Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογιστική Νέφους Cloud computing"

Transcript

1 Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης

2 Clouds Cloud computing???

3 Διείσδυση του Cloud

4 Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν ως ένα σύννεφο λόγω της αφαιρετικότητας που προσέδιδε στον χρήστη ως προς τις υποδομές που βρισκόντουσαν πίσω από αυτό. Το cloud computing όμως βασίζεται σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά: Πολυχρηστικότητα, ευρεία κλιμάκωση, ελαστικότητα, πληρωμή ανάλογα με την χρήση, και αυτοκαθορισμός των πόρων

5 Πολυχρηστικότητα οι υπηρεσίες που παρέχει το cloud πρέπει να υποστηρίζουν διαφορετικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές μπορούν να διαμοιράζονται πληροφορίες αλλά εκτελούνται απομονωμένα. Τέλος η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής θα πρέπει να απαιτεί μικρή προσπάθεια.

6 Ευρεία Κλιμάκωση Αν και οι οργανισμοί θα μπορούσαν να διαθέτουν εκατοντάδες ή χιλιάδες υπολογιστικά συστήματα, το cloud παρέχει την δυνατότητα να ανέρθουν σε δεκάδες χιλιάδες καθώς και την δυνατότητα να αυξηθεί μαζικά το εύρος ζώνης (bandwidth) και ο αποθηκευτικός χώρος

7 ελαστικότητα η εφαρμογές πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται και να λαμβάνουν επιπλέον πόρους προκειμένου να καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους σε υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτική δυνατότητα

8 Πληρωμή ανάλογα με την χρήση Οι χρήστες πληρώνουν μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιούν και μόνο για όσο χρόνο τους χρειάζονται.

9 Αυτοκαθορισμός των πόρων Οι χρήστες προβλέπουν μόνοι τους τις ανάγκες σε πόρους, όπως επιπλέον συστήματα (επεξεργαστική ικανότητα, λογισμικό, αποθήκευση) και πόρους δικτύου

10 Μοντέλο υπηρεσιών

11 Αρχιτεκτονική των σχετικών τεχνολογιών

12 Το μοντέλο διανομής υπηρεσιών του Cloud

13 Το μοντέλο λογισμικού ως υπηρεσία (Software-as-a-Service) Στο μοντέλο του SaaS, ο πελάτης δεν αγοράζει το λογισμικό, αντιθέτως το ενοικιάζει για χρήση με συνδρομή ή με το μοντέλο πληρωμής ανάλογα με την χρήση(pay per use).

14 Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου Saas δίνει την δυνατότητα στον οργανισμό να αναθέτει σε τρίτους (κατασκευαστής και πάροχος λογισμικού) την φιλοξενία και την διαχείριση των εφαρμογών, δίνει την δυνατότητα στον κατασκευαστή να ελέγχει και να περιορίζει την χρήση, εμποδίζοντας την αντιγραφή και την διανομή, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται ο έλεγχος όλων των παραγόμενων εκδόσεων λογισμικού.

15 Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου Saas Οι εφαρμογές που διανέμονται με το μοντέλο διανομής SaaS συχνά χρησιμοποιούν την προσέγγιση του ένα προς πολλούς (one to many), με το Web να αποτελεί την υποδομή διανομής. Ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός φυλλομετρητή Μια τυπική εφαρμογή SaaS δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό και μπορεί να τρέξει πάνω στην υπάρχουσα υποδομή πρόσβασης στο Internet. Η διαχείριση μιας εφαρμογής SaaS υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή, από την πλευρά του ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιήσει μερικώς την εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα API, αλλά οι εφαρμογές SaaS δεν είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες

16 Το μοντέλο Πλατφόρμας Ανάπτυξης ως Υπηρεσίας (Platform-as-a-Service) Στο μοντέλο πλατφόρμας ως υπηρεσία, ο κατασκευαστής προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης στους προγραμματιστές εφαρμογών, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές και τις προσφέρουν μέσα από την πλατφόρμα του παρόχου. Ο πάροχος συνήθως αναπτύσσει εργαλεία (toolkits), πρότυπα ανάπτυξης και κανάλια διανομής και πληρωμής Το μοντέλο PaaS είναι μια παραλλαγή του μοντέλου SaaS μέσω του οποίου το περιβάλλον ανάπτυξης παρέχεται ως υπηρεσία. Οι προγραμματιστές εφαρμογών χρησιμοποιούν δομικά κομμάτια (για παράδειγμα προκατασκευασμένα κομμάτια κώδικα) του περιβάλλοντος ανάπτυξης του κατασκευαστή, για να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές.

17 Το μοντέλο Πλατφόρμας Ανάπτυξης ως Υπηρεσίας (Platform-as-a-Service) Στο μοντέλο πλατφόρμας ως υπηρεσία, ο κατασκευαστής προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης στους προγραμματιστές εφαρμογών, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές και τις προσφέρουν μέσα από την πλατφόρμα του παρόχου. Ο πάροχος συνήθως αναπτύσσει εργαλεία (toolkits), πρότυπα ανάπτυξης και κανάλια διανομής και πληρωμής Το μοντέλο PaaS είναι μια παραλλαγή του μοντέλου SaaS μέσω του οποίου το περιβάλλον ανάπτυξης παρέχεται ως υπηρεσία. Οι προγραμματιστές εφαρμογών χρησιμοποιούν δομικά κομμάτια (για παράδειγμα προκατασκευασμένα κομμάτια κώδικα) του περιβάλλοντος ανάπτυξης του κατασκευαστή, για να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές.

18 Συστατικά του PaaS Δυνατότητες πελατών Υπηρεσίες του cloud computing Υπηρεσίες υποστήριξης γενικής χρήσης Εργαλεία ανάπτυξης βασισμένα στον φυλλομετρητή : Google Web Toolkit, Google Gears, Mashup Editor, Google Gadgets κτλ. Περιβάλλον εκτέλεσης βασισμένο στο cloud : EC2, Google App Engine κτλ. Υπηρεσίες web εργαλείων : Simple Storage Service, Simple DB, MTurk, GAE Datastore, GDate, Google Accounts, Social Graph API κτλ.

19 Το μοντέλο υποδομής ως υπηρεσία (Infrastructure-As-a-Service, IaaS) Το μοντέλο IaaS παρέχει της την υποδομή για να τρέχουν οι εφαρμογές, αλλά με την προσέγγιση του cloud computing παρέχει ένα μοντέλο πληρωμής ανάλογα με την χρήση και την ευελιξία να αλλάζει η υπηρεσία κατά απαίτηση. Από την πλευρά του παρόχου IaaS, μπορεί να στηθεί μια υποδομή η οποία να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει της υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών του, και να αυξάνει αυτή την υποδομή όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις

20 Χαρακτηριστικά του IaaS Κλιμάκωση : Η δυνατότητα να αυξομειώνονται οι απαιτήσεις της υποδομής όπως υπολογιστικοί πόροι, μνήμη και αποθηκευτικός χώρος (σε πραγματικό χρόνο), βασισμένες στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την χρήση. Πληρωμή ανάλογα με την χρήση: Η δυνατότητα να αποκτάς την ακριβή ποσότητα της απαιτούμενης υποδομής κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης: Πρόσβαση της καλύτερες τεχνολογικές λύσεις με το μικρότερο κόστος.

21 Μοντέλα εφαρμογής Cloud: Δημόσιο Cloud Τα δημόσια ( ή εξωτερικά clouds) περιγράφουν το cloud computing υπό μία γενική τάση, όπου οι πόροι παρέχονται δυναμικά, σε μια αυτόεξυπηρετούμενη βάση μέσω του internet, μέσω web εφαρμογών ή web υπηρεσιών, από έναν εξωτερικό τρίτο πάροχο που μοιράζει της πόρους και χρεώνει σύμφωνα με την χρήση

22 Μοντέλα εφαρμογής Cloud: Ιδιωτικά (Private) Clouds Τα ιδιωτικά και εσωτερικά clouds είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν προϊόντα που εξομοιώνουν το cloud computing στα ιδιωτικά δίκτυα

23 τύποι ιδιωτικών cloud Αφιερωμένο (dedicated) Τα ιδιωτικά cloud φιλοξενούνται σε data center που ανήκουν στον χρήστη και διαχειρίζονται από τα εσωτερικά τμήματα τεχνολογίας πληροφορικής. Κοινότητας (Community) Τα ιδιωτικά cloud βρίσκονται στις εγκαταστάσεις ενός τρίτου, ανήκουν, διαχειρίζονται και λειτουργούν από έναν πωλητή ο οποίος περιορίζεται από τον πελάτη με συμφωνητικά για το επίπεδο των υπηρεσιών (service-level-agreement SLAs), και συμμορφώνεται στις απαιτήσεις για ασφάλεια με δεσμευτικές ρήτρες. Διαχειριζόμενα (managed) Η υποδομή του ιδιωτικού cloud ανήκει στον πελάτη και διαχειρίζεται από έναν πωλητή.

24 Μοντέλα εφαρμογής Cloud: Υβριδικό Cloud Ένα υβριδικό cloud αποτελείται από πολλαπλούς εσωτερικούς και /ή εξωτερικούς παρόχους. Με ένα υβριδικό cloud οι οργανισμοί πρέπει να τρέχουν μη κρισιμες εφαρμογές σε ένα δημόσιο cloud, ενώ να διατηρούν τις κρίσιμες εφαρμογές και τα ευαίσθητα δεδομένα εντός του οργανισμού σε ένα ιδιόκτητο δίκτυο

25 Παραδείγματα παρόχων και των αντίστοιχων προσφορών

26 Cloud computing : Η προοπτική των πελατών Dedicated/Traditional IT Αρχικές υψηλές επενδύσεις για νέα κτήρια Υψηλό κόστος για αξιόπιστη υποδομή Υψηλή πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος τεχνολογίας πληροφορικής Πολύπλοκη υποδομή Cloud domputing Χαμηλές αρχικές επενδύσεις, μοντέλο πληρωμής με βάση την χρήση Η αξιοπιστία είναι ενσωματωμένη στην αρχιτεκτονική του cloud Αρθρωτή αρχιτεκτονική περιβάλλοντος τεχνολογίας πληροφορικής Καθόλου υποδομή

27 Φραγμοί στην υιοθέτηση του cloud από τις επιχειρήσεις Ασφάλεια Ιδιωτικότητα Συνδεσιμότητα και ανοιχτή πρόσβαση Αξιοπιστία Διασυνεργασία (Interoperability) Ανεξαρτησία από τον πάροχο του cloud Οικονομικά οφέλη Διαχείριση τεχνολογιών πληροφορικής

28 Υπηρεσίες Google Google App Engine Εξυπηρέτηση εφαρμογών ιστού Αποθήκευση δεδομένων Scaling/balancing Έλεγχος χρηστών μέσω google accounts Προσομοιωτή υπηρεσιών σε τοπικό υπολογιστή Δρομολόγηση εργασιών Πλατφόρμες: Java, python

29 Παράδειγμα χρήσης Google s App Engine Εφαρμογές ιστού (Web app) Java servlets, JSPs, static files, data files Αποθήκευση δεδομένων (entities) στο Datastore Δεν υπάρχει σχήμα δεδομένων. Ένα entity έχει properties με values. Βασικό property που έχουν όλα τα entities είναι το key (κλειδί) Κάθε entity μπορεί να έχει τα δικά του properties. Ένα property κάποιου entity μπορεί να είναι δείκτης σε ένα άλλο entity.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N S P E C I A L E D I T I O N ΝΟEΜΒΡΙΟΣ 2010 THE INSIDER S VIEW CLOUD COMPUTING Μια βόλτα στο σύννεφο Ταυτόχρονα µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την επακόλουθη ύφεση που µας έχει ήδη εισάγει σε µία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET - INTRANET - EXTRANET

INTERNET - INTRANET - EXTRANET INTERNET - INTRANET - EXTRANET H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπολογιστική Νέφους Ανάλυση της υποδομής νέφους ως υπηρεσία και υλοποίηση ιδιωτικού νέφους αξιοποιώντας τη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Φοιτήτρια: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΓΙΑΝΑ ΑΜ(057/09) Επιβλέπων καθηγητής: ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Φοιτήτρια: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΓΙΑΝΑ ΑΜ(057/09) Επιβλέπων καθηγητής: ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυνατότητες υιοθέτησης και εφαρμογής του cloud computing από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές Κυριακή Ν. Ανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επένδυση στο Virtualization και στο cloud ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δέσποινα Μπρίνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υπολογιστικό πλέγμα: Συγκριτική παρουσίαση πλατφορμών ενδιάμεσου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit 1 Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit Απολαύστε ισχύ και απόδοση για cloud Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκούνται στην εικονικοποίηση (virtualization). Αναζητούν όλες τις ευκαιρίες που

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας

INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας H E L E T E L Ε Π Ε Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Ποια είναι η τεχνική 1.2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου.

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου. Α.Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Carlo Daffara Μετάφραση Προσαρμογή Κειμένου Γεώργιος Καλπάκης, Msc Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons 2 Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα