Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο"

Transcript

1 Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν παντι µοχ θω αυτου ω µοχθει υπο τον ηλιον 4 γενεα πορευεται και γενεα ερχεται και η γη εισ τον αιωνα εστηκεν 5 και ανατελλει ο ηλιοσ και δυνει ο ηλιοσ και εισ τον τοπον αυτου ελκει 6 ανατελλων αυτοσ εκει πορευε ται προσ νοτον και κυκλοι προσ βορραν κυκλοι κυκλων πορευεται το πνευµα και επι κυκλουσ αυτου επιστρεφει το πνευµα 7 παντεσ οι χειµαρροι πορευονται εισ την θαλασσαν και η θαλασσα ουκ εσται ε µπιµπλαµενη εισ τοπον ου οι χειµαρροι πορευονται εκει αυτοι επιστρεφουσιν του πορευθηναι 8 παντεσ οι λογοι εγκοποι ου δυνησεται ανηρ του λαλειν και ουκ εµπλησθησεται οφθαλµοσ του οραν και ου π ληρωθησεται ουσ απο ακροασεωσ 9 τι το γεγονοσ αυτο το γενησοµενον και τι το πεποιηµενον αυτο το ποιηθησοµενον και ουκ εστιν παν προσφατον υπο τον ηλιον 10 οσ λαλησει και ερει ιδε τουτο καινον εσ τιν ηδη γεγονεν εν τοισ αιωσιν τοισ γενοµενοισ απο εµπροσθεν ηµων 11 ουκ εστιν µνηµη τοισ πρωτοισ και γε τοισ εσχατοισ γενοµενοισ ουκ εσται αυτοισ µνηµη µετα των γενησοµενων εισ την εσχατην 12 εγ ω εκκλησιαστησ εγενοµην βασιλευσ επι ισραηλ εν ιερουσαληµ 13 και εδωκα την καρδιαν µου του εκζη τησαι και του κατασκεψασθαι εν τη σοφια περι παντων των γινοµενων υπο τον ουρανον οτι περισπα σµον πονηρον εδωκεν ο θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω 14 ειδον συν παντα τα ποιηµατα τα πεποιηµενα υπο τον ηλιον και ιδου τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 15 διε στραµµενον ου δυνησεται του επικοσµηθηναι και υστερηµα ου δυνησεται του αριθµηθηναι 16 ελαλησ α εγω εν καρδια µου τω λεγειν εγω ιδου εµεγαλυνθην και προσεθηκα σοφιαν επι πασιν οι εγενοντο εµπ ροσθεν µου εν ιερουσαληµ και καρδια µου ειδεν πολλα σοφιαν και γνωσιν 17 και εδωκα καρδιαν µου τ ου γνωναι σοφιαν και γνωσιν παραβολασ και επιστηµην εγνων οτι και γε τουτ εστιν προαιρεσισ πνευ µατοσ 18 οτι εν πληθει σοφιασ πληθοσ γνωσεωσ και ο προστιθεισ γνωσιν προσθησει αλγηµα Chapter 2 1 ειπον εγω εν καρδια µου δευρο δη πειρασω σε εν ευφροσυνη και ιδε εν αγαθω και ιδου και γε τουτο µ αταιοτησ 2 τω γελωτι ειπα περιφοραν και τη ευφροσυνη τι τουτο ποιεισ 3 κατεσκεψαµην εν καρδια µου τ ου ελκυσαι εισ οινον την σαρκα µου και καρδια µου ωδηγησεν εν σοφια και του κρατησαι επ αφροσ υνη εωσ ου ιδω ποιον το αγαθον τοισ υιοισ του ανθρωπου ο ποιησουσιν υπο τον ηλιον αριθµον ηµερ ων ζωησ αυτων 4 εµεγαλυνα ποιηµα µου ωκοδοµησα µοι οικουσ εφυτευσα µοι αµπελωνασ 5 εποιησα µο ι κηπουσ και παραδεισουσ και εφυτευσα εν αυτοισ ξυλον παν καρπου 6 εποιησα µοι κολυµβηθρασ υδ ατων του ποτισαι απ αυτων δρυµον βλαστωντα ξυλα 7 εκτησαµην δουλουσ και παιδισκασ και οικογε νεισ εγενοντο µοι και γε κτησισ βουκολιου και ποιµνιου πολλη εγενετο µοι υπερ παντασ τουσ γενοµεν ουσ εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ 8 συνηγαγον µοι και γε αργυριον και χρυσιον και περιουσιασµουσ βασιλεων και των χωρων εποιησα µοι αδοντασ και αδουσασ και εντρυφηµατα υιων του ανθρωπου οι νοχοον και οινοχοασ 9 και εµεγαλυνθην και προσεθηκα παρα παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν µο υ εν ιερουσαληµ και γε σοφια µου εσταθη µοι 10 και παν ο ητησαν οι οφθαλµοι µου ουχ υφειλον απ αυ των ουκ απεκωλυσα την καρδιαν µου απο πασησ ευφροσυνησ οτι καρδια µου ευφρανθη εν παντι µοχ θω µου και τουτο εγενετο µερισ µου απο παντοσ µοχθου µου 11 και επεβλεψα εγω εν πασιν ποιηµασιν µ ου οισ εποιησαν αι χειρεσ µου και εν µοχθω ω εµοχθησα του ποιειν και ιδου τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ και ουκ εστιν περισσεια υπο τον ηλιον 12 και επεβλεψα εγω του ιδειν σοφιαν κ αι περιφοραν και αφροσυνην οτι τισ ο ανθρωποσ οσ επελευσεται οπισω τησ βουλησ τα οσα εποιησεν αυτην 13 και ειδον εγω οτι εστιν περισσεια τη σοφια υπερ την αφροσυνην ωσ περισσεια του φωτοσ υπερ το σκοτοσ 14 του σοφου οι οφθαλµοι αυτου εν κεφαλη αυτου και ο αφρων εν σκοτει πορευεται και εγνω ν και γε εγω οτι συναντηµα εν συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ 15 και ειπα εγω εν καρδια µου ωσ συνα ντηµα του αφρονοσ και γε εµοι συναντησεται µοι και ινα τι εσοφισαµην εγω τοτε περισσον ελαλησα εν καρδια µου διοτι αφρων εκ περισσευµατοσ λαλει οτι και γε τουτο µαταιοτησ 16 οτι ουκ εστιν µνηµη του σοφου µετα του αφρονοσ εισ αιωνα καθοτι ηδη αι ηµεραι αι ερχοµεναι τα παντα επελησθη και π ωσ αποθανειται ο σοφοσ µετα του αφρονοσ 17 και εµισησα συν την ζωην οτι πονηρον επ εµε το ποιηµ α το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οτι τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 18 και εµισησα εγ ω συν παντα µοχθον µου ον εγω µοχθω υπο τον ηλιον οτι αφιω αυτον τω ανθρωπω τω γινοµενω µετ ε µε 19 και τισ οιδεν ει σοφοσ εσται η αφρων και εξουσιαζεται εν παντι µοχθω µου ω εµοχθησα και ω εσο φισαµην υπο τον ηλιον και γε τουτο µαταιοτησ 20 και επεστρεψα εγω του αποταξασθαι τη καρδια µου επι παντι τω µοχθω ω εµοχθησα υπο τον ηλιον 21 οτι εστιν ανθρωποσ ου µοχθοσ αυτου εν σοφια και εν

2 γνωσει και εν ανδρεια και ανθρωποσ οσ ουκ εµοχθησεν εν αυτω δωσει αυτω µεριδα αυτου και γε του το µαταιοτησ και πονηρια µεγαλη 22 οτι τι γινεται τω ανθρωπω εν παντι µοχθω αυτου και εν προαιρεσε ι καρδιασ αυτου ω αυτοσ µοχθει υπο τον ηλιον 23 οτι πασαι αι ηµεραι αυτου αλγηµατων και θυµου πε ρισπασµοσ αυτου και γε εν νυκτι ου κοιµαται η καρδια αυτου και γε τουτο µαταιοτησ εστιν 24 ουκ εστ ιν αγαθον εν ανθρωπω ο φαγεται και ο πιεται και ο δειξει τη ψυχη αυτου αγαθον εν µοχθω αυτου και γε τουτο ειδον εγω οτι απο χειροσ του θεου εστιν 25 οτι τισ φαγεται και τισ φεισεται παρεξ αυτου 26 οτι τ ω ανθρωπω τω αγαθω προ προσωπου αυτου εδωκεν σοφιαν και γνωσιν και ευφροσυνην και τω αµαρτ ανοντι εδωκεν περισπασµον του προσθειναι και του συναγαγειν του δουναι τω αγαθω προ προσωπου του θεου οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ Chapter 3 1 τοισ πασιν χρονοσ και καιροσ τω παντι πραγµατι υπο τον ουρανον 2 καιροσ του τεκειν και καιροσ το υ αποθανειν καιροσ του φυτευσαι και καιροσ του εκτιλαι πεφυτευµενον 3 καιροσ του αποκτειναι και κ αιροσ του ιασασθαι καιροσ του καθελειν και καιροσ του οικοδοµησαι 4 καιροσ του κλαυσαι και καιρ οσ του γελασαι καιροσ του κοψασθαι και καιροσ του ορχησασθαι 5 καιροσ του βαλειν λιθουσ και και ροσ του συναγαγειν λιθουσ καιροσ του περιλαβειν και καιροσ του µακρυνθηναι απο περιληµψεωσ 6 κ αιροσ του ζητησαι και καιροσ του απολεσαι καιροσ του φυλαξαι και καιροσ του εκβαλειν 7 καιροσ το υ ρηξαι και καιροσ του ραψαι καιροσ του σιγαν και καιροσ του λαλειν 8 καιροσ του φιλησαι και καιρ οσ του µισησαι καιροσ πολεµου και καιροσ ειρηνησ 9 τισ περισσεια του ποιουντοσ εν οισ αυτοσ µοχθ ει 10 ειδον συν τον περισπασµον ον εδωκεν ο θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω 11 συν τα παντα εποιησεν καλα εν καιρω αυτου και γε συν τον αιωνα εδωκεν εν καρδια αυτων οπωσ µη ευρη ο ανθρωποσ το ποιηµα ο εποιησεν ο θεοσ απ αρχησ και µεχρι τελουσ 12 εγνων οτι ουκ εστιν αγαθ ον εν αυτοισ ει µη του ευφρανθηναι και του ποιειν αγαθον εν ζωη αυτου 13 και γε πασ ο ανθρωποσ οσ φαγεται και πιεται και ιδη αγαθον εν παντι µοχθω αυτου δοµα θεου εστιν 14 εγνων οτι παντα οσα εποιη σεν ο θεοσ αυτα εσται εισ τον αιωνα επ αυτω ουκ εστιν προσθειναι και απ αυτου ουκ εστιν αφελειν και ο θεοσ εποιησεν ινα φοβηθωσιν απο προσωπου αυτου 15 το γενοµενον ηδη εστιν και οσα του γινεσθ αι ηδη γεγονεν και ο θεοσ ζητησει τον διωκοµενον 16 και ετι ειδον υπο τον ηλιον τοπον τησ κρισεωσ εκ ει ο ασεβησ και τοπον του δικαιου εκει ο ασεβησ 17 ειπα εγω εν καρδια µου συν τον δικαιον και συν το ν ασεβη κρινει ο θεοσ οτι καιροσ τω παντι πραγµατι και επι παντι τω ποιηµατι 18 εκει ειπα εγω εν καρδι α µου περι λαλιασ υιων του ανθρωπου οτι διακρινει αυτουσ ο θεοσ και του δειξαι οτι αυτοι κτηνη ει σιν και γε αυτοισ 19 οτι συναντηµα υιων του ανθρωπου και συναντηµα του κτηνουσ συναντηµα εν αυ τοισ ωσ ο θανατοσ τουτου ουτωσ ο θανατοσ τουτου και πνευµα εν τοισ πασιν και τι επερισσευσεν ο ανθρωποσ παρα το κτηνοσ ουδεν οτι τα παντα µαταιοτησ 20 τα παντα πορευεται εισ τοπον ενα τα παντ α εγενετο απο του χοοσ και τα παντα επιστρεφει εισ τον χουν 21 και τισ οιδεν πνευµα υιων του ανθρωπ ου ει αναβαινει αυτο εισ ανω και πνευµα του κτηνουσ ει καταβαινει αυτο κατω εισ γην 22 και ειδον οτ ι ουκ εστιν αγαθον ει µη ο ευφρανθησεται ο ανθρωποσ εν ποιηµασιν αυτου οτι αυτο µερισ αυτου οτι τισ αξει αυτον του ιδειν εν ω εαν γενηται µετ αυτον Chapter 4 1 και επεστρεψα εγω και ειδον συν πασασ τασ συκοφαντιασ τασ γινοµενασ υπο τον ηλιον και ιδου δα κρυον των συκοφαντουµενων και ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων και απο χειροσ συκοφαντουντων αυτ ουσ ισχυσ και ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων 2 και επηνεσα εγω συν τουσ τεθνηκοτασ τουσ ηδη αποθα νοντασ υπερ τουσ ζωντασ οσοι αυτοι ζωσιν εωσ του νυν 3 και αγαθοσ υπερ τουσ δυο τουτουσ οστισ ο υπω εγενετο οσ ουκ ειδεν συν το ποιηµα το πονηρον το πεποιηµενον υπο τον ηλιον 4 και ειδον εγω συν παντα τον µοχθον και συν πασαν ανδρειαν του ποιηµατοσ οτι αυτο ζηλοσ ανδροσ απο του εταιρου α υτου και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 5 ο αφρων περιελαβεν τασ χειρασ αυτου και ε φαγεν τασ σαρκασ αυτου 6 αγαθον πληρωµα δρακοσ αναπαυσεωσ υπερ πληρωµα δυο δρακων µοχθου και προαιρεσεωσ πνευµατοσ 7 και επεστρεψα εγω και ειδον µαταιοτητα υπο τον ηλιον 8 εστιν εισ και ου κ εστιν δευτεροσ και γε υιοσ και αδελφοσ ουκ εστιν αυτω και ουκ εστιν περασµοσ τω παντι µοχθω αυ του και γε οφθαλµοσ αυτου ουκ εµπιπλαται πλουτου και τινι εγω µοχθω και στερισκω την ψυχην µου απο αγαθωσυνησ και γε τουτο µαταιοτησ και περισπασµοσ πονηροσ εστιν 9 αγαθοι οι δυο υπερ τον εν α οισ εστιν αυτοισ µισθοσ αγαθοσ εν µοχθω αυτων 10 οτι εαν πεσωσιν ο εισ εγερει τον µετοχον αυτου κ αι ουαι αυτω τω ενι οταν πεση και µη η δευτεροσ του εγειραι αυτον 11 και γε εαν κοιµηθωσιν δυο και θ ερµη αυτοισ και ο εισ πωσ θερµανθη 12 και εαν επικραταιωθη ο εισ οι δυο στησονται κατεναντι αυτου και το σπαρτιον το εντριτον ου ταχεωσ απορραγησεται 13 αγαθοσ παισ πενησ και σοφοσ υπερ βασιλεα πρεσβυτερον και αφρονα οσ ουκ εγνω του προσεχειν ετι 14 οτι εξ οικου των δεσµιων εξελευσεται του β ασιλευσαι οτι και γε εν βασιλεια αυτου εγεννηθη πενησ 15 ειδον συν παντασ τουσ ζωντασ τουσ περιπα τουντασ υπο τον ηλιον µετα του νεανισκου του δευτερου οσ στησεται αντ αυτου 16 ουκ εστιν περασµ

3 οσ τω παντι λαω τοισ πασιν οσοι εγενοντο εµπροσθεν αυτων και γε οι εσχατοι ουκ ευφρανθησονται ε ν αυτω οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 17 φυλαξον ποδα σου εν ω εαν πορευη ει σ οικον του θεου και εγγυσ του ακουειν υπερ δοµα των αφρονων θυσια σου οτι ουκ εισιν ειδοτεσ του ποιησαι κακον Chapter 5 1 µη σπευδε επι στοµατι σου και καρδια σου µη ταχυνατω του εξενεγκαι λογον προ προσωπου του θεο υ οτι ο θεοσ εν τω ουρανω και συ επι τησ γησ επι τουτω εστωσαν οι λογοι σου ολιγοι 2 οτι παραγινεται ενυπνιον εν πληθει περισπασµου και φωνη αφρονοσ εν πληθει λογων 3 καθωσ αν ευξη ευχην τω θεω µη χρονισησ του αποδουναι αυτην οτι ουκ εστιν θεληµα εν αφροσιν συν οσα εαν ευξη αποδοσ 4 αγαθον τ ο µη ευξασθαι σε η το ευξασθαι σε και µη αποδουναι 5 µη δωσ το στοµα σου του εξαµαρτησαι την σα ρκα σου και µη ειπησ προ προσωπου του θεου οτι αγνοια εστιν ινα µη οργισθη ο θεοσ επι φωνη σου κ αι διαφθειρη τα ποιηµατα χειρων σου 6 οτι εν πληθει ενυπνιων και µαταιοτητεσ και λογοι πολλοι οτι σ υν τον θεον φοβου 7 εαν συκοφαντιαν πενητοσ και αρπαγην κριµατοσ και δικαιοσυνησ ιδησ εν χωρα µ η θαυµασησ επι τω πραγµατι οτι υψηλοσ επανω υψηλου φυλαξαι και υψηλοι επ αυτουσ 8 και περισσε ια γησ εν παντι εστι βασιλευσ του αγρου ειργασµενου 9 αγαπων αργυριον ου πλησθησεται αργυριου κ αι τισ ηγαπησεν εν πληθει αυτων γενηµα και γε τουτο µαταιοτησ 10 εν πληθει τησ αγαθωσυνησ επληθυ νθησαν εσθοντεσ αυτην και τι ανδρεια τω παρ αυτησ οτι αλλ η του οραν οφθαλµοισ αυτου 11 γλυκυσ υπνοσ του δουλου ει ολιγον και ει πολυ φαγεται και τω εµπλησθεντι του πλουτησαι ουκ εστιν αφιων αυτον του υπνωσαι 12 εστιν αρρωστια ην ειδον υπο τον ηλιον πλουτον φυλασσοµενον τω παρ αυτου ει σ κακιαν αυτου 13 και απολειται ο πλουτοσ εκεινοσ εν περισπασµω πονηρω και εγεννησεν υιον και ου κ εστιν εν χειρι αυτου ουδεν 14 καθωσ εξηλθεν απο γαστροσ µητροσ αυτου γυµνοσ επιστρεψει του πορ ευθηναι ωσ ηκει και ουδεν ου ληµψεται εν µοχθω αυτου ινα πορευθη εν χειρι αυτου 15 και γε τουτο πο νηρα αρρωστια ωσπερ γαρ παρεγενετο ουτωσ και απελευσεται και τισ περισσεια αυτω η µοχθει εισ α νεµον 16 και γε πασαι αι ηµεραι αυτου εν σκοτει και πενθει και θυµω πολλω και αρρωστια και χολω 17 ι δου ο ειδον εγω αγαθον ο εστιν καλον του φαγειν και του πιειν και του ιδειν αγαθωσυνην εν παντι µο χθω αυτου ω εαν µοχθη υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωησ αυτου ων εδωκεν αυτω ο θεοσ οτι αυτο µερισ αυτου 18 και γε πασ ο ανθρωποσ ω εδωκεν αυτω ο θεοσ πλουτον και υπαρχοντα και εξουσιασεν αυτον του φαγειν απ αυτου και του λαβειν το µεροσ αυτου και του ευφρανθηναι εν µοχθω αυτου του το δοµα θεου εστιν 19 οτι ου πολλα µνησθησεται τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου οτι ο θεοσ περισπα αυτο ν εν ευφροσυνη καρδιασ αυτου Chapter 6 1 εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον και πολλη εστιν επι τον ανθρωπον 2 ανηρ ω δωσει αυτω ο θεοσ πλουτον και υπαρχοντα και δοξαν και ουκ εστιν υστερων τη ψυχη αυτου απο παντων ων επιθυµησει και ουκ εξουσιασει αυτω ο θεοσ του φαγειν απ αυτου οτι ανηρ ξενοσ φαγεται αυτον τουτο µαταιοτη σ και αρρωστια πονηρα εστιν 3 εαν γεννηση ανηρ εκατον και ετη πολλα ζησεται και πληθοσ ο τι εσον ται ηµεραι ετων αυτου και ψυχη αυτου ουκ εµπλησθησεται απο τησ αγαθωσυνησ και γε ταφη ουκ εγε νετο αυτω ειπα αγαθον υπερ αυτον το εκτρωµα 4 οτι εν µαταιοτητι ηλθεν και εν σκοτει πορευεται και ε ν σκοτει ονοµα αυτου καλυφθησεται 5 και γε ηλιον ουκ ειδεν και ουκ εγνω αναπαυσισ τουτω υπερ του τον 6 και ει εζησεν χιλιων ετων καθοδουσ και αγαθωσυνην ουκ ειδεν µη ουκ εισ τοπον ενα τα παντα π ορευεται 7 πασ µοχθοσ του ανθρωπου εισ στοµα αυτου και γε η ψυχη ου πληρωθησεται 8 οτι τισ περισσ εια τω σοφω υπερ τον αφρονα διοτι ο πενησ οιδεν πορευθηναι κατεναντι τησ ζωησ 9 αγαθον οραµα οφθ αλµων υπερ πορευοµενον ψυχη και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 10 ει τι εγενετο ηδη κεκληται ονοµα αυτου και εγνωσθη ο εστιν ανθρωποσ και ου δυνησεται του κριθηναι µετα του ισχυρ ου υπερ αυτον 11 οτι εισιν λογοι πολλοι πληθυνοντεσ µαταιοτητα τι περισσον τω ανθρωπω 12 οτι τισ οιδε ν τι αγαθον τω ανθρωπω εν τη ζωη αριθµον ηµερων ζωησ µαταιοτητοσ αυτου και εποιησεν αυτασ εν σκια οτι τισ απαγγελει τω ανθρωπω τι εσται οπισω αυτου υπο τον ηλιον Chapter 7 1 αγαθον ονοµα υπερ ελαιον αγαθον και ηµερα του θανατου υπερ ηµεραν γενεσεωσ αυτου 2 αγαθον πο ρευθηναι εισ οικον πενθουσ η οτι πορευθηναι εισ οικον ποτου καθοτι τουτο τελοσ παντοσ του ανθρω που και ο ζων δωσει εισ καρδιαν αυτου 3 αγαθον θυµοσ υπερ γελωτα οτι εν κακια προσωπου αγαθυνθη σεται καρδια 4 καρδια σοφων εν οικω πενθουσ και καρδια αφρονων εν οικω ευφροσυνησ 5 αγαθον το ακ ουσαι επιτιµησιν σοφου υπερ ανδρα ακουοντα ασµα αφρονων 6 οτι ωσ φωνη των ακανθων υπο τον λεβ ητα ουτωσ γελωσ των αφρονων και γε τουτο µαταιοτησ 7 οτι η συκοφαντια περιφερει σοφον και απολλ υσι την καρδιαν ευτονιασ αυτου 8 αγαθη εσχατη λογων υπερ αρχην αυτου αγαθον µακροθυµοσ υπερ υ ψηλον πνευµατι 9 µη σπευσησ εν πνευµατι σου του θυµουσθαι οτι θυµοσ εν κολπω αφρονων αναπαυσ

4 εται 10 µη ειπησ τι εγενετο οτι αι ηµεραι αι προτεραι ησαν αγαθαι υπερ ταυτασ οτι ουκ εν σοφια επηρω τησασ περι τουτου 11 αγαθη σοφια µετα κληροδοσιασ και περισσεια τοισ θεωρουσιν τον ηλιον 12 οτι εν σκια αυτησ η σοφια ωσ σκια του αργυριου και περισσεια γνωσεωσ τησ σοφιασ ζωοποιησει τον παρ αυτησ 13 ιδε τα ποιηµατα του θεου οτι τισ δυνησεται του κοσµησαι ον αν ο θεοσ διαστρεψη αυτον 14 εν ηµερα αγαθωσυνησ ζηθι εν αγαθω και εν ηµερα κακιασ ιδε και γε συν τουτο συµφωνον τουτω εποιησ εν ο θεοσ περι λαλιασ ινα µη ευρη ο ανθρωποσ οπισω αυτου µηδεν 15 συν τα παντα ειδον εν ηµεραισ µ αταιοτητοσ µου εστιν δικαιοσ απολλυµενοσ εν δικαιω αυτου και εστιν ασεβησ µενων εν κακια αυτο υ 16 µη γινου δικαιοσ πολυ και µη σοφιζου περισσα µηποτε εκπλαγησ 17 µη ασεβησησ πολυ και µη γινου σκληροσ ινα µη αποθανησ εν ου καιρω σου 18 αγαθον το αντεχεσθαι σε εν τουτω και γε απο τουτου µ η ανησ την χειρα σου οτι φοβουµενοσ τον θεον εξελευσεται τα παντα 19 η σοφια βοηθησει τω σοφω υπ ερ δεκα εξουσιαζοντασ τουσ οντασ εν τη πολει 20 οτι ανθρωποσ ουκ εστιν δικαιοσ εν τη γη οσ ποιησει αγαθον και ουχ αµαρτησεται 21 και γε εισ παντασ τουσ λογουσ ουσ λαλησουσιν µη θησ καρδιαν σου ο πωσ µη ακουσησ του δουλου σου καταρωµενου σε 22 οτι πλειστακισ πονηρευσεται σε και καθοδουσ π ολλασ κακωσει καρδιαν σου οπωσ και γε συ κατηρασω ετερουσ 23 παντα ταυτα επειρασα εν τη σοφια ειπα σοφισθησοµαι 24 και αυτη εµακρυνθη απ εµου µακραν υπερ ο ην και βαθυ βαθοσ τισ ευρησει αυ το 25 εκυκλωσα εγω και η καρδια µου του γνωναι και του κατασκεψασθαι και ζητησαι σοφιαν και ψηφ ον και του γνωναι ασεβουσ αφροσυνην και σκληριαν και περιφοραν 26 και ευρισκω εγω πικροτερον υπ ερ θανατον συν την γυναικα ητισ εστιν θηρευµατα και σαγηναι καρδια αυτησ δεσµοι χειρεσ αυτησ αγαθοσ προ προσωπου του θεου εξαιρεθησεται απ αυτησ και αµαρτανων συλληµφθησεται εν αυτη 27 ιδε τουτο ευρον ειπεν ο εκκλησιαστησ µια τη µια του ευρειν λογισµον 28 ον ετι εζητησεν η ψυχη µου κ αι ουχ ευρον ανθρωπον ενα απο χιλιων ευρον και γυναικα εν πασι τουτοισ ουχ ευρον 29 πλην ιδε τουτ ο ευρον ο εποιησεν ο θεοσ συν τον ανθρωπον ευθη και αυτοι εζητησαν λογισµουσ πολλουσ Chapter 8 1 τισ οιδεν σοφουσ και τισ οιδεν λυσιν ρηµατοσ σοφια ανθρωπου φωτιει προσωπον αυτου και αναιδησ προσωπω αυτου µισηθησεται 2 στοµα βασιλεωσ φυλαξον και περι λογου ορκου θεου µη σπουδασησ 3 α πο προσωπου αυτου πορευση µη στησ εν λογω πονηρω οτι παν ο εαν θεληση ποιησει 4 καθωσ λαλει βα σιλευσ εξουσιαζων και τισ ερει αυτω τι ποιησεισ 5 ο φυλασσων εντολην ου γνωσεται ρηµα πονηρον κ αι καιρον κρισεωσ γινωσκει καρδια σοφου 6 οτι παντι πραγµατι εστιν καιροσ και κρισισ οτι γνωσισ το υ ανθρωπου πολλη επ αυτον 7 οτι ουκ εστιν γινωσκων τι το εσοµενον οτι καθωσ εσται τισ αναγγελει α υτω 8 ουκ εστιν ανθρωποσ εξουσιαζων εν πνευµατι του κωλυσαι συν το πνευµα και ουκ εστιν εξουσια εν ηµερα του θανατου και ουκ εστιν αποστολη εν τω πολεµω και ου διασωσει ασεβεια τον παρ αυτη σ 9 και συν παν τουτο ειδον και εδωκα την καρδιαν µου εισ παν ποιηµα ο πεποιηται υπο τον ηλιον τα οσα εξουσιασατο ο ανθρωποσ εν ανθρωπω του κακωσαι αυτον 10 και τοτε ειδον ασεβεισ εισ ταφουσ ει σαχθεντασ και εκ τοπου αγιου επορευθησαν και επηνεθησαν εν τη πολει οτι ουτωσ εποιησαν και γε τ ουτο µαταιοτησ 11 οτι ουκ εστιν γινοµενη αντιρρησισ απο των ποιουντων το πονηρον ταχυ δια τουτο ε πληροφορηθη καρδια υιων του ανθρωπου εν αυτοισ του ποιησαι το πονηρον 12 οσ ηµαρτεν εποιησεν τ ο πονηρον απο τοτε και απο µακροτητοσ αυτω οτι και γε γινωσκω εγω οτι εσται αγαθον τοισ φοβουµε νοισ τον θεον οπωσ φοβωνται απο προσωπου αυτου 13 και αγαθον ουκ εσται τω ασεβει και ου µακρυνε ι ηµερασ εν σκια οσ ουκ εστιν φοβουµενοσ απο προσωπου του θεου 14 εστιν µαταιοτησ η πεποιηται επι τησ γησ οτι εισι δικαιοι οτι φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των ασεβων και εισιν ασεβεισ οτι φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των δικαιων ειπα οτι και γε τουτο µαταιοτησ 15 και επηνεσα εγω συν την ευφρ οσυνην οτι ουκ εστιν αγαθον τω ανθρωπω υπο τον ηλιον οτι ει µη του φαγειν και του πιειν και του ευ φρανθηναι και αυτο συµπροσεσται αυτω εν µοχθω αυτου ηµερασ ζωησ αυτου οσασ εδωκεν αυτω ο θ εοσ υπο τον ηλιον 16 εν οισ εδωκα την καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και του ιδειν τον περισπασµον τ ον πεποιηµενον επι τησ γησ οτι και γε εν ηµερα και εν νυκτι υπνον εν οφθαλµοισ αυτου ουκ εστιν βλε πων 17 και ειδον συν παντα τα ποιηµατα του θεου οτι ου δυνησεται ανθρωποσ του ευρειν συν το ποιηµ α το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οσα αν µοχθηση ο ανθρωποσ του ζητησαι και ουχ ευρησει και γε οσ α αν ειπη ο σοφοσ του γνωναι ου δυνησεται του ευρειν Chapter 9 1 οτι συν παν τουτο εδωκα εισ καρδιαν µου και καρδια µου συν παν ειδεν τουτο ωσ οι δικαιοι και οι σ οφοι και εργασιαι αυτων εν χειρι του θεου και γε αγαπην και γε µισοσ ουκ εστιν ειδωσ ο ανθρωποσ τα παντα προ προσωπου αυτων 2 µαταιοτησ εν τοισ πασιν συναντηµα εν τω δικαιω και τω ασεβει τω αγα θω και τω κακω και τω καθαρω και τω ακαθαρτω και τω θυσιαζοντι και τω µη θυσιαζοντι ωσ ο αγαθ οσ ωσ ο αµαρτανων ωσ ο οµνυων καθωσ ο τον ορκον φοβουµενοσ 3 τουτο πονηρον εν παντι πεποιηµεν ω υπο τον ηλιον οτι συναντηµα εν τοισ πασιν και γε καρδια υιων του ανθρωπου επληρωθη πονηρου κ αι περιφερεια εν καρδια αυτων εν ζωη αυτων και οπισω αυτων προσ τουσ νεκρουσ 4 οτι τισ οσ κοινων

5 ει προσ παντασ τουσ ζωντασ εστιν ελπισ οτι ο κυων ο ζων αυτοσ αγαθοσ υπερ τον λεοντα τον νεκρον 5 οτι οι ζωντεσ γνωσονται οτι αποθανουνται και οι νεκροι ουκ εισιν γινωσκοντεσ ουδεν και ουκ εστιν αυτοισ ετι µισθοσ οτι επελησθη η µνηµη αυτων 6 και γε αγαπη αυτων και γε µισοσ αυτων και γε ζηλοσ αυτων ηδη απωλετο και µερισ ουκ εστιν αυτοισ ετι εισ αιωνα εν παντι τω πεποιηµενω υπο τον ηλιον 7 δευρο φαγε εν ευφροσυνη αρτον σου και πιε εν καρδια αγαθη οινον σου οτι ηδη ευδοκησεν ο θεοσ τα ποιηµατα σου 8 εν παντι καιρω εστωσαν ιµατια σου λευκα και ελαιον επι κεφαλην σου µη υστερησατ ω 9 ιδε ζωην µετα γυναικοσ ησ ηγαπησασ πασασ ηµερασ ζωησ µαταιοτητοσ σου τασ δοθεισασ σοι υπ ο τον ηλιον πασασ ηµερασ µαταιοτητοσ σου οτι αυτο µερισ σου εν τη ζωη σου και εν τω µοχθω σου ω συ µοχθεισ υπο τον ηλιον 10 παντα οσα αν ευρη η χειρ σου του ποιησαι ωσ η δυναµισ σου ποιησον οτι ουκ εστιν ποιηµα και λογισµοσ και γνωσισ και σοφια εν αδη οπου συ πορευη εκει 11 επεστρεψα και ειδον υπο τον ηλιον οτι ου τοισ κουφοισ ο δροµοσ και ου τοισ δυνατοισ ο πολεµοσ και γε ου τοισ σοφ οισ αρτοσ και γε ου τοισ συνετοισ πλουτοσ και γε ου τοισ γινωσκουσιν χαρισ οτι καιροσ και απαντη µα συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ 12 οτι και γε ουκ εγνω ο ανθρωποσ τον καιρον αυτου ωσ οι ιχθυεσ οι θηρευοµενοι εν αµφιβληστρω κακω και ωσ ορνεα τα θηρευοµενα εν παγιδι ωσ αυτα παγιδευονται οι υιοι του ανθρωπου εισ καιρον πονηρον οταν επιπεση επ αυτουσ αφνω 13 και γε τουτο ειδον σοφιαν υπο τον ηλιον και µεγαλη εστιν προσ µε 14 πολισ µικρα και ανδρεσ εν αυτη ολιγοι και ελθη επ αυτην β ασιλευσ µεγασ και κυκλωση αυτην και οικοδοµηση επ αυτην χαρακασ µεγαλουσ 15 και ευρη εν αυτη ανδρα πενητα σοφον και διασωσει αυτοσ την πολιν εν τη σοφια αυτου και ανθρωποσ ουκ εµνησθη σ υν του ανδροσ του πενητοσ εκεινου 16 και ειπα εγω αγαθη σοφια υπερ δυναµιν και σοφια του πενητοσ ε ξουδενωµενη και λογοι αυτου ουκ εισιν ακουοµενοι 17 λογοι σοφων εν αναπαυσει ακουονται υπερ κρα υγην εξουσιαζοντων εν αφροσυναισ 18 αγαθη σοφια υπερ σκευη πολεµου και αµαρτανων εισ απολεσει αγαθωσυνην πολλην Chapter 10 1 µυιαι θανατουσαι σαπριουσιν σκευασιαν ελαιου ηδυσµατοσ τιµιον ολιγον σοφιασ υπερ δοξαν αφρο συνησ µεγαλησ 2 καρδια σοφου εισ δεξιον αυτου και καρδια αφρονοσ εισ αριστερον αυτου 3 και γε εν ο δω οταν αφρων πορευηται καρδια αυτου υστερησει και α λογιειται παντα αφροσυνη εστιν 4 εαν πνευµ α του εξουσιαζοντοσ αναβη επι σε τοπον σου µη αφησ οτι ιαµα καταπαυσει αµαρτιασ µεγαλασ 5 εστι ν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον ωσ ακουσιον ο εξηλθεν απο προσωπου του εξουσιαζοντοσ 6 εδοθη ο αφρων εν υψεσι µεγαλοισ και πλουσιοι εν ταπεινω καθησονται 7 ειδον δουλουσ εφ ιππουσ και αρχοντ ασ πορευοµενουσ ωσ δουλουσ επι τησ γησ 8 ο ορυσσων βοθρον εν αυτω εµπεσειται και καθαιρουντα φ ραγµον δηξεται αυτον οφισ 9 εξαιρων λιθουσ διαπονηθησεται εν αυτοισ σχιζων ξυλα κινδυνευσει εν α υτοισ 10 εαν εκπεση το σιδηριον και αυτοσ προσωπον εταραξεν και δυναµεισ δυναµωσει και περισσει α του ανδρειου σοφια 11 εαν δακη ο οφισ εν ου ψιθυρισµω και ουκ εστιν περισσεια τω επαδοντι 12 λογοι στοµατοσ σοφου χαρισ και χειλη αφρονοσ καταποντιουσιν αυτον 13 αρχη λογων στοµατοσ αυτου αφρ οσονη και εσχατη στοµατοσ αυτου περιφερεια πονηρα 14 και ο αφρων πληθυνει λογουσ ουκ εγνω ο ανθ ρωποσ τι το γενοµενον και τι το εσοµενον οπισω αυτου τισ αναγγελει αυτω 15 µοχθοσ των αφρονων κοπ ωσει αυτουσ οσ ουκ εγνω του πορευθηναι εισ πολιν 16 ουαι σοι πολισ ησ ο βασιλευσ σου νεωτεροσ και οι αρχοντεσ σου εν πρωια εσθιουσιν 17 µακαρια συ γη ησ ο βασιλευσ σου υιοσ ελευθερων και οι αρχο ντεσ σου προσ καιρον φαγονται εν δυναµει και ουκ αισχυνθησονται 18 εν οκνηριαισ ταπεινωθησεται η δοκωσισ και εν αργια χειρων σταξει η οικια 19 εισ γελωτα ποιουσιν αρτον και οινοσ ευφραινει ζωντασ και του αργυριου επακουσεται συν τα παντα 20 και γε εν συνειδησει σου βασιλεα µη καταραση και εν ταµιειοισ κοιτωνων σου µη καταραση πλουσιον οτι πετεινον του ουρανου αποισει συν την φωνην κ αι ο εχων τασ πτερυγασ απαγγελει λογον Chapter 11 1 αποστειλον τον αρτον σου επι προσωπον του υδατοσ οτι εν πληθει των ηµερων ευρησεισ αυτον 2 δοσ µεριδα τοισ επτα και γε τοισ οκτω οτι ου γινωσκεισ τι εσται πονηρον επι την γην 3 εαν πληρωθωσιν τα νεφη υετου επι την γην εκχεουσιν και εαν πεση ξυλον εν τω νοτω και εαν εν τω βορρα τοπω ου πεσειτ αι το ξυλον εκει εσται 4 τηρων ανεµον ου σπερει και βλεπων εν ταισ νεφελαισ ου θερισει 5 εν οισ ουκ εσ τιν γινωσκων τισ η οδοσ του πνευµατοσ ωσ οστα εν γαστρι τησ κυοφορουσησ ουτωσ ου γνωση τα ποι ηµατα του θεου οσα ποιησει συν τα παντα 6 εν πρωια σπειρον το σπερµα σου και εισ εσπεραν µη αφετ ω η χειρ σου οτι ου γινωσκεισ ποιον στοιχησει η τουτο η τουτο και εαν τα δυο επι το αυτο αγαθα 7 και γλυκυ το φωσ και αγαθον τοισ οφθαλµοισ του βλεπειν συν τον ηλιον 8 οτι και εαν ετη πολλα ζησεται ο ανθρωποσ εν πασιν αυτοισ ευφρανθησεται και µνησθησεται τασ ηµερασ του σκοτουσ οτι πολλαι εσο νται παν το ερχοµενον µαταιοτησ 9 ευφραινου νεανισκε εν νεοτητι σου και αγαθυνατω σε η καρδια σο υ εν ηµεραισ νεοτητοσ σου και περιπατει εν οδοισ καρδιασ σου και εν ορασει οφθαλµων σου και γνω θι οτι επι πασι τουτοισ αξει σε ο θεοσ εν κρισει 10 και αποστησον θυµον απο καρδιασ σου και παραγαγ

6 ε πονηριαν απο σαρκοσ σου οτι η νεοτησ και η ανοια µαταιοτησ Chapter 12 1 και µνησθητι του κτισαντοσ σε εν ηµεραισ νεοτητοσ σου εωσ οτου µη ελθωσιν ηµεραι τησ κακιασ κ αι φθασωσιν ετη εν οισ ερεισ ουκ εστιν µοι εν αυτοισ θεληµα 2 εωσ ου µη σκοτισθη ο ηλιοσ και το φωσ και η σεληνη και οι αστερεσ και επιστρεψωσιν τα νεφη οπισω του υετου 3 εν ηµερα η εαν σαλευθωσιν φυλακεσ τησ οικιασ και διαστραφωσιν ανδρεσ τησ δυναµεωσ και ηργησαν αι αληθουσαι οτι ωλιγωθ ησαν και σκοτασουσιν αι βλεπουσαι εν ταισ οπαισ 4 και κλεισουσιν θυρασ εν αγορα εν ασθενεια φων ησ τησ αληθουσησ και αναστησεται εισ φωνην του στρουθιου και ταπεινωθησονται πασαι αι θυγατε ρεσ του ασµατοσ 5 και γε απο υψουσ οψονται και θαµβοι εν τη οδω και ανθηση το αµυγδαλον και παχ υνθη η ακρισ και διασκεδασθη η καππαρισ οτι επορευθη ο ανθρωποσ εισ οικον αιωνοσ αυτου και εκ υκλωσαν εν αγορα οι κοπτοµενοι 6 εωσ οτου µη ανατραπη σχοινιον του αργυριου και συνθλιβη ανθεµ ιον του χρυσιου και συντριβη υδρια επι την πηγην και συντροχαση ο τροχοσ επι τον λακκον 7 και επι στρεψη ο χουσ επι την γην ωσ ην και το πνευµα επιστρεψη προσ τον θεον οσ εδωκεν αυτο 8 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ τα παντα µαταιοτησ 9 και περισσον οτι εγενετο εκκλησιαστησ σοφ οσ ετι εδιδαξεν γνωσιν συν τον λαον και ουσ εξιχνιασεται κοσµιον παραβολων 10 πολλα εζητησεν εκκ λησιαστησ του ευρειν λογουσ θεληµατοσ και γεγραµµενον ευθυτητοσ λογουσ αληθειασ 11 λογοι σοφω ν ωσ τα βουκεντρα και ωσ ηλοι πεφυτευµενοι οι παρα των συναγµατων εδοθησαν εκ ποιµενοσ ενοσ κ αι περισσον εξ αυτων 12 υιε µου φυλαξαι ποιησαι βιβλια πολλα ουκ εστιν περασµοσ και µελετη πολλη κοπωσισ σαρκοσ 13 τελοσ λογου το παν ακουεται τον θεον φοβου και τασ εντολασ αυτου φυλασσε οτι τουτο πασ ο ανθρωποσ 14 οτι συν παν το ποιηµα ο θεοσ αξει εν κρισει εν παντι παρεωραµενω εαν αγαθ ον και εαν πονηρον

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 1 Εκκλ. 1,1 Εκκλ. 1,1 Εκκλ. 1,2 Εκκλ. 1,2 Εκκλ. 1,3 Εκκλ. 1,3 Εκκλ. 1,4 Εκκλ. 1,4 Εκκλ. 1,5 Εκκλ. 1,5 Εκκλ. 1,6 Εκκλ. 1,6 Εκκλ. 1,7 Εκκλ. 1,7 Εκκλ. 1,8 Εκκλ. 1,8 Εκκλ. 1,9 Εκκλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Ῥήματα ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Ῥήματα ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 1 Εκκλ. 1,1 Εκκλ. 1,1 Εκκλ. 1,2 Εκκλ. 1,2 Εκκλ. 1,3 Εκκλ. 1,3 Εκκλ. 1,4 Εκκλ. 1,4 Εκκλ. 1,5 Εκκλ. 1,5 Εκκλ. 1,6 Εκκλ. 1,6 Ῥήματα ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου

ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Κύριος µε είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ των έργων αυτού, απ αιώνος.» Παροιµίες 8/η 22. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 30 Μαΐου 5 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Εδάφιο μνήμης: «Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον Αύξησον εις ημάς την πίστιν.» Λουκά 17/ιζ 5. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ Proverbs Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ ε λογουσ φρονησεωσ 3 δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ Nehemiah Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ ιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν φωνην εν παση βασιλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήματα και σε πράξεις, όπου αποτελεί σφάλμα η υπερβολή και η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα 2 Chronicles Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα ι εµεγαλυνεν αυτον εισ υψοσ 2 και ειπεν σαλωµων προσ παντα ισραηλ τοισ χιλιαρχοισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;»

8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;» 8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;» ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε είπε προς αυτήν, Ελάλησας ως λαλεί μία εκ των αφρόνων γυναικών τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα Ενότητα 2 η - Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Μέρος Β - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Γραμματική Φθόγγοι και γράμματα Ο τονισμός Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; Η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος.

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. Όνομα Ημερομηνία Μάθημα Υπακοή σε Ανθρώπους Διαγώνισμα 5 η Έκδοση Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε ένα X εάν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα