ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία» Κατηγορίες Πράξης 2: «Ενίσχυση ΜΜΕ για τη βελτίωση της ιαχείρισης της Πληροφορίας» 3: «Προώθηση δικτυακών επιχειρηµατικών συνεργασιών» 5: «ηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε ψηφιακό περιεχόµενο» Ιούλιος 2003

2 Περιεχόµενα 1. Γενικά για το Πρόγραµµα Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» Προϋπολογισµός ιάρκεια έργων Καθεστώς Ενίσχυσης Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Επιλέξιµες Ενέργειες Ανάλυση Επιλέξιµων απανών ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων Απαιτούµενα ικαιολογητικά Υποβολής Φάκελος υποβολής Έντυπο υποβολής Παραλαβή προτάσεων Αξιολόγηση Προτάσεων Κριτήρια Αξιολόγησης Τρόπος Αξιολόγησης Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Υποστήριξη Υποβολής ιευκρινιστικές ερωτήσεις Παράρτηµα Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για το πρόγραµµα λόγω του κανόνα de minimis Επιλέξιµες ενέργειες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...34 Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...35 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...36 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...36 Ενέργεια Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems)...37 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών...38 Ενέργεια Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης...39 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...40 Ενέργεια Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια...41 Ενέργεια Συστήµατα σχεδίασης (CAD)...41 Ενέργεια Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες...42 Σελίδα 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ειδικές προϋποθέσεις υπηρεσιών ASP...44 III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών 2 45 IV. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...46 Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...46 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...46 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...47 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και...47 υποστήριξης διαδικασιών...47 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...48 Ενέργεια Συστήµατα κρατήσεων ξενοδοχείων πρακτορείων...48 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η «Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές για την διευκόλυνση και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών 3 50 III. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συµµετοχή Επιχειρήσεων σε ανοικτές ηλεκτρονικές αγορές...51 Ενέργεια Συµµετοχή Επιχειρήσεων σε κλειστές ηλεκτρονικές αγορές...52 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών 4 55 III. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων...56 Ενέργεια ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου...57 Ενέργεια ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων Επιλέξιµες δαπάνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Λογισµικού - Εφαρµογών» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Προσαρµογής & Παραµετροποίησης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ Σελίδα 3

4 «Υπηρεσίες Συντήρησης Υποστήριξης της Λειτουργίας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Περιεχοµένου» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Συµβούλων» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Γενικές Συνδροµές» (Τηλεπικοινωνίες, πιστοποιητικά) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Ειδικές Συνδροµές υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας» Σελίδα 4

5 1. Γενικά για το Πρόγραµµα 1.1. Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το ΕΠ ΚτΠ είναι καινοτόµο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου ράσης eeurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Φέϊρα τον Ιούνιο Στα πλαίσια αυτού του µεγάλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος εντάσσεται το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» το οποίο απευθύνεται στις Ελληνικές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» Το Πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του δευτέρου κύκλου του Προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» θα χρηµατοδοτηθούν ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. Σελίδα 5

6 της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών. της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Συγκεκριµένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η : «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η : «Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές για την διευκόλυνση και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η : «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Οι προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες της κάθε κατηγορίας. Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. Σελίδα 6

7 1.3. Προϋπολογισµός ιάρκεια έργων Ο συνολικός προϋπολογισµός του Β Κύκλου του προγράµµατος είναι ευρώ από τα οποία το 40% (ήτοι ευρώ) προέρχονται από ηµόσια απάνη, ενώ το υπόλοιπο 60% (ήτοι ευρώ) θα καλυφθεί µε ιδιωτική συµµετοχή. Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός για κάθε υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ (ήτοι το 40% του µέγιστου προϋπολογισµού). Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωµένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης. Ο Συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος, θα διατεθεί µε 2 κατανοµές, την περιφερειακή και την κεντρική. Οι δύο κατανοµές διαθέτουν από 50% του συνολικού Προϋπολογισµού, ξεκινώντας από την περιφερειακή µε βάση τις ποσοστώσεις του παρακάτω πίνακα ανά περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό% Περιφέρεια Αττικής 25 % Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας 15 % 9 % 4 % Περιφέρεια Θεσσαλίας 6 % Περιφέρεια Ηπείρου 4 % Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6 % Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 6 % Περιφέρεια Πελοποννήσου 4 % Περιφέρεια Κρήτης 9 % Περιφέρεια Ιονίου 4 % Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 4 % Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4 % ΣΥΝΟΛΟ 100 % Τυχόν ποσά που θα µείνουν αδιάθετα στην περιφερειακή κατανοµή κεντρική κατανοµή. θα µεταφερθούν στην Η διάρκεια των έργων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 2 ετών. Σελίδα 7

8 1.4. Καθεστώς Ενίσχυσης Το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» υλοποιείται βάσει του κανονισµού Ε.Ε. 69/2001 (Κανόνας deminimis). Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανόνα, µια επιχείρηση δεν µπορεί µέσα σε µία τριετία να λάβει - στο πλαίσιο προγραµµάτων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισµό - δηµόσια χρηµατοδότηση άνω των ευρώ. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του κανόνα deminimis καταγράφονται οι χορηγούµενες ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στην παρούσα δράση, θα δηλώσει εγγράφως όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε κατά την τελευταία τριετία και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριµένη απαίτηση. Ο κανονισµός αυτός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που υπάγονται σε όλους τους τοµείς εκτός από τον τοµέα των µεταφορών και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία η την εµπορία ορισµένων προϊόντων. Αναλυτικά αναφέρονται οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το πρόγραµµα στην παράγραφο 2 Επιλέξιµες Επιχειρήσεις. Σελίδα 8

9 2. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : 1) Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις. Παρατήρηση: Το συγκεκριµένο κριτήριο αφορά διαχειριστικές χρήσεις και όχι κατ ανάγκη ηµερολογιακά έτη (για παράδειγµα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εµφανίζουν υπερδωδεκάµηνες χρήσεις η απαίτηση µεταφράζεται σε λειτουργία άνω των δύο ηµερολογιακών ετών). Το συγκεκριµένο κριτήριο επιβεβαιώνεται 1 από την ύπαρξη υποβληθέντων εντύπων Ε3 (µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών), για δύο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις. 2) Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση εµπίπτει στα ακόλουθα όρια: Είναι µεγαλύτερος ή ίσος των (διακοσίων χιλιάδων ευρώ). Είναι µικρότερος η ίσος των (τριάντα εκατοµµυρίων ευρώ). Παρατήρηση: Εάν η τελευταία κλεισµένη χρήση δεν αντιστοιχεί σε δώδεκα µήνες, το ποσό θα ανάγεται σε περίοδο 12 µηνών, προτού συγκριθεί µε τα άνω κάτω επιτρεπόµενα όρια. Παράδειγµα: στην περίπτωση επιχείρησης της οποίας η τελευταία κλεισµένη χρήση είναι 18µηνη και κατά το διάστηµα αυτό εµφανίζει κύκλο εργασιών , για τον έλεγχο του συγκεκριµένου κριτηρίου επιλεξιµότητας θα λαµβάνεται υπόψη το ποσό που ανάγεται στο έτος, δηλαδή { x 12/18}= Το συγκεκριµένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του εντύπου Ε3, της τελευταίας ολοκληρωµένης διαχειριστικής χρήσης. 1 Η επιβεβαίωση κατά τη σύνταξη των προτάσεων για το σύνολο των κριτηρίων αποτελεί ευθύνη της επιχείρησης, που υποβάλλει µέσω του Νοµίµου Εκπροσώπου της τα ζητούµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση κάλυψης όλων των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Επανέλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης θα γίνει για τις εγκεκριµένες προτάσεις κατά τη διάρκεια υπογραφής των συµβάσεων µε βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκοµιστούν. Σελίδα 9

10 3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην επιχείρηση κατά την τελευταία ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση εµπίπτει στα ακόλουθα όρια: Είναι µεγαλύτερος ή ίσος των πέντε (5) ατόµων. Είναι µικρότερος η ίσος των διακοσίων (200) ατόµων. Παρατήρηση: Για τον υπολογισµό του απασχολούµενου προσωπικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: i. Ως εργαζόµενοι νοούνται τα άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (που συνδέονται µε την επιχείρηση µε σύµβαση εργασίας) και για τους οποίους υπάρχει η υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς και φόρου εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες. ii. Στο έντυπο «Οριστική ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (από 1/1/2002 έως 31/12/2002) από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα ελεγχθεί ως προς τη συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού µε το 300 (όπου 300=25x14 είναι το ισοδύναµο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους. Παράδειγµα : Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόµενους µε 300 ηµεροµίσθια και 4 εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 5 µήνες, έχει σύνολο στη στήλη 7 [(4x300) + (4 x 125)] = και άρα αριθµό προσωπικού = 1.700/300 =5,66. 4) Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εµπίπτει στις εξαιρούµενες κατηγορίες δραστηριότητας του Προγράµµατος, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα του Οδηγού (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis). Ο έλεγχος των επιλέξιµων εξαιρούµενων δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση τους Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑ ) του εντύπου Ε3 τη φορολογικής δήλωσης. Συγκεκριµένα: Σελίδα 10

11 Οι Κ.Α.. µε τις δραστηριότητες που ασκεί κάθε επιχείρηση αποτυπώνονται στο έντυπο «Μηχανογραφικό ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών» (Έντυπο Ε3), το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΟΥ για κάθε διαχειριστική χρήση. Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.. των πεδίων «Κωδικός Αριθµός Κύριας ραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.. που αντιστοιχεί στα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3. Και οι δύο αυτοί αριθµοί πρέπει να µην ανήκουν στον πίνακα µε τις µη επιλέξιµες (εξαιρούµενες) δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση που έστω ένας από τους δύο αυτούς αριθµούς ανήκει στον πίνακα των µη επιλέξιµων δραστηριοτήτων, τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι δεν καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. Παρατήρηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί και άλλες δραστηριότητες (πλέον της Κύριας και αυτής που αντιστοιχεί στα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα), που εµπίπτουν σε µη επιλέξιµους κλάδους, είναι καταρχήν επιλέξιµη, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αξιοποιείται για υποστήριξη αποκλειστικά των µη επιλέξιµων δραστηριοτήτων αυτής. Η απόδειξη ισχύος της συγκεκριµένης προϋπόθεσης βαρύνει την αιτούσα επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση στην πρότασή της, σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης της επένδυσης (δηλ. ότι δεν αποσκοπεί σε υποστήριξη της µη επιλέξιµης δραστηριότητας). Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να τεκµηριωθεί η συγκεκριµένη απαίτηση, θα θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο επιλεξιµότητας. 5) Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα Ευρώ. Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στο Πρόγραµµα, θα δηλώσει απαραίτητα στη σχετική Υπεύθυνη ήλωση που περιλαµβάνεται στο Φάκελο Υποβολής τα συγκεκριµένα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε κατά την τελευταία τριετία και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριµένη απαίτηση. 6) Η επιχείρηση δεν ανήκει κατά ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή δικαιωµάτων ψήφου σε µία επιχείρηση (ή από κοινού σε περισσότερες) η οποία δεν είναι Μικροµεσαία. Σελίδα 11

12 Επεξήγηση: Μικροµεσαία (σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ε.Κ. 70/2001 της Επιτροπής) είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα (σαράντα εκατοµµύρια ευρώ). Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους Πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Αναλυτικός τρόπος εξέτασης επιβεβαίωσης της κάλυψης του κριτηρίου της ανεξαρτησίας µε βάση συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία καταγράφεται στον Οδηγό Υλοποίησης (δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύµβασης). 7) Η Επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας Σελίδα 12

13 3. Επιλέξιµες Ενέργειες Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα προταθεί για ένταξη στο Πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» θα πρέπει να εντάσσεται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών», η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης Συστήµατα διαχείρισης έργων Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια Συστήµατα σχεδίασης (CAD) Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η : «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP»», η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Συστήµατα διαχείρισης Έργων Συστήµατα κρατήσεων ξενοδοχείων πρακτορείων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η : «Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές για την διευκόλυνση και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών»», η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Σελίδα 13

14 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συµµετοχή επιχειρήσεων σε ανοικτές ηλεκτρονικές αγορές Συµµετοχή επιχειρήσεων σε κλειστές ηλεκτρονικές αγορές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η : «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου», η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Στο Παράρτηµα 8.2.: Παρουσιάζεται διεξοδικά κάθε κατηγορία ενεργειών. Αναλύονται οι συγκεκριµένες επιλέξιµες ενέργειες προς χρηµατοδότηση. Αναφέρονται συγκεκριµένες προδιαγραφές και ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι προτεινόµενες λύσεις για κάθε επιλέξιµη ενέργεια, ώστε να καλύπτεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους στόχους του Προγράµµατος. Οριοθετούνται οι επιλέξιµες δαπάνες ως προς το είδος τους και το ύψος τους σε κάθε περίπτωση. Εξειδικεύονται συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κατηγορίας. Σελίδα 14

15 4. Ανάλυση Επιλέξιµων απανών Τα επιµέρους κόστη υλοποίησης θα πρέπει να είναι συµβατά µε κάποια από τις Κατηγορίες Επιλέξιµων απανών, που αναφέρονται στο Παράρτηµα 8.3. Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας απάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισµοί: Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόµενες δαπάνες στις υποβαλλόµενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες) και οικονοµικό (παραστατικά/ πληρωµές) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του Προγράµµατος και πριν την λήξη του έργου (εκτός των περιπτώσεων που ισχύουν αυστηρότεροι περιορισµοί και αναλύονται στη συγκεκριµένη Κατηγορία απάνης). Σελίδα 15

16 5. ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων 5.1. Απαιτούµενα ικαιολογητικά Υποβολής Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, κατά την φάση της υποβολής, υποβάλλονται µόνο τα κάτωθι ικαιολογητικά Υποβολής για τον έλεγχο της επιλεξιµότητας και την αξιολόγηση της επιχείρησης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης): Ισολογισµοί και Καταστάσεις Αποτελεσµάτων της τελευταίας και προτελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, κατά τη χρονική στιγµή προκήρυξης του Προγράµµατος. Τα έντυπα Ε3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ) της τελευταίας και προτελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, κατά τη χρονική στιγµή προκήρυξης του Προγράµµατος. Τα έντυπα Ε7 (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) του τελευταίου ηµερολογιακού έτους πριν τη χρονική στιγµή προκήρυξης του Προγράµµατος ( ). Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιλεξιµότητα και την περαιτέρω αξιολόγηση της πρότασης συµπληρώνονται στο Έντυπο Υποβολής κατά δήλωση του συντάξαντα και µε βάση την Υπεύθυνη ήλωση του Νόµιµου Εκπρόσωπου της επιχείρησης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο Έντυπο Υποβολής είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν προσκοµίσει τα προβλεπόµενα ικαιολογητικά Υποβολής ή κατά τον έλεγχο τους διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι Όροι Επιλεξιµότητας όπως αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Υποβολής του προγράµµατος, τότε ο Φάκελος Υποβολής πηγαίνει στο αρχείο και ενηµερώνεται η επιχείρηση. ιευκρινίζεται ότι κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση θα εγκριθεί προς χρηµατοδότηση, θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίσει κατά τη φάση της υπογραφής συµβάσεων όλα τα απαιτούµενα ικαιολογητικά Σύµβασης, όπως αυτά αναφέρονται ρητά στον Οδηγό Υλοποίησης, τα οποία θα ελεγχθούν διεξοδικά για την πληρότητα και την εγκυρότητα τους και θα χρησιµοποιηθούν για την αντιπαραβολή µε τα δηλούµενα στοιχεία του Φακέλου Υποβολής. Σελίδα 16

17 Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν προσκοµίσει κατά τη διάρκεια της συµβασιοποίησης όλα τα ικαιολογητικά Σύµβασης ή κατά τον έλεγχο τους διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι Όροι Επιλεξιµότητας όπως αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής του προγράµµατος, τότε η επιχείρηση αυτόµατα απεντάσσεται από το πρόγραµµα Φάκελος υποβολής Έντυπο υποβολής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συµπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά Έντυπο Υποβολής, µε βάση ειδική ηλεκτρονική φόρµα που θα τους παρασχεθεί. ετοιµάσουν ένα ενιαίο και πρωτότυπο Φάκελο Υποβολής που να περιλαµβάνει τα εξής: 1) Αίτηση Συµµετοχής σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα τους παρασχεθεί. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε το παρεχόµενο υπόδειγµα. 3) Τις προσφορές των προµηθευτών. 4) Τα ικαιολογητικά Υποβολής που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 5.1. (ισολογισµοί & αποτελέσµατα των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, έντυπα Ε3 των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και έντυπο Ε7 του τελευταίου ηµερολογιακού έτους). Ο φάκελος υποβολής κατατίθεται σε ένα µόνο πρωτότυπο. Η Αίτηση Συµµετοχής θα πρέπει να τυπωθεί µετά την ηλεκτρονική κατάθεση του Εντύπου Υποβολής, να υπογραφεί από το Νόµιµο Εκπρόσωπο και να σφραγιστεί µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από το Νόµιµο Εκπρόσωπο και να σφραγιστεί µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Οι προσφορές των προµηθευτών θα καλύπτουν το σύνολο των προτεινόµενων δαπανών και θα περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Τις υποδοµές και τα µέσα του προµηθευτή που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης. Την εµπειρία του προµηθευτή που τεκµηριώνεται από ενδεικτική λίστα πελατών και καταγραφή παρόµοιων έργων που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν (ή υλοποιούνται). Σελίδα 17

18 Αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών (κατά το δυνατόν συµβατή µε την κατηγοριοποίηση του παρόντος οδηγού) µε αναφορά στα επιµέρους τµήµατα. Τα ικαιολογητικά Υποβολής θα µπορούν να είναι απλές φωτοτυπίες που να έχουν σφραγιστεί µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης ότι: Α. στο Φάκελο Υποβολής δεν περιλαµβάνεται η Αίτηση Συµµετοχής ή η Υπεύθυνη ήλωση ή τα ικαιολογητικά Υποβολής, Β. η Αίτηση Συµµετοχής ή η Υπεύθυνη ήλωση δε φέρει υπογραφή από το Νόµιµο Εκπρόσωπο ή σφραγίδα της επιχείρησης, => η αξιολόγηση διακόπτεται, ο φάκελος πηγαίνει στο αρχείο, και ενηµερώνεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης ότι: Α. το Έντυπο Υποβολής περιέχει ελλιπή στοιχεία, Β. δεν υπάρχουν οι προβλεπόµενες προσφορές των προµηθευτών ή είναι ελλιπείς ως προς το περιεχόµενό τους, => η αξιολόγηση συνεχίζεται, αλλά οι παραπάνω ελλείψεις επηρεάζουν αρνητικά την αξιολόγηση - βαθµολόγηση. Σηµειώνεται ότι µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων κανένα πρόσθετο στοιχείο ή δικαιολογητικό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Σελίδα 18

19 Το Έντυπο Υποβολής θα διατίθεται από το ικτυακό τόπο του προγράµµατος και έχει τη µορφή ηλεκτρονικής φόρµας προς συµπλήρωση. Η προετοιµασία του Φακέλου υποβολής και η παρουσίαση του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου θα πρέπει να γίνει µε βάση τους όρους του παρόντος Οδηγού Υποβολής. Τα στοιχεία της πρότασης καταχωρούνται στο Έντυπο Υποβολής (ηλεκτρονική φόρµα). Ο συντάκτης της πρότασης έχει την δυνατότητα να συµπληρώσει, να τροποποιήσει και να εκτυπώσει το Έντυπο Υποβολής επανειληµµένως. Μετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του Εντύπου υποβολής και πριν την τελική εκτύπωση-αποστολή του, οριστικοποιεί τα περιεχόµενα της ηλεκτρονικής φόρµας, µέσω κατάλληλης διαδικασίας. Μετά την οριστικοποίησή της, η ηλεκτρονική φόρµα δεν µπορεί να τροποποιηθεί Παραλαβή προτάσεων Το Έντυπο Υποβολής παραλαµβάνεται σε ηλεκτρονική µορφή, µε αποστολή του µέσω Internet στο ικτυακό τόπο του προγράµµατος. Το Έντυπο Υποβολής θα πρέπει να αποσταλεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης των περιεχοµένων του. Κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του εντύπου υποβολής παράγεται αυτόµατα αποδεικτικό παραλαβής, στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής, ο κωδικός της πρότασης και τα στοιχεία της επιχείρησης. Τα Έντυπα Υποβολής θα παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων, που θα καθοριστεί στην Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του Προγράµµατος. Στη συνέχεια, τυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται η Αίτηση Συµµετοχής, συµπληρώνεται, τυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται η Υπεύθυνη ήλωση Σελίδα 19

20 και µαζί µε τις συνηµµένες προσφορές των προµηθευτών και τα ικαιολογητικά Υποβολής περικλείονται στον ενιαίο Φάκελο Υποβολής, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Επωνυµία Αιτούσας επιχείρησης: Α.Φ.Μ. Αιτούσας Επιχείρησης: Κωδικός Πρότασης 2 : «.» «.» «.» Ο Φάκελος Υποβολής κατατίθεται στην έδρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχµου Νέος Κόσµος ΤΚ , ισόγειο), το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική Ηµεροµηνία και Ώρα Παραλαβής προτάσεων. Ως αποδεικτικό στοιχείο της παραλαβής του έντυπου Φακέλου Υποβολής θα θεωρείται ο αριθµός πρωτοκόλλου που θα λαµβάνει κάθε Φάκελος, κατά την παραλαβή του (στους προβλεπόµενους χώρους) από την ΚτΠ ΑΕ. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει: Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Η φυσική παραλαβή του Φακέλου Υποβολής, να πραγµατοποιηθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα η συνολική διαδικασία υποβολής (και τα δύο στάδιά της), η πρόταση δε θα αξιολογείται. Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων κανένα πρόσθετο στοιχείο ή δικαιολογητικό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Η διαδικασία παραλαβής θα ενεργοποιηθεί το αργότερο ένα (1) µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σελίδα 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθ. Οικ. 49391/1425 Προκήρυξη Γ Κύκλου Υποβολής Προτάσεων στο πλαί σιο της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία Της Πληροφορίας Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα