ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/ Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το Νόµο 337 (2/8/2005), την Υ.Α. Αρ. Φ. 166/ και το Π..160/2008, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System - ) και απέδωσε µονάδες στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Από το ακαδηµαϊκό έτος και σύµφωνα µε το νόµο 009 (6/9/2011) το σύστηµα αναµορφώνεται ως κάτωθι: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Τµήµατος θα πρέπει: Να φοιτήσει στο Τµήµα για τουλάχιστο οκτώ (8) εξάµηνα κατά τη διάρκεια των οποίων να παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά µαθηµάτων από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 µονάδες. Από τις συνολικά 20 µονάδες, οι 182 µονάδες πρέπει να προέρχονται από τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα του Τµήµατος (όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α), τουλάχιστον οι 20 µονάδες να προέρχονται από τα επιλεγόµενα µαθήµατα των Γενικών Κατευθύνσεων του Πίνακα Β και οι υπόλοιπες οι 38 µονάδες από συνδυασµό επιλεγοµένων µαθηµάτων των Πινάκων Β και Γ και ή/και την εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας. Στα Υποχρεωτικά µαθήµατα συµπεριλαµβάνεται ένα εκ των δύο µαθηµάτων µε Κωδικούς 05 (Φυσική Περιβάλλοντος) και 08 (Εισαγωγή στην Αστροφυσική). Η κατανοµή των µονάδων ανά εξάµηνο σπουδών και µάθηµα περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα Πίνακας Α: Συνοπτικό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος Φυσικής και µονάδες Εξάµη νο 1 2 Κωδικός Τίτλος Μονάδες 11 Μηχανική 7 12 ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός 7 13 Γραµµική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής 6 Γεωµετρίας 1 Εισαγωγή στους Η/Υ 5 15 Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής 5 21 Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός 7 22 ιαφορικές Εξισώσεις 6 1

2 Εργαστήρια Μηχανικής και Θερµότητας 6 2 ιανυσµατικός Λογισµός 6 25 Γλώσσες Προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών 5 Υπολογιστών 31 Κυµάνσεις 6 32 Σύγχρονη Φυσική I 6 33 Κλασική Μηχανική I 6 3 Μιγαδικός Λογισµός και Ολοκληρωτικοί 6 Μετασχηµατισµοί 35 Εργαστήρια Ηλεκτρισµού και Μαγνητισµού 6 1 Θερµοδυναµική 6 2 Σύγχρονη Φυσική II 7 3 Κλασική Μηχανική II 7 Εργαστήρια Κυµάνσεων και Οπτικής 6 5 Ξένη Γλώσσα 51 Κβαντική Θεωρία I 7 52 Κλασική Ηλεκτροδυναµική I 7 53 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 6 5 Γενική Χηµεία 5 05/08 Φυσική Περιβάλλοντος / Εισαγωγή στην 5 Αστροφυσική 61 Κβαντική Θεωρία II 8 62 Κλασσική Ηλεκτροδυναµική II 8 Μαθήµατα επιλογής Πινάκων Β,Γ, 1 71 Στατιστική Φυσική I 8 72 Φυσική Στερεάς Κατάστασης I 8 Μαθήµατα επιλογής Πινάκων Β,Γ, / ιπλωµατική Εργασία Μαθήµατα επιλογής Πινάκων Β,Γ, / ιπλωµατική Εργασία

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρακολουθεί µαθήµατα τα οποία κατανέµονται στις εξής κατηγορίες: Α. Υποχρεωτικά Μαθήµατα Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 30 Υποχρεωτικά Μαθήµατα (συµπεριλαµβάνεται η Ξένη Γλώσσα) που είναι και τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος (Πίνακας A) από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν 186 µονάδες. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος είτε στο χειµερινό είτε στο εαρινό Εξάµηνο. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς 29 από τα µαθήµατα αυτά (επιλέγοντας ένα εκ των δύο µαθηµάτων: Φυσική Περιβάλλοντος ή Εισαγωγή στην Αστροφυσική). Β. Μαθήµατα επιλογής: Γενικές Κατευθύνσεις Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 12 Επιλεγόµενα Μαθήµατα του Πίνακα Β από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τουλάχιστον τέσσερα τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 µονάδες. Στα ανωτέρω τέσσερα µαθήµατα δεν προσµετράται το µάθηµα που έχει επιλεγεί ως υποχρεωτικό από τα µαθήµατα Φυσική Περιβάλλοντος / Εισαγωγή στην Αστροφυσική. Γ. Μαθήµατα επιλογής: Ειδικά Θέµατα Φυσικής Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Επιλεγόµενα Μαθήµατα του Πίνακας Γ τα οποία αντιστοιχούν σε µονάδες έκαστο.. Μαθήµατα επιλογής: ιάφορα θέµατα Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 9 Επιλεγόµενα Μαθήµατα του Πίνακα καθώς και µαθήµατα από άλλα Τµήµατα για τα οποία δεν έχουν οριστεί µονάδες, τα οποία αντιστοιχούν σε 3 µονάδες έκαστο. Ε. Μαθήµατα επιλογής: ιπλωµατική εργασία Φοιτητές/τριες οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον στο 7 ο εξάµηνο σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς, µέχρι την τελευταία προ της δήλωσης του µαθήµατος εξεταστική, σε µαθήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 µονάδες, µπορούν να επιλέξουν το µάθηµα «ιπλωµατική Εργασία» το οποίο αντιστοιχεί σε 10 µονάδες. ΣΤ. Ξένη Γλώσσα Στο µάθηµα «Ξένη Γλώσσα» ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει µια από τις προσφερόµενες από το Τµήµα ξένες γλώσσες (Αγγλικά/Γαλλικά/Γερµανικά). Φοιτητές/τριες οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις επιπέδου Γ2/C2 του ΑΣΕΠ ( πχ πτυχίο Αγγλικών Proficiency) µπορούν, εάν το επιθυµούν, να απαλλαχθούν από την εξέταση στο µάθηµα µε βαθµό επτά (7). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν συµπεριλάβει το συγκριµένο µάθηµα στη δήλωση µαθηµάτων τους, και στη συνέχεια να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραµµατεία επισυνάπτοντας επικυρωµένο αντίγραφο του αντίστοιχου διπλώµατος. Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυµούν να βελτιώσουν τον παραπάνω βαθµό µπορούν να εξεταστούν στο µάθηµα στις εξεταστικές περιόδους 3

4 του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο το µάθηµα έχει συµπεριληφθεί στη δήλωσή του. Ζ. Μέγιστος αριθµός µαθηµάτων Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν µαθήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε 20 µονάδες ή στον πλησιέστερο µεγαλύτερο ακέραιο. Για φοιτητές/τριες ο οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα µαθήµατα λαµβάνονται υπόψη στο βαθµό πτυχίου τα µαθήµατα επιλογής µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά (λόγος βαθµού προς µονάδες ). Από τα υπόλοιπα µαθήµατα επιλογής τα οποία δεν συνυπολογίστηκαν στο βαθµό πτυχίου, δύο κατά µέγιστο µπορούν µετά από αίτηση του φοιτητή να αναγράφονται στην αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας και το Παράρτηµα ιπλώµατος. Η. Βαθµός πτυχίου Ο βαθµός πτυχίου υπολογίζεται ως κλάσµα µε αριθµητή το άθροισµα των γινοµένων του βαθµού που έλαβε ο/η κάθε φοιτητής/τρια σε κάθε µάθηµα µε τις αντίστοιχες µονάδες και παρονοµαστή το σύνολο των µονάδων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. Για φοιτητές/τριες ο οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερες από 20 µονάδες συµµετέχουν στο βαθµό πτυχίου τα µαθήµατα επιλογής µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά (λόγος βαθµού προς µονάδες ) και µέχρι 20 ή τον πλησιέστερο επόµενο ακέραιο ο οποίος και αντικαθιστά τον παρονοµαστή του ανωτέρω κλάσµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παρόν Παράρτηµα παρέχονται οι Πίνακες µε την κατανοµή των µαθηµάτων στις δύο Κατηγορίες Α, Β, Γ, και οι αντίστοιχες µονάδες για το κάθε µάθηµα. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το κάθε µάθηµα ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παραπέµπεται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. Οι Κωδικοί των µαθηµάτων είναι αυτοί που αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ B : Μαθήµατα Επιλογής-Γενικές Κατευθύνσεις Α/Α Κωδικός Τίτλος Στοιχειώδη Σωµάτια Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου Κοσµολογία Ατοµική Φυσική Μοριακή Φυσική 5

5 6 203 Πυρηνική Φυσική Ι Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ Επιστήµη των Υλικών Γενική Μετεωρολογία Φυσική Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Αστροφυσική Φυσική Πλάσµατος 5 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : Μαθήµατα Επιλογής-Ειδικά θέµατα Α/Α Κωδικός Τίτλος ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Στατιστική Φυσική ΙΙ Ειδικά Θέµατα Κβαντικής Θεωρίας Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας 107 Θεωρία Οµάδων ιαφορική Γεωµετρία Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας Μαθηµατικά για Φυσικούς 113 Μαθηµατικά και Φυσική µε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 9 ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πυρηνική Φυσική ΙΙ Φυσική Ηµιαγωγών Πειραµατικές Μέθοδοι Φυσικής Ι Πειραµατικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ 5

6 1 209 Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής Ι Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής ΙΙ οµικός και Χηµικός Χαρακτηρισµός των Υλικών Φυσική των LASERS Φυσικοχηµεία Ι Φυσικοχηµεία ΙΙ Σύγχρονη Οπτική και Εφαρµογές Εφαρµογές στην Πυρηνική Φυσική Πολυµερικά Στερεά ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Φυσική της Ατµόσφαιρας 2 03 υναµική Μετεωρολογία 25 0 Μηχανική Ρευστών Φυσική Κλιµατολογία Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον ιαστηµικός Καιρός Γαλαξίες και Κοσµολογία Παρατηρησιακή Αστροφυσική Φυσική του Πλανητικού Συστήµατος Ηλιακή Φυσική ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Εφαρµογές Αναλογικών Ηλεκτρονικών Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Εφαρµογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 6

7 Μικροελεγκτές- Μικροεπεξεργαστές Αντικειµενοστραφείς Γλώσσες Προγραµµατισµού Εφαρµογές ιαδικτύου Σύγχρονα Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας Μετρήσεις και Αυτοµατισµοί µε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΚΥΚΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ΠΙΝΑΚΑΣ : Μαθήµατα Επιλογής- ιάφορα θέµατα Α/Α Κωδικός Τίτλος Φιλοσοφία της Φυσικής Ι Φιλοσοφία της Φυσικής ΙΙ Ιστορία Φυσικών Επιστηµών 3 30 ιδακτική της Φυσικής Σύγχρονες Τάσεις στη ιδασκαλία της Φυσικής Παιδαγωγική Επιστήµη ιδακτική Μεθοδολογία Ιατρική Φυσική Βιοφυσική 3 10 Μάθηµα από άλλο Τµήµα (αν δεν έχουν αποδοθεί µονάδες ) 3 7

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

1990 Αθήνα.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΡΕΣΒΑΝΗΣ. Εκδότης: Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ. Πανεπιστηµιακών. (Μετάφραση από. Ρεσβάνης. Σ Μετάφραση Λ. Σ H.D. YOUNG.

1990 Αθήνα.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΡΕΣΒΑΝΗΣ. Εκδότης: Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ. Πανεπιστηµιακών. (Μετάφραση από. Ρεσβάνης. Σ Μετάφραση Λ. Σ H.D. YOUNG. ΑΕΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ γ.σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 330/14-4-2008 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικής Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματεία Τμήματος: Ελένη Καντιδάκη, Γραφείο: 307 +30 2810 394308 Εmail: kandida@physics.uoc.gr Γραμματεία Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους 2002-2003 Χανιά 2002 1 Αγαπητέ αναγνώστη / αγαπητή αναγνώστρια, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 -

Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες Σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Πρόλογος. 3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009 2010..... 4 Γενική Περιγραφή του Ιδρύματος..... 6 Ακαδημαϊκή Διάθρωση (Αρχές και Υπηρεσίες).....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σύνταξη - Επιμέλεια Έκδοσης Φανή Σέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Περικλής Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97

ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996-97 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 Πάτρα 31/12/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ECTS (Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2015-2016. http://www.enveng.uowm.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2015-2016. http://www.enveng.uowm. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ http://www.enveng.uowm.gr/ ΚΟΖΑΝΗ 2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2013) πιτροπή Νέου ΠΠΣ: Καθ. Πασχάλης ντώνιος (πρόεδρος) Καθ. ραπογιάννη γγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Δεκέμβριος 2010 16 Δεκ 2010 2/37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. 2013-14

Αν. Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. 2013-14 Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ. Αν. Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. 2013-14 Ν.4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των A.E.I Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ΠΑΤΡΑ 2012 1 Επειδή ο Νόμος 4009 / 2011 δεν έχει καταστεί δυνατό να εφαρμοστεί, η εν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα