ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών. Παρακάτω αναφέρονται διευκρινήσεις σχετικά με τον κανονισμό αυτόν καθώς και επισημάνσεις που βοηθούν τόσο τον εγκαταστάτη όσο και τον τελικό καταναλωτή στην αναγνώριση του κατά πόσο ένα προϊόν είναι συμβατό με τις νέες απαιτήσεις. Κανονισμός ERP Είναι το αποτέλεσμα δύο ξεχωριστών ευρωπαϊκών οδηγιών: Ecodesign 813/2013 που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας 814/2013 που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων νερού και δοχείων ζεστού νερού χρήσης Ενεργειακής σήμανσης (Energy Labelling) 811/2013 που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας, πακέτα θερμαντήρων χώρου, ελεγκτές θερμοκρασίας και ηλιακά 812/2013 που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες νερού, δοχεία ζεστού νερού χρήσης και πακέτα θερμαντήρων νερού και ηλιακών Οι παραπάνω ευρωπαϊκές οδηγίες αποτελούν υποχρεωτική ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζονται ξεχωριστά και ταυτόχρονα στις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η Ecodesign θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης καθώς και τις μέγιστες εκπομπές NO x και θορύβου (μόνο για αντλίες θερμότητας) των νέων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά. Στόχος της είναι η σταδιακή κατάργηση των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και η εκπλήρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο ή το (20% περισσότερη ενεργειακή εξοικονόμηση, 20% λιγότερες εκπομπές CO 2, 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ) έως το 2020.

2 Η Energy Labelling θέτει ως υποχρεωτική την ενεργειακή σήμανση των προϊόντων. Παρέχει έτσι στους καταναλωτές τα πραγματικά και πιστοποιημένα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και απόδοση των νέων προϊόντων. Σκοπός της είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα προϊόντα που υπόκεινται στις παραπάνω οδηγίες είναι οι λέβητες πετρελαίου ή αερίου έως 400 kw, οι αντλίες θερμότητας αερίου ή ηλεκτρικές, οι θερμαντήρες νερού, τα δοχεία ζεστού νερού χρήσης και τα ηλιακά. Μελλοντικά θα ενταχθούν και οι λέβητες στερεών καυσίμων. Έτσι μετά την 01/08/2015 θα είναι υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών, τόσο ως αυτόνομα συστήματα όσο και ως μέρη μονάδων, ενεργειακής κλάσης Α και δείκτη ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ 0,23 μετά την 26/09/2015 καταργείται η διάθεση λεβήτων συμβατικού βαθμού απόδοσης και γίνεται υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση Σταδιακά θα καταργηθούν όλοι οι λέβητες συμβατικού βαθμού απόδοσης, οι λιγότερο αποδοτικοί λέβητες συμπύκνωσης καθώς και οι λιγότερο αποδοτικές αντλίες θερμότητας. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι λέβητες ανοικτού θαλάμου που μοιράζονται κοινή καμινάδα (τύπου Β1), ώστε να επιτρέπεται η αναβάθμιση του λεβητοστασίου χωρίς να απαιτείται αλλαγή όλης της καμινάδας. Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται οι λέβητες ανοικτού θαλάμου: έως 30 kw συνδυασμένης λειτουργίας έως 10 kw μόνο θέρμανση έως 30 kw μόνο θέρμανση και δοχείο ζεστού νερού χρήσης διατεθειμένα σαν ένα προϊόν από τον κατασκευαστή Σε κάθε λέβητα (τόσο στο προϊόν όσο και στα εγχειρίδια) θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη Β1 και πως θα πρέπει να εγκαθίσταται σε κεντρική καμινάδα. Από τις 26/09/2017 θεσπίζεται το μέγιστο όριο εκπομπών ΝΟ x στα 56 mg/kwh

3 Διευκρινήσεις απαγορεύσεων Η είσοδος ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: μέσω ενός ευρωπαίου κατασκευαστή, όπως η Baxi, παράγοντας και πουλώντας για πρώτη φορά ένα προϊόν εντός της Ευρώπης, είτε μέσω ενός εισαγωγέα, εισάγοντας και πληρώνοντας ένα προϊόν για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Οι ημερομηνίες 31/07/2015 και 24/09/2015 είναι και οι τελευταίες κατά τις οποίες ένα μη συμβατό με τους νέους κανονισμούς προϊόν θα μπορεί να εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλα τα μη συμβατά προϊόντα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, μπορούν να συνεχίζουν και μετά να πωλούνται. Η απαγόρευση έγκειται στην είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι στη μεταπώλησή τους. Ελάχιστες απαιτήσεις ζεστού νερού χρήσης Η απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης πιστοποιείται μετά από μια διαδικασία απομαστεύσεων ζεστού νερού σε συγκεκριμένη θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ και παροχή. Είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ενεργειακή κλάση κάθε συσκευής και θα πρέπει να αναγράφεται στην ενεργειακή σήμανση του προϊόντος. Οι πιο συνηθισμένες αποδόσεις είναι οι: L Απομαστευόμενη παροχή 10 l/min και θερμοκρασιακή διαφορά 30 C XXL Απομαστευόμενη παροχή 16 l/min και θερμοκρασιακή διαφορά 30 C Τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν την απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης φαίνονται παρακάτω. Απόδοση L Απόδοση XL Απόδοση XXL

4 Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή σήμανση θα εφαρμόζεται τόσο σε μεμονωμένα προϊόντα ή συνδυασμούς έως και δύο προϊόντων (Εικ. 1) όσο και σε πακέτα προϊόντων (Εικ. 2). Εικόνα 1: Σήμανση μεμονωμένου προϊόντος Εικόνα 2: Σήμανση πακέτου προϊόντων

5 Και στις δύο παραπάνω εικόνες στη θέση Ι αναγράφεται το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή ενώ στη θέση ΙΙ το μοντέλο του προϊόντος. Στα μεμονωμένα προϊόντα ή συνδυασμούς, παρατηρούμε δύο στήλες μια για τη θέρμανση και μια για το νερό χρήσης (αν η συσκευή είναι συνδυασμένης λειτουργίας ή αν πρόκειται για συνδυασμό λέβητα - boiler). Για κάθε μια από τις στήλες αυτές φαίνεται και η ενεργειακή σήμανση του προϊόντος. Στο κάτω μέρος φαίνεται το επίπεδο του παραγόμενου θορύβου (σε db) καθώς και η παραγόμενη ισχύς (σε kw) του προϊόντος. Στην περίπτωση πακέτου προϊόντων παρατηρούμε τέσσερις υποπίνακες. Στον πάνω αριστερά φαίνεται η βασική συσκευή του πακέτου (λέβητας ή αντλία θερμότητας). Στον από κάτω φαίνονται οι συσκευές που συνοδεύουν τη βασική και μπορεί να είναι ηλιακοί συλλέκτες, δοχείο αποθήκευσης, ελεγκτές ή και δευτερεύοντες λέβητες ή αντλίες θερμότητας. Στη δεξιά πλευρά παρατηρούμε την υπολογιζόμενη ενεργειακή κατάταξη όλου του πακέτου σε θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο παραπάνω κανονισμός αλλά και νέοι κανονισμοί που πρόκειται να ακολουθήσουν συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί Καταληκτική Ημερομηνία 01/08/ /09/ /09/ /09/ /09/2019 Θέρμανση Χώρου Υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών ενεργειακής κλάσης Α σύμφωνα με το ErP Υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση με κλάση από Α ++ έως G. Υποχρεωτική η εφαρμογή των απαιτήσεων της Ecodesign Νέες και ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές θα εφαρμοσθούν Εφαρμογή νέων μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής NO X Απαγορεύονται οι χαμηλότερες ενεργειακά κλάσεις και η ενεργειακή σήμανση θα κυμαίνεται από Α +++ έως D Θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης Υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών ενεργειακής κλάσης Α σύμφωνα με το ErP Υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση με κλάση από Α ++ έως G. Υποχρεωτική η εφαρμογή των απαιτήσεων της Ecodesign Απαγορεύονται οι χαμηλότερες ενεργειακά κλάσεις και η ενεργειακή σήμανση θα κυμαίνεται από Α + έως F Εφαρμογή νέων μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής NO X

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Καλωσορίσατε στη Bosch. Για πάνω από εκατό χρόνια το όνοµα της Bosch αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ηλιοθερμικά συστήματα σελ. 8 Σε αυτό το τεύχος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ. H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό...

ΜΑΪΟΣ. H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό... ΜΑΪΟΣ 2013 cooling & heating H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό... περιεχόμενα 04 εταιρικό προφίλ 06 φίλτρα 08 οικιακός κλιματισμός 12 νέα οδηγία Eco Design 30 επαγγελματικός κλιματισμός Επεξήγηση Eικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

έξυπνη χρήση της ενέργειας

έξυπνη χρήση της ενέργειας 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ. 210-8761300 www.daikin.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»...01

Διαβάστε περισσότερα