ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2015» Στη Ζάκυνθο σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:300 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσίπηρα Νικόλαου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Ο Δήμαρχος κ. Παύλος Κολοκοτσάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Νικόλαος Τσίπηρας 2. Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς 3.Ιωάννης Λουκίσας 4.Ιωάννης Στάθης 5. Δημήτριος Βαρβαρίγος 6.Ιωάννης Κόκλας 7. Μαρία Μουζάκη 8.Βασίλειος Μυλωνάς 9. Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος 10. Διονύσιος Κοντονής 11.Παναγιώτης Μυλωνάς 12.Αναστασιος Μποτώνης 13. Αναστάσιος Μαρίνος 14.Κωνσταντίνος Κόκκορης 15.Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης 16.Λαμπρινός Μουζάκης -Πανούτσος 17.Νικήτας Θεοδόσης 18.Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ 19.Στυλιανός Μποζίκης 20.Νικόλαος Ακτύπης 21. Σπυρίδων Βούτος 22. Ιωάννης Φεραδούρος 23.Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος 24. Γεώργιος Αρμένης 25.Δημήτριος Μαρίνος Κουρής 26.Θεόδωρος Ζήβας 24.Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς 28. Γεώργιος Κωνσταντίνου 29.Χαράλαμπος Μαυρίας 30.Διονύσιος Ρουχίτσας ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Νικόλαος Πέττας 2.Παναγιώτης Αβράμης 3.Διονύσιος Τουρκάκης Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2015» και κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί σχετικά :

2 2 Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε τον λόγο τοποθετήθηκε πολιτικά επι των πεπραγμένων της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής σχετικά με τα τις δανειακές συμβάσεις (Πειραιώς και Εμπορικής) και η αξιωματική αντιπολίτευση σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εν συνεχεία ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Κομιώτη Προϊστάμενο προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου να εισηγηθεί σχετικά : κ. Πρόεδρε κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση, το Σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 όπως αυτό εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου. Με βάση την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ αριθμ. 1792/ , έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, με βάση τα στοιχεία της Οικονομικής Διαχείρισης όπως διαμορφώθηκε εντός του δεκάμηνου έτους 2014 να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Τα δάνεια έχουν συμπληρωθεί ως τοκοχρεολυτικές δόσεις, όπως προβλέπεται και από τις οδηγίες του προϋπολογισμού, επίσης το σύνολο των εκταμιεύσεων προς την Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς,έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό, ως απαιτήσεις βάσει αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2008, που στηρίχθηκε στις αγωγές που έχει καταθέσει ο Δήμος Ζακυνθίων κατά των Τραπεζών Εμπορικής και Πειραιώς. Έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση, στον Κ.Α εσόδων του προϋπολογισμού, των ποσών που έχουν παρακρατηθεί έως και το έτος 2010, επίσης στον Κ.Α έχει εγγραφεί το ποσό του ,00 euro, το οποίο είναι κατατεθειμένο στο Τ.Π.Δ. για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς έως ότου καταστεί τελεσίδικη η Δικαστική διαμάχη μεταξύ Δήμου και Τράπεζας Πειραιώς Ο προϋπολογισμός του οικ. Έτους 2015, περιλαμβάνει τα νομοθετημένα έσοδα, με όλες τις κατά το δυνατό προβλεπόμενες πηγές εσόδων των Ο.Τ.Α. όπως πρόστιμα ΚΟΚ, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη πεζοδρομίου, τέλη διαφήμισης, τέλη Νεκροταφείων σφαγείων,φόρος ζύθου κλπ., για τα οποία θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια είσπραξης τους, εξαντλώντας τα περιθώρια του νόμου κατά περίπτωση με σκοπό την καλυτέρευση των οικονομικών του Δήμου μας. Στον κωδικό αριθμό 2 των εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα που θα βεβαιωθούν εντός του 2015,για πρώτη φορά,και αφορούν προηγούμενα χρόνια. Στον κωδικό αριθμό 3 των εσόδων περιλαμβάνονται τα ήδη βεβαιωμένα έσοδα. Στον κωδικό αριθμό 4 των εσόδων περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που εισπράττονται και αποδίδονται ( διαχείριση κρατήσεων ) Στον κωδικό αριθμό 5 των εσόδων περιλαμβάνονται τα Χρηματικά Υπόλοιπα προηγουμένων χρήσεων. Όσον αφορά τα έξοδα περιλαμβάνει 1) Τα έξοδα χρήσης που αποτελούνται από α) την μισθοδοσία του προσωπικού με τις νόμιμες κρατήσεις τους β) τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα ( γραφική ύλη καύσιμα μισθώματα συντηρήσεις μεταφορικών μέσων κ.λ.π.) γ) Επιχορηγήσεις υποχρεωτικές όπως Σχολικές επιτροπές Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικά Στάδια και προαιρετικές όπως Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αθλητικά Σωματεία κλπ., οι οποίες έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες λόγω του οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. 2) Επενδύσεις στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, τον ΟΣΚ,την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,την ΣΑΤΑ, ιδίους πόρους κλπ. 3) Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις που περιλαμβάνει α) Πληρωμές που αφορούν περασμένα οικονομικά έτη και β) αποδόσεις συνταξιοδοτικών εισφορών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Έγινε προσπάθεια και θα συνεχιστεί και καθ όλη την διάρκεια, του οικονομικού έτους για τη συγκέντρωση όλων των εσόδων του προϋπολογισμού, και του περιορισμού των δαπανών στις απολύτως αναγκαίες, με κύριο σκοπό να ανορθωθούν τα οικονομικά του Δήμου.

3 3 Τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί από το Δήμο μας και αφορούν στις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων Πειραιώς και Εμπορική, έχουν βεβαιωθεί στους Κ.Α. του 3 του προϋπολογισμού εσόδων για τα έτη έως το Λόγω της Παρακράτησης των ,00 euro μηνιαίως από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού υπέρ Τράπεζας Πειραιώς,τα έσοδα από τα ανταποδοτικά δεν καλύπτουν το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου. Με βάση τη διάταξη του Νόμου 215/1975 και τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 69/2008 κατέστει επιτρεπτό ύστερα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η διάθεση μέρους ( έως 50%) εσόδων από Ειδικευμένα Τακτικά Έσοδα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015, αναφέρει ότι για να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους οι Δήμοι μπορούν να προσφύγουν σε αύξηση των εσόδων τους από αναπροσαρμογές τελών (αύξηση τελών), τακτική στην οποία ποτέ δεν θα κατέφευγε ο Δήμος, αλλά η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην μείωσης δαπανών. Ο Δήμος ισοσκέλισε τον προϋπολογισμό του λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη του τις περιοριστικές πολιτικές που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Οικονομικό Παρατηρητήριο με βάση πραγματικά στοιχεία συγκριτικά με την χρήση του 2013 και του Πρέπει να σημειωθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18/11/2012 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με σκοπό την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε περίπτωση που διαπιστώνει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10% υπάρχει καταρχήν επισήμανση, εάν εξακολουθεί να παρουσιάσει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους, εισάγεται ο Δήμος υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, Σας παραθέτουμε μια συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015: 3) Έσοδα Π.Ο.Ε ,62 5) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου κ.λ.π ,00 ΕΞΟΔΑ 1) Έξοδα χρήσης ,52 3) Πληρωμές Π.Ο.Ε ,65 Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 έχει ως κάτωθι: 3) Έσοδα Π.Ο.Ε ,62 5) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου κλπ ,00

4 ΕΞΟΔΑ 1) Έξοδα χρήσης ,52 4 3) Πληρωμές Π.Ο.Ε ,65 Εν συνεχεία των λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Κουρής και ανάφερε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει εισηγητικό σημείωμα και αποτελεί σημαντική έλλειψη αυτό. Θα ψηφίσουμε παρών. Εν συνεχεία των λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Κωνσταντίνου και ανέφερε ότι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης δεν λειτουργεί ανταποδοτικά και θα καταψηφίσουμε. Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: - την εισήγηση του Προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ιωαννη Κομιώτη - την εισήγηση του κ. Δημάρχου, - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, -την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών - το υπ αριθμ. 747/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. - το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Ζακύνθου του έτους 2014, όπως συντάχθηκε με την υπ` αριθμ. 276/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. -τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. - Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2012, και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία Κατά πλειοψηφία Υπερ ψήφισαν δέκα οχτώ (18 ) ήτοι οι.κ.κ. Νικόλαος Τσίπηρας, Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς, Ιωάννης Λουκίσας, Ιωάννης Στάθης,Δημήτριος Βαρβαρίγος, Ιωάννης Κόκλας, Μαρία Μουζάκη, Βασίλειος Μυλωνάς,Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος, Διονύσιος Κοντονής,Παναγιώτης Μυλωνάς,Αναστασιος Μποτώνης,Αναστάσιος Μαρίνος, Κωνσταντίνος Κόκκορης, Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης,Λαμπρινός Μουζάκης Πανούτσος,Νικήτας Θεοδόσης.Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ,, Παρών ψήφισαν τέσσερις (4) ήτοι οι κ.κ. (Δημήτριος Μαρίνος Κουρής, Θεόδωρος Ζήβας,Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς, Χαράλαμπος Μαυρίας Κατά ψήφισε ένας (1) ο κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζε ο κ. Διονύσιος Ρουχίτσας Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Στυλιανός Μποζίκης Ιωάννης Φεραδούρος Γεώργιος Αρμένης, Νικόλαος Ακτύπη, Σπυρίδων Βούτος, Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος

5 5 Αποφασίζει, την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 3) Έσοδα Π.Ο.Ε ,62 5) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου κλπ ,00 ΕΞΟΔΑ 1) Έξοδα χρήσης ,52 3) Πληρωμές Π.Ο.Ε ,65 Η απόφαση πήρε αριθμό 441 /2014 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νικόλαος Τσίπηρας Ακριβές Απόσπασμα O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τσίπηρας ΤΑ ΜΕΛΗ 1Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς 2.Ιωάννης Λουκίσας 3.Ιωάννης Στάθης 4. Δημήτριος Βαρβαρίγος 5.Ιωάννης Κόκλας 6. Μαρία Μουζάκη 7.Βασίλειος Μυλωνάς 8. Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος 9. Διονύσιος Κοντονής 10.Παναγιώτης Μυλωνάς 11.Αναστασιος Μποτώνης 12. Αναστάσιος Μαρίνος 13.Κωνσταντίνος Κόκκορης 14.Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης 15.Λαμπρινός Μουζάκης -Πανούτσος 16.Νικήτας Θεοδόσης 17.Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ 18.Στυλιανός Μποζίκης 19.Νικόλαος Ακτύπης 20. Σπυρίδων Βούτος 21. Ιωάννης Φεραδούρος 22.Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος 23. Γεώργιος Αρμένης 24.Δημήτριος Μαρίνος Κουρής 25.Θεόδωρος Ζήβας 26.Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς 27. Γεώργιος Κωνσταντίνου 28.Χαράλαμπος Μαυρίας 29.Διονύσιος Ρουχίτσας

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα