, λοσιόν σώµατος και µαλλιών, κρέµες σώµατος, αιθέρια έλαια, σαπούνια και οδοντόπαστες. Hermes International, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας), 24, rue du Faubourg Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία, Ηρώων Α, Λευκωσία Απριλίου 1999 (3) Σαπούνια, αρώµατα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά, οδοντόκρεµες. Kin, (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ισπανίας), C. De Granada, 123, Barcelona, Ισπανία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Χρύσα Ψαρά, Λεωφ. Μακαρίου 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία Απριλίου (3) VERY VALENTINO Με την εγγραφή αυτού του εµπορικού σήµατος δεν θα παραχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της λέξης Σαπούνια, αρώµατα, βασικά έλαια, καλλυντικά, κολόνιες, σπρέι αρωµατικά για το σώµα, έλαια, κρέµες και λοσιόν για το δέρµα, πούδρα, παρασκευάσµατα για το µπάνιο και ντους, λοσιόν µαλλιών, οδοντόπαστες, µη φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για πλύσιµο του στόµατος, αποσµητικά, αντιιδρωτικά για προσωπική χρήση, µη φαρµακευτικά παρασκευάσµατα τουαλέτας. Valentino Globe B.V., (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Ολλανδίας), Rotterdam Building, 4 th Floor, Van Nesstraat 45 Rotterdam, Ολλανδία. Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία, Μέγαρο Ποιητή, Λεωφ. Αρτέµιδος 41-43, 6025 Λάρνακα.

20 Μαΐου (3) βαφές µαλλιών, χρώµατα για κυµατιστά µαλλιά, ουσίες άµεσου χρωµατισµού, σκόνες για ξεβάψιµο µαλλιών, υπεροξείδια, ουσίες µόνιµου κυµατισµού µαλλιών, είδη για και ουδέτερες ουσίες για τα µαλλιά, λάκες, σπρέι για τα µαλλιά, κρέµες για τα µαλλιά, τζέλια, κεριά, λοσιόν για µαλλιών, σιαµπού, µαλακτικά µαλλιών, µάσκες οµορφιάς, εκχυλίσµατα και λοσιόν για τα µαλλιά, σαπούνια, αρώµατα, αιθέρια λάδια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά οδοντοκοσµητικά. Mr. Alberto Carreras Coll., (Ισπανός Υπήκοος), Provenza, Barcelona, Ισπανία. Βιοµήχανος. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1095 Λευκωσία Μαΐου Προϊόντα µαλλιών. COLOR DEFENSE societe (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας) 14, Rue Royale, Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι. ιεύθυνση για επιδόσεις: ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία, Λάµπουσας 1, 1095 Λευκωσία Μαΐου (3) FRAGILE Παρασκευάσµατα για άσπρισµα και άλλες ουσίες για χρήση στο πλύσιµο, καθάρισµα, στίλβωµα, αφαίρεση λίπους και απόξεση, σαπούνια, είδη αρωµατοποιίας, αρώµατα, νερό νερό αρωµάτων, αιθέρια λάδια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά, οδοντόκρεµες, αποσµητικά για προσωπική χρήση, γαλάκτωµα για σκοπούς τουαλέτας, πούδρα, λάδια για καλλυντικούς σκοπούς του σώµατος, κρέµες για καλλυντικούς σκοπούς, παρασκευάσµατα για µακιγιάρισµα, προϊόντα για ξύρισµα, κρέµες για ξύρισµα, τζέλλυ για ξύρισµα, παρασκευάσµατα για µετά το ξύρισµα, σαπούνια για το ξύρισµα, θήκες µε καλλυντικά, σαµπουάν, λάδια, άλατα, λοσιόν για το µπάνιο και το ντους, όχι για ιατρικούς σκοπούς. Fin de Siecle (εταιρεία οργανωµένη σύµφωνα µε τους Νόµους της Γαλλίας) 30, rue du Faubourg Saint Paris, Γαλλία. Βιοµήχανοι και Έµποροι. ιεύθυνση για επιδόσεις: Αγαµέµνων Ξενοφώντος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο 2, 1065 Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Α. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 268 Ενστάσεις Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Chryssalis Medical Spa

Chryssalis Medical Spa ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2251 / 30-04-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ )

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ( ΕΙ Η ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κα ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ 1/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθµός Διεθνούς Σήµατος 921157 Ηµερ. 13/10/2006 Αριθμός Διεθνούς Σήματος Εθνικού Γραφείου 30937 Αριθμός Σήματος 10 Ημ/νία αιτήσεως μετατροπής 17-5-2010

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος CTM B.2. 5 CTM Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 124 Μέρος C... 237 Μέρος D... 273 Μέρος M... 306 ΜΕΡΟΣ A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL

Διαβάστε περισσότερα

COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ H εταιρεία ACP BIO PURE προσφέρει πιστοποιημένα Βιολογικά Καλλυντικά και προϊόντα για την φροντίδα της προσωπικής υγιεινής, που ικανοποιούν απόλυτα την

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία στην ηµερίδα του ΣΕΠΑΕ, Μάιος 2010. Έφη Μικελάτου M.Sc. Αισθητικός-Κοσµητολόγος. Η οµορφιά στο µικροσκόπιo

Οµιλία στην ηµερίδα του ΣΕΠΑΕ, Μάιος 2010. Έφη Μικελάτου M.Sc. Αισθητικός-Κοσµητολόγος. Η οµορφιά στο µικροσκόπιo Οµιλία στην ηµερίδα του ΣΕΠΑΕ, Μάιος 2010 Η οµορφιά στο µικροσκόπιo Έφη Μικελάτου M.Sc. Αισθητικός-Κοσµητολόγος Το αρχέτυπο της οµορφιάς, η δύναµη της τελετουργίας της οµορφιάς και η ψυχολογική αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΣ ΤΟ 2010»

«Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΣ ΤΟ 2010» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΣ ΤΟ 2010» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΑΚΗ ΕΛΛΗ Α.Μ.: 3177 ΤΣΙΑΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μελέτη ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οι προσδοκίες των καταναλωτών κι η πραγµατικότητα των ετικετών ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α µε επιµέλεια των: Laura Galli, Alessandro Merlo,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Φεβρουάριος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ... 1 2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 0 3 Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ιστορική Αναδρομή»...5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 Ala d allon 214986 215943

ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 Ala d allon 214986 215943 ΗΜΕ ΑΠΑ 195783 (Απεικ. με ορισμ.έγχρωμη σύνθεση) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 17/01/2008 & ΩΡΑ: 11:15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, 44200.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Fitch Αριθ.Κοινοτικού Σήµατος 888140 Ηµεροµηνία 22/03/2006 Αριθµ.Σήµατος 623/11 Ηµεροµηνία αιτήσεως µετατροπής 20/01/2011 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: P eek & Cloppenburg, που

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτήτρια Εταιρία Διοικητικοί Σύμβουλοι. : Φανή Αντωνιάδου Λτδ. : Φανή Αντωνιάδου Πουπούτση : Κυριάκος Ι. Πουπούτσης. Κατά Νόμον Υπεύθυνος

Ιδιοκτήτρια Εταιρία Διοικητικοί Σύμβουλοι. : Φανή Αντωνιάδου Λτδ. : Φανή Αντωνιάδου Πουπούτση : Κυριάκος Ι. Πουπούτσης. Κατά Νόμον Υπεύθυνος Ιδιοκτήτρια Εταιρία Διοικητικοί Σύμβουλοι Κατά Νόμον Υπεύθυνος : Φανή Αντωνιάδου Λτδ. : Φανή Αντωνιάδου Πουπούτση Κυριάκος Ι. Πουπούτσης : Κυριάκος Ι. Πουπούτσης Τα συγγραφικά δικαιώματα για τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 173670 (Απεικ.) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 07/05/2004 & ΩΡΑ: 11:50. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΛΕΩΦ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΙΖΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς TELIKES SELIDES 11-12-14 12:32 ÂÏ 1 ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4ος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σ30 Τα hot χρώµατα µαλλιών 18, 19, 20 Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς 22, 23, 24 Πώς να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΩΡΙΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης 1 Συνοπτικές Οδηγίες Σας ευχαριστούµε! Συγχαρητήρια για την αγορά ενόςσύστηµατος mē! Το mē είναι µια πρωτοποριακή συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά.

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩN ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΤΣΑΜΗ Γ. ΝΑΤΑΛΙΑ Χηµικός Πάτρα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις του καλοκαιριού. link. Τα + της διατροφής Τα προβιοτικά και τα πλεονεκτήµατα υγείας για τον ανθρώπινο οργανισµό, σελ.

Οι αισθήσεις του καλοκαιριού. link. Τα + της διατροφής Τα προβιοτικά και τα πλεονεκτήµατα υγείας για τον ανθρώπινο οργανισµό, σελ. Τα + της διατροφής Τα προβιοτικά και τα πλεονεκτήµατα υγείας για τον ανθρώπινο οργανισµό, σελ. 14 Οµορφιά & ιακοπές Μικρές πρακτικές συµβουλές για να κάνετε τον ήλιο σύµµαχό σας αυτό το καλοκαίρι, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων αρ. 5

κατάλογος προϊόντων αρ. 5 κατάλογος προϊόντων αρ. 5 για σένα και το σπίτι σου Για εμάς & τα κατοικίδιά μας Όταν σκεφτόμαστε το σπίτι μας, συνήθως έρχεται στο μυαλό μας η ζεστασιά, η καθαριότητα και ένας χώρος όπου μπορούμε να ακούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ I-NATURAL ΤΕΥΧΟΣ 0 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 203 www.inatural.gr ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ σελ. 4-9 ΟΜΟΡΦΙΑ σελ. 0-2 ΠΑΙΔΙ & ΝΕΑ ΜΑΜΑ σελ. 24-27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 28-35

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

MAGAZINE. Issue 01 10. New Era!

MAGAZINE. Issue 01 10. New Era! MAGAZINE Issue 01 10 New Era! Περιεχόμενα Νέο Αντιγήρανση Platinum Μακιγιάζ Στιγμιότυπα Ετήσιος Χορός 2009 LR Kids Fund LR Porsche η Πρώτη Παράδοση στη Γερμανία LR Polo Η πρώτη παράδοση για το 2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα