ΝΕΕΣ Τεχνολογίες - NEW Technologies

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΕΣ Τεχνολογίες - NEW Technologies"

Transcript

1 ΝΕΕΣ Τεχνολογίες - NEW Technologies Αβύθιστη Πλατφόρμα-Χωροδικτύωμα Unsinkable Floating Truss Platform-UNFLOP & Ανεμογεννήτριες - Υδρογεννήτριες - Κυματογεννήτριες Wind - River - Tidal - Wave Turbine Generators Θεμιστοκλής Ανδρέου Ανδρικόπουλος - Εφευρέτης των τεχνολογιών Φυσικός - Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Manchester University, 1976 Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΑΤΙΟ Μάρτιος 2012

2 Η αβύθιστη πλατφόρμα UNFLOP βασίζεται σε χωροδικτύωμα με αρθρωτούς ή σταθερούς συνδέσμους και στεγανά μέλη, που όταν πρόκειται να λειτουργεί σε μόνιμη θέση έχουν σωληνοειδές σχήμα, ενώ όταν πρόκειται να μετακινείται συχνά έχουν κατάλληλο υδροδυναμικό σχήμα και ανάλογο προσανατολισμό. Η UNFLOP είναι πρακτικά αβύθιστη λόγω της ανεξάρτητης πλευστότητας που έχει κάθε μέλος, και για να βυθιστεί πρέπει να χάσει την πλευστότητά του πολύ μεγάλος αριθμός μελών, ενώ δεν επιρρεάζεται από κυματισμό διότι η αλλαγή άνωσης από κάθε κύμα είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να επιδράσει στην αδράνεια του συστήματος ή εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο αντίθετο κύμα Η UNFLOP μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε έκταση ή / και βάθος-ύψος με επιπλέον «πατώματα» αυξάνοντας την ΑΔΡΑΝΕΙΑ και την ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ του συστήματος όσο είναι αναγκαίο ανάλογα με την χρήση

3 Η UNFLOP μπορεί να επιπλέει ελεύθερη σε πολύ βαθειά νερά και να διατηρεί την ίδια γεωγραφική θέση με έλεγχο Στίγματος και Δυναμικό Σύστημα Προωθητήρων (GPS Dynamic Positioning System) ή αν είναι εφικτό να είναι αγκυρωμένη στο βυθό με χαλαρές ή τεντωμένες γραμμές (TLP)

4 Αν είναι αναγκαίο η αγκύρωση μπορεί να γίνει από πολλαπλά σημεία Η UNFLOP μπορεί να έχει απεριόριστες αφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως, τουρισμό, ναυτιλία, θαλάσσιες εναέριες χερσαίες μεταφορές, ιχθυοκαλιέργεια, κατοίκηση-πολεοδομία και γενικά σε κάθε περίπτωση για έδραση εγκαταστάσεων

5 Για την Τουριστική Βιομηχανία η UNFLOP παρέχει δυνατότητες εφαρμογής σε κάθε είδους πιθανές...

6 ...ή ΑΠΙΘΑΝΕΣ περιπτώσεις!! Η UNFLOP μπορεί να δημιουργήσει ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για τον τουρισμό λίαν υψηλής οικονομικής στάθμης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ δυνατότητες εφαρμογής στις ΑΠΕΡΑΝΤΕΣ Ελληνικές (και όχι μόνο) Θάλασσες και Ακτές!!!!!!

7 Επίσης η UNFLOP μπορεί να λειτουργεί και σαν Πλωτός Κυματοθραύστης, ενσωματώνοντας στο χωροδικτύωμα την μία μετά την άλλη στην πορεία του κύματος, ειδικές διάτρητες σχάρες με μικροπτερύγια σε κλίση προς την πορεία κίνησης του νερού, που σε κάθε διέλευση επιτυγχάνουν διάσπαση της συνοχής και διασπορά του νερού σε μικρές ενότητες μάζας, οι οποίες μετά από όλα τα στάδια γίνονται αφρός έχοντας διασκορπίσει την αρχική τους ενέργεια

8 Επιπλέουσα Πλατφόρμα Ενωποιημένων Εφαρμογών ΑΠΕ Marine Renewable Energy Sources Integrated Applications Platform MARESINAP Η UNFLOP είναι ιδανική πλωτή υποδομή για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες- Κυματογεννήτριες της νέας τεχνολογίας WWT-PWT για λειτουργία στις

9 Η νέα τεχνολογία WWT-PWT για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες-Κυματογεννήτριες Wind-River-Tidal-Wave Turbine Generators Ένα από τα πειραματικά πρωτότυπα WWT κατά την διαδικασία των δοκιμών στην Αεροσύραγγα του ΕΜΠ

10 Η νέα τεχνολογία Wing-Wheel-Turbine (WWT) για αέρια και Paddle-Wheel- Turbine (PWT) για υγρά είναι περίπου σαν την παλιά φτερωτή, με την διαφορά ότι κάθε «φτερό»-πτέρυγα της WWT-PWT είναι ένα πλαίσιο με αξονάκια που το καθένα στηρίζει ένα περιστρεφόμενο «ιστίο-πτερύγιο» (Airfoil-Hydrofoil), το οποίο χρησιμοποιόντας την ροή «που βλέπει» κάθε στιγμή, μπορεί να αλλάζει θέση ανάμεσα σε δύο σημεία για να απορροφά την μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια από το ρευστό, αξιοποιόντας ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ συνισταμένες δυνάμεις της ρευστοδυναμικής, Αντίσταση (Drag) ΚΑΙ Άνωση (Lift), εναλλακτικά, όπως και να κινείται το ρευστό και όσες φορές τύχει να χρειαστεί σε κάθε περιστροφή, δημιουργόντας πάντα περιστροφικές δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση

11 Όλες οι άλλες τεχνολογίες αξιοποιούν μόνο την μία από τις δύο αυτές συνισταμένες για μετατροπή της αντίστοιχης κινητικής ενέργειας του ρευστού, ενώ η άλλη συνισταμένη συνήθως επιδρά αρνητικά εμποδίζοντας την κίνηση της τουρμπίνας με «κακή» ενέργεια, με αποτέλεσμα τον πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης και ανεπιθύμητα-δυσάρεστα φαινόμενα-αποτελέσματα κατά την λειτουργία αλλά και γενικότερα: βλάβες, καταπόνηση, ανάγκες συντήρησης...

12 Βαθμοί απόδοσης (efficiency-cp) των άλλων τεχνολογιών Lanchester (1915)-Betz (1920)-Joukowsky (1920) limit

13 Τα πτερύγια τύπου Αεροδυναμικής Αεροτομής-Airfoil που δοκιμάζουμε στο ΕΜΠ δείχνουν τον δρόμο για τα ΑΡΙΣΤΑ λειτουργικά χαρακτηριστικά που αναμένονται στα υπό σχεδίαση μοντέλα WWT-PWT Οι WWT-PWT λειτουργούν με δύο ή περισσότερες Πτέρυγες και ένα ή περισσότερα ιστία-πτερύγια στο πλαίσιο κάθε Πτέρυγας και οι δοκιμές πρωτοτύπων δείχνουν τις βέλτιστες επιλογές για την σχεδίαση και κατασκευή των προϊόντων για κάθε χρήση, που γίνεται από συναρμολογούμενα τμήματα (modular design) με σύνθετα υλικά από υαλονήματα ή / και ανθρακονήματα (glass fiber/carbon fiber composites)

14 Τα προϊόντα WWT - PWT απαρτίζονται από ένα ή περισσότερα τμήματα σε κοινό άξονα, με ανεξάρτητα ιστίαπτερύγια (airfoils-hydrofoils) σε κάθε τμήμα, για να μπορεί το κάθε ένα ιστίο-πτερύγιο να απορροφά την μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια από το ρευστό, ανεξάρτητα από όποια κατεύθυνση «βλέπει» να έρχεται η ροή, ακόμα και όταν υπάρχουν κάθε είδους στροβιλισμοί στην ροή του ρευστού Ανεμογεννήτριες-WWT με τέσσερα οκτα-πτέρυγα τμήματα με τρία airfoil σε κάθε Πτέρυγα

15 Figure 1: US= 1/3 U Αυτό και τα επόμενα δύο σχήματα δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του Πειραματικού Πρωτότυπου και τις θέσεις που παίρνουν τα δύο «ιστίαπτερύγια» (airfoil-s) κάθε Πτέρυγας καθώς αυξάνει η Ταχύτητα Περιστροφής U= Ταχύτητα ρευστού US= Φαινομενική ταχύτητα του ρευστού σε σχέση με την ταχύτητα του airfoil-s UR= Σχετική ταχύτητα ρευστού που «βλέπει» το airfoil-s FF= Δυνάμεις Ρευστοδυναμικής FD= Συνισταμένη δύναμη Αντίστασης-Drag της FF FL= Συνισταμένη δύναμη Άνωσης-Lift της FF

16 Figure 2: US1= 1.14U US2= 0.855U U= Ταχύτητα ρευστού US= Φαινομενική ταχύτητα του ρευστού σε σχέση με την ταχύτητα του airfoil-s UR= Σχετική ταχύτητα ρευστού που «βλέπει» το airfoil-s FF= Δυνάμεις Ρευστοδυναμικής FD= Συνισταμένη δύναμη Αντίστασης-Drag της FF FL= Συνισταμένη δύναμη Άνωσης- Lift της FF

17 Figure 3: US1= 2.2U US2= 1.5U U= Ταχύτητα ρευστού US= Φαινομενική ταχύτητα του ρευστού σε σχέση με την ταχύτητα του airfoil-s UR= Σχετική ταχύτητα ρευστού που «βλέπει» το airfoil-s FF= Δυνάμεις Ρευστοδυναμικής FD= Συνισταμένη δύναμη Αντίστασης-Drag της FF FL= Συνισταμένη δύναμη Άνωσης- Lift της FF

18 Με την τεχνολογία WWT μπορούν να κατασκευαστούν ανεμογεννήτριες για εγκατάσταση και λειτουργία στην οροφή Ηλεκτρικών Οχημάτων, σε συνδυασμό και με Φωτοβολταϊκά μεμβράνης, για πλήρη αυτονομία-ανεξαρτησία των οχημάτων από την «πρίζα» και απόλυτα καθαρή-οικολογική λειτουργία

19 Αυτή είναι βασική ιδέα και ΦΒ στην οροφή.....ή και αλλού...

20 Κύρια πλεονεκτήματα των WWT- PWT σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες: Είναι πολύ απλές κατασκευές με μεγάλη αντοχή-αξιοπιστία και διάρκεια ζωής σε κάθε είδους συνθήκες λειτουργίας Προσαρμόζονται στις τοπικές ταχύτητες ανέμου-νερού για την αναγκαία ισχύ με πλήρη απόδοση ενέργειας (kw/h) Οι ηλεκτρογεννήτριες είναι πάντα σε εύκολη πρόσβαση Μικρότερο κόστος με πολύ ταχύτερη απόσβεση επένδυσης Δεν κάνουν ενοχλητικό θόρυβο και μπορούν να δένουν οπτικά με το περιβάλλον με κατάλληλους χρωματισμούς Δεν δημιουργούν κινδύνους για ανθρώπους πουλιά ψάρια Λειτουργούν παντού: αστικές-αγροτικές περιοχές, βουνά, χωράφια, ποτάμια, πέλαγα, με ελάχιστη έως ανύπαρκτη συντήρηση και με οποιεσδήποτε ταχύτητες ανέμου-νερού Η εγκατάσταση είναι απλή και χαμηλού κόστους

21 Για υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΟΛΕΣ τις Α.Π.Ε. (ΚΑΙ Φωτοβολταϊκά), η τεχνολογία WWT - PWT είναι η μοναδική επιλογή για συνδυασμό με την πρακτικά αβύθιστη πλατφόρμα UNFLOP-MARESINAP (Marine Renewable Energy Sources Integrated Applications Platform) Φωτοβολταϊκά στην ταράτσα......φωτοβολταϊκά στην ταράτσα(*) Ανεμογεννήτριες-WWT Κυματογεννήτριες... Υδρογεννήτριες-PWT Υποθαλάσσιου ρεύματος (*) Η δομή στήριξης των άνω άκρων των αξόνων των Ανεμογεννητριών-WWT, είναι παράλληλα και οροφή-υποδομή για Φωτοβολταϊκά συστήματα!!!

22 Κοντινή όψη με μια Κυματογεννήτρια-PWT με πολλά τμήματα στον ίδιο αξονα και σε όλο το βάθος της UNFLOP. Ανεμογεννήτριες-WWT φαίνονται πάνω αριστερά και μια Υδρογεννήτρια-PWT κάτω

23 Η αβύθιστη πλατφόρμα UNFLOP-MARESINAP μπορεί, με κατάλληλο σχεδιασμό, να χρησιμοποιηθεί και για κάθε άλλη τεχνολογία Α.Π.Ε. στις θάλασσες Ανεμογεννήτριες-Ελικοτουρμπίνες HAWT Επίσης, όταν η UNFLOP λειτουργεί σαν πλωτός Μώλος- Κυματοθραύστης, οι Κυματογεννήτριες-PWT μπορούν να ενσωματωθούν για απορρόφηση ενέργειας κυματισμού με παράλληλη-ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

24 Οι Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες WWT-PWT μπορούν να απέχουν μεταξύ τους μέχρι περίπου ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μπορούν να συνδυάζονται όλες μαζί στην ίδια τοποθεσία-πλατφόρμα Αν είναι αναγκαίο λόγω βάθους του υποθαλάσσιου ρεύματος, οι Υδρογεννήτριες-PWT μπορούν να εδράζονται σε άλλη-βοηθητική UNFLOP πλήρως βυθισμένη σε κατάλληλο βάθος και διασυνδεδεμένη με την κύρια «μητρική» MARESINAP και με ανεξάρτητη δική της αγκύρωση

25 Οι Ανεμογεννήτριες HAWT-Ελικοτουρμπίνες ΠΡΕΠΕΙ να απέχουν μεταξύ τους 4-5 φορές την διάμετρο περιστροφής των ελίκων τους και δεν μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με υδρογεννήτριες και κυματογεννήτριες άλλων τεχνολογιών στην ίδια τοποθεσία

26 Αυτές είναι οι τεχνολογίες που υπάρχουν για Ανεμογεννήτριες- Ελικοτουρμπίνες στην θάλασσα και οι προτεινόμενες τεχνολογίες και ιδέες για Κυματογεννήτριες και Υδρογεννήτριες Θαλάσσιων Ρευμάτων είναι σε αρχικό στάδιο μελέτης ανάπτυξης

27 Μόνο αυτή η ιδέα υπάρχει (από άλλους) για συνδυασμό μόνο ΔΥΟ Ανεμογεννητριών-HAWT και κάποιου αριθμού των συγκεκριμένων συστημάτων άντλησης κυματικής ενέργειας (WEC) πάνω σε κοινή πλωτή δομή

28 Και μόνο αυτή η ιδέα υπάρχει (από άλλους) για συνδυασμό ΜΙΑΣ Ανεμογεννήτριας-HAWT και κάποιου αριθμού των συγκεκριμένων συστημάτων άντλησης κυματικής ενέργειας (WEC) πάνω σε κοινή πλωτή δομή

29 Αβύθιστη και Σταθερή Πλατφόρμα UNFLOP..ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.....Ακόμα και να την βομβαρδίζουν η UNFLOP.. δεν... FLOPάρι!!

30 Να και μια κατασκευή 2002 τελευταίας τεχνολογίας, το Deepwater Horizon, που κόστισε 560 mil USD και εισέπρατε από την BP 500 k USD ενοίκιο την ημέρα

31 Αυτή όμως η επιπλέουσα Πλατφόρμα με τα τέσσερα πόδια είναι αβύθιστη???

32 Οχι ακριβώς... αυτή είναι... ΜΠΑΜ... και.... FLOP!!! Την δεύτερη μέρα οι εντολές από το κέντρο επιχειρήσεων στα πυροσβεστικά ήταν να ρίχνουν όλο το νερό χαμηλά στα πόδια και όχι από πάνω Είχαν καταλάβει αλλά πολύ αργά!

33 Το Deepwater Horizon βυθίστηκε και διαλύθηκε η σωλήνωση (riser) και ξεχύθηκαν τα πετρέλαια στη θάλασσα επειδή κουτσάθηκε-καταστράφηκαν από την φωτιά τα 2 από τα 4 «πόδια» του Όλες οι πλατφόρμες αυτού του τύπου «column-stabilized semi-submersible» (όπως και το Alexander L. Kielland που πήρε μαζί του στον βυθό 123 ανθρώπους τον Μάρτιο του 1980 στα νερά της Νορβηγίας) έχουν το ίδιο πρόβλημα, βυθίζονται μόλις κουτσαθούν-χάσουν έστω και ένα πόδι Είναι..ΜΠΑΜ... και FLOP!!! Μήπως είναι πιο σίγουρα τα πάρα πολλά «πόδια» μιας UNFLOP??

34 Και κάτι ακόμα-one more thing Υπερπληθυσμός-Overpopulation Γίναμε 7 δις έξυπνα ανθρωποειδή επί ξηράς Γης... Μέχρι το 2050 θα έχουμε γίνει 10 δις πανέξυπνα... Και αν το 2080 έχουμε γίνει 15 δις πανέξυπνα... ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΕΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΞΗΡΑΣ ΓΗΣ??? Τα ΠΑΡΑ-θαλάσσια οικόπεδα τελειώνουν... Μήπως τα ΕΠΙ-θαλάσσια είναι η λύση? Το «Πλωτό Οικόπεδο» UNFLOP? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

35 WORKSHOPS - Β2Β MEETINGS - CONFERENCE ΜΑΡΟΥΣΙ, ATTIKH ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας. 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας Πτυχιακή Εργασία γ τ ί Λ r r r r a r r Τεχνολογίες παραγωγής ενεργειας απο υποθαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοκλιματική Ξενοδοχειακή Μονάδα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιοχή Καλαμάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» Διπλωματική εργασία Εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής.

100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. 100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής Coordinator: Αν και η κυματική ενέργεια δεν μπορεί προς το παρόν να συναγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 01 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ζήτηση σ. 03 H χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σ. 05 Ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ Όραμα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Γιώργος Εμμανουηλίδης Ιούλιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων... 4 2.1. Ιστορία των ηλεκτρικών οχημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου)

Περιεχόμενα. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου) 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου) Περιεχόμενα Σκοπός Ερευνητικής Εργασίας & Επιλογή Θέματος, Ορολογία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα