ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 94 /2014 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού ,00. Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες πάσης φύσεως, για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα αφορά, στην επισκευή την προμήθεια και την τοποθέτηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.στα οχήματα και μηχανήματα, που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, σάρωθρα, λεωφορεία), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης, συντάσσεται με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύει, καθότι η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη και δεν μπορεί να περιληφθούν ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών, υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας οχημάτων / μηχανημάτων (ομοειδείς εργασίες) και το γενικό σύνολο. Επιπλέον, είναι αδύνατο να προεκτιμηθεί ή προβλεφθεί το είδος κάθε βλάβης που θα λαμβάνει χώρα, η έκτασή της, καθώς και το κόστος της, κατά την πορεία υλοποίησης της εργασίας. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ανάλογα με τη μάρκα και του αριθμού πλαισίου του κάθε οχήματος, για την πλήρη, σωστή κι ασφαλή λειτουργία του. Η προμήθεια ανταλλακτικών και οι εργασίες επισκευής συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδής, όπου θα εκτελούνται αυθημερόν κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. Επίσης θα γίνεται και προμήθεια μαζική διαφόρων αναλώσιμων ανταλλακτικών τα οποία θα παραλαμβάνονται μέσα σε χρόνο που ορίζεται στη Διακήρυξη. Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθούν όλα τα είδη ανταλλακτικά που πραγματικά θα χρειαστούν στο τρέχον οικονομικό έτος, στις διάφορες ομάδες ανταλλακτικών υπάρχουν αρκετά είδη τα οποία καταγράφτηκαν με βάση τα στατιστικά προηγούμενων ετών από προμήθειες που έγιναν από το Δήμο και τα οποία ίσως δεν θα χρειαστούν.

2 2 Έτσι, τα είδη- ανταλλακτικά που αναγράφονται στις επιμέρους ομάδες δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, πολλά είδη που αναφέρονται στις διάφορες ομάδες των ανταλλακτικών, έχουν κωδικοποιηθεί με βάση τον κωδικό που έχει εισαχθεί σε προηγούμενες προμήθειες στο Δήμο. Αυτές οι αντιστοιχίες, χρησιμεύουν στους προμηθευτές για να ανιχνεύουν ευκολότερα το προϊόν για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Επίσης, πάρα πολλά είδη ανταλλακτικά έχουν κωδικοποιηθεί με βάση το γνήσιο νούμερο που τα αντιπροσωπεύει. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν το ανταλλακτικό για το οποίο αναφέρεται στην Διακήρυξη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τα παραπάνω, μπορεί να δώσει προσφορά για κατασκευάστρια εταιρία ανταλλακτικών της επιλογής του, την οποία θα πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη Δήλωση του, αρκεί να είναι εγγυημένα για την ποιότητα κατασκευής και να είναι πλήρως συμβατά με αυτά που ζητάει η Διακήρυξη. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής: 1. Θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 2. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την μέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο σε στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 3. Για το λόγο αυτό ως ουσιώδης όρος, στην αξιολόγηση θα προτιμηθούν ελαστικά που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία ελαστικών και που θα είναι αντίστοιχα με αυτά της εταιρίας π.χ GOODYEAR, BRIDGESTONE κ.α, και αυτό για να διασφαλισθεί η ποιότητα του ελαστικού που θα προμηθευτεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. 4. Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει. 5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά όχι μόνο μιας κατασκευάστριας εταιρίας. Εάν αποδεδειγμένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, τότε ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει σε δήλωση του από ποια άλλη εταιρία κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρει. 6. Κατ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόμενα πέλματα ελαστικού έχει καταργηθεί την χρονική περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας εταιρίας με περίπου το ίδιο πέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων ελαστικών. 7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του και κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει. Υφίσταται εξειδικευμένη πίστωση συνολικού ποσού ,00 με Φ.Π.Α., και επιμερισμός ανά υπηρεσία, του προϋπολογισμού έτους 2014.

3 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3 α/α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΦΟΡ. ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 Απορριμματοφόρο Mercedes 1528 KHY Πετρέλαιο 2 Απορριμματοφόρο Mercedes 2024 KHΟ Πετρέλαιο 3 Απορριμματοφόρο Daimler Chry KHY Πετρέλαιο 4 Απορριμματοφόρο Daimler Chry KHI Πετρέλαιο 2 ΦΟΡΤΗΓΑ 1 Φορτηγό Iveco MP 190E KHY Πετρέλαιο 2 Φορτηγό Mitsubishi KHI Πετρέλαιο 3 Φορτηγό- γεραν Mercedes KHΙ Πετρέλαιο 3 ΣΑΡΩΘΡΑ 1 Σάρωθρον Sigas Spa ME Πετρέλαιο 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 Φορτωτής Case Interva ME Πετρέλαιο 2 Tσαπάκι JCB Komatsou ME-4 97 Πετρέλαιο 3 Πολυμηχάνημα Daimler Chry ME Πετρέλαιο 4 Καταστροφέας John Deere ΜΕ Πετρέλαιο 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 Λεωφορείο Fiat Iveco ΚΗΥ Πετρέλαιο 2 Λεωφορείο Fiat Iveco ΚΗΥ Πετρέλαιο 6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 1 Επιβατικό Fiat ΚΗI Πετρέλαιο 2 Επιβατικό Hyundai H1 ΚΗI Βενζίνη 3 Επιβατικό Hyundai Matrix ΚΗI Βενζίνη 4 Επιβατικό Hyundai H1 ΚΗI Βενζίνη 5 Επιβατικό Hyundai Matrix ΚΗI Βενζίνη 7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 1 Ημιφορτηγό Μazda B-2600 KHY Βενζίνη 2 Ημιφορτηγό Mitsubishi L200 KHY Βενζίνη 3 Ημιφορτηγό Μazda B-2600 KHY Βενζίνη 4 Ημιφορτηγό Mitsubishi L200 KHI Πετρέλαιο 5 Ημιφορτηγό Μazda B-2500 KHI Πετρέλαιο 8 TZIΠ 1 Τζιπ Daihatsu Terios KHY Βενζίνη 2 Τζιπ Mitsubishi KHI Βενζίνη 3 Τζιπ Mitsubishi KHΥ Βενζίνη

4 3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων μηχανημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος και οι οποίες ίσως να απαιτούν ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές : - Κινητήρων - Κιβωτίων ταχυτήτων - Συμπλέκτη - Αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες ταλαντώσεων) - Φρένων - Εμπρόσθιου συστήματος - Αεροσυμπιεστών - Διαφορικού - Ηλεκτρολογικών συστημάτων - Καμπίνας οχημάτων μηχανημάτων - Οργάνων ενδείξεων και ελέγχου - Υπερκατασκευής - Εργασίες για έλεγχο ΚΤΕΟ - Εργασίες για κάρτα ελέγχου καυσαερίων ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ποσά με ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΠΑΣ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΠΑΣ (ΠΙΣΩ) ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35,00) 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΔΕΚΑ (10,00) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ENTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ENTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EΚTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EΚTOΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΚΤΩ (8,00) ΕΙΚΟΣΙ (20,00) ΔΩΔΕΚΑ (12,00) ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200,00) ΑΡΘΡΟ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (86,10) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΡΝΑΣ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,5) 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00)

6 6 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 7 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΡΟΥ 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΟΡΝΑΣ 6 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(24,6) 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (246,00) ΑΡΘΡΟ 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) / ΩΡΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) / ΩΡΑ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) / ΤΕΜ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) / ΤΕΜ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ (861,00) / ΤΕΜ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (984,00) / ΤΕΜ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΑ-ΣΕΤ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) / ΣΕΤ ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΑΡΘΡΟ 5.EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 3 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ 4 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (553,50)

7 5 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 7 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) 6 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 7 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 9 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (1845,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 10 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615,00) 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (738,00) 13 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 14 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ 15 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 16 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ&ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 17 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 18 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369,00) 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (246,00) 20 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 21 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 22 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 23 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΦΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (307,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) 24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ABS ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369,00) 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 27 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 28 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (492,00)

8 8 ΑΡΘΡΟ 6.EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 3 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 4 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 5 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) 6 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6,15) 7 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 8 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ&ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 9 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00) 10 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00) 11 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123,00) 12 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) 13 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (36,20) 14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) 16 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150,00) 17 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130,00) 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00)

9 ΑΡΘΡΟ 7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡ.-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ 4Χ4 & ΤΖΙΠ ΔΕΚΑ (10,00) 3 ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΡΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,17) 4 ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 5 ΠΛΥΣΙΜΟ 4Χ4 - ΤΖΙΠ 6 ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (14,64) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,40) ΑΡΘΡΟ 8.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΒΙΡΑ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ KOMATSU 4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (1476,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ (2460,00) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(30,75) ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

10 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΤΩΝ Γ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 305/80R 19,5 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (414) 2 315/80R 22,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (375) 3 285/75R 19,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (320) 4 225/75R 17,5 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (215) 5 20,5-25 AΠΛΟ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ (900) 6 20,5-25 ΕΝΙΣΧ ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ (1100) 7 205R 16 ΟΓΔΟΝΤΑ (80) 8 12R 22,5 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (400) 9 11R 22,5 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (394) /75R 16 ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 11 12,5-80/18 JCB ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (275) 12 16,9-28 AΠΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ (480) 13 16,9-28 ΕΝΙΣΧ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (650) 14 16,9R 24 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (350) 15 18,4-38 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ (580) /75R 16 ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120)

11 R 14 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) /65R 16 ΕΚΑΤΟ (100) /70R 14 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) /70R 15 ΟΓΔΟΝΤΑ (80) 1 ΑΝΟΡΘΩΤΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΕΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) 2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΈΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (1,23) 3 ΑΣΦΑΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΟ (86,1) 5 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ 7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 8 ΓΡΑΝΑΖΙ 9 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 67,65 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) 10 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΙΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 11 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM 12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ STOP 13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ ΦΩΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,50) ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) 15 ΔΥΝΑΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (369) 16 ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & 5 ΛΕΠΤΑ (43,05) 17 ΕΠΑΦΗ ΜΙΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 18 ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60)

12 19 ΚΟΡΝΑ ΑΠΛΗ 20 ΚΟΡΝΑ ΔΥΦΩΝΙΑ 21 ΚΟΡΝΑ ΤΡΙΦΩΝΙΑ 12 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (28,41) ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (32,72) ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (32,72) 22 ΛΑΜΠΑ ΑΠΛΗ ΔΕΚΑ (10) 23 ΛΑΜΠΑ Η1 ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 24 ΛΑΜΠΑ Η3 ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 25 ΛΑΜΠΑ Η4 ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14) 26 ΜΙΖΑ 27 ΜΠΟΜΠΙΝΑ ΜΙΖΑΣ 28 ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (553,50) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,80) 29 ΠΟΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6,15) 30 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 31 ΡΕΛΕ ΑΠΛΟ 32 ΡΕΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 33 ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 34 ΦΑΝΑΡΙ ΟΡΟΦΗΣ 35 ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ 36 ΦΑΝΑΡΙ ΠΛΑΙΝΟ 37 ΦΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 38 ΦΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 39 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (49,20) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (159,90) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (31,38) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,77) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) 40 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75)

13 13 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΙΜΗ 1 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ 1,11/ ΚΙΛΟ 2 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,35/ ΚΙΛΟ 3 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΕΣ 1,78/ ΚΙΛΟ 4 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ HARDOX 4,30/ ΚΙΛΟ 5 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 123/ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ. 1 ΛΑΔΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (8,49) 2 ΜΠΟΥΖΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (6,52) 3 ΒΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (6,52) 4 ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19) 5 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) 6 ΓΡΑΣΣΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΞΙ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,40) 7 ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (4,92) 8 ΒΑΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΠΤΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (7,01) 9 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (4,92) 10 ΛΑΔΙ ΜΙΖΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (12,67) 11 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (27,68) 12 ΒΑΛΒΙΔΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΤΩ (8) 13 ΛΟΥΡΙ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 14 ΣΦΥΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5,54) ΕΠΤΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,87) 15 ΣΚΑΠΕΤΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΠΤΑ & ΟΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,80)

14 14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 1 ABS ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (1800) 2 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 5 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 6 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5,54) 7 ΓΛΥΣΤΡΑ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123) 8 ΓΡΑΣΣΟ ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,77) 9 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 10 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 11 ΔΙΣΚΟΦΕΝΑ 12 ΙΜΑΝΤΕΣ 13 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (129,10) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (92,25) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (18,45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) 14 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (4,92) 15 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 16 ΜΠΕΚ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (430,50) 17 ΜΠΟΥΖΙ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,35) 18 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 19 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) 20 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (615) 21 ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 22 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40)

15 23 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 24 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 25 ΣΤΕΓΑΝΑ 26 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 27 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ 28 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 29 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 30 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 31 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 32 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 33 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 34 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 35 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. 15 ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (141,45) ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (147,60) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (92,25) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (55,35) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,80) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,60) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (23,99) ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (43,05) ΤΡΙΑΝΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (22,78) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (15,88) 36 ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΝΝΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (9,56) 37 ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55Α 2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 90Α 3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 120Α 4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140Α 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180Α ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (79,95) ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (135,30) ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (172,20) ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (184,50) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (227,55)

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ L 200 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MAZDA B1-B2-2W ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MAZDA B1-B2-97 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MITS L200 4W ΕΞ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MITS L ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ L 200 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MAZDA 2600 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MAZDA B2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MITS ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ L 200 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ Β 2500 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ Β 2600 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ L 200 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ L200-L300 PAJERO ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ Β 2500 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (26,51) ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,25) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (77) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (76,10) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (78,54) ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ (61) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ (229) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΟ (394,01) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΈΝΑ ΛΕΠΤΟ (324,01) ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (82,27) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (73) ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (66) ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (51,66) 17 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ B BT25 18 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ B ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (54,50) ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (35,06) 20 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) 21 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ L ΖHTA MAZDA 23 ΖΗΤΑ L 200 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (37,99) ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (117,21) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (105,71)

17 24 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MAZDA 25 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MITS 26 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES 27 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES L ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (22,14) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,80) ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (6,72) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (15,50) 28 ΙΜΑΝΤΑΣ L ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) 29 ΙΜΑΝΤΑΣ MITS 163 D1 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) 30 ΙΜΑΝΤΑΣ MITS D 31 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ TΡ L R 32 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡ L 200 4X4 ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (23,80) ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (34,11) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (18,81) 33 ΜΕΣAIΑ ΤΡΙΒΗ L 200 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) 34 ΜΠΑΛΑΚΙ L 200 4Χ4 96 ΑΝ 35 ΜΠΑΛΑΚΙ L 200 4Χ4 96 ΚΑΤΩ 36 ΜΠΑΛΑΚΙ MAZDA B ΜΠΑΛΑΚΙ MAZDA B1-B22-B25 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (34,56) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (42,75) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (29,64) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (42,56) 38 ΜΠΑΛΑΝΙ MAZDA B 2600 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) 39 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ L 200 D ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (93) 40 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ Β 2500 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (96) 41 ΣΙΑΓΩΝΕΣ MAZDA B2,5-B2,6 ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (82,50) 42 ΣΙΑΓΩΝΕΣ MITS L 200 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (74) 43 ΣΤΑΥΡΟΣ B ΣΤΑΥΡΟΣ L ΣΤΑΥΡΟΣ MITS ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (19,43) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (23,51) ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (19,43) 46 ΣΤΑΥΡΟΣ TERIOS ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19) 47 ΣΤΑΥΡΟΣ VOLVO ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (18,50)

18 48 ΣΥΡΜΑ ΧΕΙΡ Β 2500 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) Φ.ΛΑΔΙΟΥ CITROEN PEGEUOT ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (13,96) 50 Φ.ΛΑΔΙΟΥ CITROEN PEGEUOT NEO ΕΝΝΙΑ (9) 51 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LN ΕΝΝΙΑ (9) 52 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ MITS L 200 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (18,81) 53 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ MAZDA ΔΩΔΕΚΑ (12) 54 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ Β 2500 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (18,50) 55 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ ΕΞΩ ΔΩΔΕΚΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,80) 56 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ ΜΕΣ Β 2500 ΔΩΔΕΚΑ (12) 1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4litr. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (8,78) 2 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,80) 3 ΣΤΟΥΠΙ ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (2,20) 4 ΨΑΘΑ 5 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΑΝ1 ΕΝΤΕΚΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (11,65) ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (13,38) 6 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 1L ΟΚΤΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,50) 7 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΝΤΕΚΑ (11) 8 ΚΛΕΙΔΙΑ ΔΥΟ (2) 9 ΡΕΥΜΑΤΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 10 ΡΕΥΜΑΤΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 11 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΕΞΙ (6) 12 ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΠΤΑ (7) 13 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ (19)

19 14 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΕΠΙΒ. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓ. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) 16 ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,80) 17 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,50) 18 ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,90) 19 ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4L ΈΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,40) 20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΈΝΑ (1) 21 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ DIESEL ΜΙΚΡΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 22 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ DIESEL ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) 23 TAΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΝΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (9,80) 24 ΠΟΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,40) 25 Φ.ΛΑΔΙΟΥ L 200 ΔΕΚΑ ΕΞΙ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (16,70) 26 Φ.ΛΑΔΙΟΥ MITS ΟΚΤΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,30) 27 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MITS DIESS ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (26,35) 28 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MAZDA ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (26,20) 29 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MITS ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,80) 30 ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ TB ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) 31 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BFU900 ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) 32 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ρ811 ΔΩΔΕΚΑ (12) 33 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Η1275 ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 34 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Β 2500 ΕΙΚΟΣΙ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (20,80) 35 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ L 200 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (15,80) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (24,50) 37 ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΠΤΑ (7)

20 38 ΜΠΟΥΖΙ NGK ΤΡΙΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,90) ΜΠΟΥΖΙ MAZDA - MITS M3 ΤΡΙΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,70) 40 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,40) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1 ΛΑΔΙ F2 SAE LITR ΕΠΤΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,30) 2 ΛΑΔΙ F1 SAE LITR ΔΕΚΑ (10) 3 ΛΑΔΙ F1 SAE LITR ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 4 ΛΑΔΙ F2 SAE LITR ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 5 ΛΑΔΙ POWER 2 SAE L ΔΩΔΕΚΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,50) 6 ΛΑΔΙ POWER1 SAE L ΔΩΔΕΚΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,50) 7 ΛΑΔΙ SHELL SAE L 8 ΛΑΔΙ SAE 10 4LITR ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (17,50) ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (17,99) 9 ΛΑΔΙ SHELL SAE 30 4LITR ΕΙΚΟΣΙ (20) 10 ΛΑΔΙ SAE 30 4LITR ΕΙΚΟΣΙ (20) 11 ΛΑΔΙ ΜΟΤΟΡΜΙΧ 2T 1L ΕΠΤΑ (7) 12 ΓΡΑΣΣΟ 1 kg ΔΕΚΑ (10) 13 ΓΡΑΣΣΟ 5 kg ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 14 ΓΡΑΣΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ litr, ΕΞΙ (6) 15 ΛΑΔΙ ΑSEA Ε9-Ε4Ε ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 4Λ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) 16 ΛΑΔΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 17 ΛΑΔΙ F2 SAE L ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (140) 18 ΛΑΔΙ F2 SAE L ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 19 DEXTRON ATF 1L ΕΠΤΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,80)

21 20 ΛΑΔΙ F3 SAE L ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) ΛΑΔΙ John Deere ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΣΑΣΜΑΝ 20Λ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝTΑ ΠΕΝΤΕ (145) 22 ΛΑΔΙ SAE 90 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 20L ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) 23 ΛΑΔΙ SAE46 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 24 ΛΑΔΙ SAE68 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (64) 25 ΛΑΔΙ SAE68 SHELL TELLUS ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 20L. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) 26 ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KOMATSU 2 ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ KOMATSU 3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 90ΑΡΑ 4 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΣΑΠΑΣ 5 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ CASE 6 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KOMATSU 7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ CASE 8 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KOMATSU 9 ΦΙΛΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ CASE 10 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU 11 ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU 12 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ 13 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΣΑΠΑΣ 14 ΣΑΣΜΑΝ ΤΣΑΠΑΣ ΕΚΑΤΟ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (104,92) ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (116,24) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (77,12) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 2 ΛΕΠΤΑ (75,72) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (45,83) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (23,37) ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (63,89) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (39,89) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ (76,91) ΕΝΝΙΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (9,69) ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (21,99) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (72,82) ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (153,75) ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (3936)

22 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (98,40) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (75,04) ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

23 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ σε ΠΟΣΟ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ) 1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ- ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 5.000, , , , , , , ,00 20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Οικονομικές και Διοικητικές Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Β Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού

24 24 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Γ Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Δ Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Ε Πρασίνου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 Ζ Λοιπές Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σημειώνεται ότι, ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση, όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ή της κάθε κατηγορίας. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧ\ΓΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27 / 2016

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΦΟΡΕΑΣ: αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο πλύσιµο και γρασάρισµα των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Μαραθώνος για το έτος 2016. Συγκεκριµένα απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Μελέτης 24/2015 Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015» Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ενδείξεις των Εργασιών Τιμή Μονάδας ΔΑΠΑΝΗ α/α Ποσότητα προϋπολογι σθείσα Μερική Ολική 1 Αντικατάσταση λαμπτήρα 2 Επισκευή φωτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 20/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10575 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π.(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.996,19 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 075196 / 11.12.2014 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: 151 24 Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ Μελ : / ΑρΠρωτ: / ΕΡΓΟ: Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου-νεκροταφείων Ταχ Δ/νση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα