ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1 Δ1.101 Γενικό έντυπο του Νοσοκομείου Α4 1-2 Δ1.102 Υπηρεσιακό σημείωμα Α4 1-3 Δ1.103 Αναφορά συμβάντος ατυχήματος Α4 1-4 Δ1.105 Δελτίο Πιστοποίησης υπηρεσιών καθαριότητας Α4 1-5 Δ1.106 Δελτίο Πιστοποίησης υπηρεσιών φύλαξης Α4 1 - Δ2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 6 Δ2.111 Εισιτήριο στο Νοσοκομείο Α4 2 ΝΑΙ Πρωτόκολλο παραλαβής τιμαλφών Α4 3 ΝΑΙ 9 Δ2.121 Άδεια εξόδου ασθενή Α Δ2.131 Αίτηση μεταφοράς ασθενούς με ασθενοφόρο Α4 3 ΝΑΙ 11 Δ2.132 Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Α4 3 ΝΑΙ 12 Δ2.133 Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς Α4 3 ΝΑΙ Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής χρέους Α Δ2.141 Έντυπο υποβολής παραπόνων Α Δ2.142 Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών Α4 1 - Δ3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16 Δ3.151 Ανακοίνωση διορισμού Α Δ3.152 Πρωτόκολλο ορκωμοσίας Α Δ3.153 Πράξη ανάληψης υπηρεσίας Α Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Α Δ3.155 Ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου Α Δ3.156 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2Α Δ3.161 Αίτηση εργαζομένου Α Δ3.162 Αίτηση χορήγησης άδειας Α Δ3.171 Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης Α Δ3.172 Βεβαίωσης προϋπηρεσίας Α Βεβαίωση αποδοχών Α4 1 - Σελίδα : 1 / 9

2 27 Δ3.174 Βεβαίωση προϋπηρεσίας και αποδοχών Α Δ3.175 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Α Δ3.181 Περίληψη ατομικού φακέλου υπαλλήλου Α Δ3.191 Υποφάκελος υπαλλήλου 2Α4 1 - Δ4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 31 Δ4.201 Αίτηση χορήγησης υλικού Α4 2 ΝΑΙ 32 Δ4.202 Αίτηση προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών Α4 2 ΝΑΙ Εισήγηση παραγγελίας υλικού Α4 2 ΝΑΙ 34 Δ4.204 Δελτίο παραγγελίας υλικού Α4 2 ΝΑΙ 35 Δ4.205 Πρωτόκολλο παραλαβής και πράξη εισαγωγής υλικού Α4 3 ΝΑΙ 36 Δ4.211 Δελτίο ανάλωσης υλικού πράξη εξαγωγής από αποθήκη Α4 3 ΝΑΙ Δ5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Α5 3 ΝΑΙ Απόδειξη επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών Α5 3 ΝΑΙ Απόδειξη δωρεάς παροχής υπηρεσιών Α5 3 ΝΑΙ Απόδειξη είσπραξης νοσηλίων Α4 3 ΝΑΙ Απόδειξη είσπραξης νοσηλίων επί πιστώσει Α4 3 ΝΑΙ Απόδειξη δωρεάν νοσηλείας Α4 3 ΝΑΙ Γραμμάτιο είσπραξης Α σειράς Α4 3 ΝΑΙ Γραμμάτιο είσπραξης Β σειράς Α5 3 ΝΑΙ Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Α4 3 ΝΑΙ Πρωτόκολλο καταμέτρησης ταμείου Α4 1 ΝΑΙ ΙΙ Τ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερολόγιο συντήρησης κύριου εξοπλισμού Α Ημερολόγιο συντήρησης βοηθητικού εξοπλισμού Α Δελτίο συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Α Ημερολόγιο βαθμονόμησης εργαστηριακού εξοπλισμού Α Πρόγραμμα βαθμονόμησης και ελέγχου εργαστ. εξοπλισμού Α Δελτίο καταγραφής συνθηκών χώρου Α Καρτέλα συντήρησης μηχανήματος Α Τ.311 Δελτίο αναγγελίας και αντιμετώπισης βλάβης Α Τ.320 Αίτηση εγκατάστασης νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Α Αίτηση εγκατάστασης νέου εξοπλισμού Α Πρωτόκολλο παραλαβής πάγιου εξοπλισμού Α4 1 ΝΑΙ Πρωτόκολλο διαπίστωσης και παραλαβής εργασιών Α4 1 ΝΑΙ Γενικό έντυπο Τεχνικής Υπηρεσίας Α4 1 - Σελίδα : 2 / 9

3 ΙΙΙ Ι ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι1 ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 60 Ι1.401 Φύλλο ιστορικού ασθενούς 4Α Ι1.402 Πορεία νόσου 2Α Ι1.403 Δελτίο εργαστηριακών εξετάσεων 2Α Ι1.404 Δελτίο ειδικού ελέγχου 2Α Φύλλο γυναικολογικού ιστορικού Α Φύλλο τοκετού Α Ιστορικό νεογνού Α3+A Φύλλο παιδιατρικού ιστορικού Α Φύλλο ψυχιατρικού ιστορικού Α Καρτέλα Εξωτερικών Ιατρείων Α Ι1.422 Φύλλο ασθενούς ΤΕΠ 2Α Ι1.423 Φύλλο βραχείας νοσηλείας 4Α Ι1.427 Εντολή εισαγωγής ασθενή Α Ι1.428 Εντολή Διακομιδής ασθενή Α Ι1.429 Εντολή εξόδου ασθενή Α Ι1.430 Εντολή πειθαρχικής εξόδου ασθενή Α4 1 - Ι2 ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 76 Ι2.431 Παραπεμπτικό κλινικής εξέτασης ειδικού Α Ι2.432 Παραπεμπτικό ειδικού ελέγχου Α Ι2.433 Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση Α Ι2.434 Οφθαλμολογική εξέταση Α Ι2.435 Αγγειολογική εξέταση Α Φύλλο παρακολούθησης κύησης Α Ι2.437 Έκθεση ειδικού ελέγχου Α Ι2.441 Παραπεμπτικό ενδοσκοπικού ελέγχου Α Ι2.442 Έκθεση ενδοσκοπικού ελέγχου Α Ι2.443 Έκθεση βρογχοσκόπησης Α Ι2.444 Έκθεση υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου Α Ι2.445 Έκθεση αιμοδυναμικού ελέγχου Α Έκθεση υπερηχογραφικού ελέγχου κύησης Α Πρόγραμμα Χειρουργείου Α Προαναισθητική εκτίμηση και διάγραμμα αναισθησίας Α Μετααναισθητική ανάνηψη ασθενούς Α Αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου Α Ι2.459 Παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας Α Ι2.460 Εντολή νεκροψίας Α4 1 - Σελίδα : 3 / 9

4 Ι3 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 95 Ι3.461 Δήλωση άρνησης θεραπείας Α Ι3.462 Δήλωση συγκατάθεσης ασθενούς Α Ι3.463 Δήλωση συγκατάθεσης για εγχείρηση και αναισθησία Α Ι3.464 Δήλωση συγκατάθεσης για στεφανιογραφία Α Ι3.465 Δήλωση συγκατάθεσης για αγγειοπλαστική Α Ι3.466 Δήλωση συγκατάθεσης για καθετηριασμό καρδιάς Α4 3 - Ι4 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 101 Ι4.471 Ενημερωτικό σημείωμα ασθενούς Α Ι4.472 Ιατρική γνωμάτευση βεβαίωση Α Ι4.473 Βεβαίωση για ασφαλιστικά ταμεία ή Υγειονομική Επιτροπή Α Ι4.474 Βεβαίωση για έγκριση αποκλειστικής νοσοκόμας Α Ι4.475 Βεβαίωση τοποθέτησης βηματοδότη Α Ι4.476 Βεβαίωση Αιμοκάθαρσης Α Ι4.477 Βεβαίωση Πλασμαφαίρεσης Α Ι4.480 Πιστοποιητικό θανάτου Α4 1 - Ι5 ΓΕΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Γενικό έντυπο ιατρικής υπηρεσίας Α Μπλοκ συνταγών Α5 1 - ΙV Ν ΕΝΤΥΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν1 ΕΝΤΥΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 111 Ν1.501 Νοσηλευτικό ιστορικό 4Α Ν1.502 Νοσηλευτική παρακολούθηση 2Α Ν1.503 Ιατρικές Οδηγίες 2Α Ν1.504 Φύλλο χορήγησης φαρμάκων στον ασθενή 2Α Ν1.505 Θερμομετρικό διάγραμμα Α Ν1.506 Ισοζύγιο υγρών 2Α Ν1.507 Κάρτα διαβητικού ασθενούς Α Ν1.508 Δελτίο δίαιτας ασθενών Α Ν1.511 Καταγραφή κατακλίσεων 2Α Ν1.512 Αξιολόγηση κατακλίσεων με την κλίμακα Norton Α Ν1.521 Ημερήσιο φύλλο νοσηλείας ασθενούς 2Α3 1 - Σελίδα : 4 / 9

5 Ν2 ΕΝΤΥΠΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 122 N2.531 Δελτίο παραγγελίας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Α Ν2.532 Γενικό συνταγολόγιο παραγγελίας φαρμακευτικού υλικού Α Ν2.533 Παραστατικό διακίνησης υλικού χρήσεως (πάγια στοιχεία) Α N2.534 Δελτίο παραγγελίας αναλ. υγειονομικού υλικού Αποστείρωσης Α4 3 - Ν3 ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 126 Ν3.541 Ημερήσιο φύλλο νοσηλείας ΜΕΘ 2Α Ν3.542 Αξιολόγηση κατακλίσεων με την κλίμακα Cubbin Jackson 2Α Νοσηλευτικό σημείωμα διακομιδής ασθενούς από ΜΕΘ Α Ν3.545 Χρέωση υλικών ασθενών Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Α4 1 - Ν3.545α Χρέωση υλικών ασθενών Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας 2Α Ν3.551 Πρόγραμμα Χειρουργείου Α Ν3.552 Προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική εκτίμηση 2Α Ν3.553 Καταγραφή χειρουργικού χρόνου επέμβασης Α Ν3.554 Παρατάσεις χειρουργείων Α Καταμέτρηση επιδεσμικού υλικού - αιχμηρών Α Ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση ακαθάρτου ιματισμού χειρουργείου Α Φύλλο παρακολούθησης αιμοκάθαρσης Α Ν3.561α Φύλλο παρακολούθησης αιμοκάθαρσης Α Ν3.562 Φύλλο παρακολούθησης πλασμαφαίρεσης Α Ν3.571 Νοσηλευτικό φύλο ενδοσκοπικού ελέγχου Α4 1 - Ν4 ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικό έντυπο Νοσηλευτικής υπηρεσίας Α Ν4.592 Πρόγραμμα εργασίας Νοσηλευτικού προσωπικού Α Ν4.593 Ημερήσιος καταμερισμός εργασίας Α Ν4.594 Ανάθεση νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών ΜΕΘ Α Ν4.595 Ημερήσια κατανομή εργασίας στην αποστείρωση Α Ν4.596 Ημερήσια κατανομή εργασίας στο χειρουργείο Α Ν4.597 Ημερήσιο Δελτίο νοσηλευτικής κίνησης Α4 1 - Σελίδα : 5 / 9

6 V Ε ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε1 ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 147 Ε1.600 Παραπεμπτικό Εργαστηριακών εξετάσεων Εφημερίας Α Ε1.601 Παραπεμπτικό Βιοπαθολογικών εξετάσεων Α Ε1.602 Παραπεμπτικό Αιματολογικών εξετάσεων Α Ε1.603 Παραπεμπτικό Βιοχημικών εξετάσεων Α Ε1.604 Παραπεμπτικό Μικροβιολογικών εξετάσεων Α Ε1.605 Έλεγχος πηκτικότητας Α Ε1.606 Παραπεμπτικό ανοσολογικών εξετάσεων Α Ε1.607 Παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων μεταδιδόμενων με το αίμα νοσημάτων Α Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου μεταδιδόμενων με το αίμα νοσημάτων Α Ε1.609 Παραπεμπτικό Εργαστηριακών εξετάσεων Αιμοδοσίας Α Ε1.610 Παραπεμπτικό Εργαστηριακών εξετάσεων Γενικό Α4 3 - E2 ΕΝΤΥΠΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Παραπεμπτικό ακτινολογικού ελέγχου Α Ε2.612 Παραπεμπτικό Απεικονιστικών εξετάσεων Γενικό Α α Παραπεμπτικό ακτινολογικών εξετάσεων Α Παραπεμπτικό απεικονιστικής εξέτασης μαστού Α Παραπεμπτικό ειδικού απεικονιστικού ελέγχου Α Ε2.615 Παραπεμπτικό υπερηχογραφήματος - TRIPPLEX Α Ε2.619 Ιατρική Γνωμάτευση Αποτελέσματα Απεικονιστικών εξετάσεων Α4 3 - E3 ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 165 Ε3.621 Παραπεμπτικό για παθολογοανατομική - κυτταρολογική εξέταση Α Ε3.631 Παραπεμπτικό εξετάσεων πράξεων πυρηνικής ιατρικής Α Παραπεμπτικό εξετάσεων εκτός νοσοκομείου Α4 3 - Σελίδα : 6 / 9

7 VI Φ ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Φ1 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ Εξώφυλλο ατομικής συνταγής φαρμάκων Α α Ατομική συνταγή φαρμάκων Α4 1 ΝΑΙ β Ατομική συνταγή φαρμάκων Α4 1 ΝΑΙ Συνταγολόγιο φαρμάκων που εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου Α4 1 ΝΑΙ Χρέωση υλικών εκτός κλειστού νοσηλίου Α Χρέωση υλικών αναισθησίας Α4 1 - Φ2 ΕΝΤΥΠΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 174 Φ2.711 Γενικό συνταγολόγιο Α Δελτίο επιστροφής φαρμακευτικού υλικού Α4 3 ΝΑΙ Κατάσταση ημερήσιας κατανάλωσης φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υγειονομικού κλπ υλικού Α4 1 ΝΑΙ Φ3 ΕΝΤΥΠΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Καρτέλα φαρμάκου Α Δελτίο παραγγελίας Α Πρωτόκολλο παραλαβής πράξη εισαγωγής φαρμάκων Α4 1 ΝΑΙ Δελτίο επιστροφής φαρμάκων στους προμηθευτές Α4 3 ΝΑΙ Φ4 ΕΝΤΥΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 181 Φ4.761 Ατομική συνταγή ναρκωτικών (Πίνακα Β & Γ) για νοσηλευόμεν. Α4 4 ΝΑΙ 182 Φ4.762 Ειδική συνταγή ναρκωτικών (Πίνακα Β & Γ του Ν.1729/87) Α4 2 ΝΑΙ 183 Φ4.763 Συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Πίνακα ΒΣ, ΓΣ & Δ) μονόγρ. Α4 2 ΝΑΙ Συνταγολόγιο ναρκωτικών για το Αναισθησιολογικό Α4 3 ΝΑΙ 185 Φ4.765 Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ναρκωτικών φαρμάκων Α4 3 ΝΑΙ Σελίδα : 7 / 9

8 VII Α ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α1 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Αίτηση εθελοντή αιμοδότη Α Ιστορικό αιμοδότη Α Α1.803 Επιστολή προς Αιμοδότη για επανάληψη εξετάσεων Α Α1.804 Καθορισμός Ομάδας Αίματος ΑΒΟ, Rh & εξετάσεις συμβατότ. Α Δελτίο ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τη μετάγγιση αίματος Α4 2 - Α2 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 191 Α2.811 Αίτηση διάθεσης αίματος ή παραγώγων αίματος Α Παραστατικό διακίνησης αίματος σε άλλη υπηρεσία Α4 2 ΝΑΙ Δελτίο αποστολής πλασμάτων για κλασματοποίηση Α4 2 ΝΑΙ Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατεψυγμένων πλασμάτων Α4 2 ΝΑΙ Δελτίο αποστολής μονάδων αιμοληψίας προς έλεγχο Α5 2 ΝΑΙ Α3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ημερήσια κατάσταση αποθεμάτων αίματος Α Συγκεντρωτική κατάσταση αποθεμάτων αίματος Α Γενικό έντυπο Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Α4 1 - VIII Π ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 199 Π. 911 Αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης Α Π. 912 Αίτηση χορήγησης λογαριασμού ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Α Π. 921 Αίτηση παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών Α Π. 922 Αίτηση εγκατάστασης νέου Λογισμικού Α Π. 923 Αίτηση μεταβολής Λογισμικού Α Π. 924 Αίτηση εγκατάστασης νέου εξοπλισμού Α Π. 925 Αίτηση επέκτασης ή μεταβολής τοπικού Δικτύου Α Π. 931 Καρτέλα εξοπλισμού Πληροφορικής Α4 2 - Σελίδα : 8 / 9

9 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα χρώματα των εντύπων αντιστοιχούν στα παρακάτω χρώματα PANTONE για εκτύπωση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΩΜΑ PANTONE U ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ 474 U ΤΕΧΝΙΚΗ Τ REFLEX BLUE ΙΑΤΡΙΚΗ Ι 284 U ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ν 3288 U ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε 1945 U ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Φ 3275 U ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Α 185 U ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π PURPLE Σελίδα : 9 / 9

11. Το με αριθμ. πρωτ.: 48339/7-11-2012 έγγραφο του Νοσοκομείου μας περί παροχής διευκρινίσεων. 12. Τις πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν. 13.

11. Το με αριθμ. πρωτ.: 48339/7-11-2012 έγγραφο του Νοσοκομείου μας περί παροχής διευκρινίσεων. 12. Τις πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν. 13. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 150.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

8. Τους όρους της υπ αριθμ. 45/2012 διακήρυξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και στις ημερήσιες εφημερίδες

8. Τους όρους της υπ αριθμ. 45/2012 διακήρυξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και στις ημερήσιες εφημερίδες ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 150.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΡ.ΠΡΩΤ: 14618 ΤΗΛ: 213 2058348 ΗΜΕΡ: 17-6-14 FAX: 213 2058614 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙΓΜΑ ΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ORCO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕ ΡΗ ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ι. 1 201115 Βιβλίο Τ.Ε.Π. και Ε.Ι. 100 φ. µε σκληρό εξώφυλλο των 100φ. 51 9,65 Μπλόκ εισιτηρίων Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Χαιρετάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 81 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Υ4α/οικ.122801 Τηλέφωνο: 2105231107

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ, 28/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012

ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012 ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/39504 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ:-3-5 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 367 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αφεντούλη και Ζαννή, Πειραιάς, ΤΚ 18536 ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3283/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/οικ.112163 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/39190 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Διενέργεια ετήσιων φυσικών απογραφών για τα φάρμακα και υγειονομικό υλικό τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3481 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.120933 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π. 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει την διάρθρωση του ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. σε τµήµατα λογισµικού. Το ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. απαρτίζουν πέντε υποσυστήµατα: Το ιοικητικό-οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3475 31 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. Y4α/οικ.121793 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 1. ΕΤΟΣ 2003 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Οι φοιτητές που φιλοξενήθηκαν στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: «Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: «Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κωδ. : 10187 Τηλέφωνο : 210-5201520 Fax : 210-5202075 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5 6 13 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1683 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ. 48321 Οργανισμός του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3284 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άργους.... 1 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3314 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α3α/οικ. 110515/14 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3285 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας... 1 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3474 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1159 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.... 1 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα