ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν."

Transcript

1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4541/2018 του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Μέλους της ΣΟΛ A.E. ΑΘΗΝΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

2 Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στον τ. ΟΕΛ και διαπρύσιο λάτρη του εταιρικού δικαίου κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο. ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Ν. 2190/1920 ME N. 4548/ Κ.Ν. 2190/1920 Κωδικοποίηση μέχρι τον νόμο 4541/ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 2. Περιεχόμενο του καταστατικού ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Άρθρο 3. Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές Άρθρο 3α Άρθρο 3β ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Άρθρο 4α. Ακυρότητα της Εταιρίας - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο ΕΔΡΑ Άρθρο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Άρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 7β. Δημοσιότητα - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Ν. 2190/1920 ME N. 4548/ Κωδικοποίηση μέχρι τον νόμο 4601/ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1. Έννοια της ανώνυμης εταιρείας Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Άρθρο 2. Ορισμοί Άρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 5. Περιεχόμενο του καταστατικού Αρθρο 10. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Ευθύνη ιδρυτών ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Άρθρο 38. Προνομιούχες μετοχές Άρθρο 43. Δεσμευμένες μετοχές Άρθρο 71. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Άρθρο 72. Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Άρθρο 9. Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Άρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Αρθρο 9. Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Άρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Άρθρο 29. Μείωση κεφαλαίου Άρθρο 30. Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Άρθρο 31. Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Άρθρο 29. Μείωση κεφαλαίου ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Άρθρο 11. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 6. Επωνυμία ΕΔΡΑ Άρθρο 7. Έδρα της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Άρθρο 12. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ Άρθρο 172. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/ Άρθρο 173. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών Άρθρο 174. Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 13. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Άρθρο 134. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Άρθρο 13. Τρόπος πραγματοποίησης της 2

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 7γ. Στοιχεία εντύπων της εταιρείας ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Άρθρο 7δ. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 7ε. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 8α. Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών ΤΙΤΛΟΙ Άρθρο 8β. Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 9. Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 9α. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 10. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 11. Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 11α ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 12. Μερική καταβολή κεφαλαίου ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Άρθρο 12α ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Άρθρο 13α. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 15α ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΤΗΣΗ Άρθρο 15β ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΣΗ Άρθρο 16. Ίδιες μετοχές ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 16α. Παροχή πιστώσεων κ.λπ για απόκτηση δημοσιότητας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 14. Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Άρθρο 10. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Ευθύνη ιδρυτών ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 84. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 16. Κάλυψη του κεφαλαίου Άρθρο 15. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Αρθρο Άρθρο 29. Μείωση κεφαλαίου ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 16. Κάλυψη του κεφαλαίου ΤΙΤΛΟΙ Άρθρο 40. Ονομαστικές μετοχές Μετοχικοί τίτλοι Άρθρο 41. Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 17. Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 18. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 19. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 20. Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 34. Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 21. Μερική καταβολή του κεφαλαίου ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Άρθρο 55. Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 24. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Άρθρο 25. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Άρθρο 26. Δικαίωμα προτίμησης Αρθρο 27. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Άρθρο 25. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Άρθρο 113. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Άρθρο 28. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 35. Ονομαστική αξία μετοχών ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο 75. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Άρθρο 76. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 32. Απόσβεση του κεφαλαίου ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΤΗΣΗ Άρθρο 48. Ίδιες μετοχές πρωτότυπη κτήση ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΣΗ Άρθρο 49. Ίδιες μετοχές παράγωγη κτήση Άρθρο 50. Μεταχείριση των ιδίων μετοχών ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 51. Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση 3

