ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 2

3 3

4 Την έκδοση του Οδηγού Σπουδών επιμελήθηκαν: α) από τον Τομέα Φιλοσοφίας ο κ. Γιώργος Ζωγραφίδης, επίκουρος καθηγητής, β) από τον Τομέα Παιδαγωγικής ο κ. Γιώργος Ζαρίφης, λέκτορας, και γ) από τη Γραμματεία η κ. Αναστασία Ηλιοπούλου, γραμματέας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ο Οδηγός Σπουδών εκτυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, Κωνσταντίνου Μελενίκου 5, Τ.Κ , τηλέφωνο , Fax

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του Προέδρου του Τμήματος 7 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Προσωπικό Τομέα Φιλοσοφίας Προσωπικό Τομέα Παιδαγωγικής Λοιπό Προσωπικό του Τμήματος Βιβλιοθήκες Εργαστήρια Ερευνητικές Μονάδες Διακίνηση φοιτητών και φοιτητριών Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Σπουδές των φοιτητών και φοιτητριών με ειδικές ανάγκες Διάφορα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π ΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1. Γενικές πληροφορίες Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών Νέο Πρόγραμμα Σπουδών κατεύθυνση Φιλοσοφίας Νέο Πρόγραμμα Σπουδών κατ εύ θ υ νσ η Παιδ αγω γική ς Πρακτική Άσκηση ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθήματα Φιλοσοφίας Μαθήματα Παιδαγωγικής Λοιπά Μαθήματα Περιγραφές μαθημάτων Φιλοσοφίας Περιγραφές μαθημάτων Παιδαγωγικής Κωδικοποίηση των μαθημάτων κατεύθυνσης του Τομέα Παιδαγωγικής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Σ 4.1. Προσφερόμενα μαθήματα Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ 75 5

6 5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» 5.1. Προσφερόμενα μαθήματα Υπουργική απόφαση λειτουργίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ Σ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» 6.1. Προσφερόμενα μαθήματα Υπουργική απόφαση λειτουργίας 92 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους και της έκδοσης του φετινού Οδηγού Σπουδών ( ) καλωσορίζω όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως ε ξαμήνου φοίτησης και επιπέδου (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού), ιδιαίτερα τις πρωτοετείς και τους πρωτοετείς φοιτητές, ευχόμενος σε όλες και σε όλους, καθώς και στα μέλη του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (διδακτικό ερευνητικό, δι οικητικό κ.ά. προσωπικό), υγεία, δημιουργικότητα και ε πίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων μας. Από την πλευρά μου, όπως, νομίζω, έπραξα και στο περασμένο ακαδημαϊκό έτος, υπόσχομαι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βοηθήσω προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι, ωστόσο, γνωστό σχεδόν σε όλες και σε όλους μας πως καμία προσπάθεια δεν μπορεί να ευοδωθεί και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, αν δεν επικρατούν ευνοϊκέ ς συνθήκες και αν δεν υ πάρχουν οι κατάλληλες βασικές προϋποθέσεις. Με εφαλτήριο, λοιπ όν, τη θέση αυτή, θέλω να επισημάνω εμφαντικά πως θα επιδιώξω σθεναρά, όσο βέβαια εξαρτάται από μένα, τη δημιουργία και την εξασφάλιση τέτοιων συνθηκών και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την αγαστή συνεργασία ανάμεσά μας και θα βοηθήσουν προς την επίτευξη του κοινού στόχου. Ελπίζω και εύχομαι ότι με την προσπάθεια όλων μας θα πετύχουμε να αναδείξουμε την αίγλη, το κύρος, την αναγνώριση και την προσφορά που είχε και έχει το Τμήμα μας στα φιλοσοφικά, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, π ολιτιστικά και κοι νωνικά δρώμενα της χώρας, και όχι μόνο. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αντιθέσεις και οι αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις όλων όσοι ε μπλέκονται στα δρώμενα του Τμήματός μας, για όποια θέματα και ζητήματα που μας αφορούν, είναι ευπρόσδεκτες και γόνιμες οφείλουν, ωστόσο, να συζητούνται και να μην υποβόσκουν ανάμεσά μας. Ο διάλογος αποτελεί, άλλωστε, όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε, ίσως το πλέον κατάλληλο και πρόσφορο παιδαγωγικό, παραγωγικό μέσο το οποί ο συμβάλλει στην απόκτηση και στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών μας σχέσεων, στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματός μας εν γένει, καθώς και στην επίτευξη των στόχων μας, να καταρτίσουμε, δηλαδή, μελλοντικούς ε κπαιδευτικούς που να διακρίν ο νται από υπευθυνότητα, επιστημονικό ήθος, ανθρωπιστική παιδεία, ελεύθερη έκφραση, σκέψη και πράξη, επαγγελματική συγκρότηση και ανάπτυξη, όπως επιστημονική γνώση (φιλοσοφική, παιδαγωγική), δεξιότητες και ικαν ότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, αυτενέργειας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να διατηρήσει το Τμήμα τα ήδη αναγνωρισμένα κεκτημένα του και να επιτύχει την ανοδική του πορεία. Κλείνοντας τον πρόλογο αυτό, εύχομαι και πάλι στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, στο διοικητικό προσωπικό, στις φοιτήτριες και τους φ οιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) δημιουργικότητα, επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη, διάλογο επί επιστημονικών θεμάτων, ζητημάτων και αρχών, στοχασμό, ε ιρηνική συνύπαρξη, κατανόηση και ανθρωπιά, την οποία έχουμε όλες και όλοι αφενός ανάγκη και αφετέρου υποχρέωση να την πετύχουμε και να τη διαφυλάξουμε. Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2010 Καθηγητής Δημήτριος Χρ. Χατζηδήμου Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 7

8 8

9 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕ ΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ: ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ: Ιωάννης Μυλόπουλος Σοφία Κουΐδου Ανδρέου Δέσπω Λιάλιου Ιωάννης Παντής 1.2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και άρχισε να λειτουργεί το Σήμερα απαρτίζετα ι από 8 Τμήματα: α) Φιλολο γίας, β) Ιστορίας και Αρχαιολογίας, γ) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, δ) Ψυχολογίας, ε) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο λογίας, ζ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλο λογίας και η) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Μιλτιάδης Παπαν ικολάου ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: Τμήμα Φιλολογίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Τμήμα Ψυχολογίας: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος Στυλιανός Ανδρέου Δημήτριος Χατζηδήμου Βασιλική Δεληγιάννη Κουϊμτζή Ελισάβετ Σακελλαρίδου Ιωάννης Κούρτης Ελένη Μπουτουλούση Αντώνης Τσομπάνογλου 1.3. ΤΜΗΜΑ Φ ΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Σ Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαρτίζεται από δύο τομείς: τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής. Προσφέρει: πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), καθώς και 3 μεταπτυχιακά προγράμματα: στη Φιλοσοφία στην Παιδαγωγική στην ειδίκευση εκπα ιδευτικών/σχο λικών ψυ χολόγων στη ν Παιδαγω γική της ισότητας τω ν φύλων 9

10 Πρόεδρος: Δημήτριος Χρ. Χατζηδήμου Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δήμητρα Ν. Σφενδόνη Μέντζου Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος β. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. δ. τέσσερις (4) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ε. δώδεκα (12) εκπροσώπους των φοιτητών/τριών Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων Συμμετέχουν: ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρος του Τμήματος, ο ι Διευθυντές τω ν Τομέων, ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/τρ ιών, δύο εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και ο εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν το Ε.Τ.Ε.Π ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δήμητρα Σφενδόνη Μέντζου ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σωκράτης Δεληβογιατζής Φιλοσοφία Αλεξάνδρα Δεληγιώργη Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών Βασίλειος Κάλφας Συστηματική Φιλοσοφία Ιωάννης Πλάγγεσης Ιστορία της Νεότερης & Σύγχρονης Πολιτικής & Κοινωνικής Φιλοσοφία ς Δήμητρα Σφενδόνη Μέντζου Φιλοσοφία της Επιστήμης Γραφ. Τηλ. Παν. Τηλ. Κατ. e mail 216στ π.κ o.com 208δ π.κ α π.κ α π.κ π.κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Παύλος Καϊμάκης Συστηματική Φιλοσοφία: Γνωσιολογία Αισθητική Φιλήμων Παιονίδης Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 208η π.κ δ ν.κ

11 Θεόπη Παρισάκη Ιστορία της Φιλοσοφίας με ιδιαίτερη αναφορά στη Φιλοσοφία του 18 ου αι. 208ε π.κ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Παναγιώτης Δόικος Φιλοσοφία: Γνωσιολογία Οντολογία Αισθητική Γιώργος Ζωγραφίδης Βυζαντινή Φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς Ιστορία της Φιλοσοφίας Θεόδωρος Πενολίδης Φιλοσοφία: Οντολογία και Γνωσιολογία 209α π.κ Ν.πτέρυγα Φ.Σ. 5α Ν.πτέρυγα Φ.Σ. 5α Ν.πτέρυγα Φ.Σ. 5α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟ Μαρία Δημητριάδου 204 π.κ lib.auth.gr Ελένη Κεραμιδάκη 204 π.κ Νανά Μηνοβγιούδη Ελευθερίου 215 π.κ edlit.auth.gr Αιμιλία Ιουλία Τριαντα φύλλου 204 π.κ ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δημήτρης Ανδριόπουλος Νικόλαος Αυγελής Αθηνά Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλά ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος Ilya Prigogine Josef Simon John Anton Κώστας Αξελός Ευάγγελος Μουτσόπουλος Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα β. έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γ. τέσσερις (4) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 11

12 1.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: (θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο) Γραφ. Τηλ. Παν. Τηλ. Κατ. e mail ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σιδηρούλα Zιώγου Καραστεργίου Ιστορική Παιδαγωγική και η διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση Μιχάλης Κελπανίδης Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Zωή Παπαναούμ Σχολική Παιδαγωγική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Δημήτριος Χατζηδήμου Σχολι κή Παιδαγωγική 209 β π.κ δ π.κ π.κ β π.κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δημήτρης Μαυροσκούφης Διδακτική Μεθοδολογία Κωνσταντίνος Mπίκος Σχολι κή Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάρω Δόικου Ειδική Αγωγή Αναστασία Κεσίδου Συγκριτική Παιδαγωγική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μπονίδης Κυριάκος Σχολι κή Παιδαγωγική και Παιδαγωγική της ειρήνης Ελένη Χοντολίδου Σχολι κή Παιδαγωγική 208 θ π.κ γ π.κ ζ π.κ ε ν.κ γ π.κ ζ π.κ ΛΕΚΤΟΡΕΣ Γεώργιος Ζαρίφης Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Δημήτριος Σταμοβλάσης Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας Στατιστική Βασίλειος Φούκας Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (υπό διορισμό) 208 θ π.κ δ π.κ β π.κ hoo.gr 12

13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟ Άννυ Βαβλιάκη 111 π.κ Βασιλική Κατσαουνίδου 216 π.κ Παρασκευή Χατζ ηπαναγιώτου 111 π.κ. Ιωάννα Παζαρλόγλου 216 π.κ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Όλγα Παντούλη 207 π.κ Ε.Τ.Ε.Π. Κυριακή Λεοντιάδου 111 π.κ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γιώργος Τσεσμετζίδης 111 π.κ ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης Νουάρος Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης Νικόλαος Π. Τερζής ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ ΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νικόλαος Βαρμάζης ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Hermann Röhrs Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα β. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. δ. έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ε. τέσσερις (4) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (βάσει του ΠΔ 407/80) Μαρία Αντωνίου Συμεών Δεγερμεντζ ίδης Ουρανία Καλογερίδου Δημήτριος Κόκορης Ελένη Λάππα

14 Μιχαή λ Μπαρτσίδης et.gr Βασίλειος Μπετσάκος Χριστίνα Παπα χρήστου Παύλος Περπερίδης Εμμανουήλ Περράκης emmp l.com Βασίλε ιος Τσιότρας Βασίλε ιος Φούκας Οι ειδικοί επιστήμονες θα προσληφθούν εφόσον δοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γραμματ εία (κτίριο Διοίκησης, 3 ος όροφος) Αναστασία Ηλιοπούλου, Γραμματέας Μανώλης Μητσόπουλος Αποστολία Μούντιου Βασιλική Σα χανίδου Γραμματεία fax Διοικητικό προσωπικό Μελίνα Καραμανλίδου 215 π.κ kmelin Ε.Τ.Ε.Π. Θεοδόσιος Σαπουνίδης 111 π.κ Συντήρηση Κτιρίου Νικόλαος Μπολιός (Υπόγειο νέου κτιρίου Φιλοσοφικής) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας, η οποία είναι η αρχαιότερη του Α.Π.Θ., στεγάζεται στην αίθουσα 204 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, με υπεύθυνη την κ. Μαρ ία Δημητριάδου (τηλ και [και fax], Αποτελείται από τόμους βιβλίων. Ακόμα στη διάθεση των αναγνωστών υπάρχουν φιλοσοφικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, καθώς και βιβλία άλλων επιστημονικών κλάδων (Θρησκειολογίας, Ιστορίας των Επιστημών, Συγκριτικής Φιλολογίας, Κοινωνιολογίας κτλ.). Η βιβλιοθήκη πλαισιώνεται από τις δωρεές των αείμνηστων καθηγητών της Σχολής, Χαράλα μπου Θεοδωρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη. Το σύνολο των φιλοσοφικών βιβλίων και περιοδικών καλύπτει ό λες τις περιόδους του φιλοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Μεταφυσική, Γνωσιοθεωρία, Η θική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των Κο ινωνικών Επιστη μών κ.ά.). Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένη σύμφωνα με το σύστημα καταλογογράφησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., το οποίο βασίζεται στους κανόνες AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules). Η βιβλιοθήκη διαθέτει τρεις Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο Πρόγραμμα Horizon. Ο 14

15 ένας από τους Η/Υ βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης για την αναζήτηση βιβλιογραφίας. Το καθεστώς δανεισμού των βιβλίων καθορίζεται από τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής στεγάζεται στην αίθουσα. 207 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, (τηλ ), λειτουργεί από Δευτέρα έως και τη ν Παρασκευή από μέχρι Υπεύθυνη της βιβλιοθήκης είναι η κ. Όλγα Παντούλη. Έχει στη συλλογή της τόμους βιβλίων από τους οποίους οι περίπου είναι βιβλία (στην ε λλην ική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι τίτλοι περιοδικών, ελληνικών και ξένων, καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, δ ιπλωματ ικές εργασίες, εκπαιδευτική νομοθεσία, λήμματα ημερήσιου τύπου ( ) και πληροφοριακό υλικό. Το υλικό της συλλογής κατατάσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ε ιδική Διδακτική, Κο ι νωνιολογία της Τάξης και του Σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχο λογία, Τε χνολογία της εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. Το σύστημα καταλογογράφησης που χρησιμοποιεί είνα ι βασισμένο στους ΑΑCR2 (Αnglo Αmerican Cataloguing Rules), ενώ τα βιβλία είναι ταξινομημένα με βάση το σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση β ιβλιογραφ ίας μέσω της βιβλιογραφικής βάσης HORIZON που διαθέτει το Α.Π.Θ. Ο δανεισμός της βιβλιοθήκης ακολουθεί το ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού του HORIZON, του Συστήματος Βιβ λιοθηκών του ΑΠΘ. Δικαίωμα δανεισ μού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ. Για παραπάνω πληροφορίες βλ. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (http:// Η βιβλιοθήκη δεν είναι φοιτητικό αναγνωστήριο, αλλά χώρος έρευνας και, συνεπώς, η παρουσία σε αυτή δικαιολογείται, εφ όσον γίνεται χρήση των βιβλίων της ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Το Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (αιθ. 213 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ./τη λεομ , ), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 260/ και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Σωκράτη Δεληβογιατζή, προωθεί την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. Η δραστηριότητά του συνίσταται σε πρωτογενείς αναζητήσεις με στόχο νέες εννοιολογικοποιήσεις που θα αποδίδουν το γίγνεσθαι της εποχής α ποστασιοποιημένα και με όρους ένταξης. Προς τούτο οργανώνει ειδικές επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, ενώ στους στόχους του είναι τόσο η ανάληψη εκδόσεων ειδικών σημαντικών μελετών όσο και η κυκλοφορία φιλοσοφικής επιθεώρησης γύρω από το φαντασιακό (υπό τον τίτλο Φιλοσοφικά και πολιτικά ανθρωπολογικά), νοημένο ως συνθήκη αμετάστρεπτης δυνατότητας δημιουργίας (ανα)παραστάσεων, νοηματοδοτικών συμπλεγμάτω ν και εικόνων σε ένα κόσμο οιονεί ειδωλο λατρικού χαρακτήρα όπως ο δικός μας με όχημα μια νέα υπό ανασυγκρότηση φιλοσοφι κή και πολιτική ανθρωπολογία. Το Εργαστήριο φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών (τηλ ), που ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 89471/Β1/ (ΦΕΚ 1263/ , τχ. Β) και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, ασχολείται με την επιστημολογική διερεύνηση παραδειγμάτω ν, εννοιών, κατη γοριών ανά λυσης, μεθόδων που εφαρμόζουν οι κοινωνικές 15

16 επιστήμες. Στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Το Εργαστήριο προσκαλεί Έλληνες και ξένους ειδικούς για δ ιαλέξεις και σεμ ινάρια, ενώ στους στόχους του είναι ετήσια έκδοση με άρθρα και μελέτες σε θέματα φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών. Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (αίθ. 111 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ ) επεδίωξε να το ιδρύσει ο πρώτος καθηγητής της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Η άρνηση, τότε, του Υπουργείου να δημιουργηθεί το Εργαστήριο ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δελμούζο στην παραίτηση. Το Εργαστήριο σήμερα, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μιχάλη Κελπανίδη, στεγάζει και συγκεντρώνει ουσιαστικά την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Τομέα. Το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ ι δρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή Δημητρίου Χατζηδήμου το Μάρτιο του 1999 (Π.Δ 39/4 3 99) και λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή του. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας (γραφοσκόπιο, επισκόπιο, επιδιασκόπιο, προβολέα σλάιντς, προβολέα video, τηλεόραση, κάμερα κ.λπ.), διαθέτει εποπτικό και διδακτικό υλικό (διαφάνειες, σλάιντς, βιντεοταινίες εκπα ιδευτικού και διδακτικού περ ιεχομένου) και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φο ιτήτριες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Τομέα Παιδαγωγικής καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές /τριες και απεσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Το Kέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) αποτελεί από , ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, τη συνέχεια της «Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου» (ΜΟΕΣ ΒΙ), που ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρωτοβουλία του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη, και λειτουργεί στο πλα ίσιο του Τομέα Παιδαγωγικής. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου συμμετέχουν επιστήμονες πο λλών ειδικοτήτων από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, μεταπτυχιακοί σπουδαστές και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΕΣΒΙΔΕ είναι εντα γμένο στο διεθνές δίκτυο της Unesco, στο οποίο μετέχουν ομοειδή ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα από όλον τον κόσμο. παράλληλα, βρ ίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα από τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής, που ασχολούνται με συναφή επιστημονικά θέματα. Το ΚΕΣΒΙΔΕ διατηρεί αρχείο σχολικών βιβλίων, καθώς και μικρή βιβλιοθήκη με δημοσιεύματα σχετικά με την ανάλυση και την αξιολόγηση σχολικών εγχειρ ιδίων, τη μεθοδολογία των σχετικών ερευνών, καθώς και για το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο των θεμάτων που εξετάζο νται. Οι έως τώρα επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν τη ν εκτέλεση ερευνητ ικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή συνεδρίων και τη δημοσίευση εργασιών των μελών και συνερ γατών που αφορούν την εικόνα του άλλου, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, το ρόλο των δύο φύλων, την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, με ιδ ιαίτερη πάντοτε έμφαση στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών. Το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΑΝΕ) ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του ομότιμου καθηγητή Νικολάου Π. Τερζή, λειτουργεί στο πλαίσ ιο του Τομέα Παιδαγωγικής και έχει ως βασικούς στόχους: α) τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διαφύλαξη αρχειακού υλικού και πηγών σχετικών με τη Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, β) την επεξεργασία και την αξιο 16

17 ποίηση του συλλεχθέντος υλικού και γ) την έρευνα στην ιστορία της εκπαίδευσης, εν γένει. Στο ΙΑΝΕ έχουν ήδη συγκεντρωθεί σημαντικές πρώτες πηγές και πλούσιο αρχειακό υλικό που έχει σχέση με την εκπαιδευτική κίνηση στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για την αξιοποίηση του υλικού αυτού έχουν ήδη ολοκληρωθεί ορισμένα ερευνητικά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώθηκαν σε ειδ ικά επιστη μονικά συνέδρια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες έρευνες που αναφέρονται στην εκπαιδευτική και πο λιτιστική δραστηριότητα των ελληνικών πληθυσμών και κοινοτήτων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Το ΙΑΝΕ εκδίδει από το 1996 σε ειδική σειρά μελέτες και έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας. Το Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο (διεύθυνση: Σ. Ζιώγου Καραστεργίου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής) λειτουργεί στο πλαίσιο του Διατμηματ ικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολό γων στην Παιδαγω γική της ισότητας των φύλων και έχει ως στόχους: α. συγκέντρωση βιβλιογραφ ικού και πληροφοριακού υλικού, στατιστικών στοιχείων, δεδομένω ν διεθνών οργανισμών κ. ά. που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που α σχολούνται μ ε τον π αράγοντα φύ λο στην εκπαίδευση, β. υλοπο ίηση και συντονισμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθη μάτων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων στις σχολές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, γ. εκπόνηση ερευνών για την εκπαίδευση και το φύλο, δ. προγράμματα συμβουλευτικής, ε. προώθηση του πνεύματος της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της πανεπιστημιακής ζωής και στ. υποβολή προτάσεων και υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείου Παιδείας, ευρωπαϊκά, Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κ.ά. Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΡΥΣΔΕ) αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τομέα Παιδαγωγικής και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004 (ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου), υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Ζωής Παπαναούμ. Το Κέντρο έχει ως βασικούς στόχους: α) την εκπόνηση ερευνώ ν που αφορούν τη διοίκηση σχολείου και την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχολεία που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους πρακτικές και να ενισχύσουν την επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού τους προσωπικού και γ) τη συγκρότηση «τράπεζας» δεδομένων (εφαρμογές από άλλες χώρες, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στατιστ ικά στοιχεία), καθώς και αρ χείου σχετικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. Με τις ποικίλες δράσεις που σχεδιάζονται και την ενερ γό ανάμειξη φοιτητώ ν/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αναμένεται να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η σύνδεση του Τμήματός μας με την τοπική και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Το Κέντρο πλαισιώνουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής, ενώ αναπτύσσονται ήδη συνεργασίες με στελέχη και ειδικούς επιστήμονες της εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προγρα μματίζοντα ι δράσεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τη λειτουργία του Κέντρου (Ημερίδα και δημιουργία ιστοσελίδας), καθώς και συνεργασίες με συγκεκριμένα σχολεία σε πιλοτικό επίπεδο ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ν. 2083/92, άρθρο 25) (SOCRATES/ERASMUS) 1. Φοιτητές διακινούμενοι μεταξύ ελληνικών και ομοταγών αλλοδαπών Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο διαπανεπιστη μιακών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, εγγράφοντα ι 17

18 ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ε λευθέρως διακινούμε νοι φοιτητ ές εγγράφονται ως φιλοξενούμε νοι φοιτητές, όταν γίνο νται δεκτοί από το Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του ιδρύματος υποδοχής επί όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. 2. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, κατάταξης ή απόκτησης ακαδημαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται ο ι φιλοξενούμενοι φοιτητές, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνετα ι η χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών, ενδεικτικών ή άλλων μη ακαδημαϊκών τίτλων, η χορήγηση των οποίων ανταποκρίνεται προς το χρόνο φοίτησης των φιλοξε νούμενων φοιτητών/τρ ιών και είναι σύμφωνη με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης εσωτερ ι κής νομοθεσίας. 3. Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα ελληνικά Α.Ε.Ι., λαμβάνοντα ι υπόψη ο ι διδακτικές μονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυ χής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, δηλαδή οι διδακτικές μονάδες μεταφέρονται και θεωρείται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοπο ιήθηκε στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. Στην περ ίπτωση των ε λευθέρως διακινούμενων φοιτητών/τριών η άδεια παρέχεται α πό τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικώς. 4. Στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates/Erasmus οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπ ιστημίων Ευρωπαϊκών χωρών με τα οποία το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής βρίσκεται σε συνεργασία. Η αναγνώριση και μεταφορά των διδακτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System/ECTS) το οποίο έχει συμπεριληφθεί, τα τ ελευταία χρόνια, στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών και της συνεργασίας μεταξύ των ανωτάτων ι δρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προγράμματα διακίνησης φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος Υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Διακινούμενοι φοιτητές Σύνολο μηνών Παναγιώτης Θανασάς Universität Kl agenfurt 2 8 Σωκράτης Δεληβογιατζής Université Jean Moulin (Lyon III) 5 25 Universitatea Bucuresti 5 25 University of Cyprus 5 25 Université Libre de Bruxelles 1 6 Γεώργιος Κ. Ζαρίφης Παναγιώτης Θανασάς University of Tampere Universitatea Piteşti Universidad de Sevilla Tallinn University Universität Duisburg Essen Dolnoslaska Szkola Wyzsza Westfalische Wilhelms Universität Münster

19 Αναστασία Κεσίδου Universität Regensburg 1 6 Κωνσταντίνος Μπίκος Paedagogische Hochschule Freiburg 2 6 Κυριάκος Μπονίδης Technische Univesität Berlin 3 12 Ζωή Παπαναούμ Noordelijke Hogeschool 3 12 Leeuwarden University of Cyprus 2 6 Θεόδωρος Πενολίδης Universität Hildesheim 3 18 Δήμητρα Σφενδόνη Μέντζου Università degli studi di Padova 1 6 Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, α πό το ακαδημαϊκό έτος προσφέρεται ένα μάθημα στην αγγλική γλώσσα αποκλειστ ικά για εισερχόμε νους φοιτητές από πανεπιστήμια μ ε τα οποία έχει σχετικές συμφωνίες το ΑΠΘ. Ο τίτλος του μαθήματος είναι «Adult educators in Europe: issues of identity building and professional development». Οι ε νδιαφερόμενοι φο ιτητές/τριες μπορούν να ε νημερώνονται σχετικά με τις συνερ γασίες που υπάρχουν στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates/Erasmus και να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα έντυπα για την εφαρμογή του προγράμματος στην ιστοσελίδα: ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Επιτροπή Κοινων ικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημ ίου Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί από το 1997, ιδρύθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο με στόχο: να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν φοιτητ ές του Πανεπιστημίου μας. την ενδυνάμωση της εσωτερικής ζωής του Πανεπιστημίου και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη κοινωνία. Για την υλοποίηση των παραπά νω στόχων, η Επιτροπή Κοινω νικής Πολιτικής έ χει α ναπτύξει τ ις παρακάτω δράσεις: Υποστήριξη σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Διευκόλυνση ξένων φοιτητών/τριών στην προσαρμογή τους στις σπουδές. Υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής του Α.Π.Θ. μέσω ενισχύσεων προς τις πολιτιστικές ομάδες και της διοργάνωσης της Φοιτητικής Εβδομάδας την άνοιξη κάθε έτους. Ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και φροντίδας υγείας της σύγχρονης κοινωνίας και ζωής, Συμβουλευτική σε προσωπικά θέματα στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) στη Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. Εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες των φοιτητών/τριών, μελών ΔΕΠ και διοικητικών υ παλλήλω ν του Α.Π.Θ. Δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο νίκης, 2 ο γραφείο στον εξώστη του 1 ου ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. Τηλ.: , , Fax.: , e mail : ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.: Φοιτητική Λέσχη Υγειονομικές Υπηρεσ ίες: τηλ.: , καθημερινά 15:00 18:00 μ.μ. 19

20 1.12. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμ μετοχή των φοιτητώ ν/τριών με ειδ ικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία ε ίναι α παραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους/στις φοιτητές /τριες να παρακολουθούν τα μαθήματα και να αξ ιολογούνται με τρόπο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αναπηρία τους. Σύμφωνα με Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου αριθμ. 2760/ , για την εξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες είναι σκόπιμο να τηρούνται τα εξής: Γνωριμία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη φοίτηση. Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις του μαθήματος. Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του/της φοιτητή/τριας μ έσω φροντιστηριακών μαθημάτων. Επιλογή του κατάλλη λου τρόπου εξέτασης ανά λογα με τη ν ανα πηρία του/της φοιτητή/τρ ιας (για παράδειγμα, προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς). Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που εάν δεν είναι δυνατή η γραπτή εξέταση των κωφών φοιτητών/τριών. Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10 15 ) πριν από την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τα θέματα και να αντισταθμ ιστεί η χαμη λή ταχύτητα γραφής. Μεγαλύτερη δ ιάρκεια χρόνου κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση, εφόσον αυτή απαιτείται. Μεγαλύτερη διάρκεια εξεταστ ικής περιόδου, εφόσον αυτή απαιτείται. Χρήση Η/Υ κατά την εξέταση εάν αυτό είναι δυνατό. Εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής όπου είναι δυνατό. Ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου αντί μίας τελικής αξιολόγησης. Χρήση άλλων εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, για παράδειγμα, γραπτές εργασίες, συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες. Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τρ ιών με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, παρέχονται, με βάση σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος, οι ακόλουθες διευκολύνσεις: Ενημέρωση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες: Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες για θέμ ατα σπουδών, για τις παροχές ακαδημαϊκής στήριξης και εισηγείται στο Τμήμα για τροποποιήσεις που χρειάζονται κατά τη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης. Επίσης, οι φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες ενημερώνονται από τη γραμματεία ή το σύμβουλο σ πουδών για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων. Εκπαιδευτικές διδακτικές διευκολύνσεις: έγκαιρη διανομή διδακτικών σημειώσεων διανομή διαγράμματος με τα κύρια σημεία του μαθήματος μαγνητοφώνηση των παραδόσεων κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διδάσκοντα 20

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Στασινός Σταυριανέας, Δήμητρα Χριστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Σύμφωνα με το «νέο πρόγραμμα» (εγγραφέντες στο πρώτο έτος από την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2014-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 Επιμέλεια: Ελ. Μαντά, Ελ. Παπαγιάννη, Δ. Παπασταματίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 14 ΑΘΗΝΑ 2013 Τον οδηγό επιμελήθηκε ο Κώστας Κολιόπουλος. Συνεργάστηκαν: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 2011 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα