Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία."

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα Τσαλίκη

2 Σκοπός και συνεισφορά εργασίας Η διερεύνηση της σχέσης των παιδιών με αναπηρίες και των νέων τεχνολογιών βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Η αναπηρία εκλαμβάνεται ως «ειδικό» θέμα. Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα 20 παιδιών με αναπηρίες. Σκοπός: Η εξέταση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού στα παιδιά με αναπηρίες μέσα από τη μελέτη των βαθύτερων επιθυμιών και αντιλήψεών τους.

3 Υποθέσεις εργασίας Αναμένεται τα π.μ.α που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό να βιώνουν αντίστοιχα και ψηφιακό αποκλεισμό. Αναμένεται οι διαφορές στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο να επηρεάζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Αναμένεται στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση οι διαφορές στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο να επηρεάζουν το εύρος των ψηφιακών τους δραστηριοτήτων (Livingstone και Helsper, 2007). Αναμένεται οι διαφορές στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο να διαμορφώνουν ξεχωριστούς τρόπους γονικής διαμεσολάβησης (Livingstone κ.ά, 2011). Αναμένεται η χρήση να λειτουργεί αντισταθμιστικά (Lidström κ.ά, 2010) επί τη βάση της αναπηρίας.

4 Μεθοδολογία έρευνας Μελέτη με τα παιδιά και όχι σε παιδιά(lobe κ.ά, 2007). Επιλογή μη-δομημένης συνέντευξης και χρήση βολικής δειγματοληψίας. Βασική αρχή έρευνας: Ολιστική προσέγγιση του φαινομένου. Βασικό υπόδειγμα έρευνας:«χειραφετικό ερευνητικό υπόδειγμα» (Oliver, 1997) Εναπόθεση ελέγχου στους ερωτώμενους Επαναπροσδιορισμός αντικειμενικότητας (Barnes, 1996): Δέσμευση ελευθερία Συμμετοχή αντικειμενικότητα Αλληλεγγύη ανεξαρτησία

5 Δείγμα έρευνας 20 παιδιά με αναπηρίες 12 παιδιά με νοητικές ή/και κινητικές αναπηρίες μαθητές του Ειδικού Λυκείου Ιλίου 1 17χρονος με σπαστική τετραπληγία 7 παιδιά με κώφωση ηλικίας 12 ετών. 2 συνεντεύξεις με ενήλικες Ρευστότητα της έννοιας «ηλικία»

6 Βασικές έννοιες

7 Κοινωνική κατασκευή παιδικής ηλικίας Μεσαιωνική περίοδος: Απουσία της έννοιας «παιδί». Εμφάνιση κατά 16 ο -17 ο αι. το παιδί θεωρείται ατελές. 18 ος -19 ος αι. εμφάνιση του μύθου της παιδικής αθωότητας. Κατά το πέρασμα στον 20 ο αι. η έννοια επαναπροσδιορίζεται και συμβαδίζει με την επικράτηση της σχολής των επιδράσεων όπου κάθε νέο μέσο εκλαμβάνεται ως δυνητικά επιβλαβές για τα παιδιά.

8 Κοινωνική κατασκευή αναπηρίας

9 Χρήση νέων τεχνολογιών Χρήση αυξανόμενη Μελέτη του Eukids Online II σε 25 χώρες σε παιδιά (9-16 ετών) έδειξε ότι το 93% των παιδιών είναι συνδεδεμένο εβδομαδιαίως, ενώ το 60% μπαίνει στο διαδίκτυο σχεδόν κάθε μέρα (Livingstone κ.ά 2011:5). Πρόσβαση από το σπίτι και κυρίως από το υπνοδωμάτιο Κατεξοχήν δραστηριότητα η χρήση για σχολικές εργασίες.

10 Ευκαιρίες και ριψοκίνδυνες εμπειρίες Ευκαιρίες : σφαιρική ενημέρωση, εκπαιδευτικές πηγές, συμμετοχή σε ομάδες- φόρουμ, αυτοέκφραση μεταξύ άλλων (Hasebrink κ.ά., 2009) Ριψοκίνδυνες εμπειρίες (Livingstone κ.ά., 2011): ενδεχόμενο επαφής με άγνωστα άτομα, διαδικτυακός εκφοβισμός/παρενόχληση (bullying), πρόσβαση σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Όμως, ορισμένες δραστηριότητες που γίνονται αντιληπτές ως κίνδυνοι δεν έχουν πάντα και εξ ορισμού επιζήμια αποτελέσματα.

11 Γονική διαμεσολάβηση Κατά μια τυπολογία (Livingstone κ.ά, 2011) ξεχωρίζουν 5 τρόποι διαμεσολάβησης. Ενεργή διαμεσολάβηση χρήσης του διαδικτύου. Ενεργή διαμεσολάβηση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών Απαγορευτική διαμεσολάβηση Έλεγχος (monitoring) Τεχνική διαμεσολάβηση

12 Ερευνητική ανασκόπηση Εγχώριο επίπεδο: 1 στα 4 ΑμεΑ (15+ ετών) απάντησε ότι κάνει χρήση Η/Υ. Κυριότερος λόγος για τους μη-χρήστες είναι ότι το Μέσο δεν θεωρείται απαραίτητο (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκτίμηση του ψηφιακού χάσματος, διείσδυση και χρήση ΤΠΕ από ΑμεΑ, 2008). Διεθνές επίπεδο: Ηνωμένο Βασίλειο: Ποσοστό μη χρήσης των ΑμεΑ (16-54 ετών) διπλάσιο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (28% έναντι 13%) (Williams κ.ά 2008:70). Νορβηγία: (15-20 ετών) Σύναψη κοινωνικών δεσμών και περιορισμός του αισθήματος μοναξιάς (Söderström, 2009). Σουηδία: Αξιοποίηση του διαδικτύου για κοινωνικούς και ρομαντικούς λόγους σε νεαρούς ενήλικες (Löfgren -Mårtenson, 2008).

13 Δυνατότητες Ενδυνάμωση σχέσεων ή και δημιουργία νέων. Υπέρβαση της αναπηρίας μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας και των στερεοτύπων που συχνά συνοδεύουν τα ΑμεΑ. Tο διαδίκτυο ως χώρος για ιδιωτική ζωή Ενδυνάμωση ανεξαρτησίας Εμπόδια Περιορισμοί σε υλικό και λογισμικό Σχεδιασμός ιστοσελίδων μη φιλικός προς το χρήστη. Υψηλό κόστος υποστηρικτικών τεχνολογιών Έλλειμμα ενημέρωσης.

14 Αντισταθμιστική χρήση του διαδικτύου Τα παιδιά με αναπηρίες κυρίως όσα αντιμετωπίζουν σοβαρές κινητικές δυσκολίες άτυπες δραστηριότητες (King κ.ά, 2009). Σύμφωνα με μελέτη στο σουηδικό πλαίσιο (Lidström κ.ά, 2010) για την επιρροή των νέων τεχνολογιών στις εξω-σχολικές δραστηριότητες 12χρονων παιδιών με σωματικές αναπηρίες διαδίκτυο ως υποκατάστατο άλλων δραστηριοτήτων.

15 Ερμηνεία ευρημάτων ανά φύλο Και στα δυο φύλα η χρήση του διαδικτύου για λόγους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Στην ψυχαγωγική χρήση παρατηρήθηκαν ορισμένες έμφυλες διαφοροποιήσεις Τα αγόρια φάνηκε να προτιμούν τα διαδικτυακά παιχνίδια με πολλαπλούς παίκτες, (Mc Quillan και O Neil, 2009) ενώ τα κορίτσια να ακούν μουσική, να βλέπουν βίντεο στο youtube κ.ά.

16 Ερμηνεία ευρημάτων ανά κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Τα παιδιά από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα: Αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι. Ένδειξη για ύπαρξη ψηφιακού χάσματος σε εγχώριο επίπεδο. Τα παιδιά από ανώτερα στρώματα: Ηχρήσητουδιαδικτύου περισσότερο διαδεδομένη και με γονείς χρήστες του Μέσου (Livingstone κ.ά, 2011, Hasebrink κ.ά, 2009). Ένδειξη για ψηφιακή διαφοροποίηση εντός των χρηστών. Τα παιδιά από ανώτερα στρώματα πιο ενεργοί χρήστες, το χρησιμοποιούν συχνότερα και από τα δωμάτιά τους. Μεγαλύτερη εξοικείωση και μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων (ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές).

17 Η διαφοροποίηση στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο διαφοροποίηση στους τρόπους γονικής διαμεσολάβησης. Παιδιά από ανώτερα στρώματα: λαμβάνουν περισσότερο ενεργή διαμεσολάβηση, έχουν ένα σχετικό επίπεδο αυτονομίας και οι γονείς φαίνεται να έχουν προβεί οι ίδιοι σε ενημερώσεις σχετικά με τους τρόπους διαδικτυακής ασφάλειας. Παιδιά από χαμηλότερα στρώματα στηρίζονται κυρίως στα μεγαλύτερα ή μικρότερα αδέλφια χωρίς αναπηρίες (για δημιουργία προφίλ σε ΙΚΔ, ρυθμίσεις ιδιωτικότητας). Νέοστοιχείοαυτότης«αδελφικής διαμεσολάβησης».

18 Ερμηνεία ευρημάτων ανά μορφή αναπηρίας Παιδιά με κώφωση: Περισσότερο εξοικειωμένα με το διαδίκτυο. Πρώτη ηλικία χρήσης γύρω στα 11 έτη. Δεσμεύονται σε περισσότερες δραστηριότητες εκτός διαδικτύου από ότι τα παιδιά με νοητικές και κινητικές δυσκολίες. Η χρήση του διαδικτύου λειτουργεί αντισταθμιστικά. Το διαδίκτυο ισχυρός δίαυλος επικοινωνίας (υποστήριξη νοηματικής μέσω της χρήσης προγραμμάτων βιντεοσυνομιλίας π.χ. Skype, oovoo).

19 Παιδιά με νοητικές ή/και κινητικές αναπηρίες: Περισσότερο περιορισμένα εντός του σπιτιού. Βαθμός κοινωνικοποίησης συγκριτικά ασθενέστερος. Τα παιδιά, μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων καθώς και τη χρήση του facebook, αλληλεπιδρούν με τους φίλους τους και μειώνουν το αίσθημα μοναξιάς που συχνάτασυνοδεύει. Ειδικά για τα παιδιά με σοβαρές κινητικές αναπηρίες τα διαδικτυακά παιχνίδια αντισταθμίζουν την αδυναμία να απολαύσουν κάποια άλλα. «Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό, εμένα μου αρέσει πολύ γιατί ακούω μουσική και βρίσκω πληροφορίες. Είναι μια παρέα για εμένα..» (Γ. νοητική αναπηρία)

20 Επιλογικά Το ψηφιακό χάσμα της αναπηρίας (Solomon, 2000) φαίνεται να είναι παρόν σε εγχώριο επίπεδο. Προσδιοριστικός παράγοντας το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο το οποίο συντελεί και στην εμφάνιση της ψηφιακής διαφοροποίησης εντός των χρηστών και όχι η αναπηρία αυτή καθαυτή. Οι επιθυμίες και οι αντιλήψεις των παιδιά με αναπηρίες δεν διαφέρουν από αυτές των συνομηλίκων τους χωρίς αναπηρίες. Τα παιδιά είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως ώριμοι χρήστες με αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα. Ανάγκη για μείωση ελλείμματος ενημέρωσης μέσω συμπερίληψης των ΑμεΑ στην ακαδημαϊκή ατζέντα, ύπαρξης εκστρατειών, προβολής διαφημιστικών σποτ, ανάπτυξης επαφών μεταξύ των παιδιών.

21 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Video:

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΖΑ ΤΣΑΛΙΚΗ (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο Τεύχος 01 Οκτώβριος 2012 Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση Newsletter Ε Σ Α Α Περιεχόμενα Το πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης Θαρρενός Μπράτιτσης, Ιωάννα Καρασπύρου, Αργύρης Κυρίδης bratitsis@uowm.gr, gianula@windwowslive.com, akiridis@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων

Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων Αθανάσιος Γρηγοριάδης asis@nured.auth.gr Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων Καταγραφή-διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς»

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερόνικα Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ "ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ "ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" Συγγραφείς: Anna Dryjańska Anna Dzierzgowska Joanna Piotrowska Ewa Rutkowska Agnieszka Sosińska Επιμέλεια: Joanna Piotrowska

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το ψηφιακό χάσμα» Δοδοντσή Μαριλένα 1, Δοδοντσή Ιωάννα 2, Δοδοντσής Μιλτιάδης 3 1 Νηπιαγωγός, αποφ. ΜΙΘΕ ΠΤΠΑ Παν. Δυτ. Μακεδονίας, 2 εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ιπλωµατική Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING Επιµέλεια: Καλαλά Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Χατζηδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα Εισαγωγή Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ) φέρουν πολλά χαρακτηριστικά πληροφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα