ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του ήµου. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει φωτιστικά εξωτερικού φωτισµού, προβολείς, φωτιστικά κτιριακού φωτισµού, λαµπτήρες για αντικατάσταση των κατεστραµµένων, καλώδια, υλικό πινάκων, διακόπτες, αναλώσιµα. Η παρούσα προµήθεια διέπεται από τις ιατάξεις: Α) την Υ.Α /1993 (ΕΚΠΟΤΑ) & Ν. 2286/95 Β) το Ν. 3463/2006 ( ΚΚ) Γ) Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ 23 % ,00 δηλαδή σύνολο ,00, προέρχονται από πόρους του ήµου, και θα βαρύνουν τον Προυπολογισµό του έτους 2013 (Κ.Α...) Παπάγου, 6/02/2013 Θεωρήθηκε, 7/02/2013 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΜΟΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α 1 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 10 Α ΤΕΜ. 20,00 4,50 90,00 2 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 16 Α ΤΕΜ. 30,00 4,50 135,00 3 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 Α ΤΕΜ. 30,00 4,50 135,00 4 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 25 Α ΤΕΜ. 30,00 4,50 135,00 5 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 32 Α ΤΕΜ. 20,00 4,50 90,00 6 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 3Χ17,5mm, έντασης 3X16 Α ΤΕΜ. 5,00 20,00 100,00 7 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική DZD 063Α πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 8 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική NZD 0100Α D03/Ε30 πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), ΤΕΜ. 20,00 7,50 150,00 9 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική NZD 063Α D02/Ε18 πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 10 Ασφάλεια τήξεως ράγας τριπολική NZD 063Α D02/Ε18 πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), ΤΕΜ. 20,00 7,50 150,00 11 Ασφάλεια τήξης τύπου ΕΗ 35 Α.(φυσίγγιο) ΤΕΜ. 30,00 0,50 15,00 12 Ασφάλεια τήξης τύπου ΕΗ 50 Α.(φυσίγγιο) ΤΕΜ. 30,00 0,55 16,50 13 Βάση ασφάλειας τήξης τύπου ΕΗ 35 Α. ΤΕΜ. 20,00 2,50 50,00 14 Πώµα ασφάλειας τήξης τύπου ΕΗ 35 Α. ΤΕΜ. 20,00 1,00 20,00 15 Ραγοδιακόπτης µονοπολικός 1*40Α, τύπου AC ΤΕΜ. 10,00 5,00 50,00 16 Ραγοδιακόπτης διπολικός 2*25 Α ΤΕΜ. 20,00 9,00 180,00 17 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*40 Α ΤΕΜ. 10,00 14,00 140,00 18 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*63 Α ΤΕΜ. 10,00 25,00 250,00 19 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*100 Α ΤΕΜ. 5,00 25,00 125,00 20 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*125 Α ΤΕΜ. 5,00 35,00 175,00 21 Ασφαλειοαποζεύκτης, ισχύος 3Χ100 Α, πλήρης. ΤΕΜ. 2,00 50,00 100,00 22 Ασφαλειοαποζεύκτης, ισχύος 3Χ160 Α, πλήρης. ΤΕΜ. 2,00 60,00 120,00 23 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 20cm και πλάτους περίπου 5mm (συσκ. 100 τεµ.) 3 ΤΕΜ. 20,00 2,00 40,00 24 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 30cm και πλάτους περίπου 5 mm ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 (συσκ. 100 τεµ.) 25 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 40cm και πλάτους περίπου 9mm ΤΕΜ. 20,00 13,00 260,00 (συσκ. 100 τεµ.) 26 ιακόπτης χωνευτός απλός, 10A/250V. ΤΕΜ. 10,00 2,00 20,00 27 ιακόπτης χωνευτός κοµιτατέρ, 10A/250V ΤΕΜ. 10,00 3,00 30,00 28 Αγωγός HO7V-U(ΝΥΑ) µε θερµοπλαστική µόνωση 1,5 τ.χ. µ. 200,00 0,30 60,00 29 Αγωγός HO7V-U(ΝΥΑ) µε θερµοπλαστική µόνωση 2,5 τ.χ. µ 200,00 0,48 96,00 30 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 Χ 1,5 τ.χ. µ 200,00 1,00 200,00 31 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 Χ 2,5 τ.χ. µ 300,00 1,70 510,00 32 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 5 Χ 1,5 τ.χ. µ 200,00 1,70 340,00 33 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 5 Χ 2,5 τ.χ. µ 300,00 2,80 840,00 34 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 7 Χ 1,5 τ.χ. µ 100,00 3,60 360,00 35 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3Χ6 τ.χ. µ 100,00 4,20 420,00 36 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), 3 Χ 1,5 τ.χ. µ 200,00 1,00 200,00

4 37 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), 3 Χ 2,5 τ.χ. µ 300,00 1,60 480,00 38 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), 3 Χ 4 τ.χ. µ 200,00 2,60 520,00 39 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), 4 Χ 2,5 τ.χ. µ 100,00 2,20 220,00 40 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), 4 Χ 4 τ.χ. µ 100,00 3,50 350,00 41 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 3 Χ 1,5 τ.χ µ 200,00 1,20 240,00 42 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 3 Χ 2,5 τ.χ µ 300,00 1,70 510,00 43 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 3 Χ 4 τ.χ µ 200,00 2,70 540,00 44 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 4 Χ 2,5 τ.χ µ 200,00 2,30 460,00 45 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 4 Χ 4 τ.χ µ 200,00 3,50 700,00 46 Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), 5 Χ 2,5 τ.χ µ 100,00 2,88 288,00 47 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), 4 Χ 10 τ.χ. µ 200,00 8, ,00 48 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), 5 Χ 10 τ.χ. µ 100,00 11, ,00 49 Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ εύκαµπτο 2 ζευγών µ 200,00 0,15 30,00 50 Καλώδιο τηλεφωνικό ΡΕΤ 10 ζευγών διατοµής τουλάχιστον 0,6mm. µ 100,00 0,30 30,00 51 Καλώδιο UTP 4 ζευγών cat5e. µ 100,00 0,30 30,00 52 Μπαλαντέζα καρούλι 25 µ- 3Χ2,5 τχ ΤΕΜ. 2,00 40,00 80,00 53 Σωλήνα σπιράλ, ενισχυµένου τύπου Σιβί Φ16 µ 100,00 0,75 75,00 54 Σωλήνα σπιράλ, ενισχυµένου τύπου Σιβί Φ23 µ 100,00 1,15 115,00 55 Κλέµενς 06 τ.χ. (σειρές των 10) ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 56 Κλέµενς 10 τ.χ. (σειρές των 10) ΤΕΜ. 20,00 1,00 20,00 57 Μούφα πλαστική υπόγειας διακλάδωσης καλωδίου 5Χ6 ΤΕΜ. 5,00 20,00 100,00 58 Πολύπριζο πέντε (5) θέσεων, σούκο, µε διακόπτη και καλώδιο µήκους τουλάχιστον 3 µ. ΤΕΜ. 30,00 8,00 240,00 59 Πρίζα Σούκο, εξωτερική, στεγανή, 16 Α. ΤΕΜ. 10,00 3,00 30,00 60 ιακόπτης κοµµυτατερ - αλλέ ρετούρ χωνευτός 16 Α ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 61 Πρίζα σούκο χωνευτή, 16Α/250V ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 62 Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή διπλή υποδοχών RJ11. ΤΕΜ. 10,00 5,00 50,00 63 Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ040 Α 300mA, τύπου AC ΤΕΜ. 5,00 70,00 350,00 64 Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ063 Α 300mA, τύπου AC ΤΕΜ. 5,00 80,00 400,00 65 Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 170,0 ΤΕΜ. 5,00 4Χ100 Α 300mA, τύπου AC 0 850,00 66 Ρελέ όπλισης (ισχύος) τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ040Α. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 4 στοιχεία ΤΕΜ. 10,00 50,00 500,00 των 17,5mm 67 Ρόκα 5/20 στρογγυλό (συσκ. 100 τεµ.) ΤΕΜ. 20,00 1,50 30,00 68 Ρόκα 5/20 πλακέ (συσκ. 100 τεµ.) ΤΕΜ. 20,00 1,50 30,00 69 Στάρτερ φθορισµού 4-22W. ΤΕΜ. 100,00 0,50 50,00 70 Στάρτερ φθορισµού 4-65W. ΤΕΜ. 100,00 0,50 50,00 71 Φυσίγγι DZD E27 010Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,45 9,00 72 Φυσίγγι DZD E27 016Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,45 9,00 73 Φυσίγγι DZD E27 020Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,45 9,00 74 Φυσίγγι DZD E27 025Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,45 9,00 75 Φυσίγγι DZD E27 035Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,50 10,00 76 Φυσίγγι DZD E27 050Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 77 Φυσίγγι DZD E33 063Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 78 Φυσίγγι NZD DO1 016Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 79 Φυσίγγι NZD DO2 020 Α. ιαστάσεις κατά DIN ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 80 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 25Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 2,60 26,00 81 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 35Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 3,10 31,00 82 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 63Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 4,00 40,00 83 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 100Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 7,50 75,00 4

5 84 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 25Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 1,00 10,00 85 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 35Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 1,00 10,00 86 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 63Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 2,00 20,00 87 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 100 Α, ράγας. ΤΕΜ. 10,00 5,00 50,00 88 Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας µε εφεδρεία τουλάχιστον 24 ωρών ΤΕΜ. 1,00 25,00 25,00 89 Ενδεικτική λυχνία πίνακα ράγιας ΤΕΜ. 5,00 3,00 15,00 90 Λαµπτήρας αλογόνου 50W/230V/GU10 χωνάκι. ΤΕΜ. 10,00 3,00 30,00 91 Λαµπτήρας µεταλλικών στοιχείων (metal halide) σωληνωτός, ισχύος 400W/230V τυπου ΗQΙ - T /N51 ΤΕΜ. 20,00 35,00 700,00 92 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 250 W αλογόνου ΤΕΜ. 20,00 5,00 100,00 93 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 250 W νατρίου ΤΕΜ. 20,00 5,00 100,00 94 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 400 W αλογόνου ΤΕΜ. 10,00 5,00 50,00 95 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 400 W νατρίου ΤΕΜ. 10,00 5,00 50,00 96 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 1000 W αλογόνου ΤΕΜ. 10,00 10,00 100,00 97 Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώµατος ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W ΤΕΜ. 5,00 17,00 85,00 98 Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώµατος ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W ΤΕΜ. 5,00 15,00 75,00 99 Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W/230V ΤΕΜ. 100,00 4,00 400, Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 250W/230V, µε κάλυκα Ε40 ΤΕΜ. 100,00 10, , Λυχνία 80W, ατµών υδραργύρου, υψηλής πιέσεως, φωτεινής ροής 3000 lumen, υψηλής πιέσεως ΤΕΜ. 50,00 4,20 210, Λυχνία µικτού φωτισµού 160 W, Φωτεινής Ροής 3000 Lumen, µε κάλυκα Ε 27 ΤΕΜ. 10,00 9,00 90, Λυχνία 10W ηλεκτρονική, φθορισµού, για λειτουργία σε τάση 220V daylight,µε διάρκεια ζωής ώρες,φωτεινής ΤΕΜ. 100,00 4,00 400,00 απόδοσης 400 lumen µε κάλυκα Ε Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισµού, για λειτουργία σε τάση 220V, daylight µε διάρκεια ζωής ώρες, ΤΕΜ. 100,00 4,00 400,00 φωτεινής απόδοσης 600 lumen µε κάλυκα Ε Λυχνία 20W ηλεκτρονική, φθορισµού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, µε διάρκεια ζωής ώρες, ΤΕΜ. 500,00 4, ,00 φωτεινής απόδοσης 1200 lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισµού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, µε διάρκεια ζωής ώρες, ΤΕΜ. 500,00 5, ,00 φωτεινής απόδοσης 1500 lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισµού οικονοµίας, καθρέπτου, τύπου R 63, για λειτουργία σε τάση 230V, θερµού λευκού φωτός Κ,, µε διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, µε κάλυκα Ε27, ενεργειακής κλάσης Α. ΤΕΜ. 120,00 5,00 600, Λυχνία 15W ηλεκτρονική, φθορισµού οικονοµίας, καθρέπτου, τύπου R 80, για λειτουργία σε τάση 230V, θερµού λευκού φωτός Κ,, µε διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, µε κάλυκα Ε27, ενεργειακής κλάσης Α. 5 ΤΕΜ. 100,00 6,00 600, Λυχνία 60W, 42 VOLT, πυρακτώσεως, διαφανής, µε διάρκεια ζωής 500 ώρες, φωτεινήςαπόδοσης 700 lumen, ΤΕΜ. 50,00 1,00 50,00 µε κάλυκα Ε Λυχνία φθορισµού 15W, φωτεινής απόδοσης 450 lumen. ΤΕΜ. 10,00 4,00 40, Λυχνία αλογόνου µε καθρέπτη ισχύος 50 W V, ενδ τύπου Philips TWL/50/50/GU 10 ΤΕΜ. 50,00 3,50 175,00

6 Λάµπα αλογόνου καθρέπτη, Φ111 mm, 100W-12V,2800 cd διάρκειας ζωής 3000h, Φ 111 mm, γωνίας δέσµης 45,κάλυκα G53 ενδ.τύπου,, ενδ.τύπου SYLVANIA Halogen ΤΕΜ. 20,00 10,00 200, Λυχνία διχρωική ισχύος 50 W - 12 V, ενδ. τύπου Οsram GU5,3 EXN ΤΕΜ. 20,00 2,00 40, Λαµπτήρας 18 LED - 3W µε βάση GU10 πράσινο, µπλέ ή λευκό ΤΕΜ. 30,00 6,00 180, Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 500 W. ΤΕΜ. 10,00 2,50 25, Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 1500 W. ΤΕΜ. 5,00 10,00 50, Λυχνία 150 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήµατος αχλαδιού, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε40 ΤΕΜ. 200,00 20, , Λυχνία 250 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήµατος αχλαδιού, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε40 ΤΕΜ. 200,00 20, , Λυχνία 400 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήµατος αχλαδιού, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε40 ΤΕΜ. 100,00 30, , Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 600mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 18 W xρωµα valeu ΤΕΜ. 200,00 3,00 600, Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 1200mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 36 W. xρωµα valeu ΤΕΜ. 200,00 3,00 600, Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 1500mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 58 W xρωµα valeu ΤΕΜ. 100,00 5,00 500, Λαµπτήρας φθορισµού στρογγυλός, διαµέτρου 29mm (C- T9), ισχύος 22 W xρωµα valeu ΤΕΜ. 20,00 4,00 80, Λαµπτήρας φθορισµού στρογγυλός, διαµέτρου 29mm (C- T9), ισχύος 32 W xρωµα valeu ΤΕΜ. 20,00 4,00 80, ,0 Λυχνία προβολέα αλογόνου 1000 W HQI -T /40 ΤΕΜ. 5, , Λαµπτήρας αλογόνου, χαµηλής τάσης 12V, 50 W, ενδ τύπου OSRAM GU 5.3, EXN. ΤΕΜ. 100,00 2,00 200, Κουτί διακλάδωσης πλαστικό ανθυγρού 10 Χ 10 CM ΤΕΜ. 10,00 3,00 30, Κουτί διακλάδωσης πλαστικό ανθυγρού 10 Χ 15 CM ΤΕΜ. 10,00 4,00 40, Φωτιστικό κορυφής 250 W κωνικό.πλαστικό κωνικό φωτιστικού κορυφής 250 W.Καπέλο κωνικού φωτιστικού ΤΕΜ. 5,00 80,00 400,00 κορυφής 250 W 131 Φωτιστικό ασφαλείας µε προβολείς δύο προβολείς ισχύος τουλάχιστον 2Χ21W και φωτιστική απόδοση τουλάχιστον ΤΕΜ. 5,00 50,00 250,00 2Χ400 Lumen. 132 Φωτιστικό σώµα ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W, ΤΕΜ. 10,00 40,00 400, Μεταλλικός βραχίονας για τοποθέτηση σε ιστούς της ΕΗ, καµπύλος, από σιδηροσωλήνα 2 ins, πάχους 3,65 mm, µε συστολή µήκους 10 εκ. στο άκρο για την στερέωση του φωτιστικού σώµατος. ΤΕΜ. 50,00 15,00 750, Φωτιστικό σώµα προβολέας για λυχνία αλογόνου µεταλλικών ατµών, ισχύος 400W. ΤΕΜ. 3,00 50,00 150, Φωτιστικό ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W ΤΕΜ. 20,00 90, , Φωτιστικό ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W, ΤΕΜ. 20,00 85, , Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ25 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. ΤΕΜ. 10,00 15,00 150, Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ30 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. ΤΕΜ. 10,00 20,00 200, Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. ΤΕΜ. 20,00 30,00 600, Προβολέας φωτισµού 250 W αλογόνου HQI ΤΕΜ. 10,00 40,00 400,00 6

7 141 Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς µε λαιµό εσ Φ 11.5 εκ - εξ Φ 14.5 εκ γαλακτόχρωµη. ΤΕΜ. 100,00 30, , Πίνακας ηλεκτρικός εξωτερικού χώρου, επίτοιχος, µεταλλικός, 4Χ12 θέσεων, κενός. ΤΕΜ. 1,00 50,00 50, Πίνακας ηλεκτρικός εσωτερικού χώρου, χωνευτός, πλαστικός, 4Χ12 θέσεων, κενός. ΤΕΜ. 1,00 30,00 30, Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός, στεγανός, µεταλλικός, 150,0 ΤΕΜ. 1,00 τύπου πίλλαρ 0 150, Ατσαλίνα ηλεκτρολόγου, µεταλλική σπειράλ, µήκους 10 µ. ΤΕΜ. 2,00 5,00 10, Ατσαλίνα ηλεκτρολόγου, µεταλλική σπειράλ, µήκους 15 µ. ΤΕΜ. 2,00 8,00 16, Ταινία πλαστική µονωτική, ηλεκτρολόγου, διάφορα χρώµατα. ΤΕΜ. 200,00 0,80 160, Στερεωτικά καλωδίων (ρόκα) Νο τηλ. (κουτι) ΤΕΜ. 20,00 4,00 80, Κλέµενς σύνδεσης αγωγών Νο τ.χ. (σειρα) ΤΕΜ. 20,00 2,00 40, Ηλεκτρόδιο γειώσεως χάλκινο, µήκους 1,5µ µε σφικτήρα αγωγού. ΤΕΜ. 2,00 30,00 60, Λαµπτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε κεραµική τεχνολoγία HCI - TC - 70 W ΤΕΜ. 20,00 35,00 700, Λαµπτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε τεχνολoγία χαλαζία HQI-E 70 W ΤΕΜ. 10,00 50,00 500, Λαµπτήρας αλογόνου GU V W ΤΕΜ. 30,00 5,00 150, Λαµπτήρας αλογόνου JC - 24 V W ΤΕΜ. 30,00 5,00 150, Λαµπτήρας αλογόνου G9-40 W 230 V ΤΕΜ. 30,00 3,00 90, Λαµπτήρας αλογόνου G12-150W 230 V 3000 K ΤΕΜ. 5,00 35,00 175,00 Άθροισµα ,50 Απρόβλεπτα 6.972,50 Άθροισµα ,00 ΦΠΑ 23% ,00 Σύνολο ,00 ΠΑΠΑΓΟΥ 7/02/ 2013 ΠΑΠΑΓΟΥ 06 / 02/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο /ΝΤΗΣ ΤΥ Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Θ. ΒΗΛΑΡΑΣ Η.Μ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 10 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 2 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 16 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 3 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 4 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 25 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 5 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 32 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 6 Ασφάλεια αυτόµατη ράγας πάχους 3Χ17,5mm, έντασης 3X16 Α, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC (καµπύλη διακοπής Β). Ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 6kA (400V) (IEC ). Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 7 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική DZD 063Α DIII/E33, πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας gl/gg, πιστοποιηµένη κατά IEC 241/269-3 ή VDE 0636 κατά DIN. 8 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική NZD 0100Α D03, πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας gl/gg, πιστοποιηµένη κατά IEC 241/269-3 ή VDE 0636 κατά DIN. 9 Ασφάλεια τήξεως ράγας µονοπολική NZD 063Α D02/Ε18, πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας gl/gg, πιστοποιηµένη κατά IEC 241/269-3 ή VDE 0636 κατά DIN. 10 Ασφάλεια τήξεως ράγας τριπολική NZD 063Α D02/Ε18, πλήρης (βάση-µήτρα-κάλυµµα-πώµα), µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας gl/gg, πιστοποιηµένη κατά IEC 241/269-3 ή VDE 0636 κατά DIN. 11 Ασφάλεια τήξης τύπου ΕΗ 35 Α. (φυσίγγι) 12 Ασφάλεια τήξης τύπου ΕΗ 50 Α. (φυσίγγι) 13 Βάση ασφάλειας τήξης τύπου ΕΗ 35 Α. 14 Πώµα ασφάλειας τήξης τύπου ΕΗ 35 Α. 15 Ραγοδιακόπτης µονοπολικός ονοµαστικής ισχύος 1*40Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 16 Ραγοδιακόπτης διπολικός ονοµαστικής ισχύος 2*25 Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 8

9 17 Ραγοδιακόπτης τριπολικός ονοµαστικής ισχύος 3*40 Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 18 Ραγοδιακόπτης τριπολικός ονοµαστικής ισχύος 3*63Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 19 Ραγοδιακόπτης τριπολικός ονοµαστικής ισχύος 3*100 Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 20 Ραγοδιακόπτης τριπολικός ονοµαστικής ισχύος 3*125 Α, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 3 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 21 Ασφαλειοαποζεύκτης, ισχύος 3Χ100 Α, πλήρης. 22 Ασφαλειοαποζεύκτης, ισχύος 3Χ160 Α, πλήρης. 23 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 20cm και πλάτους περίπου 5mm (συσκ. 100 τεµ.) 24 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 30cm και πλάτους περίπου 5 mm (συσκ. 100 τεµ.) 25 εµατικά καλωδίων µε εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση µήκους 40cm και πλάτους περίπου 9mm (συσκ. 100 τεµ.) 26 ιακόπτης χωνευτός απλός, 10A/250V. Κατασκευασµένoς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 27 ιακόπτης χωνευτός κοµιτατέρ, 10A/250V. Κατασκευασµένoς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων IEC Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 28 Αγωγός HO7V-U (ΝΥΑ) µε θερµοπλαστική µόνωση 1,5 τ.χ. 29 Αγωγός HO7V-U (ΝΥΑ) µε θερµοπλαστική µόνωση 2,5 τ.χ. 30 Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), τριών (3) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 1,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL),, τριών (3) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL),, πέντε (5) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 1,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL),, πέντε (5) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL),, επτά (7) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 1,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 6 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD

10 36 Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, πλακέ, διατοµής 1,50mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 2,50mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 4mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), τεσσάρων (4) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYΜ), τεσσάρων (4) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 4,00 mm2, θερµοπλαστικά σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή HD Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 1,50 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), τριών (3) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 4,00 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), πέντε (4) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), πέντε (4) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 4,00 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), πέντε (5) αγωγών, µονόκλωνο, διατοµής 2,50 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πέντε (4) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 10,00 mm2, θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πέντε (5) αγωγών, πολύκλωνο, διατοµής 10,00 mm2 θερµοπλαστικά επενδυµένων µε PVC και αδιάβροχο εξωτερικό κάλυµµα. Ονοµαστική τάση 600/1000V. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 843 του ΕΛΟΤ ή IEC Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ εύκαµπτο 2 ζευγών. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC , Καλώδιο τηλεφωνικό ΡΕΤ 10 ζευγών διατοµής τουλάχιστον 0,6mm. Το καλώδιο αποτελείται από χάλκινους αγωγούς συνεστραµµένους, θωρακισµένους µε ταινία αλουµινίου και µονωµένους µε µανδύα πολυαιθυλενίου (PE). Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 012.6/C/4-92 του ΟΤΕ. 51 Καλώδιο UTP 4 ζευγών cat5e. Το καλώδιο αποτελείται από χάλκινους αγωγούς µονωµένους µε πολυαιθυλένιο (PE) συνεστραµµένους σε ζεύγη έτσι ώστε να σχηµατίζουν,τον καλωδιακό πυρήνα.ο καλωδιακός πυρήνας καλύπτεται από µανδύα PVC.Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Μπαλαντέζα καρούλι 25 µ- 3Χ2,5 τχ 53 Σωλήνα σπιράλ, ενισχυµένου τύπου Σιβί Φ16 54 Σωλήνα σπιράλ, ενισχυµένου τύπου Σιβί Φ23 55 Κλέµενς 06 τ.χ. (σειρές των 10) 10

11 56 Κλέµενς 10 τ.χ. (σειρές των 10) 57 Μούφα πλαστική υπόγειας διακλάδωσης καλωδίου 5Χ6 58 Πολύπριζο 5 θέσεων,, σούκο, µε διακόπτη µε καλώδιο 3 µ. 59 Πρίζα Σούκο, εξωτερική, στεγανή, 16 Α. 60 ιακόπτης κοµµυτατερ - αλλέ ρετούρ χωνευτός 16 Α 61 Πρίζα σούκο χωνευτή, 16Α/250V. Πιστοποιηµένη κατά IEC Η συµφωνία της κατασκευής µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ευρωπαϊκό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ κλπ.). 62 Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή διπλή υποδοχών RJ11. Κατασκευασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο IEC , Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ040 Α 300mA, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 4 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 64 Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ063 Α 300mA, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 4 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 65 Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ100 Α 300mA, τύπου AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 4 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 66 Ρελέ όπλισης (ισχύος) τετραπολικό 400V, ονοµαστικής έντασης 4Χ040Α. ιάσταση όχι µεγαλύτερη από 4 στοιχεία των 17,5mm. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (π.χ. VDE, NF, ΕΛΟΤ, κλπ). 67 Ρόκα 5/20 στρογγυλό (συσκ. 100 τεµ.) 68 Ρόκα 5/20 πλακέ (συσκ. 100 τεµ.) 69 Στάρτερ φθορισµού 4-22W. 70 Στάρτερ φθορισµού 4-65W. 71 Φυσίγγι DZD E27 010Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E27 016Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E27 020Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E27 025Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E27 035Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E27 050Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι DZD E33 063Α. ιαστάσεις κατά DIN 49515, κλάση προστασίας gl-gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι NZD DO1 016Α. ιαστάσεις κατά DIN 49522, κλάση προστασίας gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Φυσίγγι NZD DO2 020 Α. ιαστάσεις κατά DIN 49522, κλάση προστασίας gg. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC

12 80 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 25Α, ράγας. 81 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 35Α, ράγας. 82 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 63Α, ράγας. 83 Βάση ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 100Α, ράγας. 84 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 25Α, ράγας. 85 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 35Α, ράγας. 86 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 63Α, ράγας. 87 Πώµα ασφάλειας ΝΕΟΖΕΤ 100 Α, ράγας. 88 Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας µε εφεδρεία τουλάχιστον 24 ωρών και δυνατότητα ηµερήσιου προγραµµατισµού µε βήµα ανά ακίδα όχι µεγαλύτερο των 15 min. Έξοδος 16A/250V (συνφ=1). Ακρίβεια χρόνου περίπου 1min. Πάχος όχι µεγαλύτερο από 2 στοιχεία των 17,5mm. 89 Ενδεικτική λυχνία πίνακα ράγιας 90 Λαµπτήρας αλογόνου 50W/230V/GU10 χωνάκι. 91 Λαµπτήρας µεταλλικών στοιχείων (metal halide) σωληνωτός, ισχύος 400W/230V, µε κάλυκα Ε40. Κατάλληλος για λειτουργία µε τον εκκινητή που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 4000 και 4500ο Κ και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 250 W αλογόνου 93 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 250 W νατρίου 94 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 400 W αλογόνου 95 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 400 W νατρίου 96 Εκκινητής φωτιστικού προβολέα 1000 W αλογόνου 97 Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώµατος ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W 98 Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώµατος ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W 99 Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W/230V, µε κάλυκα Ε27. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 6200 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 3400 και 4100 οκ και δείκτη χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 250W/230V, µε κάλυκα Ε40. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 3400 και 4100 οκ και δείκτη χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λυχνία 80W, ατµών υδραργύρου, υψηλής πιέσεως, φωτεινής ροής 3000 lumen, υψηλής πιέσεως, µε κάλυκα Ε Λυχνία µικτού φωτισµού 160 W, Φωτεινής Ροής 3000 Lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 10W ηλεκτρονική, φθορισµού, για λειτουργία σε τάση 220V daylight,µε διάρκεια ζωής ώρες,φωτεινής απόδοσης 400 lumen µε κάλυκα Ε Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισµού, για λειτουργία σε τάση 220V, daylight µε διάρκεια ζωής ώρες, φωτεινής απόδοσης 600 lumen µε κάλυκα Ε Λυχνία 20W ηλεκτρονική, φθορισµού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, µε διάρκεια ζωής ώρες, φωτεινής απόδοσης 1200 lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισµού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, µε διάρκεια ζωής ώρες, φωτεινής απόδοσης 1500 lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 11W ηλεκτρονική, οικονοµίας, καθρέπτου, τύπου R 63, για λειτουργία σε τάση 230V, θερµού λευκού φωτός Κ,, µε διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, µε κάλυκα Ε27, ενεργειακής κλάσης Α. 108 Λυχνία 15W ηλεκτρονική, οικονοµίας, καθρέπτου, τύπου R 80, για λειτουργία σε τάση 230V, θερµού λευκού φωτός Κ,, µε διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, µε κάλυκα Ε27, ενεργειακής κλάσης Α. 109 Λυχνία 60W, 42 VOLT, πυρακτώσεως, διαφανής, µε διάρκεια ζωής 500 ώρες, φωτεινήςαπόδοσης700 lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία φθορισµού 15W, φωτεινής απόδοσης 450 lumen. 111 Λυχνία αλογόνου µε καθρέπτη ισχύος 50 W V, ενδ τύπου Philips TWL/50/50/GU Λάµπα αλογόνου καθρέπτη, Φ111 mm, 100W-12V,2800 cd διάρκειας ζωής 3000h, Φ 111 mm, γωνίας δέσµης 45,κάλυκα G53 ενδ.τύπου,, ενδ.τύπου SYLVANIA Halogen 114 Λυχνία διχρωική ισχύος 50 W - 12 V, ενδ. τύπου Οsram GU5,3 EXN Λαµπτήρας 18 LED - 3W µε βάση GU10 πράσινο, µπλέ ή λευκό 12

13 116 Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 500 W. 117 Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 1500 W. 118 Λυχνία 150 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως. σωληνωτή, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 250 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως. σωληνωτή, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε Λυχνία 400 W ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως. σωληνωτή, φωτεινής ροής Lumen, µε κάλυκα Ε Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 600mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 18 W, µε κάλυκες G13. Ενεργειακής κατηγορίας Α. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 1200 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 5500 και 6500ο Κ (cool daylight) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 1200mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 36 W, µε κάλυκες G13. Ενεργειακής κατηγορίας Α. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 3100 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 5500 και 6500ο Κ (cool daylight) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λαµπτήρας φθορισµού ευθύς, µήκους 1500mm, διαµέτρου 26mm (Τ8), ισχύος 58 W, µε κάλυκες G13. Ενεργειακής κατηγορίας Α. Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 4900 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 5500 και 6500ο Κ (cool daylight) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λαµπτήρας φθορισµού στρογγυλός, διαµέτρου 29mm (C-T9), ισχύος 22 W, µε κάλυκα G10q. Ενεργειακής κατηγορίας όχι χειρότερης από Β Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 1000 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 5500 και 6500ο Κ (cool daylight) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λαµπτήρας φθορισµού στρογγυλός, διαµέτρου 29mm (C-T9), ισχύος 32 W, µε κάλυκα G10q. Ενεργειακής κατηγορίας όχι χειρότερης από Β Η αποδιδόµενη φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 1700 Lumen. Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι µεταξύ 5500 και 6500ο Κ (cool daylight) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον Λυχνία προβολέα αλογόνου 1000 W HQI -T / Λαµπτήρας αλογόνου, χαµηλής τάσης 12V, 50 W, ενδ τύπου OSRAM GU 5.3, EXN. 128 Κουτί διακλάδωσης πλαστικό ανθυγρού 10 Χ 10 CM 129 Κουτί διακλάδωσης πλαστικό ανθυγρού 10 Χ 15 CM 130 Φωτιστικό κορυφής 250 W κωνικό. Πλαστικό κωνικό φωτιστικού οροφής 250W Καπέλο κωνικού φωτιστικού κορυφής 250W 131 Φωτιστικό ασφαλείας µε προβολείς δύο προβολείς ισχύος τουλάχιστον 2Χ21W και φωτιστική απόδοση τουλάχιστον 2Χ400 Lumen. Θα είναι κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυο 230V και θα διαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία η οποία θα έχει δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας τουλάχιστον 90 min. Το φωτιστικό θα διαθέτει ενδεικτική λυχνία φόρτισης, µπουτόν test, και κύκλωµα προστασίας από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση. Η προστασία του καλύµµατος θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 42. Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ , Φωτιστικό σώµα ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125 W, κατά τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ , κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα ιστού ηλεκτροφωτισµού διατοµής Φ44 χ., χυτοπρεσσαριστού κελύφους αλουµινίου DIN -226, βαµµένου εξωτερικά µε σφυρήλατη βαφή φούρνου, χρώµατος γκρί και εσωτερικά µε πολυεστερική πούδρα λευκή. Χωρίζεται µε διάφραγµα σε χώρο λαµπτήρος και χώρο οργάνων. Ο χώρος λαµπτήρος περιλαµβάνει πλευρικά κάτοπτρα από καθαρό αλουµίνιο 99.9 % χηµικά ανοδειωµένα για προστασία και στιλπνότητα, µετατοπιζόµενα για πλήρη απόδοση φωτισµού, λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-40, διαφανές πλαστικό ακρυλικό κάλυµµα, ανθεκτικό στις µηχανικές καταπονήσεις και την U.V. ακτινοβολία, που στηρίζεται στο κυρίως σώµα µε ανοξείδωτα µάνδαλα και στεγανοποιείται µε παρέµβυσµα ΕΡDM, που εξασφαλίζει στεγανότητα τουλάχιστον ΙΡ-44. Ο χώρος οργάνων περιλαµβάνει το στραγγαλιστικό πηνίο, τον πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου, κλέµµα, ασφάλεια, εναυστήρα (εάν απαιτείται), καλωδίωση σιλικόνης µεγάλης θερµικής αντοχής, και µεταλλικό καπάκι γαλβανισµένο, στεγανότητας ΙΡ Μεταλλικός βραχίονας για τοποθέτηση σε ιστούς της ΕΗ, καµπύλος, από σιδηροσωλήνα 2 ins, πάχους 3,65 mm, µε συστολή µήκους 10 εκ. στο άκρο για την στερέωση του φωτιστικού σώµατος. Η ακτίνα καµπυλότητας θα είναι 200 mm, το µήκος του (χωρίς την συστολή) 1120 mm και η οριζόντια προβολή 0,65 m. Στο κατακόρυφο τµήµα του βραχίονα θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένα δύο κολλάρα από λάµα 30Χ3 mm, µεσω των οποίων θα στερεωθεί στον ιστό µε ανοξείδωτη χαλυβδοταινία. Ο βραχίονας, µετά την πλήρη κατασκευή του θα έχει γαλβανισθεί σε θερµό λουτρό (ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80µ.) 134 Φωτιστικό σώµα προβολέας για λυχνία αλογόνου µεταλλικών ατµών, µε κέλυφος αλουµινίου, για εξωτερικό χώρο, προστασίας ΙΡ 55, µε ανθεκτικό διαφανές γυάλινο κάλυµµα, ισχύος 400W. 13

14 135 Φωτιστικό ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W, κατά τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ , κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα ιστού ηλεκτροφωτισµού διατοµής Φ 44 χ. χυτοπρεσσαριστού κελύφους αλουµινίου DIN 226, βαµµένου εξωτερικά µε σφυρήλατη βαφή φούρνου, χρώµατος γκρι και εσωτερικά µε πολυεστερική πούδρα λευκή.χωρίζεται µε διάφραγµα σε χώρο λαµπτήρος και χώρο οργάνων. Ο χώρος λαµπτήρος περιλαµβάνει πλευρικά κάτοπτρα από καθαρό αλουµίνιο 99.9 %,χηµικά ανωδειωµένα για προστασία και στιλπνότητα, µετατοπιζόµενο για πλήρη απόδοση φωτισµού, λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-40, διαφανές πλαστικό ακρυλικό καλυµµα, ανθεκτικό στις µηχανικές καταπονήσεις και την UV ακτινοβολία, που στηρίζεται στο κυρίως σώµα µε ανοξείδωτο µάνδαλα και στεγανοποιείται µε παρέµβυσµα EPDM, που εξασφαλίζειστεγανότητα τουλαχιστο IP44.Ο χώρος οργάνων περιλαµβάνει το στραγγαλιστικό ηνίο, τον πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου κλέµµα, ασφάλεια, εναυστήρα, (εάν απαιτείται), καλωδίωση σιλικόνης µεγάλης αντοχής και µεταλλικό καπάκι γαλβανισµένο, στεγανότητας ΙΡ Φωτιστικό ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως,ισχύος 150 W,κατά τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ ,ΕΝ ,κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα ιστού ηλεκτροφωτισµού διατοµής Φ 42χ. χυτοπρεσσαριστού κελύφους αλουµινίου DIN 226,βαµµένου εξωτερικά µε σφυρήλατη βαφή φούρνου, χρώµατος γκρι και εσωτερικά µε πολυεστερική πούδρα λευκή.χωρίζεται µε διάφραγµα σε χώρο λαµπτήρος και χώρο οργάνων.ο χώρος λαµπτήρος περιλαµβάνει πλευρικά κάτοπτρα από καθαρό αλουµίνιο 99.9%,χηµικά ανοδειωµένα για προστασία και στιλπνότητα, µετατοπιζόµενο για πλήρη απόδοση φωτισµού, λυχνιολαβή πορσελάνης Ε- 40,διαφανές πλαστικό ακρυλικό καλυµµα,ανθεκτικό στις µηχανικές καταπονήσεις και την UV ακτινοβολία,που στηρίζεται στο κυρίως σώµα µε ανοξείδωτο µάνδαλα και στεγανοποιείται µε παρέµβυσµα EPDM,που εξασφαλίζει στεγανότητα τουλαχιστο IP44.Ο χώρος οργάνων περιλαµβάνει το στραγγαλιστικό ηνίο,τον πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου κλέµµα, ασφάλεια, εναυστήρα,καλωδίωση σιλικόνης µεγάλης αντοχής & µεταλλικό καπάκι γαλβανισµένο,στεγανότητας ΙΡ Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ25 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. 138 Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ30 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. 139 Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη. 140 Προβολέας φωτισµού 250 W αλογόνου HQI 141 Μπάλα φωτιστικού, διαµέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς µε λαιµό εσ Φ 11.5 εκ - εξ Φ 14.5 εκ 142 Πίνακας ηλεκτρικός εξωτερικού χώρου, επίτοιχος, µεταλλικός, 4Χ12 θέσεων, κενός. 143 Πίνακας ηλεκτρικός εσωτερικού χώρου, χωνευτός, πλαστικός, 4Χ12 θέσεων, κενός. 144 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός, στεγανός, µεταλλικός, τύπου πίλλαρ, κατάλληλος για την τροφοδοσία 40 προβολέων γηπέδου των 1000 Watt έκαστος, πού περιλαµβάνει:γενικό διακόπτη 3 Χ 160 Α µε θερµικά και ρελλέ προστασίας, 3 µαχαιρωτές ασφάλειες πλήρεις των 160 Α, 40 ασφάλειες WL 25 A, 4 ρελλέ ισχύος 3 Χ 40 Α για την κατανοµή των φορτίων, 4 χρονικά καθιστέρησης για την διαδοχική έναυση των φορτίων, 3 ενδεικτικές λυνχνίες, 3 πρίζες Σούκο 16 Α, εσωτερικές καλωδιώσεις και ακροδέκτες, ετοιµος για λειτουργία. 145 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγου, µεταλλική σπειράλ. διαµέτρου 4mm, µε προσαρµογή ειδικής «κάλτσας» για εύκολο τράβηγµα, µήκους 10 µ. 146 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγου,µεταλλική σπειράλ. διαµέτρου 4mm, µε προσαρµογή ειδικής «κάλτσας» για εύκολο τράβηγµα, µήκους 15 µ. σε καρούλι. 147 Ταινία πλαστική µονωτική, ηλεκτρολόγου, διάφορα χρώµατα. 148 Στερεωτικά καλωδίων (ρόκα) Νο τηλ. 149 Κλέµενς σύνδεσης αγωγών Νο τ.χ. 150 Ηλεκτρόδιο γειώσεως χάλκινο, µήκους 1,5µ µε σφικτήρα αχωγού. 151 Λαµτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε κεραµική τεχνολoγία HCI - TC - 70 W 152 Λαµτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε τεχνολoγία χαλαζία HQI-E 70 W 153 Λαµπτήρας αλογόνου GU V W 154 Λαµπτήρας αλογόνου JC - 24 V W 155 Λαµπτήρας αλογόνου G9-40 W 230 V 156 Λαµπτήρας αλογόνου G12-150W 230 V 3000 K ΠΑΠΑΓΟΥ 7/02/2013 ΠΑΠΑΓΟΥ 6/02/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ ΤΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θ.ΒΗΛΑΡΑΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προµήθεια, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: α. Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ) β. Ο Νόµος 2286/1995 (Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) όπως ισχύει. γ. Ο Ν. 3463/06 ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας. δ. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). ε. Η παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο ιαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, µε σφραγισµένες προσφορές: Τα τεύχη δηµοπράτησης, που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 1. Η ιακήρυξη ηµοπρασίας 2. Ο Προϋπολογισµός 3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές της προµήθειας Άρθρο 4 Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 5 Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 15

16 Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Άρθρο 7 Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζεται οι διατάξεις; που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, καθώς και µε τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ήµο. Άρθρο 10 Παραλαβή υλικών Πληρωµή Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά, στις αποθήκες του ήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες. Η παράδοση θα γίνεται µέσα σε δύο ηµέρες µετά την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή). Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 11 Περιεχόµενα προσφορών Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συπληρωµατικές διευκρινήσεις ή την προσκόµιση δειγµάτων των προσφεροµένων υλικών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία (prospectus). Άρθρο 12 Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο αξιολόγησης τη συµφερότερη προσφορά Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. 16

17 Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: - Η τιµή - Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας - Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. - Η οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον ήµο, εφ όσον είναι τεχνικά ή λειτουργικά απαραίτητο - Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε οµάδες: ΟΜΑ Α Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 10 Οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον 10 ήµο, εφ όσον είναι τεχνικά ή λειτουργικά απαραίτητο Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού 30 ΣΥΝΟΛΟ (Βαθµός Α) 50 ΟΜΑ Α Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 Εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους 25 του προµηθευτή ΣΥΝΟΛΟ ( Βαθµός Β) 50 Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας κυµαίνεται από 40 βαθµούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) µέχρι 60 βαθµούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθµολογείται µε 50 βαθµούς. Σταθµισµένη Βαθµολογία= Βαθµός Α Χ 0,70 + Βαθµός Β Χ 0,30 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία της Τιµή της προσφοράς Λ = Σταθµισµένη Βαθµολογία Θεωρήθηκε,7/02/2013 Παπάγου, 6/02/2013 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 17

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα