χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με την Major Lynda Jane, Τρεμιθέρης, Πέγεια, 8560 Πάφος. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Toyota Rav4 με αριθμό εγγραφής KHR888 και με αριθμό πλαισίου JTEYH20V Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Ν. 94(1) του Η Major Lynda Jane τελώνισε το πιο πάνω όχημα με καθεστώς απαλλαγής των φόρων, στις 2 Απριλίου 2004, με βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)/2004. Το όχημα στη συνέχεια βρέθηκε να οδηγείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και ο ιδιοκτήτης δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημα από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών στις 28/3/2013. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 48/13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 2714 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 6.834,41 (έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα σεντ) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 229 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

2 2470 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ 2013 Αριθμός 2715 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Αριθμός Μητρώου: 1 Πιστοποιείται ότι το Πολιτικό Κόμμα με το όνομα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Ημερομηνία: 20 Μαΐου ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ, Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων. Αριθμός 2716 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου: 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Πιστοποιείται ότι το Πολιτικό Κόμμα με το όνομα ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Ημερομηνία: 20 Μαΐου ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ, Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων. Αριθμός 2717 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου: 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Πιστοποιείται ότι το Πολιτικό Κόμμα με το όνομα ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Ημερομηνία: 20 Μαΐου ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ, Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ Αριθμός 2718 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 2/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Σε Διαγωνισμό Για Τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών Στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Για Την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο 1. Διά της παρούσας ειδοποίησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 12 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμό για τη χορήγηση εξουσιοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής «η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών»). 2. Η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών θα χορηγηθεί με διαγωνιστική διαδικασία (πλειστηριασμό). Τα έγγραφα του διαγωνισμού με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: THE Δ1/2013 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (www.mcw.gov.cy/dec) και στα Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη διεύθυνση 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στροβολος (τηλ ). 3. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας ενδιαφερόμενος/αιτητής έχει λάβει τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσει κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Δήλωση Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού, Κωδικός Αναφοράς: THE Δ1/2013» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 των εγγράφων του διαγωνισμού), η οποία είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πιο πάνω, και να καταβάλει στο Διευθυντή το ποσό των 300 (τριακόσιων ευρώ), σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή. Με την υποβολή του πιο πάνω εντύπου και ποσού, ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του εκδίδει σχετική γραπτή επιβεβαίωση, η οποία υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης προς ικανοποίηση του σχετικού κριτηρίου συμμετοχής στο διαγωνισμό. 4. Σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία θα προσφερθεί στην Αγορά η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών που φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω: Διαγωνισμός (Κωδικός Αναφοράς) Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων Εύρος Φάσματος Αριθμός Εξουσιοδοτήσεων 900MHz 2x10MHz ΤΗΕΔ1/ MHz 2χ24.8ΜΗζ MHz 2χ15ΜΗζ 5. Στα έγγραφα του διαγωνισμού, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ενδιαφερόμενος οργανισμός για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση (κριτήρια συμμετοχής), τα κριτήρια, που πρέπει να πληρούν οι αιτητές (κριτήρια επιλογής) για να καταστούν προσοντούχοι πλειοδότες (qualified bidders) με δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό, το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής της πλειοδοτικής διαδικασίας, οι μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις, το πλαίσιο πολιτικής και ρύθμισης, καθώς και οι όροι που διέπουν την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών. 6. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να καταθέσουν τον απαιτούμενο φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στη διεύθυνση, 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος, Κύπρος, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. Αιτήσεις, που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μέσα στο κιβώτιο προσφορών, θα πρέπει να παραδίδονται στο Διευθυντή, ο οποίος τις φυλάσσει σε ασφαλισμένο χώρο. Είναι ευθύνη των αιτητών να μεριμνήσουν κατάλληλα προκειμένου η αίτηση τους να παραληφθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

4 2472 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2013 Αριθμός 2719 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ συνεδριάζουν για να αποφασίσουν επί των αιτήσεων της εταιρείας American Heart Institute Ltd για Κατασκευή και Λειτουργία Εφεδρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή) με αριθμό Ν. 418/61 (Α) & 61(Β)-2012 Κ&Π, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής Ισχύος 1.92MW, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Νοσοκομείου American Heart, Φ/Σχ. 30/13, τεμάχια 2936 και 3262, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 215, ενορία Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο. Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη : Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008 και Ν. 211(Ι)/2012), Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, Τις αιτήσεις της εταιρείας American Heart Institute Ltd με ημερομηνία 29/08/2012 για κατασκευή και λειτουργία Εφεδρικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού για ιδίαν χρήση (Αυτοπαραγωγή), με χρήση τριών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης πετρελαίου Diesel, τύπου Ρ800Ρ1 της εταιρείας F.G. Wilson, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 1,92MW, με αριθμό φακέλων Ν.418/61(Α) & 61(B) Κ&Π, Τις αιτήσεις τροποποίησης των αιτήσεων Ν.418/61(Α) & 61(B) Κ&Π, ημερομηνίας 30/10/2012, Το γεγονός ότι οι Ν. 418/61(Α) & 61(B) Κ&Π αιτήσεις έχουν θεωρηθεί από την ΡΑΕΚ ότι είναι Πλήρεις στις 4/2/2013, Και αφού εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, αποφάσισαν να χορηγήσουν στην εταιρεία American Heart Institute Ltd τις παρακάτω άδειες: > Άδεια Κατασκευής Εφεδρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), με χρήση τριών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης πετρελαίου Diesel, τύπου Ρ800Ρ1 της εταιρείας F.G. Wilson, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής Ισχύος 1,92MW, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Νοσοκομείου American Heart Institute στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 215, ενορία Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Στροβόλου, > Αδεια Λειτουργίας Εφεδρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), με χρήση τριών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης πετρελαίου Diesel, τύπου Ρ800Ρ1 της εταιρείας F.G. Wilson, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1.92MW, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Νοσοκομείου American Heart Institute στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 215, ενορία Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Στροβόλου. Οι πιο πάνω άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία American Heart Institute Ltd. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία American Heart Institute Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). Οι άδειες στο δικαιούχο θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αριθμός 2720 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον Stephen Frederick Hofford, τέως εξ Αγγλίας, αρ. διαβατηρίου , αποβιώσαντα. και Αρ. Αίτησης 282/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 14/6/2013 και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης του Stephen Frederick Hofford, τέως εξ Αγγλίας, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Οξφόρδης, Αγγλία, στις 24/10/2012. ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, Ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της εκτελέστριας της διαθήκης του αποβιώσαντα Stephen Frederick Hofford κας Linda Ann Hofford, φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1ος όροφος, Διαμ , Λάρνακα.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ Αριθμός 2721 ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Της LIMONTONO INVESTMENTS, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Αφέντρικας 4, Κτίριο Αφέντρικας. Γραφείο 2, Τ.Κ. 6018, Λάρνακα, Κύπρος, και αριθμό εγγραφής HE (η «Απορροφώσα Εταιρεία»), και (1) Της ΤΑΒΑΚ spotka ζ ograniczonq odpowiedzialnoscia^ ιδιωτικής εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας, με έδρα στο Rzeszow, Πολωνία, διεύθυνση: Lwowska 6, Rzeszow, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Δικαστηρίου - το Μητρώο Επιχειρηματιών ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego") που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Rzeszow Εμπορικό Τμήμα XII, υπό τον αριθμό NCR ("KRS") (η «Απορροφούμενη Εταιρεία No. 1»), (2) Της R.T. INVEST spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia., ιδιωτικής εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας, με έδρα στο Rzeszow, Πολωνία, διεύθυνση: Lwowska 6, Rzeszow, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Δικαστηρίου - το Μητρώο Επιχειρηματιών ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego") που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Rzeszow Εμπορικό Τμήμα XII, υπό τον αριθμό NCR ("KRS") (η «Απορροφούμενη Εταιρεία No. 2»), ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ σύμφωνα με τα Αρθρα 201ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (Α) Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) Απορροφώσα Εταιρεία: (ί) Επωνυμία: Limontono Investments Limited (ϋ) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά Μετοχών (iii) Εγγεγραμμένο γραφείο: στην Αφέντρικας 4, Κτίριο Αφέντρικας. Γραφείο 2, Τ.Κ. 6018, Λάρνακα, Κύπρος, και αριθμό εγγραφής HE (β) Απορροφούμενες Εταιρείες: (i) Επωνυμία: ΤΑΒΑΚ spotka ζ ograniczonq odpowiedzialnoscia (ϋ) Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (iii) Εγγεγραμμένο γραφείο: Lwowska 6, Rzeszow, Πολωνία. (ί) Επωνυμία: R.T. INVEST spotka ζ ograniczona, odpowiedzialnoscia. (ϋ) Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (iii) Εγγεγραμμένο γραφείο: Lwowska 6, Rzeszow, Πολωνία. (Β) Μητρώα στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα εταιρικά έγγραφα και αριθμός καταχωρίσεως των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) Σε σχέση με την Απορροφώσα Εταιρεία, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός εγγραφής HE (β) Σε σχέση με τις Απορροφούμενες Εταιρείες, στο Μητρώο του Εθνικού Δικαστηρίου - το Μητρώο Επιχειρηματιών ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego") που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Rzeszow Εμπορικό Τμήμα XII. (Γ) Δικαιώματα πιστωτών και μετόχων μειοψηφίας των υπό συγχώνευση εταιρειών και διεύθυνση για περαιτέρω πληροφορίες (α) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας. (β) Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας θα καταστούν με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας χωρίς την επέλευση καμιάς αλλαγής στη φύση, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαιτήσεων τους. (γ) Για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών, χωρίς έξοδα, σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων των πιστωτών, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον κύριο Αδάμο Γεωργίου, Παπαδόπουλος, Λυκούργος και Σία Δ.Ε.Π.Ε., Capital Center, 2-4 Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου, 7 ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος.

6 2474 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ 2013 THE COMMON DRAFT TERMS OF CROSS - BORDER MERGER OF LIMONTONO INVESTMENTS AND TABAK SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA AND R.T. INVEST SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA These common draft terms of cross - border merger have been agreed on 29,h March, 2013 by the management boards of the following companies: 1. Limontono Investments Limited, a company established under the laws of Cyprus, with its registered office in Larnaca, Cyprus, address: Afentrikas 4, Afentrikas Court, Office 2, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver under the number HE as the "Acquiring Company", and TABAK spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowegd') kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR ("KRS') and 3. R.T. INVEST spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs {"rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowegd') kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR ("/CflS') as the "Acquired Companies". PREAMBLE WHEREAS (A) The Acquiring Company and the Acquired Companies intend to merge in order to among other simplify their ownership structure; (B) The European Union pursuant to Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the "Directive") lays down Community provisions to facilitate the carrying out of cross-border mergers between various types of limited liability companies governed by the laws of different Member States; (C) The Directive has been implemented in Poland, by the Code of Commercial Companies of 15 September 2000 (Journal of Laws of 2000, No. 94, item 1037, with later amendments) - hereinafter: "CCC", Title IV, Section I (Merger of companies), Chapter 2 1 Part 1 (Cross-border mergers of capital companies) and in Cyprus, by the sections 201 θ to 201 ΚΔ of the Companies Law, Cap. 113 of the Republic of Cyprus with later amendments ("Cypriot Companies Law" or "CyLaw"); (D) The Acquiring Company is a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus and the Acquired Companies are a limited liability companies incorporated under the laws of Poland and therefore for the purposes of the Directive and the laws of each of the merging companies jurisdictions these are eligible to merge; (E) The merging companies wish to enter into this common draft terms of cross-border merger (the "Draft Terms of Merger") as a result of which:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ31ηςΜΑ ΙΌΥ all assets and liabilities of the Acquired Companies will be transferred by operation of law to the Acquiring Company, the Acquired Companies (without liquidation at the moment of dissolution) will cease to exist by operation of law. IT IS THEREFORE AGREED AS FOLLOWS: 1. THE FORM, NAME AND REGISTERED OFFICE OF EACH OF THE MERGING COMPANIES, THE DESIGNATION OF THE REGISTER AND THE NUMBER OF ENTRY INTO THE REGISTER The following companies shall take part in the cross-border merger: 1. Limontono Investments Limited, a company established under the laws of Cyprus, with its registered office in Larnaca, Cyprus, address: Afentrikas 4, Afentrikas Court, Office 2, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver under the number HE as the "Acquiring Company", and 2. TABAK spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia^ (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowegd') kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR ( U KRS') and 3. R.T. INVEST spotka ζ ograniczona odpowiedzialnosciq (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowegd') kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR (-KRS ) ' - as the "Acquired Companies". 2. DEFINITIONS USED IN THE DRAFT TERMS OF CROSS - BORDER MERGER For the purpose of this Draft Terms of Merger the following words and expressions shall have the following meanings: 1) "CCC" - the Polish Act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2000, No. 94, item 1037, with later amendments); 2) the "Cypriot Companies Law" or "CyLaw"- the Companies Law, Cap. 113 of the Republic of Cyprus with later amendments; 3) the "Directive" - Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on crossborder mergers of limited liability companies; 4) the "Polish Accounting Act" - the Polish Accounting Act of 29 September 1994 (consolidated text of 2 September 2009, Journal of Laws No. 152, item 1223 with later amendments); 5) "LIMONTONO" or the "Acquiring Company" -Limontono Investments Limited, a company established under the laws of Cyprus, with its registered office in Larnaca, Cyprus, address: Afentrikas 4, Afentrikas Court, Office 2, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver under the number HE ; 6),,ΤΑΒΑΚ" or the "Acquired Company" - TABAK spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs

8 2476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΟΥ 2013 {"rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego") kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR ("KRS') ; 7) R.T. INVEST' or the"acquired Company" - R.T. INVEST spotka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (limited liability company), a company established under the laws of Poland, with its registered office in Rzeszow, Poland, address: Lwowska 6, Rzeszow, Poland, registered in the National Court Register - The Register of Entrepreneurs ("rejestr przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowegd') kept by the District Court in Rzeszow XII Commercial Division, under number NCR ("KRS") ; 8) the "Acquired Companies" - TABAK and R.T. INVEST; 9) the "Companies" - LIMONTONO, TABAK and R.T. INVEST; 10) the "Merger Date" - the day of granting by the District Court of Larnaca, Cyprus the order approving the merger; 11) "PLN" or "zloty" - the lawful currency of Poland; 12) "EUR" or "Euro" - the official currency of the European Union; 13) the "Draft Terms of Merger" - this document. 3. THE METHOD OF MERGER AND ITS LEGAL BASIS 3.1. Legal basis of the merger and the way in which it is to be effected The merger will take effect through a transfer of all assets of the Acquired Companies to the Acquiring Company i.e. by acquisition of TABAK and R.T. INVEST by LIMONTONO in the way prescribed in Art point 1) of the CCC and paragraph (γ) of the definition of the word "merger" in Section 201Θ of the Cypriot Companies Law. Due to the fact that LIMONTONO is the sole shareholder in TABAK and holds 100 shares in TABAK representing 100% of the share capital of TABAK, and due to the fact that LIMONTONO is the sole shareholder in R.T. INVEST and holds 540 shares in R.T. INVEST representing 100% of the share capital of R.T. INVEST, pursuant to Art 14 item 5 of the Directive, Art of the CCC and Art. 515 in conjunction with Art of the CCC and Section 201KB (1) of the Cypriot Companies Law the merger shall be carried out without an increase of'the share capital of the Acquiring Company, and the Acquiring Company who is the sole shareholder of the Acquired Companies shall not receive any shares in the Acquiring Company. With regard to the aforesaid, the merger shall be conducted in the simplified procedure which is described in: a) Art. 15 item 1 of the Directive; b) Art and 2 of the CCC; c) Section 201 KB (1) of the Cypriot Companies Law The resolution of the general meeting of LIMONTONO According to Art. 9 of the Directive, Art in conjunction with Art of the CCC and Section 201ΙΣΤ of the Cypriot Companies Law, the basis of the merger will be the resolution of the general meeting of LIMONTONO, which will include the approval of LIMONTONO's shareholders to the Draft Terms of Merger. Due to the fact that the merger of LIMONTONO and TABAK and R.T. INVEST shall be carried out without an increase of the share capital in the Acquiring Company, there will be no changes in the articles of association of the Acquiring Company. On the basis of Art S 2 of the CCC the merger shall be carried out without the adoption of a resolution on the merger by the General Meeting of TABAK. On the basis of Art of the CCC the merger shall be carried out without the adoption of a resolution on the merger by the General Meeting of R.T. INVEST.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΟΥ The universal succession As a result of the Companies' merger, LIMONTONO - according to Art of the CCC and Section 201Θ of the Cypriot Companies Law - shall assume, as of the Merger Date, all the rights and obligations of TABAK and R.T. INVEST. All assets and liabilities of TABAK and R.T. INVEST will be transferred to LIMONTONO, and TABAK and R.T. INVEST will cease to exist - without liquidation The lack of the obligation to examine the Draft Terms of Merger by an expert On the basis of Art. 15 item 1 of the Directive, Art of the CCC and Section 201 KB (1) of the Cypriot Companies Law, the Draft Terms of Merger does not require an examination by an expert due to the fact that LIMONTONO is the sole-shareholder of TABAK and R.T. INVEST and owns 100% of the shares in TABAK and 100% of the shares in R.T. INVEST. 4. THE RATIO APPLICABLE TO THE EXCHANGE OF SHARES OF THE ACQUIRED COMPANY FOR SHARES OF THE ACQUIRING COMPANY AND THE AMOUNT OF POSSIBLE ADDITIONAL CASH PAYMENTS Pursuant to Art 14 item 5 of the Directive, Art of the CCC and Art. 515 in conjunction with Art of the CCC and Section 201KB (1) of the Cypriot Companies Law, the merger in carried out without an increase of the share capital of the Acquiring Company, therefore the ratio of exchange of the shares of the Acquired Companies for the shares of the Acquiring Company shall not be determined and there will be no additional cash payments. 5. THE RATIO APPLICABLE TO THE EXCHANGE OF OTHER SECURITIES OF THE ACQUIRED COMPANIES FOR SECURITIES OF THE ACQUIRING COMPANY AND THE AMOUNT OF ADDITIONAL CASH PAYMENTS Owing to the fact, that the Acquired Companies have not issued any securities, no other securities will be granted to the shareholders of the Acquiring Company and the Draft Terms of Merger do not contain any information on allotment of any securities to owners of such a securities. 6. THE OTHER RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS OR OTHER ENTITLED PERSONS - SECURITIES HOLDERS OF THE ACQUIRED COMPANIES In connection with the merger of the Companies, the shareholders of the Acquired Companies shall not be granted any rights other than the rights specified in the Draft Terms of Merger. Owing to the fact, that the Acquired Companies have not issued any securities, there are no persons in the Acquired Companies entitled under any other securities and the Draft Terms of Merger do not contain any information on allotment of any rights to owners of such a securities. 7. THE OTHER TERMS FOR THE ALLOTMENT OF SHARES OR OTHER SECURITIES OF THE ACQUIRING COMPANY Pursuant to Art 14 item 5 of the Directive, Art of the CCC and Art. 515 in conjunction with Art of the CCC and Section 201KB (1) of the Cypriot Companies Law, the merger in carried out without an increase of the share capital of the Acquiring Company, therefore no terms for the allotment of the shares of the Acquiring Company shall be determined. The shareholders of the Acquired Companies shall not be granted any securities of the Acquiring Company. 8. THE DATE AS OF WHICH THE HOLDING OF OTHER SECURITIES WILL GIVE THE RIGHT TO HOLDERS OF SECURITIES TO PARTICIPATE IN PROFITS OF THE ACQUIRING COMPANY AND ANY OTHER CONDITIONS AFFECTING THE ATTAINMENT OR EXECUTION OF THIS ENTITLEMENT (SHOULD ANY SUCH CONDITIONS BE STIPULATED) Owing to the fact, that the shareholders of the Acquired Companies shall not be granted any securities which would give them right to participate in the profits of the Acquiring Company, these Draft Terms of Merger do not specify the date from which such securities will entitle the holders to share in profits of the Acquiring Company.

10 2478 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΟΥ SPECIAL ADVANTAGES GRANTED TO THE EXPERTS (AUDITORS) EXAMINING THE DRAFT TERMS OF MERGER OR TO MEMBERS OF THE GOVERNING BODIES OF THE MERGING COMPANIES (IF THE RELEVANT PROVISIONS OF LAW ALLOW TO GRANT SPECIAL ADVANTAGES) In connection with the merger no special benefits shall be granted to the members of authorities (governing bodies) of the Acquiring Company or the Acquired Companies. Owing to the fact, that the Draft Terms of Merger shall not be examined by the experts (auditors), the Draft Terms of Merger contain no information on any special advantages granted or to be granted to experts (auditors) examining the Draft Terms of Merger. 10. ARRANGEMENTS MADE FOR THE EXERCISING OF THE RIGHTS OF CREDITORS AND MINORITY SHAREHOLDERS OF THE MERGING COMPANIES Arrangements made for the exercising of the rights of LIMONTONO's creditors Upon the Merger Date, the Acquiring Company will assume all of the rights and obligations of the Acquired Companies by way of universal succession, pursuant to the provisions of Art of the CCC and Section 201Θ of the Cypriot Companies Law. The merger will not adversely affect the rights of the creditors of the Acquiring Company Arrangements made for the exercising of rights of LIMONTONO'S minority shareholders There are no minority shareholders in the Acquiring Company Arrangements made for the exercising of rights of Acquired Companies ' creditors Owing to the fact, that the Acquiring Company is a foreign company, the regulation of Art. 495 and Art. 496 of the CCC will not apply to protect creditors. According to Art of the CCC, the TABAK's and the R.T. INVEST's creditors may demand that their claims be secured, within one month from the date of announcement of the Draft Terms of Merger, if they demonstrate with probability that satisfaction of their claims is threatened by the merger. In case of any dispute, the court competent for the registered office of each Acquired Company, shall resolve on the securing, upon the creditor's application filed within two months from the date of announcement of the Draft Terms of Merger. Creditor's application shall not halt the registry court to issue a certificate of compliance of the cross-border merger with the provisions of the Polish law Arrangements made for the exercising of rights of Acquired Companies' minority shareholders According to the Art of the CCC a shareholder of each of Acquired Company, who voted against the merger resolution and requested that his objection be recorded in the minutes may request that his shares be bought out. The shareholder shall file a written request that their shares be bought out within ten days of the adoption of the merger resolution. Nevertheless, on the basis of Art of the CCC the merger shall be carried out without the adoption of a resolution on the merger by the General Meeting of Acquired Companies. Owing to the fact that LIMONTONO is the sole shareholder in TABAK and R.T. INVEST and holds 100% of the shares in TABAK and R.T. INVEST, there are no minority shareholders in the Acquired Companies The address at which complete information on arrangements made for the exercising of rights of creditors and of minority shareholders of the merging companies may be obtained free of charge The complete information on arrangements made for the exercising of rights of creditors and minority shareholders of the merging Companies may be obtained free of charge at following addresses: In Poland: u ul. Lwowska 6, Rzeszow, Poland In Cyprus: Afentrikas 4, Afentrikas Court, Office 2, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus. 11. INFORMATION ON THE PROCEDURES TO BE APPLIED IN ORDER TO DETERMINE THE PRINCIPLES OF EMPLOYEES' PARTICIPATION IN THE DETERMINATION OF THEIR RIGHTS TO PARTICIPATE IN THE GOVERNING BODIES OF THE ACQUIRING COMPANY Neither of the merging Companies employs any employees.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΊΌΥ PROBABLE INFLUENCE OF THE MERGER ON EMPLOYMENT OF THE ACQUIRING COMPANY Neither of the merging Companies employs any employees. The merger shall not influence employment at the Acquiring Company. 13. THE DATE AS OF WHICH THE TRANSACTIONS OF THE MERGING COMPANIES WILL BE TREATED FOR ACCOUNTING PURPOSES AS TRANSACTIONS OF THE ACQUIRING COMPANY The transactions of the merging Companies will be considered as transactions of the Acquiring Company starting from the Merger Date. For the purposes of Polish law and pursuant lo Article 44a items 1 and 3 of the Polish Accounting Act, the merger will be effective, from the accounting perspective, as of the Merger Date. From the Merger Date onwards, all transactions by the Acquired Companies will be treated, for accounting purposes, as Acquiring Company's transactions. 14. INFORMATION ON THE VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES TO BE TRANSFERRED TO THE ACQUIRING COMPANY General remarks For the purpose of establishing the value of assets and liabilities of TABAK and R.T. INVEST, in accordance with Article point 13) of the CCC, the Companies accepted a book value method, based on the values disclosed in the balance sheet of TABAK drawn up as at and in the balance sheet of R.T. INVEST drawn up as at i.e. the month that precedes the announcement of the Draft Terms of Merger pursuant to the laws of Poland. The essence of the book value method of valuation is that the value of the property of Acquired Companies is equal to the value of the net assets calculated on the basis of the TABAK's and R.T. INVEST's balance sheet, i.e. it constitutes a difference between total assets and total liabilities and reserves for the liabilities. Application of the book value method for the purpose of determining the value of assets and liabilities of the Acquired Companies is optimal because of the following circumstances: 1) the balance sheets of TABAK and R.T. INVEST, on which the valuations qf assets and liabilities of the Acquired Companies are based, adequately reflects the state of the enterprise and the value of the assets of TABAK and R.T. INVEST. 2) between the date of recognition of the assets in the books until the date of valuation, there were no significant market changes, which could have caused changes of the values disclosed in the books, 3) the financial statements of TABAK I R.T. INVEST for the financial year 2011 were examined by auditors, which did not make any reservations as to the correctness and reliability and clarity of the financial situation of the company or as to the financial result of the Acquired Companies, 4) the principle of cautious valuation which is the basis of the book value method of valuation reflects more adequately the reality of business activity carried out in the current, unstable economic environment characterized by increased risk. Given the above-mentioned arguments the Management Boards of the Companies decided that the adopted method of valuation allows to determine the value of assets and liabilities of TABAK and R.T. INVEST in a certain and unquestionable manner The valuation of the assets and liabilities of TABAK The value of assets of TABAK (valuation of assets and liabilities of TABAK) as at at the book value, presents as follows:

12 2480 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2013 ASSETS (value in PLN) A. FIXED ASSETS: ,29 I. Intangible assets: 0 1. Costs of research and development: 0 2. Goodwill: 0 3. Other intangible assets: 0 4. Advances for intangibles: 0 II. Tangible assets: 0 1. Fixed assets: 0 a) land (including right of perpetual usufruct of land): 0 b) buildings, premises and civil engineering structures: 0 c) plant and machinery: 0 d) means of transportation: 0 e) other fixed assets: 0 2. Tangible assets under construction: 0 3. Advances for tangible assets under construction: 0 III. Long-term receivables: 0 1. Amounts due from related undertakings: 0 2. Amounts due from other undertakings: 0 IV. Long-term investments: ,29 1. Immovable property: 0 2. Intangible assets: 0 3. Long-term financial assets: ,29 a) in related undertakings: ,29 -shares: ,29 - other securities: 0 - loans: 0 - other long-term financial assets: 0 b) in other undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loans: 0 - other long-term financial assets: 0 4. Other long-term investments: 0

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑ1ΌΥ V. Long-term prepayments and accruals: 0 1. Deferred income tax assets: 0 2. Other prepayments and accruals: 0 B. CURRENT ASSETS: ,34 I. Stocks: 0 1. Materials: 0 2. Semi-finished products and work in progress: 0 3. Finished products: 0 4. Goods: 0 5. Advances on supplies: 0 II. Short-term receivables: ,50 1. Amounts due from related undertakings: 0 a) trade receivables with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 - over 12 months: 0 b) other: 0 2. Amounts due from other undertakings: ,50 a) trade receivables with a maturity of: ,50 - up to 12 months: ,50 -over 12 months: 0 b) receivables relative to taxes, subsidies, customs duties, social and health insurance, and other benefits: ,00 c) other: 0 d) receivables under litigation: 0 III. Short-term investments: ,84 1. Short-term financial assets: ,84 a) in related undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loans: 0 - other short-term financial assets: 0 b) in other undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loan: 0 - other short-term financial assets: 0

14 2482 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ 2013 c) cash and other money assets: ,84 - cash in hand and at bank: ,84 - other cash and cash equivalents: 0 - other money assets: 0 2. Other short-term investments: 0 IV. Short-term prepayments and accruals: 0 TOTAL ASSETS: ,63 LIABILITIES (value in PLN) A. EQUITY (OWN FUNDS): ,43 I. Primary capital (fund): ,00 II. Called up share capital (negative figure): 0 III. Own shares (negative figure): 0 IV. Capital reserve (fund): ,92 V. Revaluation reserve (fund): 0 VI. Other capital reserves (funds): 0 VII. Profit (loss) brought forward: ,96 VIII. Net profit (loss): ,55 IX. Write-offs from net profit during the financial year (negative figure): 0 B. LIABILITIES AND RESERVES FOR LIABILITIES: ,20 I. Reserves for liabilities: 0 1. Reserves for deferred income tax: 0 2. Reserves for pensions and similar benefits: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 3. Other reserves: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 II. Long-term liabilities: 0 1. Amounts due to related undertakings: 0 2. Amounts due to other undertakings: 0 a) credits and loans: 0 b) relative to debt securities issued: 0

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ c) other financial: 0 d) other: 0 III. Short-term liabilities: ,20 1. To related undertakings: 0 a) trade liabilities with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 - over 12 months: 0 b) other: 0 2. To other undertakings: ,20 a) credits and loans: 0 b) relative to debt securities issued: 0 c) other financial liabilities: 0 d) trade liabilities with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 -over 12 months: 0 e) advances received for supplies: 0 f) commitments under bills of exchange: 0 g) taxes, customs duties, insurance and other benefits to be paid: ,20 h) wages and salaries: 0 i) other: 0 3. Special funds: 0 ZFSS: 0 ZFRON: 0 IV. Accruals: 0 1. Negative goodwill: 0 2. Other accruals: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 TOTAL LIABILITIES: ,63 The value of the equity of TABAK is equal to the result of valuation of TABAK (valuation of assets and liabilities of TABAK), at the book value, and according to the presented statement it amounts to ,43 PLN The valuation of the assets and liabilities of R.T. INVEST The value of assets of R.T. INVEST (valuation of assets and liabilities of R.T. INVEST) as at at the book value, presents as follows:

16 2484 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ 2013 ASSETS (value in PLN) A. FIXED ASSETS: ,03 I. Intangible assets: 0 1. Costs of research and development: 0 2. Goodwill: 0 3. Other intangible assets: 0 4. Advances for intangibles: 0 II. Tangible assets: 0 1. Fixed assets: 0 a) land (including right of perpetual usufruct of land): 0 b) buildings, premises and civil engineering structures: 0 c) plant and machinery: 0 d) means of transportation: 0 e) other fixed assets: 0 2. Tangible assets under construction: 0 3. Advances for tangible assets under construction: 0 III. Long-term receivables: 0 1. Amounts due from related undertakings: 0 2. Amounts due from other undertakings: 0 IV. Long-term investments: ,03 1. Immovable property: 0 2. Intangible assets: 0 3. Long-term financial assets: ,03 a) in related undertakings: ,03 - shares: ,03 - other securities: 0 - loans: 0 - other long-term financial assets: 0 b) in other undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loans: 0 - other long-term financial assets: 0 4. Other long-term investments: 0

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΟΥ V. Long-term prepayments and accruals: 0 1. Deferred income tax assets: 0 2. Other prepayments and accruals: 0 B. CURRENT ASSETS: ,30 I. Stocks: 0 1. Materials: 0 2. Semi-finished products and work in progress: 0 3. Finished products: 0 4. Goods: 0 5. Advances on supplies: 0 II. Short-term receivables: ,00 1. Amounts due from related undertakings: 0 a) trade receivables with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 - over 12 months: 0 b) other: 0 2. Amounts due from other undertakings: ,00 a) trade receivables with a maturity of: ,00 - up to 12 months: ,00 - over 12 months: 0 b) receivables relative to taxes, subsidies, customs duties, social and health insurance, and other benefits: ,00 c) other: 0 d) receivables under litigation: 0 III. Short-term investments: ,30 1. Short-term financial assets: ,30 a) in related undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loans: 0 - other short-term financial assets: 0 b) in other undertakings: 0 - shares: 0 - other securities: 0 - loan: 0 - other short-term financial assets: 0

18 2486 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΊΌΥ 2013 c) cash and other money assets: ,30 - cash in hand and at bank: ,30 - other cash and cash equivalents: 0 - other money assets: 0 2. Other short-term investments: 0 IV. Short-term prepayments and accruals: 0 TOTAL ASSETS: ,33 LIABILITIES (value in PLN) A. EQUITY (OWN FUNDS): ,27 I. Primary capital (fund): ,00 II. Called up share capital (negative figure): 0 III. Own shares (negative figure): 0 IV. Capital reserve (fund): 9 509,44 V. Revaluation reserve (fund): 0 VI. Other capital reserves (funds): ,61 VII. Profit (loss) brought forward: 0 VIII. Net profit (loss): ,78 IX. Write-offs from net profit during the financial year (negative figure): 0 B. LIABILITIES AND RESERVES FOR LIABILITIES: ,06 I. Reserves for liabilities: 0 1. Reserves for deferred income tax: 0 2. Reserves for pensions and similar benefits: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 3. Other reserves: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 II. Long-term liabilities: 0 1. Amounts due to related undertakings: 0 2. Amounts due to other undertakings: 0 a) credits and loans: 0

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β 2487 b) relative to debt securities issued: 0 c) other financial: 0 d) other: 0 III. Short-term liabilities: ,00 1. To related undertakings: 0 a) trade liabilities with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 - over 12 months: 0 b) other: 0 2. To other undertakings: ,00 a) credits and loans: 0 b) relative to debt securities issued: 0 c) other financial liabilities: 0 d) trade liabilities with a maturity of: 0 - up to 12 months: 0 - over 12 months: 0 e) advances received for supplies: 0 f) commitments under bills of exchange: 0 g) taxes, customs duties, insurance and other benefits to be paid: ,00 h) wages and salaries: 0 i) other: 0 3. Special funds: 0 ZFSS:0 ZFRON: 0 IV. Accruals: ,06 1. Negative goodwill: ,06 2. Other accruals: 0 - long-term: 0 - short-term: 0 TOTAL LIABILITIES: , 33

20 2488 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑ1ΌΥ 2013 The value of the equity of R.T. INVEST is equal to the result of valuation of R.T. INVEST (valuation of assets and liabilities of R.T. INVEST), at the book value, and according to the presented statement it amounts to ,27 PLN. 15. DATE OF THE CLOSING OF MERGING COMPANIES' ACCOUNT BOOKS USED TO DETERMINE THE CONDITIONS OF THE CROSS-BORDER MERGER The accounting books of LIMONTONO will not be closed. The accounting books of TABAK and R.T. INVEST shall be closed according to Art. 12 item 2 point 4) Polish Accounting Act as at the Merger Date. In order to determine the terms of the trans-border merger i.e. in order to draw up a valuation of assets and liabilities of TABAK the balance sheet of TABAK drawn up as at , attached herewith and marked Schedule A, was used. In order to determine the terms of the trans-border merger i.e. in order to draw up a valuation of assets and liabilities of R.T. INVEST the balance sheet of R.T. INVEST drawn up as at , attached herewith and marked Schedule B, was used. 16. DRAFT ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE ACQUIRING COMPANY. There shall be no change in the articles of association of the Acquiring Company and the articles of association of the Acquiring Company remain the same. 17. RIGHTS CONFERRED BY THE ACQUIRING COMPANY ON MEMBERS ENJOYING SPECIAL RIGHTS OR ON HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN SHARES REPRESENTING THE COMPANY'S CAPITAL OR THE MEASURES PROPOSED CONCERNING THEM. None. 17. THE ARRANGEMENT OF THE DRAFT TERMS OF MERGER To avoid doubt, it is stated that these Draft Terms will be executed in a written form in Polish for the purposes of Polish law and in a written form in English for the purposes of the Cypriot Law. Each version'made in the relevant language has the same content, so that the merging Companies approve the Draft Terms with" the same conditions. The Draft Terms of Merger was agreed and signed on 29 1h confirmed by signatures: March, 2013 in five identical counterparts, what was

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies.

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies. CHAPTER 113. COMPANIES. (as amended including law 92(I)/2004) ARRANGEMENT OF SECTIONS Deleted: 70 Deleted: 167(1)/2003 1. Short title. 2. Interpretation. PART I. INCORPORATION OF COMPANIES AND MATTERS

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 14 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Final Terms dated 31 January 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα