Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης"

Transcript

1 Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ιωάννης Φαλέκας, Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης 1/19

2 Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Από την ψήφιση του πρώτου νόμου (ν. 1475) για τη διαχείριση και αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας το 1984, μεγάλος αριθμός Ο.Τ.Α. επιχείρησαν να εμπλακούν διαχρονικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Δήμος Τυχερού (Έβρος), Δήμος Νιγρίτας (Σέρρες), Δήμος Σιδηροκάστρου (Σέρρες) Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε. ( Εβρος), Κοινότητα Λουτρού ( Εβρος), Δήμος Σαππών (Ροδόπη) Κοινότητα Νέας Κεσσάνης (Ξάνθης), Δήμος Τοπείρου (Ξάνθη), Δήμος Παγγαίου (Καβάλα) Δήμος Ηράκλειας (Σέρρες), Δήμος Θέρμης ( Θεσσαλονίκη) Δήμος Νέστου (Καβάλα) Σε εξέλιξη η κατασκευή έργων υποδομής άντλησης-μεταφοράς και διανομής γ/θ ρευστών (max. ισχύς 10 MW). Προϋπολογισμός: Δήμος Αλεξανδρούπολης ( Εβρος) Οριστικοποίηση μελετών και αδειοδοτήσεων. Έργα υποδομής άντλησης-μεταφοράς και διανομής γ/θ ρευστών (max. ισχύς 10 MW). Προϋπολογισμός: /19

3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ (ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟ) Οριοθέτηση Γ/Θ πεδίου 20 km 2 3/19

4 ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ) : ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5 ερευνητικές γεωτρήσεις μικρής διαμέτρου σε βάθος έως 460 m. 13 γεωτρήσεις παραγωγικών διαστάσεων σε βάθη m. ύπαρξη 2 ανεξάρτητων ταμιευτήρων: (α) επιφανειακός, περιορισμένης έκτασης, σε βάθη μ., (T=52 C). (β) κύριος σε βάθη m (T=32 C - 92,5 C). ΑΑ-3Π ΑΑ-1Π ΕΒ-3 Κατασκευή από Ο.Τ.Α. Κατασκευή από ιδιώτες Κατασκευή από ΙΓΜΕ ΕΒ-3 (252 m, 92,2 C, 40 m 3 /h) (1994) ΑΑ-3Π (360 m, 89,3 C, 90 m 3 /h) (2013) AA-1Π (170 m, 52 C, 18 m 3 /h) (2004) 4/19

5 ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ): ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΒ-3 To 1994 έγινε η πρώτη δοκιμαστική άντληση στη γεώτρηση ΕΒ-3: Παροχή 40 m 3 /h, Τ=92,2 C Το 2004 αντλήθηκε η ΑΑ-1Π : Παροχή 18 m 3 /h, T=52 C ΑΑ-3Π Το 2013 αντλήθηκε η πλέον σημαντική γεώτρηση ΑΑ-3Π: παροχή 90 m 3 /h με Τ=89,3 C. ΑΑ-3Π Ο σχεδιασμός της πρώτης φάσης αξιοποίησης του πεδίου βασίστηκε σε αρχικές εκτιμήσεις για το πιθανό δυναμικό της ΑΑ-3Π στα 150 m3/h. 5/19

6 ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ) ΑΑ-6Π Ο αρχικός σχεδιασμός εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πόρου έγινε με βάση αξιοποιήσιμη παροχή 150 m 3 /h και αρχική θερμοκρασία 90 C. Οι κύριοι άξονες εφαρμογής είναι: η τηλεθέρμανση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων τις οποίες στηρίζει ενεργειακά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (10%) και η αγροτική τηλεθέρμανση θερμοκηπίων κηπευτικών και παραγωγής μικροφυκών (40 στρμ.) (90%). Μία νέα παραγωγική γεώτρηση σε βάθος 550 μ. θα κατασκευαστεί σύντομα με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ενεργειακών φορτίων. Η μεταφορά, διακίνηση και επανέγχυση τόσο του γεωθερμικού ρευστού όσο και του νερού στα δίκτυα ανακυκλοφορίας θα γίνει μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο προμονωμένων πλαστικών αγωγών συνολικού μήκους m. 6/19

7 ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ Συνολική επιφάνεια 20 κτιρίων: 7665 m 2 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2044 kw Η θερμοκρασιακή διαφορά για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων: ΔΤ= 15 Κ Η μέση ετήσια ποσότητα ρευστού για τα δημοτικά κτίρια: m 3. Ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας: kwh ( kg πετρελαίου θέρμανσης). 7/19

8 ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Το διαθέσιμο θερμικό φορτίο για την αγροτική τηλεθέρμανση ανέρχεται στα 7,8 MW Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών ενός θερμοκηπίου γίνεται για θερμοκρασιακή διαφορά 19 C. Ισχύς θέρμανσης τυπικού θερμοκηπίου 5 στρ.: 960 ΚW Δυνατή η ενεργειακή υποστήριξη έως 40 στρ. θερμοκηπίων. Η θερμοκρασία προσαγωγής ορίζεται στους 65 C. Μετά τη χρήση το νερό θα επιστρέφει στη διάταξη απόρριψης σε θερμοκρασία ~30 C. 8/19

9 ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταυτόχρονη ζήτηση σε δύο θερμοκρασιακά επίπεδα: 85 C για τις ανάγκες των κτιρίων και 65 C για τις ανάγκες των θερμοκηπιακών μονάδων Εν σειρά εκμετάλλευση των γ/θ ρευστών ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα Αρχικά το γ/θ ρευστό διέρχεται μέσω εναλλακτών ώστε στο δευτερεύον δίκτυο να παράγεται νερό της τάξης των 85 C. Στη συνέχεια διέρχεται μέσω εναλλάκτη σε σειρά, έτσι ώστε στο δευτερεύον δίκτυο των θερμοκηπίων να παράγεται νερό της τάξης των 65 C. Τελικώς η απόρριψη του γεωθερμικού ρευστού προς τη δεξαμενή επανέγχυσης στην ιδανική περίπτωση υπολογίζεται ότι θα γίνεται σε θερμοκρασία πλησίον των 32 C. 9/19

10 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρήση Ετήσια Θερμική Ενέργεια [kwh] Ετήσια Ποσότητα Νερού [m 3 ] Πρωτεύον Κύκλωμα [Γεωθερμικό Ρευστό] Δευτερεύον Κύκλωμα (κλειστό δίκτυο προς καταναλωτές) Δημοτικά Κτίρια Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις (40 στρμ) ΣΥΝΟΛΟ: , /19

11 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που αφορούν στη διαχείριση των γεωθερμικών ρευστών (Q=150 m 3 /h, T αρχ =88 C) για εγκατεστημένη ισχύ 9,6 MW ανέρχεται στα Με βάση ένα ελάχιστο συντελεστή παραγωγής ενέργειας στο 60-70%% και συνυπολογίζοντας το ετήσιο κόστος λειτουργίας των έργων, το κόστος παραγωγής της γεωθερμικής KWh διαμορφώνεται στα 0,01. 11/19

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πέραν των όποιων μικρών ή μεγάλων τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν, οι δυνατότητες του γεωθερμικού πεδίου για ενεργειακή κάλυψη, όχι μόνον του αρχικού σχεδίου αξιοποίησης αλλά και άλλων πρόσθετων δυναμικών εφαρμογών σε ενδιάμεσες περιόδους, είναι πολύ μεγάλες. Οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι οι ακόλουθοι: 1. Προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πεδίο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 2. Συμμετοχή της γεωθερμικής ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής pellets σε Δημοτική μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου. 3. Ξήρανση της λυματολάσπης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΑ. 4. Τηλεθέρμανση των οικισμών που βρίσκονται εντός ή εγγύς στο γεωθερμικό πεδίο. 12/19

13 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (1) (ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ) Έξι οικισμοί με συνολικό πληθυσμό κατοίκων 13/19

14 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2) (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) 14/19

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (3) (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ) 15/19

16 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 16/19

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σειρά Εισηγήσεων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού «Γεωθερμία, η μεγάλη αγνοούμενη ΑΠΕ στην Ελλάδα» (Αθήνα, 17-24 Ιανουαρίου 2014) Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Καβάλα, 29-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 130 9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9.1.1 Ηλεκτροδότηση Ηλεκτροδότηση σε εθνικό επίπεδο Ο κύριος στόχος για τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει καταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ: Συμφώνου των Δημάρχων - Δέσμευση στην τοπική βιώσιμη ενέργεια ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1/40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπολειμμάτων καλλιεργειών... 4 2.2. Στάδια αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σπουδάστρια: Δασκαλάκη Α. Διονυσία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων- Τμήμα Μακεδονίας Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προιόντων& Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ Δημήτριος Μενδρινός 1 Κωνσταντίνος Καρύτσας 2 Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα της γης. Περιλαμβάνει: θερμά ξηρά πετρώματα, γεωθερμικά πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΟΨΗ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και αφαλάτωσης MED στη θέση «Βουνάλια»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα