ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά δραστηριοτήτων της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd από την G.D.L. Trading Ltd, μέσω της θυγατρικής της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες G.D.L. Trading Ltd και Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι η G.D.L. Trading Ltd μέσω της θυγατρικής της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd, προτίθεται να εξαγοράσει τμήμα της επιχείρησης της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd. Η G.D.L. Trading Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κατεψυγμένων, φρέσκων και άλλων τροφίμων, στη μεταποίηση κατεψυγμένων τροφίμων, στη χονδρική εμπορία τροφίμων παγκύπρια και στη λιανική πώληση τροφίμων σε επτά ιδιόκτητα καταστήματα. Η G.D.L Trading Ltd είναι η μητρική εταιρεία της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd, η οποία αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που ιδρύθηκε για σκοπούς απόκτησης τμήματος της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd που σχετίζονται με τη χονδρική εμπορία τροφίμων παγκύπρια και τη λιανική πώληση τροφίμων σε τέσσερα καταστήματα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 1214 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1755 ч<*, : - Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 6η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/6/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων» συνολικού προϋπολογισμού Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα ,64. Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που : α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και να προέρχονται από τη Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδότου μένος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που μεταξύ άλλων: α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη. β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στην Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στην Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Ο χρόνος φοίτησης στο εξωτερικό προσμετράται ως χρόνος παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: α) Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. β) Αυτοεργοδοτούμενοι (ως εργοδότουμενοι/εργαζόμενοι). γ) Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 μέχρι και Πέμπτη 2 Μαΐου 2013, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και στο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση τηςαπασχολησιμότητας, του Επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση». Αριθμός 1756 ОПЕРІ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 340(1)(α) του περί Εταιρειών Νόμου.,Κεφ.113 στις 7 Μαρτίου 2013 η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ έχει διορίσει ως Παραλήπτη και Διαχειριστή ολόκληρης της περιουσίας της εταιρείας YERO KARKA LTD (HE 18551), τον κ. Νίκο Νικολάου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Διαμ. 401, 1066 Λευκωσία, δυνάμει σχετικών προνοιών Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης με ημερομηνία 17 Αυγούστου 1995 προς όφελος της. Στοιχεία επικοινωνίας Παραλήπτη και Διαχειριστή: Όνομα: Νίκος Νικολάου Τηλ.: Fax.: Αριθμός 1757 GERLINA HOLDINGS LIMITED ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Όπως το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share Premium Account) κεφάλαιο της Εταιρείας, που διατηρείται δυνάμει του άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μειωθεί από 2,367, σε 0 και το ποσό των 2,367, να επιστραφεί στους μετόχους της Εταιρείας, Dalasina Limited και Ziindra Limited, ανάλογα προς το μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο κάθε ένας εξ αυτών.

4 1216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1758 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τσ πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 30 Απριλίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.. Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν Ημερο-μηνία Σημεία και Αριθμοί Όνομα παραλήπτη Αριθμός Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα πακε- (σύμφωνα με το Δηλωτικό του με το των Σκάφους) Δηλωτικό του Σκάφους) 263/12 ΖΙΜ RIO GRANDE 02/11/ /13 GREEN FAST 32/13 GREEN FAST 34/13 FURGO NAVIGATOR 34/13 FURGO NAVIGATOR 39/13 GREEN FAST 18/12/ /12/ /10/ /10/ /12/2012 Αριθμός παραλαβής σε αποθήκη HAM-LMS GVDU /2 ZCSU /7 N/M N/N N/M N/N MIEU /2 46/13 MSC ADA 26/12/2012 MEDU /7 48/13 HSS SCOTT 28/12/2012 EISU /5 49/13 GREEN FAST 28/12/2012 AMFU /8 49/13 GREEN FAST 28/12/2012 CAIU /8 50/13 HOEGH SEOUL 26/12/2012 S.B.T. SPORTIVO MOTORS LTD LIMASSOL 53/13 GRANDE 05/01/2013 GCNU Μ EDITE RANEO /6 55/13 GREEN FAST 06/01/2013 GEORGE TRANTIDES OR DANIEL MARKIDES 4 Παλέτες που δηλώθηκαν ότι περιέχουν εξαρτήματα αυτοκινήτου 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 κιβώτια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 κιβώτια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Ψυγείο Samsung 1 Ψυγείο Samsung 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 676 χαρτόνια ττου περιέχουν σεντόνια καλύμματα για κλινοσκεπάσματα, μαξιλαροθήκες, καλύμματα για καρέκλες και τραπέζια, κλινοσκεπάσματα και χαρτοπετσέτες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ20 Εμ. τορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 1627 χαρτόνια ττιάτα, πιατέλες, κατσαρόλες και πιατάκια ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 15 πακέτα ροκανίδια ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 κιβώτια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 κιβώτια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Toyota Auris, Δ.Σ.Ο., Αρ. Πλ. ΝΖΕ Χ20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 11 δέσμες γυαλισμένες πλάκες μαρμάρου ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Παλέτα που δηλώθηκε ότι περιέχει προσωπικά είδη

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός πα Ρ?~ λαβής σε αποθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν 58/13 ROMYBELEIVER 60/13 GEO BARENTS 65/13 NIKOLAS 65/13 NIKOLAS 67/13 67/13 DINAH BORCHARD DINAH BORCHARD 67/13 DINAH BORCHARD 68/13 MARE ARCTIUM Ημερο-μ-,ν-α ^ ^ ^ у Μ των 15/01/2013 MSKU 1X /1 11/01/2013 N/MN/N 9 MOBIL PARUS PISTON COMPRESS OR OIL 19/01/2013 ADELFOI 1 IOANNOU LTD 19/01/2013 DRYU 1X /9 23/01/2013 GRCU 1X /6 23/01/2013 MCLU /3 23/01/2013 MCLU /3 INRU 23/01/ /9 69/13 KATSA 29/01/2013 GEOFF RUDGE 70/13 2IM PACIFIC 25/01/2013 GLDU /9 71/13 E.R. PUSAN 31/01/2013 MEDU /8 1X20 1X20 1X20 1 1X20 1X40 71/13 E.R. PUSAN 31/01/2013 MEDU 1X /2 71/13 E.R. PUSAN 72/13 ΗΞ SCOTT 73/13 HS SCOTT 31/01/2013 MSCU 1X /8 04/02/2013 EPIPHANIO S PAPACHRIS TODOULOU 04/02/2013 EPIXERSIS ESLTD 40 Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 100 πακέτα χημικά ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τάνκια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν εμπορικό λάδι Πακέτο που δηλώθηκε ότι περιέχει 2 ψεκαστήρες Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 430 πακέτα πλαστικά είδη καθαρισμού ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτες τσιμέντο μπλοκς ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτες τσιμέντο μπλοκς ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτες τσιμέντο μπλοκς ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 32 παλέτες χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Χαρτόνι που δηλώθηκε ότι περιέχει ηλεκτρικό σκούτερ, Αρ. Πλ. JSRSKY Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 16 πακέτα ορυκτά προϊόντα ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 20 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 13 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 14 πακέτα χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Χαρτόνια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν ραφιναρισμένο κερί μελισσών Χαρτόνια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν αντρικές φανέλες, παντελόνια, πουκάμισα, γυναικεία γιλέκα, φορέματα, παντελόνια, καπέλα, ζώνες Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους)

6 1218 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός y a ff Πλοίο/Αεροπλάνο με,, * σε αποθήκη οποίο εισήχθησαν Ημερο-μην,α Σημεία και Αριθμοί r ^ 74/13 KING BASIL 04/02/2013 ECMU /7 75/13 Κ STREAM 06/02/2013 HLXU /0 Α Ρ Θ^ πακέ - των 1X20 1X40 Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 10 πακέτα φυσική πέτρα ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 11 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) 75/13 Κ STREAM 06/02/2013 HLXU /1 1X40 76/13 LEDRA ΕΝΑ 08/02/2013 M/MN/N 29 77/13 KATHERINE 11/02/2013 WORLD 2 BORCHARD RUBBER TRADING 78/13 ZIM MOSKVA 11/02/2013 H.M. HOUSE MARKET 12 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Άδεια τάνκια Παλέτες που δηλώθηκαν ότι περιέχουν τζέλι ασφαλείας για ελαστικά Πακέτα που δηλώθηκαν ότι περιέχουν εξοπλισμό αποθήκης 78/13 ZIM MOSKVA 11/02/2013 UESU /3 79/13 ODESSA STAR 11/02/2013 JOHN loannou, N/M N/N 80/13 KATJA 12/02/2013 GESU /13 KATHERINE BORCHAR 11/02/2013 MCLU /5 1X20 1 1X20 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 1611 πακέτα μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Κιβώτιο ασφαλείας Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτες βίδες, παξιμάδια, ροδέλες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 440 κιβώτια μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 20/13 GREEN FAST 25/13 ATHLOS 11/12/2012 ZCSU /9 05/12/ EXX 236 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 κιβώτια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Toyota Célica, Δ.Σ.Ο., Αρ. Πλ. S , Αρ. Εγγρ. ΕΧΧ236 ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι, ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο. Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης του εν λόγω πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ ), στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες και μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αναφέρεται στη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων - οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες υποοείτε να αποταθείτε στην κα. Μερόπη Σαυαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα , και Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 1759 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η πρακτόρευση των κρατικών λαχείων, οι κληρώσεις του Κρατικού Λαχείου με αρ. 11/13 και 12/13 που ήταν καθορισμένες να γίνουν στις 3 Απριλίου 2013 και 10 Απριλίου 2013 αντίστοιχα, αναβάλλονται. Η κλήρωση με αρ. 11/13 θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου, 2013 και η κλήρωση με αρ. 12/13 θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου Αριθμός 1760 DORVEZA LIMITED (η "Εταιρεία") ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΣΑΣ, ότι η Εταιρεία και η MLV 37 Spótka z ograniczonq odpowiedzialnoscia. εγγεγραμμένη στην Πολωνία, με αριθμό εγγραφής μητρώου KRS No , ("MLV"), προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 2010 έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 όπου η Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και θα απορροφηθεί από την MLV ( η «Συγχώνευση»). ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΌΨΙΝ ότι αυτή η ανακοίνωση που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 2005/56 («Κανονισμός για Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών») και τα άρθρα 201Γ και 365 Ατού Περί Εταιρειών Νομού Κεφ. 113 γίνεται λόγω γνωστοποίησης της εν λόγω Συγχώνευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 1. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται (α) Λεπτομέρειες Ένα έγγραφο που αποτελείται από τους όρους της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του Αρθρου 201 IB του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ. 113 (οι «Όροι Συγχώνευσης») και έκθεση των συμβούλων επί του ιδίου («Έκθεση Συμβούλων»). (β) Αντικείμενο Οι Όροι Συγχώνευσης περιγράφουν τους κοινούς όρους που διέπουν την Συγχώνευση μεταξύ της Εταιρείας και της MLV. Η Έκθεση των Συμβούλων εξηγεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Συγχώνευσης καθώς και τις συνέπειες. 2. Λεπτομέρειες των Μερών που δεσμεύονται με τους Όρους Συγχώνευσης Η Εταιρεία είναι εταιρεία εγγεγραμμένη με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό έγγραφης HE και της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος. Η MLV 37 Spólka ζ ograniczonq odpowiedzialnoscia, είναι μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Πολωνία, με αριθμό εγγραφής μητρώου KRS No , και εγγεγραμμένο γραφείο στη Βαρσοβία, Πολωνία, διεύθυνση: ul. Sulkowskiego 29, , Βαρσοβία, Πολωνία.

8 1220 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ημερομηνία Καταχώρισης Οι Οροι Συγχώνευσης και αυτό το έγγραφο καταχωρήθηκαν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος στις Οι Όροι Συγχώνευσης και η Έκθεση Συμβούλων κατατέθηκαν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. 4. Λεπτομέρειες των Γραφείων Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών Ι. Για την Εταιρεία: Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, Λευκωσία Κύπρος II. Για την MLV: στο Επιχειρηματικό Μητρώο που τηρείται στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο της Πολωνίας. 5. Σχέσεις με τους πιστωτές Η Εταιρεία καλεί με αυτή τη δημοσίευση οποιονδήποτε από τους πιστωτές της να έλθει σε επικοινωνία με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται πιο κάτω), ώστε αυτοί να συζητήσουν περί ερωτήσεων που μπορεί να έχουν. Πληροφορίες για την Συγχώνευση που απαιτείται να προσκομισθούν στους πιστωτές θα παρέχονται στους πιστωτές που θα τις ζητούν εγγράφως, χωρίς χρέωση και σύμφωνα με το άρθρο 201 ΙΓ(2)(γ) του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ Τα έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα για επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8 της παρούσας δημοσίευσης. 6. Αναφορά των συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν με τους μετόχους της μειοψηφίας Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία με τη μειοψηφία των μετόχων, εφόσον η κυπριακή νομοθεσία δεν απαιτεί την επίτευξη τέτοιας συμφωνίας. Η Εταιρεία έχει μόνο ένα μέτοχο. Ο μέτοχος δύναται να εξασφαλίσει πληροφορίες αναφορικά με την Συγχώνευση από τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (στοιχεία πιο κάτω). Αιτηθείσες πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς χρέωση. 7. Λεπτομέρειες της Απορροφώμενης Εταιρείας Όνομα DORVEZA LIMITED Αριθμός εγγραφής НЕ Εγγεγραμμένο γραφείο Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος 8. Τόπος ελέγχου των Όρων Συγχώνευσης και της Έκθεσης των Συμβούλων Οι Όροι Συγχώνευσης και η Έκθεση των Συμβούλων μπορούν να ελεγχτούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας χωρίς χρέωση. 9. Λεπτομέρειες Κύπριων Συμβούλων Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται γι" αυτό το θέμα παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας κ.κ. Αριστοδήμου Λοϊζίδης Γιολίτης Δ.Ε.Π.Ε, στη Γωνία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Αγίου Ανδρέου, Μέγαρο Λουκαϊδη, 2 ς όροφος, 3036 Λεμεσός, τηλ , Φαξ , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο harneys.com;

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της DORVEZA Limited με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Λεμεσό, Κυπριακή Δημοκρατία («Dorveza») και το Διοικητικό Συμβούλιο της MLV 37 Spótka ζ ograniczona odpowiedzialnoscia, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Βαρσοβία, Δημοκρατία Πολωνίας («MLV»), (η Dorveza και η MLV ονομάζονται περαιτέρω ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») συμφώνησαν αμοιβαία να καταρτίσουν αυτό το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης (το «Σχέδιο Συγχώνευσης») σύμφωνα με τα άρθρα 201(Θ) εως 201(ΚΔ) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και το άρθρο 516(1) και τα ακόλουθα του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιριών ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2000 («Πολωνικός Κώδικας Εμπορικών Εταιριών»). Το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν θα εξεταστεί από εμπειρογνώμονα, γιατί σύμφωνα με τα άρθρα 503 παράγραφος (1) εδάφιο 3και 516(6) εδάφιο 3 του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιριών και το άρθρο 201 ΙΕ (5) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, όλοι οι Μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν παραιτηθεί από την απαίτηση να εξετάσει ένας εμπειρογνώμονας και να εκδώσει γνωμάτευση σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Τα έντυπα της έγκρισης των Μετόχων επισυνάπτονται ως Παράρτημα 3 του Σχεδίου Συγχώνευσης. 1. ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η απορροφώμενη εταιρεία είναι η DORVEZA Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συστημένη και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE με εγγεγραμμένο γραφείο στην Λεμεσό, Κυπριακή Δημοκρατία, στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος. Η απορροφώσα εταιρεία είναι η MLV 37 Spólka z ograniczonq odpowiedzialnoscia., ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συστημένη και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Πολωνίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Βαρσοβία, Δημοκρατία Πολωνίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Sulkowskiego 29, Βαρσοβία και είναι εγγεγραμμένη στο Επιχειρηματικό Μητρώο του Μητρώου του Πολωνικού Δικαστηρίου υπό τον αριθμό KRS Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη μεταφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της Dorveza στην MLV με αντάλλαγμα την έκδοση μετοχών της MLV στους μέτοχους της Dorveza - συγχώνευση δια απορροφήσεως (η «Συγχώνευση»). Η Dorveza, επομένως θα παύσει να υφίσταται χωρίς διαδικασία εκκαθάρισης και η επιχείρηση της Dorveza θα μεταφερθεί αυτόματα στην MLV. Μετά τη Συγχώνευση η απορροφώσα εταιρεία θα διατηρήσει τη σημερινή της επωνυμία: MLV 37 Spóika ζ ograniczona, odpowiedzialnoscia, όπως και το εγγεγραμμένο γραφείο στη Βαρσοβία στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Sulkowskiego 29, ,Βαρσοβία, Δημοκρατία Πολωνίας. 2. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Κάθε μέτοχος της DorvezaSa πάρει 3400 μετοχές στην MLV ως αντάλλαγμα για 1 μετοχή στην Dorveza. Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής είναι η πρόταση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και δύναται να υπόκειται σε αλλαγές οι οποίες καθορίζονται από τα ψηφίσματα των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχετικά με τη Συγχώνευση. 3. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Η MLV δεν πρόκειται να παραχωρήσει στους μετόχους της ΟοΓνεζβοποιουσδήποτε τίτλους εκτός από μετοχές. 4. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η MLV δεν πρόκειται να παραχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα εκτός από μετοχές στους μετόχους της Dorveza. Δεν υπάρχουν κάτοχοι δικαιωμάτων δυνάμει άλλων τίτλων στην απορροφώμενη εταιρεία. 5. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βάση της Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Dorveza θα γίνουν μέτοχοι της MLV με την παραχώρηση μετοχών στο αυξημένο μετοχικό κεφάλαιο της MLV. Μετά τη Συγχώνευση, οι μέτοχοι της Dorveza πρέπει να παραδώσουν τα πιστοποιητικά μετοχών της Dorveza στην MLV. Δεν ισχύει κανένας άλλος όρος παραχώρησης μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της MLV. 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ

10 1222 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Οι μέτοχοι της Dorveza που θα τους παραχωρηθούν μετοχές της MLV θα δικαιούνται να συμμετέχουν στα κέρδη της MLV από την 1 η Ιανουαρίου του έτους καταχώρησης της συγχώνευσης. Δεν ισχύει κανένας άλλος όρος που επηρεάζει το δικαίωμα αυτό. 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ Η MLV δεν πρόκειται να παραχωρήσει στους μετόχους της Dorveza οποιουσδήποτε τίτλους εκτός από μετοχές. 8. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δεν θα παραχωρηθεί κανένα ειδικό δικαίωμα στα μέλη των διαχειριστικών, διοικητικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Δεν θα διοριστεί κανένας εμπειρογνώμονας εφόσον όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών παραιτήθηκαν από την απαίτηση να εξετάσει κάποιος εμπειρογνώμονας και να εκδώσει γνωμάτευση σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. 9. ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Κατά την ημερομηνία από την οποία η διασυνοριακή συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ η MLV θα αναλάβει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της Dorveza προς τους πιστωτές και οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα της απαίτησης κατά της MLV. Οι πιστωτές και οι μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν έναντι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και τον Πολωνικό Κώδικα Εμπορικών Εταιριών στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δηλ. για την MLV η ακόλουθη διεύθυνση: ul. Sulkowskiego 29, 0Ί-610Βαρσοβία, Δημοκρατία Πολωνίας και για την Dorveza στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος. 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ούτε η MLV ούτε και η Dorveza έχει εργαζόμενους και γι' αυτό δεν ισχύει η υποχρέωση να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων στην MLV. 11. ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ούτε η MLV ούτε και η Dorveza έχει εργαζόμενους και γι' αυτό η Συγχώνευση δεν θα επηρεάσει την εργασία στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. 12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι πράξεις της Dorveza και της MLV θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της MLV από την ημερομηνία εγγραφής της Συγχώνευσης. 13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Dorveza αποτιμήθηκαν βάση της καθαρής λογιστικής αξίας του ενεργητικού. Κατά την 31 η Ιανουαρίου 2013, η καθαρή λογιστική αξία του ενεργητικού της Dorveza ανήλθε σε ΕΥΡΩ 1, (χίλια ευρώ). 14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Οι λογαριασμοί οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να καθοριστούν οι όροι της διασυνοριακής συγχώνευσης θα κλείσουν την ημερομηνία εγγραφής της Συγχώνευσης. 15. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το καταστατικό της MLV θα είναι ως ακολούθως:

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Το Εμφανιζόμενο Άτομο δηλώνει ότι βάση του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιριών (Επίσημη Εφημερίδα της Νομοθεσίας, αρ.94, εδάφιο 1037, όπως τροποποιήθηκε) ιδρύει δια του παρόντος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αποκαλούμενη στο εξής ως η «Εταιρεία». 1 Επωνυμία, εγγεγραμμένη διεύθυνση, διάρκεια της Εταιρείας 1. Η Εταιρεία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την επωνυμία MLV 37 spótka z ograniczonq odpowiedzialnoãcia.. 2. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τη συντομογραφία MLV 37 sp. ζ ο.ο. ή MLV 37 spótka ζ ο.ο. 3. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στη Βαρσοβία. 4. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι απεριόριστη. 2 Σκοποί της Εταιρείας 1.Οι σκοποί της Εταιρείας περιλαμβάνουν: α) Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης (PKD Ζ), β) Αλλα θέματα παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και διαχείρισης (PKD Ζ), γ) Επεξεργασία δεδομένων: φιλοξενία ιστοσελίδων (website hosting) και παρόμοια δραστηριότητα (PKD Ζ), δ) Άλλη βοηθητική επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν ορίζεται αλλού (PKD Ζ). ε) Δραστηριότητα οικονομικής κατοχής (PKD Ζ). 2. Η Εταιρεία μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία είναι απαραίτητη ή συντελεί προς την επίτευξη των σκοπών της στο βαθμό που της επιτρέπει η Πολωνική νομοθεσία. 3. Εάν, δυνάμει του νόμου, οποιαδήποτε δραστηριότητα της Εταιρείας απαιτεί άδεια, η Εταιρεία μπορεί να αρχίσει την εν λόγω δραστηριότητα κατόπιν απόκτησης της άδειας. 4. Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει υποκαταστήματα, συνδεδεμένες εταιρείες, ή εγκαταστάσεις και να δημιουργήσει ή να συμμετέχει στη δημιουργία εταιρειών ή επιχειρήσεων εντός της χώρας ή στο εξωτερικό και να κατέχει μετοχές σε εταιρείες εντός της χώρας και στο εξωτερικό. 5. Η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες της εντός της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στο εξωτερικό. 3 Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε PLN 170,005, (εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια πέντε χιλιάδεςζλότι). 2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε 3,400,100(τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες εκατό)) μετοχές, με ονομαστική αξία PLN 50:00 (πενήντα ζλότι) η κάθε μία. 3. Κάθε Μέτοχος μπορεί να κατέχει πάνω από μία μετοχή. Όλες οι μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίσες και αδιαίρετες. 4. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας οι μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο έχουν πλήρως εξοφληθεί σε μετρητά και έχουν παραχωρηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: α) Η FSZ spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Βαρσοβία, έλαβε 99 (ενενήντα εννέα) μετοχές συνολικής αξίας PLN 4, (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα ζλότι),

12 1224 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 β) Ο Marcin Robert Krakowiak έλαβε 1 (μία) μετοχή συνολικής αξίας PLN (πενήντα ζλότι). Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ληφθεί. 5. Σύμφωνα με ψήφισμα που θα ληφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030, οι Μέτοχοι δύνανται να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο στις PLN 1,000,000, (ένα δισεκατομμύριο ζλότι). Μια τέτοια αύξηση δεν θα απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού αυτού. 6. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να εξοφληθεί πλήρως ή μερικώς σε είδος. 7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών ή μέσω έκδοσης νέων μετοχών. 8. Σύμφωνα με ψήφισμα, οι Μέτοχοι μπορούν να δημιουργήσουν αποθεματικά κεφάλαια στην Εταιρεία. 4. Επιπρόσθετες πληρωμές 1. Σύμφωνα με ψήφισμα, οι Μέτοχοι δύναται να είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε επιπρόσθετες πληρωμές μέχρι και διακόσιες φορές της ονομαστικής αξίας μιας μετοχής ανά μετοχή. Το ποσό και οι ημερομηνίες των επιπρόσθετων πληρωμών θα καθορίζονται στο ψήφισμα των Μετόχων. 2. Επιπρόσθετες πληρωμές θα επιστρέφονται στους Μετόχους σύμφωνα με ψήφισμα των Μετόχων. Το ψήφισμα θα καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που επιστρέφονται και την ημερομηνία επιστροφής. 3. Δυνάμει του άρθρου του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, τα άρθρα και 179 δεν εφαρμόζονται στην επιστροφή επιπρόσθετων πληρωμών. 5. Διάθεση μετοχών Η διάθεση ή η ενεχυρίαση μιας μετοχής πρέπει να γίνεται γραπτώς με επικυρωμένες υπογραφές, εκτός εάν ο νόμος προνοεί άλλες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή. 6. Εξαγορά μετοχών 1. Μια μετοχή δύναται να εξαργυρωθεί σύμφωνα με ψήφισμα Συνέλευσης των Μετόχων. 2. Μια μετοχή δύναται να εξαργυρωθεί με την συγκατάθεση του Μετόχου μέσω επαναγοράς από την εταιρεία (εθελοντική εξαγορά). 3. Μια μετοχή δύναται να εξαργυρωθεί μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας. 4. Ο Μέτοχος του οποίου η μετοχή έχει εξαργυρωθεί δικαιούται αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται από τη Συνέλευση των Μετόχων στο ψήφισμα εξαγοράς. Με τη συγκατάθεση του μετόχου, η εξαγορά μπορεί να γίνει χωρίς αποζημίωση. Τα όργανα της Εταιρείας είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο, και Η Συνέλευση των Μετόχων. 7. Οργανα της Εταιρείας 8. Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένα ή περισσότερα Μέλη που διορίζονται και παύονται με ψήφισμα των Μετόχων.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται για αορίστου χρόνου θητεία. Η εντολή ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λήγει την ημέρα της Συνέλευσης των Μετόχων κατά την οποία εγκρίνουν την οικονομική κατάσταση για το οικονομικό έτος εντός του οποίου το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούσε τα καθήκοντα του. 3. Αν διορίζεται ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός / αυτή είναι εξουσιοδοτημένη να εκπροσωπεί την εταιρεία μόνος του/της. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από περισσότερα από ένα μέλη, δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μπορεί να γίνουν από δύο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν από κοινού ή ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί από κοινού με ένα εμπορικό αντιπρόσωπο. 4. Τα ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου υιοθετούνται με την απόλυτη πλειοψηφία ψήφων. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις υποθέσεις της Εταιρείας με τη δέουσα προσοχή. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλληλοενημερώνονται για τις υποθέσεις της Εταιρείας και συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Στην περίπτωση αθέμιτων πρακτικών διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προκαλούν απώλειες στην Εταιρεία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. 9- Γενική Συνέλευση 1. Τα ψηφίσματα των Μετόχων υιοθετούνται στις Συνελεύσεις των Μετόχων, με την επιφύλαξη του σημείου 2 κατωτέρω. Οι Συνελεύσεις των Μετόχων πραγματοποιούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας. Οι Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθούν σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αν όλοι οι Μέτοχοι έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους γραπτώς. 2. Η Συνέλευση των Μετόχων δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί, εάν όλοι οι Μέτοχοι συμφωνούν γραπτώς με το ψήφισμα που θα εγκριθεί ή σε γραπτή ψηφοφορία. Αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου ο νόμος απαγορεύει τη γραπτή ψηφοφορία. 3. Ψήφισμα των Μετόχων είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Ψήφισμα των Μετόχων είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, β) εξέταση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, γ) αναγνώριση της εκπλήρωσης καθηκόντων από τα μέλη των οργάνων της Εταιρείας, δ) κατανομή των κερδών ή κάλυψη των ελλειμμάτων, ε) αποφάσεις σχετικά με ισχυρισμούς για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν κατά την ίδρυση της εταιρείας ή την άσκηση της διαχείρισης ή εποπτείας επ 'αυτών, στ) διάθεση και ενοικίαση της επιχείρησης ή ένα οργανωμένο μέρος αυτής και τη δημιουργία ενός περιορισμένου επ 'αυτής δικαιώματος ιδιοκτησίας, ζ) επιβολή και επιστροφή των επιπρόσθετων πληρωμών, η) τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, θ) εκτέλεση συμφωνίας δανειοδότησης ή δανείου, εγγυήσεων ή παρόμοια συμφωνία με Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον εμπορικό αντιπρόσωπο, ή τον εκκαθαριστή ή προς όφελος όλων των προσώπων αυτών, ι) το διορισμό και την απομάκρυνση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ια) το διορισμό και την απομάκρυνση ορκωτού ελεγκτή, ιβ) υιοθέτηση εσωτερικών κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κανένα ψήφισμα Μετόχων δεν απαιτείται για την σύναψη σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με υποχρέωση για εκτέλεση ή για διάθεση δικαιώματος η αξία του οποίου υπερβαίνει το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τα ψηφίσματα υιοθετούνται με απόλυτη πλειοψηφία εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η Συνέλευση των Μετόχων ισχύει με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των ψήφων εκπροσωπούνται σε αυτήν. 6. Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση των Μετόχων και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου μέσω αντιπροσώπων. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπων θα πρέπει να χορηγείται εγγράφως και να επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών, αλλιώς θα είναι άκυρη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι πληρεξούσιοι στις Συνελεύσεις των Μετόχων. 10. Οικονομικό έτος 1. Το οικονομικό έτος της Εταιρείας ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 2. Το πρώτο οικονομικό έτος λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2011.

14 1226 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κέρδη Εταιρείας 1. Κάθε Μέτοχος δικαιούται ένα μερίδιο των κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διατίθενται για διανομή δυνάμει ψηφίσματος της Συνέλευσης των Μετόχων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα στους Μετόχους για τα οικονομικά έτη δεδομένου ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την πληρωμή. Οι οικονομικές εγκαταστάσεις και το ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος καθορίζονται από το νόμο. 3. Η Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με την οικειοποίηση των κερδών. Η Συνέλευση των Μετόχων δύναται ειδικότερα να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τη διάθεση του συνόλου ή μέρος των κερδών για διανομή, ή να παρακρατήσει το σύνολο ή μέρος των κερδών. 12. Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας 1. Η Εταιρεία διαλύεται σύμφωνα με: α) ψήφισμα των Μετόχων για διάλυση της Εταιρείας, β) ψήφισμα των Μετόχων για να μεταφερθεί το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο εξωτερικό, το οποίο να επιβεβαιώνεται από πρακτικά που συντάσσονται από πιστόποιών υπάλληλο, γ) ανακοίνωση της πτώχευσης της Εταιρείας, δ) ή οφείλεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται από το νόμο. 2. Οι εκκαθαριστές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ψήφισμα των Μετόχων προβλέπει διαφορετικά. 13. Αλλες διατάξεις Οι Μέτοχοι και τα Μέλη των οργάνων της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την Εταιρεία για τις διευθύνσεις τους (διευθύνσεις για αλληλογραφία) και για όποιες αλλαγές υπάρξουν σχετικά με αυτές. Αν μια νέα διεύθυνση δεν κοινοποιείται, η αλληλογραφία που εστάλη από την Εταιρεία στην υπάρχουσα διεύθυνση της Εταιρείας θα ισχύει.» Διοικητικό Συμβούλιο της Dorveza Limited: Λάμπρος Σωτηρίου Σύμβουλος Τόνια Αντονίου Σύμβουλος Michal Oleksowicz Σύμβουλος Robert ΖβΙεδκίΣύμβουλος Διοικητικό Συμβούλιο της MLV: Robert Zaleski Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1761 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών. Αναφορικό με τον περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμον, Κεφ. 189, και Αναφορικά με τη Μηλιά Θωμά ή Ττοφαρή, τέως από τη Λάρνακα, Αρ. Τ , αποβιώσασα. Αρ. Αιτήσεως 35 / 2013, Δίνεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση οκτώ (Β) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα υποβληθεί στο Πρωτοκολλητείο Διαχειρίσεων Κληρονομιών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, αίτηση για την παραχώρηση στη Φανούλλα Ευαγγέλου, του παραχωρητηρίου της Διαχείρισης της περιουσίας της Μηλιάς Χριστοδούλου Θωμά ή Ττοφαρή, Αρ.Τ , τέως στη Λάρνακα. ΦΑΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Αιτήτρια. Αριθμός 1762 Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές Όνομα εταιρείας: Α. CONSTANTINOU MEDICAL CENTER LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4 ς όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Ιατρική Κλινική. Ποσό πληρωτέο για έκαστο : 10 (δέκα) σεντ. Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Δεύτερο. Ημερομηνία Πληρωμής: Τόπος Πληρωμής: Στα Γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. ΚΡΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1763 LUKOIL OVERSEAS HOLDING LTD (η Εταιρεία") ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΣΑΣ, ότι η Εταιρεία και η LUKOIL Overseas Holding GmbH εγγεγραμμένη στην Αυστρία, με αριθμό εγγραφής μητρώου FN t, ("LOHG"), προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 201Θ έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 όπου η Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και θα απορροφηθεί από την LOHG ( η «Συγχώνευση»). ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΌΨΙΝ ότι αυτή η ανακοίνωση που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 2005/56 («Κανονισμός για Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών») και τα άρθρα 201Γ και 365 Α του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ. 113 γίνεται λόγω γνωστοποίησης της εν λόγω Συγχώνευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 1. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται (α) Λεπτομέρειες Ένα έγγραφο που αποτελείται από τους όρους της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του Άρθρου 201 IB του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ. 113 (οι «Όροι Συγχώνευσης») και έκθεση των συμβούλων επί του ιδίου («Έκθεση Συμβούλων»), (β) Αντικείμενο Οι Όροι Συγχώνευσης περιγράφουν τους κοινούς όρους που διέπουν την Συγχώνευση μεταξύ της Εταιρείας και της LOHG. Η Έκθεση των Συμβούλων εξηγεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Συγχώνευσης καθώς και τις συνέπειες.

16 1228 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Λεπτομέρειες των Μερών που δεσμεύονται με τους Όρους Συγχώνευσης Η Εταιρεία είναι εταιρεία εγγεγραμμένη με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό έγγραφης НЕ και της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Kanika International Business Center, Όροφος 6, Προφήτη Ηλία Νο4,4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Κύπρος. Η LUKOIL Overseas Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αυστρία, με αριθμό εγγραφής μητρώου FN t, και της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Zaunergasse 1-3,1030 Βιέννη, Αυστρία. 3. Ημερομηνία Καταχώρισης Οι Όροι Συγχώνευσης και αυτό το έγγραφο καταχωρήθηκαν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος στις Οι Οροι Συγχώνευσης και η Έκθεση Συμβούλων κατατέθηκαν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. 4. Λεπτομέρειες των Γραφείων Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών Ι. Για την Εταιρεία: Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, Λευκωσία Κύπρος II. Για την LOHG: στο Επιχειρηματικό Μητρώο που τηρείται στο Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης 5. Σχέσεις με τους πιστωτές Η Εταιρεία καλεί με αυτή τη δημοσίευση οποιονδήποτε από τους πιστωτές της να έλθει σε επικοινωνία με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται πιο κάτω), ώστε αυτοί να συζητήσουν περί ερωτήσεων που μπορεί να έχουν. Πληροφορίες για την Συγχώνευση που απαιτείται να προσκομισθούν στους πιστωτές θα παρέχονται στους πιστωτές που θα τις ζητούν εγγράφως, χωρίς χρέωση και σύμφωνα με το άρθρο 201 ΙΓ(2)(γ) του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ Τα έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα για επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8 της παρούσας δημοσίευσης. 6. Αναφορά των συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν με τους μετόχους της μειοψηφίας Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία με τη μειοψηφία των μετόχων, εφόσον η κυπριακή νομοθεσία δεν απαιτεί την επίτευξη τέτοιας συμφωνίας. Οι μέτοχοι δύνανται να εξασφαλίσουν πληροφορίες αναφορικά με την Συγχώνευση από τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (στοιχεία πιο κάτω). Αιτηθείσες πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς χρέωση. 7. Λεπτομέρειες της Απορροφώμενης Εταιρείας Όνομα LUKOIL OVERSEAS HOLDING LTD Αριθμός εγγραφής HE Εγγεγραμμένο γραφείο Kanika International Business Center, Όροφος 6, Προφήτη Ηλία Νο4, 4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Κύπρος 8. Τόπος ελέγχου των Όρων Συγχώνευσης και της Έκθεσης των Συμβούλων Οι Όροι Συγχώνευσης και η Έκθεση των Συμβούλων μπορούν να ελεγχτούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας χωρίς χρέωση. 9. Λεπτομέρειες Κύπριων Συμβούλων Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται γι'αυτό το θέμα παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας κ.κ. Αριστοδήμου Λοϊζίδης Γιολίτης Δ.Ε.Π.Ε, στην Γωνία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού & Αγίου Ανδρέου, Μέγαρο Λουκαϊδη, 2 ος Όροφος, 3036 Λεμεσός, Τηλ , Φαξ , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο marios.koutsios harneys.com.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Αυστριακού περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων Νόμου (EU-VerschG) και σύμφωνα με το άρθρο 201 IB του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (ο «περί Εταιρειών Νόμος») που συντάχθηκε από κοινού από τη διεύθυνση της LUKOIL Overseas Holding GmbH, με αριθμό εγγραφής FN , εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης, με έδρα τη Βιέννη, στη διεύθυνση Zaunergasse 1-3, 1030 Βιέννη, Αυστρία (στο εξής «LOHG» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») και το διοικητικό συμβούλιο της LUKOIL Overseas Holding Ltd, με αριθμό εγγραφής HE στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό και διεύθυνση Kanika International Business Center, Οροφος 6, Προφήτη Ηλία Νο4, 4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Κύπρος (στο εξής «LOHL» ή «Απορρωφόμενη Εταιρεία») ως ακολούθως: 1. Βασικές Πληροφορίες 1.1 Η LOHG και η LOHL είναι κατά το 100% άμεσα θυγατρικές εταιρείες της ΟΑΟ «LUKOIL», με αριθμό εγγραφής , εγγεγραμμένη στο κρατικό ενιαίο μητρώο νομικών προσώπων της ομοσπονδιακής φορολογικής αρχής για την πόλη της Μόσχας, με έδρα τη Μόσχα, Ρωσία και διεύθυνση Sretensky Boulevard 11, Μόσχα, Ρωσία (στο εξής «LUKOIL»). 1.2 Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης καθίσταται ως βάση για τη συγχώνευση της LOHL ως Απορρωφόμενης Εταιρείας στην LOHG ως την Απορροφώσα Εταιρεία (συγχώνευση δύο θυγατρικών). 2. Νομική Μορφή, Επωνυμία, Εγγεγραμμένο Γραφείο των LOHG και LOHL (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του EU-VerschG/ άρθρο 201 IB του περί Εταιρειών Νόμου/ άρθρο 5 α της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) 2.1 Η Απορροφώσα Εταιρεία ονομάζεται LUKOIL Overseas Holding GmbH και αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (GmbH). Η έδρα της LOHG βρίσκεται στη Βιέννη, Αυστρία. 2.2 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία φέρει την επωνυμία LUKOIL Overseas Holding Ltd και αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Η έδρα της LOHL βρίσκεται στη Λεμεσό, Κύπρος. 2.3 Το δηλωμένο κεφάλαιο της LOHG ανέρχεται στα EUR και έχει καταβληθεί πλήρως. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της LOHL ανέχεται στα USD διαιρεμένο σε μετοχές αξίας USD 1 έκαστη, οι οποίες στο σύνολο τους έχουν εκδοθεί στη LUKOIL. 2.4 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία έχει θετικά κεφάλαια από τις και κατά την ημερομηνία του κοινού σχεδίου συγχώνευσης και δεν είναι υπερχρεωμένη και, ειδικότερα, δεν υπόκειται σε εκκαθάριση, όπως θα απαγόρευε το άρθρο 201 ΙΑ (1)(β) του περί Εταιρειών Νόμου. 2.5 Η Απορροφώσα Εταιρεία αποτελεί μικρή επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 1 του Εμπορικού Κώδικα της Αυστρίας. 2.6 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία σε γη, ούτε το δικαίωμα να χτίσει σε ξένη γη, ούτε κτήρια σε ξένη γη. 2.7 Η συγχώνευση της LOHL στην LOHG ως η Απορροφώσα Εταιρεία υπόκειται στο άρθρο Ι του αυστριακού Νόμου περί Φορολογίας Αναδιάρθρωσης Εταιρειών (UmgrStG). 3. Συμφωνία για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση στην Αυστρία 3.1 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία συμφωνούν ότι η Απορρωφόμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί στην Απορροφώσα Εταιρεία σύμφωνα με της διατάξεις του EU-VerschG και σύμφωνα με τα άρθρα 201Θ έως 201 ΚΔ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (οι οποίες Αυστριακές και Κυπριακές νομικές διατάξεις βασίζονται στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις Ευρωπαϊκές Συγχωνεύσεις) με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της LOHL με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις χωρίς εκκαθάριση μέσω καθολικής διαδοχής στην Απορροφώσα Εταιρεία που επωφελείται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο Ι του UmgrStG.

18 1230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μέσω της συγχώνευσης η Απορρωφόμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Απορροφώσα Εταιρεία κα; η Απορροφώσα Εταιρεία αποκτά από την Απορρωφόμενη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας μέσω καθολικής διαδοχής. 3.3 Τα μέρη του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης επιβεβαιώνουν την κατανόηση και την πρόθεση τους ότι το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης δεν χρησιμεύει μόνο ως νομική οργανωτική βάση, αλλά επιπλέον και ως συμβατική βάση για τη διασυνοριακή συγχώνευση. 3.4 Η LOHG και η LOHL συμφωνούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κρίνεται ευεργετική ή απαραίτητη πέραν του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης στην Κύπρο, την Αυστρία καθώς επίσης σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της ορθής μεταφοράς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της LOHL στην LOHG, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εγγράφων σε οποιαδήποτε μορφή και η LOHL να παραχωρήσει αντίστοιχο Πληρεξούσιο στην LOHG ώστε να ενεργεί για λογαριασμό της LOHL. 3.5 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία δηλώνει τη συγκατάθεση της για την εγγραφή της Απορροφώσας Εταιρείας ως ιδιοκτήτριας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της (αν υφίστανται, π.χ.: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, σχέδια και εμπορικά σήματα κλπ.) και παραχωρεί Πληρεξούσιο στην Απορροφώσα Εταιρεία για εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα μόλις η συγχώνευση έχει καταχωρηθεί στο Επιχειρηματικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης. 3.6 Η Απορρωφόμενη Εταιρεία παραχωρεί τη συγκατάθεση της για την εγγραφή της Απορροφώσας Εταιρείας ως ιδιοκτήτριας των μετοχών ή οποιονδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων κατέχει (εάν εφαρμόζεται) και παραχωρεί Πληρεξούσιο στην Απορροφώσα Εταιρεία για εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα μόλις η συγχώνευση έχει καταχωρηθεί στο Επιχειρηματικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης. 4. Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών, Πληρωμές Μετρητών, Λεπτομέρειες σχετικά με την Κατανομή των Μετοχών και Δικαίωμα Διεκδίκησης Μερισμάτων (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφια 2, 3 και 5 του EU-VerschG/ άρθρα 201ΙΒ(β), (γ) και (ε) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113/ άρθρα 5 β, γ κα? ε της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) 4.1 Όλες οι μετοχές στην LOHL και στην LOHG κατέχονται άμεσα από την LUKOIL. Δεδομένου ότι η Απορροφημένη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία ανήκουν 100% στον ίδιο μέτοχο (LUKOIL) και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Απορρωφόμενη Εταιρεία θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία δυνάμει της συγχώνευσης, η LUKOIL δικαιούται να παραιτηθεί εξ ολοκλήρου από την κατανομή μετοχών δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του EU-VerschG σε σχέση με το άρθρο 96 Abs 2 GmbHG και το άρθρο 224 παράγραφο 2 εδάφιο 2 AktG/ άρθρο 2001 ΙΣΤ(3) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Παρόλα ταύτα η LUKOIL θα λάβει επιπλέον μερίδιο στην LOHG για το 100% των μετοχών της στην Απορρωφόμενη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 201 IB (γ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Σε αντάλλαγμα για τη λήψη όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας το εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της LOHG θα αυξηθεί κατά το εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της LOHL και συγκεκριμένα EUR Π (αυτό αντιπροσωπεύει το στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω ισόποσο των Δολαρίων σε Ευρώ, όπως μετατράπηκε από την ισοτιμία USD / EUR της Osterreichische Nationalbank κατά την ημερομηνία των πρακτικών της έκτακτης συνεδρίασης των μετόχων της LOHG για την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης), για την εγγραφή της LUKOIL κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης. Η LOHG θα απόσχει από την περαιτέρω παραχώρηση μετοχών ως συνέπεια της συγχώνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ολόκληρη η αύξηση των EUR [] του μετοχικού κεφαλαίου θα συμβληθεί από την LUKOIL μέσω συνεισφοράς σε είδος του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας (που αντιπροσωπεύεται από το 100% των μετοχών που κατέχει η LUKOIL στην Απορρωφόμενη Εταιρεία), η οποία μεταφορά θα καταστεί εφικτή από τη συγχώνευση στην LOHG. Τα αντίστοιχα έξοδα θα καλυφθούν από την LOHG στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η νέα μετοχή αξίας ΕΥΡ [] στην LOHG θα παραχωρεί δικαίωμα μερίσματος από την πρώτη Ιανουαρίου του έτους καταχώρησης της αύξησης κεφαλαίου στο Επιχειρηματικό Μητρώο. 5. Πιθανές Επιπτώσεις της Συγχώνευσης στους Εργαζομένους (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 4 του EU- VerschG/ άρθρο 201 ΙΒ(δ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 (δ) της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) 5.1 Οι όροι των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Απορροφώσας Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τη συγχώνευση. Οι ατομικές συμβάσεις, ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και συμβάσεις απασχόλησης (εάν υπάρχουν), εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θα τύχουν τροποποίησης. Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία επίδραση στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της Απορροφώσας Εταιρείας. Η LOHG δεν έχει συμβούλιο εργαζομένων. 5.2 Μετά τη συγχώνευση, κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, εκτός από την Αυστρία. Με την εγγραφή στο Επιχειρηματικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης οι εργασιακές σχέσεις της Απορρωφόμενης Εταιρείας θα μεταφερθούν στην

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Απορροφώσα Εταιρεία - επί του παρόντος δεν υπάρχουν όμως εργασιακές σχέσης στην Απορρωφόμενη Εταιρεία. 6. Ημερομηνία Συγχώνευσης (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 6 του EU-VerschG/ άρθρο 201 IB (στ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 στ της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) 6.1 Η συμφωνηθείσα ημερομηνία συγχώνευσης είναι Η διαδικασία συγχώνευσης θα βασίζεται στον ισολογισμό της Απορρωφόμενης Εταιρείας κατά την (Παράρτημα./1). Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η προαναφερθείσα ημερομηνία συγχώνευσης παραπέμπει επίσης στον ορισμό της ημερομηνία συγχώνευσης σύμφωνα με τον αυστριακό Νόμο περί Φορολογίας Αναδιάρθρωσης Εταιρειών (UmgrStG). 6.2 Με το πέρας της ημερομηνίας συγχώνευσης όλες οι ενέργειες της Απορρωφόμενης Εταιρείας αντιμετωπίζονται σαν να λαμβάνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα αφορούν την Απορροφώσα Εταιρεία. 6.3 Σύμφωνα με το ισχύον αστικό δίκαιο της Αυστρίας τα στοιχεία ενεργητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν με την εγγραφή της συγχώνευσης στο Επιχειρηματικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης και ως εκ τούτου η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με την εγγραφή. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ νόμιμα από την ημερομηνία που αναγράφεται στην εντολή του δικαστηρίου σε σχέση με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 201 ΙΘ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και το κυπριακό δίκαιο. 7. Δικαιώματα που απορρέουν από την LOHG στους Μετόχους οι οποίοι κατέχουν ειδικά δικαιώματα ή στους κατόχους τίτλων πλην μετοχών ή άλλα μέτρα που προτείνονται σχετικά με αυτά (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 7 του EU-VerschG/ άρθρο 201 ΙΒ(ζ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 ζ της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις). 7.1 Η LOHG δεν έχει μετόχους οι οποίοι κατέχουν ειδικά δικαιώματα ή κάτοχους τίτλων και δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα και / ή άλλα μέτρα (π.χ. πληρωμές για παραίτηση από τέτοια ειδικά δικαιώματα). 8. Ειδικά Οφέλη που παρέχονται στα Μέλη των Διοικητικών, Διευθυντικών, Εποπτικών ή Ελεγκτικών Οργάνων και Ελεγκτών της LOHG, της LOHL ή του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 8 του EU- VerschG/ άρθρο 201 ΙΒ(η) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 η της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις). 8.1 Ειδικά οφέλη δεν θα παραχωρηθούν ούτε σε μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων (αν υπάρχουν) και ελεγκτών (αν υπάρχουν) της LOHG, ή της LOHL αλλά ούτε σε οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα (αν υπάρχει) που εξετάζει το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης. 9. Καταστατικό της LOHG (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 9 του EU-VerschG/ άρθρο 201 ΙΒ(θ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 θ της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις). 9.1 Η Δήλωση για τη Σύσταση Εταιρείας (Καταστατικό) της LOHG στην τρέχουσα έκδοση επισυνάπτεται ως Παράρτημα./2. Λόγω της συγχώνευσης το Καταστατικό τροποποιείται και επισυνάπτεται τροποποιημένο ως Παράρτημα./ Διαδικασίες σε σχέση με τα Δικαιώματα Συμμετοχής των Εργαζομένων (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 10 του EU-VerschG/ άρθρο 201 ΙΒ(ι) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 ι της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις η Απορροφώσα Εταιρεία υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για τη συμμετοχή των εργαζομένων, εάν υπάρχουν, στο Κράτος Μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα. Ως εκ τούτου, εκ πρώτης όψεως, εφαρμόζεται η αυστριακή νομοθεσία σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Παρά ταύτα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και το άρθρο 258 παράγραφος 1 του Αυστριακού Νόμου περί Εργατικού Δικαίου (ArbVG), η ισχύουσα αυστριακή νομοθεσία σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όπου τουλάχιστον μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες έχει, κατά τους έξι μήνες πριν από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης, μέσο αριθμό εργαζομένων που υπερβαίνει τους 500 και λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, κατά την έννοια του Άρθρου 2(κ) της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ ή, (β) όπου η εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση δεν προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων όπως ίσχυε στις σχετικές συγχωνευόμενες εταιρείες, το οποίο μετράται σε συνάρτηση με την αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών των διοικητικών και εποπτικών οργάνων ή των επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, με την επιφύλαξη της συμμετοχής των εργαζομένων.

20 1232 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (γ) όπου η εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση δεν προβλέπει για τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη την ίδια πρόνοια να ασκήσει τα δικαιώματα συμμετοχής όπως αυτά που κατέχουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται στο κράτος μέλος όπου έχει το εγγεγραμμένο γραφείο η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση Λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η LOHL ούτε η LOHG έχει πάνω από 500 εργαζόμενους, ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, και ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πληρούται κανένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για της Ευρωπαϊκές Συγχωνεύσεις. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, σημειώνεται ότι ούτε το άρθρο 260 ArbVG (διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους), ούτε εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 261 ArbVG (απόφαση για αποχή αττό τις διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους), διότι δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 258 παράγραφος 1 ArbVG, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 11. Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 11 του EU-VerschG/ άρθρο 201 fb(ia) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113/ άρθρο 5 ια της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) Ο ισολογισμός της συγχώνευσης (Παράρτημα./1) παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία. Ο ισολογισμός της συγχώνευσης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS). Η Απορροφώσα Εταιρεία για τους σκοπούς του ισολογισμού σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Αυστρίας (στο εξής GAAP της Αυστρίας) θα μεταφέρει τις ίδιες λογιστικές αξίες μετά τη μετάβαση από τα IFRS στις GAAP της Αυστρίας - Πα τους σκοπούς του αυστριακού εταιρικού φόρου εισοδήματος θα γίνει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω σε σχέση με την εύλογη αξία της αγοράς Η Απορρωφόμενη Εταιρεία έχει θετικό κεφάλαιο και δεν είναι υπερχρεωμένη από τις και σήμερα. Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν θετική εύλογη αξία στις και σήμερα. 12. Ημερομηνίες του Ισολογισμού (άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 12 του EU-VersehG/άρθρα 201 L(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113/άρθρο 51 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) 12.1 Η ημερομηνία του ισολογισμού της Απορρωφόμενης Εταιρείας που δείχνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μεταβιβαζόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία είναι η Ο ισολογισμός της Αττορρωφόμενης Εταιρείας αποτελεί μέρος των οικονομικών καταστάσεων για το τέλους του έτους που λήγει στις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα IFRS Η ημερομηνία του ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώσας Εταιρείας που περιλαμβάνει για πρώτη φορά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορρωφόμενης Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία θα είναι οι οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος και για το έτος που λήγει στις Ουδεμία Προσφορά Μετρητών σε Διαφωνούντες Μετόχους (άρθρο 5 παράγραφος 4 VerschG) 13.1 Οι διατάξεις για προσφορά μετρητών σε μέτοχο ο οποίος διαφωνεί με την συγχώνευση σε μια εταιρεία εκτός Αυστρίας, δεν εφαρμόζονται διότι πρόκειται για συγχώνευση εντός Αυστρίας Δεδομένου ότι η Απορρωφόμενη Εταιρεία καθώς και η Απορροφώσα Εταιρεία ανήκουν κατά το 100% στην LUKOIL και δεδομένου ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Απορρωφόμενη Εταιρεία θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία σύμφωνα με την συγχώνευση, δεν υπάρχουν διαφωνούντες μέτοχοι. 14. Έξοδα 14.1 Ολα τα έξοδα σε σχέση με την κατάρτηση και τη χαρτοσήμανση της παρούσας συμφωνίας και όλα τα έξοδα, φόροι, τέλη και λοιπές δαπάνες (εάν υπάρχουν) που προκύπτουν από τη συγχώνευση βαρύνουν αποκλειστικά την Απορροφώσα Εταιρεία. 15. Πληρεξούσιο 15.1 Τα μέρη της συμφωνίας εγκρίνουν και δίδουν εντολή (εγκρίνοντας επίσης και την διπλή (πολλαπλή) αντιπροσώπευση) στους RA Δρ. Ferdinand Graf, ημερομηνία γεννήσεως , (αριθμός διαβατηρίου: Ρ ), Mag. Andreas Edlinger, ημερομηνία γέννησης (ID ) και Graf & Pitkowitz Rechtsanwâlte GmbH (FN d), o καθένας ξεχωριστά, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες στην παρούσα συμφωνία, επίσης με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και να εκτελέσει και να παραδώσει τα αντίστοιχα πρακτικά, δηλώσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες, επίσης με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης και να εκτελέσει κάθε νομική πράξη, η οποία είναι αναγκαία για την εγγραφή

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4394 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 5545 Αριθμός 2323 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, Άρθρα 201 ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα