Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα"

Transcript

1 Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος MSc Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ικανή να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών του τόπου καθώς και να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός από τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ρευστά υψηλής-μέσης ενθαλπίας (Τ>100 C) και χαμηλής ενθαλπίας (25 C<T<90 C), υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης της λεγόμενης αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας (earth energy), δηλαδή της θερμότητας που εμπεριέχεται μέσα στα πετρώματα και ρευστά με θερμοκρασία μικρότερη από 25 C. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ). Οι ΓΑΘ αποτελούν μια τυποποιημένη, φιλική προς το περιβάλλον και αξιόπιστη τεχνολογία για θέρμανση, ψύξη και παροχή ζεστού νερού χρήσης, η οποία εμφανίζει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ορθολογική χρήση ενέργειας τόσο στον οικιακό όσο στο βιομηχανικό και υπό προϋποθέσεις στον αγροτικό τομέα. Αυτό αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους Ευρωπαίους, κύρια της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, και τους Αμερικανούς πολίτες, που υιοθετούν την τεχνολογία αυτή με αυξανόμενους ρυθμούς. Και στην Ελλάδα όμως, όπου μέχρι το 2006 υπήρχαν λίγες δεκάδες τέτοια συστήματα, η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία τρία χρόνια με εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης των εγκατεστημένων μονάδων. Σήμερα καταγράφονται πάνω από 400 εφαρμογές ΓΑΘ στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από 70 MWth. Οι ΓΑΘ αξιοποιούν τη διαθέσιμη θερμική ενέργεια του εδάφους και των επιφανειακών ψυχρών (Τ<25 C) υδροφορέων, συνδυάζοντας σε κλειστό κύκλωμα μια αντλία θερμότητας με έναν γεωεναλλάκτη (geo-exchanger) ή σε ανοικτό κύκλωμα μια αντλία θερμότητας με τα νερά μιας κλασικής υδρογεώτρησης. Στην περίπτωση του κλειστού συστήματος με γεωεναλλάκτη, η επιλογή της κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης, γίνεται συναρτήσει της διαθεσιμότητας περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης, του συνολικού κόστους της επένδυσης, των ενεργειακών απαιτήσεων και των θερμικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει το κατά περίπτωση έδαφος ή το πέτρωμα αντίστοιχα. Ο γεωεναλλάκτης εφαρμόζεται στα κλειστά γεωθερμικά συστήματα όπου δεν υπάρχει πλούσια υδροφορία ή όπου η νομοθεσία δε διευκολύνει την απευθείας χρήση υπόγειου νερού. Στην περίπτωση του κλειστού κυκλώματος ο γεωεναλλάκτης περιλαμβάνει πλαστικές σωλήνες τοποθετημένες είτε σε τάφρους μέσα στο έδαφος (οριζόντιος βρόγχος) (heat collector) ή μέσα σε στεγνές, ασωλήνωτες γεωτρήσεις (κατακόρυφος βρόγχος)(heat exchanger), όπου κυκλοφορεί ένα διάλυμα αντιψυκτικού υγρού. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ΓΑΘ αφαιρεί (αντλεί) θερμότητα από το έδαφος ή το νερό και τη μεταφέρει στο σύστημα θέρμανσης της γεωθερμικής εφαρμογής. Η διεργασία αυτή αντιστρέφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να παρέχεται ψύξη. Πρακτικά λοιπόν οι ΓΑΘ λειτουργούν ως ψυκτικές μηχανές που μπορούν

2 Χρήση συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας (Τοποθέτηση γεωεναλλάκτη σε οριζόντια κλειστή διάταξη) για την κάλυψη θερμικών αναγκών μονοκατοικίας 220m 2 στην περιοχή Αγγελοχωρίου Θεσ/νίκης). να μεταφέρουν θερμότητα από μια "ψυχρή δεξαμενή" σε μια "θερμή δεξαμενή". Η διαδικασία αυτή της μεταφοράς θερμότητας απαιτεί την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία αποτελεί το μοναδικό πάγιο λειτουργικό έξοδο μιας ΓΑΘ και καθορίζει την ενεργειακή απόδοσή της και την οικονομικότητά της. Η απόδοση των ΓΑΘ εκφράζεται με το συντελεστή COP (Coefficient Of Performance) και η τεχνολογία τους βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη. Οι μέσες σημερινές αποδόσεις κυμαίνονται από 350% (1:3,5) για τις ΓΑΘ κλειστών κυκλωμάτων και προσεγγίζουν το 600% (1:6,0) για τα ανοικτού τύπου κυκλώματα. Οι αποδόσεις αυτές καθιστούν τα συστήματα των ΓΑΘ ιδιαίτερα οικονομικά, με εξοικονόμηση σε σχέση με συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.) που αγγίζει το 70%. Καθαρισμός (με air lift) εγκαταλειμμένης υδρογεώτρησης στον προαύλιο χώρο του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων. Το νερό της γεώτρησης (Q=7 m 3 /h, Τ=19 C) καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του εργαστηρίου χημικών αναλύσεων επιφάνειας 280 m 2. Σε μια δεύτερη επίσης εγκαταλειμμένη υδρογεώτρηση σε απόσταση 50 m., το νερό επιστρέφει, χωρίς εισπίεση, στον υδροφόρο ορίζοντα μετά την παραλαβή μέγιστου θερμικού φορτίου ίσου με KWt από την αντλία θερμότητας. (Σχεδίαση-Μελέτη: ΙΕΒ/ΕΘΙΑΓΕ) Στα κλειστά κυκλώματα, οι οριζόντιοι γεωεναλλάκτες είναι εγκατεστημένοι κατά βάση σε μικρές ή μεσαίου μεγέθους μονοκατοικίες και βρίσκονται τοποθετημένοι σε βάθη μεταξύ 1,5 και 3 μ. Στις περιπτώσεις των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με κατακόρυφο γεωεναλλάκτη το βάθος των γεωτρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 60 μ. και 100 μ. Στην Ελλάδα σήμερα περίπου το 65% από τις υπάρχουσες εφαρμογές αφορούν σε ανοικτά κυκλώματα. Στα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπόγεια νερά (τα οποία πρέπει να επανεισάγονται), υφάλμυρα νερά, ή και θαλασσινά νερά. Με μέσο εκτιμώμενο συντελεστή Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας νερού-νερού τοποθετημένη στο εσωτερικό του εργαστηρίου χημικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων (280 m 2 ). Η αντλία αποδίδει 53,2 KW στη θέρμανση και 44 KW στην ψύξη με μέσο συντελεστή απόδοσης (COP) της τάξης του 1:5. απόδοσης (COP) 1:4,0 και για ισοδύναμο φορτίο θέρμανσης 1800 ωρών/έτος, η θερμική ενέργεια που αξιοποιείται στην Ελλάδα για την εκτιμώμενη εγκατεστημένη ισχύ των 70 MWt υπολογίζεται στα 400 TJ/έτος περίπου. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας σε επιλεγμένες αγροτικές εφαρμογές Μεταξύ των περίπου 400 καταγεγραμμένων εφαρμογών με χρήση ΓΑΘ στην Ελλάδα, μόλις δύο αφορούν στη γεωργία και μία στην επεξεργασία τροφίμων, παρά το γεγονός ότι μία από τις βασικότερες παραμέτρους προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων είναι η πρώιμη παραγωγή τους. Όπως ήδη λέχθηκε οι ΓΑΘ αποτελούν μια καινοτόμο ενεργειακή εφαρμογή, άγνωστη ακόμη στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Άλλες αιτίες της περιορισμένης εξάπλωσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στον αγροτικό χώρο είναι το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης, η αναγκαιότητα να υπάρχει μεγάλη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς, ο υψηλός ΦΠΑ (23%) σε αντίθεση με τις εφαρμογές φυσικού αερίου (ΦΠΑ=10%) και η απουσία ουσιαστικής οικονομικής υποστήριξης με συγκεκριμένες πολιτικές επιχορήγησης. Έως σήμερα στον ελλαδικό χώρο, μόνο το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ σε συνεργασία με την εταιρία Φερσίδου Λαδά & ΣΙΑ ΕΕ., "FRIGOLAND", μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και παρακολουθεί συστηματικά τη λειτουργία συστημάτων ΓΑΘ σε δύο φυτείες λευκού σπαραγγιού έκτασης 10 στρ. η κάθε μία, στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας. Για πρώτη φορά επιχειρείται μια ουσιαστική οικονομοτεχνική προσέγγιση, όχι σε πειραματικό αλλά σε καθαρά παραγωγικό επίπεδο, που αναδεικνύει την οικονομικότητα και τη βιωσιμότητα ενός ενεργειακού εγχειρήματος τόσο εξειδικευμένου, το οποίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν απευθύνεται σε εφαρμογές του πρωτογενούς τομέα και μάλιστα εκτατικού τύπου όπως αυτή της καλλιέργειας σπαραγγιών. Οι δύο αυτές εφαρμογές ξεκίνησαν το 2006, έχουν αποσβεστεί από το δεύτερο κιόλας έτος της λειτουργίας τους και συνεχίζουν να αποδίδουν εντυπωσιακά έως σήμερα. Ήδη έχει ξεκινήσει και υλοποιείται η μεγαλύτερη στο είδος της εγκατάσταση ΓΑΘ στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας και αφορά στη θέρμανση φυτείας σπαραγγιού έκτασης 40 στρ. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα, σχεδιασμένο και μελετημένο από το ΙΕΒ, συνολικής θερμικής ισχύος

3 Ε Θ Ι Α Γ Ε 10 / KWth περίπου, το οποίο βασίζεται σε σύστημα δύο ΓΑΘ νερού-νερού τοποθετημένων σε σειρά με αναμενόμενο (συνολικό) συντελεστή απόδοσης 1:5,5. Η πηγή άντλησης θερμικού φορτίου είναι υδρογεώτρηση, που κατασκευάστηκε σε βάθος 100 μ. και παρέχει 50 m3/h νερού με θερμοκρασία 19,5 C. Η θερμοκρασία αυτή θα υποβιβάζεται σε δύο στάδια συνολικά κατά 8-9 C, έτσι ώστε να προσλαμβάνονται από την αντλία Kcal/h ( ΚWth). Η απορροφούμενη από τις δύο ΓΑΘ ηλεκτρική ισχύς προδιαγράφεται να είναι ίση με KWe, η οποία μετατρεπόμενη σε θερμική προστίθεται στο σύστημα με αποτέλεσμα η συνολική αποδιδόμενη θερμική ισχύς στο σπαραγγεώνα να προσεγγίζει τα KWth. Θέρμανση φυτειών σπαραγγιού Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα του ΙΕΒ, η εφαρμογή των ΓΑΘ στην πρωίμιση καλλιεργειών υπό χαμηλή κάλυψη (low tunnels) είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική και ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι, για μετεωρολογικές συνθήκες αντίστοιχες μ αυτές της περιοχής Χρυσούπολης Καβάλας, αρκούν Kcal/h/ στρ. ή 11,5-13,0 KWth/στρ. περίπου για να πρωιμίσει μια φυτεία λευκού σπαραγγιού κατά ημέρες, σε σχέση με μια μη θερμαινόμενη φυτεία. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο ανταγωνιστική μια ήδη δυναμική καλλιέργεια, όπως αυτή του σπαραγγιού. Χωρίς να έχει καταγραφεί καμία δυσμενής επίπτωση στη στρεμματική απόδοση των θερμαινόμενων φυτειών σπαραγγιού ( κιλά/στρ./έτος), οι δύο θερμαινόμενες φυτείες των 10 στρεμμάτων (η κάθε μία) στην περιοχή της Χρυσούπολης, αποδίδουν συστηματικά τα τελευταία πέντε χρόνια έως και /στρ. επιπλέον έσοδα σε σχέση με παρακείμενες μη θερμαινόμενες φυτείες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και ως μέτρο σύγκρισης. Μετά από πέντε συνεχή έτη παραγωγικής διαδικασίας καταδεικνύεται ότι μια "νοικοκυρεμένη" θερμαινόμενη φυτεία σπαραγγιού μπορεί να έχει έξτρα-αποδόσεις της τάξης των ανά 10 στρ. Με μέσο κόστος εγκατάστασης περί τις /στρ. και ετήσιο λειτουργικό κόστος περί τα /στρ. (αφορά κύρια στην κατανάλωση ρεύματος), απαιτούνται περί τα δύο παραγωγικά έτη για να αποσβεστεί κατά 100% η επένδυση. Το τελευταίο χωρίς καμία επιχορήγηση αν και τέτοιου είδους καινοτόμα έργα εντάσσονται εύκολα στα σχέδια βελτίωσης με ποσοστά επιχορήγησης της τάξης του 35-40%. Η παραπάνω τεχνογνωσία μπορεί πολύ εύκολα να εφαρμοστεί στη θέρμανση και πρώιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων με αντίστοιχες θερμικές απαιτήσεις μ αυτές του σπαραγγιού όπως: το μαρούλι, το μπρόκολο, η φράουλα, το φασολάκι, το καρπούζι και άλλα. Πρώιμες παραγωγές για προϊόντα όπως: το μαρούλι, το φασολάκι και το καρπούζι υπό χαμηλή κάλυψη έχουν δοκιμαστεί ήδη με επιτυχία στο γεωθερμικό πεδίο Νέου Ερασμίου Ξάνθης. Θέρμανση θερμοκηπιών Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν το πιο εξελιγμένο, το πιο ελεγχόμενο και από τα πιο δυναμικά τμήματα της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες εντατικοποίησης και ελέγχου της παραγωγής σε μια θερμοκηπιακή μονάδα είναι η θέρμανση, το κόστος της οποίας αποτελεί το 25-30% του συνολικού λειτουργικού κόστους. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, το είδος του θερμοκηπίου και το είδος της καλλιέργειας. Είναι προφανές ότι η ελαχιστοποίηση του κόστους θέρμανσης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα ενός θερμοκηπίου. Η περίπτωση θέρμανσης θερμοκηπιακών μονάδων έως 4-5 στρέμματα με χρήση ΓΑΘ ανοικτού κυκλώματος με αξιοποίηση επιφανειακών υδροφόρων μπορεί να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, μια ενδιαφέρουσα και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή πρόταση. Στον πίνακα παρουσιάζονται ενεργειακά δεδομένα που Χαρακτηριστικές καμπύλες εβδομαδιαίας διακύμανσης παραγωγικής απόδοσης φυτειών σπαραγγιού στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας για τα έτη Η συγκομιδή στις θερμαινόμενες φυτείες σπαραγγιού ξεκινά ημέρες νωρίτερα της αντίστοιχης των μη θερμαινόμενων. Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εβδομαδιαία παραγωγική απόδοση των δύο φυτειών συγκλίνει μετά από 25 ημέρες, όταν η θερμαινόμενη φυτεία έχει ήδη αποδώσει το 75% της ετήσιας παραγωγικής της ικανότητας στην πρώιμη περίοδο με σημαντικά οικονομικά οφέλη. Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (ανοικτό κύκλωμα) εγκατεστημένη πλησίον αντλιοστασίου υδρογεώτρησης σε σπαραγγεώνα 10 στρεμμάτων στη Χρυσούπολη Καβάλας. Η αποδιδόμενη ισχύς των 110 KWth (C.O.P.=1:5) εξασφαλίζει την αναγκαία ποσότητα θερμικής ενέργειας ώστε να προκαλείται πρωίμιση της παραγωγής κατά ημέρες. (Σχεδίαση-Μελέτη: ΙΕΒ/ΕΘΙΑΓΕ) Πειραματική διάταξη συνεχούς παρακολούθησης βασικών μετεωρολογικών, θερμοδυναμικών και υδραυλικών παραμέτρων σε σπαραγγεώνα 10 στρεμμάτων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση της διαδικασίας θέρμανσηςπρωίμισης με χρήση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας σε μία κατεξοχήν δυναμική αγροτική εφαρμογή. (Σχεδίαση-Μελέτη: ΙΕΒ/ ΕΘΙΑΓΕ)

4 Δt C (αέρας θερμοκηπίου-αέρας περιβάλλοντος) Ισχύς απωλειών (KW) για θερμοκήπιο 4 στρμ. Βαθμοημέρες θέρμανσης (Τ ορισμού=16 C) Ετήσια απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης (MWh) Ενεργειακές απαιτήσεις τυπικής θερμοκηπιακής μονάδας τεσσάρων στρεμμάτων, σύμφωνα με μέσες θερμοκρασιακές τιμές των περιοχών της Θράκης, όπως προκύπτουν από τις απαιτούμενες βαθμοημέρες με βάση θερμοκρασία ορισμού για το εσωτερικό του θερμοκηπίου στους 16 C. αφορούν σε μια τυπική θερμοκηπιακή μονάδα έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων υπό κλιματικές συνθήκες αντίστοιχες μ αυτές των περιοχών της Θράκης. Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στις ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις, η οποία έχει να κάνει με τις ανάγκες θέρμανσης επιλεγμένης καλλιέργειας, αλλά και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι οριακές συνθήκες του φορτίου αιχμής προσδιορίζονται με Τεξ=-7 C και Τεσωτ.=+16 C στα 868 KWth. Προκειμένου να καλυφθεί μέρος της ισχύος αυτής με χρήση ΓΑΘ θα πρέπει, εκ των πραγμάτων, να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί, ως εξής: Η χρήση κλειστού κυκλώματος με κατακόρυφο γεωεναλλάκτη είναι απαγορευτική λόγω υψηλού κατασκευαστικού κόστους, αλλά και των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Με μέγιστη θερμική απόδοση μιας γεώτρησης στα 100 W/m και προκειμένου να καλυφθεί περίπου το 70% του φορτίου αιχμής, θα απαιτούνταν γεωτρήσεις συνολικού βάθους μ. Με μέσο συντελεστή απόδοσης της ΓΑΘ 1:5,5 η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για κάλυψη του 70% του φορτίου αιχμής θα ήταν της τάξης των KWe. Θα πρέπει ως εκ τούτου η θέση της θερμοκηπιακής μονάδας να επιλέγεται όσο πιο κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ και αν είναι δυνατόν να εντάσσεται στα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού. Πριν την εγκατάσταση ΓΑΘ θα πρέπει να εξασφαλίζονται ικανές ποσότητες υπόγειου νερού, είτε με την αξιοποίηση υπαρχουσών υδρογεωτρήσεων (ελαχιστοποίηση αρχικού κόστους), είτε με την ανόρυξη νέων. Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζονται τεχνικές λύσεις για την ολική ή μερική επιστροφή του νερού στον αρχικό υδροφορέα. Το βάθος των νέων γεωτρήσεων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα μ. και μόνον όταν είμαστε βέβαιοι ότι θα συναντήσουμε υδροφορίες με ασφαλείς παροχές >40m 3 /h και θερμοκρασίες 19 C<T<25 C. Αν η αρχική θερμοκρασία του νερού μιας γεώτρησης είναι >19 C, τότε μεγιστοποιείται το ενεργειακό όφελος καθώς αυξάνει ο βαθμός απόδοσης της ΓΑΘ. Επιπλέον, με τη χρήση δύο ΓΑΘ σε σειρά, μπορεί η αρχική θερμοκρασία του νερού να υποβιβαστεί κατά το διπλάσιο, ήτοι κατά 9-10 C με υψηλό συντελεστή απόδοσης (COP>5), σε σχέση με το Χαρακτηριστικές καμπύλες οι οποίες αποτυπώνουν την ενεργειακή απόδοση τεσσάρων γεωτρήσεων με διαφορετικές εκμεταλλεύσιμες παροχές από 20 m 3 /h έως και 50 m 3 /h. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα ποσοστά κάλυψης των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της θερμοκηπιακής μονάδας. Στον οριζόντιο άξονα σημειώνονται αφενός η ζητούμενη Δt C μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και αφετέρου οι αντίστοιχες ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις (MWh). νερό μιας γεώτρησης με αρχική θερμοκρασία της τάξης των 15 C, όπου η αντίστοιχη διαδικασία απόληψης ενέργειας σε δύο στάδια θα πραγματοποιούνταν με μειωμένο συντελεστή απόδοσης. Η τεχνική αυτή των δύο ΓΑΘ σε σειρά καθιστά πιο ορθολογική τη χρήση του νερού, αφού για δεδομένη παροχή μιας γεώτρησης διπλασιάζεται η παραλαμβανόμενη θερμική ενέργεια. Το τελευταίο αναπαρίσταται ευκρινώς στο διάγραμμα κάλυψης των ετήσιων ενεργειακών αναγκών ενός θερμοκηπίου 4 στρμ. Διαπιστώνουμε από το παραπάνω διάγραμμα ότι από μια γεώτρηση με εκμεταλλεύσιμες παροχές μεταξύ 40 και 50 m 3 /h, μπορούν να καλυφθούν φορτία αιχμής σε ποσοστά μεταξύ 65% και 81%, με αντίστοιχη κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών μιας θερμοκηπιακής μονάδας 4 στρ., σε ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 93%. Στο πλαίσιο λοιπόν του εξορθολογισμού της επένδυσης και της μείωσης του κόστους αρχικής εγκατάστασης, δεν είναι απαραίτητο να εγκαθίσταται σύστημα θέρμανσης με ΓΑΘ προδιαγεγραμμένο να καλύπτει το 100% του φορτίου αιχμής. Ποσοστό κάλυψης του φορτίου αιχμής κατά 70% περίπου επιφέρει σημαντικά μεγάλη εξοικονόμηση τόσο στην αρχική εγκατάσταση όσο και στην απαιτούμενη ενέργεια σε ετήσια βάση, η οποία είναι ικανή να αποσβέσει το κόστος της αρχικής επένδυσης σε 1-2 χρόνια για συστήματα θέρμανσης καλλιεργειών υπό χαμηλή κάλυψη και για συστήματα θέρμανσης θερμοκηπιακών μονάδων. Οικονομική προσέγγιση Προκύπτει ότι ακόμη και στις περιπτώσεις μικρής έκτασης αγροτικών εγχειρημάτων, όπως π.χ. η θέρμανση καλλιεργειών υπό χαμηλή κάλυψη, απαιτούνται σημαντικές ποσότητες θερμικών φορτίων, τα οποία δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από συστήματα γεωεναλλακτών σε κλειστά κυκλώματα, κατακόρυφα ή οριζόντια. Το κόστος αρχικής εγκατάστασης είναι πολύ υψηλό αν σκεφτεί κανείς ότι για να θερμανθεί ικανοποιητικά μια φυτεία σπαραγγιού έκτασης 10 στρ., ή αντίστοιχα μια θερμοκηπιακή μονάδα

5 Ε Θ Ι Α Γ Ε 12 / 13 ενός στρέμματος, απαιτείται εγκατεστημένη θερμική ισχύς της τάξης των KWth και κόστος επένδυσης που προσεγγίζει τις ,00. Το τελευταίο αναδεικνύει την αντι-οικονομικότητα του εγχειρήματος αφού το κόστος επένδυσης για κάθε αποδιδόμενο KWth θα προσεγγίσει τα Το κόστος αυτό μειώνεται κατά 50%-60% στην περίπτωση ανοικτού κυκλώματος και χρήσης νερού από υδρογεώτρηση. Και στην περίπτωση αυτή η οικονομικότητα του εγχειρήματος διαφοροποιείται σημαντικά εάν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος θέρμανσης με μία ή δύο ΓΑΘ. Στα διαγράμματα κόστους εγκατάστασης ανά αποδιδόμενο KWth, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σημαντική διαφοροποίηση του κόστους της αρχικής επένδυσης ανά εγκατεστημένο KWth στις περιπτώσεις μιας ή δύο ΓΑΘ με βάση τρεις χαρακτηριστικές παραμέτρους όπως: βάθος γεώτρησης, εκμεταλλεύσιμη παροχή και θερμοκρασία νερού. Χαρακτηριστικές καμπύλες οι οποίες αποτυπώνουν το κόστος επένδυσης ανά αποδιδόμενο KWth από ολοκληρωμένες διατάξεις θέρμανσης με μία ή δύο ΓΑΘ νερού-νερού, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Ζεύγος γεωτρήσεων σε βάθη από 50 μ. έως 200 μ, β) Αντλιοστάσιο γεώτρησης και Αντλία(ες) Θερμότητας ανάλογης εγκατεστημένης ισχύος και 3) Κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Βασικές παράμετροι διαφοροποίησης του κόστους εγκατάστασης είναι η εκμεταλλεύσιμη παροχή (5-50 m 3 /h) για κάθε μία από τις διαφορετικού βάθους γεωτρήσεις και η θερμοκρασία του νερού και άρα η δυνατότητα να αξιοποιείται Δt C από 5 C έως και 10 C. Αν θεωρήσουμε μια θερμοκηπιακή μονάδα 4 στρεμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, η ισχύς των θερμικών απωλειών για μέγιστο Δt=23 C θα προσεγγίσει τα 868 KWth και οι ετήσιες απαιτήσεις σε θερμική ενέργεια, με βάση 1980 βαθμοημέρες θέρμανσης (Τορισμού=16 C), θα προσεγγίζουν τις MWh. Προκειμένου να καλυφθούν τα ετήσια αυτά ενεργειακά φορτία θα απαιτούνταν περί τα κιλά πετρελαίου. Τι ποσοστό από τα παραπάνω ενεργειακά φορτία θα μπορούσε να αντικατασταθεί από σύστημα ΓΑΘ και με τι κόστος λειτουργίας; Αν θεωρήσουμε υδρογεώτρηση σε βάθος 150 μ. με εκμεταλλεύσιμη παροχή 50 m 3 /h και θερμοκρασία 20 C, ένα σύστημα δύο ΓΑΘ νερού-νερού με μέσο COP 1:5,5 θα μπορεί να παραλαμβάνει από το νερό Kcal/h ή KWth, καταναλώνοντας ταυτόχρονα KWe και αποδίδοντας συνολικά στη θερμοκηπιακή μονάδα KWth. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά καλύπτεται το 75-80% του φορτίου αιχμής και αποδίδονται, με βάση τις 1980 βαθμοημέρες θέρμανσης, MWth ήτοι το 76-82% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου. Τα παραπάνω ενεργειακά φορτία θα αποδοθούν στη θερμοκηπιακή μονάδα με συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ίσου με KWh, το κόστος του οποίου θα προσεγγίζει τις (κόστος αγροτικού ρεύματος 0,04141 /KWe) ετησίως. Στην περίπτωση που τα ενεργειακά φορτία των MWh ετησίως αντικαταστήσουν συμβατικά καύσιμα, τότε η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση για μια θερμοκηπιακή μονάδα 4 στρεμμάτων θα πλησιάσει τις ,00, αποσβένοντας έτσι σε μόλις ένα χρόνο το 100% του κόστους της αρχικής επένδυσης που αφορά σ ένα πλήρες σύστημα θέρμανσης με δύο ΓΑΘ νερού-νερού σε ανοικτό κύκλωμα. Το τελευταίο αναδεικνύει την ενεργειακή σπουδαιότητα των ΓΑΘ, αφού με ετήσιο λειτουργικό κόστος της τάξης των /στρέμμα θα καλύπτεται σχεδόν το 80-85% των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων για τη θέρμανση μιας θερμοκηπιακής μονάδας 4 στρεμμάτων. Συμπεράσματα Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει η τεχνικο-επιστημονική δυνατότητα αλλά και η αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί, παράλληλα με τα γνωστά γεωθερμικά πεδία, και η αβαθής γεωθερμική ενέργεια, δηλαδή η θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων και ρευστών με θερμοκρασία μικρότερη από τους 25 C. Η αξιοποίηση αυτή δε θα πρέπει να αφορά μόνο στη θέρμανση-ψύξη κατοικιών, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε έξαρση και αναμένεται να έχει υψηλούς ρυθμούς εγκατάστασης νέων μονάδων για τα επόμενα χρόνια, αλλά και σε επιλεγμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές χρήσεις. Στις μεγάλες ιζηματογενείς λεκάνες της χώρας εντοπίζονται σημαντικοί υπόγειοι υδροφορείς των οποίων τα νερά έχουν θερμοκρασίες τέτοιες (15<Τ C<25), που να επιτρέπουν κατά τρόπο οικονομικό την άντληση σημαντικών ποσοτήτων θερμικής ενέργειας και την απόδοσή τους σε ποικίλες παραγωγικές εφαρμογές με μικρό κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στις πεδινές κυρίως ζώνες με έντονη οικονομική δραστηριότητα και οικιστική ανάπτυξη, σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία σταβλισμένων ζώων, πτηνοτροφεία, θερμοκηπιακές δραστηριότητες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες και δημόσια κτίρια είναι εύκολη η εξοικονόμηση (σε ποσοστό έως και 70%) σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας με την εφαρμογή της τεχνολογίας των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. Η αβαθής γεωθερμική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η αξιοποίηση της οποίας αναβαθμίζει την προσπάθεια για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Πληροφορίες: Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος τηλ.: ,

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα