Ετήσιος Απολογισμός 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιος Απολογισμός 2009"

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός 2009

2 Ετήσιος Απολογισμός 2009

3 Ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 49,6 εκατ. EBITDA εξωτερικοί ασθενείς Περισσότεροι από συνεργάτες ιατροί

4 10 νοσοκομεία σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Το ΥΓΕΙΑ, πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα από το Joint Commission International γεννήσεις εργαζόμενοι επεμβάσεις Ένας καθετοποιημένος Όμιλος με το 11% των εσόδων να προέρχεται από Εμπορικές Δραστηριότητες 353 εκατ. έσοδα Ένας πολυεθνικός Όμιλος με το 14,6% των εσόδων να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος. Παρουσία σε 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εσωτερικοί ασθενείς κλίνες συνολική δυναμικότητα, ενεργές κλίνες Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της

5

6 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 6 Μήνυμα Διευθύνουσας Συμβούλου... 8 Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ...10 Ιστορικό Ομίλου Δομή Ομίλου ΥΓΕΙΑ...13 Στοιχεία Προσωπικού Ομίλου ΥΓΕΙΑ...14 Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχική Σύνθεση...16 Διαγράμματα Μετοχής...16 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες...16 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ΥΓΕΙΑ Ανάλυση Κύκλου Εργασιών...19 Επενδυτική Πολιτική Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα Ανταγωνισμός Προοπτικές θέση του Ομίλου...26 Γενικές Κλινικές...28 Διαγνωστικόν & Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Μαιευτήρια Γενική, Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Παιδιατρικές Κλινικές ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Εμπορικές Εταιρείες...52 Y-LOGIMED STEM-HEALTH & STEM-HEALTH UNIREA Y-PHARMA Διαγνωστικά Κέντρα & Εργαστήρια...60 ΑλφαLab BIO-CHECK Ο κλάδος υγείας στην Τουρκία J.F.K AVRUPA SAFAK HOSPITAL GOZTEPE SAFAK HOSPITAL ISTANBUL SAFAK HOSPITAL Ο κλάδος υγείας στην Κύπρο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ο κλάδος υγείας στην Αλβανία HYGEIA HOSPITAL TIRANA Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές...90 Εσωτερικός Έλεγχος...92 Επενδυτικές Σχέσεις, Εξυπηρέτηση Μετόχων Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Το κοινωνικό «πρόσωπο» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ...98 Πρόγραμμα Συνέδριων-Ημερίδων-Χορηγιών Τηλεφωνικός κατάλογος Ομίλου ΥΓΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση...107

7 Όραμά μας... η δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

8 Μήνυμα Προέδρου Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι, Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στις ευάλωτες οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Κατά τη διάρκεια του 2009, παρατηρήσαμε περαιτέρω επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εντούτοις τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επέδειξαν αντοχή αντανακλώντας την ορθότητα των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων μας για την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, τον περιορισμό των ελαστικών δαπανών, και την αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αναμένουμε παρόμοιες προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον των αγορών αυτών και κατά τη διάρκεια της επόμενης χρήσης. Σήμερα είμαστε στη διαδικασία λήψης μέτρων εκ μέρους των κυβερνήσεων και αυστηρού ελέγχου από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν με ακρίβεια ως προς την επίδραση που θα έχουν στο οικονομικό περιβάλλον σε βάθος χρόνου. Εντούτοις πιστεύουμε ότι, η ανάκαμψη των οικονομιών, τόσο της ελληνικής, όσο και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, θα καθυστερήσει χρονικά σε σχέση με την ανάκαμψη των αναπτυγμένων οικονομιών. Αν και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν γεμάτες προκλήσεις, πιστεύουμε πως η ισχυρή κεφαλαιουχική δομή μας σε συνδυασμό με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε λάβει, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εκτιμούμε ότι η πολιτική της ενίσχυσης των δεσμών με τους ανθρώπους που ζητούν να τους παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, σε συνάρτηση με την στοχευμένη ανάπτυξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, θα αυξήσουν τα μερίδια αγοράς, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου. Επίσης σημαντικοί άξονες της πολιτικής του Ομίλου, είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων όπως αυτή εφαρμόστηκε ήδη από το 2007, με παράλληλη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργειών εντός του Ομίλου και την ελαχιστοποίηση των εξόδων με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης, αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιατρούς και το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, διότι δίχως τη δική τους συμβολή και συμπαράσταση δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, την εξάπλωση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, όπως είναι η αξιοπιστία, η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, η χρηματοοικονομική ευρωστία, η ηγετική θέση, θα επιμείνουμε στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου, τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος Σταύρου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

9 Κύριο μέλημα μας η παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας με σκοπό να καλύπτουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και να εναρμονιζόμαστε με τις συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας.

10 Μήνυμα Διευθύνουσας Συμβούλου Αγαπητοί Μέτοχοι, Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010 Σε μια χρονιά σημαντικών εξωγενών προκλήσεων, οι οποίες επηρέασαν και ανέδειξαν τα δομικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας, καταφέραμε να προσαρμόσουμε με επιτυχία τις δραστηριότητές μας στην νέα οικονομική πραγματικότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα μερίδια αγοράς του Ομίλου. Είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη χρήση του 2010, αλλά και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονομίας συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Όμως πιστεύουμε πως η ισχυρή κεφαλαιουχική δομή μας σε συνδυασμό με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε λάβει, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευση του Ομίλου στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί: τη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η επιτυχία του Ομίλου μας μεταξύ άλλων εδράζεται στη δυνατότητά του να προσαρμόζεται στα εκάστοτε ισχύοντα οικονομικά δεδομένα, καθώς και στην εμπειρία, τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική επιφάνεια που ο βασικός μέτοχος του ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) εισφέρει σε αυτόν. Άλλωστε, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική επένδυση της MIG στο χώρο της υγείας μέσω της εξαγοράς του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν καθετοποιημένο Όμιλο παροχής υγείας, ο οποίος δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με αποτέλεσμα 40 χρόνια μετά την ίδρυσή του ο «Όμιλος ΥΓΕΙΑ» να διαθέτει συνολικά 10 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας κλινών, απασχολώντας περισσότερους από εργαζόμενους και συνεργάτες ιατρούς. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ιατρούς και το προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, διότι δίχως τη δική τους συμβολή και συμπαράσταση δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη διαπίστευση του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από το διεθνούς κύρους οργανισμό διαπίστευσης ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, Joint Commission International, με αποτέλεσμα το ΥΓΕΙΑ να είναι το πρώτο και μοναδικό διαπιστευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, τοποθετώντας τον Οργανισμό μεταξύ των κορυφαίων νοσοκομείων του κόσμου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς και τους εργαζόμενους που ανήκουν στην οικογένεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, για τις προσπάθειες και τη δέσμευση που επιδεικνύουν. Η ολόψυχη συμμετοχή και η αφοσίωσή τους μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι ικανότητες της διοίκησης, η γεωγραφική διαφοροποίηση, η οικονομική πειθαρχία και το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι τα απαραίτητα εχέγγυα, τα οποία θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ να πραγματοποιήσει το όραμά μας για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Αρετή Σουβατζόγλου Διευθύνουσα Σύμβουλος

11

12 Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ

13 Ιστορικό Ομίλου Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει 10 Nοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας κλινών με 84 χειρουργικές αίθουσες, 47 αίθουσες τοκετών και 23 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με 160 κλίνες. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από εργαζόμενοι και περίπου συνεργάτες ιατροί. Το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον, ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. τα τελευταία τέσσερα χρόνια στo πλαίσιo συσπείρωσης στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, προχώρησε στη στρατηγική επιλογή της εξαγοράς εταιρειών παροχής δευτεροβάθμιας παροχής υγείας. Πλέον, στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ Α.Ε., περιλαμβάνονται ο όμιλος «ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ» με άδειες λειτουργίας 501 και 100 κλινών αντιστοίχως. Επίσης, από την αρχή του 2008 περιλαμβάνεται στον Όμιλο το Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου με δυναμικότητα 90 κλινών και από τον Ιούλιο του 2008 η ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο, με δυναμικότητα 71 κλινών. Τον Δεκέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Τουρκικού ομίλου SAFAK, ο οποίος διαθέτει 4 νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, συνολικής δυναμικότητας 426 κλινών. Τέλος, εντός του 2010 ξεκίνησε να λειτουργεί το HYGEIA TIRANA Sh.A. στην Αλβανία, με άδεια λειτουργίας 220 κλινών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ΑλφαLab, του Διαγνωστικού Κέντρου BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και τέλος συνεργάζεται με το Πολυϊατρείο & Διαγνωστικό Κέντρο ΛΗΤΩ LAB στον Πειραιά. Επίσης, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημιουργία δικτύου στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ήδη από τον Ιούλιο του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε. στην Ελλάδα, ενώ από τον Μάιο του 2009 ξεκίνησε να λειτουργεί η STEM-HEALTH UNIREA S.Α. στη Ρουμανία. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει εταιρείες εμπορίας ειδικών υλικών (Y-LOGIMED A.E.), φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-PHARMA A.E.), οι οποίες εφοδιάζουν τις εταιρείες του Ομίλου και ιδιωτικές κλινικές με το απαραίτητο υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Καθ όλη τη διάρκεια της 40χρονης ιστορίας της, η Εταιρεία με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκει να συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

14 Δομή Ομίλου ΥΓΕΙΑ Η δομή του ΥΓΕΙΑ διαχωρίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις βασικούς τομείς: ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ* ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ A.E. 100,0% AVRUPA SAFAK (ΤΟΥΡΚΙΑ) 50,0% Y-LOGIMED A.E. 100,0% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 98,6% ΛΗΤΩ Α.Ε. 87,4% ΑλφαLab A.E. 87,4% BIO-CHECK A.E. 100,0% JFK HOSPITAL ISTANBUL (ΤΟΥΡΚΙΑ) 50,0% GOZTEPE SAFAK (ΤΟΥΡΚΙΑ) 50,0% ISTANBUL SAFAK (ΤΟΥΡΚΙΑ) 50,0% HYGEIA HOSPITAL TIRANA Sh.A. (ΑΛΒΑΝΙΑ) 80,0% Y-PHARMA A.E. 85,0% STEM-HEALTH A.E. 50,0% STEM-HEALTH ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 74,3% STEM-HEALTH UNIREA S.A. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 25,0% ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 65,7% ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 60,0% * Άμεση και έμμεση συμμετοχή

15 Στοιχεία Προσωπικού Ομίλου ΥΓΕΙΑ Οι Άνθρωποι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος οργανισμός παροχής υγείας, ο οποίος παρέχει στους εργαζομένους του ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον όπου έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν επαγγελματική ανέλιξη και απασχόληση σε διαφορετικές ειδικότητες. Η γεωγραφική επέκταση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αναπτύσσει και διευρύνει την έκθεση των στελεχών μας στις διεθνής επαγγελματικές πρακτικές, αποτελώντας το κατάλληλο εφόδιο για την ανάληψη υπεύθυνων επαγγελματικών θέσεων. Μετά την εξαγορά του Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ από την MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) το 2006 η επενδυτική πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει τετραπλασιαστεί το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου. Στο διάγραμμα «Εξέλιξη Προσωπικού» παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού του προσωπικού του Ομίλου από το Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ το 2009 συνεργαζόταν με περισσότερους από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή ανά ειδικότητα του προσωπικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για τις χρήσεις 2008 και 2009: Προσωπικό 2008 % 2009 % Εξέλιξη Προσωπικού Κατανομή Προσωπικού Ομίλου 0,6% 0,7% 0,4% 2,3% 2,2% 4,1% 6,6% 12,3% 22,2% Ιατρικό 402 9,90% 408 9,50% Νοσηλευτικό & Παραϊατρικό ,10% ,80% Διοικητικό & Λοιπό ,00% ,70% Σύνολο ,0% ,0% 4,9% 7,1% 8,6% 26,9% Το 2008 το προσωπικό του Ομίλου περιλάμβανε το προσωπικό των εταιρειών Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, ΑΝΙΖ, Y-PHARMA, Y-LOGIMED, ΑλφαLab, SAFAK Group, ΑΧΙΛΛΕΙ- ΟΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και STEM-HEALTH. Το 2009 το προσωπικό του Ομίλου περιλάμβανε επί πλέον το προσωπικό της εταιρείας BIO-CHECK. Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του Προσωπικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ανά εταιρεία το Η σύνθεση του Προσωπικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για το 2009 παρουσιάζεται στο διπλανό διάγραμμα. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου. Για τη στελέχωσή του, καθώς και για την ανάπτυξη του προσωπικού του, ο Όμιλος χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, με στόχο τη συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού και υψηλού επιστημονικού επιπέδου διαγνωστικού και θεραπευτικού κέντρου. Ο Όμιλος αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή του προσωπικού στην αναπτυσσόμενη πορεία του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος και στην ουσιαστική επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών. Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι η προσέλκυση και διατήρηση στελεχών υψηλής απόδοσης, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, υψηλή κατάρτιση, πίστη στην 26,9% Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ 22,2% ΜΗΤΕΡΑ 12,3% AVRUPA SAFAK 8,6% JFK HOSPITAL ISTANBUL 7,1% GOZTEPE SAFAK 6,6% ΛΗΤΩ 6,0% STEM-HEALTH 4,9% ISTANBUL SAFAK Σύνθεση Προσωπικού Ομίλου 39,7% 9,5% 9,5% Ιατρικό 39,7% Διοικητικό & Λοιπό 50,8% Νοσηλευτικό & Παραϊατρικό 4,1% ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 2,3% Υ-LOGIMED 2,2% ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,7% ANIZ 0,5% BIO-CHECK 0,4% Y-PHARMA 0,4% HYGEIA TIRANA 0,4% ΑλφαLab 50,8%

16 ομαδική εργασία, τα οποία είναι διατεθειμένα να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ έχουν χορηγήσει οικειοθελώς πρόσθετες παροχές στο προσωπικό τους και συγκεκριμένα ασφαλιστική κάλυψη & συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δωρεάν μετακίνηση προσωπικού, παροχή βρεφονηπιακού σταθμού, δαπάνες εκπαίδευσης, έκπτωση στις υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου, Χριστουγεννιάτικη Παιδική εορτή, δωροεπιταγές Χριστουγέννων & Πάσχα, δωρεάν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων, χρηματικά βραβεία πολυετίας κ.ά. Επί πλέον, χορηγούνται σε υπαλλήλους άτοκα δάνεια προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αυτών. Τέλος οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ως μέλη του μεγαλύτερου επιχειρηματικού Ομίλου στην Ελλάδα, της MARFIN INVESTMENT GROUP, απολαμβάνουν επιπρόσθετα διάφορες παροχές και εκπτώσεις από τις εταιρείες που την απαρτίζουν. Χρηματιστηριακά Στοιχεία Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία Μετοχών 0,41 Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α Κατηγορία Αγοράς Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ISIN GRS ΟΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑ BLOOMBERG CODE HYGEIA GA REUTERS HYGr.AT Κεφαλαιοποίηση (31/12/2009) Τιμή ανά μετοχή (31/12/2009) 1,65 Ετήσια Ανώτερη Τιμή 2,49 Ετήσια Κατώτερη Τιμή 1,51 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών Η μετοχή του ΥΓΕΙΑ συμμετέχει στους κάτωθι δείκτες: MSCI Small Cap Index Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. FTSE/Χ.Α. Mid 40 FTSE/Χ.Α. 140 FTSE/Χ.Α. International FTSE/Χ.Α. Υγεία

17 Μετοχική Σύνθεση Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Η μετοχική σύνθεση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (στοιχεία Μετοχολογίου ): Επώνυμο/ Επωνυμία Κατά την Αριθμός μετοχών/ δικαιωμάτων ψήφου Ποσοστό μετοχών/ δικαιωμάτων ψήφου ΜΑRFΙΝ CΑΡΙΤΑL S.Α ,23% MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,13% ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ,56% Λοιποί μέτοχοι κάτω του 5% ,08% ΣΥΝΟΛΟ ,00% * Η MARFIN CAPITAL S.A. είναι 100% θυγατρική της MARFIN INVESTMENT GROUP. Τιμή 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 31-Δεκ Φεβ-09 Πηγή: Bloomberg Διάγραμμα Τιμής και Όγκου Συναλλαγών Μετοχής 27-Μαρ Μαι Ιουν-09 5-Αυγ Σεπ Οκτ-09 7-Δεκ Όγκος Συναλλαγών Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των μετοχών: Κλιμάκια % Μέτοχοι Αριθμός Μετοχές Αριθμός ,02% ,09% ,28% ,94% ,87% άνω ,80% ΣΥΝΟΛΟ: ,00% % Διαγράμματα Μετοχής Στο διάγραμμα «Χρηματιστηριακή Πορεία ΥΓΕΙΑ σε Σχέση με τον Γενικό Δείκτη FTSE/ΧΑ MID- 40 και τις Εισηγμένες Εταιρείες του Κλάδου», απεικονίζεται η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής του ΥΓΕΙΑ από την αρχή του έτους συγκριτικά με τον Γενικό Δείκτη, τον Δείκτη FTSE/ ΧΑ Mid-40 και τις υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες* Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 1,1 x 0,5 x Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια 0,5 x 0,4 x Κάλυψη Τόκων από Λειτουργικά Κέρδη 2,8 x 4,3 x P/E 19,7 x 30,4 x Αξία Εταιρείας προς Λειτουργικά Κέρδη (EV/EBITDA) 11,6 x 8,8 x Αξία Εταιρείας προς Έσοδα (EV/SALES) 2,0 x 1,2 x Τιμή προς Λογιστική Αξία (P/BV) 1,2 x 0,7 x * Οι Δείκτες Αποτίμησης έχουν υπολογιστεί με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της χρήσης Χρηματιστηριακή Πορεία Υγεία σε Σχέση με τον Γενικό Δείκτη FTSE/ΧΑ MID-40 και τις Εισηγμένες Εταιρείες του Κλάδου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΣΩ Πηγή: Bloomberg ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA FTSE/XA MID-40

18 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ΥΓΕΙΑ Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τις αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (ποσά σε εκατ.) Ετήσια Μεταβολή Έσοδα 281,8 353,4 25,4% Κόστος πωληθέντων -230,8-298,4 29,3% Μικτό κέρδος 51,1 54,9 7,6% Σήμερα ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει συνολικά 10 νοσοκομεία σε 4 χώρες της ΝΑ Ευρώπης Περιθώριο Μικτού Κέρδους 18,1% 15,5% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 11,8 9,7-17,7% Έξοδα διοίκησης -21,0-25,9 23,3% Έξοδα διάθεσης -2,6-5,4 104,1% Λοιπά λειτουργικά έξοδα -5,4-4,0-25,5% Κέρδη Εκμετάλλευσης 33,8 29,3-13,3% EBITDA 49,8 49,6-0,4% Περιθώριο EBITDA 17,7% 14,0% Χρηματοοικονομικά έσοδα 12,0 3,3-72,6% Χρηματοοικονομικά έξοδα -30,0-14,9-50,5% Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -0,3-0,3 4,4% Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 0,1 0,0-114,8% Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων 15,5 17,4 11,7% Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων 5,5% 4,9% Φόρος εισοδήματος 5,2-13,5 Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 20,8 3,9-81,3% Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της μητρικής 21,0 8,9-57,5% Μετόχους μειοψηφίας 0,2 5,0 2097,1% Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 0,1674 0, ,6%

19 Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε εκατ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώματα Πάγια 233,3 253,5 Υπεραξία επιχείρησης 230,2 230,1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150,5 148,3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1,8 1,4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5,4 5,2 Σύνολο 621,2 638,6 Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέματα 9,9 10,8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 68,1 81,8 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 21,3 19,8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 199,6 29,1 Σύνολο 298,8 141,5 Σύνολο Ενεργητικού 920,0 780,0 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 51,5 67,0 Υπέρ το άρτιο 258,8 310,9 Λοιπά αποθεματικά 7,8 4,8 Αποτελέσματα εις νέον 22,1 16,5 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 340,1 399,2 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 43,2 32,2 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 383,3 431,4 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 50,5 50,2 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 12,7 12,9 υπηρεσία Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 33,1 36,0 Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 11,1 11,9 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,0 1,0 Σύνολο 108,4 112,0 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 71,0 48,4 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 8,6 7,7 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 328,8 156,0 Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0,0 2,2 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19,8 22,3 Σύνολο 428,2 236,7 Σύνολο Υποχρεώσεων 536,6 348,7 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 920,0 780,0

20 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας επεκτείνοντας συνεχώς το φάσμα των προσφερόμενων διαγνωστικών και επεμβατικών υπηρεσιών καθώς δημιουργεί νέα διαγνωστικά τμήματα, εργαστήρια και κλινικές ενισχύοντας παράλληλα και τα ήδη υπάρχοντα. Παράλληλα ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην προσπάθεια να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής υγείας προχώρησε στη σύσταση εμπορικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών, ειδών ιατρικής χρήσης και στη φύλαξη βλαστοκυττάρων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2009 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμος με της χρήσης του 2008, λόγω της πλήρους ενοποίησης του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της Πάφου από τον Ιούλιο 2008, του Ομίλου SAFAK (GENESIS) από το Δεκέμβριο του 2008 και της εταιρείας BIO-CHECK INTERNATIONAL από τον Ιούνιο του Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε 353,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25,4% περίπου σε σχέση με το Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά κατηγορία πελατών για τις χρήσεις : Διάρθρωση Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Πελατών (ποσά σε εκατ.) 2008 % επί του συνόλου 2009 % επί του συνόλου Ετήσια μεταβολή Ιδιώτες 169,71 60,2% 182,81 51,7% 7,7% Ασφαλιστικοί οργανισμοί 60,67 21,5% 66,24 18,7% 9,2% Ασφαλιστικά ταμεία 24,95 8,9% 59,87 16,9% 140,0% Εταιρείες 2,10 0,7% 5,06 1,4% 141,1% Λοιπά 0,91 0,3% 0,06 0,0% μ,δ, Υπο-σύνολο Νοσηλευτικού Τομέα 258,34 91,7% 314,04 88,9% 21,6% Πωλήσεις Υγειονομικού & Φαρμακευτικού υλικού & Λοιπά 20,56 7,3% 33,99 9,6% 65,3% Υπηρεσίες Φύλαξης Βλαστοκυττάρων 1,29 0,5% 3,79 1,1% 192,5% Έσοδα από εκμετάλλευση εστιατορίου 1,62 0,6% 1,57 0,4% -3,1% Υπο-σύνολο Εμπορικού Τομέα 23,48 8,3% 39,34 11,1% 67,6% Σύνολο Κύκλου Εργασιών Ομίλου 281,82 100,0% 353,38 100,0% 25,4% Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι ιδιώτες πελάτες αποτελούν τον κύριο όγκο των πελατών. Ο κύκλος εργασιών από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες αποτελεί ποσοστό 51,7% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών το 2009 και διαμορφώθηκε από 169,7 εκατ. τη χρήση 2008, σε 182,8 εκατ. την χρήση 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,7% περίπου. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών και διακρίνονται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για τη χρήση του 2009, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί αποτέλεσαν ποσοστό 18,7% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου, φτάνοντας το ύψος των 66,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,2% περίπου σε σχέση με το 2008.

21 Την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών αποτελούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,9% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών για τη χρήση Τα έσοδα από τα Ασφαλιστικά Ταμεία διαμορφώθηκαν από 24,9 εκατ. τη χρήση 2008, σε 59,9 εκατ. τη χρήση 2009, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 140%, λόγω κυρίως της ενοποίησης για 12-μήνες της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, όπου τα Ασφαλιστικά Ταμεία αποτελούν άνω του 80% των εσόδων. Τα κυριότερα Ασφαλιστικά Ταμεία με τα οποία συνεργάζεται ο Όμιλος είναι το Ι.Κ.Α., το Δημόσιο, ο Ο.Γ.Α. και το S.G.K της Τουρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα ταμεία αυτά ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες μέσω των οποίων ενδεικτικά οι ασθενείς καλύπτονται πλήρως ως προς τα έξοδά τους σε ότι αφορά επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, εμβολισμούς, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αρθροπλαστικές, λιθοτριψίες, καθώς και επεμβάσεις τεχνητού νεφρού. Οι πωλήσεις από την κατηγορία Εταιρείες αφορούν σε συμφωνίες με συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες καλύπτουν τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα για τους εργαζόμενους σε αυτές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Η εν λόγω κατηγορία αν και συμμετέχει με μικρό ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ήτοι 1,4% το 2009, παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, δείχνοντας παράλληλα ενθαρρυντικά σημάδια για μελλοντική ανάπτυξη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά είδος περίθαλψης για τις χρήσεις : Διάρθρωση κύκλου εργασιών ανά είδος περίθαλψης Ποσά σε εκατ % επί του συνόλου 2009 % επί του συνόλου Ετήσια μεταβολή Εσωτερικοί 212,39 75,4% 252,78 71,5% 19,0% Εξωτερικοί 45,95 16,3% 61,26 17,3% 33,3% Υπο-σύνολο Νοσηλευτικού Τομέα 258,34 91,7% 314,04 88,9% 21,6% Υπο-σύνολο Εμπορικού Τομέα 23,48 8,3% 39,34 11,1% 67,6% Σύνολο Κύκλου Εργασιών Ομίλου 281,82 100,0% 353,38 100,0% 25,4% Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών από εξωτερικούς πελάτες αυξήθηκε κατά 33,3% το 2009 σε σχέση με το 2008 και διαμορφώθηκε σε 61,3 εκατ. από 46 εκατ. το 2008, ενώ ταυτόχρονα κατά το 2009 αυξήθηκε και ο κύκλος εργασιών από εσωτερικούς πελάτες κατά 19% περίπου σε σχέση με το Η μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων από εξωτερικούς ασθενείς οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση του Ομίλου SAFAK (GENESIS), καθώς περίπου 28% των εσόδων προέρχονται από εξωτερικούς ασθενείς. Η διάρθρωση των εσόδων ανά επιχειρηματική μονάδα (Business Unit) παρουσιάζεται στο διπλανό διάγραμμα. Το 2009 η επιχειρηματική μονάδα των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και της Π.Φ.Υ., αύξησε κατά 280 μονάδες βάσης τη συμμετοχή της στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εσόδων της εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων STEM-HEALTH (κατά 192%), της εταιρείας εμπορίας φαρμάκων Y-PHARMA (κατά 62%) και της εξαγοράς της BIO-CHECK, η οποία δραστηριοποιείται στη Π.Φ.Υ. Επιχειρηματική Μονάδα 11,1% Γεωγραφική Κατανομή 14,6% 88,9% 88,9% Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας 11,1% Εμπορικές Δραστηριότητες & Π.Φ.Υ. Η διάρθρωση των εσόδων ανά γεωγραφική περιοχή παρουσιάζεται στο διπλανό διάγραμμα. Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των διεθνών δραστηριοτήτων από 5% το 2008 σε 14,6% το 2009, κυρίως λόγω της ενοποίησης του Ομίλου SAFAK (GENESIS). Αναμένεται η συνεισφορά των εταιρειών από τις υπόλοιπες χώρες της Ν.Α. Ευρώπης να ενισχυθεί περαιτέρω το 2010, καθώς θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το νέο νοσοκομείο στην Αλβανία. 85,4% Ελλάδα 14,6% Διεθνής 85,4%

22 Τέλος επισημαίνεται ότι κανένας μεμονωμένος πελάτης της Εταιρείας δεν καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του συνόλου των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Συνεπεία αυτού, δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους πελάτες. Επενδυτική Πολιτική Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, διαχρονικά επενδύει σε τεχνολογία αιχμής. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιατρικού δυναμικού, η εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων, αποτελούν βασικούς παράγοντες που έχουν προσδώσει στο ΥΓΕΙΑ ηγετική θέση στην αγορά της ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Η νέα Διοίκηση, υλοποιώντας τους επιχειρηματικούς της στόχους, επιδιώκει όχι απλώς να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύσει αυτή την ηγετική παρουσία μέσα από τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού Ομίλου, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Εν κατακλείδι, το 2009 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε σε επενδύσεις περίπου 50 εκατ.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.373,38 3.232,51 2.864,20 2008 2.000,00 2009 1.500,00 2010 1.000,00 2011 500,00 - Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Παρουσίαση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Σύμβουλοι Εταιρίας Αθήνα, Ιούνιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 5 ΟΡΑΜΑ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 7 ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ & O.T.C... 8 DOCTORS HOSPITAL...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 Αξίες - Όραμα - Στόχος Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και στη φιλοσοφία μας υιοθετούμε πλήρως το γνωμικό του Σωκράτη: «... τι δ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 6 8 17 Μήνυμα Προέδρου Μήνυμα Διευθύνουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012 Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ετήσιος Aπολογισμός 2012 Προσηλωμένοι στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής του ανθρώπου, αξιοποιούμε την ηγετική θέση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 127 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα