Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ"

Transcript

1 Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια αποτελεί σημαντική παράμετρο σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό τους. Παρουσίαση: ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ, δρ. πολιτικός μηχ. 9

2 Αρχή λειτουργίας της θερμικής μάζας. Διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός κτιρίου, το οποίο έχει μοντελοποιηθεί με χαμηλή και υψηλή θερμική μάζα. Στην περίπτωση του κτιρίου με υψηλή θερμική μάζα επιτυγχάνεται μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας της τάξης των - 7 C. Αρχή λειτουργίας άμεσου ηλιακού κέρδους. 4 Αρχή λειτουργίας ενός προσαρτημένου θερμοκηπίου με το σύστημα του θερμοσιφωνισμού (μετάδοση θερμότητας με συναγωγή) και με αγωγιμότητα. Αρχή λειτουργίας τοίχου Trombe-Michel. 0 0 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚHΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚHΣ ΜAΖΑΣ Μέγιστη θερμοκρασία Χρονική υστέρηση κατά 6 ώρες. ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ 6-8 ºC διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας. Εσωτερική θερμοκρασία με υψηλή θερμική μάζα. Εσωτερική θερμοκρασία με χαμηλή θερμική μάζα. Εξωτερική θερμοκρασία. 40 Εξωτερική θερμοκρασία. Εσωτερική θερμοκρασία. 0 Πρόσθετος αερισμός και ηλιακή προστασία. Eνισχυμένη ηλιακή προστασία. 0 ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ Ο σχεδιασμός ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου κελύφους κτιρίου αφορά στα συστήματα που παρέχουν θέρμανση και δροσισμό μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών πηγών ενέργειας, όπως είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ε- νέργειας αλλά και τα υλικά θερμικής προστασίας του κελύφους. Η βελτιστοποίηση της θερμικής ροής στο εσωτερικό του κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί με τη διαμόρφωση συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, τα οποία διακρίνονται σε παθητικά, ενεργητικά και υβριδικά. Η παθητική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αφορά στο σχεδιασμό του κτιρίου και την επιλογή των δομικών υλικών χωρίς τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και μηχανικών μέσων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις ειδι- κές κλιματικές συνθήκες και την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων των υλικών να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να αντανακλούν ακτινοβολία. Αφορά κυρίως στην τοποθέτηση του κτιρίου, στον προσανατολισμό, στη μορφή του, στη διάταξη των ανοιγμάτων και στην ε- φαρμογή κατάλληλων υλικών σε ενδεικνυόμενες επιφάνειες του κτιρίου. Η ενεργητική αξιοποίηση αφορά στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με τη χρησημοποίηση μέσων απλών έως και υψηλής τεχνολογίας (συλλεκτών, θερμοσυσσωρευτών, α- ντλιών, κυκλοφορητών, ανεμιστήρων κτλ., καθώς και των αντίστοιχων συστημάτων μεταφοράς της θερμότητας). Τέλος, στα υβριδικά συστήματα η παθητική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας συνδυάζεται με συστήματα και εξοπλισμό δανεισμένο από τα ενεργητικά συστήματα (π.χ. προσθήκη ενός ανεμιστήρα σε ένα παθητικό ηλιακό σύστημα για υποβοήθηση της θερμικής ροής). Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους Θερμοπερατότητα Ο συντελεστής θερμοπερατότητας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη ροή θερμότητας μέσω ενός υλικού ή σύνθετου δομικού στοιχείου. Αυτός ο συντελεστής (U-value) ο- ρίζεται ως η ποσότητα θερμότητας που περνά κάθε ώρα μέσα από m στοιχείου κατασκευής με πάχος d (m), όταν η διαφορά θερμοκρασίας του στάσιμου αέρα, που εφάπτεται 9 ΚΤΙΡΙΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑ 0

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΥΚΤΑ 4. Επάνω άνοιγμα.. Κάτω άνοιγμα.. Γυαλί. 4. Διάκενο.. Τοίχος υψηλής θερμικής μάζας. Θερμός αέρας Δροσερός αέρας α. 4 4 α. α, α. Λειτουργία τοίχου Τrombe κατά τη διάρκεια της ημέρας. στις δύο επιφάνειες του στοιχείου διατηρείται σταθερή και ίση προς C. Μετράται σε W/(m K). Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του, τόσο πιο ισχυρά μονωτικό είναι ένα υλικό ή δομικό στοιχείο. Στοιχείο, που επίσης πρέπει να λαμβάνεται υ- πόψη για την επιλογή ενός θερμομονωτικού υ- λικού είναι το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, το οποίο δείχνει σε ποιο θερμοκρασιακό εύρος ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υλικού μεταβάλλεται ανεπαίσθητα. Ηλιακός συντελεστής Ο ηλιακός συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος της ηλιακής ακτινοβολίας που διέρχεται μέσω του απλού μονού υαλοπίνακα χωρίς καμία επεξεργασία προς την ακτινοβολία του κάθε υαλο- πίνακα. Ο ηλιακός συντελεστής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον προσανατολισμό. Στην ανατολική, δυτική και νότια όψη πρέπει να χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες με χαμηλό ηλιακό συντελεστή (0, έως 0,) σε συνδυασμό με ε- ξωτερική σκίαση για την προστασία της όψης τους θερινούς μήνες, ενώ στη βόρεια όψη μπορεί να χρησιμοποιείται υαλοπίνακας με υψηλότερο συντελεστή. Συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής (Σ.Η.Θ.Α.) Ο συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής ο- ρίζεται ως το κλάσμα της ηλιακής θερμικής α- πολαβής προς τη συνολική προσπίπτουσα η- λιακή ενέργεια. Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο λιγότερη θερμική ενέργεια διαπερνά το στοιχείο. Ο Σ.Η.Θ.Α. αναφέρεται σε διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας. Η επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα ανάλογα με τον παρεχόμενο Σ.Η.Θ.Α. εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Έτσι, σε πολύ θερμά κλίματα συνιστάται χαμηλός Σ.Η.Θ.Α. (κάτω από 0,40) ενώ σε πολύ ψυχρά κλίματα συνιστάται Σ.Η.Θ.Α. μεγαλύτερος του 0,. Φωτοδιαπερατότητα Η φωτοδιαπερατότητα ορίζεται ως το κλάσμα του ορατού φωτός σε σχέση με τη συνολική η- λιακή ακτινοβολία. Μολονότι θεωρητικά οι τιμές της κυμαίνονται από 0 έως, τα περισσότερα προϊόντα έχουν τιμές από 0, έως 0,8. Εξαρτάται από το είδος του υαλοπίνακα. 9

4 Η διάτρητη όψη του κτιρίου συμβάλλει στο φυσικό αερισμό και στη σκίαση, προσφέροντας θερμική και οπτική άνεση στο εσωτερικό. Κτίριο στο Σαν Φρανσίσκο, αρχιτεκτονική μελέτη: Aidlin Darling Design. Μόνιμα εξωτερικά συστήματα σκίασης. Η διπλή γυάλινη όψη αποτελεί ουσιαστικά ένα "περιβαλλοντικό" αίθριο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αερισμού, θέρμανσης και δροσισμού. Η όψη με την ξύλινη επένδυση κατασκευάστηκε με διάκενο αερισμού από το φέροντα οργανισμό. Δημόσιο κτίριο "Surry hills" στην Αυστραλία. Αρχιτέκτoνες: Francis, Jones, Morehen, Thorp (fjmt). ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Συντελεστής Υλικό πλαισίου θερμοπερατότητας U (W/(m K)) Αλουμίνιο, - 7,0 (χωρίς θερμοδιακοπή) Αλουμίνιο έως και,0-4,0 (με θερμοδιακοπή) Ξύλο και PVC,0 -,8 Θερμική μάζα Σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός κτιρίου αποτελεί η θερμική μάζα, η οποία είναι το σύνολο των δομικών στοιχείων, φερόντων ή μη, ενός κτιρίου, που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν θερμότητα. Η θερμική μάζα του κτιρίου απορροφά την περίσσεια ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και την αποδίδει σταδιακά στο χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. Το χειμώνα η η- λιακή θερμική ενέργεια αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποδίδεται στο χώρο τις νυχτερινές ώρες, ενώ τους θερινούς μήνες η αποθήκευση της θερμότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώνει τα απαιτούμενα υψηλά ψυκτικά φορτία τις μεσημβρινές ώρες και εκλύεται τις νυχτερινές ώρες. Υλικά που συνεισφέρουν σημαντικά στη θερμική μάζα ενός κτιρίου είναι τα υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα (συμπαγή τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα, κεραμικές πλάκες κτλ.). Συστήματα παθητικής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας Τα παθητικά ηλιακά συστήματα εξασφαλίζουν την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και την αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για το δροσισμό τους με φυσικό τρόπο. Η λειτουργία των συστημάτων παθητικής αξιοποίησης βασίζεται στη δέσμευση της θερμότητας μέσω μιας γυάλινης επιφάνειας, στη θερμοχωρητικότητα των υλικών για την αποθήκευση της θερμότητας (θερμική μάζα) και σε βασικούς νόμους της θερμοδυναμικής για τη μεταφορά της θερμότητας στο χώρο. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, από θερμική άποψη χωρίζονται σε συστήματα άμεσου και έμμεσου ηλιακού κέρδους, καθώς και σε συνδυασμό αυτών. Συστήματα άμεσου ή απευθείας ηλιακού κέρδους Τα συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους αποτελούν την πιο απλή περίπτωση παθητικής α- ξιοποίησης, επειδή αφορούν συστήματα χαμηλού σχετικά κόστους στα οποία γίνεται χρήση απλών τεχνικών μέσων. Ο συνηθέστερος τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι με την είσοδό της μέσω των ανοιγμάτων του κτιρίου και με τη συλλογή και αποθήκευσή της από αντικείμενα και δομικά στοιχεία του εσωτερικού χώρου. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, το μέγεθος και τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων, το σχεδιασμό του κελύφους του κτιρίου και τα χρησιμοποιούμενα υλικά για αποθήκευση, η εξοικονόμηση σε θερμική ενέργεια κυμαίνεται από 0% - 00%. Στα πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων αναφέρονται ο φυσικός φωτισμός, η χρήση υλικών με σχετικά μικρό κόστος και η απλότητα υ- λοποίησής τους. Στα μειονεκτήματα αναφέρονται η πιθανή θάμβωση κατά την ημέρα και η απώλεια ιδιωτικότητας τη νύχτα και οι μεγάλες συνήθως διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε πολύ κρύα κλίματα η απαίτηση για θερμομόνωση του κελύφους ο- δηγεί σε αύξηση του κόστους. Τα υλικά συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας στα συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους, είναι γενικά διαφανή υλικά, όπως το γυαλί και διάφορα θερμοπλαστικά που χρησιμοποιούνται στις όψεις. Επισημαίνεται ότι ανακλαστικοί και α- πορροφητικοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα παθητικά συστήματα, διότι μειώνουν το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα υλικά αποθήκευσης της θερμότητας, που αυξάνουν και τη θερμική μάζα του κτιρίου, μπορεί να αποτελούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού ή του κελύφους του κτιρίου γενικότερα. Ως υλικά αποθήκευσης θερμότητας χρησιμοποιούνται το νερό ή διαλύματα νερού, τα συμπαγή υλικά (π.χ. φυσικοί λίθοι, συμπαγές τού- 94 ΚΤΙΡΙΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑ 0

5 βλο, κεραμικές πλάκες, σκυρόδεμα) και τα υλικά αλλαγής φάσης (PCM), τα οποία αλλάζοντας φυσική κατάσταση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, έχουν την ιδιότητα να ομαλοποιούν τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο εσωτερικό του κτιρίου. Συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους Τοίχος θερμικής αποθήκευσης μη θερμοσιφωνικής ροής (χωρίς θυρίδες) Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται και αποθηκεύεται στη νότια όψη του κτιρίου από ένα τοίχο, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στη θερμική μάζα του κτιρίου και είναι κατασκευασμένος από υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Η ε- ξωτερική επιφάνειά του είναι βαμμένη σε σκούρο χρώμα για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Μπροστά α- πό την εξωτερική του πλευρά και σε μικρή απόσταση απ αυτή υπάρχει υαλοστάσιο (σε απόσταση περίπου 8-0 cm) για τη δέσμευση της ακτινοβολίας. Η απόδοση γενικά του συστήματος εξαρτάται απ το μέγεθος της επιφάνειας του τοίχου, το πάχος και τα υλικά κατασκευής, καθώς και το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας. Για την καλή λειτουργία του συστήματος συνιστάται το βάθος του θερμαινόμενου χώρου να μην υπερβαίνει τα 6 m. Ειδική κατηγορία των τοίχων θερμικής αποθήκευσης χωρίς θυρίδες αποτελούν οι τοίχοι νερού, οι οποίοι λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικής ικανότητας του νερού, απαιτούν γενικά μικρότερες επιφάνειες εφαρμογής. Τοίχος θερμικής αποθήκευσης θερμοσιφωνικής ροής (με θυρίδες) Παραλλαγή της παραπάνω λύσης θερμικής α- ποθήκευσης αποτελεί ο τοίχος θερμοσιφωνικής ροής με θυρίδες ή τοίχος Trombe - Michel, στο άνω και κάτω μέρος του οποίου διαμορφώνονται θυρίδες, που επιτρέπουν τη θερμική ροή και μέσω φυσικού θερμοσιφωνισμού. Ο τοίχος έχει πάχος συνήθως 0-0 cm, είναι βαμμένος σε σκούρο χρώμα και συνδυάζεται με υαλοπίνακα σε απόσταση 6-0 cm περίπου. Κατά τους χειμερινούς μήνες, τις πρωινές ώρες ο θερμός αέρας εισέρχεται στο εσωτερικό από τις θυρίδες, που βρίσκονται στο επάνω μέρος του τοίχου, ενώ ο ψυχρός, εξαιτίας της υποπίεσης, εισέρχεται από τις χαμηλές θυρίδες στο χώρο μεταξύ γυαλιού και τοίχου, και ξαναθερμαίνεται. Το βράδυ, κλείνοντας τις θυρίδες, ο τοίχος λειτουργεί ως συμβατικός τοίχος θερμικής αποθήκευσης. Τους θερινούς μήνες, η επάνω θυρίδα κλείνει και ταυτόχρονα ανοίγει ένα τμήμα του υαλοστασίου στο άνω μέρος του για να απομακρύνεται ο ζεστός αέρας. Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος απαιτείται ηλιοπροστασία της συλλεκτικής ε- πιφάνειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με κινητά εξωτερικά πετάσματα. Σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο συνιστώνται διπλοί υαλοπίνακες, καθώς και νυχτερινή προστασία με κινητά πετάσματα στο διάκενο. Προσαρτημένο θερμοκήπιο ή ηλιακός χώρος Το θερμοκήπιο κατασκευάζεται από γυαλί στη νότια όψη του κτιρίου και προσαρτάται σ αυτό. Το σύστημα έχει παρόμοια λειτουργία μ αυτή του τοίχου θερμικής αποθήκευσης με τη διαφορά ότι το υαλοστάσιο δεν απέχει από τον τοίχο μερικά εκατοστά αλλά βρίσκεται σε ικανή απόσταση, ώστε να δημιουργείται κατάλληλος χώρος διημέρευσης ή ένας χώρος καλλιέργειας φυτών. Οι μέθοδοι μεταφοράς θερμότητας από το θερμοκήπιο στον εσωτερικό χώρο είναι είτε με απευθείας πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας είτε με μεταφορά του θερμού αέρα α- πό το θερμοκήπιο στο χώρο με φυσική ροή ή εξαναγκασμένα. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαρτάται από την επιφάνεια του διαχωριστικού τοίχου, το πάχος, το υλικό κατασκευής και το χρώμα της επιφάνειας. Η διαμόρφωση υδάτινου 9

6 Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί η ηλιακή ακτινοβολία, όταν προσπίπτει επάνω στην επιφάνεια ενός υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες ανάλογα με την επεξεργασία που υπόκεινται βελτιώνουν τη θερμική και οπτική συμπεριφορά τους. Κατοικία στην Πορτογαλία, ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να έχει θερμικά κέρδη το χειμώνα στους χώρους διημέρευσης του ισογείου και των δωματίων του πρώτου ορόφου, ενώ το καλοκαίρι να εξασφαλίζεται επαρκής σκίαση. Αρχιτεκτονική μελέτη: Jorge Graça Costa. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΕΝ.Α.Κ. Τύπος Πυκνότητα (kg/m ) Θερμοπερατότητα λ (W/(m k)) Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ Υαλοβάμβακας - πετροβάμβακας ,0-0,04,0 -, Διογκωμένος περλίτης 0-0 0,07,0 -,0 Διογκωμένη άργιλος ,00-0,60 Βερμικουλίτης ,06-0,070,0 -,0 Διογκωμένη πολυστερίνη - 0,0-0, Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη ,0-0, Ξυλόμαλλο ,090-0,00 - Πλάκες φελλού ,04-0, Παπλώματα από υπολείμματα βαμβακιού ,040-0,04,0 -,0 Πλάκες από ίνες κυτταρίνης ,040-0,04,0 -,0 * Πολυουρεθάνη ,0-0, * Η αναγραφόμενη τιμή του λ της πολυουρεθάνης αντιστοιχεί σε πολυουρεθάνη 40 kg/m³. Όμως με την πάροδο του χρόνου αυτή η τιμή αυξάνεται και τότε σταδιακά μπορεί να πλησιάσει την τιμή των συνηθισμένων αφρωδών θερμομονωτικών υλικών αντίστοιχης πυκνότητας. Διέλευση Ανάκλαση Απορρόφηση Arup τοίχου επίσης βελτιώνει την αποθήκευση και τη μετάδοση της θερμότητας. Υλικά και συστήματα Κουφώματα Τα κουφώματα με διατομές από ξύλο, συνθετικό ή αλουμίνιο με θερμοδιακοπή παρέχουν ικανοποιητικούς συντελεστές θερμοπερατότητας. Στην απόδοση του κουφώματος συμβάλλει σημαντικά η σωστή τοποθέτησή του, ώστε να παρέχεται άριστη αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, καθώς και ο υαλοπίνακας. Υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες: Οι διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο διάκενο χρησιμοποιούνται για την επίτευξη καλύτερης θερμομονωτικής ικανότητας. Τα πάχος των υαλοπινάκων είναι συνήθως 4 mm, ενώ του ενδιάμεσου διακένου είναι 6, 8, 0,, 6 mm. Τριπλοί υαλοπίνακες: Η χρήση τους αυξάνει τη θερμομονωτική και ηχομονωτική ικανότητα με σημαντική όμως αύξηση του ιδίου βάρους. Διπλοί / τριπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση διάκενου με αδρανή αέρια: Αέρια χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και αδρανή αέρια, ό- πως το αργό και το κρυπτό, τοποθετούνται συχνά στο διάκενο μεταξύ υαλοπινάκων με σκοπό τη μείωση της μετάδοσης θερμότητας, χωρίς όμως να επηρεάζουν τους συντελεστές σκίασης ή τη φωτοδιαπερατότητα των υαλοπινάκων. Ανακλαστικοί υαλοπίνακες: Aνακλούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών. Παρέχουν μειωμένη φωτοδιαπερατότητα, οπότε συχνά είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων. Έγχρωμοι υαλοπίνακες: Xρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους αισθητικής, παρουσιάζουν χαμηλή θερμοδιαπερατότητα αλλά και μειωμένη φωτοδιαπερατότητα. Απορροφητικοί υαλοπίνακες: Aπορροφούν σημαντικό μέρος της ορατής και της υ- πέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας και περιορίζουν τη θερμοδιαπερατότητα, χωρίς να μειώνουν σημαντικά τη φωτοδιαπερατότητά τους. Μειονέκτημά τους είναι ότι μέρος της ενέργειας που απορροφούν μεταδίδεται και στον εσωτερικό χώρο. Yαλοπίνακες χαμηλής εκπεμπτικότητας (low-e): Aνακλούν μεγάλο πoσοστό της η- λιακής ακτινοβολίας και επιτρέπουν την είσοδο της ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (ορατό φως), οπότε δεν επηρεάζουν τη φωτοδιαπερατότητα. Υαλοπίνακες μεταβλητών ιδιοτήτων: Μεταβάλλουν τις ιδιότητές τους, όπως το συντελεστή σκίασης ή τη φωτοδιαπερατότητα, με την επίδραση ενός ερεθίσματος (διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος, φωτός, θερμότητας). Διακρίνονται σε ηλεκτροχρωμικούς, φωτοχρωμικούς και θερμοχρωμικούς. Οι υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων μεταβάλλουν την όψη της επιφάνειάς τους με την ε- φαρμογή τάσης. Θερμομονωτικά υλικά Σήμερα στην αγορά κυκλοφορεί πλήθος θερμομονωτικών υλικών που καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του συνόλου των κατασκευών. Η γνώση των ιδιοτήτων κάθε υλικού είναι πολύτιμη για την επιλογή του πιο κατάλληλου, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Ανακλαστικά επιχρίσματα Τα ανακλαστικά επιχρίσματα και οι βαφές (ψυχρά υλικά) δεν έχουν μόνο υψηλούς δείκτες α- νακλαστικότητας αλλά και υψηλούς συντελεστές εκπομπής ακτινοβολίας στο φάσμα των υ- πέρυθρων, οπότε και αποβάλλουν τη θερμότητα σχετικά γρήγορα. Το πάχος τους έχει μικρή 96 ΚΤΙΡΙΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑ 0

7 επίδραση στην απόδοσή τους, ενώ θα πρέπει οι επιχρισμένες επιφάνειες να παραμένουν καθαρές, απαλλαγμένες από ρύπους. Η βαφή των σκουρόχρωμων επιφανειών των δωμάτων με ανοικτά χρώματα μειώνουν το ψυκτικό φορτίο, ενώ παρέχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην επιφάνεια. Συστήματα ηλιοπροστασίας Η επιλογή του τύπου, των διαστάσεων και της διεύθυνσης τοποθέτησης των συστημάτων ε- ξωτερικής ηλιοπροστασίας διαφοροποιείται πολύ, ανάλογα με τον προσανατολισμό της κάθε όψης αλλά και το μέγεθος των ανοιγμάτων. Τα σταθερά συστήματα έχουν γενικά χαμηλότερο κόστος από τα κινητά και απαιτούν συνήθως ελάχιστες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. Τα συστήματα εσωτερικής ηλιοπροστασίας (κατακόρυφες υφασμάτινες περσίδες, ενετικά στόρια, μεμβράνες αναδιπλούμενες σε ρολό ε- πάνω από το κούφωμα) έχουν περιορισμένη δυνατότητα αποκλεισμού της ηλιακής ακτινοβολίας, επειδή επιτρέπουν στην ηλιακή θερμική ενέργεια να εισέλθει στο εσωτερικό. Αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη σκίαση σε συνδυασμό με άλλα συστήματα εξωτερικής σκίασης. Ανακλαστικές περσίδες Τοποθετούνται στην εσωτερική ή στην εξωτερική επιφάνεια του κουφώματος ή και μεταξύ διπλών υαλοπινάκων και το σχήμα τους μπορεί να είναι καμπύλο, πρισματικό, συμμετρικό ή α- σύμμετρο. Τοποθετούνται υπό κλίση και μπορεί να είναι σταθερές ή κινητές. Εκτός από τον έ- λεγχο της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας, αποτρέπουν και το φαινόμενο της θάμβωσης και απαιτούν συχνή συντήρηση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ενέργεια στην αρχιτεκτονική - Το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα παθητικά ηλιακά κτίρια, Μαλλιάρης Παιδεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετάφραση και επιμέλεια έκδοσης Ερωτόκριτος Τσίγκας. M. Wachbergen, Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην κατασκευή των κτιρίων, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 988. Κλειώ Ν. Αξαρλή, Γενικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, Σημειώσεις σεμινάριου Τ.Ε.Ε. «Ενεργειακός σχεδιασμός νέων και υφιστάμενων κτιρίων», Θεσσαλονίκη, 009. Β. Μαρουλάς, Οδηγός ενεργειακού σχεδιασμού, εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ, Θεσσαλονίκη 0 Stephenson D. G. Mitalas G. P., An analog evaluation of methods for controlling solar heat gain through windows, Journal, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Engineers, vol. 4, no., February 96, σελ D. G. Stephenson, CBD-9. Principles of solar shading, National Research Council Canada. Frank Kaltenbach (ed.), Translucent materials: Glass, plastic, metals, Birkhäuser, Edition Detail. Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer, Energy manual-sustainable architecture, edition Detail, 008. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Αφιέρωμα: Συστήματα σκίασης: Είδη, χαρακτηριστικά & εφαρμογές. Τεύχος 9/008, σελ. 9. Παθητικός ηλιακός σχεδιασμός κατοικιών. Τεύχος 8/008, σελ. 7. Ηλιακοί τοίχοι και παράθυρα. Τεύχος 8, σελ. 7. Διαφανής θερμομόνωση για εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Τεύχος 4, σελ. 48. Θερμική προστασία υφιστάμενων κτιρίων: Προβλήματα, βασικές αρχές, προτάσεις. Τεύχος 04, σελ. 6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 97

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2011 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική Εργασία : Βιοκλιματική κατοικία με αυτόνομο ξενώνα Φοιτητής : Κοντογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοκλιματική Ξενοδοχειακή Μονάδα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιοχή Καλαμάκι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εισηγητές: Δρ. ΧαρίσιοςΑχίλλας, Δρ. ΧρίστοςΒλαχοκώστας, Δρ. ΑπόστολοςΜαλαμάκης, Δρ. Γεώργιος Μπανιάς Ερώτηµα 1: Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τεχνολογία Ενεργειακής Ανακαίνισης κτιρίου. Παράθυρα με νανοϋλικά, υψηλής θερμοαντοχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα