«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή."

Transcript

1 «Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε και έχοντας γνώση των αντικειµενικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι λειτουργοί του συστήµατος υγείας (ελλείψεις προσωπικού, φόρτος εργασίας, οικονοµική κρίση) είναι εύλογο το ερώτηµα πόσο «πρώτης γραµµής» είναι µια συζήτηση µε θέµα την υιοθέτηση λύσεων τηλεµατικής. Κύριο µέρος. Είναι σηµαντικό να αποτυπώσουµε την εικόνα που έχει ο µέσος κάτοικος του νησιού ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες του έτους για το σύστηµα υγείας. Ο µέσος κάτοικος αισθάνεται ανασφάλεια και ότι έχει µικρότερη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όταν αυτό χρειαστεί σε σχέση µε το µέσο κάτοικο της πρωτεύουσας. Συχνά αναγκάζεται να ταξιδέψει έως και 400 χλµ κάτω από αντίξοες συνθήκες ίσως κάποιες φορές άσκοπα Ένας νησιώτης του Αγαθονησίου, για παράδειγµα, δέχεται παράπονα από τη γυναίκα του για προκάρδιο πόνο. Απευθύνεται στο κοντινότερο περιφερειακό ιατρείο που µπορεί εκείνη την ηµέρα να εφηµερεύει ή όχι, και επίσης µπορεί να διαθέτει καρδιογράφο ή όχι. Ανήσυχος απευθύνεται στο κέντρο υγείας που εκείνη την ώρα εφηµερεύει ένας ειδικευόµενος. Από το καρδιογράφηµα δεν είναι σαφές αν υπάρχει έµφρακτο ενώ δεν υπάρχει υποδοµή για τεστ τροπονίνης. Ο ειδικευόµενος και αφού µιλήσει µε τον ειδικευµένο συνάδελφο του συχνά παραπέµπει το περιστατικό στο κοντινότερο νοσοκοµείο!!!! Ήδη έχουν χαθεί όµως τουλάχιστον οι δύο πρώτες ώρες για την έναρξη θροµβόλυσης σε περίπτωση που ο πόνος της ασθενούς προέρχεται από έµφρακτο και όχι από άλλη αιτία. Σε αυτή τη περίπτωση φαίνεται η ανεπάρκεια του συστήµατος να απαντήσει σωστά και έγκαιρα σε ένα επείγον περιστατικό. Μια υπηρεσία διασύνδεσης του κέντρου υγείας µε ένα κέντρο συντονισµού εκτάκτων περιστατικών στην Αθήνα θα µπορούσε να προλάβει τις δυσµενείς εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς. Από το παράδειγµα αυτό φαίνεται πόσο σηµαντική είναι η συµβολή της τηλεµατικής στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής και της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των επιστηµόνων υγείας σε άγονες και προβληµατικές περιοχές. (Συνεργατική 1

2 ιάγνωση) Το πρόβληµα αυτό αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Το κυρίαρχο είναι η έλλειψη δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους νησιώτες. Παρακάτω φαίνεται πώς µία υποδοµή τηλεµατικής θα µπορούσε να συµβάλει στην επιτυχέστερη αντιµετώπιση του οξέος περιστατικού. 2

3 Τηλεµατική. Η τηλεµατική (ιατρική και νοσηλευτική) σηµαίνει τη χρήση τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών υγείας, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι επαγγελµατίες υγείας οι ασθενείς οι φάκελοι πληροφοριών υγείας και ο εξοπλισµός. Παραδείγµατος χάρη: Μεταφορά ιατρικών εικόνων ανάµεσα σε κέντρα υγείας για να γίνει αποµακρυσµένη διάγνωση, παροχή φροντίδας στο σπίτι τους ασθενή( ηλικιωµένοι, διαβητικοί ασθενείς κατ οίκον φροντίδα ) Συνδυάζει την τεχνολογία µε τις επιστήµες υγείας θέτοντας την πρώτη στη διάθεση των δεύτερων. Τα συστατικά της τηλεµατικής είναι η ιατρική και νοσηλευτική γνώση, οι επικοινωνίες, το υλικό( σαρωτές, κάµερες, οπτικά, µαγνητικά µέσα, κάρτες ήχου, βίντεο, εκτυπωτές) και λογισµικό( Πλοηγοί, λογισµικό βιντεοδιάσκεψης, ηλεκτρονική αλληλογραφία, συστήµατατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων κλπ.) Τι οδήγησε στην ανάπτυξη της τηλεµατικής; (διαφάνεια) Α. Κοινωνικές ανάγκες-απαιτήσεις: 1. βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας 2. δηµογραφικές αλλαγές: α.γήρανση πληθυσµού, β. αύξηση ατόµων µε χρόνιες ασθένειες/µε ειδικές ανάγκες γ. αύξηση ατόµων που δεν µπορούν να µετακινηθούν εύκολα. 3. Έλλειψη προσωπικού σε αποµονωµένες-αποµακρυσµένες περιοχές 4. Ισότιµη παροχή υπηρεσιών υγείας σε αποµονωµένες αποµακρυσµένες περιοχές 5. Πρωτοβάθµια φροντίδα, κοινοτική φροντίδα και κατ οίκον φροντίδα Β. Οικονοµικές άναγκες-απαιτήσεις: 1. αυξηµένο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. χρόνιοι ασθενείς) 2. κόστος εξελιγµένου ιατρικού/νοσηλευτικού εξοπλισµού 3. νέες κατευθύνσεις-αγορές στο χώρο της υγείας Γ. υνατότητες: 1. πληροφορική : α. Ψηφιακή επεξεργασία-ανάλυση εικόνων και σηµάτων β. Πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων γ. Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών δ. Συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων 3

4 2. επικοινωνίες : α. Ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδοµής σε αποµακρυσµένα σηµεία β. ορυφορικές επικοινωνίες γ. ίκτυα υπολογιστών-διαδίκτυο δ. Ασύρµατα δίκτυα. Γενικά. Εφαρµογές /υπηρεσίες τηλεϊατρικής Τηλεσυµβουλευτική : Τηλεδιάγνωση : 1. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ειδικές γνώσεις ή η ιδιαίτερη περίπτωση συνεργασίας ή συνεργατικής διάγνωσης- λήψης κοινής απόφασης ( π.χ. τηλεακτινολογία). 2. ιαµοιρασµός εικόνων και άλλων δεδοµένων ασθενή µεταξύ του γιατρού και ενός ή περισσότερων ειδικών. 3. Η διάγνωση γίνεται από τον ιατρό και οι ειδικοί τον βοηθούν να καταλήξει σε πιο ακριβή διάγνωση. Παράδειγµα : ΕVISAND ( Ισπανία): -Λειτουργεί από το 2000 σε τρείς επαρχίες της Ανδαλουσίας. -Παρέχει υπηρεσίες τηλεσυµβουλευτικής για καρδιολογία, δερµατολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, οφθαλµολογία, ακτινολογία, νευροχειρουργική, καθώς και τηλεκπαίδευση σε επαγγελµατίες υγείας και υπηρεσίες έκτακτων περιστατικών. 1. Η διάγνωση της κατάστασης ενός ασθενή από έναν αποµακρυσµένο γιατρό (π.χ. τηλεκαρδιολογία). 2. ιαµοιρασµός εικόνων και άλλων δεδοµένω ασθενή µεταξύ του γιατρού ή του ασθενή και ενός ή περισσοτέρων ειδικών 3. Η διάγνωση γίνεται από τους ειδικούς. Αν υπάρχει τοπικός γιατρός, παρέχει επιπλέον πληροφορίες. Τηλεπαρακολούθηση: 1. Η αποµακρυσµένη παρακολούθηση ενός ασθενούς που βρίσκεται σε ένα µη νοσοκοµειακό περιβάλλον (π.χ. παρακολούθηση εµβρύου). 4

5 2. Συσκευές τηλεµετρίας ελέγχουν τα ζωτικά σηµεία και ενηµερώνουν. Τηλεφροντίδα: 1. Η χρήση δεδοµένων τηλεπαρακολούθησης για την παροχή αποµακρυσµένης βοήθειας σε ασθενείς (π.χ. ασθενείς µε διαβήτη). 2. Συσκευές παροχής φροντίδας παρέχουν εντολές από απόσταση. Παράδειγµα: Σύστηµα DIABTel: Τηλεπαρακολούθηση και τηλεφροντίδα διαβητικών ασθενών που βρίσκονται σε αποµακρυσµένο µηνοσοκοµειακό περιβάλλον (Βαρκελώνη, Ισπανία). Τηλεκπαίδευση /κλινική συνεδρίαση από απόσταση: 1. Η αποµακρυσµένη εκπαίδευση κυρίως επαγγελµατιών υγείας και ασθενών. 2. Εφαρµογές προσοµοίωσης (π.χ. χειρουργικών επεµβάσεων). 3. Σεµινάρια online, διαδραστική επικοινωνία µέσω τηλεδιάσκεψης, άµεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Συνεργατική διάγνωση: -Η συνεργασία µεταξύ αποµακρυσµένων επαγγελµατιών υγείας για µία από κοινού διάγνωση (π.χ. καρδιακή αγγειογραφία). Στην οµιλία αυτή θα αναφερθώ στα σηµεία που η τηλεµατική αγγίζει τη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και διεισδύει σε θέµατα πρωτογενούς πρόληψης στη κοινότητα. Παράδειγµα : Σύστηµα Αmerican Telecare: Υπηρεσίες κατ οίκον νοσηλείας (ηλεκτρονικές επισκέψεις κατ οίκον σε ασθενείς από νοσηλευτές). Προσωπικό σύστηµα Τηλεϊατρικής (PTS) για το σπίτι (Μινεσότα, ΗΠΑ). Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Ορισµός Ως πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύστηµα παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση όλου του πληθυσµού, σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο και αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάµωση της υγείας, µε την παροχή πιστοποιηµένων υπηρεσιών υγείας, εξετάσεων και φαρµάκων και την υιοθέτηση κοινών κανόνων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 5

6 Σηµειώνουµε ότι η παροχή από απόσταση ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών µε την χρήση προηγµένων τεχνολογιών και υποδοµών αποτελεί µέρος της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: (α) τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκοµείο, (β) τη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών µετά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο, (γ) τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι, (δ) τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, (ε) την επείγουσα µεταφορά ασθενών µέσω του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή άλλων µέσων µεταφοράς ασθενών, (στ) τα µέτρα υγείας που προβλέπονται από τις πολιτικές ηµόσιας Υγείας στον τοµέα της πρόληψης, πρωτογενούς και δευτερογενούς. ιδίως στα κρίσιµα προβλήµατα των επιδηµιών και των παραγόντων κινδύνου της υγείας ιδίως της παχυσαρκίας, της χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών και καπνού από ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού, της ιατρικής της εργασίας, της παροχής υπηρεσιών σχολικής υγείας, της ενηµέρωσης σε θέµατα κοινωνικού προγραµµατισµού και κοινωνικής φροντίδας καθώς και κάθε άλλη δράση που συνδέεται µε µέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για τη ηµόσια Υγεία, (ζ) την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικών συµβουλών και υπηρεσιών µε την χρήση προηγµένων τεχνολογιών και υποδοµών. (η) την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας (θ) την παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραµµατισµού. Πού είµαστε? Στον ελλαδικό χώρο στη τελευταία δεκαετία έχουν ξεκινήσει πολυάριθµα µικρά πιλοτικά προγράµµατα που ως επί το πλείστον έµειναν πιλοτικά. Με κάποιες εξαιρέσεις πυρήνων επιτυχίας όπως είναι : 6

7 Παρατηρήσεις: Στατιστικά από έρευνες που έχουν γίνει στα πιλοτικά αυτά προγράµµατα τα αποτελέσµατα ήταν µικτά αρνητικά και θετικά (µικρό δείγµα ασθενών αποσπασµατικότητα των συστηµάτων). εν έχει καταδειχθεί µε σαφή τρόπο η σχέση κόστους-οφέλους και η αποδοτικότητα των εφαρµογών αυτών. Εν µέρει διότι τα δεδοµένα που έχουµε για το δείγµα των ασθενών που έχουν χρήση των συστηµάτων αυτών είναι µικρό και λόγω της αποσπασµατικότητας των λύσεων των συστηµάτων αυτών. 7

8 Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων δεν σηµαίνει ότι απέτυχαν τα συγκεκριµένα συστήµατα αλλά µάλλον είναι µια ευκαιρία για να γίνει µια αναφορά σε κρίσιµα θέµατα για µια επιτυχηµένη υλοποίηση συστηµάτων τηλεµατικής. Κρίσιµα θέµατα για µια επιτυχηµένη υλοποίηση είναι: Βαθιά ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών η οποία θα βελτιώσει την αποδοχή των χρηστών. έσµευση του οργανισµού και των διοικητικών αρχών υγέιας για το ακολοθούµενο σχέδιο ανάπτυξης του συστήµατος. Σχεδίαση επικεντρωµένη στο χρήστη ( π.χ φιλικές διεπαφές χρήστη) Υποκίνηση των χρήστών ( επαγγελµατιιών υγείας αλλά και ασθενών) Παροχή εργαλείων για την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών. Ελαχιστοποίηση φόρτου εργασίας ( π.χ αυτοµατοποίηση διαδικασιών) Ενσωµάτωση ασφάλειας και εµπιστευτικότητας. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η τηλεµατική πρέπει να πορεύεται παράλληλα µε την ανάπτυξη πληροφοριακής υποδοµής του συστήµατος υγείας. Η υιοθέτηση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας προγραµµάτων τηλεµατικής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Σουηδίας. Το πρόγραµµα τηλειατρικής συνδέει 80 δηµόσια νοσοκοµεία, 800 κέντρα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 900 φαρµακεία και ιδιωτικά ινστιτούτα χρησιµοποιώντας ιδιωτικό δίκτυο. Το 1997 σε συνέδριο για την τηλεµατική στα νησιά µε συµµετέχοντες : Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΤΕΕ, Σισµανόγλειο νοσοκοµείο είχε προταθεί: 1) η σύσταση Εθνικού Κέντρου Τηλεµατικής το οποίο θα ηγηθεί της προσπάθειας για εγκατάσταση συστηµάτων τηλεµατικής στα νησιά. Με σκοπό την υποστήριξη ενός Εθνικού δικτύου Τηλειατρικής µε τη διασύνδεση παροχέων και χρηστών ανεξάρτητα συστήµατος διεπαφής, πλατφόρµας λογισµικού, και πρωτοκόλλου επικοινωνίας ώστε να φτάσουµε σε ένα ιατρικό ιστό µε δοµή παρόµοια µε αυτή του διαδικτύου. 2) Η δηµιουργία εθνικού σηµείου αναφοράς για την τηλεµατική. Κρίθηκε ότι χρειάζεται µια διευρυµένη οµάδα εργασίας για την τηλειατρική µε θεσµικά µέλη από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ( π.χ Νοσοκοµεία, Ερευνητικά Κέντρα- Πανεπιστήµια, ΟΤΕ, ΤΕΕ, Ιατρικός Σύλλογος, Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Υπουργεία, Κοινοβούλιο και άλλα.) µε σκοπό και να διαµορφώσει εθνική τηλεµατική στρατηγική 8

9 ώστε να υπερνικήσει τα εµπόδια προς την αποδοτική χρήση τηλεµατικών εφαρµογών στην Ελλάδα. Η ιευρυµένη οµάδα εργασίας για την τηλεµατική θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου εξόδου πληροφοριών και να προχωρήσει στη συντήρηση καταλόγου απογραφής για όλα τα προγράµµατα τηλεϊατρικής της χώρας. Αυτές οι προτάσεις για την εποχή που έγιναν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Σήµερα συνεχίζεται η ανάγκη αυτή. Όµως λόγω της οικονοµικής κρίσης αλλά και την ανάπτυξη της Αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα µετά την ψήφιση του Καλλικράτη, το συντονισµό των αποφάσεων και την χάραξη στρατηγικής στον χώρο της τηλεµατικής της υγείας µπορεί να τον παίξει η Αυτοδιοίκηση Β (περιφέρεια) και Α Βαθµού (δήµοι), αναπτύσσοντας έτσι και την συνεργασία µεταξύ τους τόσο µεταξύ διαφορετικών περιφεριών όσο και διαφορετικών δήµων. Η εγκατάσταση και αξιολόγηση των συστηµάτων αυτών πρέπει να γίνεται συνεργατικά µέσω ενός δικτύου ατόµων που ανταλλάσουν µεταξύ τους τεχνογνωσία, εµπειρία και που θα φροντίσουν να δηµιουργηθεί ένας κρίσιµος αριθµός χρηστών µε σκοπό τη συντήρηση, ανατροφοδότηση και αναβάθµιση της προσπάθειας. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η αυτοδιοίκηση µπορεί και «επιβάλλεται» να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τηλεµατικής ιδιαίτερα στον χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και της προληπτικής ιατρικής και νοσηλευτικής(εξάλλου προβλέπεται από τον Καλλικράτη να µπορεί να παρέχει πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας ). Επειδή και για την αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η υγεία µπορεί αυτή να αναλάβει πρωτοβουλίες υιοθετώντας πολιτικές µε την δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων τηλεµατικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας κυρίως στα νησιά. Η Αυτοδιοίκηση έχοντας ηγετικό και συντονιστικό ρόλο, µπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διάχυσης της γνώσης: 1. από τα Πανεπιστήµια π.χ. εργαστήριο πληροφορικής υγείας και του ερευνητικού κέντρου κοινοτικής νοσηλευτικής του τµήµατος Νοσηλευτικής Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τµήµα ιατρικής φυσικής Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου, το Πανεπιστήµιου Κρήτης τµήµα πληροφορικής 2. των Νοσοκοµείων που ήδη έχουν εµπειρία όπως το Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο, κ.ά µε σκοπό την ανάπτυξη δοµών πρωτογενούς δευτερογενούς πρόληψης, ανάπτυξη δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κατ οίκον νοσηλείας και φροντίδας. Η αυτοδιοίκηση συνεργαζόµενη µεταξύ της π.χ. περιφέρεια Αττικής και περιφέρεια νοτίου Αιγαίου ή δήµος Αθηναίων και ήµος Νάξου και µικρών 9

10 κυκλάδων, µπορεί να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας-κοινοτικής φροντίδας - κατ οίκον φροντίδα πρωτογενή - δευτερογενή πρόληψη, αξιοποιώντας την τηλεµατική ιατρική και νοσηλευτική. Αναµενόµενα οφέλη. 10

11 Αντιρρήσεις Παρά τα προφανή και πολλαπλά οφέλη οι νέες τεχνολογίες ενοχοποιούνται για τη µεγάλη αύξηση των δαπανών υγείας, ειδικότερα σ εκείνα τα συστήµατα που η διάχυση αυτών των νέων τεχνολογιών γίνεται ανεξέλεγκτα και η χρήση τους είναι συχνά αλόγιστη. Υπάρχει ένας µη βάσιµος φόβος για αποπροσωποίηση της φροντίδας του ασθενούς και την απώλεια του ανθρωποκεντρικού και ολιστικού της χαρακτήρα. Συµπεράσµατα 1. Εξαιτίας της γεωγραφικής ιδιοµορφίας και της πολυδιάσπασης του Ελληνικού εδάφους µε την ύπαρξη πολυάριθµων νησιών είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση λύσεων τηλεµατικής. 2. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι τώρα στον ελληνικό χώρο ήταν πιλοτικές, µικρής κλίµακας µε εξαίρεση κάποιου πυρήνες επιτυχίας. 3. Είναι σηµαντικό να χαραχθεί στρατηγική σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο καθώς και συνεργατικό µεταξύ των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης αλλά και µεταξύ δήµων ή περιφερειών π.χ. περιφέρειας Αττικής και δήµου Νάξου και µικρών κυκλάδων. 11

12 4. Αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (προβλέπεται από τον τελευταίο νόµο τον Καλλικράτη). 5. Η τηλεµατική µπορεί να αποτελέσει όχηµα για την υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων πρωτογενούς-δευτερογενούς πρόληψης και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας κοινοτικής φροντίδας και κατ οίκον φροντίδα στα νησιά του νότιου Αιγαίου. 6. Με τη εφαρµογή σωστά σχεδιασµένων συστηµάτων τηλεµατικής γίνεται καλύτερη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού στην υγεία σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης. 7. Προσέγγιση της αρχής της ισότιµης πρόσβασης των πολιτών αποµακρυσµένων περιοχών σε επιστήµονες µε εξειδικευµένη γνώση. 8. Μείωση του αισθήµατος ανασφάλειας και αποµόνωσης των νησιωτών και τουριστών. 9. Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 10. Ελαχιστοποίηση άσκοπων µετακινήσεων που συνεπάγεται µείωση κόστους. 11. Ποιοτικότερη απάντηση συστήµατος υγείας σε επείγοντα συµβάντα και διάσωση ανθρώπινων ζωών. 12. ιευκόλυνση και αναβάθµιση συνεχιζόµενης εκπαίδευσης λειτουργών υγείας. 13. Συµπαράσταση στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο κέντρο υγείας. 14. Εκσυγχρονισµός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρεσιών. Επίλογος Η τηλεµατική σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας έχει ως αποτέλεσµα την είσοδο εξειδικευµένου επαγγελµατιών υγείας στο σπίτι του κάθε κυκλαδίτη. 12

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικής Υγείας» Επιβλέπων: Ιωάννης Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας

Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας στο Συνέδριο µε θέµα: "Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και νησιωτικές πολιτικές (22 24 Νοεµβρίου 2007)" Εισήγηση Παπαβλασόπουλος Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα