ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ. 2"

Transcript

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ Διάρθρωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» Στελέχωση και Αρμοδιότητες Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» Διευθυντής/τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» Αρμοδιότητες Γραφείου Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» Νοσηλευτική Επιτροπή» Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» 6 4. Στελέχωση και Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» Προϊστάμενος/η Νοσηλευτικού Τμήματος» Προϊστάμενος/η Μονάδας Εντατικής Θεραπείας « Προϊστάμενος/η Χειρουργείου / Αναισθησιολογικού» Προϊστάμενος/η Αποστείρωσης» Αναπληρωτής/Αντικαθιστώσα Προϊσταμένου/ης» Αρμοδιότητες Νοσηλευτή/τριας Επιτήρησης Λοιμώξεων» 9 5. Προσωπικό και Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5.1. Νοσηλευτής/τρια (ΠΕ ή ΤΕ)» Βοηθός Νοσηλευτή (ΔΕ)» Βοηθός Θαλάμου (ΥΕ)» Μεταφορέας Ασθενών (ΥΕ)» Επίλογος «12 Στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» υπάρχουν 15 οργανικές θέσεις Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, εκ των οποίων οι 5 έχουν καλυφθεί. Οι Επισκέπτριες Υγείας ασχολούνται με : τον εμβολιασμό του προσωπικού για την Ηπατίτιδα Β και τον Τέτανο τις δερμοαντιδράσεις mantoux σε νοσηλευόμενους ασθενείς 1

2 τις δερμοαντιδράσεις mantoux στο Ιατρείο Αλλοδαπών το Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο τον Οικογενειακό Προγραμματισμό την Αιμοδοσία το τμήμα απευαισθητοποίησης αλλεργικών ασθενών τον αντιγριπικό εμβολιασμό στο προσωπικό του Νοσοκομείου 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και το κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. - Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. - Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις νόμων, Π.Δ. και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητού αυτού. - Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. 2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται το μέγιστο σε επτά 7 τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά τμήματα: Α Νοσηλευτικός Τομέας (7 τμήματα) 1. Α Παθολογικό 2. Παθολογικό Ογκολογικό 3. Ακτινοθεραπευτικό Μονάδα Χημειοθεραπείας 4. Γαστρεντερολογικό Ρευματολογικό Δερματολογικό Αλλεργιολογικό 5. Μονάδα Λοιμώξεων 6. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 7. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Β Νοσηλευτικός Τομέας (6 τμήματα) 1. Β Παθολογικό Ενδοκρινολογικό 2. Καρδιολογικό Μονάδα Εμφραγμάτων 3. Πνευμονολογικό Νευρολογικό 4. Νεφρολογικό Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 5. Κλινικής Αιματολογίας 6. Μονάδα Αιμοδυναμικού Ελέγχου και Επεμβατικής Καρδιολογίας Γ Νοσηλευτικός Τομέας (6 τμήματα) 1. Α Χειρουργικό 2. Β Χειρουργικό Πλαστικής Χειρουργικής 3. Α Ορθοπεδικό 4. Β Ορθοπεδικό Οδοντιατρικό Γναθοχειρουργικό 5. Αναισθησιολογικό Ανάνηψη 6. Χειρουργείο 2

3 Δ Νοσηλευτικός Τομέας (6 τμήματα) 1. Καρδιοχειρουργικό Αγγειοχειρουργικό Θωρακοχειρουργικό 2. Ωτορινολαρυγγολογικό Οφθαλμολογικό 3. Νευροχειρουργικό Ουρολογικό 4. Μαιευτικό Γυναικολογικό Μονάδα εξωσωματικής Γονιμοποίησης 5. Αποστείρωση 6. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΚΔΧ-ΑΓΧ-ΘΡΧ Ε Νοσηλευτικός Τομέας (4 τμήματα) 1. Παιδιατρικό 2. Παιδοχειρουργικό 3. Μονάδα Προώρων και Νεογνών 4. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΣΤ Νοσηλευτικός Τομέας (2 τμήματα) 1. Ψυχιατρικό 2. Ημερήσιας Νοσηλείας Ζ Νοσηλευτικός Τομέας (6 τμήματα) 1. Απεικόνιση - Εργαστήρια 2. Αιμοδοσία 3. Εξωτερικά Ιατρεία 4. Επειγόντων Περιστατικών Βραχείας Νοσηλείας 5. Κοινωνικής Ιατρικής και Νοσηλείας στο Σπίτι 6. Μονάδα διακεκριμένων Θέσεων Οι τομείς αυτοί μέχρι τη συνολική ανάπτυξη του νοσοκομείου λειτουργούν σταδιακά. 3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ο/Η Διευθυντής/τρια προΐσταται όλου του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο οργανώνει καθοδηγεί και ελέγχει την άσκηση των εν γένει καθηκόντων του. - Καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον Διοικητή και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. - Συνεργάζεται με τις άλλες υπηρεσίες, με τον Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης (στο οποίο και μετέχει) για θέματα της αρμοδιότητάς της και εκφράζει γνώμη για τα προβλήματα που σχετίζονται με την γενικότερη καλή λειτουργία του Νοσοκομείου. - Προεδρεύει της Νοσηλευτικής Επιτροπής, συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων. - Οργανώνει το γραφείο της Δ/νσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. - Επιβλέπει, συντονίζει και ελέγχει την εργασία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής δραστηριότητας. - Διενεργεί τις τοποθετήσεις και τις από τμήμα σε τμήμα αναγκαίες αλλαγές του νοσηλευτικού προσωπικού. 3

4 - Συνεργάζεται με τους-τις Τομεάρχες και όλα τα νοσηλευτικά στελέχη για τη θέσπιση και καθιέρωση διαδικασιών και κριτηρίων δεικτών ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. - Καθιερώνει σύστημα ελέγχου αποτελεσματικότητας με βάση θεσπισμένα κριτήρια. - Αξιολογεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, προτείνει τρόπους και διαδικασίες που αποβλέπουν στη βελτίωσή τους και αναφέρει σχετικά στη Διοίκηση. - Καθιερώνει γραπτό σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης της νοσηλείας του αρρώστου που καλύπτει όλες τις πλευρές της φροντίδας του (λογοδοσία, συμπλήρωση εντύπων, κ.λ.π.). - Εισηγείται τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαίδευσης Ν.Υ. και ενεργεί κατάλληλα για τη συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης. - Γνωμοδοτεί για την προμήθεια υλικού που σχετίζεται με τη νοσηλεία του αρρώστου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές. Παρακολουθεί και ελέγχει το κόστος σε συνεργασία με άλλα στελέχη. - Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό αδειών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που υποβάλλεται στο Διοικητή. - Συμπληρώνει τα φύλλα ποιότητας των τομεαρχών, ως πρώτος κριτής και των προϊσταμένων των τμημάτων, ως δεύτερος κριτής. - Τον Διευθυντή/τρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αναπληρεί ένας ή μία εκ των τομεαρχών ο οποίος/α συγκεντρώνει τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η επιλογή γίνεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή/τριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, γνώμη της Ν.Ε. και απόφαση του Διοικητή. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα ανατίθενται από το Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης. 3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ > Νοσηλευτικού προσωπικού > Προγραμματισμός αδειών εποπτευομένου προσωπικού 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προδιαγραφές και ανάλωση υγειονομικού υλικού και υλικού καθαριότητας Προδιαγραφές και ανάλωση ιματισμού Ορθολογική διαχείριση τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού Προτάσεις εφαρμογής νέων εντύπων ( ατομικός φάκελος αρρώστου, χρεώσεις, διαιτολόγια κ.λ.π. ) 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπόνηση Ετήσιου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ν.Υ. Ετήσιες ενδοϋπηρεσιακές - επιμορφωτικές συναντήσεις Παρακολούθηση Συνεδρίων - Σεμιναρίων Έκτακτες συναντήσεις για ενημέρωση νέων νοσηλευτικών διαδικασιών και τεχνολογικού εξοπλισμού Δημιουργία νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και εφαρμογή τους 4

5 Εγχειρίδιο Ελέγχου Λοιμώξεων 4. ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αξιολόγηση εργαζομένων Σύνδεση με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (προσωπικού) II. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Έλεγχος : εφαρμογής νοσηλευτικών πρωτοκόλλων υγειονομικού - νοσηλευτικού εξοπλισμού φαρμάκων και ναρκωτικών εφαρμογής των ιατρικών οδηγιών συμπλήρωσης ατομικού φακέλου ασθενούς 1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ Έλεγχος φροντίδας αρρώστου και νοσηλείας του Λειτουργία εγκαταστάσεων Καθαριότητα θαλάμων Επίλυση προβλημάτων αρρώστων - συνοδών 2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Έλεγχος διαιτολογίου - επίβλεψη διανομής Έλεγχος καθαριότητας - ποιότητας φαγητού Έλεγχος καθαριότητας και εφαρμογής κανόνων υγιεινής εργαζομένων-χώρωνεξοπλισμού 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Έλεγχος ελλείψεων Καθαριότητα-Ασφάλεια III. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικοινωνία με διοίκηση για επίλυση προβλημάτων 2. Ημερήσια αναφορά μεταβολών (προς Διοίκηση) Προσωπικού Δύναμης ασθενών 3. Προγραμματισμός - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με : Διακίνηση ασθενών (προς Διοίκηση) Διακίνηση - χρέωση - αντικατάσταση ναρκωτικών Διακίνηση ιματισμού Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία 4. Αποστείρωση Έλεγχος αποτελεσματικής αποστείρωσης και ημερομηνίες λήξεως αποστειρωμένου υλικού 5. Έλεγχος παραγγελιών υλικών, υλικού καθαριότητος και εξοπλισμού 5

6 6. Συναντήσεις και ακρόαση των εργαζομένων σε υπηρεσιακό επίπεδο 7. Επικοινωνία και Συνεργασία με Νοσηλευτικά Ιδρύματα 8. Έλεγχος Αρχείων Φάκελοι ασθενών Βιβλία ναρκωτικών 9. Δημόσιες σχέσεις (συνεργασία με Ιατρούς του Νοσοκομείου - ξενάγηση νέων συνεργατών) 10. Κοινωνική μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό 3.3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται από: Α. Τον Διευθυντή/τρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο. Β. Έναν Προϊστάμενο τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Γ. Ένα νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Η Νοσηλευτική Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Ν.Υ., γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά την οργάνωση, λειτουργία, εκπαίδευση της Ν.Υ και εισηγείται γι αυτά στα αρμόδια όργανα. Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής επιτροπής καθορίζονται από το άρθρο 115 του Ν. 2071/92. Μέχρι τη σύσταση του οργάνου και την τοποθέτηση Δ/ντή ριας, το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι αρχαιότεροι/ες τρεις (3) ΠΕ (ή ΤΕ) νοσηλευτές/τριες με ένα/μία (1) ΤΕ Νοσηλευτή/τρια και ένα/μια (1) ΔΕ Βοηθό Νοσηλευτή/τρια, που συνεδριάζουν 1 ή 2 φορές το μήνα και εισηγούνται προς την Διοίκηση. Αντίστοιχα συνεδριάζουν οι τρεις (3) πρώτοι με το Διοικητή με στόχο την οργάνωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις υπόλοιπες εβδομάδες κάθε μήνα. 3.4 ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Ο/Η Τομεάρχης προΐσταται των νοσηλευτικών τμημάτων του τομέα. - Συνεργάζεται με τον/την Διευθυντή/τρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την οργάνωση του γραφείου της Δ/νσης της Ν.Υ. και ενεργεί για κάθε θέμα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού του τομέα και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. - Συναντάται με τους/τις Προϊσταμένους/ες του τομέα τακτικά, για επίλυση νοσηλευτικών θεμάτων ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του τομέα και αναφέρει αναλόγως στο Διευθυντή/τρια. - Συναντάται, περιοδικά, με το νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα, όλων των κατηγοριών, για επίλυση νοσηλευτικών θεμάτων ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στον τομέα. - Συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαίδευσης για την εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο προσωπικό του τομέα. - Συνεργάζεται με τους/τις Προϊστάμενους/ες, για τη τοποθέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, τα εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας, τις εβδομαδιαίες, ετήσιες και τις διάφορες άλλες άδειες και συζητούν τα προβλήματα στελέχωσης που μπορεί να προκύψουν στον τομέα. - Μελετά και καθιερώνει μεθόδους εργασίας που αποβλέπουν στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και τη καλύτερη αξιοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού. 6

7 - Επιβλέπει και ελέγχει το σύστημα διαχείρισης των ναρκωτικών φαρμάκων και όλου του υγειονομικού υλικού που διατίθενται στα νοσηλευτικά τμήματα του τομέα. - Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού του τομέα ευθύνης του/της. - Ελέγχει τη τήρηση των διαδικασιών και το βαθμό ικανοποίησης των αρρώστων από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα - Συμπληρώνει τα φύλλα ποιότητας των προϊσταμένων των τμημάτων του τομέα ως πρώτος κριτής και του υπόλοιπου νοσηλευτικού προσωπικού, ως δεύτερος κριτής. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατίθενται από την Διοίκηση και από τον/την Διευθυντή/τρια της Ν.Υ. 4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4.1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - Ο/Η Προϊστάμενος/η έχει υπό την άμεση εποπτεία του/της το Νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του τμήματος που προΐσταται. - Έχει την ευθύνη για τη καλή λειτουργία του Τμήματος και την ακριβή εκτέλεση των ιατρικών οδηγιών. - Κατανέμει την εργασία του προσωπικού, επιβλέπει την ακριβή εκτέλεσή της, καθοδηγώντας το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων του. - Φροντίζει για τον έγκαιρο και επαρκή εφοδιασμό του Τμήματος με κάθε είδους υλικά και παρακολουθεί τη χρήση και συντήρησή τους. - Απογράφει το υλικό του τμήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και διενεργεί έλεγχο του κόστους, με βάση και το τμηματικό προϋπολογισμό. - Φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού στη πληροφορική με στόχο τη λειτουργία των Η/Υ του τμήματος. - Φροντίζει για την προμήθεια του Τμήματος με τα αναγκαία φάρμακα και έχει την ευθύνη για τη σωστή χρήση, συντήρηση και διαφύλαξη. - Καταρτίζει και εισηγείται τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού. - Προγραμματίζει τις προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσωπικού. - Επισκέπτεται καθημερινά τους αρρώστους, αξιολογεί την γενική κατάσταση της υγείας τους και τις ανάγκες τους μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του/της. - Ενημερώνει τον γιατρό για την κατάσταση των ασθενών του τμήματός του/της. - Συνεργάζεται με τον/την διαιτολόγο για τον σχεδιασμό του διαιτολογίου των ασθενών. - Συντονίζει τις απαιτούμενες αιμοληψίες / δειγματοληψίες από το προσωπικό του τμήματός του με στόχο την έγκαιρη καθημερινή αποστολή τους στα εργαστήρια. - Σε έκτακτα συμβάματα ειδοποιεί αμέσως τον γιατρό και ενεργεί μέχρι την άφιξή του, μέσα στα πλαίσια των νόμιμων επαγγελματικών πράξεων που δικαιούται να εκτελεί. - Υποδέχεται τους νεοεισερχόμενους ασθενείς και παρακολουθεί τη διευθέτηση των κλινών, με βάση την κατανομή της Διοίκησης. - Οφείλει, σε συνεργασία με τον γιατρό, την Κοινωνική Υπηρεσία ή/και τον/την Ψυχολόγο, να ενημερώνει τους συγγενείς των βαρέως πασχόντων, περί της καταστάσεως αυτών. - Ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και το βαθμό ικανοποίησης των αρρώστων από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα - Συμπληρώνει τα φύλλα ποιότητας, όλου του νοσηλευτικού προσωπικού του τμήματος, ως πρώτος κριτής. 7

8 - Φροντίζει για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού επιδεικνύοντας νέες τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη νοσηλεία των αρρώστων. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατίθενται από τη Διοίκηση και από τον/την Διευθυντή/τρια της Ν.Υ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του προϊστάμενου Μ.Ε.Θ./ΜΑΦ είναι τα ίδια με εκείνα του Προϊστάμενου Νοσηλευτικού τμήματος, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον οφείλει: - Ρυθμίζει και συντονίζει την κίνηση των αρρώστων από την Μ.Ε.Θ. προς τα τμήματα και αντίστροφα, ανάλογα με τις ιατρικές οδηγίες, τις ανάγκες των ασθενών και το πρόγραμμα του χειρουργείου και του αιμοδυναμικού τμήματος. - Φροντίζει να υπάρχει σε κάθε βάρδια έμπειρος νοσηλευτής, ο οποίος να έχει τις ικανότητες να προσφέρει βοήθεια σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. - Προσπαθεί να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στο χώρο εργασίας και αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις ή αμιγώς εργασιακά θέματα, μέσα στα πλαίσια των ευθυνών και δυνατοτήτων του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του προϊστάμενου Χειρουργείου είναι τα ίδια με εκείνα του Προϊστάμενου Νοσηλευτικού τμήματος, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός του διαιτολογίου. Επιπλέον ασκεί και ειδικά καθήκοντα ανάλογα με τον χώρο του Χειρουργείου: - Εισηγείται την θέσπιση κανονισμών για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του χειρουργείου. - Οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την λειτουργία του χειρουργείου σε όλους τους τομείς. - Συντάσσει το πρόγραμμα του χειρουργείου σε συνεργασία με τους χειρούργους και τους αναισθησιολόγους. Στο πρόγραμμα αναγράφεται και το νοσηλευτικό προσωπικό, που διατίθεται σε κάθε αίθουσα χειρουργείου. - Φροντίζει για την ακριβή προσέλευση του αρρώστου στο χειρουργείο και την τήρηση του προγράμματος. - Καθοδηγεί και ελέγχει το προσωπικό, ώστε να τηρούνται οι αρχές ασηψίας, αντισηψίας και απολύμανσης. - Συνεργάζεται με την επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων για την εντόπιση εστιών μικροβίων. - Εφαρμόζει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του χειρουργείου ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 8

9 Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Αποστείρωσης είναι παρόμοια με εκείνα του Προϊσταμένου Χειρουργείου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον όμως ασκεί και ειδικά καθήκοντα σχετικά με τον χώρο της Αποστείρωσης: - Συνεργάζεται άμεσα με τον/την Προϊστάμενο/η του Χειρουργείου. - Ευθύνεται για την καλή λειτουργία της Αποστείρωσης γενικά. - Φροντίζει για τον εφοδιασμό όλου του νοσοκομείου, ιατρείων, μονάδων και προπάντων των χειρουργείων με τ αναγκαία αποστειρωμένα set χειρουργικών εργαλείων και ιματισμού. - Ελέγχει τα ήδη αποστειρωμένα υλικά και φροντίζει για την επαναποστείρωση, όταν απαιτείται. - Μεριμνά ώστε όλο το προσωπικό της Αποστείρωσης να γνωρίζει τους κανόνες και τις μεθόδους αποστείρωσης. 4.5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΣΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ - Αντικαθιστά τον Προϊστάμενο Τμήματος όταν απουσιάζει, καλύπτοντας τις ευθύνες και τα καθήκοντα του. - Όταν ο Προϊστάμενος είναι παρών ο βοηθός εκτελεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή και μέρος των καθηκόντων του προϊσταμένου, τα οποία ο ίδιος του εκχωρεί ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατεθεί από τον/την Προϊστάμενο/η στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Ν.Υ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο/Η Νοσηλευτής/τρια της Επιτήρησης Λοιμώξεων υπάγεται οργανικά στη Ν.Υ. του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντά του/της ορίζονται από την Ε.Ν.Λ. σύμφωνα με την αριθ. Υ1/οικ 4234 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 733/ Ενδεικτικά: - Η συλλογή δεδομένων καταγραφής και παρακολούθησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. - Η ενίσχυση και η παρακολούθηση των πρακτικών της φροντίδας του ασθενή με προληπτικό χαρακτήρα. - Παρακολούθηση υγιεινής των χώρων (συμπεριλαμβανομένων μαγειρίων, πλυντηρίων, εστίασης). - Παρακολούθηση διαδικασίας ασηψίας, αντισηψίας. - Παρακολούθηση διαχείρισης απορριμμάτων. - Εκπαίδευση προσωπικού στους κανόνες υγιεινής και πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. - Ατυχήματα προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα στον χώρο εργασίας. - Προφύλαξη ασθενών από νοσούν προσωπικό με λοιμώδη νοσήματα. - Επιμέλεια και υπευθυνότητα για την τήρηση των πρακτικών επιτροπής. - Στήριξη Προέδρου για σύγκλιση Ε.Ν.Λ. και Ο.Ε.Ε. 9

10 5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5.1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /ΤΡΙΑ (ΠΕ /ΤΕ) - Παρέχει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον άρρωστο. - Προσδιορίζει τις ανάγκες του αρρώστου και εφαρμόζει την νοσηλευτική φροντίδα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αρρώστου. - Ανάλογα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, εισηγείται αλλαγή εφ όσον χρειάζεται. - Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας, ώστε οι νοσηλευτικές ενέργειες να είναι συντονισμένες και πιο αποτελεσματικές. - Ενθαρρύνει τον άρρωστο να συμμετέχει ενεργά στο θεραπευτικό του πρόγραμμα. - Εκπαιδεύει το οικογενειακό συγγενικό περιβάλλον του αρρώστου, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει στην θεραπεία και αποκατάστασή του. - Γράφει τις νοσηλευτικές παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία του αρρώστου και ενημερώνει τον προϊστάμενο/η και το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό για κάθε αλλαγή της κατάστασής του. - Κατανέμει ορθολογικά τον χρόνο εργασίας και χρησιμοποιεί αποδοτικά τα υλικά του τμήματος. - Οργανώνει ή/και διενεργεί τις αιμοληψίες / δειγματοληψίες. - Δέχεται κατευθύνσεις από τις ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. - Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα μετά από έγκριση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του αρμόδιου Τμήματος Εκπαίδευσης, με στόχο την βελτίωση της επαγγελματικής του κατάστασης. - Επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση για ανανέωση των γνώσεων και ενημέρωση στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής και Νοσηλευτικής επιστήμης, καθώς και της πληροφορικής (χρήση Η/Υ). - Ελέγχει και καθοδηγεί το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό. - Τηρεί τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του τμήματος που εργάζεται. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατεθεί από τον/την Προϊστάμενο/η στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Ν.Υ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) - Ατομική υγιεινή ασθενών λουτρό καθαριότητας, λούσιμο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών κ.λ.π. - Στρώσιμο κλίνης και συχνή αλλαγή κλινοσκεπασμάτων ασθενούς, να διατηρείται πάντοτε καθαρό και χωρίς πτυχές. - Φροντίδα για την καλή σίτιση των ασθενών - Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων σύμφωνα με την υπόδειξη του/της νοσηλευτή/τριας. 10

11 - Κινητοποίηση ασθενούς. - Βοήθεια στις αιμοληψίες / δειγματοληψίες και στους Η/Υ. - Διατήρηση μυοσκελετικής ισορροπίας του αρρώστου στις διάφορες θέσεις, όταν βρίσκεται στο κρεβάτι ή στην πολυθρόνα. - Υποβοήθηση της λειτουργίας του εντέρου προκειμένου να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία του. - Θερμομέτρηση ασθενούς - Ευπρεπισμός χειρουργικού πεδίου - Συλλογή και μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών σε συνεργασία με τον νοσηλευτή. - Τακτοποιεί το υλικό ή τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την νοσηλεία. - Ετοιμάζει το προς αποστείρωση υλικό. - Κάνει προσεκτική χρήση του υλικού και αποφεύγει τη σπατάλη. - Μετά από ενδεχόμενο θάνατο αρρώστου παρέχει μεταθανάτια φροντίδα με κάθε σεβασμό, έτσι όπως έχει διδαχθεί. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατεθεί από τον/την Προϊστάμενο/η στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Ν.Υ ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΥΕ) - Διατηρεί καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς (κομοδίνο, ντουλάπι, κρεβάτι κ.λ.π.) - Διατηρεί τους βοηθητικούς χώρους καθαρούς και φροντίζει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (σκωραμίδες, ουροδοχεία, λεκάνες κ.λ.π.). - Μεταφέρει από και προς τον θάλαμο τη τροφή του ασθενή, εντός του τμήματος ή/και του ορόφου. - Βοηθά στη τακτική διατήρηση της αποθήκης του τμήματος. Παραλαμβάνει αναλώσιμο υλικό και το τακτοποιεί στη θέση του με τη καθοδήγηση των αρμοδίων. - Παραλαμβάνει και φροντίζει το καθαρό και ακάθαρτο ιματισμό. - Μεταφέρει το καθαρό ιματισμό στους θαλάμους των ασθενών. - Τοποθετεί τον ακάθαρτο ιματισμό στους σάκους και φροντίζει για την απομάκρυνσή του από το νοσηλευτικό τμήμα. - Συγκεντρώνει το άχρηστο υλικό και το τοποθετεί στον ορισμένο χώρο για αχρήστευση, με τις οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης. - Αναφέρει στον Προϊστάμενο του τμήματος βλάβες, για την αποκατάστασή τους. - Βοηθά στην μεταφορά των ασθενών από / προς το τμήμα για την ενέργεια άλλων εξετάσεων, χειρουργείων κ.λ.π. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατεθεί από τον/την Προϊστάμενο/η στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Ν.Υ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΥΕ) - Παραλαμβάνει τον ασθενή από και προς το μεταφορικό μέσο (ασθενοφόρο, αυτοκίνητο δημόσιας ή/και ιδιωτικής χρήσης κ.α.) και τον μεταφέρει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή των Εξωτερικών Ιατρείων, στα διάφορα εργαστήρια, στο Νοσηλευτικό τμήμα, στο Γραφείο Κίνησης, μετά από οδηγίες των Προϊσταμένων του/της. - Τοποθετεί προσεκτικά και κατάλληλα τον ασθενή στο φορείο ή την καρέκλα και προνοεί για την ασφάλειά του. 11

12 - Μεταφέρει τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενή και φροντίζει να τα παραδώσει στο αρμόδιο πρόσωπο, που του έχει υποδειχθεί ή να εφαρμόσει της διαδικασίες που του/της έχουν υποδειχθεί. - Μεταφέρει με ασφάλεια τον φάκελο του ασθενούς, χωρίς να τον ελέγχει ή να τον δώσει ποτέ στον ασθενή ή της συγγενείς του, διότι είναι εμπιστευτικός. - Τοποθετεί τα φορεία μεταφοράς ασθενών στη θέση της και ποτέ δεν τα εγκαταλείπει της διαδρόμους ή σε άλλα ακατάλληλα μέρη. - Καθαρίζει τα φορεία όταν λερωθούν και φροντίζει να είναι διαρκώς έτοιμα, στα σημεία που έχουν ορισθεί. - Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του/της ανατεθεί από τον/την Προϊστάμενο/η στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Ν.Υ. 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το παρόν (μετά την έγκρισή του και από το Δ.Σ.) τηρείται από όλη τη νοσηλευτική υπηρεσία, ελέγχεται η τήρησή του από τα αρμόδια όργανα (Δ/νση Ν.Υ., Δ/τη) και εξετάζεται η βελτίωση του μετά από ένα (1) έτος εφαρμογής του, με στόχο την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών φροντίδων υγείας προς τους ασθενείς πολίτες. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων του

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 13/5/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Π.: 24/52783 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 101 10 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.38856 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 344 3 Ιουλίου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36643+ 3392+305+275 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα