DRAFT PROGRAMME. 09:00 Επίσημη Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμός Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής, Καθ. Ν. Χατζηαργυρίου Άλλοι χαιρετισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DRAFT PROGRAMME. 09:00 Επίσημη Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμός Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής, Καθ. Ν. Χατζηαργυρίου Άλλοι χαιρετισμοί"

Transcript

1 DRAFT PROGRAMME ENERTECH 09 Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Legal framework, investment opportunities and technical innovation in the electricity sector ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/09 FRIDAY 23/10/09 08:30-09:00 Εγγραφές-Προσέλευση καφέ Registration-welcome coffee 09:00 Επίσημη Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμός Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής, Καθ. Ν. Χατζηαργυρίου Άλλοι χαιρετισμοί Official Opening of the Conference Welcome Speech by the Chairman of the Scientific Committee, Prof. N. Hatziargyriou 09:15-10:55 ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SESSION 1-ELECTRICITY MARKET ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ SCIENTIFIC CO-ORDINATOR: M. ASLANOGLOU 09:15-09:40 Τρίτο πακέτο: Ευρωπαϊκή Εμπειρία μέχρι σήμερα και νέες προκλήσεις. Γ. Κουτζούκος, ΡΑΕ Third Package: Experience in Europe and new challenges. G. Koutzoukos, RAE 09:40-10:05 Σημερινές συνθήκες στην Ελληνική Αγορά. Δρ. Μ. Θωμαδάκης, ΡΑΕ Current Status in The Greek Market. Dr. M. Thomadakis, RAE 10:05-10:30 Ρυθμιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση της «πράσινης οικονομίας» στην ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Π. Κάπρος, ΕΜΠ Regulatory Procedure for the integration of the Green Economy in a competitive energy market. P. Kapros, NTUA

2 10:30-10:55 Ασφάλεια εφοδιασμού δια μέσου ανταγωνιστικών αγορών: Δημιουργία ρυθμιστικού και οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των υποδομών. Δρ. Ε. Λεκατσάς, ΔΕΣΜΗΕ Security of Supply through competitive markets: Design of the regulatory and economic environment for infrastructure development. Dr. E. Lekatsas, HTSO 10:55-11:15 Διάλειμμα καφέ Coffee Break 11:15-13:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 2-ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ SESSION 2-THERMAL POWER PLANTS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ-Χ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: E. KAKARAS-CH. FRANGOPOULOS 11:15-11:40 Δέσμευση και αποθήκευση CO 2 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή - Κίνητρα και Κανονισμοί. T. Dixon, IEA GHG CCS in the EU Climate Change Programme - Incentivisation and Regulation. T. Dixon, IEA GHG 11:40-12:05 Προοπτικές για τη Δέσμευση και Αποθήκευση CO 2 από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες στον ελληνικό χώρο. Δρ. Ν. Κούκουζας, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ Perspectives for CO 2 capture and storage in Greek thermal power plants. Dr. N. Koukouzas, CERTH/ISFTA 12:05-12:30 Νέες προδιαγραφές εκπομπών αερίων ρύπων από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς Η ελληνική πραγματικότητα. Β. Τσάδαρη, ΔΕΗ New specifications for thermal power plant emissions. The situation in Greece. V. Tsadari, PPC 12:30-12:55 Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών βιοκαυσίμων: Τεχνολογία Προδιαγραφές και παραδείγματα εφαρμογής. Καθ. Εμ. Κακαράς, ΕΜΠ Thermal utilization of solid biofuels: Technology, specifications and application examples. Prof. Em. Kakaras, NTUA

3 12:55-13:20 Εμπειρία από τη λειτουργία μονάδος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού μεγάλης βιομηχανικής κλίμακας. K. Μπερδεμπές, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Operational experience from large scale industrial CHP Plant. K. Berdebes, ALOUMINION S.A. 13:20-14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ φαγητό Lunch break 14:00-15:40 ΕΝΟΤΗΤΑ 3-ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Ι) SESSION 3-NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES IN RENEWABLE ENERGY SOURCES (PART I) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Π. ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ-Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: P. CHAVIAROPOULOS- D. PAPANTONIS, M. FYTIKAS 14:00-14:25 Θεσμικό πλαίσιο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις ΑΠΕ Λ. Γεωργαλάς, ΥΠΑΝ Legal framework and new investment opportunities L. Georgalas, Ministry of Development 14:25-14:50 Η εμπειρία της ΡΑΕ στις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ Δρ. Α. Βλάχος, ΡAE The experience of RAE in new RES technologies Dr. Α. Vlachos, RAE 14:50-15:15 Θεσμικό πλαίσιο από την πλευρά των επενδυτών Δρ. Π. Παπασταματίου, ΕΛΕΤΑΕΝ Legal framework Investor s perspective Dr. P. Papastamatiou, Hellenic Wind Energy Association 15:15-15:40 Διοικητικά εμπόδια Χρ. Καλυβιώτης, ΣΕΦ Administrative barriers Chr. Kaliviotis, HELAPCO 15:40-16:00 Διάλειμμα καφέ Coffee break 16:00-17:40 ΕΝΟΤΗΤΑ 4-ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SESSION 4-ELECTRIC POWER SYSTEM

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-Ν. ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: G. GEORGANTZIS-N. BOULAXIS 16:00-16:25 Βέλτιστη διαχείριση δικτυακών υποδομών και κύρια εμπόδια στην ανάπτυξή τους. Δρ. Α. Κορωνίδης, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Δρ. Γ. Γεωργαντζής, ΔΕΗ Α.Ε. Effective network management and main obstacles in infrastructure development. Dr. A. Koronides, HTSO Dr. G. Georgantzis, PPC S.A. 16:25-16:50 Διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα. Ομ. Καθ. Μ. Παπαδόπουλος, ΕΜΠ Interconnection of Aegean islands to the mainland grid. Prof. Emer. M. Papadopoulos, NTUA 16:50-17:15 Απαιτήσεις επάρκειας, οικονομικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα. Δρ. Ι. Βιτέλλας, ΔΕΗ Α.Ε. Adequacy, economic viability and environmental requirements for autonomous island power systems. Dr. I. Vitellas, PPC S.A. 17:15-17:40 Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων για μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ. Καθ. Ε. Διαλυνάς, ΕΜΠ Καθ. Κ. Βουρνάς, ΕΜΠ Power system planning, design and operation for high renewable energy penetration. Prof. E. Dialynas, NTUA Prof. C. Vournas, NTUA ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/09 SATURDAY 24/10/09 08:30-09:00 Προσέλευση καφέ Welcome coffee 09:00-10:40 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (συνέχεια)-νεεσ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ II) SESSION 3 (cont d)-new INVESTMENT OPPORTUNITIES IN RENEWABLE ENERGY SOURCES (PART II) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Π. ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ-Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: P. CHAVIAROPOULOS- D. PAPANTONIS - M. FYTIKAS

5 09:00-09:25 Ηλιοθερμικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής. Mariàngels Pérez Latorre, ESTELA Concentrated Solar Power Systems. Mariàngels Pérez Latorre, ESTELA 09:25-09:50 Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Dr. Sten Frandsen, RISOE DTU Offshore wind farms. Dr. Sten Frandsen, RISOE DTU 09:50-10:15 Υβριδικά συστήματα ΑΠΕ με αντλιοταμίευση. Επικ. Καθ. Γ. Αναγνωστόπουλος, ΕΜΠ Pumped storage hybrid RES systems Ass. Prof. J. Anagnostopoulos, NTUA 10:15-10:40 Ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή θερμότητας από γεωθερμικά ρευστά μέσης ενθαλπίας. Καθ. Μ. Φυτίκας, ΑΠΘ Electricity and CHP production from medium enthalpy geothermal energy. Prof. M. Fytikas, AUTH 10:40-11:00 Διάλειμμα καφέ Coffee Break 11:00-12:40 ΕΝΟΤΗΤΑ 5- ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ SESSION 5-DISTRIBUTED GENERATION AND SMART GRIDS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ν. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΣΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: N. HATZIARGYRIOU- ST. PAPATHANASSIOU 11:00-11:25 Ευφυή Δίκτυα (SmartGrids): Τεχνολογίες Προοπτικές εφαρμογής Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Dr. Maher Chebbo, SAP SmartGrids: Overview of Smart Grid Technologies Application Prospects - EU initiatives. Dr. Maher Chebbo, SAP 11:25-11:50 Τεχνολογίες H 2 και Κυψελών Καυσίμου: Τρέχουσα Κατάσταση, Προοπτικές, Ευρωπαϊκή Πολιτική. Δρ. Έ. Βαρκαράκη,ΚΑΠΕ

6 H 2 Technologies and Fuel Cells: Current status, Perspectives and EU Policy. Dr. E. Varkaraki, CRES 11:50-12:15 Μέση και Μικρή ΣΗΘ - Τεχνολογίες, Θεσμικό πλαίσιο, Δυναμικό στον Ελληνικό Χώρο. Καθ. Χρ. Φραγκόπουλος, ΕΜΠ Medium and Small Scale CHP: Technologies, Legal Framework and Potential in Greece. Prof. Ch. Frangopoulos, NTUA 12:15-12:40 Μικροδίκτυα (Microgrids). Καθ. Ν. Χατζηαργυρίου, ΕΜΠ Microgrids. Prof. N. Hatziargyriou, NTUA 12:40-13:15 Διάλειμμα για ελαφρύ φαγητό Lunch break 13:15-14:55 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SESSION 6: EFFICIENT USE AND MANAGEMENT OF ELECTRIC ENERGY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Γ. ΑΓΕΡΙΔΗΣ-Β. ΛΙΟΛΙΟΥ SCIENTIFIC CO-ORDINATORS: G. AGERIDIS, V. LIOLIOU 13:15-13:40 Εξοικονόμηση ενέργειας: Βασικός πυλώνας για την επίτευξη των στόχων του 2020 και την ανταγωνιστικότητα. Δ. Μπέης, ΣΕΕΣ Energy Efficiency: The pillar for achieving 2020 goals and competitiveness. D. Beis, National Energy Strategy Council 13:40-14:05 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. D. Pedelmas, PGA Ellada Electric vehicles D. Pedelmas, PGA Ellada 14:05-14:30 Πράσινα κτίρια - Eνεργειακή επιθεώρηση. Δρ. Γ. Αγερίδης, ΚΑΠΕ Green buildings - Energy audits. Dr. G. Ageridis, CRES 14:30-14:55 Συνεργασία ΔΕΗ και τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας.

7 Β. Λιόλιου, ΔΕΗ Cooperation between PPC and local administration for efficient energy infrastructure projects. V. Lioliou, PPC Διευκρίνιση: Οι χρόνοι ομιλιών που αναφέρονται, περιλαμβάνουν 20 παρουσίαση και 5 συζήτηση. Note: All times mentioned, include 20 for presentation and 5 for discussion.

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ

Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙAΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Νέες Συνθήκες στο ενεργειακό τοπίο Σημαντική ανακατανομή της προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην Η Έκθεση Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC Η Έκθεση 4η Διεθνής Έκθεση Ο δικός σας επαγγελματικός χώρος για επιτυχείς συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC, από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παραδοτέο D3 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ)

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) 1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Ε: info@eedsa.gr W: http://www.eedsa.gr Τ: 698 43 01 831 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 12 Ιουνίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the national conference

Documentation of the national conference Documentation of the national conference in Greece D19 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη χωροθέτηση. μονάδων ΑΠΕ στα νησιά. Παράδειγμα από την Κρήτη

Βιώσιμη χωροθέτηση. μονάδων ΑΠΕ στα νησιά. Παράδειγμα από την Κρήτη Βιώσιμη χωροθέτηση Ενεργειακοί συνεταιρισμοί ΑΠΕ Σάββατο, 6.9.2014 Απολλωνία, Σίφνος μονάδων ΑΠΕ στα νησιά Παράδειγμα από την Κρήτη Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Δντης εργαστηρίου ΣΕ OΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Present Status and prospects of RES in Greek Islands G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Παπούζα Καηάζηαζη και Πποοπηικέρ ηων ΑΠΔ ζηα Δλληνικά νηζιά Γ. Κάπαληρ Γπ Μησανολόγορ Μησανικόρ ΔΜΠ Structure

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Δανάη Διακουλάκη Χημικός Μηχανικός Καθηγήτρια Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην εργασία αναδεικνύονται αρχικά οι μεγάλες διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: 210-5381237 Fax: 210-5381348 E-mail: kkav@teipir.gr Website: www.sealab.gr ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα