Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα"

Transcript

1 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας Διεθνές Περιβάλλον λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας Υφιστάμενη κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα Η προοπτική της Ελλάδας ως κόμβος της ΝΑ Ευρώπης 5 2 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής Η δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου Όραμα Στόχοι Δράσεις 12 1

2 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας 1.1 Διεθνές Περιβάλλον λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας Οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν παγκοσμίως πολύ μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των εξής γεγονότων: o Της επέκτασης των παγκοσμίων ζωνών εμπορίου και των ελεύθερων αγορών (ιδιαίτερα σε Κίνα, Ινδία και άλλες χώρες), με αποτέλεσμα προϊόντα που παράγονται σε μια χώρα, να ταξιδεύουν αρκετά μακριά και μάλιστα σε άλλες χώρες ή ακόμη και σε ηπείρους o Της αυξανόμενης μεταποιητικής ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία έχει ως συνέπεια την τεράστια αύξηση του outsourcing, της διάθεσης δηλαδή κυρίως της παραγωγής των προϊόντων ή και άλλων υπηρεσιών σε εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας. o Της αναγκαιότητας αύξησης της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών και ακόμα περισσότερο των Ελληνικών επιχειρήσεων, με τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και την βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης και ασφάλειας εμπορευμάτων o Της αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. (Η πολιτική μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργειακή πολιτική λόγω των κοινών τους στόχων: μείωση των εκπομπών CO2 και μετριασμός της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Οι μεταφορές, αποτελούν ένα ενεργοβόρο χρήστη, καθότι απορροφούν περίπου το 71% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ). o Της προτεραιότητας για αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών και μείωση των σχετικών ατυχημάτων και του κόστους και των επιπτώσεων που αυτά προκαλούν Σύμφωνα με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται σε περίπου 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η βιομηχανία της εφοδιαστικής έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή οικονομία και τους πολίτες της από αυτόν που φαίνεται να έχει στο ευρύτερο κοινό (ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου εφοδιαστικής είναι της τάξης του 1 τρις ). Ο ανταγωνισμός στον ευρωπαϊκό κλάδο της εφοδιαστικής είναι έντονος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης της εφοδιαστικής εξωτερικής ανάθεσης στην Ευρώπη. 2

3 Το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων έφτασε τα 160 εκατομμύρια TEUs το 2011, ύστερα από μια ετήσια αύξηση 9% κατά τα τελευταία 20 χρόνια (συγκρινόμενο με το 3,3% με το υπόλοιπο ναυτικό εμπόριο κατά την ίδια περίοδο). Ως αποτέλεσμα, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατέλαβε το 16,5% του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου το 2011, συγκρινόμενο με το 6% το Η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στην μεγάλη αύξηση της διείσδυσης των Ασιατικών προϊόντων στις αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές αγορές. Η αύξηση της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (κυρίως μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης) οδήγησε τα Ευρωπαϊκά λιμάνια να διαχειριστούν σχεδόν 114 εκατομμύρια TEUs το 2011 από τα 23,7 εκατομμύρια το Τα λιμάνια της Μεσογείου διαχειρίζονται σταθερά το 9% της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων την ίδια περίοδο, καθώς κέρδισαν μερίδιο αγοράς από τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης ( 48% της Ευρωπαϊκής Κίνησης το 2011, από 27% το 1990). Η Μεσογειακή αγορά εμπορευματοκιβωτίων υπολογίζεται στα 54 εκατομμύρια TEUs το Κατά τα τελευταία χρόνια, η προσαρμογή των ανατολικών λιμανιών της Μεσογείου έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς τους σε σχέση με τα λιμάνια της δυτικής Μεσογείου στην διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατά σχεδόν 50% όλης της κίνησης της Μεσογείου το Τα λιμάνια που έχουν ωφεληθεί περισσότερο είναι κυρίως αυτά της Τουρκίας και της Αιγύπτου, ενώ αυτά που έχασαν μερίδιο ήταν κυρίως της Ιταλίας και της Γαλλίας. Τα λιμάνια της Μεσογείου στοχεύουν κυρίως τα διερχόμενα φορτία από το Σουέζ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 52% του συνολικού διερχόμενου φορτίου από το Σουέζ προς τον Βορρά καταλήγει σε λιμάνια της Μεσογείου και μόλις το 35% σε λιμάνια της Βορείου Ευρώπης. 1.2 Υφιστάμενη κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα Ειδικά για την Ελλάδα ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, δεδομένου ότι η συμμετοχή του στο ΑΕΠ υπολογίζεται περίπου στο 10%. Σήμερα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του δικτύου των Ελληνικών Logistics είναι χαμηλότερη από τις γειτονικές της χώρες (Θέση 71 όταν η Τουρκία είναι στη θέση 29 και η Ρουμανία στη θέση 50 Logistics Performance Index ranking 2012). 3

4 Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα είναι τα εξής: Πολυνομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως τα κτίρια που θα μπορούσαν να στεγάσουν την δραστηριότητα της αποθήκευσης και της διαχείρισης προϊόντων και υλικών μπορούν να υπαχθούν κάτω από διάφορους νόμους. Η πολυνομία έχει δημιουργήσει πολλές γκρίζες ζώνες οι οποίες επιδέχονται διαφορετικής ερμηνείας μεταξύ των υπηρεσιών και των δημόσιων λειτουργών. Χαμηλός βαθμός outsourcing Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη το Outsourcing υπηρεσιών logistics είναι χαμηλό, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόλις το 18% των μεταφορόμενων τόνων το 2012 μεταφέρθηκε με ΔΧ φορτηγά, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80%. Μικρή διείσδυση του σιδηροδρόμου στις εμπορευματικές μεταφορές και απουσία πολυτροπικής μεταφοράς Η Ελλάδα είναι υπερβολικά εξαρτημένη από τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, η οποία αντιπροσωπεύει το 98 τοις εκατό του συνόλου των χερσαίων μεταφορών, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, σε σύγκριση με το 72 τοις εκατό που είναι ο μέσος όρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατακερματισμός των εταιρειών Logistics Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και με ελάχιστα περιθώρια επενδύσεων Μεγάλη επένδυση σε hard υποδομές (τόσο από το κράτος όσο και από τους επιχειρηματίες και όχι σε soft (πληροφορική, στελέχη, τεχνογνωσία, συστήματα αύξησης παραγωγικότητας κλπ) Υψηλά λειτουργικά κόστη στη μεταφορά Η άνοδος του κόστους καυσίμου, των διοδίων και των ασφαλίστρων την τελευταία 5ετία έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς την ώρα που οι τιμές συμπιέζονται συνεχώς. Ανεπαρκές οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Μη ολοκλήρωση βασικών υποδομών ΤΕΝ Τ (ΠΑΘΕ, ηλεκτροκίνηση σιδηροδρόμου, βασικός σιδηροδρομικός άξονας κλπ) και διασυνδέσεων με κρίσιμους κόμβους (κυρίως λιμάνια) Μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον 4

5 Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες και αυξημένα διοικητικά βάρη σε σειρά διεπαφών των επιχειρήσεων με το κράτος όπως στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων, εκτελωνισμούς, έγγραφα μεταφοράς κλπ. Έλλειψη στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού Η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού έχει οδηγήσει στην δημιουργία άτυπων logistics συγκεντρώσεων σε αχαρακτήριστες περιοχές (π.χ. Ασπρόπυργος) με σοβαρή έλλειψη υποδομών (ανεπαρκές οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινής ωφέλειας, ελλιπείς διασυνδέσεις με λιμάνια και τρένα κλπ) Τα παραπάνω προβλήματα επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε μεγάλη επίπτωση στο διακινούμενο φορτίο που το 2011 ξαναγύρισε στα επίπεδα του Μέσα σε μία χρονιά, (2011 σε σχέση με το 2010) είχαμε τα ακόλουθα: Μείωση κατά 12% των μεταφερόμενων τόνων από το 2010 στο 2011 συνοδεύτηκε από μείωση του μεταφορικού έργου κατά 31% σε t km Μείωση 33% στις εθνικές και 17% στις διεθνείς μεταφορές 1.3 Η προοπτική της Ελλάδας ως κόμβος της ΝΑ Ευρώπης Η φυσική θέση της χώρας στον θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις αγορές της Ασίας με εκείνες της Ευρώπης μέσω της διώρυγας του ΣΟΥΕΖ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες εμπορευματικές ροές Ανατολής Δύσης. Η διαμεταφορά (transipment) container μεταξύ των λιμένων της μεσογείου και του Εύξεινου πόντου, η διασύνδεση με την Αφρική, η ενδοχώρια χερσαία μεταφορά με τρένο ή οδικώς στα Βαλκάνια και οι εσωτερικές θαλάσσιες μικρές διαδρομές, μπορούν να αποτελέσουν αγορές για πολλά από τα Λιμάνια της Χώρας. Ο Πειραιάς ήδη εκμεταλλεύεται το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας και τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά του (θέση, βάθος, έκταση, υποδομές) παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση των διαχειριζόμενων container κυρίως στις εγκαταστάσεις της COSCO αλλά και στην προβλήτα του ΟΛΠ. Λόγω της Cosco, το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε για το 2011 το 10ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με ρυθμό ανάπτυξης 5

6 που άγγιξε το 100%και αναμένεται να είναι το 1ο της Μεσογείου μέχρι το Το 2012 το λιμάνι του Πειραιά έφτασε το 80% αξιοποίησης της δυναμικής των υποδομών του, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που ανέρχεται στο 67%. Αντίστοιχη δυναμική υπάρχει προφανώς και για το Λιμάνι Θεσσαλονίκης ή άλλα λιμάνια της Χώρας. Αυτή την στιγμή τα λιμάνια του Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηγουμενίτσας έχουν ενσωματωθεί επίσημα στο διευρωπαϊκό δίκτυο ΤΕΝ Τ και μπορούν να εκμεταλλευτούν τις σχετικές επιδοτήσεις και ευκαιρίες των ευρωπαϊκών ταμείων Η ευκαιρία είναι μεγάλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής εφοδιαστικής. Οι αυξημένες εμπορευματικές ροές στα λιμάνια μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανάπτυξη των added value services στον ελληνικό χώρο. Υπηρεσίες προστιθέμενη αξίας Σε γενικές γραμμές, όλο και περισσότερο, η προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Services VAS) από τα λιμάνια αυξάνει τις οικονομικές επιδόσεις και την ελκυστικότητά τους σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες συνεισφοράς στην οικονομία της εκάστοτε χώρας. Οι πιο παραδοσιακές υπηρεσίες αφορούν τη φόρτωση/ εκφόρτωση, την πλήρωση των containers, τα διάφορα είδη αποθήκευσης σύμφωνα με τον τύπο του φορτίου και τη διανομή. Πέρα από αυτές, αναπτύσσονται και άλλες υπηρεσίες. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών μπορούν να αναλάβουν τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας (για παράδειγμα συναρμολόγηση, έλεγχο ποιότητας, συσκευασία), δραστηριότητες που απαιτείται να εκτελεστούν κοντά στον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων. Επίσης, μπορούν να προσφέρονται υπηρεσίες μετά την πώληση (πχ επισκευή) και επαναχρησιμοποίηση). Τα προϊόντα που έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες αυτές αφορούν καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, φαρμακευτικά προϊόντα, είδη ένδυσης κλπ. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποδομές τύπου Distriparks Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα, αφορά το σύνολο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρονται συνοδευτικά (πχ επισκευή εμπορευματοκιβωτίων, εγκαταστάσεις ζύγισης των φορτίων, εκτελωνισμός, γραφεία, ξενοδοχεία, τράπεζες, υπηρεσίες καθαρισμού κλπ) Έτσι, η μεγιστοποίηση των παρεχόμενων VAS αποκτά σημαντικότατο ρόλο για την Εθνική Οικονομία μιας χώρας από τη λειτουργία ενός λιμένα. 6

7 Θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη σε 8 αντικείμενα (πίνακας παρακάτω) και με εκτίμηση ετήσιου κύκλου εργασιών 4,5 δις σε 3 χρόνια από την ανάδειξη της Ελλάδας σαν διαμετακομιστικού κόμβου της ΝΑ Ευρώπης και μοχλού ανάπτυξης της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδα. α/α Αντικείμενο Σύντομη περιγραφή 1 Ανάπτυξη της εκμετάλλευσης λιμένων για τα TEU s Τα εμπορεύματα παράγουν έσοδα για τους φορείς εκμετάλλευσης του λιμανιού σε 2 κυρίως υπηρεσίες: Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης κλπ) με άμεσα οφέλη για την απασχόληση Η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων αποτελείται από 3 διακριτές κατηγορίες: Local. Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για την τοπική αγορά Transshipment. Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για την μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Transit. Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για το εξωτερικό μέσω χερσαίας μεταφοράς. 2 Ανάπτυξη των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας Είναι το σημαντικότερο προσδοκώμενο όφελος όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην παροχή value added services όπως ελαφριά μεταποίηση, συναρμολόγηση, consolidation, ετικετοποίηση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη χώρων ελεύθερης αποθήκευσης κλπ 3 Ανάπτυξη οδικών μεταφορών Η αύξηση των εμπορευμάτων και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα αυξήσουν τις ανάγκες της οδικής μεταφοράς. Τα εμπορεύματα θα κατευθύνονται σε 4 περιοχές: 7

8 Την ευρύτερη περιοχή Αττικής Την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα Το εξωτερικό σε απόσταση χλμ (οι διεθνείς μελέτες δείχνουν την οδική μεταφορά ως την πλέον κατάλληλη για τέτοιες αποστάσεις) Ένα μέρος του εξωτερικού για αποστάσεις μεγαλύτερες των χλμ. που φθάνει τα χλμ 4 Ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών 5 Ανάπτυξη αεροπορικών μεταφορών Αφορά trains κυρίως για την Κεντρική Ευρώπη Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων του ΟΣΕ, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας της αγοράς των train operators και η πιστοποιημένη διαλειτουργικότητα του τροχαίου υλικού και των υποδομών Η διασύνδεση του λιμένα με τα αεροδρόμια θα ωθήσει την ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών. Παρά το μεγάλο κόστος, θα αφορά επείγουσες παραγγελίες, ευαίσθητα και πολύ ακριβά προϊόντα 6 Ανάπτυξη υπηρεσιών Bunkering Η αύξηση της κινητικότητας των πλοίων θα αυξήσει και τις ανάγκες πετρέλευσης παρέχοντας άμεσο όφελος στην βιομηχανία πετρελαιοειδών και στην εθνική φορολογία. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς το κράτος να φροντίσει για την διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών καθώς το ύψος των φόρων είναι βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση των τιμών πετρέλευσης. 7 Περαιτέρω ανάπτυξη του Ναυτιλιακού Cluster Υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο ναυτιλιακό cluster με ναυτιλιακές εταιρίες, ναυτιλιακές υπηρεσίες, ναυτιλιακό εξοπλισμό, διαχείριση εμπορευμάτων, ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες το οποίο έχει δημιουργηθεί επειδή το 16% του παγκόσμιου όγκου της θαλάσσιας μεταφοράς είναι ελληνικών συμφερόντων. Με την αύξηση της κίνησης, το ναυτιλιακό cluster θα ωφεληθεί άμεσα 8

9 8 Η Ελλάδα ως κόμβος εκτελωνισμού Σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας (Καθεστώς 42) επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων μέσω της Ελλάδας χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ. Αυτό δημιουργεί θετικό κλίμα για την αύξηση της διακίνησης εμπορευμάτων μέσω της Ελλάδας και μάλιστα μπορεί να γίνει ο τελωνειακός έλεγχος στην Ελλάδα για λογαριασμό άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την λήψη των τελωνειακών τελών κατά το ήμισυ μεταξύ των δύο χωρών. Την συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης όπως το Ρόττερνταμ και το Αμβούργο και αποτελεί αξιοσημείωτο εθνικό εισόδημα για τις χώρες τους. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει να καταστεί η λειτουργία του λιμένα Πειραιά (όχι απαραίτητα επιτόπου) κόμβος εκτελωνισμού και είσπραξης των σχετικών τελών, ίσως και με τη δημιουργία «ελεύθερων αποθηκών» Για την πλήρη αξιοποίηση αυτού του πόρου χρειάζεται η εγκαθίδρυση τελωνείων που έχουν 24ωρη λειτουργία 9

10 2 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής 2.1 Η δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου Από τα προηγούμενα είναι σαφείς η ανάγκη εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να: o o o o Ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες των εθνικών αναπτυξιακών αναγκών αλλά και των διεθνών μεταφορικών ροών Συνδέει τις ιδιωτικές επιχειρηματικές προτεραιότητες με τις δημόσιες επενδύσεις σε εθνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του κλάδου Οριοθετεί τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων Κατευθύνει αποτελεσματικά τους πόρους της νέας προγραμματική περιόδου Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η Μόνιμη Επιτροπή Logistics με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς των Logistics, του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο να αναπτύξουν: Ένα στιβαρό εθνικό σχέδιο στρατηγικής logistics Ένα νόμο πλαίσιο για τα logistics Η μόνιμη επιτροπή Logistics υποστηρίχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με τη μελέτη «Greek Logistics Unlocking Growth Potential through Regulatory Reform and Complementary Measures» και τον σύμβουλο logistics (PLANNING) Για την ανάπτυξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τα logistics ακολουθήθηκε η topdown προσέγγιση. Με βάση αυτή την προσέγγιση οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού και αυτός ο σκοπός διατυπώνεται μέσω ενός ξεκάθαρου Οράματος για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα του αύριο. Το Όραμα συνεπώς καθοδηγεί την όλη προσέγγιση όσον αφορά τον καθορισμό των αναγκαίων δράσεων. Ωστόσο, για την top down μετάβαση από το Όραμα για την εφοδιαστική αλυσίδα στις δράσεις του στρατηγικού σχεδίου για την εφοδιαστική αλυσίδα απαιτείται ένα ακόμα ιεραρχικό επίπεδο που θα συνδέει αποτελεσματικά το Όραμα με τις προτεινόμενες δράσεις. Το δεύτερο επίπεδο σε αυτήν την top down προσέγγιση είναι να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι που εφόσον επιτευχθούν θα διασφαλίζουν την επίτευξη του Οράματος. Αυτούς ακριβώς τους στόχους θα κληθεί να καλύψει το στρατηγικό σχέδιο μέσω των δράσεων που θα αναπτυχθούν.

11 2.2 Όραμα Το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει διπλή διάσταση (2 Πυλώνες) : I. Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας έτσι ώστε ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο, τουρισμός, αγροτική παραγωγή, κα). II. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (value added services: αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ) Συνεπώς η Εθνική στρατηγική πρέπει να καλύψει δύο διαστάσεις την: Α. Την εθνική σύμφωνα με το Ι ανωτέρω. Β. Την Διεθνή σύμφωνα με το ΙΙ. 2.3 Στόχοι Ενίσχυση της αποδοτικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλού customer service Απλοποίηση της Δομής και μείωση των κρίκων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή Διασφάλιση του Sustainability των Ελληνικών Logistics στην αρχή του τρίπτυχου ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση των Ελληνικών Logistics Ανάδειξη του Πειραιά ως πόλου ανάπτυξης των Ελληνικών Logistics με added value services Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να υποστηριχθεί από αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου

12 2.4 Δράσεις Η εθνική στρατηγική θα καλυφθεί από ένα ευρύ φάσμα δράσεων που ικανοποιούν τους στόχους που τέθηκαν παραπάνω. Οι σημαντικότεροι άξονες δράσεων του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι ακόλουθοι: 1. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου για τα Logistics Οργανωτικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης για τα logistics Δημιουργία οργανωτικής μονάδας που θα συντονίζει κεντρικά τη δημόσια διοίκηση ως μοναδικό σημείο επαφής για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών logistics μεταφορών: Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων Απλοποίηση διαδικασιών εκτελωνισμού, μείωση φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων στις πύλες με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων risk analysis, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών εγγράφων, προώθηση του θεσμού του Authorised Economic Operator, πλήρης εκμετάλλευση και marketing του καθεστώτος 42, κλπ 2. Ενίσχυση των επιχειρήσεων για πρωτοβουλίες logistics φιλικές προς το περιβαλλον Ενίσχυση παροχή κινήτρων και χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προώθηση πρασίνων τεχνολογιών, υποστήριξη πρακτικών που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ενισχύουν την περιβαλλοντική απόδοση των logistics. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αειφόρα διανομή εμπορευμάτων στις πόλεις (sustainable urban logistics), όπου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες 3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης και benchmarking στα logistics Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακόλουθων οντοτήτων: Διαμόρφωση παρατηρητηρίου εθνικών logistics (δείκτες αποδοτικότητας, εμπορευματικές ροές, τιμές, έρευνα αγορών) Διαμόρφωση παρατηρητηρίου διεθνών logistics για ενίσχυση της εξωστρέφειας One stop shop πληροφόρησης 4. Στρατηγική επέκταση του hinterland (ενδοχώρας) του λιμανιού του Πειραιά Στρατηγικές διακρατικές συμφωνίες για την διευκόλυνση των εμπορευματικών ροών κυρίως για το σιδηροδρομικό δίκτυο Αξιοποίηση Θριασίου Πεδίου και ευρύτερης περιοχής Ασπροπύργου για την διευκόλυνση του transit φορτίου και value added services (warehousing, packaging, assembly) Δημιουργία Think tank/συντονιστικού οργάνου από ενδιαφερόμενα επίλεκτα μέλη

13 5. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορών Αφορά το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τους βασικούς οδικούς άξονες, τη διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και την ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας. 6. Ενίσχυση της τεχνογνωσίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας & οργανωτικής καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / FUNDING Ένταξη δράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΝΠΠ και αξιοποίηση κονδυλίων από τα 5 ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης Cohesion Fund (Ταμείο Συνοχής) ERDF (European Regional Development Fund) ESF (European Social Fund) EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development ) EMFF (European Maritime & Fisheries Fund)

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Ηµερίδα «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών και ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 19 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός σελ. 2,3, 4,5, 8,9,15 Κέρδη 2 εκατ. ευρώ Εντυπωσιακή αύξηση της το μήνα για την ΟΛΘ ΑΕ κίνησης στην κρουαζιέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα