Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013

2 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500, , , , , , , , , ,00 - Ευρώπη Ε.Ε. Ελλάδα 3.400, ,00 Ελλάδα CAGR: -3,6 % 3.300, ,00 Ευρωπαϊκή Ένωση CAGR: 0,6 % 3.000, , , , , , , Πηγή : Π.Ο.Υ.

3 Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας ως ποσοστό της Συνολικής Δαπάνης 45,00% 40,00% 38,81% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 37,06% 38,47% 36,27% 26,80% 26,79% 27,20% 27,58% 25,02% 24,59% 25,55% 25,95% ,00% 5,00% 0,00% Ελλάδα Ε.Ε. Ευρώπη Πηγή : Π.Ο.Υ.

4 Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ιδιωτική Αγορά Υγείας Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ύφεση που ξεκίνησε το 2009 εντάθηκε εντός του 2012 και επηρέασε σημαντικά και τον κλάδο της υγείας Οι διαθρωτικές αλλαγές και η μείωση του κόστους στη δημόσια ασφάλιση άλλαξαν σημαντικά το τοπίο στον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα : Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ασθενών ενέτεινε τις πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών και την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) και η σύναψη συμβάσεων μαζί του από την πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου άλλαξε δραματικά την τιμολογιακή πολιτική τους. Η υιοθέτηση του συστήματος των κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων (ΚΕΝ) από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις εταιρείες του κλάδου, όσον αφορά στον έλεγχο του κόστους και την προσέλκυση περιστατικών. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο εντάθηκε λόγω της έναρξης λειτουργίας νέων μονάδων.

5 Απολογισμός έτους 2012-Όμιλος ΙΑΣΩ 1. Διατήρηση της πελατειακής βάσης: Συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ Συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες Ανταγωνιστικές τιμές υπηρεσιών Προσέλκυση νέων ιατρών συνεργατών 2. Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών : Μείωση κόστους αναλωσίμων Μείωση κόστους μισθοδοσίας Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (outsourcing) και μείωση του κόστους 3. Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων: Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού Διακανονισμός των όρων αποπληρωμής των προμηθευτών 4. Επενδύσεις: Περιορισμός των επενδύσεων σε εξοπλισμό στις απολύτως απαραίτητες 5. Έμφαση στην ανάπτυξη των θυγατρικών εταιριών (ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης): Αναδιοργάνωση και στελέχωση θυγατρικών Περιορισμένες επενδύσεις για την αύξηση της δυναμικότητας του Κ.Α.Α. Φιλοκτήτης

6 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου MEDSTEM SERVICES 2% Κύκλος Εργασιών ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,2% EBITDA ,2% ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ GENERAL EBIT ,2% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,7% ΙΑΣΩ GENERAL 36% ΙΑΣΩ 54% MEDSTEM SERVICES ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 19,82% 16,19% 364 bps EBIT 10,55% 6,70% 385 bps Έσοδα ανά Τύπο Περιστατικού ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4,47% 0,99% 348 bps ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -27,75% -2,05% Εξωτερικοί Ασθενείς 21,1% Κατά το έτος 2012, ο όμιλος ΙΑΣΩ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ομίλους του κλάδου: Διαθέτει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA, Εσωτερικοί Ασθενείς 78,9% είναι ο μοναδικός που παρουσιάζει Κέρδη προ Φόρων, εμφανίζει το μικρότερο ποσό στις Τραπεζικές Υποχρεώσεις Και το μικρότερο ποσό στις Απαιτήσεις από πελάτες και στις Υποχρεώσεις

7 Δομή Ομίλου ΙΑΣΩ- Μάιος 2013 ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. (97,07%) MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (99,97%) ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (75,87%) ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (99,97%) ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (100%) ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. (100%) ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (99,97%) HOCO (65,18%) ΦΙΛΟΚΤΗΤHΣ (87,03%) ΦΙΛΟΚΤΗΤHΣ SERVICES (100%)

8 Συνοπτικά στοιχεία ανά Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 (σε χιλ. ) ΙΑΣΩ Α.Ε. ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E. ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,24 494, , , , , , , , ,18-215, , ,53 EBITDA , ,10 811,72-751,09-35, , ,57 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ , , ,00 0, , ,67 Επενδύσεις 2012 : ΙΑΣΩ: Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 0,55 εκατ. σε κτίρια και νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό. ΙΑΣΩ General: Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 0,98 εκατ. σε κτίρια και αγορά νέου βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού (leasing εξοπλισμού DA VINCI) ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έγιναν επενδύσεις ύψους 0,08 εκατ. για αγορά ιατρικού, νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Medstem Services: Έγιναν επενδύσεις ύψους 0,09 εκατ. για αγορά λοιπού εξοπλισμού. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ : Έγιναν επενδύσεις ύψους 0,04 εκατ. σε κτίρια (επέκταση δυναμικότητας)και αγορά λοιπού εξοπλισμού.

9 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού Χειρουργικό 17,5% Παιδιατρικό 7,4% Διαγνωστικό 22,0% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,9% EBITDA ,3% Παρακολ. Κύησης 2,3% Ειδικές Μονάδες 10,7% Τοκετοί 40,0% EBIT ,3% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 27,28% 27,13% 16 bps Κατά το 2012, η εταιρία προέβη σε : Υιοθέτηση των Κ Ε Ν (D R Gs). Σύναψη συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες Πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την TUV Hellas Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Αναδιάρθρωση του δανεισμού Κατά το 2013: Πιστοποίηση από την TEMOS για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού EBIT 19,08% 18,78% 31 bps ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4,59% 15,61% ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -32,72% 12,21% Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της δραστικής μείωσης του τιμολογίου των παρεχομένων υπηρεσιών. Είναι η μόνη εταιρεία, μεταξύ των εισηγμένων του κλάδου, που μείωσε το δανεισμό της τη χρήση 2012 Έχει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου

10 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ General Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) %Δ Διαγνωστικό 16,3% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,6% EBITDA ,8% Χειρουργικό 55,3% Παθολογικό 28,4% EBIT ,0% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,9% ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 13,91% 11,08% 284 bps EBIT 5,99% 3,38% 261 bps ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3,76% 1,08% 268 bps Κατά το 2012, η εταιρία προέβη σε : Υιοθέτηση των Κ Ε Ν (D R Gs). Σύναψη συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ Πιστοποίηση ISO9001:2008 από την TUV Hellas Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Αναδιάρθρωση του δανεισμού Κατά το 2013: Πιστοποίηση από την TEMOS για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -11,70% -0,63% Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, και της μείωσης των τιμών των υπηρεσιών Η βελτίωση του περιθωρίου EBITDA οφείλεται στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τον περιορισμό του κόστους των αναλωσίμων υλικών και φαρμάκων.

11 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού Χειρουργικό 40,2% Διαγνωστικό 19,7% Τοκετοί 21,5% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) %D ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,0% EBITDA ,3% EBIT ,6% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,9% ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,8% Κατά το 2012, η εταιρία προέβη σε : Υιοθέτηση των Κ Ε Ν (D R Gs) και σύναψη συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ Συνεργασία με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες Πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την TUV Hellas Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Σημαντική μείωση των τιμών των υπηρεσιών της Αναδιάρθρωση του δανεισμού Κατά το 2013: Παθολογικό 11,1% Ειδικές Μονάδες 6,7% Παρακολ. Κύησης 0,8% Πιστοποίηση από την TEMOS για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -7,24% -54,29% bps EBIT -30,10% -88,37% bps ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -56,19% -127,76% bps ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -80,06% -134,44% bps Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας οφείλεται στην επέκταση του πελατολογίου και στην έναρξη συνεργασίας με νέους συνεργάτες ιατρούς. Η βελτίωση του περιθωρίου EBITDA οφείλεται στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων Κατά τη διάρκεια του 2012 η κλινική εξυπηρέτησε πάνω από περιστατικά εξωτερικών ασθενών και πάνω από περιστατικά εσωτερικών ασθενών μεταξύ των οποίων και πάνω από1.000 τοκετούς. Προστέθηκαν νέες υπηρεσίες χημειοθεραπεία, βρογχοσκόπηση κ.λπ.

12 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία MedStem Services Η CryoBanks International Services Athens δραστηριοποιείται στη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα και φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο. Είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό AABB (American Association of Blood Banks). Από το Mάρτιο του 2010 η εταιρεία παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δειγμάτων ομφαλίου λώρου. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,9% EBITDA ,2% EBIT ,9% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,3% ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,6% ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 37,43% 15,51% bps EBIT 33,35% 11,72% bps Κατά το 2012, η εταιρία προέβη σε : Περιορισμό του κόστους αναλωσίμων υλικών Σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών Σημαντική αύξηση της δυναμικότητας φύλαξης βλαστικών κυττάρων ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 35,33% 13,24% bps ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 28,76% 9,35% bps Από το Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούνιο του 2011, η εταιρεία παρείχε δωρεάν τις υπηρεσίες λήψης, επεξεργασίας και φύλαξης των βλαστικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για όλα τα νεογνά που γεννήθηκαν στα μαιευτήρια του Ομίλου.

13 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Φιλοκτήτη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2007 και εντάχθηκε στον Όμιλο ΙΑΣΩ τον Μάρτιο του Προσφέρει υπηρεσίες αποθεραπείας, αποκατάστασης, επανένταξης και περίθαλψης, αναπήρων και πασχόντων ατόμων. Κατά το 2012, η εταιρία προέβη σε : Πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την TUV Hellas Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Αναδιάρθρωση του δανεισμού Κατά το 2013: Πιστοποίηση από την TEMOS για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού %Δ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,4% EBITDA EBIT ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 43,57% -0,28% EBIT 33,40% -25,87% ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 21,27% -57,97% ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -63,62% -62,85% Εντός του 2012: Αυξήθηκε σημαντικά η πληρότητα του Κέντρου και τα έσοδα, λόγω της νοσηλείας Λίβυων ασθενών και της ενίσχυσης της πελατειακής του βάσης με Έλληνες ασθενείς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την αναδιάρθρωση των κλινών καθώς και τη δημιουργία νέων θεραπευτικών χώρων. Επίσης εντάχθηκαν στα θεραπευτικά προγράμματα νέες θεραπείες όπως : οζονοθεραπεία, υπερθερμία, βελονισμός, ενδοκρανιακό doppler, ουροδυναμικός έλεγχος κλπ.

14 Προοπτικές - Στόχοι 2013 Αναμένουμε ότι το 2013 θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά για την χώρα μας, κατά την οποία ο Όμιλος ΙΑΣΩ καλείται να αντιμετωπίσει: Την ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία με μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας. Την αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο υγείας Σε αυτό το πλαίσιο η Διοίκηση του Ομίλου έχει ως κύριους στόχους: Να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Πιστοποιήσεις TEMOS και ISO Διατήρηση και σταδιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών Προσέλκυση ασθενών μέσω ιατρικού τουρισμού Συμβάσεις με ιδιωτικές ασφάλειες Αύξηση συνεργατών ιατρών Νέες καινοτόμες υπηρεσίες (IMRT Ακτινοθεραπεία) Ανάπτυξη νέων τμημάτων / κλινικών Προσιτές τιμές Βελτίωση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων των θυγατρικών του ομίλου (ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ) Περαιτέρω περιορισμός δαπανών

15 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Το παρόν έγγραφο, καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις προβλεπόμενες προοπτικές ανάπτυξής της. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στον οικονομικό σχεδιασμό και στο οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας έχουν ληφθεί με τα έως τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχει η εταιρεία και είναι βασισμένες σε περαιτέρω υποθέσεις. Αν και όλες αυτές οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι βασισμένες στη λογική, δεν μπορούμε να σας βεβαιώσουμε σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων μας, καθώς υπόκεινται σε εξελίξεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν. Συνιστάται επομένως να ζητήσετε τη γνώμη του επενδυτικού σας συμβούλου, πριν αποφασίσετε να προβείτε στη συγκεκριμένη επένδυση. Σε κάθε δε περίπτωση, η εταιρεία και οι εκπρόσωποί της, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο.

16 Σας Ευχαριστούμε

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας.

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός στην ιατρική δεοντολογία και προαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις

Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών επιστημών Β.Ε. Αναστασάκης CFO Ομίλου ΙΑΣΩ Δεκέμβριος 2009 Η αγορά της Υγείας στην Ελλάδα ΗΙδιωτικήΑγοράΥγείαςστηνΕλλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2015 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2009

Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 49,6 εκατ. EBITDA 864.594 εξωτερικοί ασθενείς Περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL Α.E.» Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ετήσιος απολογισμός 2011 Προσηλωμένοι στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής του ανθρώπου, αξιοποιούμε την ηγετική θέση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2013 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα