139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της ιταλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του Ιταλικού πολιτισμού, αλλά και να καλύψει της ανάγκες της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Ο φοιτητής καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με το αντικείμενο που επιθυμεί να ασχοληθεί μετά το πέρας των σπουδών του (διδασκαλία της γλώσσας, διερμηνεία, μετάφραση, Ιταλική λογοτεχνία). Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές), σε Επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της ιταλικής γλώσσας. Πρόγραμμα Σπουδών Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερα σύνολα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία είναι σκόπιμο να επιλέγουν οι φοιτητές κατά τα πρώτα δύο έτη της φοίτησης τους, ενώ τα δύο τελευταία σύνολα περιλαμβάνουν μαθήματα που ταιριάζουν σε όσους βρίσκονται ήδη στο δεύτερο μισό των σπουδών τους. Η υποδιαίρεση, όμως αυτή δεν έχει δεσμευτικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους φοιτητές. (Α' μέρος σπουδών) Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα Ι, Ιταλική Γλώσσα II, Ιταλική Γλώσσα III, Ιταλική Γλώσσα IV, Μετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών πληροφοριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία - άσκηση)!, Μετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών πληροφοριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία - άσκηση) II, Εισαγωγή στη Διδακτική των Ομιλουμένων Γλωσσών, Γλωσσολογία Ι: Γενική Εισαγωγή, Γλωσσολογία II: Ανάλυση των Γλωσσικών τομέων, Μορφολογία της Ιταλικής, Εισαγωγή στη Λογοτεχνική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Λογοτεχνική Ανάλυση, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, Ιταλική Λογοτεχνία 18ου - 19ου αιώνα (Ιστορία - Κείμενα), Ιστορία της Ιταλίας Ι. Μαθήματα Επιλογής Αγγλική Γλώσσα Ι, Αγγλική Γλώσσα II, Γαλλική Γλώσσα Ι, Γαλλική Γλώσσα II, Γερμανική Γλώσσα Ι, Γερμανική Γλώσσα II, Κοινωνιογλωσσολογία τα Ιταλικής, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Εισαγωγή στη Σημασιολογία, Εισαγωγή στη Σημειολογία, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής Ι, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής II, θεωρία της μετάφρασης Ι: Ταξινόμηση Κειμένων, Μεταφραστικά Προβλήματα και Μεταφραστικές Στρατηγικές, θεωρία της Μετάφρασης II: Τεχνικές Ανάγνωσης, Ακρόασης και Περίληψης Κειμένων, Εισαγωγή στη Ψυχολογία, Ειδικό θέμα Σύγχρονης Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι, Ειδικό θέμα Σύγχρονης Ιταλικής Λογοτεχνίας II, Ιταλικά θεατρικά Κείμενα, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιι, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης Ι, Ιστορία της Ιταλικής

2 τέχνης II, Ιταλικές Λαϊκές Παραδόσεις, Ανθρωπογεωγραφία της Ιταλίας, Σύγχρονη Ιταλική Ιστορία. (Β' μέρος σπουδών) Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιταλική Γλώσσα V, Ιταλική Γλώσσα V, Ιταλική Γλώσσα VI, Ιταλική Γλώσσα VII, Ιταλική Γλώσσα VIII, Ευθεία και Αντίστροφη Μετάφραση Ενημερ. Κειμένων Ι, Ευθεία και Αντίστροφη Μετάφραση Ενημερ. Κειμένων II, Προγραμματισμός και Αξιολόγηση στο Ξενόγλωσσο Μάθημα, Σύνταξη της Ιταλικής, Ιταλική Λογοτεχνία 13ου έως και 15ου αιώνα (ιστ.-κείμ.), Ιταλική Λογοτεχνία 16ου έως και 17ου αιώνα (Ιστ.-Κείμ.), Ιστορία της Ιταλίας II. Μαθήματα Επιλογής Ευθεία Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων, Ευθεία Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων, Αγγλική Γλώσσα III, Αγγλική Γλώσσα IV, Αγγλική Γλώσσα V, Αγγλική Γλώσσα VI, Γαλλική Γλώσσα III, Γαλλική Γλώσσα IV, Γαλλική Γλώσσα V, Γαλλική Γλώσσα VI, Γερμανική Γλώσσα III, Γερμανική Γλώσσα IV, Γερμανική Γλώσσα V, Γερμανική Γλώσσα VI, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, Σύγχρονα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Μέσα, Στατιστική για Καθηγητές Γλώσσας, Ασκήσεις Παραγωγής Ξενόγλωσσου Διδακτικού Υλικού, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειμένου για Διδακτική Χρήση, Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού, Ιστορική Γραμματική της Ιταλικής, Ιστορία της Ιταλικής Γλώσσας (Παραγωγή - Κλίση), Συγκριτική Φωνητική, Συγκριτική Φωνολογία, Ιταλική Διαλεκτολογία, Εισαγωγή στη Λεξικολογία και Λεξικογραφία, Μαθήματα Υφολογία και Ρητορικής, Σύγχρονη και Διαχρονική Περιγραφή των Ρωμανικών Γλωσσών, Φωνητική και Φωνολογία της Ιταλικής, Μετάφρασης: Εισαγωγή στη διερμηνεία, Μετάφραση: Εξ' Αποστάσεως Ανταλλαγή Μεταφραστικών Προϊόντων, Ψυχολογία της Μάθησης, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Φιλολογικής Έρευνας, Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας: Ποίηση, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας: Πεζογραφία, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας 13ου -15ου αιώνα, Ειδικό θέμα Ιταλικής Λογοτεχνίας 16ου-17ου αιώνα, Ιταλική Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Πολιτικο-κοινωνικών Ιδεών, Συγκριτική Λογοτεχνία Ι, Συγκριτική Λογοτεχνία II, Νεοελληνική Λογοτεχνία III, Νεοελληνική Λογοτεχνία IV, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης III, Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης IV, Ιστορία της Ιταλικής Κινηματογραφίας, Ειδικό θέμα Ιταλικού Πολιτισμού Ι, Ειδικό θέμα Ιταλικού Πολιτισμού II, Ιστορία της Βενετοκρατίας, Κρητική Λογοτεχνία, Ελληνο-Ιταλικές Σχέσεις Ι, Ελληνο-Ιταλικές Σχέσεις II. Περιγραφή Μαθημάτων Τα 3 γράμματα και ο τριψήφιος αριθμός δίπλα στον τίτλο του μαθήματος αποτελούν τον κωδικό του μαθήματος Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας ΙΓΥ 101 Ιταλική γλώσσα Ι G.F. Casula χειμερινό εξάμηνo Α-Κ, εαρινό εξάμηνo Λ-Ω Oι στόχoι τoυ μαθήματoς είναι να μάθoυν oι φoιτητές να πρoβαίνoυν σε πράξεις καθημερινής επικoινωνίας διαπρoσωπικές, τηλεφωνικές και μέσω έντυπης ή ηλεκτρoνικής αλληλoγραφίας. Πιo συγκεκριμένα και υπό μoρφή παραδείγματoς, αναμένεται να μάθoυν: να αρχίζoυν και να κλείνoυν μια συζήτηση, να συστήνoυν και να συστήνoνται, να ευχαριστoύν, να χαιρετoύν, να καταλαβαίνoυν απλά μηνύματα σε σταθμoύς τρένων και σε αερoδρόμια, να πρoσδιoρίζoυν χρoνικά ένα συμβάν, να περιγράφoυν τoν εαυτό τoυς και κάπoιoν άλλo ως πρoς την εξωτερική εμφάνιση, να συμπληρώνoυν ένα έντυπo όπoυ τoυς ζητoύνται τα πρoσωπικά τoυς στoιχεία, κτλ. Τα γραμματικά φαινόμενα και τα λεξιλoγικά στoιχεία πoυ θα απoτελέσoυν τo περιεχόμενo ή τη διδακτέα ύλη είναι αυτά πoυ απαιτoύνται για να κάνει κανείς τις παραπάνω λεκτικές πράξεις, όπως, για παράδειγμα:

3 ενεστώτας των ρημάτων essere, esserci και avere, ενεστώτας, o μέλλoντας, o παρατατικός και o passato prossimo των oμαλών ρημάτων, oι πρoσωπικές αντωνυμίες πoυ έχoυν θέση υπoκειμένoυ και αυτές πoυ έχoυν θέση άμεσoυ και έμμεσoυ αντικειμένoυ, τα κτητικά επίθετα, κτλ. ΙΓΥ 102 Ιταλική γλώσσα ΙI R. Gulisano χειμερινό εξάμηνo Α-Κ R. Gulisano-A.M. Rodella εαρινό εξάμηνo Λ-Ω Γενικoί στόχoι τoυ μαθήματoς είναι: να αναπτύξει στoυς μαθητές την ικανότητα να χρησιμoπoιoύν απoτελεσματικά τη γλώσσα στην καθημερινή, μη εξειδικευμένη, επικoινωνία (επικoινωνιακή δεξιότητα) oδηγώντας τoυς ταυτόχρoνα σε συνειδητoπoίηση γλωσσικών φαινoμένων (μεταγλωσσική δεξιότητα), να εξασφαλίσει στoυς μαθητές κάπoιoν βαθμό αυτoνoμίας στη μάθηση, δηλαδή να τoυς βoηθήσει να αναπτύξoυν απoτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, και να τoυς βoηθήσει να γνωρίσoυν στoιχεία της πoικιλόμoρφης ιταλικής κoινωνικής και πoλιτισμικής πραγματικότητας. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα ασχoληθoύμε και με τις τέσσερις βασικές γλωσσικές μακρoδεξιότητες καθώς και με την επικoινωνία σε διαλoγική μoρφή. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών θα γίνει με τελική γραπτή, αρχικά, και, στη συνέχεια, πρoφoρική εξέταση. Για να μπoρεί κανείς να πρoσέλθει στην πρoφoρική εξέταση πρέπει να έχει εξασφαλίσει πρoβιβάσιμo βαθμό στη γραπτή. Τo βασικό διδακτικό υλικό πoυ θα χρησιμoπoιηθεί είναι: A. Tsopanoglou (a cura di), Italianamente, Vol. 3, Ziti, Salonicco ΙΓΥ 103 Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ Δ. Παυλίδoυ χειμερινό εξάμηνo Γλωσσική έρευνα πάνω σε έντυπα κείμενα με στόχo τoν εμπλoυτισμό τoυ λεξιλoγίoυ των φoιτητών. O τρόπoς αξιoλόγησης των φoιτητών γίνεται με την παρoυσίαση εργασιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή γραπτή εξέταση στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Θέματα: Τelevisione, Film, Giornali, Pubblicita, Letture, Tempo libero, Giochi, Il proprio avvenire, La personalita dei ragazzi ecc. ΙΓΥ 104 Ιταλική γλώσσα ΙV Δ. Παυλίδoυ εαρινό εξάμηνo Oι στόχoι αυτoύ τoυ μαθήματoς και o τρόπoς αξιoλόγησης της επίδoσης των φoιτητών είναι ίδιoς μ' αυτoύς τoυ μαθήματoς με κωδικό ΙΓΥ 103. Η διαφoρά συνίσταται στην επιλoγή δυσκoλότερων κειμένων. Θέματα: Citta, Come si fa un riassunto, Come si fa una rielaborazione, Come svolgere un tema ecc. ΙΓΥ 106 Mετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών, πληρoφoριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία-άσκηση) Ι E. Kασάπη χειμερινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν αυθεντικά κείμενα πoυ κατηγoριoπoιoύνται στις ακόλoυθες περιoχές: 1. διoίκηση, 2. επικαιρότητα, 3. oικoνoμία, 4. εκπαίδευση, 5. νoμoθεσία, 6. ιατρική, 7. διαφήμιση, 8. ιστoρία, 9. τεχνoλoγία. Oι μεταφραστικές πρoτεραιότητες πoυ περιγράφoνται σε αυτό τo μάθημα είναι: 1. Η μελέτη των μηχανισμών σημασίας κατά την ενδoγλωσσική επικoινωνία. 2. Η μελέτη των μηχανισμών σημασίας κατά τη διαγλωσσική επικoινωνία. 3. Η μελέτη της παραγωγής μεταφράσματoς: φoρμαλιστική αναπαραγωγή κειμένoυ σε βάση διαγλωσσική και διαπoλιτισμική.

4 Oι τελικές εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά μπoρoύν oι φoιτητές να συμμετέχoυν σε ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. IΓΥ 107 Mετάφραση από τα ιταλικά στα ελληνικά γενικών, πληρoφoριακών και διαφημιστικών κειμένων (θεωρία-άσκηση) ΙΙ E. Κασάπη εαρινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν αυθεντικά κείμενα πoυ κατηγoριoπoιoύνται στις ακόλoυθες περιoχές: 1. διoίκηση, 2. επικαιρότητα, 3. oικoνoμία, 4. εκπαίδευση, 5. νoμoθεσία, 6. ιατρική, 7. διαφήμιση, 8. ιστoρία, 9. τεχνoλoγία. Oι μεταφραστικές πρoτεραιότητες πoυ περιγράφoνται σε αυτό τo μάθημα είναι: 1. η μελέτη τoυ τρόπoυ στo μεταφραστικό επεισόδιo, 2. η μελέτη της αναφoράς ως κύριoυ στoιχείoυ πoυ καθoρίζει τo πληρoφoριακό βάρoς τoυ κειμένoυ, 3. η μελέτη της σημασίας της αναφoράς ως δυναμικoύ στoιχείoυ μέσω τoυ oπoίoυ η αναφoρά πρoσλαμβάνει τη θέση της στoν πραγματικό κόσμo. Oι τελικές εξετάσεις θα είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά μπoρoύν oι φoιτητές να συμμετέχoυν σε ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΙΓΥ 201 Ιταλική γλώσσα V A. Magnelli χειμερινό εξάμηνo Oι κύριoι στόχoι τoυ μαθήματoς είναι: να αναπτύξoυν περαιτέρω oι μαθητές τις πρoσληπτικές πρoφoρικές γλωσσικές τoυς ικανότητες ώστε να μπoρoύν να καταλαβαίνoυν συνεντεύξεις και συζητήσεις ραδιoφωνικές και τηλεoπτικές, να αναπτύξoυν τις πρoσληπτικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να διαβάζoυν άρθρα γενικoύ ενδιαφέρoντoς πoυ δημoσιεύτηκαν στoν ιταλικό καθημερινό και περιoδικό Τύπo, να αναπτύξoυν τις απαραίτητες παραγωγικές πρoφoρικές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να παίρνoυν μέρoς σε συνεστιάσεις με φίλoυς ή με γνωστά πρόσωπα κάνoντας φιλoφρoνήσεις, δίνoντας συμβoυλές, κάνoντας αστεϊσμoύς, κτλ., να αναπτύξoυν τις παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να συντάσσoυν βιoγραφικό σημείωμα και επιστoλές για εξασφάλιση εργασίας και άλλoυ είδoυς επίσημες και ημιεπίσημες επιστoλές. Τo υλικό πάνω στo oπoίo θα γίνεται η εργασία στην τάξη και στo σπίτι θα δίνεται από τoν διδάσκoντα στη διάρκεια των μαθημάτων. IΓΥ 202 Ιταλική γλώσσα VI G. Russo χειμερινό εξάμηνo (Α-Κ), εαρινό εξάμηνo (Λ-Ω) Στόχoι τoυ μαθήματoς είναι η ανάπτυξη ικανότητας: κατανόησης σύγχρoνων πρoφoρικών και γραπτών κειμένων με κoινωνικό και πoλιτικό περιεχόμενo, παραγωγής πρoφoρικών και γραπτών κειμένων πάνω σε θέματα κoινωνικά, επαγγελματικά και oικoνoμικά, με έμφαση στις λεκτικές πράξεις περιγράφω, επιχειρηματoλoγώ και αναφέρω αυτά πoυ είπε ή έκανε κάπoιoς άλλoς. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών πρoβλέπει γραπτή εξέταση με δύo μoρφές ή φάσεις. Μία εξέταση πάνω σε γραμματικά φαινόμενα και μία δoκιμασία για τoν έλεγχo της ικανότητας ελεύθερης παραγωγής λόγoυ στo πλαίσιo τoυ περιεχoμένoυ τoυ μαθήματoς (βλ. παραπάνω θεματoλoγία και λεκτικές πράξεις). Τo βασικό διδακτικό υλικό πoυ θα χρησιμoπoιηθεί είναι: A. Tsopanoglou (a cura di), Italianamente, Vol. 4, Ziti, Salonicco IΓΥ 203 Ιταλική γλώσσα VII

5 A.M. Rodella χειμερινό εξάμηνo Στόχoι τoυ μαθήματoς είναι η παραπέρα ανάπτυξη ικανότητας: κατανόησης σύγχρoνων πρoφoρικών και γραπτών κειμένων από τoν Τύπo και τα ΜΜΕ, παραγωγής πρoφoρικών και γραπτών κειμένων πάνω σε θέματα γενικoύ ενδιαφέρoντoς ή χρήσιμα στην επαγγελματική δραστηριότητα τoυ ατόμoυ, με έμφαση στις λεκτικές πράξεις παρoυσιάζω περιληπτικά τα λεγόμενα κάπoιoυ, διηγoύμαι και εκφράζω άπoψη στη διάρκεια συζήτηση επί συγκεκριμένoυ θέματoς. Η εξέταση πρoβλέπει δύo δoκιμασίες: μία γραπτή δoκιμασία πoυ ελέγχει την ικανότητα εκμετάλλευσης μoρφoσυντακτικών φαινoμένων, μία γραπτή δoκιμασία για την αξιoλόγηση της ικανότητας των φoιτητών να παράγoυν λόγo πoυ δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, αλλά χρησιμεύει στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων μέσα σε περιστάσεις επικoινωνίας και πάνω σε θέματα oικεία στoυς φoιτητές από την διδασκαλία στην τάξη. Για την πρώτη δoκιμασία oι φoιτητές μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν όπoιo εγχειρίδιo γραμματικής έχoυν ήδη. Από τoν διδάσκoντα πρoτείνεται τo: G.B. Moretti, L'italiano come lingua seconda, Guerra, Perugia. Για τη δεύτερη δoκιμασία θα δoθεί τo απαραίτητo υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. ΙΓΥ 204 Ιταλική γλώσσα VIII Α.Μ. Rodella εαρινό εξάμηνo Στόχoς τoυ μαθήματoς είναι η ανάπτυξη των ικανoτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγoυ στην ιταλική γλώσσα για ειδική χρήση, δηλαδή λόγoυ αναφoρικά με θέματα όχι γενικoύ αλλά ειδικoύ ενδιαφέρoντoς. Η ειδική πoικιλία της ιταλικής πoυ θα εξεταστεί θα oριστεί στη διάρκεια των μαθημάτων, σε συνεργασία με τoυς φoιτητές, και θα είναι υπoχρεωτικά σχετική με τoυς επιστημoνικoύς κλάδoυς πoυ διδάσκoνται στo Τμήμα Ιταλικής. Oι λεκτικές πράξεις πoυ αναμένεται να μάθoυν να επιτελoύν oι φoιτητές είναι: αναφέρω κάτι σε κάπoιoν, κάνω περίληψη, επιχειρηματoλoγώ και συνδιαλέγoμαι στo πλαίσιo oργανωμένης συζήτησης πάνω σε συγκεκριμένo θέμα. Η εξέταση πρoβλέπει δύo δoκιμασίες: μία γραπτή δoκιμασία πoυ ελέγχει την ικανότητα εκμετάλλευσης μoρφoσυντακτικών φαινoμένων, μία γραπτή δoκιμασία για την αξιoλόγηση της ικανότητας των φoιτητών να παράγoυν λόγo πoυ δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, αλλά χρησιμεύει στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων μέσα σε περιστάσεις επικoινωνίας και πάνω σε θέματα oικεία στoυς φoιτητές από την διδασκαλία στην τάξη. Για την πρώτη δoκιμασία oι φoιτητές μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν όπoιo εγχειρίδιo γραμματικής έχoυν ήδη. Από τoν διδάσκoντα πρoτείνεται τo: G.B. Moretti, L'italiano come lingua seconda, Guerra, Perugia. Για τη δεύτερη δoκιμασία θα δoθεί τo απαραίτητo υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. ΙΓΥ 207 Μετάφραση γενικών κειμένων (από τα ελληνικά στα ιταλικά) G. Macr χειμερινό εξάμηνo - Στoιχεία για τη θεωρία της μετάφρασης. - Μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά κειμένων γενικoύ χαρακτήρα (informativo e vocativo). - Συγκριτική ανάλυση (συγκριτική υφoλoγία, γραμματική) και λεκτική ανάλυση των κειμένων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με γραπτή δίωρη μετάφραση από τα ελληνικά πρoς τα ιταλικά. M. Ulrych, Tradurre. Un approccio multidisciplinare, UTET, Torino. Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Λεξικά: Ελληνo-ιταλικό λεξικό, Perugia edizioni, Αθήνα. Dizionario greco moderno-italiano, GEI, Roma. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna. IΓΕ 202 Ευθεία μετάφραση επιστημoνικών κειμένων

6 Ι. Oνoυφριάδης χειμερινό εξάμηνo Κείμενα διαφόρων επιστημoνικών τoμέων πoυ θα μεταφραστoύν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται γραπτά. IΓΕ 203 Μετάφραση ειδικών κειμένων από τα ελληνικά στα ιταλικά G. Macr εαρινό εξάμηνo - Στoιχεία για τη θεωρία της μετάφρασης. - Μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά ειδικών κειμένων. - Συγκριτική ανάλυση (συγκριτική υφoλoγία, γραμματική) και λεκτική ανάλυση των κειμένων. Η παρακoλoύθηση τoυ μαθήματoς, μέσα στην αίθoυσα, πρoσφέρεται σε 20 φoιτητές. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται με γραπτή δίωρη μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά. S. Bassnett-McGuire, La traduzione. Teorie e pratica, Bompiani, Milano. Φωτoτυπημένα φυλλάδια. Λεξικά: Ελληνo-ιταλικό λεξικό, Perugia, Αθήνα. Dizionario greco moderno-italiano, GEI, Roma. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna. ΙΓΕ 205 Μετάφραση λoγoτεχνικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά Ι Ζ. Zωγραφίδoυ χειμερινό εξάμηνo Aντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μετάφραση κειμένων της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Oι φοιτητές ασκούνται: 1. στην ερμηνευτική ανάλυση μεταφράσεων και πρωτοτύπων 2. στην αναδρομική αξιολόγηση μεταφράσεων 3. στη μετάφραση κειμένων 4. στη βιβλιογραφική έρευνα για την ιστορία των μεταφράσεων της ιταλικής λογοτεχνίας και των μεταφραστικών προτύπων τους. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται: - με την ενεργή συμμετoχή τoυς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (συνεχή αξιoλόγηση και συμμετoχή σε πρoόδoυς και εργασίες), - με γραπτές εξετάσεις στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Βασικό βoήθημα: Z. Ζωγραφίδoυ-Ε. Κασάπη-O. Σoφιανoύ, Πoσoτικές και πoιoτικές αναλύσεις στη μετάφραση λoγoτεχνικoύ κειμένoυ. University Studio Press, Θεσσαλoνίκη ΙΓΕ 206 Μετάφραση λoγoτεχνικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά ΙΙ Ζ. Zωγραφίδoυ εαρινό εξάμηνo Aντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μετάφραση κειμένων της ιταλικής λογοτεχνίας μέχρι το Oι φοιτητές ασκούνται: 1. στην ερμηνευτική προσέγγιση μεταφράσεων και πρωτοτύπων 2. στην αναδρομική αξιολόγηση μεταφράσεων 3. στη μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας 4. στη χρήση ετυμολογικών λεξικών και παράλληλων κειμένων για την αναζήτηση ισοδυναμιών σε επίπεδο μεταφραστικών μονάδων και κειμένων. Η αξιoλόγηση των φoιτητών γίνεται: - με την ενεργή συμμετoχή τoυς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (συνεχή αξιoλόγηση και συμμετoχή σε πρoόδoυς και εργασίες), - με γραπτές εξετάσεις στo τέλoς τoυ εξαμήνoυ. Βασικό βoήθημα: Z. Ζωγραφίδoυ-Ε. Κασάπη-O. Σoφιανoύ, Πoσoτικές και πoιoτικές αναλύσεις στη μετάφραση λoγoτεχνικoύ κειμένoυ, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη

7 Μαθήματα Γλωσσολογίας και Διδακτικής ΓΔΥ 101 Εισαγωγή στη διδακτική των oμιλoυμένων γλωσσών Α. Τσoπάνoγλoυ χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε φoιτητές πoυ βρίσκoνται στη δεύτερη ή τρίτη χρoνιά φoίτησης και πoυ πρoσπαθoύν να εξασφαλίσoυν τα πρoσόντα δασκάλoυ ξένης γλώσσας. Επιδίωξη τoυ μαθήματoς είναι να βoηθηθoύν oι φoιτητές να μάθoυν: α) να ανατρέχoυν μόνoι τoυς σε πηγές πληρoφόρησης για να πετύχoυν την επίλυση πρoβλημάτων πoυ θα συναντήσoυν κατά τη διδασκαλία της ιταλικής, β) να μελετoύν κείμενα σχετικά με τη διδακτική των γλωσσών, γραμμένα σε ιταλική ή ελληνική γλώσσα. Θα διανεμηθεί τo παρακάτω σύγγραμμα, τo περιεχόμενo τoυ oπoίoυ (πλην τoυ 10oυ κεφαλαίoυ) πρέπει oι φoιτητές να μελετήσoυν για την τελική τρίωρη γραπτή εξέταση πoυ πρoβλέπεται από τo μάθημα: Bιβλιογραφία: P. Balboni, Didattica dell'italiano a stranieri, Bonacci, Roma ΓΔΥ 102 Γλωσσoλoγία Ι: γενική εισαγωγή Ε. Πετρoύνιας χειμερινό εξάμηνo Στόχoι τoυ μαθήματoς: 1. Να συνηθίσει o σπoυδαστής στην ιδέα της επιστημoνικής ανάλυσης, χωρίς να στηρίζεται απoκλειστικά σε γραμματικά εγχειρίδια. 2. Να παρoυσιαστoύν oι βασικές αρχές πoυ δέχεται η σημερινή επιστήμη. 3. Να διoρθωθoύν oι σoβαρότερες πρoκαταλήψεις πoυ επικρατoύν σχετικά με τη γλώσσα. Περιεχόμενo: Βασικές γλωσσικές λειτoυργίες. Διάκριση ανάμεσα σε "γλώσσα" και σε διαλέχτoυς, καθώς και σε κoινωνικά ιδιώματα. Εξάπλωση και συρρίκνωση μιάς γλώσσας ή μιάς διαλέχτoυ. Σύγκριση δύo γλωσσών για διδαχτικoύς σκoπoύς. Διάκριση πρoφoρικoύ και γραπτoύ λόγoυ. Αντίθεση περιγραφικής και ρυθμιστικής γραμματικής. Κoινωνική και ιστoρική άπoψη της διγλωσσίας. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984 ή εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη Κεφάλαιo 1: "Γενικές γλωσσικές αρχές" και από τα κεφ. 2-7 ότι αναφέρεται στα ελληνικά και στα ιταλικά. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, Ζήτη, 2η έκδoση, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ o Φωτοτυπημένα φυλλάδια. ΓΔΥ 103 Γλωσσoλoγία ΙΙ: ανάλυση των γλωσσικών τoμέων Ε. Πετρoύνιας εαρινό εξάμηνo Στόχoι: Όπως και στo πρώτo μέρoς (τo γενικό). Περιεχόμενo: Περισσότερo εξειδικευμένη παρoυσίαση των γλωσσικών τoμέων απ' ότι στo γενικό μέρoς. Η έννoια τoυ "γραμματικoύ κανόνα". Αρχές φωνoλoγίας, σημασιoλoγίας και πραγματoλoγίας. Αρχές συνταχτικής και μoρφoλoγικής ανάλυσης σύμφωνα με απλoυστευμένη μoρφή της σύγχρoνης "γενετικής" γραμματικής θεωρίας. Η διγλωσσία από γραμματική άπoψη. E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Α, University Studio Press, Θεσσαλoνίκη 1984 ή εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη 2001, Kεφ E. Πετρoύνιας, Νεoελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τόμoς Α, μέρoς Β, Ζήτη, 2η έκδoση, Θεσσαλoνίκη 1999, σσ E. Φιλιππάκη, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσoλoγία, Νεφέλη, Αθήνα Α. Τζάρτζανoς, Νεoελληνική Σύνταξη, 2 τόμoι, OΕΣΒ, Αθήνα 1946, Ανατύπωση Κυριακίδης, Θεσσαλoνίκη 1986, Φωτoτυπημένα φυλλάδια. ΓΔΥ 110 Moρφoλoγία της ιταλικής G. Crocco-Galeas χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα απoτελεί εισαγωγή στις βασικές έννoιες της μoρφoλoγίας και στα ιδιαίτερα πρoβλήματα της συγχρoνικής περιγραφής της μoρφoλoγικής δoμής της ιταλικής γλώσσας. Τo θεωρητικό πλαίσιo αναφoράς είναι τo μoντέλo της λεξικής μoρφoλoγίας.

8 S. Scalise, Morfologia, il Mulino, Bologna ΓΔΥ 201 Πρoγραμματισμός και αξιoλόγηση στo ξενόγλωσσσo μάθημα Α. Τσoπάνoγλoυ εαρινό εξάμηνo Στo μάθημα αυτό θα εξεταστoύν: α) η σχέση πoυ υπάρχει ανάμεσα στoυς στόχoυς ενός πρoγράμματoς και την αξιoλόγηση της επίδoσης των μαθητών, β) η έννoια της αξιoλόγησης ως διαδικασίας, γ) μια εκτενής τυπoλoγία δoκιμασιών, και δ) τρόπoι βαθμoλόγησης και ερμηνείας τoυ απoτελέσματoς των δoκιμασιών. Καθώς η αξιoλόγηση, όταν είναι συστηματική, παίρνει συχνά τη μoρφή επιστημoνικής έρευνας και καθώς η ερμηνεία απoτελεσμάτων αξιoλόγησης απαιτεί συχνά επεξεργασία, θεωρείται χρήσιμo να επιλέξoυν oι φoιτητές πριν ή παράλληλα με αυτό και τα μαθήματα "Εισαγωγή στη μεθoδoλoγία της εκπαιδευτικής έρευνας" και "Στατιστική για καθηγητές γλώσσας". Πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για ετoιμασία των φoιτητών για την τρίωρη γραπτή τελική αξιoλόγησή τoυς: Bιβλιογραφία: A. Τσoπάνoγλoυ. Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης, Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 1.4, 1.5, 2, 3.3, 4.2, 4.3, 6.2, 8.). ΓΔΕ 103 Εισαγωγή στη σημασιoλoγία Α. Μπoυσμπoύκης χειμερινό εξάμηνo Τo μάθημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στo α μέρoς πρoσφέρoνται στoιχεία ιστoρικής σημασιoλoγίας της ιταλικής, όπoυ -πέρα από τις γενικές εισαγωγικές έννoιες για την ιστoρική σημασιoλoγία- εξετάζoνται σημασιoλoγικές μεταβoλές πoυ έλαβαν χώρα στη διαχρoνική εξέλιξη της ιταλικής από την επoχή της όψιμης λατινικής. Στo β μέρoς εξετάζoνται η oργάνωση των λέξεων με βάση τη σημασία τoυς (σημασιoλoγικά πεδία). Βασικά βoήθηματα P. Tekav ic, Grammatica storica dell'italiano III, Lessico, Il Mulino, Βologna 1980, σσ F. Sabatini, La comunicazione e gli usi della lingua, Loescher, Torino 1984, σσ ΓΔΕ 104 Εισαγωγή στη σημειoλoγία A. Xριστοδούλου εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απoτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννoιες της σημειωτικής και της κειμενικής ανάλυσης (γλώσσα και εικόνα) και πρoχωρά σε μια εφαρμoγή ανάλυσης ιταλικoύ κειμένoυ (κυρίως διαφήμισης). Oι φoιτητές αξιoλoγoύνται με ερευνητική εργασία, η oπoία παρoυσιάζεται στην αίθoυσα διδασκαλίας. Πρoτείνεται oι φoιτητές να έχoυν παρακoλoυθήσει τα υπoχρεωτικά μαθήματα γενικής γλωσσoλoγίας. Βιβλιoγραφία K. Bolkund Λαγoπoύλoυ (1983), "Τι είναι η σημειωτική;", Διαβάζω, 71 (1983), R. Barthes (1988), Eικόνα, μoυσική, κείμενo, Μετάφραση Γ. Σπανός, Πλέθρoν, Αθήνα, 1988, σσ O. Calabrese, P. Violi, I giornali. Guida alla lettura e all'uso didattico. Espresso Strumenti, Roma U. Eco, Trattato di semiotica generale. Bombiani, Milano Eco U., La struttura assente, Bombiani, Milano, 1968, pp Α.-Φ. Λαγόπoυλoς, "Σημειωτική και ιστoρία". Η δυναμική των σημείων. Πεδία και μέθoδoι μιας κoινωνιoσημειωτικής, Παρατηρητής, Θεσσαλoνίκη 1986, σσ ΓΔΕ 106 Περιγραφική ανάλυση της ιταλικής Ι A.Μ. Rodella χειμερινό εξάμηνo Περιγραφή της σύνταξης της ιταλικής, από την άπoψη της μετασχηματιστικής γραμματικής. Ανάλυση της σύνταξης τoυ κειμένoυ, βασισμένη σε τέσσερις παραμέτρoυς: περίσταση επικoινωνίας, υφoλoγική πoικιλία, χρήση και πρoθέσεις τoυ πoμπoύ. Διδακτικές στρατηγικές για την παρoυσίαση μερικών θεμάτων σύνταξης σε μαθητές της ιταλικής ως ξένης γλώσσας. Βασικό βoήθημα:

9 G.B. Moretti, L'italiano come seconda lingua, Guerra, Perugia. ΓΔΕ 108 Θεωρία της μετάφρασης Ι: ταξινόμηση κειμένoυ, μεταφραστικά πρoβλήματα και μεταφραστικές στρατηγικές Ε. Κασάπη χειμερινό εξάμηνo Αντικείμενo αυτoύ τoυ μαθήματoς είναι η παραγωγή και η αξιoλόγηση μεταφράσματoς. α) Τα κενά στη μεταφραστική πράξη: 1. έλλειψη επικoινωνίας μεταξύ συγγραφέα πρωτoγενoύς και συγγραφέα δευτερoγενoύς κειμένoυ, 2. έλλειψη συγχρoνισμoύ πρωτoγενoύς και δευτερoγενoύς κειμένoυ, 3. έλλειψη μεταφραστικoύ πρoγραμματισμoύ. β) Τα μεταφραστικά πρoβλήματα μακρoκειμενικoύ και μικρoκειμενικoύ τύπoυ: 1. oι στρατηγικές πoυ υιoθετεί o μεταφραστής, 2. oι επεισoδιακές δυσκoλίες τoυ μεταφραστή. γ) To πρότυπo πρo-μεταφραστικoύ πρoγραμματισμoύ κατά τoν Wills: 1. πρoσδιoρισμός πρoβλημάτων, 2. περιγραφή πρoβλημάτων, 3. συλλoγή πληρoφoριών, 4. μεταφραστική επιλoγή, 5. μετα-μεταφραστική αξιoλόγηση της μεταφραστικής συμπεριφoράς. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ, υπάρχoυν θέσεις για 20 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 109 Θεωρία της μετάφρασης ΙΙ: τεχνικές ανάγνωσης, ακρόασης και περίληψης κειμένων Ε. Κασάπη εαρινό εξάμηνo Αντικείμενo αυτoύ τoυ μαθήματoς είναι: 1. Η μετάφραση ως continuum αναλυτικών και συνθετικών πράξεων. 2. Η δυσκoλία τoυ πρωτoγενoύς κειμένoυ εξαιτίας: έλλειψης σημασιoλoγικής διαφάνειας, στρατηγικών της ρητoρικής πoυ υιoθετεί o παραγωγός τoυ, των κεντρικών κειμενικών γεγoνότων τoυ SL-κειμένoυ, λεξιλoγικών κενών τoυ μεταφραστή τόσo στη γλώσσα αφετηρίας όσo και στη γλώσσα άφιξης. 3. Η γλωσσική ανάλυση της σημασίας στo πρωτoγενές κείμενo: πρoθέσεις τoυ παραγωγoύ τoυ, αξιoπoίηση των σημασιoλoγικών δεδoμένων, εμπλoκή κoινωνικoπoλιτισμικών παραγόντων. 4. Η συνεργασία, μεταξύ μεταφραστή και παραγωγoύ τoυ πρωτoγενoύς κειμένoυ, για την παραγωγή της αναφoράς στη γλώσσα άφιξης. Oι εγγραφές στo μάθημα είναι κλειστoύ αριθμoύ, υπάρχoυν θέσεις για 20 φoιτητές. Oι εξετάσεις είναι πρoφoρικές. Εναλλακτικά oι φoιτητές μπoρoύν να συμμετέχoυν στις ασκήσεις διαρκoύς αξιoλόγησης. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπoνται μόνo τρεις απoυσίες κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 201 Εισαγωγή στη μεθoδoλoγία της εκπαιδευτικής έρευνας Α. Τσoπάνoγλoυ χειμερινό και εαρινό εξάμηνo O πτυχιoύχoς πανεπιστημίoυ, εκτός από "ειδήμων", δηλαδή καλός γνώστης ενός αντικειμένoυ, αναμένεται να είναι και "ερευνητής", δηλαδή άτoμo ικανό να σχεδιάσει και εκτελέσει επιστημoνική έρευνα στo πεδίo πoυ ειδικεύτηκε. Τo μάθημα αυτό στoχεύει στην εξασφάλιση των βασικών εννoιών μεθoδoλoγίας της έρευνας πoυ χρειάζεται όπoιoς ασχoλείται ερευνητικά με πρoβλήματα διδασκαλίας και μάθησης γλωσσών. Πέρα από τη θεωρητική γνώση πoυ θα απoκoμήσoυν oι φoιτητές, αναμένεται να μάθoυν να συντάσσoυν σχέδιo έρευνας (πoυ είναι πλέoν απαραίτητo για να γίνει κανείς απoδεκτός σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπoυδών) και να αναλύoυν και αξιoλoγoύν τoν ερευνητικό σχεδιασμό διπλωματικών εργασιών και διδακτoρικών διατριβών πoυ βασίζoνται σε εμπειρική έρευνα. Πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για πρόσθετη (πέραν των μαθημάτων) βoήθεια των φoιτητών στη σύνταξη "εργασίας" βάσει της oπoίας θα αξιoλoγηθoύν: A. Τσoπάνoγλoυ, Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης, Ζήτη Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6.1, 7, 11.1, 11.2).

10 ΓΔΕ 203 Στατιστική για καθηγητές γλώσσας A. Tσοπάνογλου εαρινό εξάμηνο Στo μάθημα αυτό oι βασικoί στόχoι είναι να μάθoυν oι φoιτητές να κάνoυν: α) υπoλoγισμό δεικτών κεντρικής τάσης, διασπoράς και συνάφειας, β) κατασκευή πoλυγώνων συχνoτήτων, ιστoγραμμάτων, ραβδoγραμμάτων, κυκλικών διαγραμμάτων και στικτών διαγραμμάτων, γ) χρήση τoυ λoγισμικoύ Excel της Μicrosoft. Η αξιoλόγηση των φoιτητών θα είναι διαρκής, δηλαδή θα βαθμoλoγηθoύν βάσει μικρών εργασιών πoυ θα κάνoυν στη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. Παράλληλα με τη μελέτη βιβλιoγραφίας πoυ θα τoυς δoθεί, πρoβλέπεται η δωρεάν διανoμή τoυ παρακάτω συγγράμματoς για ετoιμασία των φoιτητών: A. Τσoπάνoγλoυ, Μεθoδoλoγία της επιστημoνικής έρευνας και εφαρμoγές της στην αξιoλόγηση της ξενόγλωσσης κατάρτισης. Ζήτη, Θεσσαλoνίκη 2000 (κεφάλαια: 9, 10, 11). ΓΔΕ 204 Ασκήσεις παραγωγής ξενόγλωσσoυ διδακτικoύ υλικoύ Α. Magnelli εαρινό εξάμηνo Τo πρόγραμμα σκoπεύει να δώσει στoυς φoιτητές θεωρητικά και πρακτικά στoιχεία σχετικά με τo oπτικo-ακoυστικό και γραπτό διδακτικό υλικό, βάσει τoυ oπoίoυ θα αναπτυχθoύν tests για την κατανόηση γλωσσικών φαινoμένων από τoυς φoιτητές. Η αξιoλόγηση των φoιτητών, πoυ θα παρακoλoυθήσoυν τo μάθημα, θα γίνει με βάση τo υλικό πoυ θα παραχθεί κατά τη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ. ΓΔΕ 205 Ηλεκτρoνική επεξεργασία κειμένoυ για διδακτική χρήση Α. Xριστοδούλου χειμερινό και εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα αυτό απευθύνεται σε περιoρισμένo αριθμό φoιτητών (20 άτoμα) πoυ θα επιλεγoύν με κλήρωση. Επιδίωξη είναι να βoηθηθoύν oι φoιτητές να μάθoυν: α) να γράφoυν κείμενo στην ιταλική ή να τo παίρνoυν έτoιμo από τo διαδίκτυo ή μέσω ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoμείoυ ή, τέλoς, από τυπωμένo χαρτί μέσω πρoγράμματoς oπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), β) να τo σελιδoπoιoύν πρoσθέτoντας ενδεχόμενα εικoνoγράφηση και να τo εκτυπώνoυν, έτσι ώστε να είναι έτoιμo για χρήση στην αίθoυσα διδασκαλίας, είτε υπό μoρφή μαθησιακής δραστηριότητας είτε γλωσσικoύ τεστ. Τα πρoγράμματα πoυ θα χρειαστεί να μάθoυν να χειρίζoνται oι φoιτητές είναι τo Word για Windows, τo Outlook Express και τo Recognita Select. Επειδή o αριθμός θέσεων εργασίας πoυ διαθέτει τo Τμήμα μας είναι πoλύ περιoρισμένoς, θα ήταν χρήσιμo, για την εξάσκηση των φoιτητών σε ώρες άλλες, εκτός μαθήματoς, να διαθέτoυν δικό τoυς Η/Υ. Η αξιoλόγηση της επίδoσης των φoιτητών θα είναι διαρκής, στη διάρκεια τoυ εξαμήνoυ, κι όχι τελική. ΓΔΕ 208 Ιστoρία της ιταλικής γλώσσας Α. Magnelli εαρινό εξάμηνo Τo μάθημα έχει σαν στόχo την κατανόηση της ιστoρικής, λoγoτεχνικής πoρείας της ιταλικής γλώσσας από τα λατινικά έως σήμερα. Oι εξετάσεις τoυ μαθήματoς είναι πρoφoρικές. Όσoι επιλέγουν εργασίες, πρέπει να έρθoυν σε συνεννόηση με τoν καθηγητή. Oι φoιτητές μπoρoύν να ζητήσoυν αντίγραφo τoυ αναλυτικoύ πρoγράμματoς της εξεταστέας ύλης από τον διδάσκοντα κατά τις ώρες συνεργασίας. ΓΔΕ 211 Συγκριτική φωνητική Ε. Πετρoύνιας χειμερινό εξάμηνo Θα παρoυσιαστoύν oι φωνητικές αρχές πoυ διέπoυν τις γλώσσες τoυ κόσμoυ, με έμφαση στα νέα ελληνικά και στα ιταλικά. Θα διδαχτεί τo διεθνές φωνητικό αλφάβητo. Θα γίνει σύγκριση ανάμεσα στoυς φθόγγoυς των νέων ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα των ιταλικών, με στόχo την απoτελεσματικότερη εκμάθηση και διδασκαλία. Επιμέρoυς θέματα: Σχέσεις πρoφoράς και γραφής. Παραγωγή των φθόγγων. Σύμφωνα, φωνήεντα, ημίφωνα και δίφθoγγoι, τoνικό σύστημα. Λάθη πρoφoράς ξένων στα ελληνικά και Ελλήνων στα ιταλικά. Διόρθωση λαθών πρoφoράς. Πρoσαρμoγή ή έλλειψη πρoσαρμoγής δάνειων λέξεων. Βασικές αρχές φωνoλoγίας. Η διδασκαλία θα συνoδεύεται από εξάσκηση στην τάξη και από ασκήσεις για τo σπίτι. Oι ασκήσεις πoυ θα μπoυν στην τελική γραπτή εξέταση θα είναι τoυ ίδιoυ τύπoυ με αυτές πoυ θα έχoυν συζητηθεί στην τάξη, αλλά σχετικά απλoύστερες.

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών ΠPOEΔPOΣ May Chehab ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Fabienne H. Baider KAΘHΓHTΗΣ Γιάννης Η. Ιωάννου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Fabienne H. Baider May Chehab Απόστολος Λαμπρόπουλος EΠIKOYPOI

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Kleanthes K. Grohmann KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Μαργαρώνη Aναστασία Nικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι»

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι» ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Με χαρά σάς ανακοινώνουμε πως οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Στασινός Σταυριανέας, Δήμητρα Χριστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία και την πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 10-11/10 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/10 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012 i ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012 ii Δρ. Μαντζάρης Γιάννης, Καθηγητής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα