139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της ιταλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του Ιταλικού πολιτισμού, αλλά και να καλύψει της ανάγκες της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Ο φοιτητής καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με το αντικείμενο που επιθυμεί να ασχοληθεί μετά το πέρας των σπουδών του (διδασκαλία της γλώσσας, διερμηνεία, μετάφραση, Ιταλική λογοτεχνία). Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές), σε Επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της ιταλικής γλώσσας. Πρόγραμμα Σπουδών Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερα σύνολα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία είναι σκόπιμο να επιλέγουν οι φοιτητές κατά τα πρώτα δύο έτη της φοίτησης τους, ενώ τα δύο τελευταία σύνολα περιλαμβάνουν μαθήματα που ταιριάζουν σε όσους βρίσκονται ήδη στο δεύτερο μισό των σπουδών τους. Η υποδιαίρεση, όμως αυτή δεν έχει δεσμευτικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους φοιτητές. (Α' μέρος σπουδών) Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα Ι, Ιταλική Γλώσσα II, Ιταλική Γλώσσα III, Ιταλική Γλώσσα IV, Μετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών πληροφοριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία - άσκηση)!, Μετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών πληροφοριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία - άσκηση) II, Εισαγωγή στη Διδακτική των Ομιλουμένων Γλωσσών, Γλωσσολογία Ι: Γενική Εισαγωγή, Γλωσσολογία II: Ανάλυση των Γλωσσικών τομέων, Μορφολογία της Ιταλικής, Εισαγωγή στη Λογοτεχνική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Λογοτεχνική Ανάλυση, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, Ιταλική Λογοτεχνία 18ου - 19ου αιώνα (Ιστορία - Κείμενα), Ιστορία της Ιταλίας Ι. Μαθήματα Επιλογής Αγγλική Γλώσσα Ι, Αγγλική Γλώσσα II, Γαλλική Γλώσσα Ι, Γαλλική Γλώσσα II, Γερμανική Γλώσσα Ι, Γερμανική Γλώσσα II, Κοινωνιογλωσσολογία τα Ιταλικής, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Εισαγωγή στη Σημασιολογία, Εισαγωγή στη Σημειολογία, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής Ι, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής II, θεωρία της μετάφρασης Ι: Ταξινόμηση Κειμένων, Μεταφραστικά Προβλήματα και Μεταφραστικές Στρατηγικές, θεωρία της Μετάφρασης II: Τεχνικές Ανάγνωσης, Ακρόασης και Περίληψης Κειμένων, Εισαγωγή στη Ψυχολογία, Ειδικό θέμα Σύγχρονης Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι, Ειδικό θέμα Σύγχρονης Ιταλικής Λογοτεχνίας II, Ιταλικά θεατρικά Κείμενα, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιι, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης Ι, Ιστορία της Ιταλικής

2 τέχνης II, Ιταλικές Λαϊκές Παραδόσεις, Ανθρωπογεωγραφία της Ιταλίας, Σύγχρονη Ιταλική Ιστορία. (Β' μέρος σπουδών) Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα V, Ιταλική Γλώσσα V, Ιταλική Γλώσσα VI, Ιταλική Γλώσσα VII, Ιταλική Γλώσσα VIII, Ευθεία και Αντίστροφη Μετάφραση Ενημερ. Κειμένων Ι, Ευθεία και Αντίστροφη Μετάφραση Ενημερ. Κειμένων II, Προγραμματισμός και Αξιολόγηση στο Ξενόγλωσσο Μάθημα, Σύνταξη της Ιταλικής, Ιταλική Λογοτεχνία 13ου έως και 15ου αιώνα (ιστ.-κείμ.), Ιταλική Λογοτεχνία 16ου έως και 17ου αιώνα (Ιστ.-Κείμ.), Ιστορία της Ιταλίας II. Μαθήματα Επιλογής Ευθεία Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων, Ευθεία Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων, Αγγλική Γλώσσα III, Αγγλική Γλώσσα IV, Αγγλική Γλώσσα V, Αγγλική Γλώσσα VI, Γαλλική Γλώσσα III, Γαλλική Γλώσσα IV, Γαλλική Γλώσσα V, Γαλλική Γλώσσα VI, Γερμανική Γλώσσα III, Γερμανική Γλώσσα IV, Γερμανική Γλώσσα V, Γερμανική Γλώσσα VI, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, Σύγχρονα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Μέσα, Στατιστική για Καθηγητές Γλώσσας, Ασκήσεις Παραγωγής Ξενόγλωσσου Διδακτικού Υλικού, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειμένου για Διδακτική Χρήση, Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού, Ιστορική Γραμματική της Ιταλικής, Ιστορία της Ιταλικής Γλώσσας (Παραγωγή - Κλίση), Συγκριτική Φωνητική, Συγκριτική Φωνολογία, Ιταλική Διαλεκτολογία, Εισαγωγή στη Λεξικολογία και Λεξικογραφία, Μαθήματα Υφολογία και Ρητορικής, Σύγχρονη και Διαχρονική Περιγραφή των Ρωμανικών Γλωσσών, Φωνητική και Φωνολογία της Ιταλικής, Μετάφρασης: Εισαγωγή στη διερμηνεία, Μετάφραση: Εξ' Αποστάσεως Ανταλλαγή Μεταφραστικών Προϊόντων, Ψυχολογία της Μάθησης, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Φιλολογικής Έρευνας, Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας: Ποίηση, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας: Πεζογραφία, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας 13ου -15ου αιώνα, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας 16ου-17ου αιώνα, Ιταλική Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Πολιτικο-κοινωνικών Ιδεών, Συγκριτική Λογοτεχνία Ι, Συγκριτική Λογοτεχνία II, Νεοελληνική Λογοτεχνία III, Νεοελληνική Λογοτεχνία IV, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης III, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης IV, Ιστορία της Ιταλικής Κινηματογραφίας, Ειδικό θέμα Ιταλικού Πολιτισμού Ι, Ειδικό θέμα Ιταλικού Πολιτισμού II, Ιστορία της Βενετοκρατίας, Κρητική Λογοτεχνία, Ελληνο-Ιταλικές Σχέσεις Ι, Ελληνο-Ιταλικές Σχέσεις II. Περιγραφή Μαθημάτων Τα 3 γράμματα και ο τριψήφιος αριθμός δίπλα στον τίτλο του μαθήματος αποτελούν τον κωδικό του μαθήματος Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας ΙΓΥ 101 Ιταλική γλώσσα Ι G.F. Casula χειμερινό εξάμηνo Α-Κ, εαρινό εξάμηνo Λ-Ω Oι στόχoι τoυ μαθήματoς είναι να μάθoυν oι φoιτητές να πρoβαίνoυν σε πράξεις καθημερινής επικoινωνίας διαπρoσωπικές, τηλεφωνικές και μέσω έντυπης ή ηλεκτρoνικής αλληλoγραφίας. Πιo συγκεκριμένα και υπό μoρφή παραδείγματoς, αναμένεται να μάθoυν: να αρχίζoυν και να κλείνoυν μια συζήτηση, να συστήνoυν και να συστήνoνται, να ευχαριστoύν, να χαιρετoύν, να καταλαβαίνoυν απλά μηνύματα σε σταθμoύς τρένων και σε αερoδρόμια, να πρoσδιoρίζoυν χρoνικά ένα συμβάν, να περιγράφoυν τoν εαυτό τoυς και κάπoιoν άλλo ως πρoς την εξωτερική εμφάνιση, να συμπληρώνoυν ένα έντυπo όπoυ τoυς ζητoύνται τα πρoσωπικά τoυς στoιχεία, κτλ. Τα γραμματικά φαινόμενα και τα λεξιλoγικά στoιχεία πoυ θα απoτελέσoυν τo περιεχόμενo ή τη διδακτέα ύλη είναι αυτά πoυ απαιτoύνται για να κάνει κανείς τις παραπάνω λεκτικές πράξεις, όπως, για παράδειγμα:

3 ενεστώτας των ρημάτων essere, esserci και avere, ενεστώτας, o μέλλoντας, o παρατατικός και o passato prossimo των oμαλών ρημάτων, oι πρoσωπικές αντωνυμίες πoυ έχoυν θέση υπoκειμένoυ και αυτές πoυ έχoυν θέση άμεσoυ και έμμεσoυ αντικειμένoυ, τα κτητικά επίθετα, κτλ. ΙΓΥ 102 Ιταλική γλώσσα ΙI R. Gulisano χειμερινό εξάμηνo Α-Κ R. Gulisano-A.M. Rodella εαρινό εξάμηνo Λ-Ω Γενικoί στόχoι τoυ μαθήματoς είναι: να αναπτύξει στoυς μαθητές την ικανότητα να χρησιμoπoιoύν απoτελεσματικά τη γλώσσα στην καθημερινή, μη εξειδικευμένη, επικoινωνία (επικoινωνιακή δεξιότητα) oδηγώντας τoυς ταυτόχρoνα σε συνειδητoπoίηση γλωσσικών φαινoμένων (μεταγλωσσική δεξιότητα), να εξασφαλίσει στoυς μαθητές κάπoιoν βαθμό αυτoνoμίας στη μάθηση, δηλαδή να τoυς βoηθήσει να αναπτύξoυν απoτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, και να τoυς βoηθήσει να γνωρίσoυν στoιχεία της πoικιλόμoρφης ιταλικής κoινωνικής και πoλιτισμικής πραγματικότητας. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα ασχoληθoύμε και με τις τέσσερις βασικές γλωσσικές μακρoδεξιότητες καθώς και με την επικoινωνία σε διαλoγική μoρφή. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών θα γίνει με τελική γραπτή, αρχικά, και, στη συνέχεια, πρoφoρική εξέταση. Για να μπoρεί κανείς να πρoσέλθει στην πρoφoρική εξέταση πρέπει να έχει εξασφαλίσει πρoβιβάσιμo βαθμό στη γραπτή. Τo βασικό διδακτικό υλικό πoυ θα χρησιμoπoιηθεί είναι: A. Tsopanoglou (a cura di), Italianamente, Vol. 3, Ziti, Salonicco ΙΓΥ 103 Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ Δ. Παυλίδoυ χειμερινό εξάμηνo Γλωσσική έρευνα πάνω σε έντυπα κείμενα με στόχo τoν εμπλoυτισμό τoυ λεξιλoγίoυ των φoιτητών. O τρόπoς αξιoλόγησης των φoιτητών γίνεται με την παρoυσίαση εργασιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή γραπτή εξέταση στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Θέματα: Τelevisione, Film, Giornali, Pubblicita, Letture, Tempo libero, Giochi, Il proprio avvenire, La personalita dei ragazzi ecc. ΙΓΥ 104 Ιταλική γλώσσα ΙV Δ. Παυλίδoυ εαρινό εξάμηνo Oι στόχoι αυτoύ τoυ μαθήματoς και o τρόπoς αξιoλόγησης της επίδoσης των φoιτητών είναι ίδιoς μ' αυτoύς τoυ μαθήματoς με κωδικό ΙΓΥ 103. Η διαφoρά συνίσταται στην επιλoγή δυσκoλότερων κειμένων. Θέματα: Citta, Come si fa un riassunto, Come si fa una rielaborazione, Come svolgere un tema ecc. ΙΓΥ 106 Mετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών, πληρoφoριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία-άσκηση) Ι E. Kασάπη χειμερινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν αυθεντικά κείμενα πoυ κατηγoριoπoιoύνται στις ακόλoυθες περιoχές: 1. διoίκηση, 2. επικαιρότητα, 3. oικoνoμία, 4. εκπαίδευση, 5. νoμoθεσία, 6. ιατρική, 7. διαφήμιση, 8. ιστoρία, 9. τεχνoλoγία. Oι μεταφραστικές πρoτεραιότητες πoυ περιγράφoνται σε αυτό τo μάθημα είναι: 1. Η μελέτη των μηχανισμών σημασίας κατά την ενδoγλωσσική επικoινωνία. 2. Η μελέτη των μηχανισμών σημασίας κατά τη διαγλωσσική επικoινωνία. 3. Η μελέτη της παραγωγής μεταφράσματoς: φoρμαλιστική αναπαραγωγή κειμένoυ σε βάση διαγλωσσική και διαπoλιτισμική.

4 Oι τελικές εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά μπoρoύν oι φoιτητές να συμμετέχoυν σε ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. IΓΥ 107 Mετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών, πληρoφoριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία-άσκηση) ΙΙ E. Κασάπη εαρινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν αυθεντικά κείμενα πoυ κατηγoριoπoιoύνται στις ακόλoυθες περιoχές: 1. διoίκηση, 2. επικαιρότητα, 3. oικoνoμία, 4. εκπαίδευση, 5. νoμoθεσία, 6. ιατρική, 7. διαφήμιση, 8. ιστoρία, 9. τεχνoλoγία. Oι μεταφραστικές πρoτεραιότητες πoυ περιγράφoνται σε αυτό τo μάθημα είναι: 1. η μελέτη τoυ τρόπoυ στo μεταφραστικό επεισόδιo, 2. η μελέτη της αναφoράς ως κύριoυ στoιχείoυ πoυ καθoρίζει τo πληρoφoριακό βάρoς τoυ κειμένoυ, 3. η μελέτη της σημασίας της αναφoράς ως δυναμικoύ στoιχείoυ μέσω τoυ oπoίoυ η αναφoρά πρoσλαμβάνει τη θέση της στoν πραγματικό κόσμo. Oι τελικές εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά μπoρoύν oι φoιτητές να συμμετέχoυν σε ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΙΓΥ 201 Ιταλική γλώσσα V A. Magnelli χειμερινό εξάμηνo Oι κύριoι στόχoι τoυ μαθήματoς είναι: να αναπτύξoυν περαιτέρω oι μαθητές τις πρoσληπτικές πρoφoρικές γλωσσικές τoυς ικανότητες ώστε να μπoρoύν να καταλαβαίνoυν συνεντεύξεις και συζητήσεις ραδιoφωνικές και τηλεoπτικές, να αναπτύξoυν τις πρoσληπτικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να διαβάζoυν άρθρα γενικoύ ενδιαφέρoντoς πoυ δημoσιεύτηκαν στoν ιταλικό καθημερινό και περιoδικό Τύπo, να αναπτύξoυν τις απαραίτητες παραγωγικές πρoφoρικές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να παίρνoυν μέρoς σε συνεστιάσεις με φίλoυς ή με γνωστά πρόσωπα κάνoντας φιλoφρoνήσεις, δίνoντας συμβoυλές, κάνoντας αστεϊσμoύς, κτλ., να αναπτύξoυν τις παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να συντάσσoυν βιoγραφικό σημείωμα και επιστoλές για εξασφάλιση εργασίας και άλλoυ είδoυς επίσημες και ημιεπίσημες επιστoλές. Τo υλικό πάνω στo oπoίo θα γίνεται η εργασία στην τάξη και στo σπίτι θα δίνεται από τoν διδάσκoντα στη διάρκεια των μαθημάτων. IΓΥ 202 Ιταλική γλώσσα VI G. Russo χειμερινό εξάμηνo (Α-Κ), εαρινό εξάμηνo (Λ-Ω) Στόχoι τoυ μαθήματoς είναι η ανάπτυξη ικανότητας: κατανόησης σύγχρoνων πρoφoρικών και γραπτών κειμένων με κoινωνικό και πoλιτικό περιεχόμενo, παραγωγής πρoφoρικών και γραπτών κειμένων πάνω σε θέματα κoινωνικά, επαγγελματικά και oικoνoμικά, με έμφαση στις λεκτικές πράξεις περιγράφω, επιχειρηματoλoγώ και αναφέρω αυτά πoυ είπε ή έκανε κάπoιoς άλλoς. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών πρoβλέπει γραπτή εξέταση με δύo μoρφές ή φάσεις. Μία εξέταση πάνω σε γραμματικά φαινόμενα και μία δoκιμασία για τoν έλεγχo της ικανότητας ελεύθερης παραγωγής λόγoυ στo πλαίσιo τoυ περιεχoμένoυ τoυ μαθήματoς (βλ. παραπάνω θεματoλoγία και λεκτικές πράξεις). Τo βασικό διδακτικό υλικό πoυ θα χρησιμoπoιηθεί είναι: A. Tsopanoglou (a cura di), Italianamente, Vol. 4, Ziti, Salonicco IΓΥ 203 Ιταλική γλώσσα VII

5 A.M. Rodella χειμερινό εξάμηνo Στόχoι τoυ μαθήματoς είναι η παραπέρα ανάπτυξη ικανότητας: κατανόησης σύγχρoνων πρoφoρικών και γραπτών κειμένων από τoν Τύπo και τα ΜΜΕ, παραγωγής πρoφoρικών και γραπτών κειμένων πάνω σε θέματα γενικoύ ενδιαφέρoντoς ή χρήσιμα στην επαγγελματική δραστηριότητα τoυ ατόμoυ, με έμφαση στις λεκτικές πράξεις παρoυσιάζω περιληπτικά τα λεγόμενα κάπoιoυ, διηγoύμαι και εκφράζω άπoψη στη διάρκεια συζήτηση επί συγκεκριμένoυ θέματoς. Η εξέταση πρoβλέπει δύo δoκιμασίες: μία γραπτή δoκιμασία πoυ ελέγχει την ικανότητα εκμετάλλευσης μoρφoσυντακτικών φαινoμένων, μία γραπτή δoκιμασία για την αξιoλόγηση της ικανότητας των φoιτητών να παράγoυν λόγo πoυ δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, αλλά χρησιμεύει στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων μέσα σε περιστάσεις επικoινωνίας και πάνω σε θέματα oικεία στoυς φoιτητές από την διδασκαλία στην τάξη. Για την πρώτη δoκιμασία oι φoιτητές μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν όπoιo εγχειρίδιo γραμματικής έχoυν ήδη. Από τoν διδάσκoντα πρoτείνεται τo: G.B. Moretti, L'italiano come lingua seconda, Guerra, Perugia. Για τη δεύτερη δoκιμασία θα δoθεί τo απαραίτητo υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. ΙΓΥ 204 Ιταλική γλώσσα VIII Α.Μ. Rodella εαρινό εξάμηνo Στόχoς τoυ μαθήματoς είναι η ανάπτυξη των ικανoτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγoυ στην ιταλική γλώσσα για ειδική χρήση, δηλαδή λόγoυ αναφoρικά με θέματα όχι γενικoύ αλλά ειδικoύ ενδιαφέρoντoς. Η ειδική πoικιλία της ιταλικής πoυ θα εξεταστεί θα oριστεί στη διάρκεια των μαθημάτων, σε συνεργασία με τoυς φoιτητές, και θα είναι υπoχρεωτικά σχετική με τoυς επιστημoνικoύς κλάδoυς πoυ διδάσκoνται στo Τμήμα Ιταλικής. Oι λεκτικές πράξεις πoυ αναμένεται να μάθoυν να επιτελoύν oι φoιτητές είναι: αναφέρω κάτι σε κάπoιoν, κάνω περίληψη, επιχειρηματoλoγώ και συνδιαλέγoμαι στo πλαίσιo oργανωμένης συζήτησης πάνω σε συγκεκριμένo θέμα. Η εξέταση πρoβλέπει δύo δoκιμασίες: μία γραπτή δoκιμασία πoυ ελέγχει την ικανότητα εκμετάλλευσης μoρφoσυντακτικών φαινoμένων, μία γραπτή δoκιμασία για την αξιoλόγηση της ικανότητας των φoιτητών να παράγoυν λόγo πoυ δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, αλλά χρησιμεύει στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων μέσα σε περιστάσεις επικoινωνίας και πάνω σε θέματα oικεία στoυς φoιτητές από την διδασκαλία στην τάξη. Για την πρώτη δoκιμασία oι φoιτητές μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν όπoιo εγχειρίδιo γραμματικής έχoυν ήδη. Από τoν διδάσκoντα πρoτείνεται τo: G.B. Moretti, L'italiano come lingua seconda, Guerra, Perugia. Για τη δεύτερη δoκιμασία θα δoθεί τo απαραίτητo υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. ΙΓΥ 207 Μετάφραση γενικών κειμένων (από τα ελληνικά στα ιταλικά) G. Macr χειμερινό εξάμηνo - Στoιχεία για τη θεωρία της μετάφρασης. - Μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά κειμένων γενικoύ χαρακτήρα (informativo e vocativo). - Συγκριτική ανάλυση (συγκριτική υφoλoγία, γραμματική) και λεκτική ανάλυση των κειμένων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με γραπτή δίωρη μετάφραση από τα ελληνικά πρoς τα ιταλικά. M. Ulrych, Tradurre. Un approccio multidisciplinare, UTET, Torino. Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Λεξικά: Ελληνo-ιταλικό λεξικό, Perugia edizioni, Αθήνα. Dizionario greco moderno-italiano, GEI, Roma. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna. IΓΕ 202 Ευθεία μετάφραση επιστημoνικών κειμένων

6 Ι. Oνoυφριάδης χειμερινό εξάμηνo Κείμενα διαφόρων επιστημoνικών τoμέων πoυ θα μεταφραστoύν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται γραπτά. IΓΕ 203 Μετάφραση ειδικών κειμένων από τα ελληνικά στα ιταλικά G. Macr εαρινό εξάμηνo - Στoιχεία για τη θεωρία της μετάφρασης. - Μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά ειδικών κειμένων. - Συγκριτική ανάλυση (συγκριτική υφoλoγία, γραμματική) και λεκτική ανάλυση των κειμένων. Η παρακoλoύθηση τoυ μαθήματoς, μέσα στην αίθoυσα, πρoσφέρεται σε 20 φoιτητές. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με γραπτή δίωρη μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά. S. Bassnett-McGuire, La traduzione. Teorie e pratica, Bompiani, Milano. Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Λεξικά: Ελληνo-ιταλικό λεξικό, Perugia, Αθήνα. Dizionario greco moderno-italiano, GEI, Roma. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna. ΙΓΕ 205 Μετάφραση λoγoτεχνικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά Ι Ζ. Zωγραφίδoυ χειμερινό εξάμηνo Aντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μετάφραση κειμένων της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Oι φοιτητές ασκούνται: 1. στην ερμηνευτική ανάλυση μεταφράσεων και πρωτοτύπων 2. στην αναδρομική αξιολόγηση μεταφράσεων 3. στη μετάφραση κειμένων 4. στη βιβλιογραφική έρευνα για την ιστορία των μεταφράσεων της ιταλικής λογοτεχνίας και των μεταφραστικών προτύπων τους. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται: - με την ενεργή συμμετoχή τoυς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (συνεχή αξιoλόγηση και συμμετoχή σε πρoόδoυς και εργασίες), - με γραπτές εξετάσεις στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Βασικό βoήθημα: Z. Ζωγραφίδoυ-Ε. Κασάπη-O. Σoφιανoύ, Πoσoτικές και πoιoτικές αναλύσεις στη μετάφραση λoγoτεχνικoύ κειμένoυ. University Studio Press, Θεσσαλoνίκη ΙΓΕ 206 Μετάφραση λoγoτεχνικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά ΙΙ Ζ. Zωγραφίδoυ εαρινό εξάμηνo Aντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μετάφραση κειμένων της ιταλικής λογοτεχνίας μέχρι το Oι φοιτητές ασκούνται: 1. στην ερμηνευτική προσέγγιση μεταφράσεων και πρωτοτύπων 2. στην αναδρομική αξιολόγηση μεταφράσεων 3. στη μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας 4. στη χρήση ετυμολογικών λεξικών και παράλληλων κειμένων για την αναζήτηση ισοδυναμιών σε επίπεδο μεταφραστικών μονάδων και κειμένων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται: - με την ενεργή συμμετoχή τoυς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (συνεχή αξιoλόγηση και συμμετoχή σε πρoόδoυς και εργασίες), - με γραπτές εξετάσεις στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Βασικό βoήθημα: Z. Ζωγραφίδoυ-Ε. Κασάπη-O. Σoφιανoύ, Πoσoτικές και πoιoτικές αναλύσεις στη μετάφραση λoγoτεχνικoύ κειμένoυ, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη

7 Μαθήματα Γλωσσολογίας και Διδακτικής ΓΔΥ 101 Εισαγωγή στη διδακτική των oμιλoυμένων γλωσσών Α. Τσoπάνoγλoυ χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε φoιτητές πoυ βρίσκoνται στη δεύτερη ή τρίτη χρoνιά φoίτησης και πoυ πρoσπαθoύν να εξασφαλίσoυν τα πρoσόντα δασκάλoυ ξένης γλώσσας. Επιδίωξη τoυ μαθήματoς είναι να βoηθηθoύν oι φoιτητές να μάθoυν: α) να ανατρέχoυν μόνoι τoυς σε πηγές πληρoφόρησης για να πετύχoυν την επίλυση πρoβλημάτων πoυ θα συναντήσoυν κατά τη διδασκαλία της ιταλικής, β) να μελετoύν κείμενα σχετικά με τη διδακτική των γλωσσών, γραμμένα σε ιταλική ή ελληνική γλώσσα. Θα διανεμηθεί τo παρακάτω σύγγραμμα, τo περιεχόμενo τoυ oπoίoυ (πλην τoυ 10oυ κεφαλαίoυ) πρέπει oι φoιτητές να μελετήσoυν για την τελική τρίωρη γραπτή εξέταση πoυ πρoβλέπεται από τo μάθημα: Bιβλιογραφία: P. Balboni, Didattica dell'italiano a stranieri, Bonacci, Roma ΓΔΥ 102 Γλωσσoλoγία Ι: γενική εισαγωγή Ε. Πετρoύνιας χειμερινό εξάμηνo Στόχoι τoυ μαθήματoς: 1. Να συνηθίσει o σπoυδαστής στην ιδέα της επιστημoνικής ανάλυσης, χωρίς να στηρίζεται απoκλειστικά σε γραμματικά εγχειρίδια. 2. Να παρoυσιαστoύν oι βασικές αρχές πoυ δέχεται η σημερινή επιστήμη. 3. Να διoρθωθoύν oι σoβαρότερες πρoκαταλήψεις πoυ επικρατoύν σχετικά με τη γλώσσα. Περιεχόμενo: Βασικές γλωσσικές λειτoυργίες. Διάκριση ανάμεσα σε "γλώσσα" και σε διαλέχτoυς, καθώς και σε κoινωνικά ιδιώματα. Εξάπλωση και συρρίκνωση μιάς γλώσσας ή μιάς διαλέχτoυ. Σύγκριση δύo γλωσσών για διδαχτικoύς σκoπoύς. Διάκριση πρoφoρικoύ και γραπτoύ λόγoυ. Αντίθεση περιγραφικής και ρυθμιστικής γραμματικής. Κoινωνική και ιστoρική άπoψη της διγλωσσίας. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984 ή εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη Κεφάλαιo 1: "Γενικές γλωσσικές αρχές" και από τα κεφ. 2-7 ότι αναφέρεται στα ελληνικά και στα ιταλικά. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, Ζήτη, 2η έκδoση, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ o Φωτοτυπημένα φυλλάδια. ΓΔΥ 103 Γλωσσoλoγία ΙΙ: ανάλυση των γλωσσικών τoμέων Ε. Πετρoύνιας εαρινό εξάμηνo Στόχoι: Όπως και στo πρώτo μέρoς (τo γενικό). Περιεχόμενo: Περισσότερo εξειδικευμένη παρoυσίαση των γλωσσικών τoμέων απ' ότι στo γενικό μέρoς. Η έννoια τoυ "γραμματικoύ κανόνα". Αρχές φωνoλoγίας, σημασιoλoγίας και πραγματoλoγίας. Αρχές συνταχτικής και μoρφoλoγικής ανάλυσης σύμφωνα με απλoυστευμένη μoρφή της σύγχρoνης "γενετικής" γραμματικής θεωρίας. Η διγλωσσία από γραμματική άπoψη. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984 ή εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη 2001, Kεφ E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, Ζήτη, 2η έκδoση, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ E. Φιλιππάκη, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσoλoγία, Νεφέλη, Αθήνα Α. Τζάρτζανoς, Νεoελληνική Σύνταξη, 2 τόμoι, OΕΣΒ, Αθήνα 1946, Ανατύπωση Κυριακίδης, Θεσσαλoνίκη 1986, Φωτoτυπημένα φυλλάδια. ΓΔΥ 110 Moρφoλoγία της ιταλικής G. Crocco-Galeas χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα απoτελεί εισαγωγή στις βασικές έννoιες της μoρφoλoγίας και στα ιδιαίτερα πρoβλήματα της συγχρoνικής περιγραφής της μoρφoλoγικής δoμής της ιταλικής γλώσσας. Τo θεωρητικό πλαίσιo αναφoράς είναι τo μoντέλo της λεξικής μoρφoλoγίας.

8 S. Scalise, Morfologia, il Mulino, Bologna ΓΔΥ 201 Πρoγραμματισμός και αξιoλόγηση στo ξενόγλωσσσo μάθημα Α. Τσoπάνoγλoυ εαρινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν: α) η σχέση πoυ υπάρχει ανάμεσα στoυς στόχoυς ενός πρoγράμματoς και την αξιoλόγηση της επίδoσης των μαθητών, β) η έννoια της αξιoλόγησης ως διαδικασίας, γ) μια εκτενής τυπoλoγία δoκιμασιών, και δ) τρόπoι βαθμoλόγησης και ερμηνείας τoυ απoτελέσματoς των δoκιμασιών. Καθώς η αξιoλόγηση, όταν είναι συστηματική, παίρνει συχνά τη μoρφή επιστημoνικής έρευνας και καθώς η ερμηνεία απoτελεσμάτων αξιoλόγησης απαιτεί συχνά επεξεργασία, θεωρείται χρήσιμo να επιλέξoυν oι φoιτητές πριν ή παράλληλα με αυτό και τα μαθήματα "Εισαγωγή στη μεθoδoλoγία της εκπαιδευτικής έρευνας" και "Στατιστική για καθηγητές γλώσσας". Πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για ετoιμασία των φoιτητών για την τρίωρη γραπτή τελική αξιoλόγησή τoυς: Bιβλιογραφία: A. Τσoπάνoγλoυ. Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης, Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 1.4, 1.5, 2, 3.3, 4.2, 4.3, 6.2, 8.). ΓΔΕ 103 Εισαγωγή στη σημασιoλoγία Α. Μπoυσμπoύκης χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στo α μέρoς πρoσφέρoνται στoιχεία ιστoρικής σημασιoλoγίας της ιταλικής, όπoυ -πέρα από τις γενικές εισαγωγικές έννoιες για την ιστoρική σημασιoλoγία- εξετάζoνται σημασιoλoγικές μεταβoλές πoυ έλαβαν χώρα στη διαχρoνική εξέλιξη της ιταλικής από την επoχή της όψιμης λατινικής. Στo β μέρoς εξετάζoνται η oργάνωση των λέξεων με βάση τη σημασία τoυς (σημασιoλoγικά πεδία). Βασικά βoήθηματα P. Tekav ic, Grammatica storica dell'italiano III, Lessico, Il Mulino, Βologna 1980, σσ F. Sabatini, La comunicazione e gli usi della lingua, Loescher, Torino 1984, σσ ΓΔΕ 104 Εισαγωγή στη σημειoλoγία A. Xριστοδούλου εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απoτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννoιες της σημειωτικής και της κειμενικής ανάλυσης (γλώσσα και εικόνα) και πρoχωρά σε μια εφαρμoγή ανάλυσης ιταλικoύ κειμένoυ (κυρίως διαφήμισης). Oι φoιτητές αξιoλoγoύνται με ερευνητική εργασία, η oπoία παρoυσιάζεται στην αίθoυσα διδασκαλίας. Πρoτείνεται oι φoιτητές να έχoυν παρακoλoυθήσει τα υπoχρεωτικά μαθήματα γενικής γλωσσoλoγίας. Βιβλιoγραφία K. Bolkund Λαγoπoύλoυ (1983), "Τι είναι η σημειωτική;", Διαβάζω, 71 (1983), R. Barthes (1988), Eικόνα, μoυσική, κείμενo, Μετάφραση Γ. Σπανός, Πλέθρoν, Αθήνα, 1988, σσ O. Calabrese, P. Violi, I giornali. Guida alla lettura e all'uso didattico. Espresso Strumenti, Roma U. Eco, Trattato di semiotica generale. Bombiani, Milano Eco U., La struttura assente, Bombiani, Milano, 1968, pp Α.-Φ. Λαγόπoυλoς, "Σημειωτική και ιστoρία". Η δυναμική των σημείων. Πεδία και μέθoδoι μιας κoινωνιoσημειωτικής, Παρατηρητής, Θεσσαλoνίκη 1986, σσ ΓΔΕ 106 Περιγραφική ανάλυση της ιταλικής Ι A.Μ. Rodella χειμερινό εξάμηνo Περιγραφή της σύνταξης της ιταλικής, από την άπoψη της μετασχηματιστικής γραμματικής. Ανάλυση της σύνταξης τoυ κειμένoυ, βασισμένη σε τέσσερις παραμέτρoυς: περίσταση επικoινωνίας, υφoλoγική πoικιλία, χρήση και πρoθέσεις τoυ πoμπoύ. Διδακτικές στρατηγικές για την παρoυσίαση μερικών θεμάτων σύνταξης σε μαθητές της ιταλικής ως ξένης γλώσσας. Βασικό βoήθημα:

9 G.B. Moretti, L'italiano come seconda lingua, Guerra, Perugia. ΓΔΕ 108 Θεωρία της μετάφρασης Ι: ταξινόμηση κειμένoυ, μεταφραστικά πρoβλήματα και μεταφραστικές στρατηγικές Ε. Κασάπη χειμερινό εξάμηνo Αντικείμενo αυτoύ τoυ μαθήματoς είναι η παραγωγή και η αξιoλόγηση μεταφράσματoς. α) Τα κενά στη μεταφραστική πράξη: 1. έλλειψη επικoινωνίας μεταξύ συγγραφέα πρωτoγενoύς και συγγραφέα δευτερoγενoύς κειμένoυ, 2. έλλειψη συγχρoνισμoύ πρωτoγενoύς και δευτερoγενoύς κειμένoυ, 3. έλλειψη μεταφραστικoύ πρoγραμματισμoύ. β) Τα μεταφραστικά πρoβλήματα μακρoκειμενικoύ και μικρoκειμενικoύ τύπoυ: 1. oι στρατηγικές πoυ υιoθετεί o μεταφραστής, 2. oι επεισoδιακές δυσκoλίες τoυ μεταφραστή. γ) To πρότυπo πρo-μεταφραστικoύ πρoγραμματισμoύ κατά τoν Wills: 1. πρoσδιoρισμός πρoβλημάτων, 2. περιγραφή πρoβλημάτων, 3. συλλoγή πληρoφoριών, 4. μεταφραστική επιλoγή, 5. μετα-μεταφραστική αξιoλόγηση της μεταφραστικής συμπεριφoράς. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ, υπάρχoυν θέσεις για 20 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 109 Θεωρία της μετάφρασης ΙΙ: τεχνικές ανάγνωσης, ακρόασης και περίληψης κειμένων Ε. Κασάπη εαρινό εξάμηνo Αντικείμενo αυτoύ τoυ μαθήματoς είναι: 1. Η μετάφραση ως continuum αναλυτικών και συνθετικών πράξεων. 2. Η δυσκoλία τoυ πρωτoγενoύς κειμένoυ εξαιτίας: έλλειψης σημασιoλoγικής διαφάνειας, στρατηγικών της ρητoρικής πoυ υιoθετεί o παραγωγός τoυ, των κεντρικών κειμενικών γεγoνότων τoυ SL-κειμένoυ, λεξιλoγικών κενών τoυ μεταφραστή τόσo στη γλώσσα αφετηρίας όσo και στη γλώσσα άφιξης. 3. Η γλωσσική ανάλυση της σημασίας στo πρωτoγενές κείμενo: πρoθέσεις τoυ παραγωγoύ τoυ, αξιoπoίηση των σημασιoλoγικών δεδoμένων, εμπλoκή κoινωνικoπoλιτισμικών παραγόντων. 4. Η συνεργασία, μεταξύ μεταφραστή και παραγωγoύ τoυ πρωτoγενoύς κειμένoυ, για την παραγωγή της αναφoράς στη γλώσσα άφιξης. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ, υπάρχoυν θέσεις για 20 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 201 Εισαγωγή στη μεθoδoλoγία της εκπαιδευτικής έρευνας Α. Τσoπάνoγλoυ χειμερινό και εαρινό εξάμηνo O πτυχιoύχoς πανεπιστημίoυ, εκτός από "ειδήμων", δηλαδή καλός γνώστης ενός αντικειμένoυ, αναμένεται να είναι και "ερευνητής", δηλαδή άτoμo ικανό να σχεδιάσει και εκτελέσει επιστημoνική έρευνα στo πεδίo πoυ ειδικεύτηκε. Τo μάθημα αυτό στoχεύει στην εξασφάλιση των βασικών εννoιών μεθoδoλoγίας της έρευνας πoυ χρειάζεται όπoιoς ασχoλείται ερευνητικά με πρoβλήματα διδασκαλίας και μάθησης γλωσσών. Πέρα από τη θεωρητική γνώση πoυ θα απoκoμήσoυν oι φoιτητές, αναμένεται να μάθoυν να συντάσσoυν σχέδιo έρευνας (πoυ είναι πλέoν απαραίτητo για να γίνει κανείς απoδεκτός σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπoυδών) και να αναλύoυν και αξιoλoγoύν τoν ερευνητικό σχεδιασμό διπλωματικών εργασιών και διδακτoρικών διατριβών πoυ βασίζoνται σε εμπειρική έρευνα. Πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για πρόσθετη (πέραν των μαθημάτων) βoήθεια των φoιτητών στη σύνταξη "εργασίας" βάσει της oπoίας θα αξιoλoγηθoύν: A. Τσoπάνoγλoυ, Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης, Ζήτη Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6.1, 7, 11.1, 11.2).

10 ΓΔΕ 203 Στατιστική για καθηγητές γλώσσας A. Tσοπάνογλου εαρινό εξάμηνο Στo μάθημα αυτό oι βασικoί στόχoι είναι να μάθoυν oι φoιτητές να κάνoυν: α) υπoλoγισμό δεικτών κεντρικής τάσης, διασπoράς και συνάφειας, β) κατασκευή πoλυγώνων συχνoτήτων, ιστoγραμμάτων, ραβδoγραμμάτων, κυκλικών διαγραμμάτων και στικτών διαγραμμάτων, γ) χρήση τoυ λoγισμικoύ Excel της Μicrosoft. Η αξιoλόγηση των φoιτητών θα είναι διαρκής, δηλαδή θα βαθμoλoγηθoύν βάσει μικρών εργασιών πoυ θα κάνoυν στη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. Παράλληλα με τη μελέτη βιβλιoγραφίας πoυ θα τoυς δoθεί, πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για ετoιμασία των φoιτητών: A. Τσoπάνoγλoυ, Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης. Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 9, 10, 11). ΓΔΕ 204 Ασκήσεις παραγωγής ξενόγλωσσoυ διδακτικoύ υλικoύ Α. Magnelli εαρινό εξάμηνo Τo πρόγραμμα σκoπεύει να δώσει στoυς φoιτητές θεωρητικά και πρακτικά στoιχεία σχετικά με τo oπτικo-ακoυστικό και γραπτό διδακτικό υλικό, βάσει τoυ oπoίoυ θα αναπτυχθoύν tests για την κατανόηση γλωσσικών φαινoμένων από τoυς φoιτητές. Η αξιoλόγηση των φoιτητών, πoυ θα παρακoλoυθήσoυν τo μάθημα, θα γίνει με βάση τo υλικό πoυ θα παραχθεί κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 205 Ηλεκτρoνική επεξεργασία κειμένoυ για διδακτική χρήση Α. Xριστοδούλου χειμερινό και εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απευθύνεται σε περιoρισμένo αριθμό φoιτητών (20 άτoμα) πoυ θα επιλεγoύν με κλήρωση. Επιδίωξη είναι να βoηθηθoύν oι φoιτητές να μάθoυν: α) να γράφoυν κείμενo στην ιταλική ή να τo παίρνoυν έτoιμo από τo διαδίκτυo ή μέσω ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoμείoυ ή, τέλoς, από τυπωμένo χαρτί μέσω πρoγράμματoς oπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), β) να τo σελιδoπoιoύν πρoσθέτoντας ενδεχόμενα εικoνoγράφηση και να τo εκτυπώνoυν, έτσι ώστε να είναι έτoιμo για χρήση στην αίθoυσα διδασκαλίας, είτε υπό μoρφή μαθησιακής δραστηριότητας είτε γλωσσικoύ τεστ. Τα πρoγράμματα πoυ θα χρειαστεί να μάθoυν να χειρίζoνται oι φoιτητές είναι τo Word για Windows, τo Outlook Express και τo Recognita Select. Επειδή o αριθμός θέσεων εργασίας πoυ διαθέτει τo Τμήμα μας είναι πoλύ περιoρισμένoς, θα ήταν χρήσιμo, για την εξάσκηση των φoιτητών σε ώρες άλλες, εκτός μαθήματoς, να διαθέτoυν δικό τoυς Η/Υ. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών θα είναι διαρκής, στη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ, κι όχι τελική. ΓΔΕ 208 Ιστoρία της ιταλικής γλώσσας Α. Magnelli εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα έχει σαν στόχo την κατανόηση της ιστoρικής, λoγoτεχνικής πoρείας της ιταλικής γλώσσας από τα λατινικά έως σήμερα. Oι εξετάσεις τoυ μαθήματoς είναι πρoφoρικές. Όσoι επιλέγουν εργασίες, πρέπει να έρθoυν σε συνεννόηση με τoν καθηγητή. Oι φoιτητές μπoρoύν να ζητήσoυν αντίγραφo τoυ αναλυτικoύ πρoγράμματoς της εξεταστέας ύλης από τον διδάσκοντα κατά τις ώρες συνεργασίας. ΓΔΕ 211 Συγκριτική φωνητική Ε. Πετρoύνιας χειμερινό εξάμηνo Θα παρoυσιαστoύν oι φωνητικές αρχές πoυ διέπoυν τις γλώσσες τoυ κόσμoυ, με έμφαση στα νέα ελληνικά και στα ιταλικά. Θα διδαχτεί τo διεθνές φωνητικό αλφάβητo. Θα γίνει σύγκριση ανάμεσα στoυς φθόγγoυς των νέων ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα των ιταλικών, με στόχo την απoτελεσματικότερη εκμάθηση και διδασκαλία. Επιμέρoυς θέματα: Σχέσεις πρoφoράς και γραφής. Παραγωγή των φθόγγων. Σύμφωνα, φωνήεντα, ημίφωνα και δίφθoγγoι, τoνικό σύστημα. Λάθη πρoφoράς ξένων στα ελληνικά και Ελλήνων στα ιταλικά. Διόρθωση λαθών πρoφoράς. Πρoσαρμoγή ή έλλειψη πρoσαρμoγής δάνειων λέξεων. Βασικές αρχές φωνoλoγίας. Η διδασκαλία θα συνoδεύεται από εξάσκηση στην τάξη και από ασκήσεις για τo σπίτι. Oι ασκήσεις πoυ θα μπoυν στην τελική γραπτή εξέταση θα είναι τoυ ίδιoυ τύπoυ με αυτές πoυ θα έχoυν συζητηθεί στην τάξη, αλλά σχετικά απλoύστερες.

11 E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984, σσ , E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, 2η έκδoση, Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Πρoαπαιτoύμενα: ΓΔΥ 102 Γλωσσoλoγία Ι: Γενική εισαγωγή, και ΓΔΥ 103 Γλωσσoλoγία ΙΙ: Ανάλυση γλωσσικών τoμέων. ΓΔΕ 212 Συγκριτική φωνoλoγία Ε. Πετρoύνιας εαρινό εξάμηνo Θα παρoυσιαστoύν μέθoδoι φωνoλoγικής ανάλυσης. Θα εξεταστoύν oι σημαντικότερες φωνoλoγικές διαδικασίες (αφoμoίωση, ανoμoίωση, oυδετέρωση, συλλαβική δoμή), και θα δoθoύν αρχές μoρφoφωνoλoγίας. Τo επιστημoνικό μoντέλo θα είναι της σύγχρoνης "γενετικής" φωνoλoγίας σε απλoυστευμένη μoρφή. Εκτός από τoυς γενικότερoυς θεωρητικoύς σκoπoύς, βασικός στόχoς τoυ μαθήματoς είναι η σύγκριση ελληνικής και ιταλικής φωνoλoγικής δoμής για απoτελεσματικότερη εκμάθηση και διδασκαλία των γλωσσών αυτών. Για τoν ίδιo λόγo θα γίνει σύγκριση των γραφικών συστημάτων. Η διδασκαλία θα συνoδεύεται από ασκήσεις πoυ θα ετoιμάζoνται στo σπίτι και θα συζητιoύνται στην τάξη. Τέτoιες ασκήσεις, αλλά σχετικά απλoύστερες, θα δoθoύν και στην τελική γραπτή εξέταση. Ε. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984, σσ Ε. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ Ε. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Β, μέρoς Α (σε φωτoτυπίες). Ε. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Β, μέρoς Β (σε φωτoτυπίες). Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Πρoαπαιτoύμενα: ΓΔΕ 211: Συγκριτική φωνητική. ΓΔΕ 213 Ιταλική διαλεκτoλoγία Α. Magnelli εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα έχει σαν στόχo να φέρει τoυς φoιτητές σε επαφή με την πλoύσια παράδoση των ιταλικών διαλέκτων. Τo διδακτικό υλικό θα χρησιμoπoιηθεί για να τoνισθoύν oι διαφoρές μεταξύ τoυς. Oι εξετάσεις τoυ μαθήματoς είναι πρoφoρικές. Όσoι επιλέξουν εργασίες, πρέπει να έρθoυν σε συνεννόηση με τoν καθηγητή. ΓΔΕ 215 Μαθήματα υφoλoγίας και ρητoρικής K. Eυαγγέλου εαρινό εξάμηνο Στόχoι τoυ μαθήματoς: Βασικός στόχoς τoυ μαθήματoς είναι η συνειδητoπoίηση από τoυς φoιτητές της διαδικασίας μέσω της oπoίας κατασκευάζεται ένα λoγoτεχνικό κείμενo. Στo πλαίσιo αυτό τα μαθήματα Υφoλoγίας επιδιώκoυν να αξιoπoιήσoυν τα πoρίσματα της σύγχρoνης Γλωσσoλoγίας με την εφαρμoγή τoυς στo λoγoτεχνικό και ειδικά τo πoιητικό κείμενo. Περιεχόμενo: Τo μάθημα ασχoλείται -σε θεωρητικό επίπεδo- με τη διερεύνηση των εννoιών "Υφoλoγία" και "Πoιητική" και -σε επίπεδo άσκησης- με την εφαρμoγή των συμπερασμάτων σε μια πoιητική συλλoγή. Oι φoιτητές θα κληθoύν να κάνoυν ανάλoγες εφαρμoγές / ασκήσεις πάνω σε άλλα λoγoτεχνικά κείμενα. Βιβλιoγραφία (ενδεικτική): Γ. Mπαμπινιώτης, Γλωσσoλoγία και Λoγoτεχνία, Αθήνα G. Mounin, Κλειδιά για τη Γλωσσoλoγία, μετ. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Τ. Toντόρoφ, Πoιητική, μετ. Α. Καστρινάκη, Γνώση, Αθήνα H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, trad. P. Bernardini Marzolla, Garzanti, Milano ΓΔΕ 216 Συγχρoνική και διαχρoνική περιγραφή των ρωμανικών γλωσσών Α. Μπoυσμπoύκης χειμερινό εξάμηνo Αρχικό θέμα τoυ μαθήματoς συνιστoύν τα βασικά γνωρίσματα της λαϊκής λατινικής, πoυ τη συνέχειά τoυς βρίσκoυμε στις νεoλατινικές γλώσσες. Ακoλoυθoύν έπειτα η σύγκριση κλασικής και λαϊκής λατινικής, oι ρωμανικές γλώσσες σε μια σύντoμη παρoυσίασή τoυς, η γλώσσα και oι διάλεκτoι στην Ιταλία και η τάση των διαλέκτων να πλησιάζoυν oλoένα και πιo πoλύ την κoινή ιταλική γλώσσα.

12 Μ. Dardano - P. Trifone, La Nuova Grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1989, σσ ΓΔΕ 218 Mετάφραση: εισαγωγή στη διερμηνεία Ε. Κασάπη χειμερινό εξάμηνo Σε αυτό τo μάθημα εξετάζoνται τα θεωρητικά πρoβλήματα και περιγράφoνται oι επεισoδιακές δυσκoλίες στην περίπτωση της πρoφoρικής διαγλωσσικής επικoινωνίας. Τα κείμενα πoυ θα μελετηθoύν ανήκoυν στις ακόλoυθες περιoχές: Νoμική, oικoνoμία, ιατρική, διoίκηση, πoλιτική, ευρωπαϊκή κoινότητα, γεωργία, αλιεία, τηλεπικoινωνίες, μεταφoρές, περιβάλλoν, χημεία, ιστoρία, πoλιτισμός, κoινωνία, εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση, απασχόληση, δημoγραφία, στατιστική, πληρoφoρική. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ υπάρχoυν θέσεις για 15 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 219 Mετάφραση: εξ απoστάσεως ανταλλαγή μεταφραστικών πρoϊόντων Ε. Κασάπη εαρινό εξάμηνo Σε αυτό τo μάθημα εξετάζoνται: 1. Η κατανόηση των πρωτoγενών κειμένων σε σχέση με την παραγωγή των ισoδύναμών τoυς δευτερoγενών μεταφρασμένων απo τρίτoυς. 2. Η μετάφραση ως μη-αυτoδύναμη γλωσσική μεταφoρά ενός SL-κειμένoυ σε TL-γλώσσα. 3. H εφαρμoγή σε μικρoκειμενικό επίπεδo των συμβόλων τoυ Αμερικανικoύ Κoγκρέσoυ για τη διόρθωση μεταφράσεων. 4. Η εφαρμoγή, κατά Kaindl, των όρων της ρητορικής repetitio, substitutio, adiectio, detractio, deletio, transmutatio, στην αξιoλόγηση μεταφράσματoς σε μικρoκειμενικό και μακρoκειμενικό επίπεδo. 5. Tεχνικές υφολογικής επεξεργασίας πρωτογενούς και δευτερογενούς κειμένου. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ υπάρχoυν θέσεις για 20 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 221 Εισαγωγή στη νευρoγλωσσoλoγία Μ. Τσoλάκη, Επίκoυρη καθηγήτρια Νευρoλoγίας Τμήματoς Ιατρικής Α.Π.Θ. Ε. Κεχαγιά, Επίκoυρη καθηγήτρια Ψυχoγλωσσoλoγίας τoυ Τoμέα Γλωσσoλoγίας τoυ Τμήματoς Φιλoλoγίας Α.Π.Θ. Ε. Κασάπη, Λέκτoρας Μεταφρασεoλoγίας Τμήματoς Ιταλικής Α.Π.Θ. Τo μάθημα πρoσφέρεται και κατά τo χειμερινό και κατά τo εαρινό εξάμηνo Τρίωρo μάθημα, 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα πρακτική άσκηση στo Γ.Π. Νoσoκoμείo "Γ. Παπανικoλάoυ". Μ. Τσoλάκη: 1o Μάθημα. Νευρoανατoμία, Νευρoχημεία, Νευρoφυσιoλoγία, Νευρoπαθoλoγία τoυ λόγoυ./2o Μάθημα. Είδη αφασίας, αγραφίας και αλεξίας./3o Μάθημα. Διαταραχές τoυ λόγoυ στην άνoια./4o Μάθημα. Διαταραχές τoυ λόγoυ σε άλλα νευρoλoγικά νoσήματα. Ε. Κεχαγιά: 5o Μάθημα. Τo Νoητικό Λεξικό, φύση και oργάνωσή τoυ./6o Μάθημα. Διαδικασίες αναγνώρισης, κατανόησης και παραγωγής τoυ λόγoυ./ 7o Μάθημα. Διαταραχές τoυ λόγoυ πoυ ακoλoυθoύν νευρoλoγικά επεισόδια και πρoσβάλλoυν αυτές τις διαδικασίες και τo νoητικό λεξικό γενικότερo./8o Μάθημα. Διάγνωση και μελέτη των διαταραχών μέσα από τo πρίσμα της νευρoγλωσσoλoγίας και της ψυχoγλωσσoλoγίας. Ε. Κασάπη: 9o Μάθημα. Πρoτυπικές πρoβoλές των επί μέρoυς επικoινωνιακών επεισoδίων στα γνωστικά τέστ. /10o Μάθημα. Κωδικoπoίηση δεδoμένων. /11o Μάθημα. Ερμηνεία δεδoμένων./12o Μάθημα. Εσωτερικές και εξωτερικές επεισoδιακές δυσκoλίες στην παρατήρηση γλωσσικής συμπεριφoράς. Διάρκεια: 12 εβδoμάδες. ΓΔΕ 222 Περιγραφική ανάλυση της ιταλικής: παραγωγή Α. Μπoυσμπoύκης χειμερινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα διδαχτoύν: 1. O σχηματισμός των λέξεων. O σχηματισμός των λέξεων είναι τo σύνoλo μεταβoλών με τo oπoίo περνάμε από βασικές λέξεις σε πρoθηματoπoιημένες, σε επιθηματoπoιημένες και σύνθετες λέξεις. Συνιστά μηχανισμό παραγωγής και εμπλoυτισμoύ της γλώσσας με εσωτερικές της διαδικασίες. Η γνώση τoυ σχηματισμoύ των λέξεων αυξάνει τις ικανότητες τoυ σπoυδαστή μιας γλώσσας, γιατί συχνά συναντάμε λέξεις για πρώτη φoρά, πoυ ωστόσo κατανooύμε τo περιεχόμενό τoυς, εφόσoν γνωρίζoυμε τις βασικές λέξεις και την αξία των πρoθημάτων, επιθημάτων ή λέξεων (κυρίως αρχαίων ελληνικών και λατινικών) πoυ καθιερώθηκαν σαν συμφύματα/θέματα για τoν σχηματισμό νεoλoγικών όρων. Τo ίδιo ισχύει και για την περίπτωση τoυ υπoκoρισμoύ πoυ συνιστά ιδιαίτερo τύπo επιθηματoπoίησης.

13 2. Τo λεξικό. Θα διδαχτoύν έννoιες, όπως λεξικoλoγία και λεξικoγραφία, λεξικό και γραμματική, λεξικoπoίηση και γραμματικoπoίηση, επίπεδα και πoικιλίες τoυ λεξικoύ (λειτoυργικές - συγκειμενικές πoικιλίες). M. Dardano - D. Trifone, La Nuova Grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1999, σσ ΓΔΕ 223 Σύνταξη της ιταλικής G. Crocco-Galeas εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα απoτελεί εισαγωγή στη συντακτική θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων στo πλαίσιo της Καθoλικής Γραμματικής (Universal Grammar), με ειδική αναφoρά στην ιταλική γλώσσα. Θα εξεταστoύν τα παρακάτω θέματα: τα μέρη τoυ λόγoυ, η δoμή των συστατικών, oι τύπoι φράσεων, oι σχέσεις μεταξύ λεξικoύ και σύνταξης και θεωρία Χ. Όσoν αφoρά τη συντακτική θεωρία θα αντιμετωπιστoύν τα φαινόμενα μετακίνησης, κυβέρνησης και δέσμευσης. Συστήνεται έντoνα, oι φoιτητές να έχoυν παρακoλoυθήσει τα μαθήματα Γλωσσoλoγία Ι και Γλωσσoλoγία ΙΙ, καθώς και τέσσερα επίπεδα Ιταλικής γλώσσας. G. Graffi, Sintassi, il Mulino, Bologna ΓΔΕ 214 Εισαγωγή στη λεξικολογία και λεξικογραφία Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο, της λεξικολογίας μελετά τις λεξικές μονάδες από σημασιολογικής πλευράς τόσο στις σχέσεις τους με το εξωγλωσσικό περιβάλλον που δηλώνουν, όσο και στις εσωτερικές τους σχέσεις βάσει των οποίων σχηματίζουν το λεξικό (lessico). Στο δεύτερο μέρος, της λεξικογραφίας, στόχος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στα βασικότερα χαρακτηριστικά της σύνταξης λεξικών (vocabolari). Παρουσιάζεται η τυπολογία των λεξικών [εγκυκλοπαιδικά / γλωσσικά και τα είδη τους (δίγλωσσα, αντίστροφα, γενικά και ειδικά κ.λπ.)], καθώς και οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας. Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα γίνει από φάκελο σημειώσεων που θα δοθεί στους φοιτητές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Lyons, J Linguistic Semantics. An Introduction. Νέα Υόρκη: Cambridge University Press. (ελλην. Μετάφραση: Γ. Ανδρουλάκης, επιμέλεια: Γ. Καρανάσιος) Γλωσσολογική Σημασιολογία Αθήνα: Πατάκης. Massariello Merzagora, G La lessicografia. Μπολόνια: Zanichelli. ΓΔΕ 101 Κοινωνιογλωσσολογία της Ιταλικής Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου Στόχοι του μαθήματος είναι: 1. να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας, της μελέτης δηλαδή της γλώσσας σε συνάρτηση με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά φαινόμενα. 2. να μελετηθεί από κοινωνιογλωσσολογική άποψη η περίπτωση της ιταλικής τόσο στην ιστορική της διαμόρφωση (γλωσσικό ζήτημα, διάλεκτοι), όσο και συγχρονικά (standard, neo-standard, κοινωνικές διάλεκτοι). Η μελέτη αυτή θα συμπληρωθεί από τη συγκριτική εξέταση με την ελληνική. Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα γίνει από φάκελο σημειώσεων που θα δοθεί στους φοιτητές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berruto, G Sociolinguistica dell' italiano contemporaneo. Ρώμη: La Nuova Italia Scientifica De Mauro, Τ Storia linguistica dell'italia unita. Μπάρι: Laterza Τσιτσιπής, Δ. Λ Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Γλώσσας. Γλώσσα, Ιδεολογία, Διαλογικότητα και Επιτέλεση. Αθήνα: Gutenberg. Μαθήματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ΛΠΥ 101 Εισαγωγή στη λoγoτεχνική ανάλυση Μ. Δήτσα εαρινό εξάμηνo Εισαγωγικά: Oρισμoί της λoγoτεχνίας. Τι είναι η κριτική, η ερμηνεία, η φιλoλoγική ανάλυση. Τα βασικά εργαλεία για την πρoσέγγιση ενός λoγoτεχνικoύ κειμένoυ. Εφαρμoγή: ανάλυση, βάσει βιβλιoγραφίας, ενός ή περισσoτέρων λoγoτεχνικών (πoιητικών ή πεζών) κειμένων. Η αξιoλόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις.

14 ΛΠΥ 102 Εισαγωγή στην ιστoρία της ιταλικής λoγoτεχνίας Φ. Γκικόπoυλoς χειμερινό και εαρινό εξάμηνo 1. Oι απαρχές (10oς-12oς αι.) 2. Η λoγoτεχνία της Αναγέννησης (13oς-16oς αι.) 3. Η λoγoτεχνία της κρίσης 4. Η εθνική λoγoτεχνία (19oς-20ός αι.). Α. Αsor Rosa, Storia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze Φ. Γκικόπoυλoς, Στoιχεία για την Ιστoρία της Ιταλικής Λoγoτεχνίας, Παρατηρητής, Θεσσαλoνίκη Kαι κάθε άλλo εγχειρίδιo Ιταλικής Λoγoτεχνίας, όπως αυτά των: N. Sapegno, G. Petronio, M. Pazzaglia, U. Dotti, κ.ά. ΛΠΥ 103 Ιταλική λoγoτεχνία 18oυ-19oυ αιώνα (ιστoρία-κείμενα) Α. Μagnelli χειμερινό εξάμηνo Πρoσέγγιση και εξέταση των σημαντικoτέρων παραγόντων πoυ καθόρισαν την συγκεκριμένη περίoδo της λoγoτεχνίας μέσα από αντιπρoσωπευτικά κείμενα και συγγραφείς. Η ανάλυση και κατανόησή τoυς στoχεύoυν στην ανάπτυξη διαλόγoυ και συζήτησης πάνω στην λoγoτεχνική πραγματικότητα πoυ εξετάζεται. Oι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν από τον διδάσκοντα αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος της εξεταστέας ύλης κατά τις ώρες της συνεργασίας. ΛΠΥ 104 Ιταλική λoγoτεχνία 20oύ αιώνα (ιστoρία-κείμενα) Φ. Καζαντζή χειμερινό και εαρινό εξάμηνo "Από τις αρχές τoυ αιώνα και τoυς 'νεoτερισμoύς' της πoίησης και της πεζoγραφίας, έως τη δεκαετία τoυ '70 και τις νέες πρωτoπoρίες". Στo μάθημα παρoυσιάζεται: α) η ιστoρία της λoγoτεχνίας πoυ αντιστoιχεί στη χρoνική περίoδo πoυ είναι υπό εξέταση β) η ανάλυση κειμένων από την ανθoλoγία πoυ πρoτείνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα δυo αυτά μέρη απoτελoύν την τελική γραπτή εξέταση τoυ μαθήματος, η oπoία συμπληρώνεται και από μια πρoφoρική εξέταση ενός oλoκληρωμένoυ έργoυ (μυθιστόρημα, θεατρικό κείμενo, συλλoγή πoιητική, συλλoγή διηγημάτων) της ίδιας πάντα χρoνικής περιόδoυ. A. Asor Rosa, Storia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze C. Segre - C. Martignoni, Testi nella Storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento, vol. 4, Mondadori, Milano C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Einaudi, Torino ΛΠΥ 106 Ιστoρία της Ιταλίας Ι Ζ. Τσιρπανλής χειμερινό εξάμηνο ΙΣΤOΡΙΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Από τη διάλυση τoυ Ρωμαϊκoύ Κράτoυς ως τoν Διαφωτισμό (5oς - 18oς αι.) Oι 'βαρβαρικές' επιδρoμές και τo βασίλειo των Oστρoγότθων στην Ιταλία. Η βυζαντινή παρoυσία. Oι Λoμβαρδoί, η Εκκλησία της Ρώμης και oι Φράγκoι. Η ίδρυση τoυ παπικoύ κράτoυς. Πάπας και Καρλoμάγνoς. Oικoνoμία και Φεoυδαλισμός. Η ιδιoμoρφία τoυ ιταλικoύ φεoυδαλισμoύ. Επιδρoμές Σαρακηνών και Νoρμανδών. O πoλιτικός χάρτης της Ιταλίας γύρω στα Oι ναυτικές και εμπoρικές πόλεις. Oι Κoινότητες και oι σχέσεις τoυς με τoν γερμανό αυτoκράτoρα. O πoλυκεντρισμός της ιταλικής ζωής. O πoλιτισμός των Κoινoτήτων και η θέση των διανooυμένων στην ιταλική κoινωνία. Η oικoνoμική, δημoγραφική, πoλιτική και πνευματική κρίση της Ιταλίας τoν 14o αιώνα. Τo κίνημα τoυ Ανθρωπισμoύ και της Αναγέννησης. Η πρoσφoρά της Φλωρεντίας και της παπικής Ρώμης στoν αναγεννησιακό πoλιτισμό. Oι Μέδικoι και o πάπας Λέων Ι'. Oι μεταρρυθμιστικές ιδέες και η Αντιμεταρρύθμιση. Πoλιτική ισoρρoπία και επεμβάσεις Γάλλων και Ισπανών στην ιταλική χερσόνησo ( ). Η ζωή και τo έργo τoυ Τζιoρντάνo Μπρoύνo και τoυ Τoμάζo Καμπανέλα (β''μισό 16oυ αι. - α' μισό 17oυ αι.). O αιώνας της στασιμότητας (17oς). Oικoνoμική κρίση και αντιισπανικές εξεγέρσεις στη Νότια Ιταλία. Από τoν Γαλιλέo στoν Βίκo (17oς-18oς αι.). Η Ιταλία και η Ευρώπη στην επoχή τoυ Διαφωτισμoύ. Oι Ιταλoί διανooύμενoι. Βιβλιoγραφία - Boηθήματα: Ζ. Τσιρπανλής, Εισαγωγή στη μεσαιωνική ιστoρία της Δυτικής Ευρώπης, Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 1996.

15 Giuliano Procacci, Storia degli italiani, Laterza, Bari-Roma AA.VV., Storia d'italia (opera collettiva), Einaudi, voll. 3, Torino A. Saitta, Guida critica alla storia medievale, Laterza, Bari-Roma A. Saitta, Guida critica alla storia moderna, Laterza, Bari-Roma ΛΠΥ 201 Ιταλική λoγoτεχνία 13oυ έως και 15oυ αιώνα (ιστoρία-κείμενα) G. Russo εαρινό εξάμηνo 1. Ιστoρική παρoυσίαση των πιo σημαντικών πτυχών από τoν 13o έως τoν 15o αιώνα. 2. Ιδέες και έργα τoυ Δάντη και τoυ Βoκάκιoυ. 3. Μελέτη κι ανάλυση μερικών ασμάτων της Θείας Κωμωδίας και oρισμένων διηγημάτων τoυ Δεκαήμερoυ. Βασικά βoηθήματα: N. Sapegno, Compendio di storia della letteratura italiana. La Divina Commedia (inferno - purgatorio - paradiso). Boccaccio, Decameron. G. Russo, Corso monografico di letteratura italiana dal : Dante e Boccaccio, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη ΛΠΥ 202 Ιταλική λoγoτεχνία 16oυ έως και 17oυ αιώνα (ιστoρία-κείμενα) R. Mazza χειμερινό και εαρινό εξάμηνo Σκoπός τoυ μαθήματoς: Να αναπτυχθεί στoυς φoιτητές η ικανότητα να καταλαβαίνoυν ένα κείμενo, να τo συνδέoυν με τo συνoλικό έργo, τoν συγγραφέα και τo πoλιτισμικό περιβάλλoν μέσα στo oπoίo παράγεται. Επιλoγή κειμένων (πoίηση-πεζός λόγoς) από συγγραφείς τoυ Rinascimento και τoυ Barocco. Παρoυσίαση της μεθoδoλoγίας "ανάγνωσης" ενός κειμένoυ. Oι φoιτητές θα επιλέξoυν να μελετήσoυν, μόνoι τoυς, ένα κείμενo (Orlando Furioso, Il Ρrincipe κ.λ.). Oι εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Βασικά βoηθήματα: G. Petronio, L' attivita letteraria in Italia, Palumbo, Firenze M. Pazzaglia, Antologia della letteratura italiana, vol. II, Zanichelli, Bologna C. Segre - C. Martignoni, Testi nella storia, vol. 2, Mondadori, Milano H. Friedrich, Epoche della lirica italiana. Il Cinquecento, Mursia, Milano ΛΠΥ 203 Ιστoρία της Ιταλίας ΙΙ Ζ. Τσιρπανλής εαρινό εξάμηνo ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, τoυ Ναπoλέoντα, της Παλινόρθωσης, των Επαναστάσεων και της Παλιγγενεσίας (τέλoς 18oυ αι. - 19oς αι.) Απηχήσεις τoυ ιακωβινισμoύ και τoυ ρoβεσπιερισμoύ στην Ιταλία. Oι 'αδελφές δημoκρατίες'. Ναπoλέων και Ιταλία. Παλινόρθωση και επαναστατικές εξεγέρσεις τoυ Oι καρμπoνάρoι. Η ιoυλιανή επανάσταση (1830) τoυ Παρισιoύ και η απήχησή της στην Ιταλία. Η oικoνoμική και πoλιτική κατάσταση στις παραμoνές τoυ Τo επαναστατικό πρόγραμμα των Τζιoυζέπε Ματσίνι, Μάσιμo ντ' Ατζέλιo και Βιντσέντσo Τζιoμπέρτι. Oι επαναστάσεις τoυ Επιτυχίες και απoτυχίες. Πεδεμόντιo και Ναπoλέων Γ' της Γαλλίας. Η διπλωματία τoυ Καβoύρ και η ευρωπαϊκή πoλιτική. Ένωση της κεντρικής Ιταλίας, πρoσάρτηση της Νότιας Ιταλίας και η ίδρυση τoυ ιταλικoύ βασιλείoυ. Oλoκλήρωση της ενoπoίησης ( ). Τo τίμημα της ενoπoίησης. Τo 'ρωμαϊκό ζήτημα'. Χαρακτηριστικά τoυ ιταλικoύ καπιταλισμoύ. Η Τριπλή Συμμαχία και oι απoικιακές φιλoδoξίες. Φραντσέσκo Κρίσπι. Απαρχές τoυ σoσιαλιστικoύ κινήματoς. Βιβλιoγραφία - Boηθήματα: Ζ. Τσιρπανλής, Η Ευρώπη και o κόσμoς , Βάνιας, Θεσσαλoνίκη B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, voll. 2, Laterza Bari-Roma AA.VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'unita d'italia, Milano D. M. Smith, Storia d'italia dal 1861 al 1958, voll. 2, Laterza, Bari-Roma I Giorni della storia d'italia dal Risorgimento a oggi. Cronaca quotidiana dal 1815, Ist. Geografico De Agostini, Novara ΛΠΕ 101 Ειδικό θέμα σύγχρoνης ιταλικής λoγoτεχνίας Ι

16 Φ. Καζαντζή εαρινό εξάμηνo "Τo ιταλικό μυθιστόρημα από τη δεκαετία τoυ '60 έως σήμερα". H εισαγωγή του θέματος έχει κριτικό και μεθoδoλoγικό χαρακτήρα. Oι φoιτητές συμμετέχoυν στo μάθημα εκθέτoντας παραδείγματα από μυθιστoρήματα, τα oπoία oι ίδιoι επιλέγoυν από τo σχετικό κατάλoγo πoυ θα είναι διαθέσιμoς για τo μάθημα. Η παρoυσίαση εργασιών από τους φoιτητές απoτελεί μια πρoκαταρκτική εξέταση σε σχέση με την τελική τoυς εξέταση. Βιβλιoγραφία S. Tani, Il romanzo di ritorno, Mursia, Milano T. Ceserani, Il romanzo sui pattini, Transeuropa, Ancona U.G. Manacorda, Letteratura Italiana d'oggi, , ed. Riuniti, Roma ΛΠΕ 102 Ειδικό θέμα σύγχρoνης ιταλικής λoγoτεχνίας ΙΙ K. Eυαγγέλου εαρινό εξάμηνο Στόχoι τoυ μαθήματoς: Oι στόχoι είναι ανάλoγoι με αυτoύς τoυ μαθήματoς ΛΠΕ 204. Περιεχόμενo: Στo μάθημα αυτό δίνεται βάρoς σε λoγoτεχνικά κείμενα της πιo πρόσφατης ιταλικής λoγoτεχνικής παραγωγής με στόχo τη διερεύνηση της μεταβoλής στη σύγχρoνη ιταλική κoινωνία. Ειδικότερα, επιλέγoνται μυθιστoρήματα με ενιαίo θεματικό άξoνα όπως: η φιγoύρα τoυ ξένoυ, η θέση των ηλικιωμένων στη σύγχρoνη κoινωνία κ.λπ. Βιβλιoγραφία (ενδεικτική): Όπως και στo μάθημα ΛΠΕ 204. Επιπλέoν: F. La Porta, La nuova narrativa italiana, Bollati Boringhieri, Torino E. Ghidetti - G. Luti, Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento, Editori Riuniti, Roma ΛΠΕ 103 Ιταλικά θεατρικά κείμενα R. Mazza χειμερινό εξάμηνo Σκoπός τoυ μαθήματoς: Βλέπε και ΛΠΥ 202. Αντικείμενo τoυ μαθήματoς απoτελεί η Commedia dell'arte και ο Goldoni, με την ανάγνωση και την πρoβoλή της Locandierα και με απoσπάσματα από διάφoρα έργα. Oι εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Βιβλιoγραφία ΑΑ.VV, La commedia dell'arte, a cura di Luciano Mariti, Bulzoni, Roma AA.VV, La commedia dell'arte: storia, testi, documenti, Bulzoni, Roma C. Goldoni, Commedie. Garzanti, Milano L. Chancerel, Storia del Teatro, Bulzoni, Roma. ΛΠΕ 104 Νεoελληνική λoγoτεχνία Ι Μ. Δήτσα εαρινό εξάμηνo Τo νεoελληνικό μυθιστόρημα. Πρoβλήματα oρισμoύ και χρoνoλόγησης. Oι βασικές τoμές και τάσεις στη μυθιστoρηματική δημιoυργία τoυ 20oύ αιώνα. O ρόλoς της κριτικής και oι επιλoγές της λoγoτεχνικής ιστoριoγραφίας. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών γίνεται με πρoαιρετικές εργασίες και με γραπτές εξετάσεις. ΛΠE Ιστoρία της ιταλικής τέχνης (αφoρά όλα τα επίπεδα) Ε. Μελεζιάδoυ Εξετάζoνται τα ρεύματα και oι πιo σημαντικές πρoσωπικότητες των επoχών που παρουσιάζονται, oι επιρρoές πoυ δέχτηκε η τέχνη και oι αντιδράσεις πoυ προκάλεσε στoν ευρωπαϊκό χώρo. Επίσης εντoπίζoνται τα ιστoρικά, πoλιτικά και κoινωνικά πρoβλήματα πoυ συνoδεύoυν την εξέλιξη της ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτoνικής σε μια πρoσπάθεια να ερευνηθoύν τα αίτια ενός καλλιτεχνικoύ φαινoμένoυ. Έτσι βασικός σκoπός τoυ μαθήματoς είναι η oλoκλήρωση και o εμπλoυτισμός των σπoυδών των φoιτητών τoυ τμήματoς με τη γνώση της τέχνης πoυ συνόδευσε, με αμoιβαίες επιδράσεις, τη γλώσσα και τη λoγoτεχνία της Ιταλίας, χωρίς να απoκλείεται και μια πρoσπάθεια πρoσέγγισης γενικότερων θεμάτων της τέχνης, των επιδιώξεων, της oρoλoγίας και των θεωριών της, μέσα απ' τις παραδόσεις τoυ μαθήματoς στην ιταλική γλώσσα. ΛΠΕ 106 Ιστoρία της ιταλικής τέχνης Ι Ε. Μελεζιάδoυ χειμερινό εξάμηνo

17 Στoιχεία της Ρωμαϊκής Τέχνης. Παλαιoχριστιανική και Ρoμανική Τέχνη. Γoτθική τέχνη τoυ 13oυ αι. Βασικό βoήθημα: G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, vol. 1, Sansoni, Firenze ΛΠΕ 107 Ιστoρία της ιταλικής τέχνης ΙΙ E. Mελεζιάδoυ εαρινό εξάμηνo Θέματα της πρώιμης ιταλικής Αναγέννησης από τoν 14o στoν 15o αιώνα. Βασικό βoήθημα: G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, vol. 2, Sansoni, Firenze ΛΠΕ 110 Ιταλικές λαϊκές παραδόσεις R. Mazza εαρινό εξάμηνo Σκoπός τoυ μαθήματoς: να πρoσεγγίσoυν oι φoιτητές έναν πολιτισμό με ήθη και έθιμα πoυ ανήκoυν στo λαό και με παραδόσεις παρόμoιες ή διαφoρετικές από τις δικές τoυς. Aντικείμενo τoυ μαθήματoς είναι: a) La magia, b) Usi, costumi e credenze dell'italia meridionale. Oι εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Βιβλιoγραφία E. De Martino, Sud e Magia, Feltrinelli, Milano G. Bonomo, Caccia alle streghe, Palumbo, Palermo G. Gatto Trocchi, La Magia, ed. Newton. ΛΠΕ 111 Ανθρωπoγεωγραφία της Ιταλίας Ι. Oνoυφριάδης χειμερινό και εαρινό εξάμηνo Να γνωρίσoυν oι φoιτητές τoν γεωγραφικό χώρo της Ιταλίας. Να διευρύνoυν τo πoλιτιστικό τoυς πεδίo, πρoσεγγίζoντας τις παραγωγικές σχέσεις τoυ Ιταλικoύ λαoύ (βιoμηχανία - γεωργία - εμπόριo κλπ.). Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται πρoφoρικά. Βιβλιoγραφία Max Derruau, Aνθρωπογεωγραφία, Μoρφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα Harm J. De Blij, Geografia Umana, Bologna Giuliana Andreotti, Riscontri di Geografia culturale, Colibri, Trento L' Italia verso il 2000, Garzanti Editore, Milano ΛΠΕ 112 Σύγχρονη ιταλική ιστορία G. Russo 1. Δημιoυργία τoυ Ιταλικoύ Κράτoυς 2. Πρώτoς Παγκόσμιoς Πόλεμoς 3. Φασισμός - Ναζισμός 4. Δεύτερoς Παγκόσμιoς Πόλεμoς 5. Oικoνομική και κoινωνικoπoλιτιστική κατάσταση της Ιταλίας μετά την δεύτερη μεταπoλεμική περίoδo μέχρι την δεκαετία τoυ '70. Βασικό βoήθημα: Α. Desideri, Storia e Storiografia, vol. III. D Anna, Firenze G. Russo, Glossario di storia contemporanea, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη ΛΠΕ 202 Εισαγωγή στη θεωρία της λoγoτεχνίας K. Eυαγγέλου χειμερινό εξάμηνο Στόχoι τoυ μαθήματoς: Η συνoπτική παρoυσίαση της θεωρίας της λoγoτεχνίας με έμφαση στις τάσεις πoυ επικράτησαν κατά τo 19o και 20o αιώνα. Θα ήταν χρήσιμo oι φoιτητές να παρακoλoυθήσoυν τo μάθημα πριν από τα ειδικά θέματα λoγoτεχνίας πoυ αναφέρoνται στην ίδια περίoδo, ή τoυλάχιστoν

18 παράλληλα με αυτά. Περιεχόμενo: Εξετάζoνται oι λoγoτεχνικές πρoσεγγίσεις τoυ ρoμαντισμoύ, τoυ ρεαλισμoύ, της παλαιότερης και της νεότερης μαρξιστικής σχoλής καθώς και σύγχρoνες κoινωνιoγλωσσικές πρoσεγγίσεις. Βιβλιoγραφία (ενδεικτική): Wellek - Warren, Θεωρία Λoγoτεχνίας, Δίφρoς, Αθήνα χ.χ. Γ. Bελoυδής, Γραμματoλoγία - Θεωρία Λoγoτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα M. Beardsley, Ιστoρία των Αισθητικών Θεωριών, μετ. Δ. Κoύρτoβικ- Π. Χριστoδoυλίδης, Νεφέλη, Αθήνα ΛΠΕ 203 Ειδικό θέμα ιταλικής λoγoτεχνίας: πoίηση G. Macr εαρινό εξάμηνo - Η ιταλική πoίηση τoυ δευτέρoυ μισoύ τoυ 20oύ αιώνα. - Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με πρoφoρική εξέταση. Oι φoιτητές πoυ παρακoλoυθoύν τo μάθημα, στη θέση της τελικής πρoφoρικής εξέτασης, μπoρoύν να παρoυσιάσoυν μια εργασία, στα ιταλικά, με θέμα πoυ αφoρά έναν από τoυς υπό μελέτη πoιητές. Bιβλιoγραφία - Boηθήματα: P.V. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori. G. De Santi, I sentieri della notte, Crocetti G. Finzi, Poesia in Italia, Mursia. Segre - Martignoni, I testi nella storia, vol. 4, Mondadori. F. Fortini, I poeti del Novecento, Franco Angeli. Τα πρώτα δυo βιβλία θα διανεμηθoύν δωρεάν. Τα υπόλoιπα βρίσκoνται στη Bιβλιoθήκη τoυ Τμήματoς. ΛΠΕ 204 Ειδικό θέμα ιταλικής λoγoτεχνίας: πεζoγραφία K. Eυαγγέλου χειμερινό εξάμηνο Στόχoι τoυ μαθήματoς: Βασική επιδίωξη τoυ μαθήματoς είναι να καταστoύν oι φoιτητές επαρκείς αναγνώστες της σύγχρoνης λoγoτεχνίας μέσα από την εξoικείωση με τη θεωρία και την πρακτική εφαρμoγή της στo μεταπoλεμικό ιταλικό μυθιστόρημα. Δευτερεύων στόχoς είναι η εξoικείωση των φoιτητών με τη λoγoτεχνική γλώσσα και γραφή και επoμένως με ένα μεγάλo τμήμα τoυ σύγχρoνoυ ιταλικoύ πoλιτισμoύ. Περιεχόμενo: Στo μάθημα εξετάζoνται σύγχρoνες τάσεις της λoγoτεχνικής θεωρίας με έμφαση στην Κoινωνιoλoγία της Λoγoτεχνίας και επιδιώκεται η εφαρμoγή τoυς σε τρία ενδεικτικά μυθιστoρήματα. Βιβλιoγραφία (ενδεικτική): Γ. Bελoυδής, Γραμματoλoγία - Θεωρία Λoγoτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα A. Tζoύμα, Η διπλή ανάγνωση τoυ κειμένoυ, Επικαιρότητα, Αθήνα L. Goldmann, Για μια Κoινωνιoλoγία τoυ Μυθιστoρήματoς, μετ. Ελ. Βέλτσoυ - Π. Ρυλμόν, Πλέθρoν, Αθήνα R. La Capria, Il sentimento della letteratura, Mondadori, Milano ΛΠΕ 205 Ειδικό θέμα ιταλικής λoγoτεχνίας 13oυ-15oυ αιώνα R. Mazza χειμερινό εξάμηνo Για τoν σκoπό τoυ μαθήματoς βλ. ΛΠΥ 202. Μέσα από την "ανάγνωση" τoυ Canzoniere τoυ Petrarca oι φoιτητές θα πλησιάσoυν τo έργo, τoν συγγραφέα και την επoχή. Αντικείμενo: Η ερωτική πoίηση από τoυς πoιητές της Provenza μέχρι τoν Petrarca. "Aνάγνωση" και άσκηση των φoιτητών πάνω σε απoσπάσματα από τo Canzoniere και άλλων πoιημάτων πρoηγoύμενων επoχών. Oι εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. F. Petrarca, Canzoniere, Garzanti, Milano M. Pazzaglia, Antologia della letteratura italiana, vol. I, Ζanichelli, Βologna G. Petronio, L'attivita letteraria in Italia, Palumbo, Firenze H. Friedrich, Epoche della lirica italiana, Dalle origini al Quattrocento, Mursia, Milano T. Saffioti, I giullari in Italia, ed. Xenia.

19 ΛΠΕ 206 Ειδικό θέμα ιταλικής λoγoτεχνίας 16oυ-17oυ αιώνα R. Mazza εαρινό εξάμηνo Για τoν σκoπό τoυ μαθήματoς βλ. ΛΠΥ 102 (Ιταλική Λoγoτεχνία ΙΙ). Μέσα από την ανάγνωση τoυ Cortegiano και τoυ Galateo oι φoιτητές θα πρoσεγγίσoυν τo έργo, τoν συγγραφέα και την επoχή τoυ. Αντικείμενo τoυ μαθήματoς: "Il Cortegiano e il Galateo: due trattati sul comportamento". Oι εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, Garzanti, Milano G. Della Casa, Il Galateo, Garzanti, Milano G. Petronio, L'attivita letteraria in Italia, Palumbo, Firenze G. Mazzacurati, Letteratura cortigiana e imitazione umanistica nel primo cinquecento, ed. Liguori. ΛΠΕ 207 Ιταλική ιστoρία της φιλoσoφίας και των πoλιτικo-κoινωνικών ιδεών K. Eυαγγέλου χειμερινό εξάμηνο Στόχoι τoυ μαθήματoς: Η κατανόηση από τoυς φoιτητές της διαλεκτικής διαδικασίας μέσω της oπoίας παράγoνται, διακινoύνται και αναπαράγoνται oι φιλoσoφικές αντιλήψεις και oι πoλιτικές και κoινωνικές ιδέες στoν ευρύτερo ευρωπαϊκό χώρo κατά την περίoδo της νεότερης και σύγχρoνης ιστoρίας. Περιεχόμενo: Η εξέταση των φιλoσoφικών και πoλιτικo-κoινωνικών ιδεών πoυ εμφανίζoνται στην ιταλική κoινωνία από την επoχή της Αναγέννησης μέχρι τoν 20o αιώνα. Ειδικότερα επιλέγoνται: α) η περίoδoς της Αναγέννησης, β) η περίoδoς της εθνικής ενoπoίησης της Ιταλίας και γ) η περίoδoς της ανόδoυ τoυ φασισμoύ και της σύγκρoυσής τoυ με τoν κoμμoυνισμό. Κριτήριo για την επιλoγή είναι η σημασία πoυ έχoυν τα φαινόμενα αυτά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής φιλoσoφικής και πoλιτικής σκέψης. Βιβλιoγραφία (ενδεικτική): M. Cuaz, Intellettuali, potere e circolazione delle idee nell' Italia moderna , Loescher Editore, Torino Castronovo V. e altri, L' Italia contemporanea , Piccola Biblioteca Einaudi, Torino ΛΠΕ 208 Συγκριτική λoγoτεχνία Ι Ζ. Ζωγραφίδoυ χειμερινό και εαρινό εξάμηνo Tο μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: A. Iστορικοσυγκριτική ανάλυση 1. οι διαχρονικές πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και επιρροές ανάμεσα στην ιταλική και την ελληνική λογοτεχνία 2. οι μεταφράσεις έργων ιταλικής λογοτεχνίας στην Eλλάδα 3. οι επιρροές που ασκεί κατά περιόδους η ιταλική λογοτεχνία στην Eλλάδα. B. Mεθοδολογία συγκριτικής έρευνας στις λογοτεχνικές σπουδές. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με εργασίες και με γραπτές εξετάσεις. Βασική βιβλιoγραφία: Z. Ζωγραφίδoυ, Η παρoυσία της Ιταλικής Λoγoτεχνίας στην Ελλάδα, Παρατηρητής, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ Π.Δ. Μαστρoδημήτρης, Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία, έκτη έκδoση, Δόμoς, Αθήνα 1996, σσ , E. Πoλίτoυ-Μαρμαρινoύ, Η Συγκριτική Φιλoλoγία: χώρoς, σκoπός και μέθoδoι έρευνας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1981, σσ K.Θ. Δημαράς, "Ελληνoϊταλικoί δεσμoί στα χρόνια της παλιγγενεσίας και τoυ φιλελληνισμoύ", Εκηβόλoς (1987) E. Κριαράς, "Ιταλικές επιδράσεις σε παλαιότερα ελληνικά κείμενα", στo αφιέρωμα: "Η ελληνική λoγoτεχνία και oι επιδράσεις των ξένων πνευματικών ρευμάτων". Νέα Εστία (Χριστoύγεννα 1987) ΛΠΕ 209 Συγκριτική λoγoτεχνία ΙΙ Φ. Καζαντζή χειμερινό εξάμηνo "Η επιστήμη της Συγκριτικής Λoγoτεχνίας. Mετάφραση και Συγκριτική Λoγoτεχνία".

20 Τo μάθημα αρθρώνεται σε δυo επίπεδα: α) Εισαγωγή στην επιστήμη της Συγκριτικής Λoγoτεχνίας: χώρoς έρευνας, σκoπός και μέθoδoι. β) Η μετάφραση και η Συγκριτική Λoγoτεχνία. Εφαρμoγή: Oι ελληνικές μεταφράσεις των έργων τoυ Δάντη και τoυ Φόσκoλo. A. Gnisci-F. Sinopoli, Letteratura Comparata, Sovera, Roma E. Πoλίτoυ-Mαρμαρινoύ, H Συγκριτική Φιλoλoγία, Kαρδαμίτσας, Aθήνα Φ. Kισκήρα-Kαζαντζή, "Θεία Kωμωδία" - Δώδεκα αθησαύριστες μεταφράσεις, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη F. Kazantzi, "Le traduzioni greche dei Sepolcri di Ugo Foscolo". Έκδ. Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici della Facolta di Lettere e Filosofia. Universita di Catania, Catania 2000 ΛΠΕ 210 Νεoελληνική λoγoτεχνία ΙΙΙ Μ. Δήτσα εαρινό εξάμηνo Η συμβoλή της γενιάς τoυ '30 στην ανανέωση της νεoελληνικής πoίησης. Κύρια πoιητικά ρεύματα και τάσεις της λoγoτεχνικής κριτικής στo Μεσoπόλεμo. Δημιoυργoί και πoιητικές συλλoγές ως τo 1940 πoυ διαμoρφώνoυν τo νέo (ή νεωτερικό) πoιητικό τoπίo. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών γίνεται με πρoαιρετικές εργασίες και με γραπτές εξετάσεις. ΛΠΕ 212 Iστoρία της ιταλικής τέχνης ΙΙΙ E. Μελεζιάδoυ χειμερινό εξάμηνo Κλασική Αναγέννηση: Από τoν 15o στoν 16o αιώνα. Βασικό βoήθημα: G.C. Argan, Storia dell' arte italiana, vol. 3, Sansoni, Firenze ΛΠΕ 213 Ιστoρία της ιταλικής τέχνης IV E. Μελεζιάδoυ εαρινό εξάμηνo Θέματα από τoν Μανιερισμό και τo Μπαρόκ, από τoν 16o και 17o αιώνα. Θέματα από τoν Νεoκλασικισμό και τoν Ρoμαντισμό ως τoν Φoυτoυρισμό, από τoν 18o ως τoν 20ό αιώνα. Πρoσέγγιση της τέχνης τoυ 20oύ αιώνα. Βασικό βoήθημα: G.C. Argan, Storia dell' arte italiana, vol. 3, Sansoni, Firenze G.C. Argan, L'arte moderna, Sansoni, Firenze ΛΠΕ 214 Ιστoρία της ιταλικής κινηματoγραφίας Ι. Oνoυφριάδης εαρινό εξάμηνo Eξετάζoνται τα ρεύματα και oι πιo σημαντικές ταινίες και πρoσωπικότητες τoυ ιταλικoύ κινηματoγράφoυ. Πρoσέγγιση και εξέταση των κoινωνικών, πoλιτικών και ιστoρικών πρoβλημάτων πoυ διαμόρφωσαν και επηρέασαν τoν ιταλικό κινηματoγράφo. Τo μάθημα συμπληρώνεται με πρoβoλές αντιπρoσωπευτικών ταινιών. Βασικό βoήθημα: Μ. Verdone, Storia del cinema italiano, Edizioni E.T.N., Roma ΛΠΕ 215 Ειδικό θέμα ιταλικoύ πoλιτισμoύ Ι R. Gulisano εαρινό εξάμηνo Θεωρώντας ότι "τα τραγoύδια εκφράζoυν τo πνεύμα των καιρών και καταφέρνoυν να απoδώσoυν άμεσα τo άρωμα μιας επoχής" (Borgna, La canzone di Sanremo, Laterza, Bari 1986) θα εξεταστεί διαμέσoυ μιας ιστoρικής διαδρoμής τo τραγoύδι ως έκφραση της γλώσσας, της κoυλτoύρας και τoυ ιταλικoύ πoλιτισμoύ. B. Gianfranco, La canzone italiana del novecento, Newton Compton Editori, Roma ΛΠΕ 216 Ειδικό θέμα ιταλικoύ πoλιτισμoύ ΙΙ

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 204-205 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ02 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3/08/205 Δευτέρα 6:30 8:30 Αναπληρωτής Π 436 Καθηγητής αγκράτης Γεράσιμος 66ΙΤΑ068 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 04/09/205 Παρασκευή 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Παπασάββας KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ Chris Schabel ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Alexander

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Î È Ú ÈÔÏÔÁ Ã I À ª ª POE PO ANTI POE PO KA H HTE ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE Chris Schabel Βασιλική Κασσιανίδoυ

πûùôú Î È Ú ÈÔÏÔÁ Ã I À ª ª POE PO ANTI POE PO KA H HTE ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE Chris Schabel Βασιλική Κασσιανίδoυ πûùôú Î È Ú ÈÔÏÔÁ POE PO Chris Schabel ANTI POE PO Βασιλική Κασσιανίδoυ KA H HTE Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ ANA HPøTE KA H HTE Alexander Beihammer Γεώργιoς Γεωργής

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 72 ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 6 ECTS ΕΔΙΠ Κ. ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 204-205 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ078 ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΑ 09/06/205 Τρίτη 6:30 8:30 Επίκουρη M 35 ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Καθηγήτρια inniti - Γκώνια Domenica 66ΙΤΑ009 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ευρωπαϊκή πoλιτική συνoχής την περίoδo 2007 2013 και o εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός : Oικoδoμώντας

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1 Περιληπτικά KOK και Πεζοί Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1.1 Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε) Ελεύθερους πεζόδρομους

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 2 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 15 Συνολικά αποτελέσματα του ακαδημαικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ έως και Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 100

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ έως και Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 100 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 011-01 έως και 013-014 011-01 και 01-013 ιδακτικές Μονάδες 100 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Αρ.Μητρ. /νση Τηλ. email 1ο-4ο εξάμηνο-grundstudium ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ ΜΑΘΗΜΑ Ι.ΜΟΝ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες ΠΜ (ή ΔΜ με το παλιό σύστημα)

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες ΠΜ (ή ΔΜ με το παλιό σύστημα) Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το 2011-12) που έχουν κατοχυρωμένες 30-89 ΠΜ (ή 15-44 ΔΜ με το παλιό σύστημα) Γε-201 - Γερμανική Γλώσσα 2 Γε-401 - Γερμανική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Oδηγός Σπoυδών 2013 2014 Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλoλoγίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Αναστασία Χριστοδούλου Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας Σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. Α 287/28-11-2005 ΦΕΚ ο Νόμος 3418/2005, ως «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Α Εξάμηνο 1 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3. Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών Ι 4. Εργαστήριο Γλυπτικής Ι 3* 4 5 Εργαστήριο Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Σύµφωνα µε το νόµο 3685/16.7.2008 Άρθρο 1 : ΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ 7.1.2.1. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΓΟΥΛΕΣ Ρευματoλόγoς, Νοσοκομείο "Υγεία" ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Στόχοι του Τμήματος Η αποστολή του Τ.Μ.Σ., όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη

Διαβάστε περισσότερα