Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος"

Transcript

1 Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2 Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα που εµπεριέχεται στη γη, είναι τεράστια σε µέγεθος και η οποία δηµιουργεί διάφορα γεωλογικά φαινόµενα. Συνήθως µε τον όρο «γεωθερµική ενέργεια», εννοούµε το τµήµα τηςγήινηςθερµότητας που βρίσκεται αποθηκευµένο µε τηµορφή θερµού νερού ή ατµού σε ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες (< 3 km) Η ενέργεια αυτή βρίσκεται συνήθως περιορισµένη σε µία γεωθερµική περιοχή ή πεδίο (geothermal area ή field) µε συγκεκριµένα επιφανειακά όρια. 2/30

3 Επιφανειακές εκδηλώσεις της θερµότητας της γης Νυµφόπετρα Θερµοπύλες. Pamukkale Yellowstone National Park 3/30

4 Επιφανειακές εκδηλώσεις της θερµότητας της γης Οι πλούσιες γεωθερµικά περιοχές κοντά στις ηφαιστειογενείς περιοχές 4/30

5 Ταξινόµηση Γεωθερµικών Συστηµάτων Γεωθερµική ενέργεια Υδροθερµική ενέργεια Αβαθής γεωθερµία Θερµά ξηρά πετρώµατα Γεωπεπιεσµένη ενέργεια Ενέργεια µάγµατος Μορφές γεωθερµικής ενέργειας κατά σειρά ενδιαφέροντος χρήσεων σήµερα και προοπτικής στο εγγύς µέλος, από αριστερά προς τα δεξιά. 5/30

6 Κατηγορίες Γεωθερµικών Χρήσεων Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος (Τ>100ºC) Άµεσες Χρήσεις Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας 6/30

7 Άµεσες Χρήσεις Θέρµανση χώρων (κτήρια, κατοικίες, αντιπαγετική προστασία δρόµων κ.α.) Αγροτικές χρήσεις (θερµοκήπια, θέρµανση εδάφους, ξήρανση λαχανικών και φρούτων, καθαρισµός κτηνοτροφικών µονάδων) Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, σπιρουλίνα κ.α.) Βιοµηχανικές χρήσεις (ανάκτηση CO 2, αφαλάτωση νερού, παραγωγή αποσταγµένου νερού, ανάκτηση πετρελαίου, απόληψη ορυκτών, στην επεξεργασία χαλκού, στο διαχωρισµό χρυσού κ.α.). Λουτροθεραπεία και θέρµανση πισίνων και θεραπευτικών µονάδων. Γεωθερµικές Αντλίες θερµότητας (ΓΑΘ) 7/30

8 Άµεσες Χρήσεις στον κόσµο το 2005 Αξιοποίηση σε 72 χώρες Εγκατεστηµένη θερµική ισχύς >28500 MWt (>43% από το 2000) Αντιστοιχεί σε >6 εκατ. TIΠ το χρόνο. θέρµανση χώρων (20%*) αγροτικές χρήσεις (8%) υδατοκαλλιέργειες (4%) βιοµηχανικές χρήσεις (4%) λουτροθεραπεία (+ πισίνες) (29%) αντλίες θερµότητας (33%) * ως προς την εγκατεστηµένη ισχύ 8/30

9 Παραδείγµατα γεωθερµικών χωρών Ισλανδία: 86% των αναγκών σε θέρµανση Ιαπωνία: περισσότερα από λουτροθεραπευτικά κέντρα Τυνησία: αύξηση των γεωθερµικών θερµοκηπίων από 100 σε 1000 στρέµµατα µεταξύ 1990 και 2000 Τουρκία: ηεγκατεστηµένη ισχύς από 140 σε 820 MWt (κυρίως τηλεθέρµανση) σε διάστηµα 5 χρόνων. Εκτιµάται για το 2010: 3500 MWt 9/30

10 Χρήσεις Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας Κυρίως για θέρµανση-ψύξη Σήµερα > ΓΑΘ (µέση τιµή 12 kw), αριθµός σχεδόν διπλάσιος από τις µονάδες που αναφέρονται για το 2000 Σπίτια, σχολεία, εµπορικά κέντρα κτλ. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Θέρµανση θερµοκηπίων, κολυµβητηρίων, αφύγρανση χώµατος και αγροτικών Για τις µεσογειακές χώρες, τα συστήµατα ΓΑΘ αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερο οικονοµικά στο κύκλο της ψύξης, µε βελτίωσηκατά40-60% σε σχέση µετιςσυµβατικές αντλίες αέρα-αέρα ήαέρα-νερού. 10/30

11 Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας - Τύποι (α) Συστήµατα κλειστού βρόχου (closed loop systems) ήσυστήµατα συζευγµένα µε τουπέδαφος(ground-coupled systems) Στα συστήµατα αυτά ένα δευτερεύον υγρό (νερό + αντιψυκτικό) κυκλοφορεί σε µία διάταξη σωληνώσεων (οριζόντια ή κατακόρυφα µε γεώτρηση) και µεταφέρει θερµότητα από ή προς το έδαφος. Πλεονέκτηµα: ανεξάρτητο από την υδροφορία και την ποιότητα του νερού (β) Συστήµατα ανοικτού βρόχου (openloopsystems) Χρησιµοποιείται νερό από γεωτρήσεις, ποτάµια, θάλασσα, λίµνες, εγκαταλειµµένα ορυχεία κτλ. Προϋποθέτουν επαρκή ποσότητα νερού και δυνατότητα διάθεσης του νερού. Πλεονέκτηµα: αποδοτικότερη µεταφορά θερµότητας (π.χ. για 10 kw, T=5ºC και COP=4 απαιτούνται µόνο 0,5 m 3 /hr) 11/30

12 Οριζόντια Συστήµατα ΓΑΘ Ηθερµοκρασία του εδάφους µένει σχεδόν αµετάβλητη σε βάθος µεγαλύτερο από 5 m, ενώ και στα 2 m δεν µεταβάλλεται σηµαντικά Σε χαµηλά βάθη, η αποθηκευµένη ενέργεια του εδάφους προέρχεται βασικά από την ηλιακή ακτινοβολία και µόνο ένα µικρό ποσοστό (2-3%) προέρχεται από τη θερµότητα της γης. Κλιµατισµός Kαυστήρας Ενδοδαπέδια θέρµανση ίκτυο οριζόντιων αγωγών Αντλία θερµότητας 12/30

13 Συστήµατα κλειστού βρόχου - Κατακόρυφα Kαυστήρας Ενδοδαπέδια θέρµανση Αντλία θερµότητας Υπόγειος εναλλάκτης θερµότητας Αποτελούνται συνήθως από ένα ζεύγος σωληνώσεων µικρής διαµέτρου (20-40 mm) από HDPE, πουτοποθετείταισυνήθωςσεµία ή περισσότερες κατακόρυφες γεωτρήσεις. Το ζεύγος των σωληνώσεων είναι συνδεδεµένο µε θερµοκόλληση στο κάτω άκρο σχηµατίζοντας αγωγό σχήµατος U. Βάθος γεωτρήσεων m. Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των γεωτρήσεων είναι µικρή (4-6 m) Χοντρικά: 12 kw γεώτρηση 100 m 13/30

14 Κόστος των γεωθερµικών εφαρµογών Αρχικό κόστος υψηλό Οι γεωθερµικές µονάδες απαιτούν υψηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης, αλλά το κόστος του «καυσίµου» κοντά στο µηδέν Κόστος επένδυσης: / εγκατεστηµένο kw Εξαρτάται από το µέγεθος, θερµοκρασία, χηµεία Κόστος της ενέργειας στον καταναλωτή 0,03-0,07 / kw 14/30

15 Γεωθερµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα το 2005 Η κυριότερη εφαρµογή στην Ελλάδα η θέρµανση θερµοκηπίων και η θέρµανση του υπεδάφους για την πρωΐµιση σπαραγγιών. Τα τελευταία χρόνια: διεύρυνση στο είδος των γεωθερµικών χρήσεων και ανάπτυξη των ΓΑΘ Χρήση Εγκατεστηµένη ισχύς (MWt) Ετήσια χρήση ενέργειας (TJ/yr = J/έτος) Βαθµός λειτουργίας Θέρµανση χώρων 1,2 15 0,37 Θέρµανση θερµοκηπίων 22, ,33 Ιχθυοκαλλιέργεια 8,9 72 0,25 Ξήρανση αγροτικών προϊόντων 0,3 2 0,20 Λουτροθεραπευτικές µονάδες 36, ,16 Αφαλάτωση νερού 1,8 23 0,40 Άλλες χρήσεις 0,4 4 0,32 Γεωθερµικές αντλίες θερµ. 4,0 39 0,31 ΣΥΝΟΛΟ 74, ,25 Περίπου 40% αύξηση σε σχέση µε το /30

16 Αγροτικές Χρήσεις: (α) θέρµανση θερµοκηπίων Τελευταία δεκαετία: περίπου σταθερότητα ή ελαφρά µείωση Έχουν κλείσει όλα τα συνεταιριστικά θερµοκήπια Θερµοκήπια: Ν. Θεσσαλονίκης: Λαγκαδάς, Ν. Απολλωνία Ν. Σερρών: Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο Ν. Λέσβου: Πολιχνίτος Μήλος Καλυπτόµενη επιφάνεια: ~ 200 στρέµµατα Τα περισσότερα µε νερά<50ºc 16/30

17 Αγροτικές Χρήσεις: (α) θέρµανση θερµοκηπίων «Σακούλες» PΕ (Νιγρίτα, Ν. Απολλωνία) Σωλήνες PP µε πτυχώσειςή PE απλό Μεταλλικοί αγωγοί µε πτερύγια 17/30

18 Αγροτικές Χρήσεις: (β) θέρµανση εδάφους Θέρµανση εδάφους επιτυγχάνεται µε: Με τη θέρµανση του εδάφους µε πλαστικούς αγωγούς (κυρίως PP µε πτυχώσεις) Θέρµανση εδάφους για πρωΐµιση σπαραγγιών: Νυµφόπετρα Θεσ. και Ν. Εράσµιο Ξάνθης Καλυπτόµενη επιφάνεια: ~ 120 στρέµµατα Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης µε ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος 18/30

19 Αγροτικές Χρήσεις: (β) θέρµανση εδάφους 19/30

20 Αγροτικές Χρήσεις: (γ) Ξήρανση αγροτικών προϊόντων Μονάδα αφυδάτωσης βιοµηχανικής ντοµάτας στο Νέο Εράσµιο Ξάνθης (αλλά και άλλων προϊόντων όπως πιπεριάς) Γεωθερµικό νερό: 61 C Θερµοκρασία αέρα ξήρανσης: 55 C Μέχρι τώρα >30 τόνοι «λιαστής ντοµάτας» (2006, >12 tn) Έξοδος αέρα ξήρανσης Είσοδος δίσκων 20/30

21 Αγροτικές Χρήσεις: (δ) Υδατοκαλλιέργειες Καλλιέργεια σπιρουλίνας µε ταυτόχρονη ανάκτηση και χρήση του CO 2 στη Νιγρίτα ύο µονάδες για αντιπαγετική προστασία και θέρµανση τεχνητών λιµνών για ιχθυοκαλλιέργεια στο Πόρτο-Λάγος και στο Ν. Εράσµιο Ξάνθης - Αύξηση της έκτασης των τεχνητών λιµνών στο Πόρτο Λάγος. - Μελέτη για Ν. Ροδόπης - ιασφάλιση του προϊόντος 21/30

22 Θέρµανση χώρων Ελάχιστες εφαρµογές Θέρµανση συγκροτήµατος των Λουτρών και του ξενοδοχείου στην Τραϊανούπολη Έβρου (περίπου 2000 m 2 ), ξενοδοχείο στη Μήλο Μικροί χώροι σε Ν. Απολλωνία, Ν. Εράσµιο και Μήλο. Σχολείο στις Θέρµες Ξάνθης Η µονάδα της Ν. Απολλωνίας περιµένει το φορέα λειτουργίας 22/30

23 Λουτροθεραπεία και Πισίνες Περισσότερες από 700 θερµές πηγές στην Ελλάδα 52 θεραπευτικάκέντραστηνελλάδα Στασιµότητα τα τελευταία χρόνια, αν και γίνεται προσπάθεια για ανακαίνιση και αναβάθµιση των υπηρεσιών (Αιδηψός, Καµένα Βούρλα, Σιδηρόκαστρο, Ν. Απολλωνία κτλ.) εν υπάρχει τεκµηρίωση της ενεργειακής χρήσης 23/30

24 Χρήσεις Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας Λίγες σχετικά οι µεγάλες εφαρµογές ( ηµαρχείο Πυλαίας, Κτίριο Ε.Μ.Π., Εµπορικά κτίρια) >50 µεµονωµένες οικίες σε όλη την Ελλάδα Αρκετά σχέδια σε εξέλιξη ή σε σχεδιασµό υνατότητα σε µη αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα Υποδαπέδια θέρµανση Αντλία θερµότητας Υπόγειος εναλλάκτης θερµότητας 24/30

25 Εφαρµογή ΓΑΘ : Μονοκατοικία στο Αγγελοχώρι 25/30

26 Νοµοθεσία Νόµος 3175/2003 (Αρ. ΦΕΚ 207Α / ) Κύριες διατάξεις: ΗΓ/θ. ενέργεια χαρακτηρίζεται ανανεώσιµη πηγήενέργειας Για την αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού (Γ..) χρησιµοποιούνται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.. 210/73). Γιαταγ/θ πεδία χαµηλής θερµοκρασίας (25-90 C) η αρµοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ για τα πεδία µε Τ> 90 C αρµόδιο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εισάγεται ο όρος της διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου. Με υπουργική απόφαση (1595/2004) καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης για τις εγκαταστάσεις γεωθερµικών αντλιών θερµότητας από τις Νοµαρχίες. 26/30

27 Συµπεράσµατα και Προοπτικές Η χώρα µας έχει πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό Το επίπεδο αξιοποίησης της γεωθερµίας σήµερα είναι απογοητευτικό. Ηλεκτροπαραγωγή: Επιτακτική η επιτυχής λειτουργία µικρών µονάδων µε δυαδικό κύκλο Άµεσες Χρήσεις: Σηµαντικά περιθώρια επέκτασης των χρήσεων στις πολλές γ/θ περιοχές χαµηλής ενθαλπίας Προώθηση των ΓΑΘ θα µπορούσε να γίνει µε συνδυασµό ενηµέρωσης και κινήτρων 27/30

28 Η Γεωθερµική ενέργεια στην Ε.Ε. (. (Άµεσες Χρήσεις) Λευκή Βίβλος Πραγµατική τάση Ανάπτυξη των άµεσων χρήσεων στην Ε.Ε. και σύγκριση προβλέψεων µε τις απαιτήσεις της «Λευκής Βίβλου». Η αναµενόµενη υπερκάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί οφείλεται στην ανάπτυξη των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. 28/30

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 29/30 Ας αναπτύξουµε τις τοπικές µορφές ενέργειας

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σειρά Εισηγήσεων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού «Γεωθερμία, η μεγάλη αγνοούμενη ΑΠΕ στην Ελλάδα» (Αθήνα, 17-24 Ιανουαρίου 2014) Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σπουδάστρια: Δασκαλάκη Α. Διονυσία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΓΗΙΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Κείµενο - Επιµέλεια: Απ. Αρβανίτης, Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ Δημήτριος Μενδρινός 1 Κωνσταντίνος Καρύτσας 2 Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα της γης. Περιλαμβάνει: θερμά ξηρά πετρώματα, γεωθερμικά πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία

Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας Γεώργιος Αναστασιάδης, Η.Μ. Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος, Μ.Μ. Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Σπουδαστής: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ:30676 Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης χώρων με τη χρήση πετρελαίου και αντλίας θερμότητας Comparison of heating

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων- Τμήμα Μακεδονίας Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προιόντων& Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Καβάλα, 29-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Γιάννη Βουρδουµπά Χηµικού Μηχανικού ΕΜΠ, M. Sc. Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης Χανιά, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα