ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Θέμα 1 Μεθοδολογία εκτίμησης επιδόσεων ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών Περιγραφή θέματος: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αλματώδης αύξηση της παραγωγής ενσωματωμένων συστημάτων. Τα ενσωματωμένα συστήματα παίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο σε πάρα πολλούς τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης μεθόδων που διευκολύνουν και επιταχύνουν τη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων αλλά και τον έλεγχο της επίδοσης τους από τα πρώτα στάδια σχεδίασης. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα αναπτυχθεί μία μεθοδολογία που στοχεύει στην πολύ γρήγορη αλλά και με καλή ακρίβεια εκτίμηση της επίδοσης ενσωματωμένων συστημάτων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους parser του κώδικα μηχανής ενσωματωμένων επεξεργαστων (π.χ. ARM, MIPS, κτλ). Ο parser θα πρέπει να αναγνωρίζει ολόκληρο το σετ εντολών και τα βασικά μπλοκ εντολών. Το κύριο σημείο είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου διερεύνησης της ροής εκτέλεσης του CFG για εφαρμογές που έχουν πολλαπλά νήματα εκτέλεσης (multi-threaded applications). Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν (οι parsers) θα ενσωματωθούν στον GCC ή LLVM (με τη μορφή compiler passes) και θα αλληλεπιδρούν με τα διάφορα ενδιάμεσα αρχεία που παράγονται κατά τη διάρκεια μεταγλώττισης (IR dumps). Για την πλήρη υποστήριξη πολυ-νηματικών εφαρμογών, τα νέα εργαλεία θα είναι συμβατά με προγραμματιστικά περιβάλλοντα αιχμής του κλάδου της παράλληλης επεξεργασίας (π.χ. OpenMP, MPI και pthreads). ανάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και των κατάλληλων εργαλείων για την αποδοτική εκτίμηση των επιδόσεων διαφορετικών ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C/C++, μεταγλωττιστές (compilers) και κώδικα μηχανής (assembly). Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Διονύσης Διαμαντόπουλος

2 Θέμα 2 Διαχείριση πόρων μνήμης σε ετερογενείς πλατφόρμες και εφαρμογές γραμμένες σε OpenCL Περιγραφή θέματος: Η Open Compute Language (OpenCL) γρήγορα γίνεται αποδεκτή ως το επόμενο βιομηχανικό στάνταρ στον προγραμματισμό ετερογενών πλατφόρμων. Είναι γνωστό ότι εξειδικευμένες επεξεργαστικές μονάδες, όπως κάρτες γραφικών (GPUs) και επιταχυντές (accelerators), μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες διεργασίες γρηγορότερα από επεξεργαστές γενικού σκοπού (CPUs). Όμως, τα κατάλληλα δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν από τον host στην πλευρά του επιταχυντή και τα αποτελέσματα να σταλούν πίσω. Όλη αυτή η διαδικασία κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους μνήμης, καθώς πρέπει να γίνουν οι ανάλογες μεταφορές δεδομένων (memory transfers). Σε αυτή τη Διπλωματική Εργασία θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία διαχείρισης των πόρων μνήμης ετερογενών ενσωματωμένων πλατφόρμων που εκτελούν εφαρμογές γραμμένες σε OpenCL. Βασικό βήμα είναι η εξοικίωση με τις εφαρμογές και το OpenCL API. ανάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού για την αποδοτική διαχείριση πόρων μνήμης σε ετερογενή συστήματα που εκτελούν εφαρμογές OpenCL. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ιωάννης Κούτρας Θέμα 3 Προσαρμοστική (adaptive) διαχείριση μνήμης σε ενσωματωμένα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών Περιγραφή θέματος: Οι εφαρμογές που εκτελούνται σε ενσωματωμένα συστήματα γίνονται ολοένα και πολυπολοκότερες. Συνήθως τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούν δυναμικά δεδομένα (dynamically allocated data in the system heap) καθώς οι απαιτήσεις αλλάζουν σύμφωνα με την είσοδο και κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης. Επιπλέον η κατάσταση του ενσωματωμένου συστήματος μπορεί να απαιτεί αλλαγή του διαχειριστή μνήμης (π.χ. χαμηλή στάθμη της μπαταρίας οδηγεί στην απόφαση για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας ακόμα και στο επίπεδο του διαχειριστή μνήμης). Βασική εργασία είναι η ανάλυση (profiling) της συμπεριφοράς δυναμικών εφαρμογών κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός διαχειριστή δυναμικής μνήμης ικανού να αλλάζει τις πολιτικές του κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης. ανάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και των κατάλληλων εργαλείων για την προσαρμοστική διαχείριση μνήμης σε ενσωματωμένα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ιωάννης Κούτρας

3 Θέμα 4 Διαχείριση πόρων στην πολυπύρηνη πλατφόρμα Single-Chip Cloud Computer (SCC) της INTEL Περιγραφή θέματος: Σημαντικές προκλήσεις οδηγούν τον κόσμο των υπολογιστών σε νέα παραδείγματα. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: α) ο μεγάλος βαθμός παραλληλίας ως ο τρόπος παροχής επεξεργαστικής ισχύς με ρεαλιστικό κόστος κατανάλωσης ισχύος, β) τα προβλήματα αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των πόρων, γ) οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των εφαρμογών και δ) η ανάγκη για ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών προς τον χρήστη. Μια αποδοτική υπολογιστική πλατφόρμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις υιοθετόντας μια αποδοτική διαχείριση των πόρων που βρίσκονται σε μια πολυπύρηνη πλατφόρμα. Σε αυτήν τη Διπλωματική Εργασία θα μελετηθούν υπάρχουσες λύσεις διαχείρισης πόρων, θα αναπτυχθεί μια νέα τεχνική η οποία θα λαμβάνει τις προαναφερόμενες προκλήσεις υπόψιν της, και θα δοκιμαστεί σε μια σύγχρονη πλατφόρμα πολλαπλών επεξεργαστών. ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης πόρων σε πολύ παράλληλα συστήματα (48 πυρήνες). Η μεθοδολογία θα λαμβάνει υπόψιν θέματα αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των πόρων παράλληλα με προθεσμίες και προτεραιότητες των εφαρμογών. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C και λειτουργικά συστήματα. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αντώνης Παπανικολάου, Αλέξανδρος Μπάρτζας Θέμα 5 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός run-time διαχειριστή πόρων πολυπύρηνων αρχιτεκτονικών Περιγραφή θέματος: Η χρήση αρχιτεκτονικών πολλαπλών επεξεργαστών μέσα στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα από ενσωματωμένα συστήματα των προσωπικών υπολογιστών και εξυπηρετητών είναι ήδη πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός του καταλληλότερου συστήματος (επιλογή αρχιτεκτονικής, χαρακτηριστικών, υπηερσιών κ.α.) παραμένη μια πρόκληση για τον σχεδιαστή/μηχανικό. Σκοπός της διπλωματικής εργσίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός run-time manager ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων πλατφόρμας πολλαπλών επεξεργαστών. Παράλληλα θα αναπτυχθεί και αντίστοιχη μεθοδολογία η οποία θα επιτρέπει τη βέλτιστη επιλογή run-time αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα ο run-time manager θα ελέγχει: 1) πολλαπλά clock domain, 2) διαφορετικές τάσεις τροφοδοσίας, 3) κατάσταση λειτουργίας αρθρωμάτων μνήμης (memory module), 4) ενσωμάτωση του run-time manager σε πραγματικό NoC σύστημα. Σημαντικό βήμα για την δημιουργία του διαχειριστή πόρων είναι η πραγματοποίηση εξερεύνησης σεναρίων χρήσης κατά τη διάρκεια του χρόνου σχεδιασμού και εκμετάλλευσή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Ολοκληρώνοντας την εργασία ο φοιτητής θα έχει μια καλή εικόνα του state-of-art πολυπήρυνων αρχιτεκτονικών NoC καθώς επίσης και γνώσεις για διαχείριση πόρων

4 κατα το χρόνο εκτέλεσης. Θα έρθει σε επαφή με πραγματικές NoC αρχιτεκτονικές και βιομηχανικά εργαλεία. ανάπτυξη ενός διαχειριστή πόρων συστήματος ο οποίος θα προσφέρει ευελιξία στο πολυπύρηνο σύστημα καθιστώντας δυνατή την αλλαγή χρήσης των πόρων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++ και λειτουργικά συστήματα. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ηρακλής Αναγνωστόπουλος Θέμα 6 Ανάπτυξη τεχνικών προστασίας δυναμικών δεδομένων σε ασφαλή (trusted computing) υπολογιστικά περιβάλλοντα Περιγραφή θέματος: Οι εφαρμογές που εκτελούνται σε ενσωματωμένα συστήματα γίνονται ολοένα και πολυπολοκότερες. Συνήθως τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούν δυναμικά δεδομένα (dynamically allocated data in the system heap) καθώς οι απαιτήσεις αλλάζουν σύμφωνα με την είσοδο και κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης. Παράλληλα οι απαιτήσεις για ασφάλεια γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες καθιστώντας της ανάπτυξη τεχνικών προστασίας στα ευαίσθητα προς πρόσβαση δυναμικά δεδομένα επιτακτική. Στη Διπλωματική Εργασία θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη υπάρχουσων τεχνικών προστασίας του heap (hardware ή software) από επιθέσεις. Θα επιλεγούν οι καταλληλότερες από αυτές και θα υλοποιηθούν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον (Linux/FreeRTOS). μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών προστασίας του heap καθώς και η ενσωμάτωσή τους σε ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης δυναμικών δεδομένων. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C, δομών δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ηρακλής Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Κούτρας Θέμα 7 Αυτόματη διαχείριση μνήμης σε ενσωματωμένα συστήματα που εκτελούν εφαρμογές γραμμένες σε C (application-specific garbage collection) Περιγραφή θέματος: Την αυτόματη διαχείριση μνήμης (garbage collection) μπορούμε να τη δούμε σε αντιδιαστολή με την manual διαχείριση μνήμης, η οποία απαιτει από τον προγραμματιστή να δηλώσει ρητά τα αντικείμενα που θέλει να αποδεσμεύσει (de-allocate) από την μνήμη και έτσι να ελευθερώσει τους αντίστοιχους πόρους. Πολλά συστήματα όμως χρησιμοποιούν και τις δυο προσεγγίσεις. Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η αυτόματη διαχείριση μνήμης ενσωματωμένων συστημάτων ώστε οι αποδεσμεύσεις των δεδομένων να γίνονται με ασφάλεια χωρίς την επέμβαση του προγραμματιστή (transparent to developer). Σημαντικό βήμα είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας για την εύρεση των

5 υπάρχοντων τεχνικών και η οργάνωσή τους σε ένα χώρο σχεδιασμού ο οποίος θα αποτελείται από ανεξάρτητα δένδρα αποφάσεων. Η εξερεύνηση του χώρου σχεδιασμού (επιλογές φύλων μεταξύ των δένδρων αποφάσεων) θα οδηγεί σε ένα πλήρως λειτουργικό garbage collector. Τα δένδρα αποφάσεων αντιστοιχούν σε διακριτά λειτουργικά χαρακτηριστικά των διάφορων garbage collector της βιβλιογραφίας. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία εξερεύνησης του χώρου σχεδιασμού, θα υλοποιηθεί ο χώρος σχεδιασμού (C modules) και θα ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης δυναμικών δεδομένων. Σκοπός αναμενόμενα αποτελέσματα: Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι λεπτομερής μελέτη του χώρου σχεδιασμού garbage collectors, η μοντελοποίησή του σε δένδρα αποφάσεων και η ενσωμάτωσή του σε ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης δυναμικών δεδομένων. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C, δομών δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ηρακλής Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Κούτρας Θέμα 8 Ανάπτυξη μεθοδολογίας μετασχηματισμού δυναμικών τύπων δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εφαρμογών σε ενσωματωμένα συστήματα (adaptive dynamic data type transformations) Περιγραφή θέματος: Οι εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται σε σύγχρονα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη αλλά και να προσαρμόζονται στις περιβάλλον λειτουργίας του ενσωματωμένου συστήματος. Όμως οι ανάγκες αλλά και οι συνθήκες λειτουργίας αλλάζουν δυναμικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος (π.χ. αλλαγές στην στάθμη της μπαταρίας του συστήματος, αλλαγή στη διαθεσιμότητα πόρων, κτλ.) Στο επίπεδο της εφαρμογής αυτή η δυναμικότητα υποστηρίζεται και με τη χρησιμοποίηση δυναμικών τύπων δεδομένων (π.χ. λίστες, δένδρα, ουρές, κτλ.) για την αποθύκευση των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά. Είναι σημαντικό οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να προσαρμόζονται αυτόματα στις νέες συνθήκες λειτουργίας χωρίς να μεταβάλλεται η λειτουργικότητά τους. Ένας τρόπος προσαρμογής είναι ο μετασχηματισμός των δυναμικών τύπων δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (at run-time) από τον ένα τύπο στον άλλο ώστε να επιτευχθούν κέρδη σχετικά: α) με την ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα, β) την κατανάλωση ενέργειας, και γ) με το μέγεθος της απαιτούμενης μνήμης. Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας, υλοποίηση της λογικής υπεύθυνης για τον μετασχηματισμό των δυναμικών τύπων δεδομένων και η ενσωμάτωσή της σε ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη δυναμικών τύπων δεδομένων. ανάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και των κατάλληλων εργαλείων για την πραγματοποίηση μετασχηματισμών δυναμικών τύπων δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εφαρμογών σε ενσωματωμένα συστήματα. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C/C++, STL και δομών δεδομένων.

6 Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Λάζαρος Παπαδόπουλος Θέμα 9 Επέκταση βιβλιοθήκης γραφικών και γραφικής διεπαφής χρήστη για βιο-ιατρικές συσκευές Περιγραφή θέματος: Οι βιο-ιατρικές συσκευές έχουν αρχίσει να ακολουθούν τα πρότυπα των smartphones και να γίνονται πιο «έξυπνες» σε ότι αφορά τη λειτουργικότητα τους και πιο φιλικές προς τον χρήστη. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τις συσκευές νέας γενιάς ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε χρήστη και να του παρέχουν ένα φιλικό και εύκολο τρόπο να αλληλεπιδρά με τη συσκευή. Παράλληλα όμως έχουν και πολύ αυστηρές απαιτήσεις σε ότι αφορά την κατανάλωση ισχύος και την ασφάλεια των εφαρμογών που τρέχουν. Ο συνδυασμός αυτών των απαιτήσεων οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης λογισμικού που να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τέτοιων συσκευών. Ένα από τα βασικά κομμάτια λογισμικού που χρειάζονται είναι μια βιβλιοθήκη γραφικών που θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η γραφική διεπαφή χρήστη. Στα πλαίσια προηγούμενης διπλωματικής έχουν αναπτυχθεί οι απαραίτητες προδιαγραφές και η αρχιτεκτονική της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με μια εταιρία που παράγει τέτοια προϊόντα. Αυτή η διπλωματική θα πρέπει να επεκτείνει την παρούσα υλοποίηση και να αναπτύξει μια γραφική διεπαφή χρήστη η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτότυπο από την εταιρία για την ανάπτυξη των διεπαφών των εμπορικών προϊόντων της. Αν υπάρξει χρονικό περιθώριο θα μελετηθεί και η ασφάλεια της παραχθείσας βιβλιοθήκης με υπάρχοντα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη πραγματικών προϊόντων που πρέπει να τηρούν προϋποθέσεις ασφαλείας των κρατικών αρχών. επέκταση μιας υπάρχουσας βιβλιοθήκης γραφικών με περισσότερη λειτουργικότητα και η ανάπτυξη μιας γραφικής διεπαφής χρήστη για βιο-ιατρικές εφαρμογές (αντλία έγχυσης ινσουλίνης) σε συνεργασία με κορυφαία εταιρία του χώρου. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C/C++, κατανόηση βασικών αρχών ενσωματωμένων συστημάτων. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αντώνης Παπανικολάου, Αλέξανδρος Μπάρτζας Θέμα 10 Διερεύνηση τεχνολογιών ολοκλήρωσης για βιο-ιατρικές συσκευές Περιγραφή θέματος: Οι βιο-ιατρικές συσκευές είναι μια ειδική κατηγορία ενσαωματωμένων συστημάτων γιατί έχουν πολύ αυστηρές απαιτήσεις σε ότι αφορά την ασφάλεια τους και την κατανάλωση ισχύος. Οι εταιρίες που παράγουν τέτοιες συσκευές ψάχνουν συνεχώς τρόπους για να κατασκευάσουν προϊόντα με χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος είτε μέσω βελτιστοποίησης του λογισμικού είτε μέσω βελτιστοποίησης της πλατφόρμας και της διαδικασίας ολοκλήρωσης του υλικού. Οι σύγχρονες πλατφόρμες αποτελούνται από off-the-shelf components τα οποία συνδυάζονται στο επίπεδο του printed circuit board. Αυτές οι υλοποιήσεις έχουν πλεονεκτήματα σε ότι αφορά το κόστος κατασκευής, αλλά μειονεκτούν αρκετά σε ότι αφορά την κατανάλωση ισχύος. Μια μοντέρνοι τρόποι ολοκλήρωσης

7 έχουν προταθεί και πρέπει να διερευνηθούν στα πλαίσια των απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστημάτων υλικού για βιο-ιατρικές συσκευές. Στα πλαίσια της Διπλωματικής θα καθοριστούν με σαφήνεια οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές και θα εξερευνηθούν οι διαθέσιμοι τρόποι ολοκλήρωσης της λειτουργικότητας τους. Σε δεύτερη φάση θα γίνει μια ανάλυση του κόστους και του όφελους που προκύπτει από τη χρήση κάθε διαφορετικής τεχνολογίας ούτως ώστε να οδηγηθούν οι σχεδιαστές στη σωστή απόφαση. Αν υπάρχει χρόνος ίσως ξεκινήσει και η διαδικασία σχεδίασης ενός συστήματος. διερέυνηση εναλλακτικών επιλογών για την ολοκλήρωση του hardware βιο-ιατρικών συσκευών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σε κατανάλωση εισχύος και κόστους. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Κατανόηση αρχών VLSI, ενδιαφέρον για εκμάθηση τεχνολογιών packaging και printed circuit board. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αντώνης Παπανικολάου Θέμα 11 Ανάλυση βέλτιστης Μίκρο-αρχιτεκτονικής για Εφαρμογές Νέφους (Micro-architecture profiling of Cloud applications) Περιγραφή θέματος: Η ραγδαία αύξηση των υπολογιστών νέφους (cloud computing) έχει δημιουργήσει την ανάγκη για πιο ισχυρά κέντρα δεδομένων (data centers). Μέχρι τώρα τα περισσότερα κέντρα δεδομένων υποστηρίζονται από επεξεργαστές γενικού σκοπού υψηλής απόδοσης αλλά και υψηλής κατανάλωσης ενέργειας οι οποίοι δεν είναι βελτιστοποιημένοι για τις σύγχρονες εφαρμογές. Μια από τις πιο κοινές εφαρμογές που τρέχουν στα κέντρα δεομένων είναι το Hadoop και το MapReduce. Το Hadoop MapReduce είναι ένα προγραμματιστικό μοντέλο για κέντρα δεδομένων τα οποία μπορούν να επεξεργαστών τεράστιες ποσότητες πληροφοριών οι οποίες είναι διασκορπισμένες στους διακομιστές των κέντρων δεδομένων. Στόχος αυτής της εργασίας θα είναι να εξερευνήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών από άποψη μικρο-αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα οι εφαρμογές αυτές θα αναλυθούν τόσο σε επεξεργαστές υψηλής απόδοσης για διακομιστές (π.χ. Intel), όσο και σε επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης για ενσωματωμένα συστήματα. Στην ανάλυση αυτή σκοπός θα είναι να συγκρίνουμε την απόδοση των δυο συστημάτων καθώς και να αναλύσουμε τα πιο επεξεργαστικά πολύπλοκα τμήματα των εφαρμογών αυτών (computational intensive critical tasks). ανάλυση της μικρο-αρχιτεκτονικής (π.χ. ISA, common instructions pairs for Intel and ARM processors) για τις εφαρμογές που τρέχουν στα κέντρα δεδομένων (π.χ. Google, Facebook data centers) προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη αρχιτεκτονική από κατανάλωση ενέργειας και απόδοσης. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Αρχιτεκτονική υπολογιστών, συστήματα, Τεχνολογία νέφους, προγραμματισμός. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Χριστόφορος Κάχρης

8 Θέμα 12 Ανάλυση επιδόσεων διαχειριστών δυναμικής μνήμης (heap managers) με χρήση εργαλείων instrumentation Περιγραφή θέματος: Η επίδοση ενός δυναμικού διαχειριστή μνήμης (heap manager) κρίνεται συμβατικά βάσει της ταχύτητας και του μεγέθους της μνήμης που καταλαμβάνει. Με τη χρήση ενός εργαλείου instrumentation μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε κατά την εκτέλεση τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να προσθέσουμε επιπλέον υπολογιστικό κόστος (source code modifications) στο διαχειριστή και κατά επέκταση στις εφαρμογές που τον χρησιμοποιούν. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των εντολών μνήμης πάνω σε πολυ-επεξεργαστικά συστήματα με διάφορες ιεραρχίες κρυφής μνήμης. Στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο instrumentation της Intel, Pin (http://www.pintool.org/) και θα πραγματοποιθεί ενσωμάτωσή του στη βιβλιοθήκη δυναμικών διαχειριστών μνήμης του MicroLab. Η ανάλυση των επιδόσεων θα γίνει με την πραγματοποίηση μίας σειράς πειραμάτων με χρησιμοποίηση πραγματικών εφαρμογών (benchmarks) πάνω σε διαφορετικούς επεξεργαστές και τοπολογίες μνήμης. Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα: Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ενσωμάτωση του εργαλείου instrumentation της Intel, Pin στη βιβλιοθήκη διαχείρισης δυναμικής μνήμης του MicroLab. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταγραφή των επιδόσεων διαφόρων διαχειριστών δυναμικής μνήμης με εύκολο και γρηγορο τρόπο. Η καταγραφή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση αναζήτησης διαχειριστών δυναμικής μνήμης ειδικού σκοπού (application-specific heap management). Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Αλέξανδρος Μπάρτζας, Ιωάννης Κούτρας Θέμα 13 Υλοποίηση αλγορίθμων ρομποτικής όρασης σε FPGA Περιγραφή θέματος: Οι αλγόριθμοι ρομποτικής όρασης χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας, τα οποία καθιστούν την εκτέλεση τους μη ικανοποιητική σε επεξεργαστές γενικού σκοπού (π.χ. Pentium, AMD, κτλ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής τέτοιων αλγορίθμων αποτελούν τα αυτοκινούμενα ρομποτικά οχήματα διαστημικού ενδιαφέροντος. Σκοπός αναμενόμενα αποτελέσματα: Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα γίνει υλοποίηση ενός τέτοιου αλγορίθμου (ρομποτικής όρασης) σε επαναδιαμορφούμενο υλικό (FPGA). Για τους σκοπούς της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα υλοποίησης το Xilinx Virtex-6. Το πλάνο εργασίας στη συγκεκριμένη διπλωματική περιλαμβάνει αρχικά την μελέτη και διερεύνηση του επιλεγμένου αλγορίθμου προκειμένου να εντοπιστούν τα κρίσιμα τμήματα που πρέπει να υλοποιηθούν σε υλικό, ενώ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές συν-σχεδιασμού υλικού και λογισμικού. Σημείωση: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος θα δοθούν έως πέντε διπλωματικές εργασίες.

9 Προαπαιτούμενες γνώσεις: VHDL, Matlab Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Κώστας Σιώζιος, Διονύσης Διαμαντόπουλος Θέμα 14 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας Virtual Machine σε Hardware Περιγραφή θέματος: To Virtualization είναι μια τεχνική που ουσιαστικά ``αποκολλά το λογισμικό από το πλατφόρμα εκτέλεσης της εφαρμογής. Αναλυτικότερα, το ίδιο το λογισμικό μπορεί να υποστηριχτεί από διαφορετικούς τύπους υλικού, επιτρέποντας κατ αυτό το τρόπο την εικόνα (image) της εφαρμογής να τρέξει σε ένα σύνολο από πλατφόρμες υλικού διαφορετικών μεταξύ τους. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που αντιμετωπίζει το Virtualization είναι το back-ward compatibility, η ασφάλεια συστημάτων, καθώς και η αποτελεσματικότερη φορητότητα του λογισμικού. Πρέπει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα το τελευταίο χαρακτηριστικό (φορητοτητα λογισμικού) γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα με την υπάρχουσα τάση σχεδιασμού πολυπύρηνων ετερογενών υπολογιστικών συστημάτων, όπου τα δεδομένα του λογισμικού (εικόνα/βίντεο, (απο- )κρυπτογράφηση, τηλεπικοινωνίες, κ.τ.λ.) για τέτοια συστήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές πλατφόρμες, αν προηγουμένως δεν τροποποιηθούν (κάτι που εισάγει μεγαλύτερο σχεδιαστικό κόστος). H λογική πολλών σύγχρονων Virtual Machines (όπως JAVA Virtual Machine, Microsoft.NET Common Language Runtime, κ.τ.λ.), είναι να δέχονται μία εφαρμογή σε μορφή bytecode και να την μεταφράζουν μέσω ενός JIT compiler ή ενός Interpreter, σε machine code του επεξεργαστή στον οποίο εκτελούνται. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μελέτη και εξοικείωση με την δομή του LLVM bytecode καθώς και των εργαλείων για απεικόνιση εφαρμογών σε επαναδιαμορφουμενες αρχιτεκτονικές (FPGA). Στόχος είναι η ανάπτυξη αφενός μιας σχεδιαστικής μεθοδολογίας και αφετέρου η υλοποίηση μιας εικονικής μηχανής (virtual machine) σε επίπεδο υλικού, η οποία θα δέχεται bytecode από τον LLVM compiler και θα παράγει machine code για έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή (Microblaze, ARM, Sparc, κ.τ.λ.). Σημείωση: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος θα δοθούν έως δυο διπλωματικές εργασίες. Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++ Βασικές γνώσεις για εργασία σε περιβάλλον Linux Βασικές γνώσεις για επαναδιαμορφούμενες αρχιτεκτονικές (FPGA) Γνώση VHDL Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Κώστας Σιώζιος, Χάρης Σιδηρόπουλος Θέμα 15 Σχεδιασμός και υλοποίηση CAD εργαλείων για υποστήριξη ετερογενών FPGA αρχιτεκτονικών

10 Περιγραφή θέματος: Τα FPGA είναι επαναδιαμορφούμενο hardware το οποίο καλύπτει το κενό ανάμεσα σε επεξεργαστές γενικού σκοπού (CPU) και σε εξειδικευμένο hardware (ASIC) στους τομείς της ευελιξίας, ταχύτητας και κατανάλωσης ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια στην έρευνα και στη βιομηχανία το επαναδιαμορφούμενο hardware θεωρείται μέρος ετερογενών επεξεργαστικών συστημάτων αποτελούμενων από επεξεργαστές, μνήμες, ελεγκτές και όχι ως ένας ξεχωριστός επεξεργαστικός πόρος. Αυτή η τάση δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης CAD εργαλείων που θα μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ετερογένεια ενός τέτοιου συστήματος. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων για απεικόνιση αποτελεσματική υλοποίηση εφαρμογών σε επαναδιαμορφούμενες (FPGA) αρχιτεκτονικές. Σκοπός θα είναι να επεκταθούν αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να υποστηρίζουν επαναδιαμορφουμενες αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα περιέχουν μεταξύ των άλλων ένα σύνολο ετερογενών στοιχείων υλικού (π.χ. CPUs, RAMs, DSPs, κ.α.). Εν συνεχεία, οι αλγόριθμοι αυτοί θα υλοποιηθούν στη γλώσσα C/C++, προκειμένου τα εργαλεία να είναι διαθέσιμα στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα γίνει χρήση και εμπορικών εργαλείων σχεδιασμού (π.χ. Altera Quartus), τα οποία είναι διαθέσιμα στο εργαστήριο. Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++ Shell scripting ή κάποια scripting γλώσσα Βασικές γνώσεις για εργασία σε περιβάλλον Linux Βασικές γνώσεις για επαναδιαμορφούμενες αρχιτεκτονικές (FPGA) Βασική Γνώση VHDL Σημείωση: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος θα δοθούν έως δυο διπλωματικές εργασίες. Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Κώστας Σιώζιος, Χάρης Σιδηρόπουλος Θέμα 16 Βελτιστοποίηση Σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων Πολλαπλών Επεξεργαστών σε Τεχνολογίες Πυριτίου τριών διαστάσεων (3-D) με χρήση Εξελικτικών Αλγορίθμων Περιγραφή θέματος: Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών έχουν οδηγήσει την βιομηχανία ημιαγωγών σε νέες κατευθύνσεις τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, όσο και σε επίπεδο τεχνολογιών πυριτίου. Οι πολυ-επεξεργαστικές αρχιτεκτονικές αποτελούν πρότυπο υλοποίησης για την βέλτιστη απόδοση των πολυ-νηματικών εφαρμογών. Αντίστοιχα στο πεδίο υλικού, οι τεχνολογίες 3-D (κάθετα διασυνδεδεμένα επίπεδα πυριτίου) υπόσχονται να μειώσουν το χάσμα παραγωγής (productivity gap) που επιφέρει η κλιμάκωση τεχνολογίας ολοκλήρωσης (process scaling). Οι παραπάνω τεχνολογίες παρέχουν σχεδιαστικές λύσεις που ικανοποιούν ένα αντικρουόμενο σύνολο αυστηρών λειτουργικών περιορισμών.

11 Σκοπός αναμενόμενα αποτελέσματα: Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα αναπτυχθεί μεθοδολογία σχεδίασης που επιτρέπει εξερεύνηση του χώρου λύσεων κάνοντας χρήση γενετικών αλγορίθμων. Παράλληλα θα αναπτυχθούν εργαλεία σχεδίασης για αυτοματοποίηση αυτής της μεθοδολογίας. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η υλοποίηση ενός αλγορίθμου βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια, σε γλώσσα C/C++ και εφαρμογή αυτού του αλγορίθμου στο πρόβλημα 3-D χωροθέτησης των λειτουργικών συστημάτων πολλαπλών επεξεργαστών (MPSoC) και της ανάθεσης χαρακτηριστικών λειτουργίας σε αυτά. Ως αρχιτεκτονική πλατφόρμα μελέτης θα χρησιμοποιηθεί ο ανοικτού κώδικα επεξεργαστής OpenSparc (8 πυρήνες των 8 νημάτων εκτέλεσης). Σημείωση: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος θα δοθούν έως δυο διπλωματικές εργασίες. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού C/C++ Γνώση γλωσσών HDL (VHDL/Verilog) Γνώση ψηφιακών κυκλωμάτων Εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Πληροφορίες: Δημήτριος Σούντρης, Κώστας Σιώζιος, Διονύσης Διαμαντόπουλος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013-2014 Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Development of Dynamic Memory Management for Multi-Accelerator FPGA Design Brief Description:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος ΗΜΥ 212 Οργάνωση Υπολογιστών και Μικροεπεξεγραστές Εαρινό Εξάμηνο 2007 Συμβόλαιο Μαθήματος 1 Γενικές Πληροφορίες Διαλέξεις: Διδάσκων: Βοηθός Μαθήματος: Δευτέρα και Πέμπτη, 16:30 18:00 μ.μ. Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 Επιβλέπων : Επικ. Καθηγητής Σπύρος Δενάζης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες να επικοινωνήσετε με τον κ. Σπύρο Δενάζη (sdena@

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 1: Τι, Γιατί και Πώς των MPsoCs Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Multiprocessor

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γιώργος Δημητρίου Ενότητα 1 η : Βασικές Αρχές Αρχιτεκτονικής Η/Υ Σύγχρονοι Μικροεπεξεργαστές Intel 6-core i7 (Gulftown) 2010, >1 billion transistors Απόδοση Μικροεπεξεργαστών V Μετρήσεις με μετροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Εφαρµογές σε µικρά ενσωµατωµένα συστήµατα Ιωάννης Καλόµοιρος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Μάθηµα 2ο Περίληψη και σηµαντικά σηµεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr/ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (SOC)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (SOC) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (SOC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επικοινωνία στα ολοκληρωμένα κυκλώματα παίζει όλο και πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ενότητα Α: Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 ezdsp Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Μονάδες εκτέλεσης Αρχεία εγγραφών Έλεγχο λογικής ΜΝΗΜΗ ROM RAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ(I/O) ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης.

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης. Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης. Ένα από τα γνωστότερα παραδείγματα των ΕΑ είναι ο Γενετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙI ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής Γενικά ηµήτρης Γκιζόπουλος, Καθηγητής http://www.di.uoa.gr/~dgizop γραφείο Α32 ιδασκαλία στο αµφιθέατρο Α2 ευτέρα 11 00 13 00 Πέµπτη 13 00 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6-7 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming)

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) Πληροφορίες Μαθήματος Διαλέξεις Δευτέρα, Πέμπτη 10:30-12:00 Κτήριο ΘΕΕ01, Αίθουσα 202 Εργαστήριο Τετάρτη 10:30-12:00, Κτήριο ΘΕΕ01,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιεραρχία Μνήμης. Ιεραρχία μνήμης και τοπικότητα. Σκοπός της Ιεραρχίας Μνήμης. Κρυφές Μνήμες

Ιεραρχία Μνήμης. Ιεραρχία μνήμης και τοπικότητα. Σκοπός της Ιεραρχίας Μνήμης. Κρυφές Μνήμες Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κρυφές Μνήμες (οργάνωση, λειτουργία και απόδοση) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Για βελτίωση της απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Γ ) Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με χρήση του Inovys Personal Ocelot και

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες στα ενσωματωμένα συστήματα. Ορισμός. Χαρακτηριστικά. Εφαρμογές. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές...

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές... Περιεχόμενα Πρόλογος... XI Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA... 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Βασικές Αρχές... 1 1.2.1 Boolean Άλγεβρα... 1 1.2.2 Σχηματικά και Λογικά Σύμβολα... 6 1.3 Ψηφιακή Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr Δομές Δεδομένων http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ Λουκάς Γεωργιάδης email: loukas@cs.uoi.gr Αλγόριθμος: Μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος Δεδομένα: Σύνολο από πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 6: MPSoC Απόδοση, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop

EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop Andreas Kamilaris Department of Computer Science MapReduce Πρόβλημα: Ανάγκη για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας. Λύση: κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό Υπολογιστών

1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό Υπολογιστών 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό Υπολογιστών Μεταξύ του 2700 π.χ. και 2300 π.χ. εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Σουμεριακός Άβακας, ένας πίνακας με διαδοχικές στήλες που οριοθετούσαν τις διαδοχικές τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Πληροφορική Ι (Θεωρία) Πληροφορική Ι (Θεωρία) ρ Α Εξάμηνο Διδασκαλία: Δευτέρα 16:00-18:00 (Αίθουσα 303) Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Σκοπός του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» Απόκτηση από τους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας Π.Δ.407/80 Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Επιστήμη των υπολογιστών Computer Science (CS) ή Information

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προσομοίωσης

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προσομοίωσης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προσομοίωσης Πλεονεκτήματα 1. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατον να αναπαρασταθούν τα συστήματα με μαθηματικά μοντέλα είναι αναγκαστική καταφυγή η χρήση προσομοίωσης.

Διαβάστε περισσότερα