Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ναός αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο. (Εγκαίνια: 438 π.χ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ναός αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο. (Εγκαίνια: 438 π.χ.)"

Transcript

1 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πολιτιστικό πρόγραµµα Α Λυκείου : «Από την Ακρόπολη ως το Βρετανικό Μουσείο. Μια περιπέτεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού» LEO VON KLENZE, 1846

2 Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ναός αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο. (Εγκαίνια: 438 π.χ.)

3 Ο Παρθενώνας ήταν διπλός περίπτερος ναός + - Περιβαλλόταν από 58 εξωτερικούς κίονες και ήταν κατασκευασµένος από πεντελικό µάρµαρο, σύµφωνα µε την αναλογία 4:9 που είναι γνωστή ως "χρυσή τοµή". + Κάθε κίονας έχει ύψος 10, 43 µ., µέση διάµετρο 1, 91 µ. και αποτελείται από 11 κοµµάτια (σπονδύλους). + Η απόσταση του πρώτου ακραίου κίονα από το δεύτερο είναι µικρότερη από την απόσταση του δεύτερου µε τον τρίτο. + Οι κίονες λεπταίνουν προς το επάνω τµήµα. + Οι στυλοβάτες δεν είναι απολύτως οριζόντιες επιφάνειες, αλλά παρουσιάζουν καµπύλωση. Ο Παρθενώνας

4 Το εσωτερικό του Παρθενώνα Alessandro Sanquirico, Το εσωτερικό του Παρθενώνα Στο σηκό Το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς ιώροφη δωρική κιονοστοιχία σχήµατος «Π» Υπερώο : για να θαυµάζουν το άγαλµα της Αθηνάς από όλες τις πλευρές Οπισθόδοµο = Μέρος πίσω από το άγαλµα της Αθηνάς. Εκεί φυλασσόταν ο θησαυρός, δηλαδή τα πολύτιµα αφιερώµατα της Αθηνάς. Οροφή του σηκού στηριζόταν σε τέσσερις ιωνικούς κίονες.

5 Το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς Παρθένου ύψους 13,5m. Σύµφωνα µε την παράδοση, το άγαλµα πατούσε σε µνηµειακή βάση ύψους 1,20 µ., την οποία κοσµούσε περιµετρικά ανάγλυφη απεικόνιση του µύθου της γέννησης της Πανδώρας. Ο σκελετός του ήταν ένας τεράστιος ξύλινος ιστός µπηγµένος στο έδαφος. Η θεά παριστάνεται σε όρθια στάση, στραµµένη προς την ανατολική θύρα του Παρθενώνος, φορώντας δωρικό πέπλο µε µακρύ απόπτυγµα ζωσµένο µε φίδι. Τα γυµνά µέρη του σώµατος της θεάς ήταν καµωµένα από ελεφαντόδοντο, ενώ το ένδυµά της από χρυσό. Το στήθος της καλύπτει η αιγίδα µε το γοργόνειο, όπου συναντάµε και πάλι φίδια. Τα σανδάλια της θεάς είναι τυρρηνικά και φέρουν παράσταση Κενταυροµαχίας. Μπροστά από το άγαλµα υπήρχε δεξαµενή νερού για την διατήρηση της υγρασίας του ελεφαντόδοντου και για να ανακλάται το φως (µέσα στον σηκό δεν υπήρχαν παράθυρα)

6 Το άγαλµα της θεάς Αθηνάς βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού περιβαλλόµενο από διώροφη κιονοστιχία από κίονες δωρικού ρυθµού Το κράνος της Αθηνάς είχε τριπλό λοφίο. Το µεσαίο τµήµα απόληγε σε Σφίγγα, ενώ τα δυο πλαϊνά µορφές φτερωτών αλόγων (πήγασοι). Στο δεξί της χέρι κρατούσε φτερωτή Νίκη, ενώ µε το αριστερό της κρατούσε δόρυ & στήριζε την άντυγα της ασπίδας. Ο Εριχθόνιος (φίδι) περιελίσσεται στο εσωτερικό τµήµα της. Το εσωτερικό της ασπίδας ήταν ανάγλυφο ή ζωγραφισµένο (πάνω σε δέρµα). Είχε παράσταση Γιγαντοµαχίας (σύγκρουσης θεών και Γιγάντων) Βλ. επίσης KD1KZr5AfV8&feature=related

7 ΗασπίδαπουκρατούσεστοαριστερότηςχέριηθεάΑθηνάΤοεξωτερικό της ασπίδας ήταν διακοσµηµένο µε ανάγλυφη αναπαράσταση Αµαζονοµαχίας.

8 Το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς Παρθένου, η οποία παρουσιάζεται πολυδιάστατη και πολυσήµαντη µε τα σύµβολα και τις διάφορες λειτουργίες της, συµπυκνώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τις αρχές του αθηναϊκού κράτους και τις θέσεις της αθηναϊκής πολιτικής στην πιο λαµπρή και ένδοξη φάση της ιστορίας της πόλης.

9 Πάνω από τους µπροστινούς κίονες: το επιστύλιο, οι διαδοχικές µετόπες µετα τρίγλυφα, τογείσο, το αέτωµα καιη στέγη. Στηνπίσωσειρά κιόνωνπάνωαπότοεπιστύλιο : ηζωφόρος.

10 Ταµαρµάρινακεραµίδιατηςστέγηςκατέληγανσεακροκέραµαµεµορφήανθεµίου. Στα τέσσερα άκρα της στέγης υπήρχαν ψευδοϋδρορροές σε σχήµα λεοντοκεφαλής. Τα ακροκέραµα και η υδρορροή Η εικονιζόµενη µαρµάρινη λεοντοκεφαλή (βάρους 1, 2 τόνων) κοσµούσεωςυδρορροή την γωνία του Παρθενώνα. ιατηρεί σε ίχνη το χρυσό της χαίτηςτουλιονταριούκαισεάλλοσηµείοτοβαθύ κόκκινο χρώµα. Η φθορά στην επιφάνεια του µαρµάρινουέχειπροχωρήσει σεβάθοςαπό 6 ως 10 εκατοστά. (Η Ν πλευρά του Παρθενώνα έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τους σεισµούς και από τους βοµβαρδισµούς Μοροζίνι).

11 ΤΑ ΑΕΤΩΜΑΤΑ Αετώµατα καλούνται οι δύο τριγωνικοί χώροι που σχηµατίζονται από τα γείσα της στέγης. Το ανατολικό αέτωµα του Παρθενώνα κοσµούνταν από γλυπτά µε θέµα τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του ία µε την παρουσία των ολύµπιων θεών, ενώ στο δυτικό αναπαριστάται η έριδα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα.

12

13 Τοανατολικόαέτωµα (πάνωαπότηνκεντρικήείσοδοτουναού).

14 Οι διαδοχικές καταστροφές που υπέστη το ανατολικό αέτωµα οδηγούν σε διαφορετικές εικασίες για τη στάση του σώµατος των κεντρικών µορφών. Τέσσερις µορφές βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης και δέκα στο Βρετανικό Μουσείο. Μορφές από το ανατολικό αέτωµα (Βρετανικό Μουσείο)

15 Το δυτικό αέτωµα (στην πλευρά των προπυλαίων) : Ήταν η πρώτη γλυπτή σύνθεση που έβλεπε επισκέπτης του ναού. Κεντρικέςµορφές : η ΑθηνάκαιοΠοσειδώνας, πουσχηµατίζουνµετο σώµατουςένα Vκαιπλαισιώνονταιαπόάρµατα. (8 µορφές (B, E, J, K, S, U, V, W) στο µουσείο της Ακρόπολης & 4 στο Βρετανικό Μουσείο (A, P, Q, T))

16 Στο δυτικό αέτωµα παριστάνεται ο µύθος της φιλονικίας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την Αθήνα εσπόζουν στο κέντρο αντικριστές οι δύο θεοί όρθιοι µε ζωηρή παραστατικότητα. Κοντά στους δύο θεούς εικονίζονται τα σηµάδια - σύµβολα, η ελιά και η πηγή µε το θαλάσσιο νερό, τα δώρα που πρόσφεραν οι δύο θεοί για να αποκτήσουν την προστασία της πόλης. Το γυµνό ρωµαλέο κορµί του Ποσειδώνα τινάζεται βίαια προς τα πίσω, είναι νευρικός και αβέβαιος για τη νίκη του στον αγώνα. Η Αθηνά µε τη µεγαλόπρεπη στάση της φανερώνει τη σιγουριά της για τη νίκη. εξιά και αριστερά από τους θεούς ήταν τα άρµατα που τους έφεραν στα βράχια της Ακρόπολης για τον αγώνα. Το άρµα της Αθηνάς το οδηγούσε η Νίκη και το άρµα του Ποσειδώνα η Αµφιτρίτη ή κάποια άλλη από τις Νηρηίδες. Τα άρµατα τα συνόδευαν οι αγγελιοφόροι των θεών, ο Ερµής και η Ίρις. Τον αγώνα παρακολουθούσαν ο Κέκροπας και ο Ερεχθέας µε τις οικογένειές τους. Στις δυο γωνιές του αετώµατος εικονίζονται ο Κηφισός και ο Ιλισός ή ίσως δύο άλλοι ήρωες της Αττικής.

17 Ο,τι διασώζεται από τις µορφές της Αθηνάς και του Ποσειδώνα (Βρετανικό Μουσείο)

18 Αγάλµατα των αετωµάτων του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. «εν είναι αγάλµατα. Είναι τεµάχια µοναδικού µνηµείου, του περιφηµοτάτου εν τω κόσµω µνηµείου, [ ] είναι το εθνικόν σύµβολον και το παλλάδιον γενναίου λαού και χώρος προσκυνήσεως δια την πολιτισµένην ανθρωπότητα... Εις το ελληνικόν έθνος [ ]τα ερείπια της Ακροπόλεως είναι [...] το εξωτερικόν και ορατόν µνηµείον της εθνικής υπάρξεως και αναγεννήσεως...» Κ. Καβάφης, 1891 Καθιστός ένας νέος ( µάλλον ο θεός ιόνυσος) που στο δεξί του χέρι ίσως κρατούσε ποτήρι. ίπλα του η ήµητρα και η Περσεφόνη. Όρθια στα δεξιά η Ίριδα

19 Η Αφροδίτη στην αγκαλιά της µητέρας της, της ιόνης (Βρετανικό Μουσείο )

20 Στις δύο άκρες και στην κορυφή των αετωµάτων υψώνονταν τα ακρωτήρια, δηλαδή ολόγλυφα αγάλµατα στα άκρα, ενώ στη µέση και την κορυφή είχαν µορφή τεράστιου ανθεµίου.

21 Μετόπες: πρόκειται για ορθογώνιες ανάγλυφες πλάκες που εναλλάσονται µε τρίγλυφα στο διάζωµα του ναού πάνω από τα επιστύλια Ήτανταπρώτατµήµατατουναούπου διακοσµήθηκαν από διάσηµους γλύπτες. Αντίθετα από τη ζωφόρο, που φαινόταν δύσκολα πίσω από τους κίονες του ναού, οι µετόπεςήτανεύκολαορατές. Κάθε µετόπη είχε δύο ανθρώπινες µορφές ή σύµπλεγµαανθρώπουκαιζώου. Οι παραστάσεις είναι όλες εµπνευσµένες από τηµυθολογία. Τα θέµατά τους είναι επιλεγµένα ώστε να συµβολίζουν και να θυµίζουν τους νικηφόρους αγώνες των Ελλήνων κατά των εχθρών που απείλησαντηγηκαιτηνελευθερίατους. Οι µετόπες της ανατολικής, της βόρειας και της δυτικής πλευράς είχαν απολαξευτεί βάρβαρα από τους Χριστιανούς όταν µετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε χριστιανική εκκλησία (5ος - 6ος αι.µ.χ.). Από την καταστροφή αυτή εξαιρέθηκαν οι νότιες µετόπες. Σήµερααπότιςσυνολικά 92 µετόπες, 39 βρίσκονται στην Αθήνα και 15 στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου

22 Οι ανάγλυφες µετόπες της νότιας πλευράς είχαν ως θέµα τη σύγκρουση των Κενταύρων µε τους Λαπίθες, την Κενταυροµαχία (11 πλάκες στο Μουσείο της Ακρόπολης & 16 στο Βρετανικό Μουσείο ).

23 Από τη Νότια Μετόπη Η αντίθετη φορά στην κίνηση των µορφών δίνει την αίσθηση της κίνησης Μετόπη 27 Ν Μετόπη 38Ν

24 Μετόπη 30Ν (ΒρετανικόΜουσείο) Για µια εικονική ανακατασκευή του Παρθενώνα βλ.

25 Στη βόρεια µετόπη εικονίζονταν σκηνές από τον τρωικό πόλεµο (13 πλάκες στη θέση τους ή στο µουσείο της Ακρόπολης).

26 Μετόπες στα υτικά (στη θέση τους στο µνηµείο) Αµαζόνες, έφιππες και πεζές, µάχονται εναντίον των Ελλήνων : Αµαζόνα πατά Έλληνα και Έλληνας αντιµετωπίζει πεζή αµαζόνα τραβώντας τα µαλλιά της Σχέδια της Αµαζονοµαχίας

27 Οι µετόπες στα ανατολικά (14 πλάκες στο µουσείο της Ακρόπολης) Μάχη των Ολύµπιων θεών εναντίον των Γιγάντων (Γιγαντοµαχία) Ανάγλυφο της Γιγαντοµαχίας µε τη θεά Αθηνά που αρπάζειτονγίγαντααπότηνπερικεφαλαία: Αποκαταστάθηκε το πρόσωπο της θεάς και τµήµα της περικεφαλαίας.

28 Ζωφόρος - καλείται η συνεχής ζώνη µε ανάγλυφες παραστάσεις που βρισκόταν στο πάνω µέρος του σηκού (119 ανάγλυφες επιφάνειες µήκους 160 m) - απεικονίζει την ποµπή των Παναθηναίων - αποτελείται από 378 µορφές και πάνω από 200 ζώα (κυρίως άλογα) - διακρίνονται: α) οµάδες ιππέων & αρµάτων, β) η ποµπή της θυσίας, γ) η παράδοση του πέπλου, δ) οι δώδεκα θεοί

29 Η ζωφόρος: - σχεδιάστηκε από το Φειδία και εκτελέστηκε σπό τους µαθητές του Αγοράκριτο, Αλκαµένη και Κρησίλαο - είχε µάλλον µπλε φόντο - οι λίθοι της αναφέρονται ως πλάκες λόγω της κακοποίησης τους από τον Έλγιν

30 Η ποµπή των ιππέων Η σύνθεση του δυτικού τµήµατος των µακρών πλευρών της ζωοφόρου αποτελείται από οµάδες ιππέων που επικαλύπτονται παρουσιάζοντας αλλεπάλληλα επίπεδα. Στην ποµπή των ιππέων µετέχουν περίπου 200 άλογα που έχουν φιλοτεχνηθείαπόπολλούςγλύπτες. Οι περισσότεροι ιππείς κοιτούν ίσια µπροστά. Συχνά όµως επαναλαµβάνεται το χαρακτηριστικό µοτίβο του ιππέα που στρίβει το κεφάλι του προς τα πίσω. Είναι αριστοτεχνικός ο τρόπος µε τον οποίο οι πεζοί και οι αναβάτες δεν ξεπερνούν σε ύψος τα άλογα και έτσι εντάσσονται άνετα στο ύψος της ζωφόρου. Οι σκηνές διαδέχονται η µία την άλλη χωρίς να δεσµεύονται από το µέγεθος των λίθων στους οποίους έχουν λαξευτεί.

31 Η ποµπή στη βόρεια πλευρά κινείται από δεξιά προς τα αριστερά. Πρόκειται για το καλυτέρα σωζόµενο τµήµα της ζωοφόρου. Όλα τα άλογα απεικονίζονται σε προφίλ, άλλα προχωρούν ήσυχα, άλλα τρέχουν. ιακρίνουµε ιππείς χωρισµένους σε 10 οµάδες οι οποίες τρέχουν κατά εξάδες που ξεχωρίζουν από τη διαφορετική ενδυµασία τους. Οι ιππείς της πρώτης οµάδας φορούν χλαµύδα, µπότες και αλωπεκή στο κεφάλι, οι ιππείς της δεύτερης φοράνε µόνο χλαµύδα χωρίς υποδήµατα. Στη βόρεια πλευρά απεικονίζονται 60 ιππείς χωρισµένοι σε 10 οµάδες, που η καθεµία περιλαµβάνει διαφορετικό αριθµό ιππέων. Πρώτος κάθε οµάδας θεωρείται ο ιππέας που απεικονίζεται ολόκληρο το άλογο του.

32 Στη νότια πλευρά η ποµπή κινείται από αριστερά προς τα δεξιά.

33 Βόρεια ζωφόρος (Βρετανικό Μουσείο)

34 Σκηνή από τη Νότια Ζωφόρο: υδροφόροι Από τις 36 πλάκες τις πλευράς αυτής οι 24 βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο

35 Ανατολική ζωφόρος: Στη µέση της πλευράς αυτής απεικονιζόταν η σηµαντικότερη αλλά και πλέον αινιγµατική σκηνή της παράδοσης του πέπλου, παρουσία των θεών. Εδώ: Η ποµπή της θυσίας. Έντεκα γυναικείες και δύο ανδρικές µορφές

36 Η ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΛΟΥ Ο πέπλος, το δώρο των Αθηναίων προς το ιπετές λατρευτικό ξόανο της θεάς Αθηνάς, που βρισκόταν στο Ερέχθειο, απεικόνιζε σκηνές από τη Γιγαντοµαχία και τον είχαν υφάνει οι Εργαστίνες, κοπέλες από ευγενείς οικογένειες που είχαν επιλεγεί ειδικά για αυτόν το σκοπό. Στη σκηνή της παράδοσης του πέπλου συµµετέχουν 5 µορφές. Αριστερά στέκονται 3 γυναικείες µορφές µε χιτώνα και ιµάτιο. Οι δύο νεαρές κόρες µεταφέρουν στο κεφάλι τους ιερά καθίσµατα τους δίφρους. Η πρώτη από αυτές επίσης κρατάει στο αριστερό της χέρι δυσδιάγνωστο αντικείµενο,ίσως κάνιστρο ή υποπόδιο. Η τρίτη, µεγαλύτερη, ίσως η Ιέρεια, καθοδηγεί τις δύο κόρες και ετοιµάζεται να πάρει το δίφρο από το κεφάλι της δεύτερης. ίπλα τους, µια σεβάσµια µορφή, ίσως ο Άρχων-Βασιλεύς και ένα παιδί που έχει ριγµένο στον αριστερό ώµο του ένα ιµάτιο, κρατούν το πέπλο.

37 Ανατολική ζωφόρος: οι θεοί. Οι θεοί Ποσειδώνας και Απόλλων. Oι θεοί εικονίζονται επιβλητικοί, µεγαλύτεροι από τις άλλες µορφές υποδηλώνοντας έτσι τη θεϊκή τους υπόσταση. Ο όµιλος των θεών χωρίζεται σε δυο οµάδες. Αριστερά από την κεντρική σκηνή ο ίας κρατάει σκήπτρο και κάθεται σε θρόνο. ίπλα του κάθεται η Ήρα η οποία στρέφεται προς αυτόν. Πίσω της στέκεται όρθια η Ίρις, η φτερωτή αγγελιοφόρος των θεών, η οποία προσπαθεί και µε τα δυο της χεριά να συγκρατήσει τα µαλλιά της. Ακλουθεί ο Άρης µε το δόρυ του, η ήµητρα µε τη δάδα ιόνυσος µε το θύρσο (ξύλινο ραβδί περιτυλιγµένο µε φύλλα κισσού και αµπέλου) και ο Ερµής µε το πλατύγυρο καπέλο του, τον φτερωτό πέτασο και το κηρύκειο στο χέρι. εξιά από την κεντρική σκηνή σε αντίστοιχη θέση µε τον ία βρίσκεται η τιµώµενη θεά Αθηνά µε δόρυ στο δεξί της χέρι, χωρίς ασπίδα και περικεφαλαία, έχοντας την Αιγίδα στα γόνατα. ίπλα της κάθεται ο Ήφαιστος που στηρίζεται στο µπαστούνι του. Ακολουθούν ο Ποσειδώνας που κρατάει τη Τρίαινα, ο Απόλλωνας µε στεφάνι και κλαδί δάφνης, η Άρτεµη µε το τόξο της και η Αφροδίτη, από την οποία σώζονται µόνο λίγα θραύσµατα. Στα πόδια της θεάς ακουµπούσε ο Έρωτας, ένα παιδί µικρό, που κρατούσε σκιάδιο, δηλαδή οµπρέλα για τον ήλιο. Η µορφή του έχει χαθεί από τις αρχές του περασµένου αιώνα σώζεται όµως σε ένα εκµαγείο.

38 Η δράση του λόρδου Έλγιν (/Elgen/) Για την καταστροφή του Παρθενώνα από τον ΜΟΡΟΖΙΝΙ και τις αναστηλωτικές εργασίες για την αποκατάσταση του µνηµείου βλ. επίσης Parthenon by Costa-Gavras.mp4

39 Ο Παρθενώνας και το Βρετανικό Μουσείο Η συλλογή του Βρετανικού Μουσείου περιλαµβάνει µερικά από τα γλυπτά των αετωµάτων, των µετοπών που απεικονίζουν µάχες µεταξύ των Λαπίθων και των Κενταύρων, αλλά και της Ζωφόρου του Παρθενώνα που κοσµούσε το ανώτερο τµήµα των τοίχων του σηκού του ναού σε όλο τους το µήκος. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/2 από ό,τι αποµένει από τη γλυπτική διακόσµηση του Παρθενώνα που διασώθηκε: 75 µέτρα από τα αρχικά 160 µέτρα, 15 από τις 92 µετόπες, 17 τµηµατικές φιγούρες από τα αετώµατα, όπως επίσης και άλλα τµήµατα της αρχιτεκτονικής. Τα αποκτήµατα του Έλγιν περιλαµβάνουν ακόµη αντικείµενα από άλλα κτίρια της Αθηναϊκής Ακρόπολης: το Ερέχθειο, που µεταβλήθηκε σε ερείπιο κατά τον ελληνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας ( ), τα Προπύλαια και τον Ναό της Αθηνάς Νίκης. Ο λόρδος Έλγιν πήρε περίπου τα µισά από τα γλυπτά του Παρθενώνα και από τα υπόλοιπα δηµιουργήθηκαν εκµαγεία σε γύψο. Στη συλλογή των µαρµάρων δόθηκε το όνοµα του λόρδου Έλγιν. Βλ.

40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

41 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Τα Ελγίνεια Μάρµαρα είναι νόµιµα αγορασµένα από τους Τούρκους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - όθηκαν χρήµατα, αλλά όχι στους Έλληνες, στους Τούρκους. Πώς µπορούν λοιπόν να διαπραγµατεύονται τα Ελγίνεια Μάρµαρα όταν δεν είναι δικά τους; - Αν ηελλάδα ήταν ελεύθερη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα έδινε

42 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Τα Ελγίνεια Μάρµαρα αποµακρύνθηκαν µε σκοπό την διάσωσή τους από την καθολική καταστροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Το 95% του ελληνικούλαούµπορεί να µην δει ποτέτα Ελγίνεια Μάρµαρα

43 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Την περίοδο εκείνη οι Έλληνες αδιαφορούσαν για την τύχη των αρχαιολογικών τους θησαυρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Οι Έλληνες δεν ήταν ούτε είναι αδιάφοροι. Πολέµησαν για τον πολιτισµό τους (π.χ. 400 χρόνια σκλαβιάς)

44 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Το επίπεδο µόλυνσης της Αθήνας σύντοµα θα κατέστρεφε τα Ελγίνεια Μάρµαρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΟΈλγινπαραδέχτηκεπωςηυγρασία τουλονδίνου είχε διαβρώσει το πεντελικό µάρµαρο - εν πρόκειται να επηρεαστούν, αφού το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα τα προστατεύει

45 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Τα Ελγίνεια Μάρµαρα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του Παρθενώνα και σύµβολο του ελληνικού κλασσικού πολιτισµού τη στιγµή της ακµής του. Με την επιστροφή τους θα αποκατασταθεί η ενότητα της διακόσµησης και η αρχιτεκτονική «συνοχή» του µνηµείου

46 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Αποτελεί χρέος των Βρετανών απέναντι όχι µόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά η αποκατάσταση ενός από των σηµαντικότερων σύµβολών της, που αποτελεί και έµβληµα της UNESCO

47 Η οµάδα του πολιτιστικού προγράµµατος επισκέφθηκε τα µουσεία της Ακρόπολης στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν οι µαθητές : Μαλτέζος Γεράσιµος, Μαλτέζος Κοσµάς, Μαυροµάτη Μαίρη, Μερτίκα Χαριτωµένη, Μιχελάκου Ασηµίνα, Μουρκόγιαννη Τζωρτζίνα, Νιάρχος Σωτήρης, Ποτήρη Μυρτώ, Παγώνη Νικολέτα, Πλαζοµίτης Θανάσης, Τσιγκόπουλος ηµήτρης. Υπεύθυνος : Π. Πυρπυρής, φιλόλογος.

Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή

Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Ίνα Μελέγκογλου, AltSys Επεξεργασία εικόνων: Indigo Graphics Eκτύπωση: Α. Τσάκος - Ελ. Μπένου - Στ. Καµαράδου Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Tόποι ιεροί, μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά υπάρχουν

A ΦIEPΩMA. Tόποι ιεροί, μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά υπάρχουν A ΦIEPΩMA KYPIAKH 13 NOEMBPIOY 1994 2-23 AΦIEPΩMA Παρθενώνας, η ακτινοβολία ενός μνημείου. H πορεία του Nαού α- πό τους κλασικούς χρόνους έως σήμερα. Xρονολόγιο του Παρθενώνα. Tα μάρμαρα του Παρθενώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες Ένας υπέροχος πολιτισμικός και γαστρονομικός γύρος μιας περιοχής πλούσιας σε αρχαία Ελληνικά και Βυζαντινά μνημεία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ MIA ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΑΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

TO AMΦIAPEIO TOY ΩPΩΠOY. O αρχαίος Ωρωπός

TO AMΦIAPEIO TOY ΩPΩΠOY. O αρχαίος Ωρωπός BIBΛIOΓPAΦIA 1 1 TO AMΦIAPEIO TOY ΩPΩΠOY O αρχαίος Ωρωπός Σφηνωµένος στα σύνορα της Aττικής και της Bοιωτίας, εκεί όπου σήµερα είναι η Σκάλα Ωρωπού, βρισκόταν ο αρχαίος Ωρωπός, λιµάνι µε ιδιαίτερη σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.)

Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.) 1 Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.) Στην παρούσα μελέτη πραγματευόμαστε μία μαρμάρινη βάση που φέρει ανάγλυφες παραστάσεις και στήριζε το άγαλμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η οθωµανική Αθήνα µέσα από τις Συλλογές του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Οι Οθωµανοί κατέλαβαν τον οικισµό της Αθήνας το 1456, αλλά το κάστρο της Ακρόπολης παραδόθηκε στους Τούρκους από το Φλωρεντινό

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο!

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! 1 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ταξιδεύοντας στη Μύκονο συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος μοιάζει διαφορετικός την ίδια ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά!

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! ιαθεµατική ραστηριότητα από τους µαθητές της Στ τάξης. Σχολικό έτος 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Η Ευρώπη σελ.5 3. Η Ασία σελ.12 4. Η Αφρική - σελ.17 5. Η Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 1 15 ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Οι «ρεπόρτερς» του εκπαιδευτικού προγράμματος Zoom στο Παρασκήνιο της Στέγης αναζήτησαν τον Κ.Π Καβάφη παντού. Στα ποιήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο του Διονύσου (νότια κλιτύς της Ακρόπολης) (από τον 6ο π.χ. αιώνα μέχρι σήμερα)

Το Θέατρο του Διονύσου (νότια κλιτύς της Ακρόπολης) (από τον 6ο π.χ. αιώνα μέχρι σήμερα) 1 Το Θέατρο του Διονύσου (νότια κλιτύς της Ακρόπολης) (από τον 6ο π.χ. αιώνα μέχρι σήμερα) Το θέατρο του Διόνυσου στην Ακρόπολη των Αθηνών ως αρχιτεκτονικό κτίσμα οφείλει την δημιουργία του στην λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ*

ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ* ΟΛΓΑ ΠΑΛΑΓΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ* Ι. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΟΣ, EM 245 Ti ό,τι έχει σμίξει με το Διόνυσο κι ως μέσα το μυστικόν εγεύτη Θάνατο βαθιά του, πριχού το θάνατο τον άλλον αντικρύσει,

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ιούνιος 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομιλήτρια: Χρυσή Καραϊωσηφίδου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Όθωνας και η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 7 στην Αρχαία Αγορά Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Η Φλωρεντία είναι όλα όσα έχετε φανταστεί ποτέ να είναι... μια όμορφη πόλη γεμάτη από εντυπωσιακή, ιστορική αρχιτεκτονική, πλούσια σε μνημεία και τον πολιτισμό, μουσεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 19 ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20 ού ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δρ.Γ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδια 9 ΠΟΛΕΙΣ. Είναι αξιοθαύµαστο το ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΥΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Ταξίδια 9 ΠΟΛΕΙΣ. Είναι αξιοθαύµαστο το ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΥΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Ταξίδια ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 9 ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ xstouka@e-typos.com Είναι αξιοθαύµαστο το πώς τα πανάρχαια δρώ- µενα αναβιώνουν έως τις µέρες µας. ιάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης

Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης Walter Burkert Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας Παν/μίον Ζυρίχης Απόδοση στα ελληνικά: Αφροδίτη Α. Αβαγιανον*

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα