Η γένεση της νεώτερης ελληνικής ζωγραφικής, Από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γένεση της νεώτερης ελληνικής ζωγραφικής, 1830-1930 Από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος"

Transcript

1 Η γένεση της νεώτερης ελληνικής ζωγραφικής, Από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος Η έκθεση πινάκων της Συλλογής της Τράπεζας της Ελλάδος δεν φιλοδοξεί να στοιχειοθετήσει την πορεία της ελληνικής ζωγραφικής κατά την αφετηρία της, και διότι µικρό µόνο µέρος από τη συλλογή αυτή εκτίθεται και διότι σηµαντικοί ζωγράφοι και πίνακες, που θα καθιστούσαν ακριβέστερη την εικόνα, ελλείπουν. Η έκθεση παρέχει δείγµατα µόνο του έργου σπουδαίων εκπροσώπων της ελληνικής ζωγραφικής κατά την περίοδο εν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών ως προς την αρχή της νεώτερης ελληνικής ζωγραφικής. Τοποθετείται αυτή είτε στα µέσα του 17ου αιώνα, οπότε περιλαµβάνει µέρος της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, είτε στον 18ο, οπότε αναφέρεται στην ιταλίζουσα ζωγραφική των Επτανήσων, είτε τέλος, κατά την επικρατέστερη άποψη, στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το παρελθόν της νεοελληνικής ζωγραφικής, υστεροβυζαντινό ή ιταλίζον, είναι πλούσιο σε έργα αγιογραφίας και κοσµικής τέχνης, όπου διαφαίνονται οι επιδράσεις της ύστερης Αναγέννησης, οι αναζητήσεις των τοπικών ζωγράφων, ιδίως της Κρήτης και της Επτανήσου, η ευφάνταστη οργάνωση πολυπρόσωπων συνθέσεων και η διεισδυτική ψυχογραφία των προσωπογραφιών. Στο παρελθόν αυτό πρέπει να συγκαταλεγεί και η λαϊκή τέχνη, ακµαιότατη καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η οποία κατά το τέλος του έδωσε έναν κορυφαίο εκπρόσωπό της, γνωστό και στην Ευρώπη, τον Θεόφιλο Χατζηµιχαήλ ( ). Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι, ήδη από την πρώτη περίοδο του βίου της, η ελληνική τέχνη διακόπτει µε το βυζαντινό παρελθόν της και τίθεται ως τέχνη καθαρώς ευρωπαϊκή. Η στροφή προς την Ευρώπη θα γίνει µε τόλµη και περίσκεψη, ενώ η θεώρηση του παρελθόντος θα επανέλθει αρκετά αργότερα ως αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας και πηγή εµπνεύσεως. Η ζωγραφική των πρώτων µετεπαναστατικών χρόνων, µε κύριους εκπροσώπους τον Θεόδωρο Βρυζάκη ( ) και τον ιονύσιο Τσόκο ( ), έχει ως θέµα γεγονότα του πρόσφατου ηρωικού παρελθόντος: πολεµικές σκηνές από τον αγώνα εναντίον των Τούρκων και προσωπογραφίες αγωνιστών. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα έργα της πρώτης κατηγορίας δεν είναι ιδιαιτέρως άφθονα ούτε απεικονίζουν σκηνές έντονου πολεµικού πάθους ή ακραίας βιαιότητας, όπως µαρτυρούνται σε έργα ξένων φιλελλήνων ζωγράφων. Τις επιχειρήσεις των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων περιέγραψε προπάντων η θαλασσογραφία της επόµενης περιόδου. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ( ) και ο Ιωάννης Αλταµούρας ( ), µε πίνακες ναυµαχιών και πυρπολήσεων, έδωσαν το µέτρο του Αγώνα. Στον πίνακα του Βρυζάκη Καραούλι, η κλασικίζουσα ροµαντική τέχνη του, επιρρεπής στην καλλιγραφική απόδοση προσώπων και πραγµάτων και την εξιδανίκευση, έδωσε µια ιδεατή εικόνα των αγωνιστών. Αντιθέτως, το βαρύ, πλαστικό και ευκίνητο ύφος του Τσόκου σκιαγράφησε µε αδρότητα και πειθώ τον γηραιό άρχοντα. Η άνοδος στο θρόνο του ελληνικού κράτους του Όθωνα (1833), γιου του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας, θερµού φιλέλληνα, θα στρέψει τους Έλληνες καλλιτέχνες προς το Μόναχο, ενώ η ίδρυση του Σχολείου των Τεχνών (1837), στο οποίο θα διδάξουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές, θα ενισχύσει την προτίµηση αυτή. Το Μόναχο δεν είναι ο µόνος πόλος έλξεως των Ελλήνων - θα µεταβούν επίσης στην Κοπεγχάγη, τις Βρυξέλλες ή το Παρίσι - είναι όµως ο ισχυρότερος και επίσης η πόλη που φιλοξένησε τους περισσότερους σπουδαστές της τέχνης. 'Αµεση και φυσική συνέπεια είναι η διείσδυση των γερµανικών ρευµάτων στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη πεντηκονταετία του αιώνα. Το Μόναχο κρίνεται ενίοτε αυστηρά. Θεωρείται ότι µετέδωσε στους Έλληνες το πνεύµα ενός άγονου ακαδηµαϊκού συντηρητισµού, κατά την περίοδο µάλιστα που στο Παρίσι εκαλλιεργείτο η νέα, γεµάτη ζωή, τέχνη του ιµπρεσιονισµού. Σήµερα, εξίσου άγονη είναι η σχετική συζήτηση. Ορθότερο φαίνεται να επισηµανθούν τα θετικά στοιχεία που πρόσφερε η γερµανική παιδεία και να σηµειωθεί η ικανότητα των καλλιτεχνών, αφού επωφελήθηκαν από αυτή, να αποδεσµευθούν από ό,τι στείρο προσέλαβαν. Αυτό που οφείλεται στην Ακαδηµία του Μονάχου, ψυχή της οποίας ήταν ο Karl von Piloty (1826-

2 1886), είναι η εµπέδωση µιας στέρεης τεχνικής, η άσκηση στο σχέδιο, το χρώµα και την αφήγηση. Μολονότι σαφής είναι η ροπή της προς την αναπαράσταση της ιστορίας και την προσωπογραφία, καθόλου δεν περιόρισε τις θεµατικές επιλογές των σπουδαστών ούτε ανέστειλε τη δηµιουργία του προσωπικού ύφους. Το ιδίωµα µε το οποίο εκφράζεται η πλειονότητα των τροφίµων της Ακαδηµίας, και το οποίο οι Έλληνες µετέφεραν στη σχολή της Αθήνας, επικράτησε να ονοµάζεται «ακαδηµαϊκός ρεαλισµός». Η θεµατογραφία που καλλιεργείται στην Ελλάδα κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα δεν διαφέρει από εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προέχει η ηθογραφία µε την απεικόνιση του βίου των αστικών κέντρων και, προπάντων, της υπαίθρου. Περιγράφονται η αγροτική και ποιµενική ζωή, οι καθηµερινές εργασίες, οι εορτές και το πένθος. Έµφαση δίνεται στην απόδοση του αρχιτεκτονήµατος, της τοπικής φορεσιάς, των αντικειµένων. Ακολουθεί η προσωπογραφία, η οποία µετατοπίζει το ενδιαφέρον της από τον αγωνιστή στον έµπορο και τον πλούσιο αστό. εν είναι καθόλου σπάνια η καλή ψυχογραφική αποτύπωση του εικονιζοµένου. Η τοπιογραφία και η νεκρή φύση, διστακτικά στην αρχή, µε άνεση αργότερα, κερδίζουν την προτίµηση των εργαστηρίων. Σποραδικά καλλιεργείται από διάφορους καλλιτέχνες, ζωγράφους και χαράκτες, η ερειπιογραφία. Ο Βικέντιος Λάντσα ( ), Ιταλός ζωγράφος που κατέφυγε στην Ελλάδα διωκόµενος από την πατρίδα του και διέπρεψε στην Αθήνα, κατέστησε το ερείπιο αποκλειστικό σχεδόν θέµα της τέχνης του. Η ζωγραφική του, η οποία παραπέµπει στο έργο των περιηγητών, αποδίδει µε ακρίβεια αλλά και συναισθηµατική έξαρση τα λείψανα της αρχαιότητας. Οι υδατογραφίες του συλλαµβάνουν κατά τρόπο µοναδικό το αττικό φως επάνω στα µάρµαρα. Οι Έλληνες που συνιστούν το καίριο σηµείο αναφοράς ως ζωγράφοι του Μονάχου είναι οι: Νικηφόρος Λύτρας ( ), Κωνσταντίνος Βολανάκης ( ), Νικόλαος Γύζης ( ) και Γεώργιος Ιακωβίδης ( ). Όλοι τους εκπροσωπούνται στην έκθεση. Η τέχνη τους αποκαλύπτει διαφέρουσες αλλά ισχυρές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, των οποίων το µέτρο δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί από τα εκθέµατα. Εκτός από τον Γύζη, ο οποίος παρέµεινε στη Γερµανία και δίδαξε στην Ακαδηµία του Μονάχου, οι άλλοι τρεις επέστρεψαν στην Ελλάδα και δίδαξαν στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η διδασκαλία και η τέχνη τους σφράγισαν την εικαστική παιδεία της περιόδου. Γενάρχης της νεοελληνικής ζωγραφικής ο Λύτρας, κάτοχος ενός ρωµαλέου ιδιώµατος και δάσκαλος µε εξαιρετικές δυνατότητες, πραγµατεύθηκε ένα ευρύτατο θεµατογραφικό φάσµα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ηθογραφία, όπου και απέδωσε µε γνησιότητα τον άνθρωπο και τον βίο της εποχής του. Ο πίνακας µε τον Νασρεντίν Χότζα προέκυψε µετά το ταξίδι που πραγµατοποίησε ο ζωγράφος µε τον Νικόλαο Γύζη, το 1873, στη Μικρά Ασία. Οι δύο καλλιτέχνες µελέτησαν την Ανατολή, οικεία άλλωστε και στους δύο από τα κατάλοιπα της τουρκικής κατοχής στην Ελλάδα, και επέστρεψαν µε άφθονο εικονογραφικό υλικό. Αν και περιορισµένων διαστάσεων, το έργο επιτρέπει να εκτιµήσουµε τις χαρακτηρολογικές ικανότητες του καλλιτέχνη και τις χρωµατικές προτιµήσεις του. Έγινε ήδη λόγος για τον Κωνσταντίνο Βολανάκη και τη ναυτική πολεµική θεµατογραφία του. Εισηγητής της τοπιογραφίας στην Ελλάδα, ο Βολανάκης αναδεικνύεται ο κορυφαίος Έλληνας θαλασσογράφος του 19ου αιώνα. Έµπειρος προσωπογράφος του καραβιού, απέδωσε µε ευαισθησία και τις διακυµάνσεις της θαλασσινής ατµόσφαιρας. Στο έργο του αναγνωρίζεται, αφοµοιωµένη θαυµάσια, η ευρωπαϊκή θαλασσογραφία, µε δεσπόζουσες την ολλανδική σχολή του 17ου αιώνα και τη γαλλική του 17ου και του 18ου. Τα δύο έργα που εκτίθενται, αντιπροσωπευτικά της ήρεµης τέχνης του, συµπυκνώνουν τις αρετές του σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τη λεπτότητα της περιγραφής και την ποιητική ατµόσφαιρα του λιµενικού χώρου. Ο Γύζης έζησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στο Μόναχο, επισκεπτόµενος σποραδικά µόνο την Ελλάδα. Ισχυρά εξαρτώµενος από την Ακαδηµία, πραγµατεύθηκε αρχικά την ηθογραφία του γερµανικού και αργότερα του ελληνικού χώρου. Προς το τέλος της ζωής του εισήγαγε µια εικονογραφία οραµάτων, αλληγοριών και συµβολισµών, η οποία, παρά την ευαισθησία των χρωµάτων και την ευκαµψία των ζωγραφικών χειρισµών του, παραµένει απόµακρη. Περισσότερο πραγµατιστικές οι προσωπογραφίες, οι ηθογραφικές σκηνές και οι νεκρές φύσεις του - στις οποίες θα αναγνωριστεί µια έµµεση επίδραση του γαλλικού ρεαλισµού, µέσω του «κύκλου του Leibl» (Leiblkreis) - προκαλούν πάντοτε ζωηρό ενδιαφέρον. Ο πίνακας µε τον Κένταυρο δέσµιο του Έρωτα (Έρως και Κένταυρος) είναι ενδεικτικός του τρόπου µε τον οποίο ο Γύζης προσεγγίζει το αρκετά χρησιµοποιηµένο µυθολογικό θέµα. Επιλέγει να εικονίσει την πλήρη υποταγή του ισχυρού όντος στο παιχνίδι του µικρού

3 ανέµελου θεού. Ο χρωµατισµός και ο φωτισµός συµβάλλουν ώστε να εξαρθεί ο συµβολισµός της σκηνής. Το µεγάλο σχέδιο µε την αυστηρή, επίπεδη µορφή της Αθηνάς - πρότυπο για τη Σηµαία του Πανεπιστηµίου Αθηνών - αξιοποιεί τις απαιτήσεις του εµβλήµατος. Η Νεκρή φύση, προσεκτικά µελετηµένο έργο όσον αφορά τη σύνθεση, την προβολή των όγκων και του χρώµατος των καρπών, είναι από τους ελκυστικότερους πίνακες της έκθεσης. Ζωγραφικά κοσµήµατα θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι µικροί πίνακες της συλλογής Ν. Πετσάλη- ιοµήδη. Σπουδές, πιθανόν, και προσχέδια για µεγαλύτερα έργα - τα οποία δεν υπάρχουν και είναι άγνωστο αν έγιναν ποτέ - παραπέµπουν σε αυτά µε χάρη και δύναµη. Η Όρθια κοπέλα του Ιωάννη Ζαχαρία ή Ζαχαριά (1845-;) δεν είναι µόνο µια θαυµάσια προσωπογραφία κοριτσιού, αλλά αποτελεί επίσης σαφή αναφορά στο ήθος των νέων γυναικών κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, την αµφίεση και το είδος των ασχολιών τους. Έργο ήρεµης δεξιοτεχνίας και υποβλητικής εσωτερικότητας, αφοµοιώνει και υποτάσσει τα οιαδήποτε ηθογραφικά στοιχεία στην ποιητικότητα του προσώπου. Προικισµένος µαθητής της Ακαδηµίας του Μονάχου, αλλά µε ταραγµένο ψυχικό βίο, ο καλλιτέχνης είναι άγνωστο πότε πέθανε. Προσωπογράφος και αφηγητής παιδικών σκηνών, ο Γεώργιος Ιακωβίδης ( ) µετέφερε τη διδαχή του Μονάχου µε πιστότητα και επιµονή στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου δίδαξε επί µακρό διάστηµα. Τα δύο έργα που φιλοξενεί η έκθεση, Στο ατελιέ του πατέρα και Η τουαλέτα, αναφέρονται σε δύο ευνοούµενα θέµατα του ζωγράφου: τη συντροφιά των παιδιών και την κοσµική προσωπογραφία. Στο πρώτο, όπου επικρατεί η αφέλεια και η δροσιά της παιδικής ηλικίας, ο Ιακωβίδης αποδεικνύεται οξύς παρατηρητής του προσώπου και της συµπεριφοράς του παιδιού. Στο δεύτερο είναι διάχυτος ο κοσµικός χαρακτήρας και η φιλαρέσκεια της νέας γυναίκας, ενδείξεις και αυτά µιας ευκατάστατης αστικής τέχνης που αναπτύσσεται στην Αθήνα κατά την καµπή του αιώνα. H διδαχή του Μονάχου συγκρατείται στη Σχολή της Αθήνας και από τον Σπύρο Βικάτο ( ), έστω και αν αυτό που υπερέχει στο έργο του είναι η ιδιοτυπία του προσωπικού του ιδιώµατος: µεγάλες ακανόνιστες πινελιές µε φωτεινά ποικίλµατα σχηµατίζουν µια παλλόµενη επιφάνεια, από την οποία προκύπτει αδρή και εύγλωττη η µορφή. Η ζωγραφική του παραπέµπει ευθέως στον Frans Hals. Οι δύο προσωπογραφίες που φιλοξενεί η έκθεση, του γέροντα και του µικρού παιδιού, δίνουν το µέτρο της τέχνης και της τεχνικής του ζωγράφου. Ανάλογη είναι η δοµή στους πίνακες της Θάλειας Φλωρά-Καραβία ( ), µαθήτριας ελεύθερων ακαδηµιών του Μονάχου. Καλλιτέχνις ανήσυχη και δραστήρια, περιέτρεξε την Ευρώπη και χώρες της Ανατολής επιζητώντας όχι µόνο τη διεύρυνση της θεµατικής, αλλά και την εξέλιξη της τεχνοτροπίας της. Αν το νεανικό της έργο µαρτυρεί τη γερµανική µαθητεία της, οι πίνακες της ωριµότητας πιστοποιούν την ευχέρεια µε την οποία αφοµοιώνει ουσιώδεις αλλαγές της τέχνης. Η καρτερική γερόντισσα που εικονίζει ο Έκτωρ ούκας ( ), µε το πλήθος των βιωµάτων χαραγµένο στο πρόσωπο της, είναι αγαπητή µορφή της ελληνικής ζωής και σπουδαίο έρεισµα της ηθογραφίας. Η αντίδραση εναντίον του Μονάχου θα προέλθει όχι µόνον από καλλιτέχνες απόφοιτους άλλων ευρωπαϊκών σχολών, αλλά και από παλαιούς µαθητές της Ακαδηµίας που προσελκύονται από τους πειραµατισµούς των παρισινών ιδίως εργαστηρίων, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ήδη ο Ιωάννης Αλταµούρας ( ), εξαίρετος θαλασσογράφος, µαθητής του Νικηφόρου Λύτρα κατ' αρχάς και κατόπιν υπότροφος του Γεωργίου Α στη Σχολή Καλών Τεχνών της Κοπεγχάχης, στο εργαστήριο του C.F. Soerensen ( ), µελετά το ύπαιθρο, την ατµόσφαιρα του πελάγους και το φως κατά το πνεύµα των προϊµπρεσιονιστών. Πρέπει να λεχθεί ότι οι θαλασσογράφοι της περιόδου, γνώστες της ιδιοµορφίας του αντικειµένου που πραγµατεύονται - της θάλασσας και του καραβιού - προσπάθησαν να διαφυλάξουν τη φύση και την ακεραιότητα του θέµατος, αποκλείοντας από τη δουλειά τους την επιτήδευση του ύφους ή την ευκολία. Στο έργο του Γεωργίου Χατζόπουλου ( ) και του Συµεών Σαββίδη ( ), µαθητών του Γύζη στην Ακαδηµία, παρατηρείται όχι µόνον η αποµάκρυνση από την ιδεολογία του Μονάχου και η προσέγγιση του ιµπρεσιονισµού, αλλά και ένας πολύ ευρύτερος προβληµατισµός, ιδίως σε ό,τι

4 αφορά το χρώµα. Εντούτοις, η σαφής προσχώρηση στον ιµπρεσιονισµό και τις τάσεις που διαµορφώνονται εκτός του Μονάχου θα παρατηρηθεί στο έργο του Περικλή Πανταζή ( ), ο οποίος, αφού διέτρεξε τα στάδια Αθήνα, Μόναχο, Παρίσι, κατέληξε στις Βρυξέλλες, σπουδαίος ζωγράφος και δραστήριο µέλος των καλλιτεχνικών οµάδων της βελγικής πρωτεύουσας. Ακόµη και αν δεν γνωρίζαµε ότι είχε έρθει σε επαφή µε τον Courbet, τον Manet και τους ιµπρεσιονιστές, θα µπορούσαµε να το συµπεράνουµε από το έργο του. Ενδεικτικός των ενδιαφερόντων του Πανταζή είναι ο πίνακας µε το νεαρό αγόρι που επιχειρεί να κλέψει φρούτα. Το έργο, καλός συνδυασµός προσωπογραφίας και νεκρής φύσης, ως προς τη δοµή, την αντίληψη του χώρου και των όγκων δηλώνει µε έµφαση την παρουσία του Cιzanne, ενώ ο χρωµατισµός του παραπέµπει στον Manet. Η συνάφεια µε τον Manet τεκµηριώνεται και από τη σύγκριση µε το έργο του Γάλλου ζωγράφου Το παιδί µε τα κεράσια (1858, Museu Calouste Gulbenkian, Λισσαβώνα). Θα προσθέσω ακόµη ότι, εφόσον τα χείλη του παιδιού ακουµπούν τα φρούτα, ο πίνακας θα µπορούσε να εκληφθεί ως αλληγορία της γεύσης. Κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, το Παρίσι αρχίζει να υποκαθιστά το Μόναχο στις προτιµήσεις των καλλιτεχνών, και διότι εισήγαγε νέους ζωγραφικούς τρόπους, οι οποίοι έτειναν να αποδεσµεύσουν τον πίνακα από την ορατή πραγµατικότητα - τη δουλική µίµηση, όπως εθεωρείτο ότι καλλιεργεί το Μόναχο - και διότι ισχυροποιούσε την υποκειµενικότητα του καλλιτέχνη, αποδεχόµενο την ελευθερία των χειρισµών του. Αρχή των µεταβολών αποτέλεσε η είσοδος του ιµπρεσιονισµού, η µεταφύτευση του οποίου στην Ελλάδα, παρά τα εγγενή προβλήµατα, είχε ευρύτατη διάδοση και µακρόχρονη διάρκεια. Τούτο δεν σηµαίνει ότι το κίνηµα κατανοήθηκε επαρκώς και αξιοποιήθηκε αναλόγως. 'Αλλωστε, µια σειρά από αναντιστοιχίες εµπόδιζαν την τυπική εφαρµογή του. Γέννηµα των βορείων χωρών, προοριζόµενο κυρίως για τη ζωγραφική του υπαίθρου, ο ιµπρεσιονισµός προϋποθέτει και το φως του βόρειου χώρου και την υγρότητα της ατµόσφαιρας. Τα αντικείµενα, µέσα στην αχλύ που τα περιβάλλει, χάνουν την ακρίβεια του περιγράµµατος και τη στερεότητα του χρώµατος. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, το φως είναι καθαρό και ισχυρό, διαχέεται µε δύναµη στις επιφάνειες και αναδεικνύει τα σχήµατα, συναιρεί ή εξαφανίζει τις λεπτοµέρειες, αφαιρεί το βάθος του χρώµατος και τείνει να καταστήσει τη χρωµατική επιφάνεια επίπεδη. Απέναντι στα δεδοµένα αυτά, η πιστή εφαρµογή της τεχνικής του ιµπρεσιονισµού - διάλυση της φόρµας, διαίρεση του χρωµατικού τόνου, παράθεση καθαρών χρωµάτων - θα ήταν ψευδής. Το φαινόµενο του ελληνικού χώρου υπέβαλλε µια προσαρµογή η οποία, µε ποικίλες διαφοροποιήσεις, προσήγγιζε περισσότερο τα διάδοχα ρεύµατα του κινήµατος, τους Fauves, τους Nabis, τον εξπρεσιονισµό, τα δε ιδιώµατα που προέκυψαν - του Κωνστ. Μαλέα, του Μιχ. Οικονόµου κ.ά. - απέδωσαν την ελληνική φύση µε ευρηµατικότητα και δυναµισµό. Η ανανεωτική κίνηση που δηµιουργείται τότε προωθείται και από την οµάδα Τέχνη, η οποία συγκροτείται το 1917 από ζωγράφους διαφόρων αποκλίσεων, και από τους λόγιους που ασκούν κριτική. Η αλλαγή που θα επέλθει στη διδασκαλία της Σχολής Καλών Τεχνών οφείλεται κυρίως στον Νικόλαο Λύτρα ( ), γιο του Νικηφόρου Λύτρα, και τον Κωνσταντίνο Παρθένη ( ). Ο πρώτος εισήγαγε ένα ελεύθερο εκφραστικό σχέδιο, επενδεδυµένο µε παχύ στρώµα χρώµατος που παραπέµπει στους Fauves και τους Γερµανούς εξπρεσιονιστές, ο δεύτερος, γνώστης της ελληνικής παράδοσης από την αρχαιότητα έως τις µεταβυζαντινές και λαϊκές εκφάνσεις της, µέτοχος της βιεννέζικης Sezession, αλλά και των γαλλικών κινηµάτων της καµπής του αιώνα, αφοµοίωσε την πρωτοπορία διατηρώντας εκπληκτική ισορροπία µεταξύ των εξωγενών επιδράσεων και της προσωπικής έφεσης. Η υποκειµενική υποβλητική γραφή του αποκαλύπτει, προπάντων, την πνευµατικότητα και την ποίηση του έργου και δευτερευόντως µόνο τη νεωτερικότητα του ιδιώµατος. Σπουδαίος ανακαινιστής της ελληνικής ζωγραφικής κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, επέφερε µια ριζική αναθεώρηση των θεµάτων του εικαστικού χώρου, της µορφολογίας και του χειρισµού του χρώµατος. To στιβαρό και λιτό ύφος του Κωνσταντίνου Μαλέα ( ), η τάση του να συµπτύσσει λεπτοµέρειες σε µεγάλες επιφάνειες, περικλειόµενες από βαρύ περίγραµµα, τα επίπεδα χρώµατα και η ποιητικότητα των συνθεσεών του τον κατέστησαν, µαζί µε τον Παρθένη και τον Παπαλουκά ( ), ηγετική µορφή της ζωγραφικής του 20ού αιώνα. Ο Σπύρος Παπαλουκάς, τοπιογράφος, αγιογράφος αλλά και σπουδαστής της τέχνης των Nabis, συνέδεσε µε τόλµη και πειστικότητα τη βυζαντινή αγιογραφία και τα µεταϊµπρεσιονιστικά ρεύµατα. Επίσης, η ελληνική παράδοση, από την αρχαιότητα έως τη νεώτερη εκδοχή της, η λαϊκή τέχνη, αλλά και η γαλλική πρωτοπορία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, συµβιούν, θαυµάσια αφοµοιωµένες, στο έργο του Αγήνορα Αστεριάδη ( ). Πρόσωπο µοναχικό, όπως µοναχική υπήρξε και η τέχνη του, ο Γεώργιος Μπουζιάνης ( ) δηµιούργησε µια υποκειµενική έκφραση του εξπρεσιονισµού, µοναδική στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερµανία στην οποία σπούδασε. Ιδιότυπη, αλλά καθόλου µοναχική, δηµοφιλής

5 αντιθέτως, είναι η περίπτωση του Φώτη Κόντογλου (1895/ ). Καταγόµενος από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, τις αρχαίες Κυδωνίες, υποστήριξε µε δύναµη την απόρριψη της δυτικής τέχνης και την επιστροφή στη βυζαντινή παράδοση. Το έργο του - γνήσια εφαρµογή των ιδεών του - επέδρασε σε πολλούς νεώτερους ζωγράφους. Οι καλλιτέχνες που γεννήθηκαν κατά την καµπή του αιώνα και τα πρώτα χρόνια του 20ού είναι γνωστοί ως η «Γενιά του '30». Ανδρώθηκαν κατά την περίοδο του Α Παγκοσµίου Πολέµου, µερικοί έλαβαν µέρος στην ατυχή για την Ελλάδα εκστρατεία στη Μικρά Ασία και βίωσαν τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922). Όσον αφορά τον καλλιτεχνικό προσανατολισµό τους, είναι σαφές ότι αποδέχονται τις νέες ευρωπαϊκές τάσεις. Χάρη σ' αυτούς, ένα πλήθος νέων ρευµάτων (φωβισµός, εξπρεσιονισµός, κυβισµός, µεταφυσική ζωγραφική, αφαίρεση, σουρεαλισµός κ.ά.) εισδύει στη χώρα και επηρεάζει την τέχνη. Τα ρεύµατα αυτά, αφού διέλθουν µια περίοδο προσαρµογής, θα αποβούν εικαστικά ιδιώµατα της πρώτης πεντηκονταετίας. Σηµειώνεται πάντως ότι κινήµατα µε καθαρά νοητικό χαρακτήρα, όπως ο κυβισµός και η αφαίρεση, τουλάχιστον κατά την αυστηρά τυπική µορφή τους, δεν είχαν σηµαντική απήχηση στην Ελλάδα. Εντούτοις, η σπουδαιότητα των πρώτων δεκαετιών δεν έγκειται µόνο σε τούτο - ήταν άλλωστε φυσικό να συµβεί, αφού οι περισσότεροι καλλιτέχνες σπούδασαν σε ευρωπαϊκά εργαστήρια - αλλά και στο ότι πραγµατεύθηκαν τη θεµατική του ελληνικού χώρου µε ελευθερία και υποκειµενικότητα, όχι µόνο απέναντι σε ό,τι πρότεινε η πραγµατικότητα, αλλά και απέναντι στις διάφορες τεχνοτροπικές τάσεις. Αυτό δε που εκτιµούµε στο έργο τους είναι ο βαθµός διαφοροποιήσεώς τους και η προσωπική κατάκτηση. Κύριο αίτηµα της γενιάς αυτής υπήρξε το αίτηµα του συγκερασµού. Οι προθέσεις τους θα συνοψισθούν στο εξής: επιστροφή στην ελληνική παράδοση και ερµηνεία της παραδόσεως µε τους τρόπους της νεώτερης τέχνης. Υπό την πίεση της Μικρασιατικής Καταστροφής, η παράδοση του Ελληνισµού αναδεικνύεται καταφύγιο. Τότε, ο βίος και η τέχνη του Ελληνισµού - λόγια και λαϊκή - επανέρχονται στο προσκήνιο ως πρότυπο µε το οποίο θα διαλλαγεί η σύγχρονη τέχνη. Υπό το πρίσµα αυτό πρέπει να αντιµετωπισθεί η τέχνη του Παπαλουκά, του Σπύρου Βασιλείου (1902/ ) και του Γιάννη Τσαρούχη ( ). Ο Γιάννης Τσαρούχης είναι µια ιδιάζουσα περίπτωση λόγιου και καλλιτέχνη, του οποίου η ευρυµάθεια και η ενασχόληση µε δραστηριότητες εκτός της ζωγραφικής - υπήρξε συγγραφέας, µεταφραστής αρχαίων τραγωδιών, σκηνοθέτης, σκηνογράφος και ενδυµατολόγος - όχι µόνο δεν εµείωσε τον ενστικτώδη χαρακτήρα που ήθελε να φέρει η τέχνη του, αλλά και δεν ανέστειλε την παραγωγικότητά του. Οξυδερκής παρατηρητής της πόλης και του ανθρώπου, γνώστης της ελληνικής και ευρωπαϊκής παράδοσης, µαθητής και συνεργάτης του Κόντογλου επί ένα διάστηµα, διέγραψε ένα µεγάλο κύκλο υφολογικών εξελίξεων, µε κέντρο συνήθως την ανθρώπινη µορφή. Ο σκεπτόµενος (1936), έργο νεανικό, αποτυπώνει τη στροφή προς το λαϊκό τύπο του Έλληνα, στη µελέτη του οποίου µε αφοσίωση επιδόθηκε ο ζωγράφος. Από την πλουσιότατη σε έργα χαρακτικής συλλογή της Τράπεζας ελάχιστα µόνο παρουσιάζονται στην έκθεση. Στην Ελλάδα, τα πρώτα χαρακτικά υπηρετούν θρησκευτικούς στόχους, τυπώνονται στο 'Αγιον Όρος, συνήθως από ανώνυµους µοναχούς, και δίνονται στους προσκυνητές. Εικονίζουν µοναστήρια µεγάλων θρησκευτικών κέντρων, εκκλησίες, τις µορφές του Χριστού, της Παναγίας και µεµονωµένων αγίων. Η αρχή τους τοποθετείται στο τέλος του 18ου αιώνα. Κατά το 19ο αιώνα συγκροτούνται εργαστήρια χαρακτικής, εφοδιάζονται µε µηχανήµατα που φθάνουν από το εξωτερικό και χρησιµοποιούνται από καλλιτέχνες που έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη. Η χαρακτική διδάσκεται ως καλλιτεχνικό µάθηµα στο Σχολείο των Τεχνών. Εξέχοντες καλλιτέχνες αναδεικνύονται ο Λυκούργος Κογεβίνας ( ), ο Γιάννης Κεφαλληνός ( ), σπουδαίος δάσκαλος στη Σχολή ο οποίος διαµόρφωσε πλήθος χαρακτών, και ο ηµήτριος Γαλάνης ( ), διάσηµος ζωγράφος και χαράκτης ο οποίος έζησε και εργάσθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Παρίσι. Οι χαράκτες που εκπροσωπούνται στην έκθεση, Σ. Αξιώτης ( ), Γ. Μόσχος ( ), Γ. Οικονοµίδης ( ), 'Αγγ. Θεοδωρόπουλος ( ) και Γ. Βελισσαρίδης ( ),

6 παρέχουν ένα µικρό δείγµα των τάσεων και των διαφοροποιήσεων της χαρακτικής κατά τον 20ό αιώνα. Κατά το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα η ελληνική ζωγραφική έχει εδραιώσει τη θέση της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τέχνης. Έλληνες καλλιτέχνες εκθέτουν συχνά σε ευρωπαϊκές και αµερικανικές πόλεις και έργα τους κοσµούν ξένα µουσεία. Κατά το διάστηµα τούτο, αθρόα είναι η εµφάνιση πολλών ταλαντούχων ζωγράφων, ενώ τάσεις και ρεύµατα της τέχνης, προερχόµενα από την Ευρώπη και την Αµερική, υιοθετούνται και δηµιουργικά αφοµοιώνονται. Η ελληνική εκδοχή διευρύνει τα όρια αυτού που προσέλαβε και του προσδίδει νέο περιεχόµενο. Μανόλης Βλάχος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Eνα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του παιδιού H σημαντική έκθεση «Tο παιδί στη νεοελληνική τέχνη» στην Eθνική Πινακοθήκη 2-19 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Eνα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του παιδιού H σημαντική έκθεση «Tο παιδί στη νεοελληνική τέχνη» στην Eθνική Πινακοθήκη 2-19 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA ΣABBATO 1 - KYPIAKH 2 IANOYAPIOY 94 2-19 AΦIEPΩMA «Tο παιδί στη νεοελληνική τέχνη». H έκθεση στην Eθνική Πινακοθήκη. H εικονογραφία του παιδιού. Mια διαχρονική θεώρηση. Eργα με απόηχους της Eλληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα

Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα Η μητρότητα στη νεοελληνική τέχνη Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα Η μητρότητα στη νεοελληνική τέχνη Για την παραχώρηση υλικού ευχαριστούμε θερμά τους ALPHA BANK Εθνική Πινακοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

4.2. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» 104

4.2. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» 104 413 4.2. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» 104 4.2.1. ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (1892-1969) Στράτης Μυριβήλης: Αντιµιλιταριστής πατριώτης και λυρικός πεζογράφος 105 Ο Στράτης Μυριβήλης, ένας από τους κυριότερους

Διαβάστε περισσότερα

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 1984-2014 30 χρόνια Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κατάλογος εκδόσεων φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 γενικές πληροφορίες O ι Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1984, όταν η Παγ κρητική Ένωση Aμερικής,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Σάββα (1924-1968) 1

Χριστόφορος Σάββα (1924-1968) 1 Χριστόφορος Σάββα (1924-1968) 1 «[Ο Σάββα] μπαίνει μέσα στα πιο προοδευτικά κινήματα, τα παραλείπει [sic] και κάνει τον εαυτό του. Αυτά που κάνει είναι πολύ προσωπικά πράγματα». 2 [Αδαμάντιος Διαμαντής]

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996 2-31 AΦIEPΩMA Σπύρος Παπαλουκάς. Πρωτότυπος και μοναδικός. H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης. Xρονολόγιο Σπύρου Παπαλουκά. Παράδοση και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής και του Εμφυλίου μέσα από τα μάτια της Λούλας Αναγνωστάκη και του Γιώργου Ιωάννου

Διπλωματική εργασία με θέμα: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής και του Εμφυλίου μέσα από τα μάτια της Λούλας Αναγνωστάκη και του Γιώργου Ιωάννου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική (κατεύθυνση σκηνογραφίας - ενδυματολογίας)

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Tα εικαστικά της Θεσσαλονίκης 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την έκθεση Παπαλουκά στη λειτουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών

A ΦIEPΩMA. Tα εικαστικά της Θεσσαλονίκης 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την έκθεση Παπαλουκά στη λειτουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών A ΦIEPΩMA KYPIAKH 15 IOYNIOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA Tα εικαστικά της Θεσσαλονίκης. Aπό την έκθεση Παπαλουκά στη λειτουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών. Tου Kωστή Λιόντη Eικαστική κίνηση στην πόλη. Πρώτες εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσέγγιση στο συνθετικό του ύφος και στην ερµηνεία της µουσικής του

Μια προσέγγιση στο συνθετικό του ύφος και στην ερµηνεία της µουσικής του Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Μια προσέγγιση στο συνθετικό του ύφος και στην ερµηνεία της µουσικής του Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αριθμός Μητρώου : 1816 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο».

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». Φλώρινα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι καλλιτέχνες ΒΑΛΑΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Πύργος Τήνου 1944-Πύργος Τήνου 1982 ΑΛΕΞΙΟΥ Σώτος Καλαμπάκα 1937

οι καλλιτέχνες ΒΑΛΑΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Πύργος Τήνου 1944-Πύργος Τήνου 1982 ΑΛΕΞΙΟΥ Σώτος Καλαμπάκα 1937 καλλιτεχνες:layout 1 10/2/2009 10:39 μ Page 1 οι καλλιτέχνες ΑΛΕΞΙΟΥ Σώτος Καλαμπάκα 1937 Γλύπτης και ζωγράφος.σπούδασε στην ΑΣΚΤ σκηνογραφία με τον Βασ. Βασιλειάδη και γλυπτική στο εργαστήριο του Γ. Παππά.

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ: ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ1

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ: ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ: ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ1 Ή άδρομερής περιγραφή καί μελέτη των σχεδίων τής ζωγράφου Θάλειας Φλωρά-Καραβία, πού

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. O εραστής της θάλασσας YΠHPΞE ο μεγάλος μάστορας της θαλασσογραφίας, καθώς η ζωή του ήταν κυριολεκτικά δεμένη με τη θάλασσα.

A ΦIEPΩMA. O εραστής της θάλασσας YΠHPΞE ο μεγάλος μάστορας της θαλασσογραφίας, καθώς η ζωή του ήταν κυριολεκτικά δεμένη με τη θάλασσα. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 22 ΦEBPOYAPIOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA Kωνσταντίνος Bολανάκης: O εραστής της θάλασσας. Tης Πέγκυ Kουνενάκη Xρονολόγιο του Kωνσταντίνου Bολανάκη. O πατέρας μου... H βιογραφία του ζωγράφου Kωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα ξάνθη 2010 στην Πιτσού Μαρία νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ηθογραφία: Ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και ταπεινών ανθρώπων της Σκιάθου. Τρόπος ζωής και συνήθειες των απλών ανθρώπων της νησιώτικης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα