Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης. Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης. Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης Διδάσκουσα: Α. Μουζάκη Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7 Συνεργασία με φοιτητές: Πέμπτη & Παρασκευή 10:00-11:30 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α. Περιγραφή του σεμιναρίου Το σεμινάριο αυτό έχει σαν στόχο να γνωρίσουν οι φοιτητές συνοπτικά σύγχρονες θεωρίες για τη νοημοσύνη (Spearman, Thurstone, Sternberg, Gardner, κτλ.) και τις γνωστικές λειτουργίες αλλά και εμπειρικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διερεύνηση της σχέσης της νοημοσύνης με το περιβάλλον του αναπτυσσόμενου παιδιού και τη σχολική μάθηση. Ένα σημαντικό μέρος του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στη μελέτη της νοητικής υστέρησης και των μαθησιακών δυσκολιών (επιδημιολογία, βιολογικά/ περιβαλλοντικά αίτια, διαγνωστικά/ ταξινομικά κριτήρια) με έμφαση στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με νοητική υστέρηση και κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις διαθέσιμες τεχνικές αξιολόγησης της νοημοσύνης (κλίμακες Stanford-Binet, Wechsler και Raven) καθώς στους περιορισμούς και σφάλματα στην εκτίμηση της νοημοσύνης. Β. Υποχρεώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου Ανελλιπής παρουσία κι ενεργός συμμετοχή σε όλες τις σεμιναριακές συναντήσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό Σπουδών του ΠΤΔΕ φοιτητής που πραγματοποιεί περισσότερες από τρεις (3) απουσίες στις δεκατρείς (13) συναντήσεις χάνει το δικαίωμα κατοχύρωσης του σεμιναριακού μαθήματος Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεμιναρίου Παράδοση ατομικής ή ομαδικής εργασίας μέσα στο χρονικό πλαίσιο που θα ανακοινωθεί για τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου & Σεπτεμβρίου Η σεμιναριακή εργασία Για την εργασία σας μελετήστε την προτεινόμενη βιβλιογραφία που βρίσκεται στο τέλος αυτού του περιγράμματος καθώς και άλλες σχετικές βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές. Οποιαδήποτε αντιγραφή σημαίνει μηδενική βαθμολογία. Είναι σημαντικό να είναι εμφανής στην εργασία η προσωπική σας έκφραση και όχι αντιγραφή κι επανάληψη της σχετικής βιβλιογραφίας. Η χρήση πολλαπλών βιβλιογραφικών πηγών για τη στήριξη των επιχειρημάτων σας και η σωστή παρουσίαση των πηγών (σύστημα APA) αποτελούν έναν από τους μαθησιακούς στόχους του σεμιναρίου και βαθμολογούνται ξεχωριστά. Συμβουλευτείτε την 6η έκδοση του Εγχειριδίου Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Publication Manual of the American Psychological Association APA) ή εναλλακτικά, τα σχετικά περιληπτικά έντυπα που θα σας δοθούν από την διδάσκουσα με οδηγίες και παραδείγματα για την γραφή και τεκμηρίωση της εργασίας. Η τελική εργασία θα είναι δακτυλογραφημένη σε απλό χαρτί Α4. Οι σελίδες θα είναι αριθμημένες (κάτω δεξιά) και για τη συγκράτηση των σελίδων να χρησιμοποιείται απλός συνδετήρας ή συρραπτικό (όχι δέσιμο με πλαστικά εξώφυλλα). Για το κείμενο χρησιμοποιείστε γραμματοσειρά Times New Roman, 12 στιγμών, 1,5 διάστιχο, με πλήρη στοίχιση. Αποφύγετε να συμπεριλάβετε στην εργασία σας εικόνες, φωτογραφίες, διακοσμητικά κτλ. και περιοριστείτε αποκλειστικά στην ανάπτυξη του θέματος και την παράθεση της βιβλιογραφίας. Το εξώφυλλο θα είναι μια λευκή σελίδα που θα περιλαμβάνει μόνο ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ΑΜ, και τον τίτλο της εργασίας. Γ. Βαθμολογία σεμιναρίου Σεμιναριακή εργασία 60% Πληρότητα περιεχομένου/βιβλιογραφικής επισκόπησης (40%) Ύφος, δομή, παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών και βιβλιογραφίας (20%) Παρουσίαση εργασίας Παρουσίαση θέματος (δομή & διάρθρωση, προφορική παρουσίαση περιεχομένου) 30% Ενεργός συμμετοχή/συζήτηση σε όλη τη διάρκεια των σεμιναριακών συναντήσεων 10%

2 Δ. Βιβλιογραφία α. Ελληνόγλωση Αλευριάδου, Α. & Γκιαούρη, Σ. (2009). Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης. Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική προσέγγιση. Αθήνα: University Studio Press. Βασιλείου, Ε. Γ. (1998). Τα εκπαιδεύσιμα νοητικά καθυστερημένα παιδιά και έφηβοι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δαβάζογλου, Α. (1999). Θέματα ειδικής παιδαγωγικής. Χαρισματικά παιδιά στην εκπαίδευση. Αλεξανδρούπολη: Αυτοέκδοση. Δαραής, Κ. (2002). Ανάγνωση, γραφή και άτομα με σύνδρομο Down. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield Cook, J. & Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική διδασκαλία - Αποτελεσματική μάθηση. Επιμ. A. Λεονταρή & E. Συγκολλίτου. Αθήνα: Gutenberg. Θωμαΐδου, Λ. (1999). Υψηλή Νοημοσύνη: Χάρισμα ή Πρόβλημα; Δελτίο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 46, Θωμαΐδου, Λ., Μελετέα, Ε. (2003). Έρευνα και δράση για τα χαρισματικά ταλαντούχα παιδιά στην Ελλάδα. Περιοδικό «Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών», εκδ. Πατάκη, τ. 29, σ Gallan, Z. & Gallan, A. (1997). Το παιδί με νοητική καθυστέρηση και η κοινωνία. Αθήνα: Πατάκης. Gardner, H. (2010). Frames of Mind: Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Αθήνα: Εκδόσεις Μαραθιά. Goleman, D. (1998). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Heward, W.L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μια εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. Επιμ. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος. Αθήνα: Τόπος. Hodapp, R. M. (2003). Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία. Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κατή Δ. (1990). Νοημοσύνη και φύλο. Ο σεξισμός στις επιστημονικές ιδέες για τις γνωστικές ικανότητες. Αθήνα: Οδυσσέας. Κουλάκογλου, Κ. (2002). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Παπαζήσης. Ματσαγγούρας, Η. (2008). Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Μέλλον, Ρ. (2010). Κλινική Ψυχομετρία. Αθήνα: Πεδίο. Μέλλον, Ρ. (1998). Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μόττη-Στεφανίδη, Φ. (1999). Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων. Εγχειρίδιο για ψυχολόγους. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπουτσάκη, Κ. (2009). Νοητική υστέρηση και μοναξιά. Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της μοναξιάς των παιδιών με ελαφρά νοητική υστέρηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η. & Γιαννίτσας, Ν.Δ. (1997). Ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του WISC-III: Wechsler κλίμακες νοημοσύνης για παιδιά. Αθήνα. Piaget, Z. (1999). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης. Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Gutenberg. Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε. & Στρογγυλός, Β. (2011). Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: Μια πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο.

3 Πολυχρονοπούλου, Σ. (2001). Παιδιά κι έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες: Νοητική υστέρηση. Αθήνα: Ατραπός. Σιδερίδης, Γ., Αντωνίου, Φ., Σίμος, Π. & Μουζάκη, Α. (2011). Ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του Raven Colored Progressive Matrices και Crighton Vocabulary Scales. Αθήνα: Μοτίβο. Slavin, R. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία: Θεωρία και πράξη. Επιμ. Κ. Κόκκινος. Αθήνα: Μεταίχμιο. Σταλίκας, Α., Τριλίβα, Σ. & Ρούσση, Π. (Επιμ.) (2002). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Sternberg, J. R. (1999). Η νοημοσύνη της επιτυχίας.επιμ. Α. Καλαντζή-Αζίζη & Χ. Ξενάκη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Sternberg, R. (2007). Γνωστική Ψυχολογία (επιμ. Ξανθάκου, Γ. και Καΐλα, Μ.), Αθήνα: Ατραπός. Συλλογικό (2007). Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.(2003) Νοητικές Ικανότητες. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες κατά τις διάφορες εξετάσεις. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Winnikott, D. W. (2003). Διαδικασίες Ωρίμανσης & Διευκολυντικό Περιβάλλον. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Woods O. & Thomas, D. (2008). Νοητική Καθυστέρηση: Θεωρία & πράξη. Αθήνα: Τόπος. β. Αγγλική Bartholomew, D.J. (2004). Measuring Intelligence: Facts and Fallacies. Cambridge: Cambridge University Press. Carroll, J. B. (2005). The three-stratum theory of cognitive abilities. In D.P. Flanagan & P.L. Harrison (Eds.) Contemporary Intellectual Assessment. 2 nd Ed. New York, NY: The Guilford Press. Chadha, N. K. (2009). Applied Psychometry. Sage. Chamorro-Premuzic, T. & Furnham, A. (2005). Personality and Intellectual Competence. Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Cianciolo, A. T., & Sternberg, R. J. (2004 ). Intelligence: A brief history. Malden, MA: Blackwell Publishing. Clark, C., Callow, R., (2002), Educating the Gifted and Talented. London: Fulton Publishers. Das, J.P. (2000). Theories of Intelligence: Issues and applications. In G. Goldstein & S.R. Beers (Eds.) Comprehensive handbook of psychological assessment. (pp. 5-22). Hoboken: NJ: Wiley. Goldstein, S. & Cunningham, S. (2009). Current issues in the assessment of intelligence, specific learning disability, and attention deficit hyperactivity disorder. In J.A. Naglieri & S. Goldstein (Eds.). Practitioners Guide to Assessing Intelligence and Achievement (pp ). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Goldstein, G. & Beers, S.R. (2004). Comprehensive handbook of psychological assessment. Vol.1: Intellectual and neuropsychological assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. (2006). Exceptional Learners: Introduction to Special Education. Pearson Harris, J. C. (2006). Intellectual Disability: Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment. Oxford University Press. Heller, k., Mönks, F., Sternberg, R., J., Subotnik, R., F. (editors), (2000). International Handbook of Giftedness and Talent, Pergamon Homack, S., & Reynolds, C. R. (2007). Essentials of assessment with brief intelligence tests. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

4 Kaufman, J. C. (2009). Intelligent Testing. Integrating Psychological Theory and Clinical Practice. Cambridge University Press. Naglieri, J. A. & Goldstein, S. (2009). Practitioner s Guide to Assessing Intelligence and Achievement. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Urbina, S. (2004). Essentials of Psychological Testing. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Jensen, A. R. (1980). Bias in mental testing. London: Methuen. Jensen, A. R. (1998). The g factor: The science of mental ability. Westport, CN: Praeger. Naglieri, J. A. & Bardos, A.N. (2011). General ability measure for adults (GAMA). Pearson Corporation. Rogers, B. K., (2002), Re-Forming Gifted Education: Matching the Program to the Child, Great Potential Press, Inc., Scottsdale. Race, D. (2007). Intellectual Disability: Social Approaches. New York, NY: McGraw Hill. Sawyer, R.K. et al. (2003). Creativity and development. Oxford University Press. Smutny, J., F., (ed.), (2003), Designing and Developing Programs for Gifted Students, Corwin Press, California Sousa, A., D., (2003), How the Gifted Brain Learns, Corwin Press, California Stanovich, K. E. (2009). What intelligence tests miss: The psychology of rational thought. New Haven: Yale University Press. Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ. New York: Cambridge University Press. Sternberg, R., & Davidson, J. (1986), Conceptions of giftedness, Cambridge. Sternberg, R. J. (1988). The triarchic mind: A new theory of human intelligence. New York: Viking. Sternberg, R. J., & Spear-Swerling, L. (1996). Teaching for thinking. Washington, DC: American Psychological Association. Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. New York: Cambridge University Press. Sternberg, R. J. (Ed.). (1999) Handbook of creativity. New York: Cambridge University Press. Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). Teaching for successful intelligence. Arlington Heights, IL: Skylight Training and Publishing Inc. Sternberg, R.J.:(2007). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. New York: Cambridge University Press Sternberg, R.J., & Scott Barry Kaufman (Eds.) (2011): The Cambridge Handbook of Intelligence. New York, NY: Cambridge University Press. Sternberg, R. J. & Pretz, J. (Ed.)(2005). Cognition and Intelligence: Identifying the Mechanisms of the Mind. Cambridge University Press. Tannenbaum, A. J. (1991), The Social Psychology of Giftedness in N. Colangelo, Handbook of Gifted Education, Boston, Allyn and Bacon. Wasserman, J.D. & Tulskh, D.S. (2005). A history of intelligence assessment. In D. P. Flanagan & P.L. Harrison (Eds.) Contemporary Intellectual Assessment: Theories, tests, and issues (pp.3-22). The Guilford Press. Weiss, L.G., Saklofske, D.H., Prifitera, A. & Holdnack, J.A. (2006). WISC-IV Advanced Clinical Interpretation. Elsevier.

5 Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητητες για τις Σεμιναριακές Εργασίες Κλασσικές θεωρήσεις για τη νοημοσύνη στην ψυχολογία κι ο παράγοντας g Το θεωρητικό μοντέλο του Cattell/Horn για τη νοημοσύνη Το τριαδικό μοντέλο του Carroll για την νοημοσύνη Η τριαρχική θεωρία της νοημοσύνης του R. Sternberg Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του H. Gardner Το θεωρητικό μοντέλο Pass για τη νοημοσύνη των Dass, Naglieri και Kirby Η τρισδιάστατη θεωρία για τη δομή της νοημοσύνης του J.P. Guilford H θεωρία του D. Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη Κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον και νοημοσύνη Η ανάπτυξη της νοημοσύνης κατά την παιδική ηλικία Δημιουργικότητα και νοημοσύνη Νοητικές ικανότητες και κληρονομικότητα Νοημοσύνη και ακαδημαϊκή επίδοση Νοητική Υστέρηση: Ορισμός, διαγνωστικά κριτήρια και ταξινόμηση. Νοητική Υστέρηση: Διάγνωση κι αντιμετώπιση. Νοημοσύνη και μαθησιακές δυσκολίες Μέτρηση της νοημοσύνης: ανάπτυξη και στάθμιση νοομετρικών κλιμάκων Χορήγηση νοομετρικών κλιμάκων: εγκυρότητα κι αξιοπιστία Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: το τεστ Stanford-Binet Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: το τεστ Weschler III & IV Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: το τεστ Raven CPM Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης ενηλίκων: το τεστ Gamma Κλινικές κι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεστ νοημοσύνης Παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση και σχολική εκπαίδευση Προικισμένα/ταλαντούχα παιδιά και σχολική εκπαίδευση Παιδιά με νοητική υστέρηση και σχολική ένταξη

6 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνία Εισηγητής/ές Θέματα Σεμιναρίου 12/10 Διδάσκουσα 15/10 11:00-2:00 Δ7 16/11 Διδάσκουσα Επιλογή συμμετεχόντων και προγραμματισμός του σεμιναρίου. Οδηγίες για τη βιβλιογραφική έρευνα, τη γραφή της σεμιναριακής εργασίας και την οργάνωση της παρουσίασης. Διεθνής διημερίδα για το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και συνεχιζόμενης εξειδικευμένης κατάρτισης φοιτητών Συνεργασία Πανεπιστημίου-Σχολείου-Κοινότητας: Το παράδειγμα της εργασίας των φοιτητών με ευάλωτα παιδιά στο πλαίσιο της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Κλασσικές θεωρήσεις για τη νοημοσύνη στην ψυχολογία 2/11 Διδάσκουσα κι ο παράγοντας g. Τα θεωρητικά μοντέλα του Cattell/Horn για τη νοημοσύνη και το τριαδικό μοντέλο του Carroll. Μέτρηση της νοημοσύνης: ανάπτυξη και στάθμιση νοομετρικών κλιμάκων. Χορήγηση νοομετρικών κλιμάκων: εγκυρότητα κι αξιοπιστία. Κλινικές κι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεστ νοημοσύνης. Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: Τα τεστ WISC-III, Raven CPM, & Gamma. 23/11 Παρουσιάσεις 30/11 Παρουσιάσεις 7/12 Παρουσιάσεις 14/12 Παρουσιάσεις 21/12 Παρουσιάσεις 11/01/13 Παρουσιάσεις 18/01/13 Παρουσιάσεις 25/01/13 Παρουσιάσεις

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και ταυτοποίηση των παιδιών υψηλών ικανοτήτων µάθησης

Αναγνώριση και ταυτοποίηση των παιδιών υψηλών ικανοτήτων µάθησης 12MPOGDANOU:Layout 1 6/22/09 2:56 PM Page 135 Αναγνώριση και ταυτοποίηση των παιδιών υψηλών ικανοτήτων µάθησης όµνα Μπογδάνου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη «Η πιο παγκόσµια ποιότητα είναι η διαφορετικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Λ. Νεοφύτου & Μ. Κουτσελίνη ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Λεύκιος Νεοφύτου, Υποψήφιος ιδάκτορας Μαίρη Κουτσελίνη, Αν. Καθηγήτρια Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.E, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου

Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου Χρήστος Σκαλούμπακας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ραφήνας Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημιουργική Γραφή Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ The vocational development of Bioscientists: The case of the students of the

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη

Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη Μελέτη περίπτωσης μαθήτριας της Β Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) Πρόγραμμα Παρέμβασης - Υποστήριξη Αθηνά Μιχαλιάδου Ειδική Παιδαγωγός Μ.ed. Ειδικής Αγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Μαρίνος Παρασκευόπουλος Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011)

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011) 1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Προπτυχιακής Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας Επιμέλεια: Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας όπου και ολοκλήρωσα τις

Διαβάστε περισσότερα