ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια Β, Γ,, Τριανδρίας ηµοτικών Κοινοτήτων του.θ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 Ειδικό άχιο υδρορροής ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 8 25,00 2 Γλάστρα 20Χ30c οµβρίων υδάτων. ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 40,00 3 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 41,88 4 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοικτή ηµικυκλική ορθογώνια 5 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα κλειστή ηµικυκλική ορθογώνια 6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής από σκληρό P.V.C 7 Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5 8Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ 9 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 6Χ10c ΑΤΗΕ Κ\ ΑΤΗΕ Κ\ ΑΤΗΕ Κ\ ΑΤΗΕ Κ\ ΑΤΗΕ Κ\ ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 ΗΛΜ 1 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 1 ΗΛΜ 14 ΗΛΜ 41 10Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 46 2,73 11Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 46 3,10 12 Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως ανεξαρτήτου ύψους ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ ,00 9,60 5,73 16,00 2,00 7,50 149,40 13 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια Α\ ΟΙΚ 1126 ton x 5, Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 15Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση 16 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Α\20.30 Α\ Α\ ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ 2173 ΟΙΚ k 17Καθαιρέσεις πλινθοδοµών Α\ ΟΙΚ ,20 18 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, Α\ µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 19 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ Καθαίρεση επιχρισµάτων Α\ ΟΙΚ ,70 21 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας έως 0,05 22 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 και έως 0,25 23 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 και έως 2,50 Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 2261Α ΟΙΚ 2261Γ ΟΙΚ ,40 4,80 0,50 66,20 4,80 9,40 15,90 66,20

2 24 ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 Α\ ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος Α\ έως 0,15 26 ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος Α\ ,16 έως 0, ΟΙΚ 2265Α ΟΙΚ 2271Α ΟΙΚ 2272Α 27Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων Α\ ΟΙΚ ,70 28 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών Α\ ΟΙΚ ,40 29 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 30 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 31 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα 32 Αποξήλωση ξυλίνων ή µεταλλικών κουφωµάτων 33 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών όπως προστατευτικών κιγκλιδωµάτων µε χρήση µηχανικών ή θερµικών µεθόδων Α\22.61 Α\ Α\ Κ\ Κ\ ΟΙΚ 2239 ΟΙΚ 2275 ΟΙΚ 2275 ΟΙΚ 2275 ΟΙΚ Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά Α\ ΟΙΚ ,70 35 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων Α\23.05 ΟΙΚ Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων Α\ ΟΙΚ ,70 37Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 38 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,003 για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Α\ Α\ Κατασκευή στρώσεων από Α\35.02 κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων ΟΙΚ 3214 ΟΙΚ 3223Α.5 ΟΙΚ ,10 39,80 53,00 2,70 0,40 13,40 15,00 4,00 10,60 127,00 39,80 133,00 40 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Α\ ΟΙΚ ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό) 42 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 c, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Α\45.04 Α\ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους Α\ x9x19 c, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 44 ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές 45 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών τοίχων 46 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών τοίχων 47 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Α\48.50 Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 4504 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3213 Υ Ρ ,20 20,80 40,30 109,00 21,20 2,70 Σελίδα 2

3 48 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα 49 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες 50 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 51 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας πελεκητή Α\50.10 Α\52.51 Α\ Α\ ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 5251 ΟΙΚ 5262 ΟΙΚ ,60 10,60 66,20 794,00 52 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 1.52 ΟΙΚ ,00 Α\ Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 c 54 Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από µεταλλικό πλέγµα 55θυρίδα αερισµού-φωτισµού-εξόδου σε κεραµοσκεπή από αλουµίνιο ή ξύλο Α\ Α\52.95 Κ\ ΟΙΚ 5282 ΟΙΚ ,60 12,00 250,00 56Σκελετός στέγης, για επικεράµωση Κ\ ΟΙΚ ,00 57 άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες πλάτους 4-7c µε τον σκελετό από Α\ καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 c 58 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 c 59Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές "χωρικού" τύπου, µε κάσσα 6x7 c Α\ Α\ ΟΙΚ 5323 ΟΙΚ 5421 ΟΙΚ ,40 180,00 147,00 60 Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα Α\ ΟΙΚ ,00 61Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά Α\ ΟΙΚ ,00 62 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα 63 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 c 64 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 c 65 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα 9x9 c, περιθώρια 2x5,5 c και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 c. Α\54.25 Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 5422 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ,00 245,00 239,00 226,00 66 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές Α\ ΟΙΚ ,00 67 Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές 68 Ξύλινες κάσσες σε µπατικές οπτοπλινθοδοµές Α\54.86 Α\ ΟΙΚ ΟΙΚ Επισκευή ξυλίνων κουφωµάτων Κ\ ΟΙΚ ,00 70Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς 8-16 c 71Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 c 72 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων κλπ Α\61.01 Α\61.03 Α\61.05 Α\ ΟΙΚ 6101 ΟΙΚ 6103 ΟΙΚ 6104 ΟΙΚ ,30 21,20 2,60 2,60 2,80 1,50 Σελίδα 3

4 Σελίδα 4 74 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 75Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων 76 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα. 77 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών 78 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων 79 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) Α\61.12 Α\61.13 Α\61.17 Α\61.21 Α\61.22 Α\ ΟΙΚ 6116 ΟΙΚ 6116 ΟΙΚ 6117 ΟΙΚ 6121 ΟΙΚ 6122 ΟΙΚ Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Α\ ΟΙΚ ,80 81Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 82 Μεταλλικός σκελετός στήριξης µαρµάρων επένδυσης 83 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους Α\61.31 Α\61.32 Α\ ΟΙΚ 6118 ΟΙΚ 6102 ΟΙΚ Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες Α\ ΟΙΚ ,80 85 Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή δίφυλλες Α\ ΟΙΚ Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού Α\ ΟΙΚ ,00 87 Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα 88 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης 89Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 90 Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων από στραντζαριστή λαµαρίνα 91 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 25c 92 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 30c 93 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 35c 94 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 40c 95 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 45c 96 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 50c 97 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη 1,25 και φάρδους 60c 98Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 1 99 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 100 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους Α\62.38 Α\62.40 Α\62.50 Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Α\ Α\ ΟΙΚ 6238 ΟΙΚ 6239 ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6239 Kg ΟΙΚ 6426 µµ ΟΙΚ 6401 ΟΙΚ ,10 3,40 6,70 3,40 2,30 2,80 2,60 3,00 5,20 9,40 153,00 5,30 212,00 8,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 48,00 6,50 4,60 5,50

5 Σελίδα Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 1'' 102 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 1 1/2 '' 103 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 2'' 104 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 c 105 Επισκευή µε αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων σιδηρών και καγκελόπορτας οιουδήποτε σχεδίου 106 Επισκευή κιγκλιδωµάτων σιδηρών και καγκελόπορτας 107 Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από µέταλλο 108 Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουµίνιο 109 Σιδηροσωλήν µαύρος Φ 2 χειρολισθήρων 110 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 c 111Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιµακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 112 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 / Α\ Α\ Α\ Α\64.31 Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\64.32 Κ\64.52 Α\ ΟΙΚ 6411 µµ ΟΙΚ 6412 µµ ΟΙΚ 6413 µµ ΟΙΚ 6431 ΟΙΚ 6403 ΟΙΚ 6403 µ ΟΙΚ 6428 ΟΙΚ 6428 ΟΙΚ 6428 ΟΙΚ 6432 ΟΙΚ 6423 ΟΙΚ ,60 13,80 4,90 5,30 7,00 11,00 15,00 11,00 9,20 15,00 138, Κινητές σίτες αερισµού Α\ ΟΙΚ , Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο 115Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου Α\65.31 Α\ ΟΙΚ 6531 ΟΙΚ Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο Α\ ΟΙΚ 6543 µµ 3, Αποξήλωση ποδιών ή κατωφλιών χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών 118Θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου ανοιγόµενα πολύφυλλα 119Θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου συρόµενα πολύφυλλα 120Θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου ειδικού σχήµατος πολύφυλλα 121 Μπάρα πανικού από αλουµίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου. 122 Επισκευή κουφωµάτων ξυλίνων ή σιδηρών 123 Υαλοστάσια µονόφυλλα µετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουµινίου. 124 Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουµινίου 125 Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών, κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών 126 Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών, όψεων πλινθοδοµών παντός είδους 127 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 128 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 129Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Α\ Α\ Α\71.21 Α\71.31 Α\ ΟΙΚ 2236 ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 6530 ΟΙΚ 6530 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6520 ΟΙΚ 6541 ΟΙΚ 7102 ΟΙΚ 7104 ΟΙΚ 7121 ΟΙΚ 7131 ΟΙΚ ,00 46,00 4,80 280,00 250,00 340,00 60,00 23,00 190,00 22,00 15,90 19,90 12,70 11,60 8,10

6 130 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 131 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 c 132 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα 133 Επιχρίσµατα επί λείων επιφανειών µε πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης 134 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά διά τσιµεντοκονιάµατος πάχους 5c. 135 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος. 136 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης 137 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 138 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 c, απλού σχεδίου 139 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 140 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1, Επιστέγαση µε φύλλα µολύβδου καµπύλων επιφανειών 142 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1, κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 143 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1, οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 144Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 147 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 148Λαµαρίνα επίπεδη, µπακλαβωτή, πάχους 2,50 149Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών στη συµβολή µε κάθετα δοµικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ. 150 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 c 151 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 c 152 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 c Α\71.41 Α\71.82 Α\71.85 Κ\ Κ\ Κ\ Κ\71.36 Κ\ Κ\71.81 Α\72.11 Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\72.70 Α\72.80 Κ\72.31 Κ\72.44 Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 7141 ΟΙΚ 7182 µµ ΟΙΚ 7136 ΟΙΚ % ΟΙΚ % ΟΙΚ 7121 ΟΙΚ 7121 ΟΙΚ % ΟΙΚ % ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 7181 ΟΙΚ 7211 ΟΙΚ 7231 ΟΙΚ 7242 ΟΙΚ 7244 µµ ΟΙΚ 7246 µµ ΟΙΚ 7246 µµ ΟΙΚ 7246 µµ ΟΙΚ 7231 ΟΙΚ 7231 ΟΙΚ 7236 ΟΙΚ 7244 ΟΙΚ 7335 ΟΙΚ 7336 ΟΙΚ 7337 Kg 14,70 0,70 23,00 15,00 13,00 15,00 7,00 0,50 5,00 20,80 16,60 113,00 29,80 18,70 39,80 61,00 92,70 42,40 4,50 2,10 18,70 15,90 14,70 Σελίδα 6

7 Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 c Α\ ΟΙΚ Περιθώρια δώµατος (λούκια) Α\ ΟΙΚ 7347 µµ 8, Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών 156 Καθαρισµός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από µωσαικό ή µάρµαρο 157 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο ή δηµιουργία χτενιστής επιφάνειας 158 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους c 159 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, µαλακό, πάχους 3 c και πλάτους c 160 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 c και πλάτους c 161Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 c 162 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους έως 20 c 163 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 c και πλάτους άνω των 20 c 164 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους άνω των 20 c 165 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 c 166 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 2 c 167 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 3 c 168 Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00, από µάρµαρο πάχους 3 c 169 Σκαλοµέρια από µάρµαρο µαλακό πάχους 2 c 170 Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00, από µάρµαρο σκληρό, πάχους 2 c 171 Επενδύσεις λαµπάδων και υπερτόνων κουφωµάτων κλπ, µε µάρµαρο µαλακό πάχους 2 c 172 Επενδύσεις λαµπάδων και υπερτόνων κουφωµάτων κλπ, µε µάρµαρο σκληρό πάχους 2 c 173Στερέωση παλαιών βαθµίδων-στηθαίων 174 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 Α\74.22 Κ\74.16 Κ\74.24 Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Κ\75.41 Α\ ΟΙΚ 7422 µµ ΟΙΚ 7416 ΟΙΚ 7416 ΟΙΚ 7503 ΟΙΚ 7506 ΟΙΚ 7508 ΟΙΚ 7511 µµ ΟΙΚ 7524 ΟΙΚ 7523 ΟΙΚ 7526 ΟΙΚ 7531 ΟΙΚ 7532 ΟΙΚ 7533 ΟΙΚ 7536 µµ ΟΙΚ 7558 ΟΙΚ 7563 ΟΙΚ 7566 ΟΙΚ 7568 ΟΙΚ 7541 ΟΙΚ ,00 3,40 11,50 5,80 92,70 109,00 120,00 12,00 97,90 83,40 88,70 95,30 101,00 122,00 46,40 101,00 143,00 153,00 36,00 22,60

8 Σελίδα Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 176 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 4,0 177 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 5,0 178Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 και µήκους έως 1,00 Α\ Α\ Α\ Α\ Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 και µήκους άνω του 1,00 Α\ ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί Α\ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22, (κρύσταλλο 5, κενό 12, κρύσταλλο 5 ) 181 ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί Α\ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25, (κρύσταλλο 5, κενό 12, κρύσταλλο lainated ) 182Αντικατάσταση θραυσµένων υαλόπλινθων 183Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 184Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 185Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών Κ\76.36 Α\77.15 Α\ Α\ ΟΙΚ ΟΙΚ 7608 ΟΙΚ ΟΙΚ 7621 ΟΙΚ 7622 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7636 ΟΙΚ 7735 ΟΙΚ 7744 ΟΙΚ Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών Α\ ΟΙΚ ,20 187Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου έως 1'' 188Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 189Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 2 1/2 έως 3'' 190Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 3 έως 4'' 191Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 192Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 193 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 194Χρωµατισµοί παλαιών υδροχρωµατισµών µε τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\77.95 Α\77.96 Κ\ ΟΙΚ µµ ΟΙΚ µµ ΟΙΚ µµ ΟΙΚ µµ ΟΙΚ ΟΙΚ 7744 ΟΙΚ 7744 ΟΙΚ ,50 24,00 27,90 39,80 42,40 54,30 80,80 5,00 1,80 2,30 2,80 1,40 2,30 3,50 4,60 9,80 5,20 2,90 2,70

9 195 Χρωµατισµοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών µε τσιµεντόχρωµα ακρυλικό, υδατοδυαλιτό 196 Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων. 197 Χρωµατισµοί µε ελαιόχρωµα υδατοδυαλιτό 198 Χρωµατισµοί επιφανειών µε ελαιόχρωµα διαλύτου 199Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί τοίχων µε ριπολίνη Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Κ\ Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων Κ\77.73 επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες 201Βερνικοχρωµατισµοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότηταςς από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στιλπνό ή µατ ή σαγρέ 202 Χρωµατισµοί όψεων των σχολικών κτιρίων µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα άριστης ποιότητας 203 Χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα νερού, οικολογικό. Κ\77.75 Κ\77.85 Κ\ Χρωµατισµοί όψεων µε 100% Κ\77.86 ακρυλικό τσιµεντόχρωµα εξωτερικής χρήσης µε βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες 205 Χρωµατισµοί δια πλαστικού χρώµατος Τύπου RELIEF 206 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 207Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 208Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 209Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 210Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 211Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20, διαστάσεων 600x600 ή 625x Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική στερέωση των πλακών 213 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 214 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 215 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 216 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλταλουµίνιο 217 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά Κ\77.88 Κ\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\79.02 Α\79.04 Α\79.05 Α\79.07 Α\ ΟΙΚ 7725 ΟΙΚ 7735 ΟΙΚ 7751 ΟΙΚ 7751 ΟΙΚ 7761 ΟΙΚ 7771 ΟΙΚ 7774 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7788 ΟΙΚ 7797 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ ΟΙΚ 7902 ΟΙΚ 7902 ΟΙΚ 7903 ΟΙΚ 7904 ΟΙΚ Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο Α\ ΟΙΚ , ,30 2,33 7,90 5,50 5,00 13,00 10,00 7,40 6,00 10,00 7,00 0,50 15,90 31,80 37,10 26,50 28,00 3,00 6,70 7,40 6,00 8,10 Σελίδα 9

10 Σελίδα Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0, Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες, µεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) Α\ Α\ ΟΙΚ 7912 ΟΙΚ Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων Α\ ΟΙΚ , Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith 223 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό 224 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό 225 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 226 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα 227 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης 228 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 229 Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε ψυχρά υλικά (cool aterials), εφαρµογή ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως 230 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις οικοδοµικές ρητίνες 231 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους g/ 232 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους g/ Α\79.34 Α\79.35 Α\79.37 Α\79.38 Α\79.40 Α\79.45 Α\79.55 Α\ Κ\ Κ\ Κ\ ΟΙΚ 7934 ΟΙΚ 7935 µµ ΟΙΚ 7936 µµ ΟΙΚ 7936 µµ ΟΙΚ 7940 ΟΙΚ 7934 ΟΙΚ 7934 ΟΙΚ 7744 ΟΙΚ 7902 ΟΙΚ 7912 ΟΙΚ ,70 10,60 3,40 2,50 2,10 14,70 14,00 14,70 19, , , Υαλόπλεγµα οικοδοµικών στοιχείων Κ\ ΟΙΚ , Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων Κ\ ΟΙΚ Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος Κ\ ΟΙΚ , Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και σποραδική αποκατάσταση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 237 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 ΝΑΥ Ρ Κ\10.19 ΝΑΠΡΣ ΣΤ Υ Ρ 6370 ΠΡΣ ,50 2,00 15,30 45,00 48, Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16-20, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΝΑΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ ,00 Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , , ,00

11 Σελίδα ,00 Αθροισµα ,00 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,00 Αθροισµα Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισµα Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισµα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 23,00 % , , ,00 641, , , ,99 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι Μελετητές Η Προισταµένη Τµήµατος Η Προισταµένη ιεύθυνσης Αλεξάνδρα Κιοσέογλου Μαρία Ιορδανίδου Ελένη Φουντουλίδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 513/19-3-2009 (ισχύουν από 4-5-09) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 2162 3 1.260

Διαβάστε περισσότερα