4 ίδιων μετοχών ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ Άρθρο 17. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ μέσω τρίτων Άρθρο 17α ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 17β. Εξαγοράσιμες μετοχές ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ Άρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ Άρθρο 19. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ Άρθρο 20. Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ Άρθρο 21. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ Άρθρο 22. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Άρθρο 22α. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Άρθρο 22β. Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 23. Απαγόρευση ανταγωνισμού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Άρθρο 23α. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδίων μετοχών ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ Άρθρο 52. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 39. Εξαγοράσιμες μετοχές ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ Άρθρο 77. Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Άρθρο 79. Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Άρθρο 80. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Άρθρο 81. Αναπληρωματικά μέλη Άρθρο 82. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ Άρθρο 85. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 77. Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ Άρθρο 90. Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 91. Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 90. Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 91. Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 93. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ Άρθρο 92. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Άρθρο 94. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ Άρθρο 86. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 87. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Άρθρο 102. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 96. Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 102. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 97. Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Άρθρο 102. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Άρθρο 104. Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Άρθρο 105. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Αρθρο 106. Λοιπές διατάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 98. Απαγόρευση ανταγωνισμού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Άρθρο 99. Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Άρθρο 100. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Άρθρο 99. Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Άρθρο 100. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση 4

5 ΑΜΟΙΒΕΣ Άρθρο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 26. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Άρθρο 26α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 27. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ Άρθρο 28. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Άρθρο 28α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ΑΠΑΡΤΙΑ Άρθρο 29. Απαρτία ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 30. Αρχή της ισότητος ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 30α ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Άρθρο 30β ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Άρθρο 31. Πλειοψηφία ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ Άρθρο 32. Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Άρθρο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ Άρθρο 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 35. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Άρθρο 35α. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Άρθρο 35β. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρθρο 35γ. Ανυπόστατες αποφάσεις ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Άρθρο 39. Δικαιώματα μειοψηφίας συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) ΑΜΟΙΒΕΣ Άρθρο 109. Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 119. Είδη γενικών συνελεύσεων Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Άρθρο 120. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 122. Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Άρθρο 121. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Άρθρο 122. Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Άρθρο 121. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 123. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ Άρθρο 124. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Άρθρο 125. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Άρθρο 124. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Άρθρο 128. Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Άρθρο 124. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Άρθρο 125. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Άρθρο 126. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο ΑΠΑΡΤΙΑ Άρθρο 130. Απαρτία ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 36. Αρχή της ισότητας ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 54. Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Άρθρο 132. Πλειοψηφία ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ Άρθρο 134. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Άρθρο 136. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Άρθρο 116. H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ Άρθρο 117. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 108. Έγκριση συνολικής διαχείρισης ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Άρθρο 137. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Άρθρο 138. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρθρο 139. Ανυπόστατες αποφάσεις ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Άρθρο 141. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα 5

6 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 39α. Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο Αίτηση έκτακτου ελέγχου ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 40α. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 42α. Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 43α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 43β ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 43ββ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Άρθρο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 44α ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Άρθρο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Άρθρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Άρθρο 46α ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 47α. Λόγοι λύσεως της εταιρείας ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Άρθρο 48. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 48α. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Άρθρο 49. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άρθρο 49α. Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία μειοψηφίας ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 142. Αίτηση έκτακτου ελέγχου ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 143. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 146. Διενέργεια απογραφής Γλώσσα βιβλίων Εταιρική χρήση ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 146. Διενέργεια απογραφής Γλώσσα βιβλίων Εταιρική χρήση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 147. Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 150. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 151. Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 152. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Άρθρο 158. Κράτηση αποθεματικού ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 159. Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Άρθρο 160. Καθαρά κέρδη Διανομή κερδών ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Άρθρο 162. Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Άρθρο 163. Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 119. Είδη γενικών συνελεύσεων Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 164. Λόγοι λύσεως της εταιρείας Άρθρο 167. Εκκαθαριστές Άρθρο 171. Αρθρο 171. Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Άρθρο 165. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 166. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Άρθρο 168. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Αρθρο 148. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθρο 168. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Άρθρο 169. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Άρθρο 167. Εκκαθαριστές ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άρθρο 45. Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Άρθρο 49β. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Άρθρο 49γ. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρο 50. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα Άρθρο 50α Άρθρο 50β Άρθρο 50γ. Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως Άρθρο 50δ. Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος Άρθρο 50ε. Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 51. Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας Άρθρο Άρθρο 53. Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας Άρθρο 53α ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 58α Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 62α Άρθρο 62β Άρθρο Άρθρο 63α Άρθρο 63β Άρθρο 63γ Άρθρο 63δ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ Άρθρο Άρθρο Άρθρο 66α. Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία Άρθρο Άρθρο Άρθρο 69. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Άρθρο Άρθρο 71. Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών Άρθρο 72. Απόφαση γενικής συνέλευσης Άρθρο Άρθρο Άρθρο 75. Αποτελέσματα της συγχώνευσης Άρθρο Άρθρο 77. Ακυρότητα της συγχώνευσης Άρθρο 77α. Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Άρθρο 78. Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της Άρθρο 78α. Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της Άρθρο 79. Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Άρθρο 79α. Μη δίκαιο αντάλλαγμα Άρθρο 80. Εφαρμογή διατάξεων Άρθρο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Άρθρο 46. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Άρθρο 47. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρο 174. Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών Άρθρο 175. Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 176. Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό Άρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 179. Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Άρθρο 180. Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων Άρθρο Άρθρο 179. Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Άρθρο 178. Παραβάσεις ελεγκτών ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

8 Άρθρο 82. Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Άρθρο Άρθρο Άρθρο 85. Αποτελέσματα της διάσπασης Άρθρο 86. Ακυρότητα της διάσπασης Άρθρο 87. Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες Άρθρο Άρθρο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 107Α Άρθρο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Άρθρο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ Άρθρο Άρθρο 136. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 137. Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Άρθρο 144. Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Άρθρο 145. Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Άρθρο 146. Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ N. 4548/2018 ME Κ.Ν. 2190/ Κωδικοποίηση μέχρι τον νόμο 4601/ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρθρο 1. Έννοια της ανώνυμης εταιρείας Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Αρθρο 2. Ορισμοί ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αρθρο 3. Επίλυση διαφορών ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αρθρο 5. Περιεχόμενο του καταστατικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρθρο 6. Επωνυμία ΕΔΡΑ Αρθρο 7. Έδρα της εταιρείας ΔΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 8. Διάρκεια της εταιρείας ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αρθρο 9. Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 153. Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Άρθρο 154. Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση Άρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ Άρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Άρθρο 155. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Άρθρο 156. Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Άρθρο 157. Κριτήρια ισοδυναμίας ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ N. 4548/2018 ME Κ.Ν. 2190/ Ν. 2190/1920 Κωδικοποίηση μέχρι τον νόμο 4541/ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 11α Αρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αρθρο 2. Περιεχόμενο του καταστατικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρθρο ΕΔΡΑ Αρθρο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

9 Αρθρο 10. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Ευθύνη ιδρυτών ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Αρθρο 11. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Αρθρο 12. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αρθρο 13. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 14. Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρθρο 15. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 16. Κάλυψη του κεφαλαίου ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Αρθρο 17. Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών Αρθρο 9. Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Αρθρο 18. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αρθρο 19. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 20. Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Αρθρο 21. Μερική καταβολή του κεφαλαίου Αρθρο 22. Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς ΕΙΔΗ ΑΥΞΗΣΗΣ Αρθρο 23. Είδη αύξησης Αρθρο 24. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Αρθρο 25. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Αρθρο 26. Δικαίωμα προτίμησης Αρθρο 27. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 28. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 29. Μείωση κεφαλαίου Αρθρο 30. Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Αρθρο 31. Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 32. Απόσβεση του κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο 33. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι Αρθρο 34. Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Αρθρο 35. Ονομαστική αξία μετοχών ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Αρθρο 7δ. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Αρθρο 2. Περιεχόμενο του καταστατικού ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Αρθρο 4α. Ακυρότητα της Εταιρίας - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Αρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αρθρο 7β. Δημοσιότητα - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 7γ. Στοιχεία εντύπων της εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Αρθρο 8α. Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Αρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Αρθρο 9α. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αρθρο 10. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 11. Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Αρθρο 12. Μερική καταβολή κεφαλαίου ΕΙΔΗ ΑΥΞΗΣΗΣ Αρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών Αρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Αρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών Αρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 13α. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρθρο 15α ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο 11α Αρθρο ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

10 Αρθρο 36. Αρχή της ισότητας Αρθρο 37. Κοινές μετοχές Αρθρο 38. Προνομιούχες μετοχές Αρθρο 39. Εξαγοράσιμες μετοχές Αρθρο 40. Ονομαστικές μετοχές Μετοχικοί τίτλοι Αρθρο 41. Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Αρθρο 42. Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Αρθρο 43. Δεσμευμένες μετοχές Αρθρο 44. Δικαίωμα προαίρεσης ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρθρο 45. Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Αρθρο 46. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Αρθρο 47. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΤΗΣΗ Αρθρο 48. Ίδιες μετοχές πρωτότυπη κτήση ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΣΗ Αρθρο 49. Ίδιες μετοχές παράγωγη κτήση Αρθρο 50. Μεταχείριση των ιδίων μετοχών ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 51. Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ Αρθρο 52. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 53. Κοινωνία επί μετοχών ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 54. Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ Αρθρο 55. Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 56. Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Αρθρο 57. Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Αρθρο 58. Άσκηση δικαιώματος ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Αρθρο 59. Γενικές διατάξεις Αρθρο 60. Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Αρθρο 61. Μεταβίβαση ομολογιών Αρθρο 62. Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Αρθρο 63. Συνέλευση των ομολογιούχων Αρθρο 64. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Αρθρο 65. Καθήκοντα εκπροσώπου Αρθρο 66. Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Αρθρο 67. Αντικατάσταση του εκπροσώπου Αρθρο 68. Γνωστοποιήσεις Δημοσιότητα Αρθρο 69. Κοινό ομολογιακό δάνειο Αρθρο 70. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Αρθρο 71. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Αρθρο 72. Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Αρθρο 73. Aσφάλεια Αρθρο 74. Εφαρμοστέο δίκαιο ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο 75. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Αρθρο 76. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ Αρθρο 77. Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Αρθρο 78. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό Αρθρο 30. Αρχή της ισότητος Αρθρο 3. Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές Αρθρο 17β. Εξαγοράσιμες μετοχές Αρθρο 8β. Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών Αρθρο 8β. Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών Αρθρο 3. Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρθρο 49α. Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Αρθρο 49β. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ Αρθρο 49γ. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΤΗΣΗ Αρθρο 15β ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΣΗ Αρθρο 16. Ίδιες μετοχές Αρθρο 16. Ίδιες μετοχές ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 16α. Παροχή πιστώσεων κ.λπ για απόκτηση ίδιων μετοχών ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ Αρθρο 17. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ μέσω τρίτων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 30α ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ Αρθρο 12α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Αρθρο Αρθρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας Αρθρο 19. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας

11 Αρθρο 79. Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Αρθρο 80. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Αρθρο 81. Αναπληρωματικά μέλη Αρθρο 82. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο Αρθρο 83. Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 84. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ Αρθρο 85. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ Αρθρο 86. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 87. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους Αρθρο 88. Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας Αρθρο 89. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ Αρθρο 90. Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 91. Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ Αρθρο 92. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Αρθρο 93. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 94. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Αρθρο 95. Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 96. Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 97. Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρθρο 98. Απαγόρευση ανταγωνισμού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Αρθρο 99. Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Αρθρο 100. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Αρθρο 101. Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 102. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 103. Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 104. Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Αρθρο 105. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Αρθρο 106. Λοιπές διατάξεις Αρθρο 107. Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 108. Έγκριση συνολικής διαχείρισης ΑΜΟΙΒΕΣ Αρθρο 109. Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Αρθρο 110. Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Αρθρο 111. Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Αρθρο 112. Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας Αρθρο 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας Αρθρο 7ε. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρίας ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ Αρθρο 19. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ Αρθρο 22. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 22. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ Αρθρο 20. Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 20. Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ Αρθρο 21. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Αρθρο 20. Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 21. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 22α. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 22α. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρθρο 23. Απαγόρευση ανταγωνισμού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Αρθρο 23α. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 23α. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 22α. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Αρθρο 22β. Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 22β. Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 22β. Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 35. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου ΑΜΟΙΒΕΣ Αρθρο

12 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ Αρθρο 113. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Αρθρο 114. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Δ.Σ Αρθρο 115. Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Αρθρο 116. H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ Αρθρο 117. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Αρθρο 118. Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση Αρθρο 119. Είδη γενικών συνελεύσεων Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Αρθρο 120. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Αρθρο 121. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αρθρο 122. Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 123. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ Αρθρο 124. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Αρθρο 125. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Αρθρο 126. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο Αρθρο 127. Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων Αρθρο 128. Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Αρθρο 129. Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ΑΠΑΡΤΙΑ Αρθρο 130. Απαρτία Αρθρο 131. Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρθρο 132. Πλειοψηφία Αρθρο 133. Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ Αρθρο 134. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Αρθρο 135. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Αρθρο 136. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Αρθρο 137. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Αρθρο 138. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρθρο 139. Ανυπόστατες αποφάσεις Αρθρο 140. Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ Αρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Δ.Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Αρθρο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ Αρθρο 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Αρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Αρθρο Αρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Αρθρο 26. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αρθρο 26. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 27. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ Αρθρο 28. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Αρθρο 28α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Αρθρο 28. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Αρθρο 28α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Αρθρο 28. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Αρθρο 28α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ΑΠΑΡΤΙΑ Αρθρο 29. Απαρτία ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρθρο 31. Πλειοψηφία ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ Αρθρο 32. Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Αρθρο 7β. Δημοσιότητα - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Αρθρο 32. Πρακτικά της γενικής συνέλευσης ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Αρθρο 35α. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ Αρθρο 35β. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρθρο 35γ. Ανυπόστατες αποφάσεις

13 με άλλο τρόπο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Αρθρο 141. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αρθρο 142. Αίτηση έκτακτου ελέγχου ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρθρο 143. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Αρθρο 144. Ενώσεις μετόχων Αρθρο 145. Εφαρμοζόμενες διάταξεις ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρθρο 146. Διενέργεια απογραφής Γλώσσα βιβλίων Εταιρική χρήση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αρθρο 147. Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αρθρο 148. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 150. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 151. Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρθρο 152. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αρθρο 153. Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αρθρο 154. Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Αρθρο 155. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Αρθρο 156. Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Αρθρο 157. Κριτήρια ισοδυναμίας ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αρθρο 158. Κράτηση αποθεματικού ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Αρθρο 159. Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών Αρθρο 160. Καθαρά κέρδη Διανομή κερδών Αρθρο 161. Ελάχιστο μέρισμα ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Αρθρο 162. Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Αρθρο 163. Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 164. Λόγοι λύσεως της εταιρείας ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρθρο 165. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρθρο 166. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων Αρθρο 167. Εκκαθαριστές ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Αρθρο 39. Δικαιώματα μειοψηφίας ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αρθρο 40. Αίτηση έκτακτου ελέγχου ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρθρο 40α. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρθρο Αρθρο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αρθρο 42α. Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Αρθρο Αρθρο 49. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αρθρο 43β Αρθρο Αρθρο Αρθρο ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 43α Αρθρο 43α ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρθρο 43ββ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αρθρο 107Α Αρθρο 107Α ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Αρθρο 144. Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Αρθρο 145. Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Αρθρο 146. Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αρθρο ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Αρθρο 44α Αρθρο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Αρθρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Αρθρο 46α ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρθρο 47α. Λόγοι λύσεως της εταιρείας ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρθρο 48. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρθρο 48α. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων Αρθρο 47α. Λόγοι λύσεως της εταιρείας

14 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρθρο 168. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Αρθρο 169. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Αρθρο 170. Διαγραφή της εταιρείας Αρθρο 171. Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας Αρθρο 172. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/ Αρθρο 173. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αρθρο 174. Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών Αρθρο 175. Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 176. Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό Αρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου Αρθρο 178. Παραβάσεις ελεγκτών Αρθρο 179. Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Αρθρο 180. Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων Αρθρο 181. Γενική διάταξη ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 182. Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Αρθρο 183. Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών Αρθρο 184. Κατάργηση ανωνύμων μετοχών Αρθρο 185. Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές Αρθρο 186. Εξουσιοδοτική διάταξη Αρθρο 187. Μεταβατικές διατάξεις Αρθρο 188. Παραπομπές Αρθρο 189. Καταργούμενες διατάξεις Αρθρο 190. Έναρξη ισχύος Αρθρο 49. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρθρο 49. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Αρθρο 49. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Αρθρο 47α. Λόγοι λύσεως της εταιρείας Αρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Αρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αρθρο 50. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα Άρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Αρθρο 50β ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο Αρθρο Αρθρο 63β Αρθρο 58α Αρθρο 63γ Αρθρο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Ν. 2190/1920 ME N. 4548/2018 Κ.Ν. 2190/1920 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Άρθρο 1. Έννοια της ανώνυμης εταιρείας Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. 2. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης. 2α. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται τόσο σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο όσο και σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε μετοχές. 2. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης. 3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά εφαρμόζονται και σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά. Άρθρο 2. Ορισμοί 2β. Όπου στο νόμο αυτόν γίνεται αναφορά: α) σε χρηματιστήριο, νοούνται αντίστοιχα, η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους - μέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/1/ ) και, όσον αφορά την Ελλάδα, η οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 195 Α'), β) σε μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σεχρηματιστήριο ή απλώς εισηγμένες, νοούνται οι μετοχές ή οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά, γ) σε ηλεκτρονικά μέσα, νοούνται τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι εξής ορισμοί: α) «ρυθμιζόμενη αγορά»: η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους-μέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α 14) και της περίπτωσης 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/ ), β) μετοχές ή άλλοι τίτλοι «εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά» ή απλώς «εισηγμένοι»: οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι που είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, γ) «ηλεκτρονικά μέσα»: οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού δικτύου, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή αναγνώριση της ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας, 15

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος 4548/2018 Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 01. ΤΜΉΜΑ ΠΡΩΤΟ 1 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΘΡΑ 1-3) 2 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 02. ΤΜΉΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 5 2.1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΑ 4 11) 6 2.2. Η ΙΔΡΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Ισχύουσα μορφή Αριθμός άρθρου Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Νέα Μορφή (προς έγκριση από τακτική ΓΣ 24.06.2019) Επεξήγηση Μεταβολής Σύσταση Επωνυμία 1 Σύσταση Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ( ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ( ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2010-2016) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ι. Η πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας 1 ΙΙ. Η απλούστευση της δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα-Τίτλος κεφαλαίου

Σελίδα-Τίτλος κεφαλαίου Σελίδα-Τίτλος κεφαλαίου VIIΠρόλογος VIIIΑπό τον πρόλογο της όγδοης έκδοσης IXΑπό τον πρόλογο της έβδομης έκδοσης XΑπό τον πρόλογο της έκτης έκδοσης XΑπό τον πρόλογο της πέμπτης έκδοσης XIΑπό τον πρόλογο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας

Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας Επιγραμματικά τα βασικά σημεία του Ν.4548/2018 Η θέσπιση του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» στοχεύει στην εναρμόνιση των εγχώριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ. ιοικητικό Συµβούλιο. ιοικητικό. ιοικητικό. ιοικητικό. ικαστήριο. +Απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ. ιοικητικό Συµβούλιο. ιοικητικό. ιοικητικό. ιοικητικό. ικαστήριο. +Απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Άρθρο 1, παρ. 3 Η... συγκέντρωση όλων των µετοχών της σε ένα µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του µοναδικού µετόχου της, Μονοπρόσωπη Α.Ε. Άρθρο 3α, Εκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της κατά τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων στην ΑΕ ...

Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της κατά τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων στην ΑΕ ... ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΜ. ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ Αθήνα, 05.10.2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ., δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Το Δ.Σ., δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους. Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 5 η Απριλίου 2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. Δεν είναι, κατ ακριβολογίαν, εταιρεία. Σωματειακή μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ISBN: 978-960-516-053-1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

You create business We deliver solutions

You create business We deliver solutions You create business We deliver solutions Newsflash 18 Ioυνίου 2018 Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018) «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών». Σύσταση της Εταιρείας και Εποπτικές Αρχές Προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών

Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών 04 Ιουλίου 2018 Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν. 4548/2018, σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Ν. 4548/2018,

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους μετόχους της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους μετόχους της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους μετόχους της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ 361801000 (ΑΡ.Μ.ΑΕ 7946/06/Β/86/2) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόλογος... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόλογος... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΧΙΧ ΧΧΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και σημασία των ενώσεων προσώπων και του εταιρικού δικαίου... 1 Α. Σημασία και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000 Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικονομίας 44559/

Υπ. Οικονομίας 44559/ Υπ. Οικονομίας 44559/22.04.2019 Υπ. Οικονομίας 44559/22.04.2019 Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος:

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 90 ΚΑΙ 96 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3723/2008 Published on TaxExperts (

Ν.3723/2008 Published on TaxExperts ( Πίνακας περιεχομένων Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

44559/2019 Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των α. με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018.

44559/2019 Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των α. με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Πίνακας περιεχομένων 44559/2019 Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Αθήνα, 22/04/2019 Αριθ. Πρωτ.: 44559-22/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018 Πίνακας περιεχομένων Επωνυμία (άρθρο 6) Διάρκεια (άρθρο 8) Μετοχικό Κεφάλαιο (άρθρο 15, 16, 17, 183) Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20) Μετοχές (άρθρο 35, 40, 184) Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

22/03/ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/04/2012. Χρήσιμα έντυπα. Πρόσκληση Εξουσιοδότηση Σχέδιο αποφάσεων

22/03/ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/04/2012. Χρήσιμα έντυπα. Πρόσκληση Εξουσιοδότηση Σχέδιο αποφάσεων 22/03/2012 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/04/2012 Χρήσιμα έντυπα Πρόσκληση Εξουσιοδότηση Σχέδιο αποφάσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ανώνυμη εταιρεία Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE TAKTIKH ΓENIKH

ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE TAKTIKH ΓENIKH ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE TAKTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων Κ4-01-006 21 Απριλίου 2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 21 η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12.05.2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών Ν Δεκεμβρίου 2018

Οι αλλαγές στο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών Ν Δεκεμβρίου 2018 Οι αλλαγές στο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών Ν. 4548 5 Δεκεμβρίου 2018 Περιεχόμενα 1 2 3 4 Ανάγκη Εκσυγχρονισμού του κ.ν. 2190/20 Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές Νόμος 4548/2018 βασικές ρυθμίσεις Πίνακας ενδεδειγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι φορείς της δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η εταιρική ιδιότητα είναι ενσωματωμένη σε μετοχές, οι οποίες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 ης Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 1797901000) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Πώς θα ενισχυθούν με ρευστό οι τράπεζες ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΠΡΟΣ:- ΚΟΙΝ:

Αθήνα, ΠΡΟΣ:- ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑ- ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγο

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11 ης Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.05.2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τρίτη, 21 Μαίου 2018 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Δικηγόρος LL.

Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τρίτη, 21 Μαίου 2018 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Δικηγόρος LL. Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τρίτη, 21 Μαίου 2018 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Partner Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: 1. ΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 224301000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 22.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 27/06/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα