Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020"

Transcript

1 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

2 Οργάνωση Συνδιοργάνωση Υπό την Αιγίδα Επιστηµονική Επιµέλεια Υπεύθυνος Σύνταξης: Σταύρος Μαντζανάκης 1 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ - BENCHMARK ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΌΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΟΥ SWOT ANALYSIS ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ο ΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΥΤΩΝ? ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΌΡΑΜΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ WORKSHOP Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έντονα µεταβαλλόµενο παγκόσµιο περιβάλλον, οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις, οι νέοι πόλοι ανταγωνισµού και η τεχνολογική αλλαγή, απαιτούν κάθε τοπική κοινωνία όχι µόνο να βρίσκεται σε εγρήγορση, αλλά και να αναπτύξει µηχανισµούς συνεχούς συλλογής δεδοµένων, γρήγορου σχεδιασµού και άµεσης δράσης. Στα πλαίσια αυτά και µε βάση την πίστη ότι η ενδογενής ανάπτυξη στην περιοχή έχει ακόµη σηµαντικά αποθέµατα, αποφασίσαµε την υλοποίηση Συµµετοχικής Στρατηγικής ιερεύνησης για την ανάπτυξη της περιοχής (Νοµός Κιλκίς). Κάνοντας χρήση της µεθοδολογίας των Σεναρίων (Strategic Foresight 1 ) και της συµµετοχικής µεθοδολογίας Foresighting the Regional Commons 2, υλοποιήσαµε το έργο που ονοµάζεται Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση των Προοπτικών Ανάπτυξης της περιοχής του Κιλκίς το Σηµαντικά καινοτόµα στοιχεία της δράσης αποτελούν η ενδογενής προσέγγιση ανάπτυξης, η συµµετοχική διάσταση της και τέλος η χρονική περίοδος υλοποίησης, λόγω των σηµαντικών αλλαγών στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Βασικός σκοπός της δράσης είναι η έναρξη χρήσης (αυτοεκπαίδευσης) µακροπρόθεσµων στρατηγικών εργαλείων σχεδιασµού και δράσης ενώ οι στόχοι της είναι: 1. Ενεργός Συµµετοχή των πολιτών, 2. Προσέγγιση των ενδογενών χαρακτηριστικών της περιοχής, 3. Κοινή στρατηγική των φορέων που εµπλέκονται µε την περιοχή και 4. Υποκίνηση των ενεργών εµπειρογνωµόνων & πολιτών του τόπου. Η δράση εντάσσεται στo Στρατηγικό Σχεδιασµό των φορέων της περιοχής και στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Κιλκίς να συντονίσει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των φορέων, ώστε να σχεδιάσουν το µέλλον του τόπου και παράλληλα να αναπτύξουν περιβάλλον συνεργατικότητας για λύση των άµεσων προβληµάτων της κρίσης. 1 Andy Hines & Peter Bishop, Mats Lidgren 2 Σταύρος Μαντζανάκης, Υπ. ιδάκτωρ 3 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

5 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 Εισαγωγή στις µεθοδολογίες συµµετοχικών αποφάσεων Η επιστηµονική επιτροπή µελετώντας τις διάφορες µεθοδολογίες που είναι διαθέσιµες για την διενέργεια ασκήσεων Στρατηγικής ιερεύνησης επέλεξε να χρησιµοποιήσει εργαλείο το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της Συµµετοχικής προσέγγισης. Τι ακριβώς σηµαίνει η έννοια της «συµµετοχικής διερεύνησης»; Μια διαδικασία συµµετοχικής διερεύνησης υποστηρίζει ενεργά ότι πρέπει να περιλαµβάνεται το «κοινό» (οι πολίτες κυρίως) στις διαδικασίες λήψης απόφασης θεµάτων που το αφορούν. Το «κοινό» µπορεί να είναι πολίτες, φορείς, συµµετέχοντες σε κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα ή πολιτική, εµπειρογνώµονες, µέλη της κυβέρνησης (εθνική, περιφερειακή, τοπική) και της αγοράς. Γενικά, οι διαδικασίες πολιτικής µπορούν να χωριστούν σε τρία στάδια ενός κύκλου: συµµετοχή στην προγραµµατισµό, προγραµµατισµός της εφαρµογής και της αξιολόγησης, και µια συµµετοχική διερεύνηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα σε µερικά ή σε όλα αυτά τα βήµατα. Συµµετοχή στον προγραµµατισµό Συµµετοχή στην εφαρµογή Συµµετοχή στην αξιολόγηση 4 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

6 ιακρίσεις έχουν γίνει µεταξύ των επιπέδων συµµετοχής, ανάλογα µε το ποιος είναι κάθε φορά ο στόχος: διαβίβαση πληροφοριών (προς µια κατεύθυνση). διαβουλεύσεις (αµφίδροµες) στα πλαίσια που θέτει ο φορέας. ενεργός συµµετοχή: µε βάση µια συνεργασία στην οποία πολίτες, φορείς, εµπειρογνώµονες και πολιτικοί συµµετέχουν ενεργά στην δηµόσια συζήτηση. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να διαµορφώσουν σε µεγαλύτερη ή µικρότερη έκταση το πλαίσιο του ζητήµατος. Το επίπεδο συµµετοχής είναι ένα συνεχές χωροχρονικό γεγονός και οι µέθοδοι ποικίλλουν στο βαθµό στον οποίο δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στη διαµόρφωση των ερωτήσεων και των ζητηµάτων και στο σχεδιασµό των διαδικασιών. Ποιός έχει ανάγκη από µια Συµµετοχική ιερεύνηση; Η Συµµετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν επιδιώκεται και δεν απαιτείται µόνο από τους πολίτες που επιθυµούν να διαδραµατίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο διακυβέρνησης της κοινωνίας τους. Περιφερειακές, εθνικές, τοπικές αρχές και κυβερνήσεις, Οργανισµοί Ανάπτυξης και ΜΚΟ, επιστήµονες και επιχειρήσεις είναι επίσης όλο και περισσότερο πρόθυµες να συγκεντρώσουν τα οφέλη των ενεργών κοινωνιών στις διαδικασίες λήψης απόφασης τους, να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από αυτές. Γιατί χρησιµοποιήστε µια συµµετέχουσα προσέγγιση; Η ζήτηση για αυξανόµενη δηµόσια συµµετοχή στη χάραξη πολιτικής υπάρχει τόσο σε πρακτικό-ουσιαστικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο. Από την σκοπιά της πρακτικότητας τα επιχειρήµατα λένε ότι η συµµετοχή βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων, ενώ από διαδικαστική άποψη η συµµετοχή είναι απαραίτητη για να καταστήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης δηµοκρατικότερη. Κάθε µια από αυτές τις οπτικές, είναι βασισµένη σε δύο αντιληπτές ανεπάρκειες: την αβεβαιότητα και την ανισότητα (EUROPTA, 2000). 5 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

7 Από πρακτική άποψη, είναι καλύτερο να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση, και εµπειρία στην προσπάθεια εξέτασης της σύνθετης (και άρα αβέβαιης) φύσης των κοινωνικών ζητηµάτων και των προβληµάτων. Τα µέσα, οι θεσµοί και οι άτυπες διαδικασίες επιρροής στις διαδικασίες λήψης απόφασης διανέµονται ανοµοιόµορφα µεταξύ των µελών της κοινωνίας. Εποµένως, πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση για όλους τους πολίτες ώστε να συµβάλλουν στις λύσεις και στον καλύτερο προγραµµατισµό του µέλλοντος. Από διαδικαστική άποψη, τα νέα προβλήµατα και ζητήµατα της σύγχρονης κοινωνίας θέτουν συχνά ερωτήσεις για τις οποίες οι υπάρχοντες κοινωνικοί κανόνες είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτοι, δηµιουργώντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στην κοινωνία. Επιπλέον, το µεγάλο πλήθος (συχνά αντικρουόµενων) κανόνων σε µια κοινωνία αναµιγνύονται συχνά µε συµφέροντα (οικονοµικά ή µη), τα οποία αντιπροσωπεύονται ανοµοιόµορφα. Είναι έτσι διαδικαστικά επιθυµητό να επιτρέπει µια διαδικασία που είναι όσο το δυνατόν δηµοκρατικότερη προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αξίες και οι απόψεις µπορούν να αντιπροσωπευθούν σε µια δηµόσια συζήτηση. Εκτός από τις πιο πάνω σκέψεις, οι συµµετοχικές διαδικασίες είναι απαραίτητες στη χάραξη πολιτικής, για να εξετάσουν προβλήµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ του πολιτών και των οργάνων διακυβέρνησης και τις αντιλήψεις των πολιτών για αδύναµη νοµιµότητά των πολιτικών. Το κοινό αντιλαµβάνεται πολλές πρωτοβουλίες ως µια από επάνω προς τα κάτω κατάσταση. Προκειµένου να αυξηθεί η δηµόσια υποστήριξη και η κατανόηση πολιτικών και δράσεων, οι πολίτες πρέπει να συµπεριληφθούν άµεσα στον προγραµµατισµό και την εφαρµογή τους. Η συµµετοχή στις συµµετοχικές διαδικασίες, επαυξάνει συστηµικά επίσης την ικανότητα ενός τόπου. Το πετυχαίνει αυτό µε το να εκπαιδεύει τους πολίτες και τους φορείς, µε την δηµιουργία δικτύων µεταξύ των πολιτών που µπορούν να συνεχίσουν να συζητούν τα διάφορα θέµατα πολιτικής ή δράσης όσο αυτά υλοποιούνται ή όσο αυτά αναπτύσσονται. Εντούτοις, δεν είναι µόνο οι πολίτες που πρέπει να εκπαιδευτούν. Όλοι οι ιθύνοντες µπορούν να µάθουν πώς να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους µε τη άµεση ανατροφοδότηση από τους πολίτες χρήστες των δηµόσιων υπηρεσιών. Έτσι αντί πρώτα να 6 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

8 υλοποιούµαι (βιαστικά κάποιες φορές) και µετά να διορθώνουµε, είναι αποδοτικότερο να περιληφθούν οι τελικοί χρήστες στο αρχικό σχέδιο και στον αρχικό προγραµµατισµό. Επιπλέον, µια συµµετοχική διαδικασία στη χάραξη πολιτικής αντιµετωπίζεται ως τρόπος κοινωνικής συνοχής. Είναι µια χρήσιµη διαδικασία για να επιτευχτεί η συναίνεση όταν πρέπει να επιλυθούν διαφορετικές θέσεις και απόψεις ή και συγκρούσεις. Όταν αυτή η µέθοδος υιοθετείται νωρίς στη διαδικασία, οι συµµετέχοντες µπορούν να µοιραστούν τις προοπτικές, και τον συλλογισµό τους, σε ένα αναδυόµενο ζήτηµα όσο αυτό αναπτύσσεται και ωριµάζει. Όταν οι απόψεις έχουν ήδη πολωθεί, κάποιες µέθοδοι µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στην διαµεσολάβηση µεταξύ των ενδιαφερόµενων οµάδων για να επιτευχτεί συναίνεση ή να ληφθεί τουλάχιστον µια κοινή απόφαση µέσα από όλες τις προοπτικές που έχουν εκφραστεί. Το λιγότερο που επιτυγχάνουν αυτές οι διαδικασίες είναι κάποια αµοιβαία κατανόηση και το ότι όλες οι φωνές µπορούν να ακουστούν. Αποτελεσµατική και ουσιαστική δηµόσια συµµετοχή σηµαίνει : Ενίσχυση τοπικών ικανοτήτων. Υψηλής ποιότητας δηµοκρατική διακυβέρνηση. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση δράσεων µε αποτελεσµατικότητα. Ενδυνάµωση δηµόσιας εµπιστοσύνης στις αποφάσεις. Μεγαλύτερη κατανόηση των δηµόσιων ζητηµάτων, των ανησυχιών, των προτεραιοτήτων και των λύσεων. Χτίσιµο ευρύτερης υποστήριξης για τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες. Αύξηση αµοιβαίας εκπαίδευσης µέσω της διανοµής των πληροφοριών, στοιχείων και εµπειρίας. ιασφάλιση ότι οι αποφάσεις και οι πολιτικές ενσωµατώνουν τη γνώση και την πείρα, ειδάλλως θα αγνοηθούν. Απεικόνιση ενός ευρύτερος φάσµατος των δηµόσια ανησυχιών και των αξιών στη λήψη αποφάσεων. 7 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

9 Γρήγορος προσδιορισµός αµφισβητούµενων πτυχών ενός ζητήµατος και άµεση συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων. Συναίνεση κατά τρόπο συνεργάσιµο. Πότε είναι µια συµµετοχική διαδικασία είναι κατάλληλη; Μια συµµετοχική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την εξέταση: Θεµάτων που απαιτούν την ηθική, κοινωνική ή πολιτιστική µελέτη και µπορεί να απαιτήσουν την επιλογή µεταξύ θεµελιωδών αξιών και αρχών στην κοινωνία. Ζητήµατα πολιτικής που απαιτούν έναν συνδυασµό δηµόσιας επίγνωσης, εκµάθησης, αναζήτησης λύσεων και συναισθηµατική ή ηθική αποδοχή µιας ενδεχόµενης απόφασης. Επιλογές δηµόσιας πολιτικής που πρέπει να στηριχτούν στην αρχή της πρόληψης. Ελλοχεύουσες αξίες και αρχές που πρέπει να διευκρινιστούν πριν από τις όποιες λεπτοµερείς προτάσεις ή επιλογές διαχείρισης κινδύνου. Ποια µέθοδο θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε; Στην απόφαση ποια µέθοδο να υιοθετήσουµε, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα ακόλουθα πέντε στοιχεία: Στόχοι: Λόγοι για τη συµµετοχή και τις αναµενόµενες εκβάσεις. Θέµα: Η φύση και το πεδίο του ζητήµατος. Συµµετέχοντες: Ποιος επηρεάζεται, ποιόν ενδιέφερε ή ποιος µπορεί να συµβάλει στις λύσεις. Χρόνος: Χρονικό διάστηµα διαθέσιµο. Προϋπολογισµός: ιαθεσιµότητα των πόρων. 8 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

10 2.2 Επιλογή Μεθόδου Πηγή: Dr. Nikki Slocum, Research Fellow at UNU/CRIS Στον πιο πάνω πίνακα αναγράφονται οι συνηθέστερες µέθοδοι συµµετοχικής προσέγγισης σε µια συγκριτική ανάλυση µε βάση τις βασικές παραµέτρους υλοποίησης, ώστε εύκολα να µπορεί κάποιος µε βάση τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους και τις ανάγκες του να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Με βάση τα παραπάνω και την διεθνή βιβλιογραφία η οµάδα εργασίας επέλεξε την µέθοδο των Σεναρίων για την συµµετοχική Στρατηγική άσκηση της διερεύνησης των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής Κιλκίς για το Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

11 2.3 Η µέθοδος των Σεναρίων Ορισµός Τα σενάρια είναι αφηγηµατικές περιγραφές των πιθανών µελλόντων και στρέφουν την προσοχή, στις σχέσεις µεταξύ γεγονότων και σηµείων απόφασης. Πότε χρησιµοποιούνται Ως αρχή, η κατασκευή σεναρίων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις καταστάσεις όπου το παρελθόν ή/και το παρών είναι απίθανο να αποτελέσουν οδηγό ή πυξίδα για το µέλλον, ιδιαίτερα χρησιµοποιούνται όπου: το πρόβληµα είναι σύνθετο. υπάρχει υψηλή πιθανότητα σηµαντικής αλλαγής. οι κυρίαρχες τάσεις µπορεί να µην είναι ευνοϊκές και πρέπει να αναλυθούν. ο χρονικός ορίζοντας είναι σχετικά µεγάλος. Τα σενάρια βοηθούν στην άµεση προσέλκυση της προσοχή στις κινητήριες δυνάµεις, στις πιθανές εξελίξεις και στην έκταση απρόβλεπτων καταστάσεων µε τις οποίες µπορεί να έρθει η κοινωνία αντιµέτωπη. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σαν εργαλείο όταν πρέπει να εξεταστούν πολλοί παράγοντες και ο βαθµός αβεβαιότητας για το µέλλον είναι υψηλός. Η διαδικασία που αναλύει από το µέλλον προς τα πίσω στο παρόν, από το πιθανό ή ανεπιθύµητο σενάριο µέχρι την παρούσα ηµέρα, καταγράφοντας µια ακολουθία κρίσιµων δράσεων, αποφάσεων και αλλαγών, επιτρέπει στους πολίτες και τους φορείς να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο µε βάση το οποίο θα αντιµετωπίσουν και θα δηµιουργήσουν το µέλλον που επιθυµούν. Αυτό, στη συνέχεια, επιτρέπει στους ανθρώπους να γίνουν φορείς αλλαγής και όχι να άγονται από αυτήν και να δηµιουργούν τάσεις και όχι να είναι τα θύµατα των τάσεων. Η µεθοδολογία των σεναρίων µπορεί να παρέχει στους αρµόδιους για το σχεδιασµό τα σηµεία αναφοράς πυξίδας µε τα οποία να κατευθύνουν την σκέψη για τα αναρίθµητα πιθανά µέλλοντα. Οι πολιτικές και τα πλάνα δράσεις 10 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

12 µπορούν να εξεταστούν από την άποψη της ευρωστίας τους σε σχέση µε έναν αριθµό πιθανών µελλόντων: αντί να εστιάσουµε στο υποθετικά πιθανό µέλλον, µπορεί να αναπτυχθεί µια ισορροπηµένη σειρά στρατηγικών που µπορεί να απαιτηθούν σε διαφορετικές περιστάσεις. Η διαδικασία κατασκευής σεναρίων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να χτίσει ένα κοινό όραµα µεταξύ των συµµετεχόντων. Μπορεί έτσι να χρησιµοποιηθεί για να παραγάγει συναίνεση και κατεύθυνση. Ειδικά όταν οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος σε «εργαστήρια» - workshops, θα καταλάβουν καλύτερα ποιες στρατηγικές και ποιες πολιτικές επιλογές πρέπει να χτίσουν για τα εναλλακτικά µέλλοντα. Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής εικόνων του µέλλοντος και το πώς µπορείς να τις πραγµατοποιήσεις, µπορεί να διευκολύνουν τη δράση. Οι συµµετέχοντες θα καταλάβουν επίσης καλύτερα τις απόψεις και τις στρατηγικές των άλλων. 11 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

13 3. Ταυτότητα Συµµετοχικής άσκησης Κιλκίς 2020 Ονοµασία: «Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης» «Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020» Στόχοι: Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασµός για την Ανάπτυξη της περιοχής την επόµενη 10ετία. Ανάπτυξη Κοινού Οράµατος και κοινής στρατηγικής. Θέµα: Ο νοµός Κιλκίς παρουσίασε τα τελευταία 10 χρόνια σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών του, αυξάνοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ γρηγορότερα, τόσο από τον µέσο όρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και από όλους τους γειτονικούς νοµούς. Παράλληλα µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάλι, βρέθηκε στην 15 η θέση στην συνολική κατάταξη των νοµών (ΕΛΛ. ΣΤΑΤ. 2007). Την ίδια ώρα όµως παρουσιάζει χαµηλό φορολογηθέν εισόδηµα (10 ος από το τέλος νοµός στο σύνολο των νοµών της επικράτειας το 2009) λόγω διαρροής προς το αστικό κέντρο και αδυναµία επανεκκίνησης του αγροτικού αναπτυξιακού αποθέµατος. Σηµαντικός κίνδυνος αποβιοµηχάνισης της περιοχής, ως πιθανό σενάριο, λόγο της µετατόπισης στην µεταβιοµηχανική εποχή και των διαρθρωτικών αδυναµιών της χώρας. Το σενάριο αυτό είναι σηµαντικό καθώς δεν φαίνεται η περιοχή να µπορέσει εύκολα να αντικαταστήσει τον σηµαντικότερο οικονοµικό άξονα (µεταποίηση) ανάπτυξης της µε λειτουργίες µεταβιοµηχανικής εποχής όπως η καινοτοµία, και η έρευνα. Τέλος σε όλα τα σενάρια εµφανίζεται η µεταβλητή Ανεργία, σηµατοδοτώντας άµεσες δράσεις. Συµµετέχοντες: Φορείς και πολίτες της περιοχής (αναλυτική λίστα θα αναρτηθεί σύντοµα στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας). Σηµαντικό γεγονός ότι όλοι οι κύριοι φορείς ανάπτυξης της περιοχής, συµµετείχαν στις διαδικασίες παρόλο τον µεγάλο φόρτο εξαιτίας του νέου νόµου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε επόµενα στάδια της διαδικασίας θα εµπλακούν όχι µόνο φορείς & πολίτες της περιοχής, αλλά 12 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

14 και φορείς που εµπλέκονται στην διαµόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν την περιοχή πχ Περιφέρεια, Υπουργεία κ.α., όπως επίσης πολίτες που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην περιοχή, αλλά ζουν & εργάζονται αλλού (Ελλάδα, εξωτερικό, εργαζόµενοι, σπουδαστές) και τέλος πολίτες που εργάζονται εδώ & ζουν αλλού, (πχ ηµόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόµενοι κ.α.). Χρόνος: Ο Χρονικός ορίζοντας της στρατηγικής διερεύνησης είναι 10 έτη, ενώ ο χρόνος υλοποίησης της δράσης ήταν αρχικά σχεδιασµένος να κρατήσει 8 µήνες, αλλά λόγω των εκλογών της ΤΑ και των συνθηκών της κρίσης η πρώτη αυτή φάση ολοκληρώθηκε µέσα σε λιγότερο από 3 µήνες. Προϋπολογισµός: Η οµάδα εργασίας και όλοι οι συµµετέχοντες στις διαδικασίες της διερεύνησης εργάστηκαν µέχρι σήµερα σε εθελοντική βάση. Μέρος των εξόδων λειτουργίας πχ Ιστοσελίδα, προώθηση, γενικά έξοδα κτλ καλύφθηκαν από χορηγίες. ράσεις: Οι κύριες δράσεις της διαδικασίας είναι η ιστοσελίδα, το εργαστήρι διαβούλευσης, ο διαγωνισµός παιδικής ζωγραφικής, ο διαγωνισµός έκθεσης µαθητών Λυκείου και το αναπτυξιακό συνέδριο. Αναλυτικά για το καθένα: 1. Ιστοσελίδα: http//kilkis2020.gr (στα πρότυπα του e-participation): Η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε είχε τριπλό σκοπό. Αρχικά να πληροφορήσει το κοινό για όλες τις δράσεις που υλοποιήθηκαν ή που θα υλοποιηθούν, δεύτερον να εκπαιδεύσει σε θέµατα µεθοδολογιών και στρατηγικού σχεδιασµού και τρίτο να αποτελέσει ένα βήµα δηµοκρατίας όπου όλοι θα µπορούν να καταθέτουν την γνώµη πρόταση τους, να σχολιάζουν ελεύθερα τις γνώµες των άλλων και να προτείνουν επίσης θέµατα προς διαβούλευση και ψηφοφορία. 2. Εργαστήρι (workshop) ιαβούλευσης: Υλοποιήθηκαν συνολικά 7 workshops, σε κάθε ένα από αυτά η οµάδα εργασίας επεξεργαζόταν τα αρχικά κείµενα, τα παρουσίαζε µε µορφή power point, ερωτηµατολογίων και υποστηρικτικών κειµένων, γινόταν δοµηµένη 13 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

15 συζήτηση και brainstorming, και µε την βοήθεια των ερωτηµατολογίων (κλειστών και ανοικτών) οι συµµετέχοντες κατέθεταν τις προτάσεις τους. Στην συνέχεια η οµάδα εργασίας επεξεργαζόταν τα νέα δεδοµένα ώστε να φέρει στα επόµενο εργαστήρι κείµενα για την διαβούλευση του επόµενου σταδίου. Συγκεκριµένα: Εργαστήρι ιαβούλευσης Παρούσας θέσης/ Παραµέτρων: Τετάρτη 19/1/2011 Παρουσίαση µεθοδολογίας Σεναρίων ιαβούλευση swot analysis, συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του νοµού ιαβούλευση Σηµαντικών παραµέτρων που έφεραν τον Νοµό στην σηµερινή θέση Συµµετείχαν εκπρόσωποι φορέων Εργαστήρι ιαβούλευσης Παρούσας θέσης/παραµέτρων: ευτέρα 31/1/2011 Παρουσίαση µεθοδολογίας Σεναρίων ιαβούλευση swot analysis, συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του νοµού ιαβούλευση Σηµαντικών παραµέτρων που έφεραν τον Νοµό στην σηµερινή θέση Συµµετείχαν πολίτες Εργαστήρι ιαβούλευσης Τάσεων- Οµάδα εργασίας Α : Τετάρτη 2/2/2011 «ιαβούλευση τάσεων, συζήτηση, προτάσεις στους τοµείς: Ανάπτυξη της υπαίθρου, Τουρισµός, Πολιτισµός, Παιδεία, Απασχόληση» Συµµετέχουν µέλη Α Οµάδας Εργασίας (εκπρόσωποι φορέων & πολίτες) Εργαστήρι ιαβούλευσης Τάσεων Οµάδα εργασίας Β : Πέµπτη 03/2/2011 «ιαβούλευση τάσεων, συζήτηση, προτάσεις στους τοµείς: Μεταποίηση, Καινοτοµία, Περιβάλλον, Ενέργεια, Υποδοµές» Συµµετέχουν µέλη Β Οµάδας Εργασίας (εκπρόσωποι φορέων & πολίτες) Εργαστήρι ιαβούλευσης Σεναρίων: Τετάρτη 09/2/2011 «ιαβούλευση σεναρίων ανάπτυξης του ν. Κιλκίς» Συµµετέχουν Φορείς και πολίτες Εργαστήρι ιαβούλευσης Προοπτικών ανάπτυξης του ήµου Παιονίας: Παρασκευή 11/2/2011 Παρουσίαση αποτελεσµάτων έως σήµερα «ιαβούλευση προοπτικών ανάπτυξη ήµου Παιονίας 14 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

16 Συµµετέχουν Φορείς και πολίτες Εργαστήρι ιαβούλευσης Οράµατος - Στρατηγικής: Τρίτη 15/2/2011 «ιαβούλευση οράµατος & στρατηγικών αξόνων του νέου αναπτυξιακού προγραµµατισµού» Συµµετέχουν µέλη Φορείς και πολίτες 3. ιαγωνισµός παιδικής ζωγραφικής Ο διαγωνισµός παιδικής ζωγραφικής αφορούσε τους µαθητές της Ε και ΣΤ τάξης των δηµοτικών σχολείων του ν. Κιλκίς. Τα παιδιά συµµετείχαν µε έργα διαστάσεων 30 x 40 εκ (το µέγιστο), χρησιµοποιώντας υλικά ζωγραφικής της επιλογής τους (π.χ. νεροµπογιά, παστέλ, ακρυλικά). Τα έργα παραδόθηκαν στα σχολεία και µια επιτροπή αποτελούµενη από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς επέλεξε και θα βραβευτούν τα έργα που θα ξεχωρίζουν από άποψη φαντασίας και καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας. Τα καλύτερα έργα θα παρουσιαστούν στο διήµερο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ν. Κιλκίς (25 & 26/2/2011) στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου Κιλκίς όπου και θα εκτεθούν για 15 ηµέρες. Τα βραβεία είναι: 1ο βραβείο: Ένα πλήρες σετ ζωγραφικής µε καβαλέτο, 2ο βραβείο: Ένα MP4 και 3ο βραβείο: Βιβλία. Τα 20 πρώτα σε αξιολόγηση έργα θα λάβουν δώρο ένα USB Flash. 4. ιαγωνισµός έκθεσης µαθητών Με κεντρικό θέµα: Η οικονοµική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στο Κιλκίς της επόµενης δεκαετίας, δόθηκε στους µαθητές της Β και Γ λυκείου, η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό έκθεσης που βασικό σκοπό είχε να υποκινήσει τα παιδιά να ξεκινήσουν να βλέπουν το µέλλον τους και να τα µάθει να το σχεδιάζουν ταυτόχρονα. Οι βασικές κατευθυντήριες ερωτήσεις ήταν: 1. Ποιο είναι το περιεχόµενο που δίνετε στους όρους «Οικονοµική ανάπτυξη» και «Ποιότητα ζωής» και στη σχέση αυτών; 2. Ποιο είναι το δικό σας όραµα για το Κιλκίς του 2020; 3. ιατυπώστε τρεις προτάσεις (παραδείγµατα) ισόρροπης ανάπτυξης που θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν στο ν. Κιλκίς µέσα στην επόµενη δεκαετία. Αναφορικά µε τα βραβεία: Το πρώτο βραβείο ήταν ένας φορητός Η/Υ, το δεύτερο ένα smart phone και το τρίτο µια φωτογραφική µηχανή. 15 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

17 5. Αναπτυξιακό συνέδριο Θέµα: «Πορεία στο µέλλον µε νέες συντεταγµένες ανάπτυξης Κιλκίς 2020» Σκοπός του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ν. Κιλκίς Είναι γεγονός ότι ανεξαρτήτως της διεθνούς κρίσεως το µοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο βασίστηκε στην εσωτερική ζήτηση, προκάλεσε µακροοικονοµικές ανισσοροπίες και στρεβλώσεις που το καθιστούν πλέον µη διατηρήσιµο αλλά και επιβάλλουν µε κατεπείγοντα τρόπο την αλλαγή του. Κατ αντιστοιχία, σε τοπικό επίπεδο, καθίσταται αδήριτη πλέον η ανάγκη επανασχεδιασµού ενός βιώσιµου, ρεαλιστικού, σύγχρονου και ανταγωνιστικού νέου µοντέλου ανάπτυξης για την επόµενη δεκαετία. Το Κιλκίς αναζητά µια νέα ταυτότητα, ένα νέο όραµα και στίγµα σε επίπεδο χωρικό, οικονοµικό, κοινωνικό. Αναζητά και πρέπει να βρει τρόπους αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του, εξάλειψης των αδυναµιών του, αντιµετώπισης των κινδύνων που το απειλούν. Η πορεία ανάπτυξης του νοµού στο µέλλον χρειάζεται τον καθορισµό νέων συντεταγµένων. Ο σχεδιασµός όµως ενός τόσο σηµαντικού εγχειρήµατος, η θέσπιση στόχων και αξόνων δράσης, η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων, ο ακριβής προσδιορισµός των µετασχηµατισµών, ο καθορισµός των µέσων για την επίτευξη και υλοποίησή τους απαιτεί επικοινωνία του νέου προτύπου µε την κοινωνία, απαιτεί µε άλλα λόγια ευρεία συναίνεση, συµµετοχή, συνεργασία, σύµπνοια, συνέργεια, σύγκλιση και σύνθεση απόψεων, προτάσεων, ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό τόσο το χρονικό σηµείο υλοποίησης όσο και οι διαδικασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ν. Κιλκίς αναµένεται να συµβάλλουν τα µέγιστα στην κρίσιµη αυτή προγραµµατική διεργασία. Πέρα από την αυτονόητη χρησιµότητά του, το Συνέδριο θα αποκτήσει υψηλή προστιθέµενη αξία καθόσον δεν θα αποτελέσει απλά ένα διήµερο κατάθεσης στείρων µονολόγων αλλά την κορύφωση µιας εξελικτικής διαδικασίας διαλόγου µέσα από προσυνεδριακές εκδηλώσεις, δράσεις και forum στο διαδίκτυο. Το Αναπτυξιακό Συνέδριο στοχεύει στο να συµβάλει καταλυτικά στον καθορισµό νέων συντεταγµένων ανάπτυξης του νοµού Κιλκίς στην πορεία στο µέλλον και θα το πετύχει. 16 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

18 4. Αποτελέσµατα Συµµετοχικής Στρατηγικής ιεργασίας Η οµάδα εργασίας παραθέτει τα αποτελέσµατα της συµµετοχικής διεργασίας σε δύο επίπεδα. Πρώτον στο διαδικαστικό επίπεδο, και δεύτερον στο ουσιαστικό πρακτικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα είναι δυναµικά µε την έννοια ότι κάποιες παράµετροι θα ολοκληρωθούν και µετά το συνέδριο. 4.1 Αποτελέσµατα ιαδικασίας Μέτρηση - Benchmark Η διαδικασία µετρήσεων συνεχίζεται, τα τελικά αποτελέσµατα θα συµπεριληφθούν µετά το πέρας του συνεδρίου µαζί µε τα πρακτικά σε νέα έκδοση του παρόντος. είκτες 6 βασικά Στάδια: 1. ιαβούλευση swot ανάλυση, 2. ιαβούλευση παραµέτρων, 3. ιαβούλευση Τάσεων, 4. ιαβούλευση σεναρίων, 5. ιαβούλευση Οράµατος, 6. ιαβούλευση στρατηγικών αξόνων. 8 συνολικά Μελέτες: 1. χαρακτηριστικά νοµού, 2. παράµετροι, 3. τάσεις, 4. σενάρια, 5 και 6. κείµενα οµάδων εργασίας, 7 όραµα, 8. στρατηγικοί άξονες. Αριθµός εργαστηρίων: 7 workshops. Αριθµός ερωτηµατολόγιων: 3. Αριθµός απαντηµένων ερωτηµατολογίων: 87. Αριθµός ψηφιακών εργαλείων:, facebook, twitter, linkedin, site: (4 εργαλεία: δηµοψηφίσµατα, διαβούλευση, ψηφιακά ερωτηµατολόγια, προτάσεις). Αριθµός δηµοψηφισµάτων: 3. Ποιοτικά στοιχεία Τα βασικά ποιοτικά δεδοµένα που προέκυψαν ήταν τα εξής: Ανάγκη για όραµα: Όλοι οι συµµετέχοντες είτε συµφωνούσαν είτε διαφωνούσαν µε την διαδικασία, ήταν φανερό ότι θεωρούσαν την ύπαρξη οράµατος και στρατηγικού σχεδίου απαραίτητη προϋπόθεση. Εµπιστοσύνη: ήταν φανερό σε όλες τις συναντήσεις ότι υπάρχει ένα σηµαντικό εµπόδιο, που ονοµάζεται εµπιστοσύνη στους φορείς. Η συνεχής προσέλευση στα εργαστήρια άλλαξε το κλίµα. 17 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

19 Ειλικρίνεια: Οι τοποθετήσεις µετά την πρώτη γνωριµία γίνονταν όλο και πιο ειλικρινείς. υνατότητα διαλόγου: Στο τελευταίο εργαστήρι οι συµµετέχοντες είχαν καταφέρει να κάνουν διάλογο µε επιχειρήµατα, γεγονός που δείχνει την επιτυχία των εργαστηρίων και καταρρίπτει τον µύθο: Έλληνες είµαστε δεν µπορούµε. 4.2 Παραδοτέα Όραµα Στρατηγική Στις επόµενες παραγράφους αναγράφονται περιληπτικά τα αποτελέσµατα της διεργασίας των 6 σταδίων, αρχίζοντας από καταγραφή και διαβούλευση της παρούσας θέσης έως το όραµα και την στρατηγική. Τα δύο τελευταία στάδια θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό διαβούλευση Καταγραφή παρούσας Θέσης Νοµού Swot analysis. Ποιος είναι ο νοµός Κιλκίς µε δυο λόγια. Νοµός έντονα µεταποιητικός (εξωστρέφεια!) µε χαµηλή ενσωµάτωση καινοτοµίας, ο οποίος παράγει αρκετά προϊόντα, χαµηλής προστιθέµενης αξίας πρωτογενούς τοµέα, και έντονης εξάρτησης από τις επιδοτήσεις. Έχει αρκετές υποδοµές και στρατηγική θέση, η εγγύτητα µε την Θεσσαλονίκη του δίνει πρόσβαση σε επιστηµονικό και όχι µόνο προσωπικό, η απουσία προαστιακού σιδηρόδροµου και µέτριας ποιότητας αστικής ζωής αναγκάζει εργαζόµενους να ζήσουν εκτός περιοχής. Η απουσία κάποιων υποδοµών πχ σιδηρόδροµος, logistics, δηµιουργεί αύξηση κόστους στην µεταποίηση. «Ανυπαρξία» ταυτότητας γενικά, µε ιδιαίτερη επίδραση στο τουριστικό προϊόν. 18 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

20 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Νοµού Κιλκίς ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 22% ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 21% ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 21% ΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ: ΕΘΝΙΚΕΣ Ο ΟΙ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ 20% ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18% ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΒΑΛΚΑΝΙΑ 22% ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ/ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 21% ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 20% ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20% ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΒΙΠΕ/ΒΕΠΕ 19% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ REAL ESTATE ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΙΚΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 22% ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 21% ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ) 20% ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19% ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 18% ΧΑΜΗΛΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ε Ω & ΖΕΙ ΑΛΛΟΥ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΧ ΤΟΠΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ, ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΚΤΛ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 44% ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 31% ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 25% Α ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΙΑΡΡΟΗ ΑΝΘΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Τα παραπάνω δεδοµένα µε κεφαλαία γράµµατα προέρχονται από την οµάδα εργασίας, και κατατάσσονται µε σηµαντικότητα που έχει προκύψει από τα ερωτηµατολόγια που έχουν καταρτίσει φορείς και πολίτες, ενώ οι παράµετροι χωρίς βαρύτητα είναι προτάσεις φορέων και πολιτών. 19 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

21 Επιλογή κάποιων δεδοµένων από τα χαρακτηριστικά του Νοµού(σήµερα περιλαµβάνει 2 δήµους): 1. Γεωγραφική Θέση Ο νοµός Κιλκίς βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της χώρας, έχει έκταση µ2χιλ και πληθυσµό κατοίκους (2001). Συνορεύει προς βορρά µε την ΠΓ Μ, ανατολικά µε το νοµό Σερρών, προς νότο µε το νοµό Θεσσαλονίκης και δυτικά µε το νοµό Πέλλας. Η πόλη του Κιλκίς απέχει 48 χιλιόµετρα από την Θεσσαλονίκη ενώ οι αντίστοιχες αποστάσεις από το ιεθνές Αεροδρόµιο «Μακεδονία» και την παραµεθόριο µε την FYROM είναι 66 και 25 χιλιόµετρα αντίστοιχα (αποστάσεις που συνδέονται από εθνικές οδούς και αυτοκινητοδρόµους ταχείας κυκλοφορίας). 2. Πληθυσµός Η πληθυσµιακή εξέλιξη του Ν. Κιλκίς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Έτος Απογραφής Πληθυσµός Μορφωτικό Επίπεδο Η εικόνα του µορφωτικού επιπέδου της περιοχής δεν απέχει πολύ από αυτή της υπόλοιπης ελληνικής επαρχίας. Φαίνεται, ότι υπάρχει ένας ικανός πυρήνας κατοίκων που έχουν την απαραίτητη µόρφωση για να στηρίξουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. Λόγω της κοντινής απόστασης του Νοµού και της πόλης από τη Θεσσαλονίκη, η παραπάνω δεξαµενή µπορεί να υπερδιπλασιάζεται µε την εισροή εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. 4. Οικονοµία Ο νοµός Κιλκίς είναι µία περιοχή µε έντονη µεταποιητική δραστικότητα, πολύ µεγαλύτερη των γειτονικών νοµών (Ηµαθίας, Πέλλας και Σερρών). Η κατάσταση του Νοµού, σχετικά µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βελτιώθηκε αισθητά µε την πάροδο των ετών (ανάµεσα στο χρονικό διάστηµα 2000 και 2007). Επίσης, µε βάση τα δεδοµένα του 2007 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού ήταν 20 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

22 µεγαλύτερο της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των γειτονικών νοµών. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε την σύνθεση της οικονοµικής δραστηριότητας και την µεταβολή του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Τοµέα ραστηριότητας Με το όρο ΑΠΑ εννοούµε την αξία των νέων παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, αφαιρούµενων των προϊόντων που απαιτήθηκαν για την παραγωγή τους χωρίς, να υπολογίζονται οι αποσβέσεις, οι φόροι και οι επιδοτήσεις. Κάνουµε χρήση του δείκτη για να βρούµε την σύνθεση (κλάδοι) της οικονοµικής δραστηριότητας. Νοµός Κιλκίς Πρωτόγεννης Παραγωγή Βιοµηχανία Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,4% 27,9% 10,1% 44,6% ,4% 26,7% 12,4% 42,5% ,5% 27,5% 10,9% 45,1% ,7% 26,5% 11,7% 46,1% ,4% 29,2% 10,4% 46,0% ,2% 29,9% 10,6% 44,3% ,7% 32,7% 13,2% 45,4% ,9% 32,4% 8,9% 48,8% Γ.Γ.ΕΣΥΕ, αφορούν την ΑΠΑ κατά κλάδο (A6), σε τρέχουσες τιµές, επεξεργασία: Emetris AE Παρατηρούµε µια σταδιακή µείωση του πρωτογενούς τοµέα και µία ενδυνάµωση του τοµέα της Βιοµηχανίας που περιλαµβάνει και την Ενέργεια. Οι Κατασκευές µειώνονται επίσης, ενώ ο τοµέας των Υπηρεσιών δυναµώνει όπως σε όλη την χώρα (απλά λιγότερο). 21 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

23 Την ίδια περίοδο σε Περιφέρεια και Χώρα έχουµε τα εξής: Ελλάδα ως σύνολο Πρωτόγεννης Παραγωγή Βιοµηχανία Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,6% 13,9% 7,0% 72% ,4% 13,2% 8,2% 72% ,9% 13,3% 6,2% 75% ,5% 12,5% 6,5% 75% ,9% 12,8% 6,6% 76% ,9% 13,5% 6,0% 76% ,9% 13,3% 6,7% 76% ,8% 13,6% 6,0% 77% Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πρωτόγεννης Παραγωγή Βιοµηχανία Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,9% 16,8% 9,3% 65% ,9% 15,8% 9,9% 65% ,3% 15,1% 8,1% 69% ,4% 14,7% 8,2% 70% ,1% 14,9% 9,1% 69% ,2% 15,2% 9,4% 68% ,4% 14,8% 10,5% 69% ,7% 16,0% 6,2% 72% Γ.Γ.ΕΣΥΕ, αφορούν την ΑΠΑ κατά κλάδο (A6), σε τρέχουσες τιµές, επεξεργασία: Emetris AE Παρατηρούµε ότι σε όλη την χώρα έχει συντελεστεί τεράστια µείωση του πρωτογενούς τοµέα µε την µεταποίηση να αντέχει, τις κατασκευές να υποχωρούν και τις υπηρεσίες να αυξάνονται. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Η βασική παρατήρηση είναι ότι ο νοµός παρουσιάζει υπερδιπλάσια συµµετοχή της µεταποίησης και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. 22 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

24 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους γειτονικούς νοµούς Ηµαθίας, Πέλλας και Σερρών. Συγκριτικά στοιχεία ΑΠΑ των γύρω Νοµών Ηµαθία Πρωτόγεννης Βιοµηχανία Παραγωγή Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,3% 17,8% 8,4% 54,4% ,6% 17,1% 7,6% 52,6% ,6% 15,5% 6,4% 57,5% ,8% 15,9% 6,0% 60,3% ,0% 16,1% 6,5% 59,5% ,3% 16,4% 6,1% 59,1% ,6% 12,6% 6,5% 64,4% ,0% 14,0% 6,1% 62,8% Πέλλα Πρωτόγεννης Βιοµηχανία Παραγωγή Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,0% 12,8% 8,4% 52,8% ,2% 12,9% 7,5% 52,4% ,1% 13,2% 5,7% 53,9% ,5% 11,6% 5,6% 62,3% ,3% 13,1% 4,6% 60,1% ,7% 13,9% 6,6% 56,8% ,0% 13,4% 8,5% 58,2% ,5% 14,3% 6,5% 59,7% Σέρρες Πρωτόγεννης Βιοµηχανία Παραγωγή Ενέργεια Κατασκευές Υπηρεσίες ,8% 7,0% 11,0% 59,1% ,4% 8,1% 10,7% 59,8% ,8% 9,7% 6,9% 63,7% ,5% 10,6% 6,5% 63,4% ,9% 11,0% 6,9% 65,2% ,7% 11,8% 7,4% 63,1% ,6% 13,2% 9,3% 65,9% ,0% 12,9% 6,4% 67,7% Γ.Γ.ΕΣΥΕ, αφορούν την ΑΠΑ κατά κλάδο (A6), σε τρέχουσες τιµές, επεξεργασία: Emetris AE Παρατηρούµε ότι και οι τρεις γειτονικοί Νοµοί έχουν διπλάσια σχεδόν δραστηριότητα στην Πρωτόγεννη Παραγωγή, κατά πολύ µικρότερη στη Βιοµηχανία και αρκετά µεγαλύτερη στον τοµέα των Υπηρεσιών. Στην συνέχεια παραθέτουµε στοιχεία µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής και συγκριτικά στοιχεία µε το εθνικό, το περιφερειακό και των γειτονικών νοµών. Τα στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία έχει κάνει η Emetris AE. 23 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

25 Συγκρισιµότητα µε βάση το ΑΕΠ κατά κεφαλή Νοµός Κιλκίς, ΑΕΠ κατά κεφαλή σε αξία και θέση στο σύνολο των Νοµών της χώρας. έτος άξια Θέση Παρατηρούµε µια σαφώς βελτιωµένη θέση στην οκταετία που αναλύουµε, όπου από την 22 η θέση βρέθηκε ο Νοµός στην 15 η. Σύγκριση µε τους γύρω Νοµούς µε βάση την θέση τους Πανελλαδικά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έτος Κιλκίς Ηµαθία Πέλλα Σέρρες Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο Νοµός µας είναι ο µοναδικός από τους υπόλοιπους τρεις γειτονικούς που βελτίωσε την θέση του µε βάση αυτή την παράµετρο. Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε βάση την χώρα και την Περιφέρεια της Κ Μακεδονίας. 24 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

26 έτος Σύνολο Ελλάδος Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Παρατηρούµε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νοµού ξεπέρασε αυτό της Περιφέρειας που ανήκει την περίοδο που αναλύουµε. Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε τους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας έτος Ηµαθία Θεσσαλονίκη Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική Κιλκίς Πρόσφατες πληροφορίες φορολογικού εισοδήµατος, τι δηλώσαµε τo 2009? Πηγή: Οικονοµικός Τύπος, Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

27 5. Οικονοµική ραστηριότητα Α. Πρωτογενής Τοµέας Η γεωργική γη ανέρχεται σε στρέµµατα, είναι χωρισµένη σε αγροτεµάχια µε µέση έκταση 9 στρέµµατα το καθένα, ενώ ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων είναι Το σχετικά υψηλό ποσοστό (46,5%) της Γεωργικής Γης στο σύνολο του νοµού, χαρακτηρίζεται από το πολύ µικρό ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων (17%) που είναι και το χαµηλότερο στη χώρα (Μ.Ο. Κ. Μακεδονίας 28%). Η άρδευση γίνεται µε συλλογικά ή ιδιωτικά δίκτυα γεωτρήσεων σε ποσοστό 71%, από ποταµούς και πηγές 28,7%. Οι κυρίαρχες καλλιέργειες στο νοµό Κιλκίς είναι αυτές της αροτροκαλλιέργειας. Το 84% από αυτές καλύπτεται από σιτηρά, το 10% από κτηνοτροφικά φυτά (κριθάρι, καλαµπόκι) και το 6% από βιοµηχανικά φυτά (βαµβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα). Τα κηπευτικά, οι δένδρο-καλλιέργειες και τα αµπέλια, κατέχουν µόνο το 3,2% της γεωργικής γης. Τα κηπευτικά υπό κάλυψη (θερµοκήπια) είναι ελάχιστα ενώ η βιοµηχανική ντοµάτα καλλιεργείται σε µικρή έκταση (0,8%). Από οπωροφόρα δένδρα υπάρχουν λίγες ροδακινιές και κερασιές (0,5%). Επίσης µικρή έκταση (0,8%) καλύπτουν δένδρα για ξηρούς καρπούς - κυρίως αµυγδαλιές και φουντουκιές. Αµπέλια υπάρχουν στην περιοχή της Γουµένισσας (3000 στρέµµατα) παράγουν το περίφηµο κρασί (στοιχεία απογραφής έτους 2001). Β. ευτερογενής Τοµέας Η µεταποιητική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στην περιοχή του Σταυροχωρίου, πάνω στον οδικό άξονα προς Θεσσαλονίκη (Ν. Σάντα) και στην περιοχή του Πολυκάστρου και της Αξιούπολης και γύρω από την ΠΑΘΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν µε αναφορά αφενός το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και αφετέρου τα Βαλκάνια και επηρεάζουν σηµαντικά τη φυσιογνωµία του Νοµού όπου αποτελούν σηµαντικό σηµείο της οικονοµικής και κοινωνικής δοµής του. Οι αναπτυξιακοί νόµοι τα τελευταία χρόνια επηρέασαν σηµαντικά στην διαµόρφωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος του νοµού. 26 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

28 Οι κυριότεροι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στο νοµό Κιλκίς είναι της κλωστοϋφαντουργίας, ηλεκτρολογικών, µηχανολογικών και δοµικών κατασκευών, προφίλ αλουµινίου, πλαστικών, τροφίµων, ποτών και επιπλοποιίας. Πολλές από τις εγκαταστηµένες στο νοµό βιοµηχανίες, συγκαταλέγονται στις πιο δυναµικές του κλάδου τους πανελληνίως αλλά και στο χώρο των Βαλκανίων. Η ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου χαρακτηρίζεται ως η καλύτερα οργανωµένη και δυναµική ΒΙΠΕ της Ελλάδας µε άρτιες υποδοµές, ενώ περιοχές µε δυνατότητες βελτίωσης υποδοµών βιοµηχανικής δραστηριότητας υπάρχουν στην Αξιούπολη και το Πολύκαστρο και στην περιοχή της Ν. Σάντας, όπου παρατηρείται άτυπη συγκέντρωση βιοµηχανιών. Γ. Τριτογενής Τοµέας Τα σηµαντικότερα εµπορικά κέντρα του Νοµού είναι η πόλη του Κιλκίς, η Γουµένισσα, το Πολύκαστρο και η Αξιούπολη. Ο χαρακτήρας των αστικών κέντρων είναι πολικός καθώς συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας και προσελκύουν σηµαντικό αριθµό κατοίκων των γύρω περιοχών. Η γειτνίαση µε το Νοµό Θεσσαλονίκης και η ευκολία πρόσβασης των καταναλωτών στην µεγάλη αγορά της λειτουργεί κυρίως ως µειονέκτηµα αναφορικά µε την εµπορική δραστηριότητα. Η τουριστική κίνηση στο νοµό, όπως αυτή εµφανίζεται µέχρι σήµερα, δεν είναι ανάλογη των προσδοκιών, παρουσιάζει δε διακυµάνσεις ως προς το µέγεθος της. Γενικά, ο µεγαλύτερος αριθµός επισκεπτών δε διανυκτερεύει στην περιοχή αλλά καταλήγει στα γειτονικά µεγάλα αστικά κέντρα ενώ σηµαντικό κοµµάτι των επισκεπτών ανήκουν στην κατηγορία του Θρησκευτικού Τουρισµού. Οι επισκέπτες στα Μοναστήρια του νοµού ανέρχονται σε περίπου επισκέπτες ετησίως. Σήµερα στο νοµό λειτουργούν µικρός σχετικά αριθµός ξενοδοχείων ενώ µε δράσεις επιδοτούµενων προγραµµάτων (ΟΠΑΑΧ και Leader) έχουν αναπτυχθεί θύλακες αγροτουρισµού σε σηµαντικά σηµεία του Νοµού. Ο αγροτουρισµός και ο θεµατικός τουρισµός αποτελούν σηµαντικό στόχο ανάπτυξης για τον Νοµό για τα έτη Σταδιακά βήµατα για την 27 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

29 ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε ανάδειξη των φυσικών πόρων του νοµού όπως οι κατάφυτοι ορεινοί όγκοι και τα υδατικά συστήµατα, γίνονται µέσω αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Leader, Interreg κ.ά.) Ποιες Παράµετροι οδήγησαν την περιοχή σε αυτό που είναι σήµερα Παρατίθενται οι βασικοί παράµετροι που οδήγησαν την περιοχή στην σηµερινή της µορφή τόσο κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο. 1. Επιδοτήσεις κυρίως του αναπτυξιακού νόµου στην περιοχή µε µεγάλα ποσοστά που προσέλκυσαν επενδύσεις κυρίως µεταποίησης (ιδιαίτερα οι αναπτυξιακοί νόµοι τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000). 2. Η συνεχής µεγέθυνση της Θεσσαλονίκης, οι περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και οι υψηλές τιµές γης οδήγησαν τις επενδύσεις µεσαίας και µεγάλης όχλησης στους γειτονικούς νοµούς, σε συνδυασµό πάντα µε τις επιδοτήσεις. 3. Η ανάπτυξη των οδικών δικτύων: Εγνατία, ΠΑΘΕ, υπερτοπικός άξονας 10, επίσης βοήθησε στην επιλογή κυρίως µεταποιητικών µονάδων µε βαλκανικό και όχι µόνο προσανατολισµό στην περιοχή. 4. Οι επιδοτήσεις στον αγροτουριστικό χώρο τόσο σε δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς µαζί µε την µεγάλη συµµετοχή της κτηνοτροφίας δηµιούργησε νέες µονάδες & προϊόντα στον τοµέα µαζί µε τουριστικά καταλύµατα δίνοντας µια µικρή αλλά σηµαντική εναλλακτική στον αγροτικό πληθυσµό. 5. Ο κατασκευαστικός τοµέας γνώρισε άνθιση τόσο λόγω των αρκετών µεταναστών που ήρθαν να εργαστούν στην περιοχή όσο και λόγω των εµβασµάτων & της επιλογής να ζήσουν στον τόπο τους έλληνες µετανάστες που ολοκλήρωσαν τον εργασιακό του βίο στην Γερµανία, Σουηδία κ.α.. 6. Η είσοδος της χώρας στο ευρώ σε συνδυασµό µε την σηµαντική µείωση των επιτοκίων δηµιούργησε σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και πολλές ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις στην χώρα και στην περιοχή. 28 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

30 7. Οι παγκόσµιες αλλαγές (νέες δυνάµεις µε χαµηλά κόστη & παγκοσµιοποίηση) και η βελτίωση του επιπέδου ζωής, οδήγησαν σταδιακά την περιοχή όπως και την χώρα (πολύ περισσότερο βέβαια), στην µείωση της συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στην συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Οι πολύ χαµηλές τιµές, η µη διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων, ο µικρός κλήρος, το αυξηµένο κόστος και το αδύναµο συνεταιριστικό κίνηµα οδήγησαν τους κλάδους του πρωτογενή τοµέα σε τεράστια συρρίκνωση και χωρίς τις επιδοτήσεις η επαρχία της χώρα και της περιοχής θα είχε µάλλον ερηµώσει πλήρως. Βάση διαβούλευσης οι βασικές παράµετροι αξιολογήθηκαν και βαθµολογηθήκαν, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΓΜΑ 38 ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (Μ.Ο.) ,3 6,9 6,7 6,3 6 5,7 5,7 5, ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣ/ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙΣΟ ΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 29 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

31 4.2.3 Ποιες είναι τάσεις των Παράµετροι αυτών? Εδώ καταγράφονται οι τάσεις των βασικών παραµέτρων που επηρέασαν την περιοχή την προηγούµενη δεκαετία (οι πρώτες 7), καθώς και τάσεις άλλων παραµέτρων (σε εθνικό, παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και Βαλκανικό επίπεδο), που µπορεί να επηρεάσουν την περιοχή την επόµενη 10ετία. Οι Τάσεις των παραµέτρων που επηρέασαν την περιοχή 1. Επιδοτήσεις αναπτυξιακού νόµου. Τουλάχιστον έως το 2015 θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις όχι µε τον ίδιο ρυθµό και τα ίδια ποσοστά όπως µέχρι τώρα, αλλά µάλλον θα συνεχιστούν. Πιθανόν να συνεχιστούν και αργότερα στην δεκαετία πιο στοχευόµενα σε άυλες δράσεις. 2. Μεγέθυνση Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα συνεχίσει να µεγεθύνεται µε χαµηλότερα ποσοστά ίσως, να µην «θέλει» τις οχλούσες βιοµηχανίες που δηµιουργούν υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και κορεσµό, ενώ οι τιµές γης για µεταποιητική δραστηριότητα παραµένουν σχετικά ψηλά. Η ύφεση θα την επηρεάσει περισσότερο µιας και είναι δεδοµένο ότι σε περιόδους κρίσης επηρεάζονται περισσότερο τα µεγάλα αστικά κέντρα. Ο χωροταξικός βιοµηχανικός σχεδιασµός θέλει επίσης την εγκατάσταση µονάδων περιφερειακά της Θεσσαλονίκης και όχι πολύ µακριά για να έχουν πρόσβαση στην αγορά. 3. Υποδοµές κυρίως οδικοί άξονες. Οι υποδοµές τα επόµενα έτη θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, κυρίως όµως αυτές που έχουν ήδη εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση ή αυτές που θα µπορούν να συνχρηµατοδοτηθούν και από τον ιδιωτικό τοµέα. Βασική υποδοµή για την περιοχή ίσως αποτελεί η ολοκλήρωση του άξονα Θεσσαλονίκη Κιλκίς (Σάντα) γεγονός που θα βελτιώσει τις µεταφορές και το κόστος αυτών. 4. Επιδοτήσεις εστιασµένες. Οι επιδοτήσεις στον αγροτουρισµό φαίνεται ότι θα συνεχιστούν µέχρι τουλάχιστον το 2015, µειούµενες, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις υποδοµές. Επίσης θα υπάρχουν επιδοτήσεις για νέα καινοτόµα προϊόντα και δράσεις στον χώρο των τροφίµων και της πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης. 5. Πορεία κατασκευαστικού κλάδου. Τα τελευταία χρόνια µεγάλο % της οικονοµικής δραστηριότητας προερχόταν από τις κατασκευές. Οι 30 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

32 παράµετροι: νέοι οικονοµικοί µετανάστες και έλληνες του εξωτερικού που κατά βάση χρηµατοδότησαν την µέχρι σήµερα ανάπτυξη φαίνεται ότι δεν θα µπορέσουν να κάνουν το ίδιο τα επόµενα έτη. 6. Οικονοµική πορεία στην ζώνη του ευρώ. Τα χαµηλά επιτόκια δεν υπάρχουν πια και τα χρηµατοοικονοµικά κόστη θα παραµείνουν σχετικά υψηλά για την ερχόµενη 10ετία. Αυτό θα επιφέρει τόσο δηµοσιονοµική στενότητα που θα επηρεάσει αρνητικά τις δηµόσιες επενδύσεις πχ σχολεία, νοσοκοµεία, δρόµους, ασφάλεια κτλ, όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις και την κατανάλωση. 7. Πορεία του Πρωτογενούς τοµέα. Με την οικονοµική πίεση, την αυξηµένη ανεργία,τις χρηµατοδοτήσεις, την επάνοδο στα χωριά ανθρώπων µε στελεχιακή εµπειρία και µόρφωση και την µικρή αλλά σηµαντική αλλαγή κουλτούρας στην επιχειρηµατικότητα των αγροτών αναπτύσσονται µονάδες µε νέα προϊόντα και εξωστρέφεια γεγονός που θα συνεχιστεί ως τάση, µιας και υπάρχει παγκόσµια ζήτηση για αντίστοιχα προϊόντα. Αναφορικά µε τις πιο βιοµηχανικές καλλιέργειες θα υπάρξουν προβλήµατα µε τα κανάλια διανοµής & τα χρηµατιστήρια, θα ανέβει η ζήτηση κατά πολύ λόγω της βελτίωσης των συνθηκών σε πολλές χώρες και οι τιµές των τελικών προϊόντων θα παρουσιάζουν άνοδο & αστάθεια. Το πρόβληµα ίσως γίνει πιο έντονο λόγω & των έντονων καιρικών φαινοµένων. Λοιπές τάσεις που µπορεί να επηρεάσουν την περιοχή Κόσµος - Αύξηση εθνικών χρεών παγκοσµίως - Έµφαση σε νέες τεχνολογίες πχ. βιοτεχνολογία, πληροφορική, νανοτεχνολογία, ροµποτική & τεχνητή νοηµοσύνη - Περιβαλλοντικά προβλήµατα - Αύξηση τιµής πετρελαίου / µελλοντική είσοδος νέων καυσίµων πχ. βιοκαύσιµα, νέα κοιτάσµατα, κ.α. - Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα / αύξηση θερµοκρασία εδάφους / µείωση δασών 31 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

33 Βαλκάνια - Προσπάθεια δόµησης της δηµοκρατίας και της οικονοµίας των γειτονικών χωρών - Η Αλβανία θα καταφέρει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόµενα 10 έτη - Το ίδιο µάλλον δεν φαίνεται να συµβαίνει για την FYROM (πρόβληµα ονόµατος) - Προβλήµατα µε την διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη µόλυνση αυτών Ευρωπαϊκή Ένωση - Παγκοσµιοποίηση / πολλοί διεκδικητές / χαµηλού κόστος µεταποιητές - Παγκόσµιες ανταγωνιστικές πιέσεις / συνεχιζόµενη απελευθέρωση εµπορίου / περεταίρω ανταγωνισµός - Η ευρωζώνη επανακάµπτει / διατήρηση της εικόνας ενός ισχυρού νοµίσµατος - Μεταµόρφωση των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας / εργαζόµενοι µεταναστεύουν από την Ευρώπη - Φτωχότερα µέλη προσχωρούν στην ΕΕ / ενδυνάµωση περιφερειών / εντάσεις στα σύνορα της Ευρώπης / ρατσισµός και ξενοφοβία - Τεχνολογία: σηµαντικές επιδόσεις / καθυστερήσεις λόγω κουλτούρας & υποχρηµατοδότησης / ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα - Αξίες: περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές / αύξηση απαιτήσεων από επιχειρήσεις και πολιτικούς Ελλάδα - ιατήρηση της χώρας στο / αναδιάρθρωση οικονοµίας/λιτότητα - Ανάκαµψη κλάδων: ποιοτικός τουρισµός, νέα τρόφιµα - Υποχρηµατοδότηση του ηµοσίου Τοµέα - Υψηλό ποσοστό ανεργίας - Αλλαγή αναπτυξιακού µοντέλου / σε επίπεδο επιχειρηµατικής κουλτούρας & τοµεακό και δοµικό επίπεδο - Έλλειψη καινοτοµίας / αποβιοµηχάνιση 32 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

34 4.2.4 Τέσσερα βασικά Σενάρια για το Κιλκίς του 2020 Τα βασικά σενάρια καθορίζονται από δύο βασικές µεταβλητές άξονες, και στην περίπτωση µας αυτοί οι άξονες είναι: 1. Πορεία Οικονοµικής κρίσης (ευρώ, χρέος, δανεισµός, κ.α.). 2. Ικανότητα Κεντρικής κυβέρνησης να αντιδράσει, όπως επίσης και των τοπικών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν τόσο στις κοινωνικές προκλήσεις (πχ ανεργία) όσο και να αλλάξουν τη νοοτροπία κατάσταση. Πορεία οικονοµικής κρίσης σε Ελλάδα, Ευρώπη & υπόλοιπο κόσµο ΕΕ & λοιπές χώρες βγαίνουν από την κρίση σχετικά γρήγορα, τραβώντας και την Ελλάδα, Λύσεις στα θεσµικά θέµατα πχ νόµισµα, κοινή οικονοµική πολιτική κ.α. + Ικανότητα αντίδρασης σε κεντρικό & τοπικό επίπεδο Φορείς & ιδιώτες δεν αντιδράσουν θετικά Φορείς & ιδιώτες αντιδρούν θετικά ΕΕ & λοιποί αργούν, συνεχόµενες κρίσεις σε ευρώ, χρέη, αδυναµία συντονισµού κοινής οικονοµικής πολιτικής, κράτη µε πολλαπλές ταχύτητες ανάπτυξης Περιγραφικά τα 4 σενάρια µαζί µε προσπάθεια αστικοποίησης καταγράφονται πιο κάτω. Στο πρώτο σενάριο και οι δύο βασικές µεταβλητές είναι θετικές και ονοµάζεται επιστροφή, στο δεύτερο και τέταρτο µια µεταβλητή είναι θετική και στο τρίτο και οι δύο µεταβλητές είναι αρνητικές. 33 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

35 Σενάριο 1: «Επιστροφή» Η οικονοµία ανακτά την δυναµική της, η ανεργία µειώνεται, όχι τόσο γρήγορα όµως καθώς το χρέος αλλά και ελλείµµατα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι µεγάλα, πετυχαίνουµε όµως αλλαγή νοοτροπίας και σηµαντικά βήµατα ορθολογισµού στο δηµόσιο και στην επιχειρηµατικότητα. Kilkis cars AE Θα αποκτήσετε οικογένεια σε λίγο, χρειάζεστε χώρους, το suv θα σας βολέψει και αν χάσει την δουλειά του και λόγω εγκυµοσύνης δεν µπορέσω να βοηθήσω? Θυµάµαι τον µεγάλο αδερφό µου, το 2012 έµεινε άνεργος και ακόµη να συνέλθει, τρέµω στην ιδέα! Συµφωνώ µαζί σου Ε! αγάπη µου? 34 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

36 Σενάριο 2: Τέλµα Κουλτούρας Η οικονοµία επιστρέφει σταδιακά σε ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης, το πρόβληµα της ανεργίας αν και κάπως µειούµενο παραµένει, χρέη και ελλείµµατα απειλούν την λεπτή κοινωνική ισορροπία, η κοινωνία (φορείς + πολίτες) δεν καταφέρνει να αντιδράσει θετικά, να βγει από το τέλµα, να δηµιουργήσει νέα προοπτική, επηρεαζόµενη και από άλλες εξωγενείς εντάσεις πχ µεγάλες αυξήσεις στις τιµές πετρελαίου. Πάλι περιµένουµε κάποιον άλλο να µας σώσει!! 35 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

37 Σενάριο 3: Μαύρη εκαετία Η οικονοµία δεν καταφέρνει να ανακάµψει, η ανεργία αποτελεί µάστιγα, τα χρέη συνεχίζουν να απειλούν την βιωσιµότητα του συστήµατος, προβλήµατα µε το πετρέλαιο και τις τιµές α υλών και τροφίµων και συνεχή ανασφάλεια µε το νόµισµα, οδηγούν φορείς και πολίτες σε συνεχή µείωση της ευηµερίας και αυτοπεποίθησης. Κιλκίς: Άστεγη οικογένεια βρίσκει καταφύγιο στο αυτοκίνητο Σύλλογος Προστασίας Εκδήλωση για την σηµασία της οικογένειας τις µέρες µας. Προστατέψτε τους γύρω σας. Τα έσοδα θα διατεθούν σε άστεγες οικογένειες 15/3/ :30 Αίθουσα εκδηλώσεων Επιµελητηρίου Κιλκίς 36 Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

38 Σενάριο 4: ηµιουργικές Κοινότητες Η οικονοµία προσπαθεί να ανακάµψει µε σχετική επιτυχία, η ανεργία συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, τα χρέη συνεχίζουν να πιέζουν και να µην υποστηρίζουν πιο γρήγορη ανάπτυξη, πιέζοντας την κοινωνία, παρόλα αυτά πολίτες και φορείς αντιδρούν θετικά, αυτουποκινούνται, µε την χρήση της τεχνολογίας - πληροφορικής, βελτιώνεται η αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και φορέων, η επιχειρηµατικότητα γίνεται σηµαντική αξία ευηµερίας, καινοτοµία και ανανεώσιµες πηγές βοηθούν στην µείωση κόστους, µια νέα δεκαετία ανατέλλει καλύτερη. Αρ φύλλου 125, 02/02/2020 EURO NEWS - Athens Η Εφηµερίδα που Προτιµά η Ευρώπη - Από το 2014 Βραβείο Πρότυπης Ανάπτυξης για την περιοχή Κιλκίς Βράβευση. Σε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο µέγαρο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςκοςΌλιΡεν, βράβευσε τον φορέα ανάπτυξης της περιοχής Κιλκίς. Παρών στην τελετή ήτανκαιογενικός ΓραµµατέαςτουΟΗΕκοςΓ. Α. Παπανδρέου. Το βραβείο παρέλαβε εκ µέρους του φορέακαιόλωντων πολιτών και των φορέων της περιοχής, η πρόεδρος του φορέα ανάπτυξης κα. Χ Παπαδοπούλου. Σε συζήτηση που ακολούθησε αναφορά έγινε στα: ίκτυα Συνεργασίας Στο πρότυπο Κέντρο Βιοµηχανικής Καινοτοµίας Στοειδικό fund που δηµιούργησαν φορείς και πολίτες Στον µόνιµο φορέα ανάπτυξης Στην revolving διαδικασία σχεδιασµού Κιλκίς 20ΧΧ, 2020, 2030, Αναλυτικό Reportage σελ Επιµελητήριο Κιλκίς Emetris Α.Ε. _ 1 η Έκδοση 2/2011

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Στόχος Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή, η προώθηση και η ανάδειξη εκείνων των στοιχείων και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, απηύθυνε οµιλία στην εκδήλωση µε θέµα «Έρευνα, Καινοτοµία & Ανάπτυξη στη Θεσσαλία» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια Ενέργεια στη υτική Μακεδονία Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια Γιάννης Φάλλας Συντονιστής ΠΠΚ Μ και Υπεύθυνος ΤΠ Company ΤΠ και ΤΠ Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών

Η ανάδειξη της καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ 2 ο Τακτικό Συνέδριο «Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική» Θεματική: «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα