ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 94 /2014 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00. Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες πάσης φύσεως, για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα αφορά, στην επισκευή την προμήθεια και την τοποθέτηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.στα οχήματα και μηχανήματα, που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, σάρωθρα, λεωφορεία), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης, συντάσσεται με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύει, καθότι η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη και δεν μπορεί να περιληφθούν ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών, υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας οχημάτων / μηχανημάτων (ομοειδείς εργασίες) και το γενικό σύνολο. Επιπλέον, είναι αδύνατο να προεκτιμηθεί ή προβλεφθεί το είδος κάθε βλάβης που θα λαμβάνει χώρα, η έκτασή της, καθώς και το κόστος της, κατά την πορεία υλοποίησης της εργασίας. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ανάλογα με τη μάρκα και του αριθμού πλαισίου του κάθε οχήματος, για την πλήρη, σωστή κι ασφαλή λειτουργία του. Η προμήθεια ανταλλακτικών και οι εργασίες επισκευής συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδής, όπου θα εκτελούνται αυθημερόν κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. Επίσης θα γίνεται και προμήθεια μαζική διαφόρων αναλώσιμων ανταλλακτικών τα οποία θα παραλαμβάνονται μέσα σε χρόνο που ορίζεται στη Διακήρυξη. Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθούν όλα τα είδη ανταλλακτικά που πραγματικά θα χρειαστούν στο τρέχον οικονομικό έτος, στις διάφορες ομάδες ανταλλακτικών υπάρχουν αρκετά είδη τα οποία καταγράφτηκαν με βάση τα στατιστικά προηγούμενων ετών από προμήθειες που έγιναν από το Δήμο και τα οποία ίσως δεν θα χρειαστούν.

2 2 Έτσι, τα είδη- ανταλλακτικά που αναγράφονται στις επιμέρους ομάδες δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, πολλά είδη που αναφέρονται στις διάφορες ομάδες των ανταλλακτικών, έχουν κωδικοποιηθεί με βάση τον κωδικό που έχει εισαχθεί σε προηγούμενες προμήθειες στο Δήμο. Αυτές οι αντιστοιχίες, χρησιμεύουν στους προμηθευτές για να ανιχνεύουν ευκολότερα το προϊόν για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Επίσης, πάρα πολλά είδη ανταλλακτικά έχουν κωδικοποιηθεί με βάση το γνήσιο νούμερο που τα αντιπροσωπεύει. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν το ανταλλακτικό για το οποίο αναφέρεται στην Διακήρυξη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τα παραπάνω, μπορεί να δώσει προσφορά για κατασκευάστρια εταιρία ανταλλακτικών της επιλογής του, την οποία θα πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη Δήλωση του, αρκεί να είναι εγγυημένα για την ποιότητα κατασκευής και να είναι πλήρως συμβατά με αυτά που ζητάει η Διακήρυξη. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής: 1. Θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 2. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την μέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο σε στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 3. Για το λόγο αυτό ως ουσιώδης όρος, στην αξιολόγηση θα προτιμηθούν ελαστικά που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία ελαστικών και που θα είναι αντίστοιχα με αυτά της εταιρίας π.χ GOODYEAR, BRIDGESTONE κ.α, και αυτό για να διασφαλισθεί η ποιότητα του ελαστικού που θα προμηθευτεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. 4. Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει. 5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά όχι μόνο μιας κατασκευάστριας εταιρίας. Εάν αποδεδειγμένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, τότε ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει σε δήλωση του από ποια άλλη εταιρία κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρει. 6. Κατ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόμενα πέλματα ελαστικού έχει καταργηθεί την χρονική περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας εταιρίας με περίπου το ίδιο πέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων ελαστικών. 7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του και κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει. Υφίσταται εξειδικευμένη πίστωση συνολικού ποσού ,00 με Φ.Π.Α., και επιμερισμός ανά υπηρεσία, του προϋπολογισμού έτους 2014.

3 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3 α/α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΦΟΡ. ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 Απορριμματοφόρο Mercedes 1528 KHY Πετρέλαιο 2 Απορριμματοφόρο Mercedes 2024 KHΟ Πετρέλαιο 3 Απορριμματοφόρο Daimler Chry KHY Πετρέλαιο 4 Απορριμματοφόρο Daimler Chry KHI Πετρέλαιο 2 ΦΟΡΤΗΓΑ 1 Φορτηγό Iveco MP 190E KHY Πετρέλαιο 2 Φορτηγό Mitsubishi KHI Πετρέλαιο 3 Φορτηγό- γεραν Mercedes KHΙ Πετρέλαιο 3 ΣΑΡΩΘΡΑ 1 Σάρωθρον Sigas Spa ME Πετρέλαιο 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 Φορτωτής Case Interva ME Πετρέλαιο 2 Tσαπάκι JCB Komatsou ME-4 97 Πετρέλαιο 3 Πολυμηχάνημα Daimler Chry ME Πετρέλαιο 4 Καταστροφέας John Deere ΜΕ Πετρέλαιο 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 Λεωφορείο Fiat Iveco ΚΗΥ Πετρέλαιο 2 Λεωφορείο Fiat Iveco ΚΗΥ Πετρέλαιο 6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 1 Επιβατικό Fiat ΚΗI Πετρέλαιο 2 Επιβατικό Hyundai H1 ΚΗI Βενζίνη 3 Επιβατικό Hyundai Matrix ΚΗI Βενζίνη 4 Επιβατικό Hyundai H1 ΚΗI Βενζίνη 5 Επιβατικό Hyundai Matrix ΚΗI Βενζίνη 7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 1 Ημιφορτηγό Μazda B-2600 KHY Βενζίνη 2 Ημιφορτηγό Mitsubishi L200 KHY Βενζίνη 3 Ημιφορτηγό Μazda B-2600 KHY Βενζίνη 4 Ημιφορτηγό Mitsubishi L200 KHI Πετρέλαιο 5 Ημιφορτηγό Μazda B-2500 KHI Πετρέλαιο 8 TZIΠ 1 Τζιπ Daihatsu Terios KHY Βενζίνη 2 Τζιπ Mitsubishi KHI Βενζίνη 3 Τζιπ Mitsubishi KHΥ Βενζίνη

4 3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων μηχανημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος και οι οποίες ίσως να απαιτούν ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές : - Κινητήρων - Κιβωτίων ταχυτήτων - Συμπλέκτη - Αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες ταλαντώσεων) - Φρένων - Εμπρόσθιου συστήματος - Αεροσυμπιεστών - Διαφορικού - Ηλεκτρολογικών συστημάτων - Καμπίνας οχημάτων μηχανημάτων - Οργάνων ενδείξεων και ελέγχου - Υπερκατασκευής - Εργασίες για έλεγχο ΚΤΕΟ - Εργασίες για κάρτα ελέγχου καυσαερίων ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ποσά με ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΠΑΣ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΠΑΣ (ΠΙΣΩ) ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35,00) 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΔΕΚΑ (10,00) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ENTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ENTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EΚTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EΚTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΚΤΩ (8,00) ΕΙΚΟΣΙ (20,00) ΔΩΔΕΚΑ (12,00) ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200,00) ΑΡΘΡΟ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (86,10) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΡΝΑΣ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,5) 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00)

6 6 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 7 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΡΟΥ 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΟΡΝΑΣ 6 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(24,6) 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (246,00) ΑΡΘΡΟ 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) / ΩΡΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) / ΩΡΑ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) / ΤΕΜ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) / ΤΕΜ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ (861,00) / ΤΕΜ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (984,00) / ΤΕΜ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΑ-ΣΕΤ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) / ΣΕΤ ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΑΡΘΡΟ 5.EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 3 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ 4 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (553,50)

7 5 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 7 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) 6 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 7 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 9 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (1845,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 10 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (738,00) 13 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 14 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ 15 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 16 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ&ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 17 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 18 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369,00) 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (246,00) 20 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 21 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 22 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 23 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΦΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (307,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ABS ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369,00) 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 27 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 28 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (492,00)

8 8 ΑΡΘΡΟ 6.EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 3 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 4 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 5 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) 6 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6,15) 7 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 8 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ&ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 9 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00) 10 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00) 11 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 12 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 13 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (36,20) 14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) 16 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150,00) 17 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130,00) 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00)

9 ΑΡΘΡΟ 7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡ.-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ 4Χ4 & ΤΖΙΠ ΔΕΚΑ (10,00) 3 ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΡΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,17) 4 ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 5 ΠΛΥΣΙΜΟ 4Χ4 - ΤΖΙΠ 6 ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (14,64) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,40) ΑΡΘΡΟ 8.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΒΙΡΑ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ KOMATSU 4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (1476,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ (2460,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

10 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΤΩΝ Γ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 305/80R 19,5 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (414) 2 315/80R 22,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (375) 3 285/75R 19,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (320) 4 225/75R 17,5 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (215) 5 20,5-25 AΠΛΟ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ (900) 6 20,5-25 ΕΝΙΣΧ ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ (1100) 7 205R 16 ΟΓΔΟΝΤΑ (80) 8 12R 22,5 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (400) 9 11R 22,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (394) /75R 16 ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 11 12,5-80/18 JCB ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (275) 12 16,9-28 AΠΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ (480) 13 16,9-28 ΕΝΙΣΧ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (650) 14 16,9R 24 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (350) 15 18,4-38 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ (580) /75R 16 ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120)

11 R 14 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) /65R 16 ΕΚΑΤΟ (100) /70R 14 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) /70R 15 ΟΓΔΟΝΤΑ (80) 1 ΑΝΟΡΘΩΤΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΕΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) 2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΈΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (1,23) 3 ΑΣΦΑΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΟ (86,1) 5 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ 7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 8 ΓΡΑΝΑΖΙ 9 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 67,65 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) 10 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΙΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 11 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM 12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ STOP 13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ ΦΩΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) 15 ΔΥΝΑΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369) 16 ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & 5 ΛΕΠΤΑ (43,05) 17 ΕΠΑΦΗ ΜΙΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 18 ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60)

12 19 ΚΟΡΝΑ ΑΠΛΗ 20 ΚΟΡΝΑ ΔΥΦΩΝΙΑ 21 ΚΟΡΝΑ ΤΡΙΦΩΝΙΑ 12 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (28,41) ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (32,72) ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (32,72) 22 ΛΑΜΠΑ ΑΠΛΗ ΔΕΚΑ (10) 23 ΛΑΜΠΑ Η1 ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 24 ΛΑΜΠΑ Η3 ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 25 ΛΑΜΠΑ Η4 ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14) 26 ΜΙΖΑ 27 ΜΠΟΜΠΙΝΑ ΜΙΖΑΣ 28 ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (553,50) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,80) 29 ΠΟΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6,15) 30 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 31 ΡΕΛΕ ΑΠΛΟ 32 ΡΕΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 33 ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 34 ΦΑΝΑΡΙ ΟΡΟΦΗΣ 35 ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ 36 ΦΑΝΑΡΙ ΠΛΑΙΝΟ 37 ΦΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 38 ΦΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 39 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (159,90) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (31,38) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,77) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) 40 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75)

13 13 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΙΜΗ 1 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ 1,11/ ΚΙΛΟ 2 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,35/ ΚΙΛΟ 3 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΕΣ 1,78/ ΚΙΛΟ 4 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ HARDOX 4,30/ ΚΙΛΟ 5 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 123/ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ. 1 ΛΑΔΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (8,49) 2 ΜΠΟΥΖΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (6,52) 3 ΒΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (6,52) 4 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19) 5 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) 6 ΓΡΑΣΣΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΞΙ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,40) 7 ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (4,92) 8 ΒΑΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΠΤΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (7,01) 9 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (4,92) 10 ΛΑΔΙ ΜΙΖΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (12,67) 11 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (27,68) 12 ΒΑΛΒΙΔΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΤΩ (8) 13 ΛΟΥΡΙ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 14 ΣΦΥΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5,54) ΕΠΤΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,87) 15 ΣΚΑΠΕΤΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΠΤΑ & ΟΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,80)

14 14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 1 ABS ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (1800) 2 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 5 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 6 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5,54) 7 ΓΛΥΣΤΡΑ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123) 8 ΓΡΑΣΣΟ ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,77) 9 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 10 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 11 ΔΙΣΚΟΦΕΝΑ 12 ΙΜΑΝΤΕΣ 13 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (129,10) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (92,25) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) 14 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (4,92) 15 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 16 ΜΠΕΚ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (430,50) 17 ΜΠΟΥΖΙ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,35) 18 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 19 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) 20 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615) 21 ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 22 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40)

15 23 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 24 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 25 ΣΤΕΓΑΝΑ 26 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 27 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ 28 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 29 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 30 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 31 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 32 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 33 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 34 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 35 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 15 ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (141,45) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (92,25) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,80) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (23,99) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (22,78) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (15,88) 36 ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΝΝΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (9,56) 37 ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55Α 2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 90Α 3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 120Α 4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140Α 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180Α ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (172,20) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (227,55)

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ L 200 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MAZDA B1-B2-2W ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MAZDA B1-B2-97 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MITS L200 4W ΕΞ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MITS L ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ L 200 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MAZDA 2600 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MAZDA B2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MITS ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ L 200 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ Β 2500 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ Β 2600 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ L 200 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ L200-L300 PAJERO ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ Β 2500 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (26,51) ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,25) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (77) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (76,10) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (78,54) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ (61) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ (229) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΟ (394,01) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΟ (324,01) ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (82,27) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (73) ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (66) ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (51,66) 17 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ B BT25 18 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ B ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (54,50) ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (35,06) 20 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) 21 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΖHTA MAZDA 23 ΖΗΤΑ L 200 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (37,99) ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (117,21) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (105,71)

17 24 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MAZDA 25 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MITS 26 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES 27 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES L ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (22,14) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,80) ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (6,72) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (15,50) 28 ΙΜΑΝΤΑΣ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) 29 ΙΜΑΝΤΑΣ MITS 163 D1 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) 30 ΙΜΑΝΤΑΣ MITS D 31 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ TΡ L R 32 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡ L 200 4X4 ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (23,80) ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (34,11) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (18,81) 33 ΜΕΣAIΑ ΤΡΙΒΗ L 200 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) 34 ΜΠΑΛΑΚΙ L 200 4Χ4 96 ΑΝ 35 ΜΠΑΛΑΚΙ L 200 4Χ4 96 ΚΑΤΩ 36 ΜΠΑΛΑΚΙ MAZDA B ΜΠΑΛΑΚΙ MAZDA B1-B22-B25 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (34,56) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (42,75) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (29,64) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (42,56) 38 ΜΠΑΛΑΝΙ MAZDA B 2600 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) 39 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ L 200 D ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (93) 40 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ Β 2500 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (96) 41 ΣΙΑΓΩΝΕΣ MAZDA B2,5-B2,6 ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (82,50) 42 ΣΙΑΓΩΝΕΣ MITS L 200 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (74) 43 ΣΤΑΥΡΟΣ B ΣΤΑΥΡΟΣ L ΣΤΑΥΡΟΣ MITS ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (19,43) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (23,51) ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (19,43) 46 ΣΤΑΥΡΟΣ TERIOS ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19) 47 ΣΤΑΥΡΟΣ VOLVO ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (18,50)

18 48 ΣΥΡΜΑ ΧΕΙΡ Β 2500 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) Φ.ΛΑΔΙΟΥ CITROEN PEGEUOT ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (13,96) 50 Φ.ΛΑΔΙΟΥ CITROEN PEGEUOT NEO ΕΝΝΙΑ (9) 51 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LN ΕΝΝΙΑ (9) 52 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ MITS L 200 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (18,81) 53 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ MAZDA ΔΩΔΕΚΑ (12) 54 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ Β 2500 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (18,50) 55 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ ΕΞΩ ΔΩΔΕΚΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,80) 56 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ ΜΕΣ Β 2500 ΔΩΔΕΚΑ (12) 1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4litr. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (8,78) 2 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,80) 3 ΣΤΟΥΠΙ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (2,20) 4 ΨΑΘΑ 5 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΑΝ1 ΕΝΤΕΚΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (11,65) ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (13,38) 6 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 1L ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,50) 7 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΝΤΕΚΑ (11) 8 ΚΛΕΙΔΙΑ ΔΥΟ (2) 9 ΡΕΥΜΑΤΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 10 ΡΕΥΜΑΤΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 11 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΕΞΙ (6) 12 ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΠΤΑ (7) 13 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19)

19 14 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΕΠΙΒ. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓ. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) 16 ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,80) 17 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,50) 18 ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,90) 19 ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4L ΈΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,40) 20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΈΝΑ (1) 21 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ DIESEL ΜΙΚΡΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 22 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ DIESEL ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) 23 TAΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΝΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (9,80) 24 ΠΟΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,40) 25 Φ.ΛΑΔΙΟΥ L 200 ΔΕΚΑ ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (16,70) 26 Φ.ΛΑΔΙΟΥ MITS ΟΚΤΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,30) 27 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MITS DIESS ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (26,35) 28 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MAZDA ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (26,20) 29 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MITS ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,80) 30 ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ TB ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) 31 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BFU900 ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) 32 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ρ811 ΔΩΔΕΚΑ (12) 33 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Η1275 ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 34 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Β 2500 ΕΙΚΟΣΙ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (20,80) 35 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ L 200 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (15,80) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,50) 37 ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΠΤΑ (7)

20 38 ΜΠΟΥΖΙ NGK ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,90) ΜΠΟΥΖΙ MAZDA - MITS M3 ΤΡΙΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,70) 40 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,40) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1 ΛΑΔΙ F2 SAE LITR ΕΠΤΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,30) 2 ΛΑΔΙ F1 SAE LITR ΔΕΚΑ (10) 3 ΛΑΔΙ F1 SAE LITR ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 4 ΛΑΔΙ F2 SAE LITR ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 5 ΛΑΔΙ POWER 2 SAE L ΔΩΔΕΚΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,50) 6 ΛΑΔΙ POWER1 SAE L ΔΩΔΕΚΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,50) 7 ΛΑΔΙ SHELL SAE L 8 ΛΑΔΙ SAE 10 4LITR ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (17,50) ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (17,99) 9 ΛΑΔΙ SHELL SAE 30 4LITR ΕΙΚΟΣΙ (20) 10 ΛΑΔΙ SAE 30 4LITR ΕΙΚΟΣΙ (20) 11 ΛΑΔΙ ΜΟΤΟΡΜΙΧ 2T 1L ΕΠΤΑ (7) 12 ΓΡΑΣΣΟ 1 kg ΔΕΚΑ (10) 13 ΓΡΑΣΣΟ 5 kg ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 14 ΓΡΑΣΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ litr, ΕΞΙ (6) 15 ΛΑΔΙ ΑSEA Ε9-Ε4Ε ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 4Λ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) 16 ΛΑΔΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 17 ΛΑΔΙ F2 SAE L ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (140) 18 ΛΑΔΙ F2 SAE L ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 19 DEXTRON ATF 1L ΕΠΤΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,80)

21 20 ΛΑΔΙ F3 SAE L ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) ΛΑΔΙ John Deere ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΣΑΣΜΑΝ 20Λ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝTΑ ΠΕΝΤΕ (145) 22 ΛΑΔΙ SAE 90 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 20L ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 23 ΛΑΔΙ SAE46 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 24 ΛΑΔΙ SAE68 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (64) 25 ΛΑΔΙ SAE68 SHELL TELLUS ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) 26 ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KOMATSU 2 ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ KOMATSU 3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 90ΑΡΑ 4 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΣΑΠΑΣ 5 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ CASE 6 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KOMATSU 7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ CASE 8 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KOMATSU 9 ΦΙΛΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ CASE 10 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU 11 ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU 12 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ 13 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΣΑΠΑΣ 14 ΣΑΣΜΑΝ ΤΣΑΠΑΣ ΕΚΑΤΟ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (104,92) ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (116,24) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (77,12) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 2 ΛΕΠΤΑ (75,72) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (45,83) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (23,37) ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (63,89) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (39,89) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (76,91) ΕΝΝΙΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (9,69) ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (21,99) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (72,82) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (153,75) ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (3936)

22 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (75,04) ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

23 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ σε ΠΟΣΟ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ) 1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ- ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 5.000, , , , , , , ,00 20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Οικονομικές και Διοικητικές Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Β Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού

24 24 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Γ Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Δ Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Ε Πρασίνου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Ζ Λοιπές Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σημειώνεται ότι, ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση, όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ή της κάθε κατηγορίας. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα