Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης"

Transcript

1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης

2 Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου Δίκτυα πρόσβασης Φυσικά μέσα Ο πυρήνας του δικτύου Μεταγωγή πακέτου Μεταγωγή κυκλώματος Δομή του διαδικτύου Δυσκολίες στη μεταφορά Καθυστερήσεις, Απώλειες Διεκπεραιωτική ικανότητα Επίπεδα πρωτοκόλλων Διαστρωμάτωση Το μοντέλο OSI Ιστορία 2

3 Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου Δίκτυα πρόσβασης Φυσικά μέσα Ο πυρήνας του δικτύου Μεταγωγή πακέτου Μεταγωγή κυκλώματος Δομή του διαδικτύου Δυσκολίες στη μεταφορά Καθυστερήσεις, Απώλειες Διεκπεραιωτική ικανότητα Επίπεδα πρωτοκόλλων Διαστρωμάτωση Το μοντέλο OSI Ιστορία 3

4 Τι είναι το διαδίκτυο στοιχεία που το συνθέτουν PC server wireless laptop smartphone wireless links wired links Εκατομμύρια συνδεδεμένων υπολογιστικών συσκευών Τερματικά συστήματα (hosts = end systems) Τρέχουν δικτυακές εφαρμογές Ζεύξεις επικοινωνίας (communication links) Οπτικές ίνες, χαλκός, ραδιοκύματα, δορυφορικές ζεύξεις Ρυθμός μετάδοσης bps ή b/s (bandwidth) Ασύρματο δίκτυο Οικιακό δίκτυο Περιφερειακός ISP Τοπικός ISP router switch Βασικές συσκευές επικοινωνίας Στο διαδίκτυο τα δεδομένα προωθούνται σε πακέτα Δρομολογητές (routers) Μεταγωγείς (switches) Εταιρικό δίκτυο 4

5 Και μερικές άλλες συσκευές Web-enabled toaster + weather forecaster IP picture frame Tweet-a-watt: monitor energy use Internet refrigerator Slingbox: watch, control cable TV remotely Internet phones 5

6 Links, switches, routers Τα τερματικά συστήματα συνδέονται μεταξύ τους με τις ζεύξεις επικοινωνίας (links), τους μεταγωγείς (switches) και τους δρομολογητές (routers). Οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές λαμβάνουν τα δεδομένα από μια εισερχόμενη ζεύξη και τα προωθούν σε μια εξερχόμενη, μέχρι να φτάσουν στα τερματικά προορισμού. Οι μεταγωγείς χρησιμοποιούνται συνήθως σε δίκτυα προσπέλασης (άκρα δικτύου). Οι δρομολογητές χρησιμοποιούνται συνήθως εσωτερικά στο Τερματικό αποστολής διαδίκτυο. link switch router router switch link link link διαδίκτυο Τερματικό προορισμού 6

7 Προώθηση «πακέτων» Τα τερματικά συστήματα όταν θέλουν να στείλουν δεδομένα σε ένα άλλο σύστημα τα χωρίζουν σε τμήματα που ονομάζονται πακέτα (packets). Σε κάθε πακέτο δεδομένων προστίθεται πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο τμηματοποίησης (πχ αριθμός πακέτου), διευθύνεις κλπ. Αυτές οι πληροφορίες που προστίθενται σε κάθε πακέτο ονομάζονται συμβατικά επικεφαλίδες (κεφαλίδες). Τα πακέτα αποστέλλονται, μέσω του διαδικτύου (μεταγωγείς, δρομολογητές), στο τερματικό σύστημα προορισμού, όπου ανασυντίθενται τα αρχικά δεδομένα. Η σειρά των ζεύξεων που ακολουθεί ένα πακέτο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του ονομάζεται διαδρομή (route) ή μονοπάτι (path). Ανάλογο παράδειγμα από την καθημερινότητα μας: Φορτηγά που κουβαλούν τμηματοποιημένο ένα φορτίο (δεδομένα σε πακέτα) από ένα σημείο (τερματικός κόμβος αποστολής) σε κάποιο άλλο σημείο (τερματικός κόμβος προορισμού) χρησιμοποιώντας τους αυτοκινητοδρόμους (ζεύξεις) επιλέγοντας την διαδρομή στις διασταυρώσεις (δρομολογητέςμεταγωγείς). 7

8 Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου («πάροχοι») Internet Service Provider (ISP) Προσφέρουν στα τερματικά συστήματα μια ποικιλία τύπων πρόσβασης στο διαδίκτυο (ευρυζωνική προσπέλαση). ADSL, Ethernet, modem καλωδιακής τηλεόρασης, ασύρματη σύνδεση (wifi hot spots, wimax), modem τηλεφωνικής σύνδεσης, οπτική ίνα. Κάθε ISP είναι ο ίδιος ένα δίκτυο δρομολογητών και ζεύξεων επικοινωνίας. Διασυνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ISPs: ISPs χαμηλότερης βαθμίδας (για οικιακή, εταιρική, πανεπιστημίων, δημοσίου, περιεχομένου κτλ προσπέλαση), τοπικοί-εθνικοί. ISPs υψηλότερης βαθμίδας όπου η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη. Εθνικοί διεθνείς. Προσπέλασης ή όχι. Χρήση ζεύξεων οπτικών ινών. Κάθε ISP: ανεξάρτητη διαχείριση, χρήση πρωτοκόλλου IP. 8

9 Διαδίκτυο: το δίκτυο των δικτύων Διασυνδέει δίκτυα φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs). Χαλαρά ιεραρχημένο Δημόσιο διαδίκτυο Ιδιωτικό ενδοδίκτυο (intranet) Με τα πρωτόκολλα ελέγχεται η αποστολή και λήψη δεδομένων. TCP, IP, HTTP, Skype, Πρότυπα (Internet standards) IETF: Internet Engineering Task Force RFC: Request for comments 9

10 Περιγραφή σαν υποδομή παροχής υπηρεσιών Μια υποδομή που παρέχει υπηρεσίες σε εφαρμογές όπως: μεταφορά αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός (www), διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP), μεταφορά ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, video κατ απαίτηση, κατανεμημένα παιγνίδια, κλπ Το Διαδίκτυο επιτρέπει σε εφαρμογές που εκτελούνται σε διαφορετικά τερματικά συστήματα να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους. Στόχος του διαδικτύου είναι η μεταφορά δεδομένων μεταξύ τερματικών συστημάτων για να λειτουργήσουν οι εφαρμογές. 10

11 Κατανεμημένες εφαρμογές (distributed applications) Πρόκειται για εφαρμογές που εκτελούνται σε πολλά τερματικά συστήματα και ανταλλάσουν δεδομένα: τμήματα της εφαρμογής εκτελούνται στους τερματικούς κόμβους όχι στους δρομολογητές ή στους μεταγωγείς). Τα τμήματα των εφαρμογών πρέπει να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Οι τερματικοί κόμβοι παρέχουν μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface API). H API καθορίζει πως το λογισμικό ενός τερματικού συστήματος ζητά από το Διαδίκτυο να παραδώσει δεδομένα σε λογισμικό που εκτελείται σε άλλο τερματικό. Παράδειγμα παρόμοιας υπηρεσίας: το συμβατικό ταχυδρομείο. Το API της υπηρεσίας περιγράφει πως πρέπει να είναι γραμμένη μια διεύθυνση. 11

12 Δυο τρόποι παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο Υπηρεσία με σύνδεση (connection oriented) όπου πριν ξεκινήσει η μετάδοση δεδομένων, τα εμπλεκόμενα μέρη προετοιμάζουν και εγκαθιδρύουν τη σύνδεση ανταλλάσοντας πληροφορίες ελέγχου (μηχανισμός χειραψίας -handshake mechanism). Η υπηρεσία εγγυάται ότι τα δεδομένα που μεταδίδει ο αποστολέας θα φθάσουν στον παραλήπτη στη σωστή σειρά και πλήρη. Γίνεται έλεγχος της ροής και τη συμφόρησης. Παράδειγμα: TCP. Η υπηρεσία χωρίς σύνδεση (connectionless) δεν υπάρχει μηχανισμός χειραψίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται βάσει των πληροφοριών που τα ίδια μεταφέρουν (πχ διεύθυνση προορισμού). Είναι πιο γρήγορη, αλλά δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα θα φθάσουν τελικά στον προορισμό τους, ούτε υπάρχει επιβεβαίωση λήψης. Επιπλέον η υπηρεσία δεν παρέχει έλεγχο ροής ή έλεγχο συμφόρησης. Παράδειγμα: UDP. 12

13 Δεν υπάρχει εγγύηση στο χρόνο παράδοσης Συνήθως μια κατανεμημένη εφαρμογή κάνει χρήση μόνο ενός εκ των δύο τρόπων παροχής υπηρεσιών Οι πιο γνωστές εφαρμογές του διαδικτύου στηρίζονται σε υπηρεσίες με σύνδεση (συνδεσιστρεφείς). Όμως αρκετές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών πολυμέσων χρησιμοποιούν υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (ασυνδεσιστρεφείς). Δεν υπάρχει υπηρεσία που να εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης των δεδομένων (πόσο χρόνο θα πάρει να μεταδοθούν αυτά από τον αποστολέα στον παραλήπτη). Πέρα από την αύξηση της ταχύτητας τους στη γραμμή σύνδεσης με τον ISP τους, οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω για να έχουν μια καλύτερη υπηρεσία. 13

14 Τι είναι ένα πρωτόκολλο Ένα ανθρώπινο πρωτόκολλο Γεια σας Γεια σας Τι ώρα είναι χρόνος 2:00 Στέλνονται συγκεκριμένα μηνύματα. Προβαίνουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες όταν γίνονται αντιληπτά τα μηνύματα ή λαμβάνουν χώρα κάποιες ενέργειες 14

15 Πρωτόκολλο δικτύου Get χρόνος <file> Επικοινωνούν υπολογιστές / συσκευές Όλες οι επικοινωνίες στο Διαδίκτυο διέπονται από πρωτόκολλα. 15

16 Διαδίκτυο = πρωτόκολλα Ένα πρωτόκολλο ορίζει τη μορφή και τη σειρά των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες οντότητες που επικοινωνούν, καθώς και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και / ή λήψης ενός μηνύματος ή άλλου συμβάντος. Στο διαδίκτυο και στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών γενικότερα γίνεται εκτεταμένη χρήση πρωτοκόλλων. Για διαφορετικές δράσεις/τρόπους επικοινωνίας χρησιμοποιούνται διαφορετικά πρωτόκολλα. Η κατανόηση διαδικτύου είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με την κατανόηση των διάφορων πρωτοκόλλων που το διέπουν. Πολλά από αυτά τα πρωτοκόλλα είναι ιδιαίτερα απλά, ενώ άλλα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. 16

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Στόχος: Επισκόπηση:

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Στόχος: Επισκόπηση: Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Δικτύωση και Επικοινωνία Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Κατανεμημένα Συστήματα Διεργασίες που τρέχουν σε ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωνσταντοπούλου Μ., Ξεφτεράκης Ν., Παπαδέας Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM)

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΧ Σμήμα Διδακηικής ηης Σετνολογίας και Φηθιακών σζηημάηων ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) Βιάρνπ Τδέλε Μεηαπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα