ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , , ,64 Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, 0112 άρθρο 31 Ν 4260/62) 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 0115 τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν /77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, 0117 άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν /92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο , , , , ,64 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0123 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο Ν. 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν /93) 1

2 Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτόµενων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 Κ Κ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 Κ Κ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα διοικητικά όρια δήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα διαφόρων τελών από ακίνητα ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώµατα από περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) ,50 0, , , ,36 Σύνολο ,50 0, , , ,36 Γενικό Σύνολο , , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε τράπεζες , , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Σύνολο , , , , , Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 2

3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , ,00 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία 0312 (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών ,43 0, , , ,00 Σύνολο , , , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης 0323 Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 3

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ,24 969, , , , Τέλη χρήσεως υπονόµων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ικαιώµατα στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 0,00 240,88 800,00 0,00 0,00 ικαιώµατα για την αποκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , , , Γενικό Σύνολο , , , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 5.500, , , , , ικαιώµατα εκ κατασκευής µνηµείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Έσοδα από τον ιερό ναό Αγ. Θωµά , , , , ,00 Σύνολο , , , , , Έσοδα από σφαγεία 0421 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λπ Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή 0434 υπηρεσιών Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π , , , , ,00 Σύνολο , , , , , Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 0441 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοµένων , , , , , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοµένων 7.200, , , , ,00 Σύνολο , , , , ,00 5

6 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο παρ. 10 Ν. 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο , , , , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, 0463 άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρησς χώρους (άρθρο Ν. 1990/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο Ν. 2130/90) 0466 Τέλος παροπλιζοµένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο Ν. 1828/89) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.500,00 820, , , ,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, 0469 άρθρο 25 Ν. 3468/06) Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο , , , , ,00 Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Γενικό Σύνολο , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ,00 0, ,00 0,00 0, ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Σύνολο , , , , , Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) 0,00 501, , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 1.000,00 795, , , , Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12) 0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) 0526 Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές Σύνολο , , , , , υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 7

8 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Λοιπές δυνητικές εισφορές 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειργικών 061 δαπανών Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , , Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , , , , ΚΑΠ εκ Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους Ν. ωδεκανήσου 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις Π Ε) Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) ,80 0,00 0, , , Επιχορήγηση Ν.2539/97 για µη καποδιστριακούς ήµους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ς Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων ( Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία των µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Σύνολο , , , , ,26 8

9 0621 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , ,26 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν /93) 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) , , , , , Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας άρθρου 15 Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ,00 0, , , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0717 Έσοδα από ριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΠ - κατανοµή 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) ,00 0, , , ,00 Έσοδα από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διαφηµίσεις εντύπων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 174,00 350,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , , ,26 9

10 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας 1112 (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 1113 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒ Ν) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , ,50 0,00 0, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο , , ,50 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 1.000,00 0,00 400,00 0,00 0, Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο ,00 0,00 400, , ,00 12 Γενικό Σύνολο , , , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω τακτικού προϋπολογισµού) Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Εκλογική Αποζηµίωση 6.760,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ ,00 0, , , , Επιχορήγηση για την καταβολή αµοιβών συµβασιούχων καθαριστριών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων ,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης ,00 0, , , , Επιχορήγηση Γεν. Γραµµατείας Αθλητισµού για τα ειδικά προγράµµατα "άθλησης για όλους" 4.290,00 0, , , , Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) 0,00 0,00 0, , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτη επιχορήγηση άρθρου 52 Ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών της ΕΥ ΑΠ ΑΕ 402,00 234,29 402,00 0,00 0, Από εθνικούς πόρους ( µέσω εθνικού τµήµατος Π..Ε.) 1217 Από προγράµµατα της Ε.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 6.000, , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος " Βοήθεια στο Σπίτι " ,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) , , ,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , , ,00 11

12 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για 131 επενδυτικές δαπάνες Γενικό Σύνολο , , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ,00 0, , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , , , , Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα «Θησέας» (άρθ Ν. 3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα ηµόσια κτίρια για υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σύνολο , , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω εθνικού 1322 τµήµατος Π..Ε.) Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για την προσθήκη υπάρχοντος κτιρίου σε παιδικό σταθµό 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την ανακατασκευή γηπέδων τένις (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την κατασκευή κεντρικών αγωγών και φρεατίων οµβρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Υπ.Εσ. για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής ,00 0, ,00 0,00 0,00 12

13 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανολογικού υλικού Πνευµατικού Κέντρου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή σινέ "Πετρούπολις" 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για παρεµβάσεις σε δρόµους πλησίον συγκροτήµατος σχολείων Ο.Τ. 204 για την ένταξή ς στο δίκτυο ποδηλατόδροµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου (συν.) 4.428, , ,00 0,00 0,00 13

14 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ) Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εφαρµογή αποκατάστασης - αξιοποίησης παλαιού Καµινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτη αποκατάστασης πρανών στο πρώην λατοµείο " Γρηγορίου" 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Παρεµβάσεις σε υφιστάµενες παιδικές χαρές ήµου Πετρούπολης για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς ς 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης στον ιστό της πόλης ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόµους ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω τακτικού προϋπολογισµού) Επιχορήγηση από ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 1,00-36,27 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 (συν.) , , , , , Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καµίνι 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) ,32 0, , , , Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) ,89 0, , , , Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εφαρµογή ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Πετρούπολης ,00 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για την ανακατασκευή παιδικών χαρών ήµου Πετρούπολης 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για µονώσεις, συντηρήσεις και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΑΣ Α για την µελέτη αγωγών οµβρίων (Β φάση) 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή 11ου ηµοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωµυλίας-Ελαιών ) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,50 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,50 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών ωρεά ποσού από EUROBANK για πολιτιστικές εκδηλώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, Ν 805/71 και ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) , , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 1517 προµηθευτών και εργολάβων Ποινική ρήτρα κατά ενοικιαστών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρθ. 5 Ν. 2323/95 & αρθ. 4 Ν. 3190/2003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (αρθ. 20 Ν. 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 0,00 150,00 300,00 0,00 0, Πρόστιµα περί µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 24 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα περί απαγόρευσης καπνίσµατος (αρθ. 17 Ν. 3868/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις Ν. 1337/1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κπολ ) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 1522 τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή 1612 διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις 1614 Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα για κάλυψη δαπανών τευχών δηµοπρασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 500, , ,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν. 2508/97) Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 0, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εµπίπν σε κανέναν από ς λοιπούς 1699 κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 3.000,00 437,50 600, , ,00 18

19 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Έσοδα προερχόµενα από ασφαλιστικές εταιρείες 3.000, , ,00 0,00 0, Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 0,00 128,60 500, , , Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη ζηµιών σε πληµµυροπαθείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την αντιµετώπιση ζηµιών ήµου µας από πληµµύρες 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΣΑΤΑ επενδύσεων για τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων δήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 2 Γενικό Σύνολο , , , , ,50 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 211 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 2117 πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 19

20 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Λειργικές δαπάνες των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα άδειας παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από µισθώµατα 6.565, , , , , Έσοδα από τέλη διαφήµισης ' κατηγορίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (αρθ. 12 Ν. 2880/01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειργία βρεφονηπιακών σταθµών Ν. 3106/03 (ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0, ,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) ,62 0, ,62 0,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 221 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , , Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) , , , , ,00 Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 1.000,00 111,20 250, , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα επενδυτικών δαπανών Πολιτικής Προστασίας παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα επενδυτικών δαπανών σχολείων παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ 0,00 0,00 0, , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειργικών δαπανών 3111 άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3112 της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , , άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0, άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άνειο για την απευθείας αγορά ακινή στο Ο.Τ. 326 (Σινέ Χάρις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

22 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3122 της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 0,00 0,00 0, Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , , Λοιπά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων , , , , , Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 7.200, ,79 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 22

23 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµο τέλους 2%-5% , , , , , Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης , , , , , Εσοδα από κλήσεις , , , , , Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα , , , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 4 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας ,00 0, , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , ,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών 4122 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λπ , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 23

24 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα Ν. 103/ , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ & , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταµιευτηρίου , , , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, κλπ) ,00 43, , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, κλπ) 6.000,00 14, , , , Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000, , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΑΥ ΥΠΕΧΩ Ε 3.000,00 0, , , , Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/ ,00 0, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 24

25 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4.000, , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652 / 1997) 2.000, , , , ,00 Είσπραξη προκαταβολής φόρου εισοδήµατος Νοµ. Προσώπων προηγούµενου οικον. ές 0,00 0,00 0, , , Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 4218 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από αγωγή 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές χρηµάτων ,00 412, , , , Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από δικαστική απόφαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Α.Σ..Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Τ.Α..Κ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,76 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , ,00 25

26 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0,00 0,00 0, , ,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών δήµου ,91 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες ,36 0,00 0, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ,00 0,00 0, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 0,00 0,00 0, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών δήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,97 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , ,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι , , , , ,73 26

27 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ,26 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ,26 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ,50 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ , , , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,50 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.500, , , , ,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ , , , , ,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , , ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ , , , , ,00 27

28 4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ,97 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων , , , , ,73 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) , , , , ,00 02 Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδοµών 1.500,00 820, , , ,00 05 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 501, , , ,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 1.000,00 795, , , ,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , , ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , , ,50 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 500, , ,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,50 28

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005 Σελίδα : 1 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.848,00 41,58 0112. Μισθώµατα βοσκήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 ! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Κ Ω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 185.220,72 138.506,65 106.000,00 106.000,00 106.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 35.300,00 2.542,80 2.542,80 19.000,00 19.000,00 192 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 06 06.00 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Παραστ. Εσόδων Σύνολο. Σύνολο Σύνολο ,00 0, , ,29 0, ,00 0, , ,00 0,00

Παραστ. Εσόδων Σύνολο. Σύνολο Σύνολο ,00 0, , ,29 0, ,00 0, , ,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2016 10/10/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων

Προϋπολογισµός Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2003 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 21 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003 Σελίδα : 1 από 20 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1 Εσοδα απο αστικά και αγροτικά ακίνητα 1.1- Μισθώµατα από Αστικά Ακίνητα (Αρθρο 178 Ν.. 222/73). 06.00.000.111 1.2- Μισθώµατα βοσκησίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0 01 011 0111 0111.0000 0111.0001 0111.0002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16.097.004,65

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μίσθωματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Σχέδιο Προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού Έσοδα Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σελίδα : 2 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 22 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισµού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισµού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.802.405,30 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47.35 011 Μισθώµατα 37.35 0111 Μισθώµατα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μουζακίου ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μουζακίου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μουζακίου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 06 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντ α Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 Τ.Κ. 157-72 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Φ.Μ. 090276406 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων

Προϋπολογισµός Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2004 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 22 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 32 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΚ) 111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 530.000,00 470.456,13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα